Jump to content
Tremor

Allah insanları yakmak için yaratır.

Recommended Posts

24 minutes ago, akılsızşuursuzatom said:

peki klasik  kader algisina  göre yani  ehli  sünnetin  kader  anlayışında ; bir  adam  birini  öldürdüğünde  adam  ölünce  o  eceli  geldiği  için  mi  ölmüştür  yoksa  adam  onu  vurduğu  için  ecelinden  evvel  mi?

 

Ben ne bileyim sünnilerin kader anlayışını? Burada sünnilerin kader anlayışını mı konuşuyoruz? Allah'ın her şeyi bilmesiyle özgür irade bağdaşır mı, bağdaşmaz mı, bunu konuşuyoruz. Sen sorulara cevap versene.

 

Bu Allah kendi tasarladığı irade mekanizmasının nasıl çalışacağını biliyor mu, bilmiyor mu?

 

Kuran'da Allah ben dileğimi saptırırım, dilediğimi doğru yola iletirim, ben onların kalplerini, gözlerini, kulaklarını mühürledim diyor mu, demiyor mu?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
21 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Cenâb-ı Hak bu âlemde hikmetiyle, her müsebbebi bir sebebe bağlamıştır. Bu hakikat, kaderin sebeple müsebbebe bir taallûk ettiği, şeklinde ifâde edilmiştir. Meselâ, bir çocuk müsebbeb, anne ve babası ise sebeptir. Cenâb-ı Hak o çocuğun yaratılmasını o anne ve babadan takdir etmiştir.

İşte Cebriye, sebeple müsebbebe ayrı birer kader tevehhüm etmekte, yâni ebeveyn ile çocuğu ayrı ayrı nazara almaktadır. Bunun neticesi olarak, dünyaya gelmiş bulunan bir çocuk için, mademki onun kaderi dünyaya gelmektir. Ebeveyni olmasa da o çocuk dünyaya gelirdi, gibi hatâlı bir fikre sapmaktadır. Mûtezile ise sebeplere tesir vererek, ebeveyni olmasaydı o çocuk dünyaya gelmezdi, gibi yine bâtıl bir fikir ileri sürmektedir.

Ehl-i Sünnet âlimleri, kaderin sebeple müsebbebe bir baktığını ve sebeplerin yokluğu farzedildiğinde müsebbeb için bir şey söylenemeyeceğini ifâde etmişlerdir. Yâni, yukarıdaki misâl için, “Eğer söz konusu ebeveyn olmasaydı çocuk dünyaya gelir miydi?” sorusuna Ehl-i Sünnet âlimlerinin cevabı, “Ne olacağı bizce meçhûldür.” şeklindedir. Zira, ortada bir vak’a vardır. Söz konusu çocuk, o ebeveynden dünyaya gelmiştir. Ebeveynin yokluğu farz edilince, çocuğun dünyaya gelip gelmeyeceğine nasıl hükmedilecektir? Cenâb-ı Hakk’ın o çocuğu bir başka ebeveynden dünyaya gönderip göndermeyeceği hakkında bir tahmin yürütülemez.

Diğer bir misâl: Birisi Erzurum’dan, diğeri İstanbul’dan gelen iki kişinin Ankara’da buluştuklarını farzediniz. Bunlardan birisi, Mûtezile görüşüne uygun olarak, “Buraya gelmeseydik görüşemezdik.” diğeri ise Cebriye görüşü istikametinde, “Kaderde, görüşmemiz yazılmıştır. Buraya gelmeseydik de görüşürdük.” dese, her iki ifâde de hatalı ve bâtıldır. Ortada bir buluşma vardır ve bu hâdise daha meydana gelmeden, Cenâb-ı Hakk’ın malûmudur. O halde kader, söz konusu iki kişinin o mekân ve zamanda buluşmalarıdır. Onların Ankara’ya gitmemeleri farzedildiğinde, bir başka yerde buluşup buluşamayacakları hususunda hiçbir şey söylenemez.

İşte, bu iki misâl gibi, bir adamın ateş etmesiyle diğerinin ölmesi hâdisesinde de kader sebeple müsebbebe bir bakmaktadır. Ortada bir öldürme hâdisesi vardır ve bu hâdise daha meydana gelmeden Cenâb-ı Hak tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla, kader, “birinin ateş etmesiyle diğerinin ölmesi”, şeklindedir. Adamın ateş etmediği farz edilince, mevcut hâdisenin bir tarafı, yâni sebep yönü, yok kabul edilmektedir. Bu durumda karşı taraf hakkında hiçbir şey söylenemez.

Öldürme olayında katilin kabahati Cenâb-ı Hakk’ın yasakladığı öldürme fiiline teşebbüs etmesi ve ölüme sebep olmasıdır.

Ebeveynleri olmasa da o çocuk doğardı yanlış bir düşünce. Ebeveynleri olmasaydı o çocuk doğmazdı da batıl, yanlış bir düşünce. Peki doğru olan nedir? 😁😁Rabbin o çocuğu başka ebeveynlerden nasıl yaşama getirecekmiş de, onu dünyaya gönderecekmiş? O çocuğu oluşturan sperm ve yumurtayı başkalarının içine yerleştirip, o spermin yumurtayla birleşmesini mi sağlayarak bunu yapacakmış? Etki ederek diğer spermleri de engelleyecekmiymiş. Tam olarak onu anlamadım.

 

Allahın birini yaratması= O kişiyi öldürmesi
Allahın birini yaratması= Doğum
Doğum=Birinin öldürülmesi

Allah doğum yoluyla ebeveynlerine çocuklarını öldürtüyor. Kendisi sonra çocuklarını bilgisizlikleri yüzünden öldüren beyinsizler diyor, ama öldürülme anlamına gelen doğumu, yani bu beyinsizliği destekliyor. Çocuğunun doğumuna neden olarak ölümüne neden olmuş birine çocuğunu öldürme denir mi? Doğum benim birini öldürdüğüm anlamına gelir diyen allah olarak bunu en iyi senin bilmen gerekir.

Sonuç olarak öldürülmeye karşı iseniz, doğuma, allaha karşı olmanız gerekir. Ama görüyoruz ki öldürülme anlamına doğumu destekliyorsunuz, allaha karşı değilsiniz. Demek ki sizin sıkıntınız ölüm şekilleriyle. İntihar ederek ölmeye karşı olmanız, cinayet dediğimiz olaya karşı olmanız gibi. İşte bu bir zihinsel uyumsuzluk ve tutarsızlıktır. Sonuç olarak çocuğumun acı çekmesini, hastalanmasını, ölmesini istemem diyip, sonra tapınaklara gidip sizleri var edeceğim ve sizlere acı, hastalık ve ölüm vereceğim, doğum birini öldürdüğüm anlamına gelir diyen tanrılara tapınan tiplersiniz siz ya. Aslında tüm zihinsel uyumsuzluk ve tutarsızlığınızla kendinize tapınıyorsunuz.

 

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
16 minutes ago, nogodbutAllah said:

aynı teraneler

 

yok zaten kalbini mühürlemiş oda inkara sapmış ama yinede ceza veriliyormuş bu adaletsizlik değil mi

yok hem irade vermiş nasıl çalıştığını bilmiyor mu  demek hem inkar eden irade vermiş hemde ceza veriyor filan

iyide aynı irade imanı da seçiyor demek ki külli manada irade inkarı seçmiyor

 

sen tren değilsin ki hattın hep sabit olsun

sen araba gibisin belki bir çok rota var kavşakta tabelaya bakıp birini seçersin veya tank gibisin istediğin yerden gidersin

irade bir alettir amaç değildir.bıçak tabibte hayat kurtarır katilde hayat söndürür yani netice bıcağa yüklenmez o kişinin kasdına bakar

irade  yi yönlendiren bir çok şey var ilim nefis cehalet şeytan alışkanlıklar öfke korku sarhoşluk v.s

şimdi içen kişi sarhoş olduğunu bilir ama sarhoş olduktan sonra direksiyona geçer yakalanır ben sarhoşum ne yağtığımı bilmem diyemez

içtiği yani aklı başında olduğu dem de içip içmeme kararından içmeyi seçtiyani seçim yaparken aklı başında idi.

bu yüzden  bundan sonraki olanlar sarhoşluğa verilemez mazeret kabul edilmez

 

mühürleme  vb ayetlerin istisnasız hepsinde kesbten bahseder yani onlar aynen sarhoş gibi içe içe bu hale düştüler sonra bağımlı hale gelip bırakamaz oldular bundan sonra isimleri ayyaş sarhoş damgası oldu 

mühür  bilerek isteyerek kasden inkar ede ede artık geri dönülemez noktaya geldi sonra artık ne dışardan bir şey kalbe girse tesir eder nede içerden bir şey çıksa yani mühürlenmiş

ama buna sebeb kendi yaptıkları Allah mühürlediği için kafir olmamış küfür yapa yapa kalbini bir nevi kendisi mühürlemiş

yüksek sesli müzik dinleye dinleye sağır olan kimse gibi artık sağır damgası yediğinde bu damga onu kesbi ile olmuş.

 

Bu konular sana ağır gelir, böyle konularda düşünebilmek akıl yürütebilmek için aklı ve mantığı devreye sokmak, üzerinde düşünmek gerekir ki, bu senin yapabileceğin bir şey değil. Sen arabın zırvalarını papağan gibi tekrar etmeye programlamış bir robottan başka bir şey değilsin, sen düşünmezsin, soru sormazsın, ne diye düşünen insan taklidi yapmaya çabalıyorsun ki? Git arabın emrettiği gibi yat, kalk, aç kal, bir ara fırsat bulduğundan yeteri kadar para biriktirdiğinde de arabın ayağına gidip oradaki kara taşı öpüp kokla.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, sağduyu yazdı:

 

Bu konular sana ağır gelir, böyle konularda düşünebilmek akıl yürütebilmek için aklı ve mantığı devreye sokmak, üzerinde düşünmek gerekir ki, bu senin yapabileceğin bir şey değil. Sen arabın zırvalarını papağan gibi tekrar etmeye programlamış bir robottan başka bir şey değilsin, sen düşünmezsin, soru sormazsın, ne diye düşünen insan taklidi yapmaya çabalıyorsun ki? Git arabın emrettiği gibi yat, kalk, aç kal, bir ara fırsat bulduğundan yeteri kadar para biriktirdiğinde de arabın ayağına gidip oradaki kara taşı öpüp kokla.

ne  güzel  adamın  yazdığına  tek  yanıt  veremeyin  sonra  konuyu  arap  zırvalarına  çekip  güya  cevap  vermiş  gibi  görünün iyi  taktik

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

 

var olmanın dayanılmaz hafifliği vardı

ondan mülhem bu tipler le direk yazışmadığım halde dolaylı bile yazışmanın dayanılmaz ağırlığını yaşıyor insan:)

 

inkar ilim akıl işi değil

cehalet ile yoğrulmuş nefis ile mayalanmış şeytani ateş ile pişirilmiş duygusal bir inatla kesilmiş zehirli bir ekmektir.

.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
10 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

ne  güzel  adamın  yazdığına  tek  yanıt  veremeyin  sonra  konuyu  arap  zırvalarına  çekip  güya  cevap  vermiş  gibi  görünün iyi  taktik

Allahı, melekleri, cinleri, şeytanları, cenneti, cehennemi, yıldızlarla şeytanların taşlanmasıni, cinlere alev topu atılmasıni, balığın içinde yaşayan adamı vs vs gerçek olarak görmeyen inkarcı olmaz. Çünkü ortada inkar edilen bir gerçek yoktur. İslamın inkarcı sözü kullanımı yalan ve yanlıştır. Durum buyken, bunları gerçek olarak görmeyenlere inkarcı diyen de yalancıdır. Kafirin önde gidenidir. Bu yalancı tip de inkarcılar diyip diyip duruyor sürekli. O da senin kafadan aynı. Senin gibi kafir. Demek ki neymiş islama iman, iman ederek islam paketi içinde ne yazıyorsa katılıyorum, bu paket içinde yalan, yanlış bulma seçeneğim yok demek kafirliğe, inkara neden olurmuş. Bak islamın inkarcı sözü kullanımı yanlış bile diyemiyorsunuz, kafir müminler olarak.

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
10 minutes ago, akılsızşuursuzatom said:

ne  güzel  adamın  yazdığına  tek  yanıt  veremeyin  sonra  konuyu  arap  zırvalarına  çekip  güya  cevap  vermiş  gibi  görünün iyi  taktik

 

Adamın yazdığı zaten hep arap zırvaları. Devamlı savunduğun zırvaların arap zırvaları olduğunu hatırlatmam seni neden bu kadar rahatsız ediyor?

 

Basit bir mantık sorusuna mantık kullanarak cevap vermek yerine gidip hemen arap zırvalarını sıralamıyor musun?

 

Bir tanrının yakacağını bile bile insan yaratmasının nedeni nedir diye soruluyor, aklı, mantığı, vicdanı, adalet duygusunu kullanarak cervap vermek yerine arap zırvalarını düşünmeden papağan gibi tekrarlamak düşünmek mi oluyor?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
26 minutes ago, akılsızşuursuzatom said:

ne  güzel  adamın  yazdığına  tek  yanıt  veremeyin  sonra  konuyu  arap  zırvalarına  çekip  güya  cevap  vermiş  gibi  görünün iyi  taktik

 

Gerçekten bu mudur diyeceğin? Ona göre küfürü basayım sana.

Bu zerzevat'a bizim sorup da kendisinin yanıt vermediği mesajların da çetelesini tuttun mu bari? 

Peki ya sen? Bunları yazacak son adamsın bu forumda terbiyesiz adam.

 

Adamın yazdıkları dediğin de, allah ve kuran adına verdiği kişisel yorum, hüküm ve kararlarından ibaret..Kurduğu mantık ve beraberinde benzetmeleri de hatalı üzerine üstlük

Şimdi böylesine bir yarım akıllının "kişisel" ve de "öznel" yorumlarına yazsan ne, yazmasan ne? Adam zaten boyna monolog yapıyor. Cevap verme kabiliyeti yok ki...Mükemmel böbrekler falan filan.. diye başlık açtı kendisi. Git nerede kaldığına bir bak o başlığın.

 

25 minutes ago, nogodbutAllah said:

var olmanın dayanılmaz hafifliği vardı

ondan mülhem bu tipler le direk yazışmadığım halde dolaylı bile yazışmanın dayanılmaz ağırlığını yaşıyor insan:)

 

inkar ilim akıl işi değil

cehalet ile yoğrulmuş nefis ile mayalanmış şeytani ateş ile pişirilmiş duygusal bir inatla kesilmiş zehirli bir ekmektir.

 

Kendi kafanıza göre kuran ve allah yorumlaması yapıp; kuran, muhhamed ve allah adına hüküm vermeye devam edin. Bunların geçerliliği nedir peki, küfre düşme vaziyetinizden başka? 

Yok. Olmayan geçerlilik üzerine yorum yapmaya da gerek yok.

 

İnkar ilim akıl işi falan değil evet. Çünkü ortada inkar yok. Olmayan şey inkar edilmez. İnanç, inanılan şey inkar konusu olamaz. Biraz düşün bakalım kafan basacak mı bunlara?

 

Ha ortada bir tane inkarcı varsa onlar da sizlersiniz.

Gerçeğin inkarcıları. 

Gerçeğe şirk koşan yobazlar.

Bir tanrı varsa eğer, olsa olsa sizler gibi inkarcıları yargılayıp cezalandıracak da olabilir.

 

Bu kuran, incil vb.. denen insan yazması kitapları bana nasıl maledersiniz, nasıl olur da benden geldiğini iddia edersiniz ulan deyyuslaarrr! Deyip de ağzınıza küreği indirirse hiç şaşırmayın. O zaman var olmanın dayanılmaz hafifliği diye halay çekersiniz. :)  

 

Kıçından bir halt uydur, sonra onu kabul etmeyenleri inkarcı ilan et bir de pişkin pişkin. Gel de gülme buna şimdi :0_80cbc_37a71a73_L:

Cahilliğin dayanılmaz hafifliği aslen seninkisi. Sorarlarsa böyle söyle.

tarihinde teflon tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Adamlar yalan, yanlış, tutarsızlık dolu bir dine ataları tarafından iman ettirilmişler, ama bu mucize bu ya, yanlışları, tutarsızlıkları ortadan kaldıracağız diye sürekli allah adına sözler uydurup, kuranı değiştiriyorlar. Kuran da allah adına sözler uydurmayın diyor, ama bunlar dinlemiyor, ekleyen, çıkaran, ayet atan, sözcüklere kafasına göre anlam veren ne ararsan var. O yüzden de ortada birden çok kuran var. Tabi onları da bu yola iten kuranın fiyasko içeriği. Kendisine bağlı kalmak isteyenleri kendisini değiştirmeye, bozmaya iten bir kitap var ortada. Birde ne yazıyorsa kuranı koruyacak olan biziz. Bu fiyasko içerikle nasıl korunacaksın. İşte bu bir mucize. Kuran mucizesi. Büyük kafirsiniz gerçekten müslümanlar 😁 Tabi müslüman dedik de bu kitap dinden çıkartıyor. Kurana rağmen müslüman kalabilmek olanaklı mı?😀

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yakacağını bile bile insan yaratmanın mantığını aklen, mantıken, vicdanen, inkar minkar diye sayıklamadan açıklayabilecek bir müslüman var mı?

 

Nedir yakacağını bile bile insan yaratmanın mantığı, amacı, nedeni? Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan bir tanrı neden böyle bir şeye gerek duyar?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
42 dakika önce, sağduyu yazdı:

Yakacağını bile bile insan yaratmanın mantığını aklen, mantıken, vicdanen, inkar minkar diye sayıklamadan açıklayabilecek bir müslüman var mı?

 

Nedir yakacağını bile bile insan yaratmanın mantığı, amacı, nedeni? Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan bir tanrı neden böyle bir şeye gerek duyar?

sürekli  ihtiyacla  istemek  fitili   karıştırılıyor.Ihtiyac  gerçekten  bir  şeyden  yoksunluk  iken  irade  yani  istemek  eksiklikten  kaynaklanmak  zorunda  değil  isteğe  bağlı  da  yapar. Siz çok  zengin  olsanız  gidip  kumar  oynasaniz  zevkine  bu  sizin  isteğiniz  olur  eksiklik  içerisinde  olmasanız  bile.Neyse; Allah insanı  cehenneme  atmaz  insan  kendisi  cehenneme  gider. Meselâ  cennet  gibi  bir  son  da  var.Allah  insanların  huzur  içinde  yaşayacağını  bile  bile  insan  yaratmış.

tarihinde akılsızşuursuzatom tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
34 minutes ago, akılsızşuursuzatom said:

sürekli  ihtiyacla  istemek  fitili   karıştırılıyor.Ihtiyac  gerçekten  bir  şeyden  yoksunluk  iken  irade  yani  istemek  eksiklikten  kaynaklanmak  zorunda  değil  isteğe  bağlı  da  yapar. Siz çok  zengin  olsanız  gidip  kumar  oynasaniz  zevkine  bu  sizin  isteğiniz  olur  eksiklik  içerisinde  olmasanız  bile.Neyse; Allah insanı  cehenneme  atmaz  insan  kendisi  cehenneme  gider. Meselâ  cennet  gibi  bir  son  da  var.Allah  insanların  huzur  içinde  yaşayacağını  bile  bile  insan  yaratmış.

 

Bırak zırvalamayı, neymiş Allah insanı cehenneme atmazmış, kim atıyor Hubal mı, Baal mı? Neymiş, insan cehenneme kendi gidermiş, tabii canım insan mazoşist sonsuza kadar yakılmak ona acaip zevk veriyor, o yüzden ben cehenneme gideceğim diye tutturuyor.

 

Asıl soruya cevap ver, Allah yakacağını bile bile neden insan yaratıyor, trilyonlarca yıl yalnız yaşamaktan psikopata mı evrilmiş? Bana nedeni söyle, laf ebeliği yapma.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, sağduyu yazdı:

 

Bırak zırvalamayı, neymiş Allah insanı cehenneme atmazmış, kim atıyor Hubal mı, Baal mı? Neymiş, insan cehenneme kendi gidermiş, tabii canım insan mazoşist sonsuza kadar yakılmak ona acaip zevk veriyor, o yüzden ben cehenneme gideceğim diye tutturuyor.

 

Asıl soruya cevap ver, Allah yakacağını bile bile neden insan yaratıyor, trilyonlarca yıl yalnız yaşamaktan psikopata mı evrilmiş? Bana nedeni söyle, laf ebeliği yapma.

insan  hak eder  cehennemi  bu  anlamda  söyledim.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
28 minutes ago, akılsızşuursuzatom said:

insan  hak eder  cehennemi  bu  anlamda  söyledim.

 

Yahu sana insan cehennemi hakkeder mi, etmez mi diye soru soran mı oldu? Ortada daha insan minsan yok, sadece Allah var.

 

Bu Allah yakacağını bile bile neden insan yaratıyor, motivasyonu, amacı, nedeni ne?

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, nogodbutAllah yazdı:

 

var olmanın dayanılmaz hafifliği vardı

ondan mülhem bu tipler le direk yazışmadığım halde dolaylı bile yazışmanın dayanılmaz ağırlığını yaşıyor insan:)

 

inkar ilim akıl işi değil

cehalet ile yoğrulmuş nefis ile mayalanmış şeytani ateş ile pişirilmiş duygusal bir inatla kesilmiş zehirli bir ekmektir.

.

 

imanı güçlü ama yazdıkları saçmalıkların
nereye varacağını bilmeyen ve
kesin olarak neredeyse her konuda
ahkăm kesmekten de geri kalmayan bu
renkli dindar forumdaşları, hoş görün efendim.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, sağduyu yazdı:

 

Yahu sana insan cehennemi hakkeder mi, etmez mi diye soru soran mı oldu? Ortada daha insan minsan yok, sadece Allah var.

 

Bu Allah yakacağını bile bile neden insan yaratıyor, motivasyonu, amacı, nedeni ne?

 

 

onları  somut  açıdan  birbirinden  ayırmak  yani  hayata  getirerek  neyin  ne  olduğunu  ortaya  koymak  açığa  çıkarmak  gibi  bir  maksadı  var. Hangimizin  daha  iyi  amel edeceğini  görmek  içinde somutsal  olarak  hayatı  ve  bizi  yarattı. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, sağduyu yazdı:

 

Yahu sana insan cehennemi hakkeder mi, etmez mi diye soru soran mı oldu? Ortada daha insan minsan yok, sadece Allah var.

 

Bu Allah yakacağını bile bile neden insan yaratıyor, motivasyonu, amacı, nedeni ne?

 

 

ya da  siz  şunu  mu  demek  istiyorsunuz  madem  o  kadar  merhametli  neden  sadece  cennete  gidecekleri  yaratmadı  gibi?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 saat önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Allah insanı  cehenneme  atmaz  insan  kendisi  cehenneme  gider.

Beni yaratmadan önce benim cehenneme gideceğimi biliyor mu? Biliyor. Biliyor da niye yaratıyor? İradeyi belirleyen ne? Genetik, çevre, dil, sosyal koşulları senin put belirlemiyor mu? Bunlar senin iradenin neredeyse tamamının nedeni değil mi?  Hal böyle iken ne konuşuyorsun? 

Dilediğini imana getirip dilediğini saptırıyor  saçmalığına girmiyorum, orada tüm ipler kopuyor. Tam bir rezillik.

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
29 dakika önce, Abdülmalik yazdı:

Beni yaratmadan önce benim cehenneme gideceğimi biliyor mu? Biliyor. Biliyor da niye yaratıyor? İradeyi belirleyen ne? Genetik, çevre, dil, sosyal koşulları senin put belirlemiyor mu? Bunlar senin iradenin neredeyse tamamının nedeni değil mi?  Hal böyle iken ne konuşuyorsun? 

Dilediğini imana getirip dilediğini saptırıyor  saçmalığına girmiyorum, orada tüm ipler kopuyor. Tam bir rezillik.

 

 

 

dileyeni  imana  getirir  dilemeyeni  getirmez 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...