Jump to content

Talak 4 ve Kur'an'ın Sübyancı Tarafı


Recommended Posts

18 dakika önce, yüpyücecik yazdı:

nikah çağına ulaşmak

 

Öyle bir şey demiyor. İze beleğan nikah nikah çağına ulaşmak demek değildir. Bu ifadede çağ anlamına gelecek bir sözcük yok. Bu nikaha ulaşmak demektir. Murada ermek gibi. Üç yaşında bir kızı biri nikahlarsa nikaha ermiş olur. Rüşt ise bu kızı şimdi nikahlayan alıp götürecek ya, bu yetim ya, babasından kalan mal var ya, bu malı giderken verelim götürsün mü yoksa rüşte erinceye kadar vermeyelim mi mevzusu.

 

Kız zaten reşit olsa ne denemesi de bir olgunluk görürse malını vermesi, malını zaten alır gider. Zaten kız reşit olmadan nikahlandığı için malını ne yapak verek mi vermeyek mi mevzusu ortaya çıkıyor.

 

İslama göre üç yaşında da, kundakta beşikte de kızı nikahlamaya bir engel konmamış, boşuna çırpınmanın yararı yok. Olmayan engeli yaratmanızın bir yolu yok. Yok yani, olmayınca nasıl yaratacaksınız? 

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 106
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Yetmedi bu küçük kızları mehirsiz alıp alıp götürüyoruz günah oluyor mu diye sorulmasına karşı Kuran'da "size fetvayı allah veriyor" ifadesiyle yanıt verilmiştir. Bu yanıt da açıkça şu şekilde: "Üç beş kuruş atın alın götürün"!

 

Kuran'da çocuk nikahlamanın yazdığı kesindir. Hiç bir kıvırtma payı bulunmuyor. Normal, cahil çöl yağmacısı düzmecesi olunca gayet de normal.

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 minutes ago, yüpyücecik said:

rüşt sözlükte kişi ona ulaştığında eylemlerinde tasarrufta bulunabilir demektir nisa 6da geçer aynı ayette nikaha ulaşmak birlikte kullanılmış

 

Ayette yetimin mallarını vermek için rüşd aranıyor, nikah için değil.

 

Nisa 6. Ve yetimleri nikâh çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşd (yeterlilik) hissederseniz, o taktirde mallarını onlara teslim edin.

 

Ayet bu. 

 

Yetim büyümüş, nikah çağına ermiş, aslında ayette nikah çağı da yazmıyor, nikah yazıyor. Yani evlenme çağı mı evlenme eylemi mi kastediliyor, bu da belli değil. Ayete göre nikaha erişmek malları vermek için yeterli bir kriter değil, ayrıca rüşd de aranıyor "mallarını vermek" için.

 

Bu ayet nikah çağı ile ilgili değil, yetimin mallarını verip vermeme kararı ile ilgili.

 

7 minutes ago, yüpyücecik said:

nisa 6daki yetimleri emsal gösteriyor ayetin anlamı genişliyor ve bu genel evlenme çağını ifade eder deniyor sadece yetimler değil ki  talak 4 numaralı ayetin içeriği ergenliğe ulaşmadan evlenenlerden bahsetmez diyor burada durdum-- nikah çağına ulaşmak "buluğ " cinsel organların olgunlaştığı zaman demektir -- devam ancak böyle uygulamalar olmamıştır diyemeyeceğimize göre bu ayetin adet görmeyenlerin iddetinden bahsetmeyeceğini yani onlara hitap etmediğini söylemek zor ancak bu ayetin hüküm bildirmediği sonucuna ulaşabilirler ve evlenmek çağı buluğdur ve rüşddür diyebilirler, lem yehidne böyle de anlaşılabilir ilk başta anlayamadım fakat böyle de olabilir nisa 23. ayet bu fikri verdi bana bundan önce olmuş olaylar hakkında günah yoktur diyor.

Bu ayet pedofiliyi teşvik etmiyor.

 

Ayette nikah çağına ulaşmakla bulüğ arasında bir bağ kurulmamış, sen nasıl böyle bir bağ olduğu kanısına ulaştın? Ayette bulüğa girmiş yetimler nikah çağına ermiştir diye bir ifade var mı?

 

Nisa 23.     Size (şunlarla evlenmeniz) haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kızkardeş kızları, sizi emzirmiş olan (süt) anneleriniz, süt anneden kızkardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup, evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o taktirde (onlarla evlenmenizde) sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri (kadınları) ve iki kızkardeşi bir arada (nikâh altında) toplamanız. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki, Allah Gafur'dur, Rahîm'dir.

 

Bu da Nisa 23, bu ayetin neresinden evlenme çağının bulüğ ve rüşd gerektirdiği fikrine kapıldın? Burada kızkardeş, hala, teyze yakın akrabalarla evlenmek yasaklanmış, bundan önce olmuş olaylar hakkında günah yok demesi mesela halası ile evlenmiş birisi bu eylemi ayetten önce yapmışsa ona günah yoktur demek.

 

Ayrıca bu ayette ilginç bir nokta daha var: Bir kadınla evlenip onunla zifafa girmemişse erkek, kadını boşayıp o kadının kızı ile evlenebilir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
4 dakika önce, sağduyu yazdı:

kadını boşayıp o kadının kızı ile evlenebilir.

 

"Anaaaa len kızı daha çıtırmış haaa, niye anasını danasını alacam da! Vazgeçtim anam ben senin kızını alayım!" :0_80cbc_37a71a73_L: 

 

Kızı almak için anasını boşamasına da gerek yok ha! Zifaf olmasın yeter! Anası da hizmetçilik yapsın! İşte cahil çöl yağmacıları düzünce böyle oluyor.

 

tarihinde democrossian tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
26 dakika önce, sağduyu yazdı:

Ayette yetimin mallarını vermek için rüşd aranıyor, nikah için değil. 

 

Nisa 6. Ve yetimleri nikâh çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşd (yeterlilik) hissederseniz, o taktirde mallarını onlara teslim edin.

 

Ayet bu. 

 

Yetim büyümüş, nikah çağına ermiş, aslında ayette nikah çağı da yazmıyor, nikah yazıyor. Yani evlenme çağı mı evlenme eylemi mi kastediliyor, bu da belli değil. Ayete göre nikaha erişmek malları vermek için yeterli bir kriter değil, ayrıca rüşd de aranıyor "mallarını vermek" için.

 

Bu ayet nikah çağı ile ilgili değil, yetimin mallarını verip vermeme kararı ile ilgili.

 

26 dakika önce, sağduyu yazdı:

Ayette nikah çağına ulaşmakla bulüğ arasında bir bağ kurulmamış, sen nasıl böyle bir bağ olduğu kanısına ulaştın? Ayette bulüğa girmiş yetimler nikah çağına ermiştir diye bir ifade var mı?

 

evet malları vermek için rüşt gerekli ve nikaha buluğ etmeleri(kelimenin anlamıyla alakalı) erginlikle alakalı rüşd nikah ulaşmalarında/ermelerinde denenebilir böyle belirlemiş yani ergenlik çağına girmeden rüşd aranamaz dolayısıyla malları da alamaz.

26 dakika önce, sağduyu yazdı:

Bu da Nisa 23, bu ayetin neresinden evlenme çağının bulüğ ve rüşd gerektirdiği fikrine kapıldın? Burada kızkardeş, hala, teyze yakın akrabalarla evlenmek yasaklanmış, bundan önce olmuş olaylar hakkında günah yok demesi mesela halası ile evlenmiş birisi bu eylemi ayetten önce yapmışsa ona günah yoktur demek.

buluğ ve rüşd ile alaka kurmadım burada, nisa 23 e benzer bir olay çocuklarla evlenmekle de meydana gelmiş olması mümkün.

Ancak birisi çıkıp talak 4 sübyancılık bildirir diyebilir sıkıntı yorumlamada.

tarihinde yüpyücecik tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
5 dakika önce, yüpyücecik yazdı:

benzer bir olay çocuklarla evlenmekle de meydana gelmiş olması mümkün.

 

Benzeri filan yok, direk Kuran çocuk nikahlamayı yasaklamıyor. Net kesin konularda net kesin konuşulur. Bu net ve kesin bir konu. Kuran'da çocuk nikahlamayı yasaklar bir ifade yok. Tersine çocuk nikahlamakla ilgili, yetmedi bir de nikahlayıp boşamakla ilgili pasaj var.

 

Hayır zaten yağmacıların böyle bir sınır koyması düşünülemez ki? Bunlar yağmacı talancı katil sürüsü, katliam yapıp yağmalıyorlar ve hem yağmaladıklarının hem kendi yağma sırasında ölenlerinin çocukları ortada kalıyor. Ortada bir sürü çocuk var, paylaşıp götürüyorlar!

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Nisâ 6:

 

Yetimleri ilk ihtilamı görmelerine kadar sınayın -Vebtelûl yetâmâ hattâ izâ belagûn nikâh

sonra eğer onları olgun bulursanız kendilerine mallarını geri verin -fe in ânestum minhum "rüşd"en fedfeû ileyhim emvâlehum...

 

Görüldüğü üzere, ilk ihtilama ve "rüşd"e ermek eş zamanlı değildir;

"rüşd"e ermek ilk ihtilam görüldükten bir süre sonra gerçekleşiyor.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
6 minutes ago, yüpyücecik said:

 

evet malları vermek için rüşt gerekli ve nikaha buluğ etmeleri(kelimenin anlamıyla alakalı) erginlikle alakalı rüşd nikah ulaşmalarında/ermelerinde denenebilir böyle belirlemiş yani ergenlik çağına girmeden rüşd aranamaz dolayısıyla malları da alamaz.

 

Oradaki "izâ belagû: erince, erişince" ifadesinin Türkçe'de  kullandığımız bulüğ. erginlik kelimeleri ile alakası yok, tanımda da yazıldığı gibi ulaşmak, erişmek anlamında. Senin dediğin gibi olması için aşağıdaki ayetteki gibi yazılması lazım:

 

Nur/58. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizden henüz bulûğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler.

 

6. lem yeblugû : erişmemiş, ulaşmamış 
7. el hulume : bulûğ çağına, erginliğe 

 

Her gördüğün "belega" kelimesi erginlikle alakalı değildir, aşağıdaki örnekte olduğu gibi:

 

Kehf 86. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman, onu (güneşi) bulanık bir pınarda batarken buldu.

 

1.    hattâ izâ    : olduğu zaman
2.    belega    : erişti, ulaştı
3.    magribe eş şemsi    : güneşin battığı yer

 

 

 

     
   

 

 

 

 

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yetimleri deneyin. Evlenme çağına erdiklerinde, eğer reşid olduklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin.

 

Ayete göre evlenme çağına erişildiğinde olgun olma şartı yok, Olgun olmak evlenmek için kriter değil..Sadece mal teslimatı için şart koşuluyor.

Peki bu evlenme çağı nedir? belirtilmemiş, okuyucunun insafına bırakılmış.Ama tek ipucu var, olgunlaşmadan da evlendirebilirsiniz.

Olgunlaşmamış ne demek? Olgunlaşmamış bir bireyin aile kurmaya hakkı, yeteneği, becerisi varmıdır?

Mal bile teslim edilemiyor ama evlenebiliyor?

Bu kişi kim olabilir?

 

 

tarihinde Abdülmalik tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
4 dakika önce, democrossian yazdı:

 

Önceki iletileri okusan. Pasajda evlenme çağına gelince diye bir laf olmadığını söyledik.

Ben de aynısını söylüyorum, evlenme çağı, ya da nikaha erme çağı nedir?  bu kutsal denen kitapta belirtilmiyor, kişisel yoruma bırakılmış..

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 hours ago, yüpyücecik said:

Bu ayet pedofiliyi teşvik etmiyor.

 

 

O ayetin pedofiliyi teşvik etmediğini

aklı başında olan herkes anlar, bilir.

 

Ayetin pedofiliye izin verdiği öne sürülen bölümü:

 

Âdetten umudunu kesen kadınlarınızın

ve hiç âdet görmemiş olanların iddeti üç kamerî aydır.

 

İddet,

"boşanan kadın"ın eşiyle irtibatının tamamen kesilmesi için

beklenmesi gereken süredir (Diyanet mealindeki dipnot).

 

Konu BOŞANAN kadındır

hem de hiç âdet görmemişken boşanan.

 

Eğer o eşiniz 

âdet gecikmesi gibi bir soruna sahip değilse

13'ünden ÖNCE âdet görür (12.7'sinde);

13'ünden SONRA âdet görmemiş biri değildir artık ve şu bahaneye sığınamazsınız:

 

Eşim 

ben kendisini boşarken hiç âdet görmemiş olduğuna göre  

ben kendisini nikahıma aldığımda da hiç âdet görmemişti. 

 

Yok artık bu bahane.

 

Eşim

ben kendisini boşarken hiç âdet görmemişti diyemezsiniz çünkü boşamadınız,

dolayısıyla ben kendisini nikahıma alırken hiç âdet görmemişti diyemezsiniz.

 

Boşama varsa var o evlilik,

boşama yoksa yok.

 

Aklınız dumura uğramış değilse

bilirsiniz ki:

 

13'ünden önce (ilk âdetinden önce) boşamadığınız eşinizi 

13'ünden önce (ilk âdetinden önce) nikahınıza almış olamazsınız.

 

Kısacası Talâk 4'te sözü edilenler 

âdet sorunu olan kadınlardır.

 

Örneğin

20'sinde nikahınıza alırsınız onları hiç âdet görmemişken,

25'inde boşarsınız hiç âdet görmemişken.

 

Eğer democrassian'ın dediği gibi derseniz ki...

ben bir kzı "kundaktaki bebek"ken nikahıma alıp onunla cinsel ilişkiye girerim

ve 13'ünden önce boşarım. Ayet bana bu imkanı veriyor.

 

Vermiyor aklı dumura uğramış arkadaşım,

cinsel ilişki değildir yediğin o nane senin,

bebeğe bıçak sapladın, bebeği öldürdün. Ayet sana bebek kâtili ol demiyor. Kuran kâtili idamla cezalandırır.

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
36 dakika önce, Hasan Akçay yazdı:

Eğer democrassian'ın dediği gibi derseniz ki...

ben bir kzı "kundaktaki bebek"ken nikahıma alıp onunla cinsel ilişkiye girerim

 

Saçmalama ülen geri zekalı embesil! Geri zekalı olmasan sana geri zekalı demezdim. Hem de aşırı geri zekalısın ve üstelik son derece de ahlaksızsın! Ben böyle ne zaman dedim aşağılık ahlaksız yalancı! Sen bu adi yalanını al müsasip bir yerine iyice sok ve inleye inleye ittir ol git embesil ahlaksız!

 

Bunların ahlaksızlığı, yalancılığı, sahtekarlığı insanda sabır bırakmaz! Ne iğrenç şeylermiş bunlar ben anlamadım yahu! Tiksindim artık, öğürdüm be! Şunun utanmadan yüzü kızarmadan yaptığı iftiraya bak! Allah diye bir şey olsa sizin bin türlü belanızı elvan elvan verirdi. Yok ki pabucumu damına koyduğumun allahı!

 

tarihinde democrossian tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran kundaktaki bebeğin nikahlanmasına yasak koymuyor! Sınır koymuyor. 

O bebekle o herifin ne yapacağını düşünecek olan allahınızdı müslimler, BiZ DEĞiLİZ!

(democrassian,sayfa 2)

 

Kıvırtma alanı açmısın kendine, piserif. 

 

"Ben olsam bebeklerle cinsel ilişkiye girmem ama başkaları..."

öyle mi, piserif?

SEN ahlak abidesisin, başkaları ahlaksız... öyle mi, aklı dumura uğramış piserif? 

Başkaları bebek kâtili olmaktan zevk alırlar ama SEN başkasın, öyle mi mercimek beyinli? 

 

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Bütün memelilerde adet görülür ve dişi olanı yeni bireyler üretmek için çiftleşmeye hazırdır.

Sağlıklı bir insan dişisi de 9-12 yaş arasında adet görür ve yumurtlamaya başlar. Doğa onu doğurmaya hazır hale getirmiştir. Artık çiftleşebilir. Evlilik Boşanma vs insan uydurması kavramlar bunlar. Olayın doğalına bakacak olursak yumurta oluşumu başlamış bir insan dişisinin çiftleşmesinde bir mahsur yoktur. Aslında sakatlık, kurallarıyla kanunlarıyla doğanın anasını s.kmiş insan düşünce yapısındadır.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 22.08.2018 at 01:53, Hasan Akçay yazdı:

 

 

Farkında olmadan ne güzel örneklemişsiniz ayette söyleneni: 

8 yaşındaki çocuk ta HiÇ ÂDET GÖRMEMiŞTiR -LEM YAHIDN,

35 yaşındaki kadın da.

 

Ama sizin

8 yaşındaki çocukla evlenip cinsel ilişkiye girmeniz kâtil yapar sizi... çünkü o bebek ölür.

35 yaşındaki kadınla evlenip cinsel ilişkiye girmeniz ise adam gibi adam yapar sizi.

 

Ayette söylenen işte budur

yani boşamakta olduğunuz hiç âdet görmemiş kadın -ellâî lem yahıdn-

boşanma işleminin tamamına ermesi için 3 kamerî ay bekleyecek (iddet).

 

Nikahınıza alırsınız onu hiç âdet görmemişken

ve boşarsınız hiç âdet görmemişken;

öyle "democrassian"ın yumurtladığı gibi kundaktaki benekle evlilik yok ayette, YOK. 

 

Hani, diyorsunuz ya

ayette, gecikmiş puberteye dair hiç bir ipucu yok;

var kardeşim: ip ucu 35 yaşındaki o kadındır;
âdet "
gecikmiş puberty"ye uğramıştır o kadın.

 

Bu yaptığınız şey o kadar kötü ki. Korkunç bir manipülasyon. Sadece siz değil, işin gerçeğini bilen bütün İslamcılar aynı sahteciliğe başvuruyor.

 

Gecikmiş puberte diye bir şey yok. Puberte dediğiniz şey buluğ işte.

Sizin burada bahane olarak göstermeye çalıştığınız şey, yaşı geldiği halde bir kızın adet görememesi durumu. Bir kızın birincil seks karakteri oluşur; yani ayva tüyleri çıkar, memeler hafifçe belirginleşir, yağ dokusu erkeğe göre biraz daha fazla olduğundan hatları hafiften belli olur. Bu evre en fazla 14'e kadar sürer ve en geç 14 yaşında adet görürler ki çoğu daha erken görür. 14'e kadar adet görmemişse buna primer amenore denir.  Bir de sekonder amenore var ama onun konumuzla ilgisi şimdilik yok.

 

Siz, primer amenoresi olan kızlardan yola çıkıyor, Talak 4'de bahsi geçenin onlar olduğunu iddia ediyorsunuz. Ve ben buna deli oluyorum. Yemin ederim saç diplerim acıyor.

Ergenliğe erdiği halde adet görmemiş kız çocukların oranı nedir, bilir misiniz? %0,1 ile %2 arasıdır. Genelin yanında esamesi bile okunmaz yani.

Çocuklarla evliliğin sıradan bir davranış olduğu çağda, bunu en şiddetli halde uygulayan Arap toplumunda, bu ayetin binde bir rastlanan bir durum için yazıldığını söylemek gerçekten büyük sahtekarlık, yalancılık.

 

Ayıptır bu yaptığınız. Bunu sıradan inançlılar yiyebilir çünkü onlar amenore nedir, oranı ne kadardır, Arap toplumunda çocukla evlilik ne durumdadır bizim kadar bilmez, bu yalanları da afiyetle yer.

Gerçekten ayıp.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tarafınızdan boşanmakta olan kadınlarınızın

hiç âdet görmemiş olanları -ellâî lem yahıdne

 

Talâk 4'te geçen bu ifadedeki YAHIDNE  âdet GÖRMÜŞ demek,

lem yahıdne: âdet görmemiş,

ellâî lem yahıdne: âdet görmemiş olanlar.

 

İstismar edilen ifade bu.

 

Bu ifadenin konusu olan kadınlar

1.tarafınızdan boşanıyorlar, 2.hiç âdet görmemişler.

 

Bir âdet sorununa sahipler, bu belli

ama siz haklısınız, ifadenin "âdet gecikmesi"nden daha isabetli bir karşılığı olmalı;

örneğin geciken ERGENLiK...

 

Konuyu

elbet

sizin gibi uzmanlar daha iyi bilir.

 

Medical Encyclopedia:

https://medlineplus.gov/ency/article/007694.htm

 

Kızlarda gecikmiş ERGENLiK* 

13 yaşına kadar memeler gelişmediğinde, ya da...

16 yaşına kadar âdet dönemleri başlamadığında

ortaya çıkar. 

 

Ama önemsenmesi gereken, sözler değil söylenendir

ve burada  söylenen o kadınların bir âdet sorunu olduğudur,

öyle ki boşanırken dahi hiç âdet görmemiş durumdalar.

 

İsitsmar bu gerçek görmezden gelinerek yapılıyor.

 

Yok o kadınları hiç âdet görmemişlerken eş almanızın caiz olması için hiç âdet görmemişlerken boşamanız gerekmez,

yok yaş sınırı belirtilmediğine göre kundaktaki bebek bile eş alınabilir ve bebekleri eş alanların onlara ne yapacağını Allah bilir, 

yok âdet görme bakımından sağlıklı 13 yaşından küçük kızlarla cinsel ilişkiye girmek caizdir.

 

Oysa 

13'ünden önce (yani ilk âdetini görmemiş) bir kızla evlenmenin caiz olduğunu öne süren aklı dumura uğramış müslümanlar bile

iddialarının hemen ardından açıklıyorlar: caiz olan onları nikahınıza almanızdır, onlarla cinsel ilişkiye girmeniz değil.

 

Ayetten bu çıkarımı yapmak bile aklın durmura uğradığını gösterir ve iğrençtir

ama ateistlerin ek olarak onlarla cinsel ilişkiye girmek te caizdir demeleri neyin nesidir?

Ateistler o sözde müslümanlardan daha bi iğrenç olup çıkıyorlar... Ne uğruna?

 

_________________________________________________________________

 

Delayed PUBERTY in girls occurs when breasts don't develop by age 13 or menstrual periods do not begin by age 16. 

 

 

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...