Jump to content

Yusuf'un amaç uğruna iftirayı araç edinmesi


Recommended Posts

Yusuf 70'den 78nc ayetlerine değin peşpeşe okuyunca anlaşılıyor ki Yusuf, Kral'ın su kabını kardeşi Bünyamin'in heybesinden (min viai ahihi) çıkarmasına karşın, kardeşi Bünyamin'in bir hırsız olduğunu (bu suçu Bünyamin'e kendisi atıyor), kervan yolcuları öğrenmesinler diye susmuştur. Böylece Yusuf, kardeşleri tarafından tanınmayıp, o kardeşlerini tanımıştır ve kardeşi Bünyamin'in Mısırdan çıkmasını, Bünyamin'e kervan hırsızlığı suçunu atarak önlemiştir. Böylece Bünyamin, Mısır hapishanesinde tutulmuştur.

Yusuf 70: Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kabını, kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra seslenen kişi: "Ey kafile, muhakkak ki; siz gerçekten hırsızlarsınız" diye seslendi.

Yusuf 76: Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların/öteki kişilerin yüklerini aramaya başladı. Sonra, su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf’a böyle bir tasarı öğrettik.

Tanrısı allah'ın öğrettiği bir tasarı da olsa, kervan hırsızlığı ağır bir suçtur. Dönemin kervancılığının, günümüzün tecimsel (ticari) işletmelerine ilişkin bir önemi vardır. Kardeş dahi olsa bunu bile bile gizlemekle Yusuf, tasarladığı bu suça ortaklık da etmiş oluyor. Bu durum biraz beyaz yalan adıyla anılan bir şeye benziyor. Asıl suçlu Yusuf mudur diye sorsak, ben; evet Yusuf'dur derim. Çünkü aklına koymuş bir kere, Mısır'a varmadan Bünyamin'e kendisini ona tanıtmayacak.

Yusuf 77: Dediler ki:"Eğer o çalmışsa, daha önce onun bir kardeşi (Bünyamin’in kardeşi Yusuf) de çalmıştı.” Yusuf, bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi.

Yusuf 78:Onlar,Yusuf’a dedi: "Ey güçlü vezir! Bunun (Bünyamin’in) çok yaşlı bir babası (Yakup) var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz" dediler.

Yani bu hırsızlık tasarısı Yusuf un, kendisini Mısır kralı olarak tanıtma amacıyla, kendisi tarafından hazırlanmıştır. Sırf önemli biri olduğunun tadını çıkarmak için mi yapmıştır bunu bilemeyeceğim, çünkü bu birazda günaysal (tarihi) veri gerektirir. Ben burada Yusuf peygamberin eylemlerinden, kendisinin egoist/bencil bir kişilik sergilediğinin çıkarımını yaptım. Ancak görüyorum ki peygamberlerin toplumlara kötü örnek olduklarının sonucuna varmasınlar diye, Türkçe çevirmenler ve kur'an tefsir yorumcuları bu ayetlerin (Yusuf 70-78) yorumunu, tam anlatmıyorlar ki, islam yalanına inanmaya devam edelim istiyorlar
.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yusufun bencilliği, sözümona büyümüşte adam olmuş, kendisini kuyuya atan kardeşlerinden intikam almış görseli için hangi tanrı peygamber gönderir? Allah göndermiş! Sıradan insanlar gibi yalan söyleyen ve siyasi hile planı yapan kurnaz insanları allah, düzeltsin diye bozuk toplumlara peygamber göndermiş. Oysa bozuk toplumların bozukluğunun başlıca nedeni siyasi kurnazlıktır, hanedan siyasetine peşkeş çekilen toplum ahlakıdır. Yusuf suresinde Yusuf'un rüyasının tevili uğruna, toplum ahlakına ters davranışlar sergilenmiştir.

 

1- Yusuf, Bünyamin'i Mısır'da tutmak için Kralın su kabını araklayıp, Bünyamin'in kervan yükü içerisine koydu, Bünyamin'in heybesine koydu.
2- Sonra, Kralın su kabını Bünyamin'in heybesine kendisi koymamış gibi davranıp, Bünyamin'in heybesi dışındaki yükleri aramaya koyuldu.
3- Sonra, Kralın su kabını, kendi koyduğu yerde, Bünyaminin heybesi içerisinden çıkarıp kardeşini hırsız ilan etti ve hapse attırdı.

 

Bütün bu bencil senaryonun saçmalığı yusuf 100ncü ayette tevil (te'vilu ru'yaye  تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ) olunuyor. Yusuf, Annesi ve babasını tahtın üzerine çıkartıp anne ve babasını, kendisine çömelerek secde ettirtiyor (خَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا - harru lehü sücceden). Niçin? çünkü rüyasında güneşin ve ayın kendisine secde ettiğini görmüştü ya! İşte rüyasında gördüğü güneşin kendisine secde etmesinin tevili, Annesinin Yusuf'a secde etmesiydi. Ay'ın kendisine secde etmesinin tevili, Babasının Yusuf'a secde etmesiydi. Rüyasında gördüğü güneş, gerçekte Annesi, ay ise Babası idi yani.

 

Kardeşlerinin sayısı kadar (11) da yıldızların kendisine secde etmesi nihayetinde, allah'ın planı vuku bulmuş oluyordu Yusuf'un sanısına göre.

Yusuf 4; Ben rüyamda 11 yıldızı, güneşi ve ayı gördüm bana secde ediyorlar.
Bütün amaç, rüya düzlemindeki bu saçma ayetin ayık versiyonunu gerçekleştirmekti. Bu uğurda kim, kime ne yalan söylemiş, kimin kalbi kırılmış, kimin kafası kopmuş, allah'ın zerre umrunda olmamış. Aman yusuf'un rüyasını gerçeğe tevil edelim gayretine koşuşmuş bir allah var yusuf suresinde
.

 

tarihinde Engse Aesir tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tanrıyla güreşen Yahup'un başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelenlerin misalidir. Kendisi ne ki oğulları farklı olsun. İshak, hatta ibrahim'den sonra o sülalenin yalancılığa, palavracılığa ve dolandırıcılığa yeteneksel bir eğilimi var zaten. Yakup, dayısı Lavan'ın yanında 7 yıl çoban olarak çalıştı ve ücret olarak Lavan'ın diğerinden daha küçük olan kızı Rahel ile evlendi. Dayısı Lavan'ın Lea ve Rahel adında iki genç kızı vardı. Ama ertesi sabah gündüz olduğunda pek mutlu bir balayı sabahı olmadı. Yakup baktı ki, bu kız Rahel değil, ablası Lea. Yakup dayısına "neden kızın ablasını verdin bana" diye sorunca dayısı Lavan; "ablası varken küçük kızıyla evlenemeyeceğini" söyledi ona. Yakup yılmadı. Bir 7 yıl daha çalıştı ve Rahel'i de aldı. Yusuf o Rahel'den doğmuştur. Bu sülalenin atası ibrahim de karısı Sara'yı "bu kadın benim kızkardeşimdir" deyip Gerar Kralı Avimelek'e nikahlamıştı. Genesis Bölüm 20'de geniş geniş yazar bunlar. İbrahim, ishak, yakup, yusuf... 4 jenerasyonda da aynı genetik dolandırıcılık eğilimini, allah nasip etmiş bunlara.
 

Link to post
Sitelerde Paylaş
38 dakika önce, Boyla Kutlug yazdı:

Tanrıyla güreşen Yahup'un başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelenlerin misalidir. Kendisi ne ki oğulları farklı olsun. İshak, hatta ibrahim'den sonra o sülalenin yalancılığa, palavracılığa ve dolandırıcılığa yeteneksel bir eğilimi var zaten. Yakup, dayısı Lavan'ın yanında 7 yıl çoban olarak çalıştı ve ücret olarak Lavan'ın diğerinden daha küçük olan kızı Rahel ile evlendi. Dayısı Lavan'ın Lea ve Rahel adında iki genç kızı vardı. Ama ertesi sabah gündüz olduğunda pek mutlu bir balayı sabahı olmadı. Yakup baktı ki, bu kız Rahel değil, ablası Lea. Yakup dayısına "neden kızın ablasını verdin bana" diye sorunca dayısı Lavan; "ablası varken küçük kızıyla evlenemeyeceğini" söyledi ona. Yakup yılmadı. Bir 7 yıl daha çalıştı ve Rahel'i de aldı. Yusuf o Rahel'den doğmuştur. Bu sülalenin atası ibrahim de karısı Sara'yı "bu kadın benim kızkardeşimdir" deyip Gerar Kralı Avimelek'e nikahlamıştı. Genesis Bölüm 20'de geniş geniş yazar bunlar. İbrahim, ishak, yakup, yusuf... 4 jenerasyonda da aynı genetik dolandırıcılık eğilimini, allah nasip etmiş bunlara.
 

71. Ey ehl-i kitap! Neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

Nisa suresi…

46. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler, dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak (Peygambere karşı) “İşittik ve karşı geldik”, “dinle, dinlemez olası”, “râinâ” derler. Eğer onlar “İşittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet” deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı; fakat küfürleri (gerçeği kabul etmemeleri) sebebiyle Allah onları lânetlemiştir. Artık pek az inanırlar.

Maide suresi…

13. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat’ın) önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.

 

41. Ey Resûl! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyle “inandık” diyen kimselerden ve yahudilerden küfür içinde koşuşanlar(ın hali) seni üzmesin. Onlar durmadan yalana kulak verirler, ve sana gelmeyen (bazı) kimselere kulak verirler; kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler. “Eğer size şu verilirse hemen alın, o verilmezse sakının!” derler. Allah bir kimseyi şaşkınlığa (fitneye) düşürmek isterse, sen Allah’a karşı, onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah’ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır ve ahirette onlara mahsus büyük bir azap vardır.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

İbrahim'in ishak sulbünden gelenler yalancı da ismail sulbünden gelenler doğrucu mu? Hayali bir tanrıyı, kendi işlerine alet etmek ibrahim'le başlamış. İnsanları gökten vahiy indiğine inandıran ilk insan ibrahim'dir. Halkı yöneten kralları varken, ibrahim kendinde ıslah edici bir işgüzarlık bulmuş ve peygamberlik tetiğini çekmiş. O zamandan bu zamana din belasıyla karşı karşıyayız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hikaye saçma... Yusuf gerçekten bencilce davranmış. Ya babası Yakup'un Yusuf'un kaybından sonra Bünyamin'in de kaybı yüreğine inip ölseydi? Zaten Yusuf'a ağlamaktan gözleri kör olmuş? Bu da Kuran'da anlatılanlar içinde birazcık tutarlı, düzgün ve konu bütünlüklü anlatılmış tek masaldır ha! O bile böyle ciddi kusurlarla sakat. Öbürleri zaten yok Musa gemiye binmiş, yok balık canlanmış, saçma sapan iler tutar yanı olmayan çocuğun bile anlatmayacağı zırvadan terelelliler.

 

Hayır nasıl bu kadar düşük düzeyli bayağı ve adi bir anlatımı olduğuna şaşıyorum ben bu Kuran'ın. Şöyle biraz laf söylemeyi beceren eli ağzı düzgün bir adamlar hiç mi yoktu yahu bu cahil çöl yağmacılarının içinde?  Anlatım berbat yani, son derece sıradan olmanın ötesinde berbat!

 

Yakup'un üzülmesi bir yana, Kenan illerinde Bünyamin hırsızmış diye yayılacak söylentiler ne olacak? İnsan kardeşine bunu yapar mı? İyi niyetli iftira olur mu yahu! İftiranın iyi niyetlisine, kaş yapayım derken göz çıkarma denir. Kaş yeniden çıkar ama göz yerine gelmez. Bir insan hakkında hırsızmış dedikodusu bir daha ne yapsan temizlenmez. Müslümler boşuna mı "allah kuru iftiradan saklasın" diyorlar! Bu son derece kötü bir şeydir. Bir insanın yapmadığı bir işle dedikodusunun yapılması çok berbat bir durumdur. 

 

Bakın insan bu yüzden katil olur mu olur. Yapmadığı bir kötülük sürekli arkasından konuşulur ve yüzüne karşı alaycı gülüşlerle ima edilirse bir insan katil olur. Birinden birini öldürür, belki bir kaçını birden öldürür. Bu dayanılmayacak bir şeydir. Onurlu insanlar bunu kaldıramaz.    

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 2 weeks later...

71. Ey ehl-i kitap! Neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

Nisa suresi…

46. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler, dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak (Peygambere karşı) “İşittik ve karşı geldik”, “dinle, dinlemez olası”, “râinâ” derler. Eğer onlar “İşittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet” deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı; fakat küfürleri (gerçeği kabul etmemeleri) sebebiyle Allah onları lânetlemiştir. Artık pek az inanırlar.

Maide suresi…

13. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat’ın) önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.

 

41. Ey Resûl! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyle “inandık” diyen kimselerden ve yahudilerden küfür içinde koşuşanlar(ın hali) seni üzmesin. Onlar durmadan yalana kulak verirler, ve sana gelmeyen (bazı) kimselere kulak verirler; kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler. “Eğer size şu verilirse hemen alın, o verilmezse sakının!” derler. Allah bir kimseyi şaşkınlığa (fitneye) düşürmek isterse, sen Allah’a karşı, onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah’ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır ve ahirette onlara mahsus büyük bir azap vardır.

 

Yine aynı Terane.... Bıktık artık...Bunu yazan kitap sanki çok matah bir şey....

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 05.05.2017 at 17:03, Engse Aesir said:

Yusuf suresinde Yusuf'un rüyasının tevili uğruna, toplum ahlakına ters davranışlar sergilenmiştir.

 

 

Yûsuf öyküsüne dinî öykü payesi verildigi için bu islev yükleniyor. Oysa Yûsuf öyküsü, Kuran'da anlatilan versiyon analiz edildiginde görülür ki bu öykü din kurallarini degil kardes çekismesini konu edinmistir, Tipik bir kardes çekismesidir anlatilan. 

 

Alinti (http://turandursun.com/forumlar/showthread.php?t=33952):

 

Konu 
insanlarin

insanlar ile iliskileridir,

Allah’la iliskileri değil. 
 

Burada Yakub, o on çocuguna Allah’ın elçisi gibi davranmiyor; 
onlar için yalnızca kötü bir BABA o. 

Ve Yûsuf yalnızca bi KARDEŞ.

Kuran’daki diger öykülerle karsilastirin; 
göreceksiniz.

Öteki öykülerde Allah’ın elçileri kafirlerle çatisir. 

Bu öyküde ise Yûsuf 
hepsi de Yakub Peygamber tarafindan büyütülüp egitilmiş iyi birer Müslüman olan 
kendi kardeşleriyle çekisiyor 

Yani 
bu bir kardeş çekişmesidir; 
cihad degil. 

Bakin, o on delikanlinin her biri Yûsuf’tan çok daha erdemli davraniyor. 

Örnegin 
Yûsuf, küçük kardesini gözünü kirpmadan tutuklarken 
onlarin her biri "Onu birak! Beni tutukla!" diye 
fedakarca kendini ortaya atıyor.

Kaldı ki 
bu öykünün konusu eger kardes çekismesi degil de din kavgasi olsaydi 
Yakub ve Yûsuf peygamberler kendilerine indirileni saklamaz, 
onu o on insana duyururlardi.

Elçi! Rabbinden sana indirileni duyur! Eger duyurmazsan elçilik görevini yapmamis olursun. Allah seni insanlardan korur (Mâide 67).

 

*

 

Yûsuf'un rüyasina gelince

ana konu degil o,

yalnizca ikincil bir olay

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ne? Bu kez de on kardeşi Yusuf'tan daha erdemli daha ahlaklı iddiası mı? :D

 

Yusuf'u bırakıp on kardeşini savunmaya geçmek de yeni bir taktik mi! Bu Müslümlerin şaşkınlığından da artık insana gülme geliyor yahu! H yani kardeşini kuyuya atıp ölüme terketmek, babasını da kurt parçaladı onu diye yalan söyleyip kandırmak erdem ha! O kuyuda o çocuk gerçekten ölebilirdi. Kuyuda belki su olur, o yüzden ölüm çok geç, açlıktan gelir ve zor olur. Çocuk kuyuya atılır mı yahu! Şaşkınlığın da bu derecesi!

 

Bu Müslümler iyiden dengeyi bozmuş. E noolacak, ilerde kafir olup anne babasına isyan eder diye korkup çocuk öldürme öyküsü anlatan bir salaklık kültüründen bahsediyoruz. Daha ne beklenir... Bu Yusuf masalı yine bir parça eli ayağı düzgün, konu bütünlüğü, senaryosu, konu akışı her nasılsa hayret Kuran'da ilk kez olan bir masal. Başka örneği yok yani, zaten kendileri de yazmışlar "ahsenül kasas" diye. Yani hikayelerin en güzeli... Böyle demişler, çalıp aldıkları şeyi kendileri de beğenmişler.

 

Bu masal Kuran'da büyük bir iddia ile sergilenir. Bunu Kuran'a çalıp koydukları için çok gururlanır cahil çöl yağmacıları: "Nahnu nekussu aleyke ahsenel kasasi bima ehvayna ileyke hazel kuran ve in kunte min kablihi le minel gafilin". Yani: "Biz sana kıssaların en güzelini vahyetmekteyiz bu Kuran içinde ki senin ondan daha önce hiç haberin yoktu" anlamında bir şey. Böyle büyük bir iddia ile gururlanarak şaşaa ile bu masalı anlatırlar. Nah yoktu haberi, külahıma anlatsın yavşaklar tabii ama, tantana işte. Ayda yılda eli ayağı biraz düzgün bir şey anlatacaklar, böbürlendikçe böbürlenmişler. :lol: 

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 2 weeks later...

adem kızı havva ile ensest ilişkiye giren peygamber, ibrahim yalancı (üç yerde yalan söylediği bildirilir), nuh şarapçı (tevratta şarabın mucidi olduğu yazılıdır) lut kızları tarafından şarap içirilerek haberi olmadan ilişkiye girer ayrıca kavmi misafirlerine sarkıntılık yaptığında size kızlarımı vereyim diye pezevenklik yapmaktan da geri kalmaz (tevratta da kuranda da aynı ayet var ) davut arkadaşının karasının göğüslerini çok beğenir elinden alır, muhonun yaptıkları ile ilgili formda bol miktarda bilgi var ona değinmek bile istemiyorum e bu kadar şerefsiz peygamberin yanında bir tane de iftiracı olmuş çok mu :)

Link to post
Sitelerde Paylaş
"Yusuf'un kardeşleri tas çalmamışlardı.
Arkalarından ne diye "Hırsızsınız" diye bağırıldı?"
 
Peygamber Yalan mı söylendi?
Hayır!!!
 
Onlar tas çalmamışlardı amma,
vaktiyle KOCA BİR PEYGAMBERİN,
mana aleminin padişahı olan Ya'kub'un Gönlünün Tası olan YUSUF'U ÇALMIŞLARDI  
onun için hırsızsınız dendi  yine doğru söylendi
Peygamberler yalan söylemez
 
Ve hem bu sebebden hemde Yusufa yaptıkları onca fenalık ve hainliğe karşı 
Bu kadarcık bir Sıkıntıya itaba'da mazhar olmıycaklar mıydı?
 
Sonra bu sıkıntı onların mağfiretine vesile olucaktı.
Amma denecek ki "Bünyamin de içlerinde idi"
Yook. Hazreti Yusuf Bünyamin'e yapılacak işi daha evvel anlatmış, rıza ve onayını almış gönlünü de memnun etmişdi (bak: Yusuf 69)
 
 
tarihinde Dindarr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...