Jump to content

Maide 33'te ki bozguncular kimler?


Recommended Posts

Maide 33: Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.

 

Bu "bozguncuların" tanımını net olarak söyleyemiyoruz..Neden?

Ayete göre bozguncuların kim olduğu,ne yaptığı tarif edilmemiş,ortaya rölatif,ucu açık,kişisel yoruma son derece açık bir kelime dökülmüş.Üstelik cezası da son derece vahşi..

Bu ayete göre,dört yanı mamur bir müslim bile sudan bahaneler gösterilip bozguncu ilan edilebilir.Bunun olmaması için hiçbir neden yok..

Eğer şeriatla yönetilen bir ülkede yaşıyorsanız ve yönetim erkinin içindeyseniz istediğiniz kelleyi alabilirsiniz.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 90
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

6 hours ago, Beelzebub said:

Maide 33: Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.

 

Bu "bozguncuların" tanımını net olarak söyleyemiyoruz..Neden?

Ayete göre bozguncuların kim olduğu,ne yaptığı tarif edilmemiş,ortaya rölatif,ucu açık,kişisel yoruma son derece açık bir kelime dökülmüş.Üstelik cezası da son derece vahşi..

Bu ayete göre,dört yanı mamur bir müslim bile sudan bahaneler gösterilip bozguncu ilan edilebilir.Bunun olmaması için hiçbir neden yok..

Eğer şeriatla yönetilen bir ülkede yaşıyorsanız ve yönetim erkinin içindeyseniz istediğiniz kelleyi alabilirsiniz.

 

 

Fesad arapçada: Salahın zıddıdır.

 

yani türkçesi

ayet türkçe inmiş olsaydı kardeşim 

Yeryüzünde yol kesen insanları öldüren haraç alan mefayalık taslayanları buna çalışanları nerede bulursanız öldürün kesin asın diye inerdi sende bunu anlardın

yalnız maide 34 ele geçilmeden önce. tevbe ederlerse dokunmayın

 

ayet türkçe inseydi bu mana ile inerdi

 

araplar fesaddan bunu anlıyorlar canım anladın mı???

 

fesad dedin mi? araplar bunu anlıyor... anladın mı?????'??!!?!??!

 

Yeryüzünde fesad için çalışanların: yol kesen eşkıyalık yapan, adam öldüren öldürten kestiren biçtirten tehdid eden ettiren

insanların anasında emdiği sütü burnunda getiren getirten

buna çalışanları öldürün kesin diyor 

fakat Ama Maide 34: tevbe ederse dokunmayın  diyor 

 

 

yalnız fesad çıkarırken başkalarına zarar vermişlerse. o zararın davaları açılmışsa o ayrı

hukuku şahsiye davaları düşmez

hukuku ilahiye davası düşer yani öldürülmezler kesilmezler biclmizler anladın 

 

tarihinde Dindarr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
25 minutes ago, Dindarr said:

 

Fesad arapçada: Salahın zıddıdır.

......

 

Traşı ve kendi öznel görüşlerini kes de;

Ateistforum'da yapıp ettiklerimiz bozgunculuk mudur, fesat mıdır?

Onu deyiver hele..

Bizler maide 33'ün muhatabı mıyız?

 

Referansı da kafandan ya da başka bir yerinden(!) değil, kurandan getirirsen sevinirim.

Bozgunculuğun, fesadın başı sonu nerede?

Nerede başlıyor ve bitiyor..?

 

Türkçe inseydi şöyle böyle inerdi yok.

Halamın bıyıkları.. hesabı.

Türkçe inmemiş işte meret. Derdinize yanın.

 

Bozgunculuk yazıyor orada. Türkçesinde.

Karşılğını insanın yorumu dolduruyor. Kitap değil. Allah da değil.

Karşılığı insana emanet.

O emanetin, yorumun başı sonu nedir?

tarihinde teflon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, teflon said:

 

Traşı ve kendi öznel görüşlerini kes de;

Ateistforum'da yapıp ettiklerimiz bozgunculuk mudur, fesat mıdır?

Onu deyiver hele..

Bizler maide 33'ün muhatabı mıyız?

 

Referansı da kafandan ya da başka bir yerinden(!) değil, kurandan getirirsen sevinirim.

Bozgunculuğun, fesadın başı sonu nerede?

Nerede başlıyor ve bitiyor..?

 

Türkçe inseydi şöyle böyle inerdi yok.

Halamın bıyıkları.. hesabı.

Türkçe inmemiş işte meret. Derdinize yanın.

 

Bozgunculuk yazıyor orada. Türkçesinde.

Karşılğını insanın yorumu dolduruyor. Kitap değil. Allah da değil.

Karşılığı insana emanet.

O emanetin, yorumun başı sonu nedir?

 

 

Bak bunu son kez yazıcam,  Bir daha anlamayan olursa, aptal diyip geçip gidicem

 

"Yeryüzünde Fesadın" türkçesi

Yani bir arabın "Yeryüzünde" fesad" kelimesinden anladığı şu:

Hakkı olmayana göz dikme, zorla alma, zulmetme, Yol kesme, Yayılması Kuvvetli kötülükler. Umuma zarar veren haller.

Bunu anlıyor her arab "yeryüzünde fesad" kelimesinden anladın mı? NOKTA!

 

O yüzden  fesad kelimesinin "Tam türkçesi" yukarıda

 

Esselatu vesselama ya kül kelam ve zül alam. aldım gidiyorum :p

 

 

 

tarihinde Dindarr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, Dindarr said:

 

"Yeryüzünde Fesadın" türkçesi

Yani bir arabın "Yeryüzünde" fesad" kelimesinden anladığı şu:

 

 

Uzayda fesat da mı var

Gökyüzünde fesat?

Yeraltında fesat..

 

tarihinde teflon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
13 minutes ago, teflon said:

Şaka mı bu

 

 

Kameralara el salla :)

 

Bu konuda Muhammed Esed gibi düşünüyorum:

 

Klasik müfessirlerin çoğunluğu, bu pasajı bir şer‘î hüküm olarak değerlendirir ve bu nedenle şöyle yorumlarlar: “Allah'a ve Elçisi'ne savaş açan ve yeryüzünde fesadı yayanların cezası, onların öldürülmeleri, yahut asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi yahut yeryüzünden sürülmeleri olacaktır: bu, onların bu dünyadaki zilletleridir.” Ancak metin, aşağıdaki sebeplerle, bu yorumu teyid etmemektedir:

 

(a) Bu cümlede geçen dört edilgen fiil -“öldürülme”, “asılma”, “kesilme” ve “sürülme”- geniş zaman kipindedirler ve bu şekilde iken gelecek zaman veya emir halini ifade etmezler.

 

(b) Yukattelû formu, sadece “onlar öldürülüyor” yahut (müfessirlerin yaptığı gibi) “onlar öldürülecek” anlamlarını ifade etmez; tersine -Arap gramerinin temel bir kuralı gereğince- “onların büyük kısmı öldürülüyor” anlamını gösterir; aynı şey yusallebû (“pek çoğu asılıyor”) ve tukatta‘a (“büyük kısmının kesilmesi”) fiilleri için de geçerlidir. Şimdi eğer bunların “emredilmiş cezalar” olduğuna inanırsak, bu, “Allah'a ve Peygamberi'ne savaş açanlar”ın -tamamının değil- büyük kısmının bu şekilde cezalandırılması gerektiğini gösterirdi: Ancak bu, İlahî Kanun-Koyucu'ya (Şâri‘) atfedilemeyecek olan bir keyfîlik varsayımıdır. Ayrıca, eğer “Allah'a ve Peygamberi'ne savaş açan” taraf, yalnızca bir kişiyi yahut birkaç kişiyi kapsıyorsa, “büyük kısmı” emri ona veya onlara nasıl uygulanabilir?

 

(c) Dahası, yukarıdaki ayet şer‘î bir hüküm olarak alınacaksa, “onlar yeryüzünden sürüleceklerdir” ibaresinin anlamı ne olabilir? Bu nokta, gerçekten müfessirleri büyük ölçüde şaşırtmıştır. Onların bir kısmı, mütecavizlerin “[İslam] topraklarından çıkarılmaları” gerektiğini düşünmüşlerdir: ama Kur’an'da “yeryüzü” (arz) teriminin böyle sınırlı bir anlamda kullanıldığının örneği yoktur. Diğerleri de, suçluların, “yeryüzünden çıkarılmaları” anlamına gelecek bir yeraltı zindanına hapsedilmeleri gerektiği görüşündedirler.

 

(d) Son olarak -ve yukarıdaki ayetin bir “şer‘î emir” şeklinde yorumlanmasına karşı en güçlü itiraz olarak- Kur’an, kitlesel asılmaya ve kitlesel imhaya işaret eden tamamen aynı ifadeleri (ama bu defa geleceğe yönelik kesin bir niyet ile) Firavun'un ağzından müminlere karşı bir tehdit olarak nakleder (bkz. 7:124, 20:71 ve 26:49).

 

Firavun, Kur’an'da her zaman kötülüğün ve Allah'ı inkarın tipik örneği olarak tanımlandığından, aynı Kur’an'ın başka bir yerde “Allah'ın düşmanı” olarak vasıflandırdığı bir kişiye izafe ettiği ifadelerin aynısı ile bir ilahî kanunu yürürlüğe koyması düşünülemez. Kısaca, müfessirlerin yukarıdaki ayeti “şer‘î bir hüküm” olarak yorumlama gayretleri, bunu iddia eden isimler ne kadar büyük/saygın olursa olsun, kesinlikle reddedilmelidir. Diğer taraftan, ayeti -okunması gerektiği gibi- geniş zaman kipinde okursak gerçekten ikna edici bir yorum hemen kendini ortaya koyar: çünkü, bu şekilde okunduğunda ayet, hemen bir durum tesbiti olarak kendini gösterir -“Allah'a karşı savaş açanlar”ın hak ettikleri cezanın kaçınılmazlığının bir ifadesi. Onların ahlakî yükümlülüklere düşmanlıkları, bütün dinî/manevî değerlerini kaybetmelerine yol açar; ve sonuçta düştükleri uyumsuzluk ve “sapıklık”, aralarında dünyevî kazanç ve güç uğruna hiç bitmeyen bir çatışmayı teşvik eder; birbirlerinden çok sayıda insan öldürürler ve birbirlerine büyük ölçüde işkence eder ve sakat bırakırlar ve sonuçta bütün bir toplum silinip gider veya Kur’an'ın belirttiği gibi, “yeryüzünden sürülürler.” Sadece bu yorum, ayette geçen bütün ifadeleri tam anlamıyla dikkate almaktadır -aşırı şiddet fiilleriyle bağlantılı “büyük kısmı” kaydı, “yeryüzünden sürülme” ifadesi ve, son olarak, bu dehşetin “Allah düşmanı” Firavun tarafından kullanılan terimlerle ifade edilmiş olması. 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

İslami bir düzende islamı eleştirenler,islam karşıtlığı yapanlar,islam karşıtı düşüncelerini yayanlar,fitne çıkarmak,bozgunculuk yapmak,islami düzeni yıkmaya çalışmak,islami düzene karşı savaş açmak gibi nedenlerle maide 33te geçen şu yaptırımlara çarptırılırlar.Ya elleri ayakları çaprazlama kesilir,ya çarmıha gerilirler,ya öldürülürler,ya sürülürler.Bu yaptırımlar uygulanarak,diğer kişilere de gözdağı,korku verilir,sakın bu işlere kalkışmayın denilerek.İslami düzen ancak baskı,dayatma,zorlama,korku ile varlığını koruyabilir ve sürdürebilir.Dinden dönenler neden öldürülüyor,sanıyorsunuz.Dinden çıkanların yandaşlar toplayıp,çoğalarak islami düzeni yıkmasından korkuyorlar.Kendi açılarından bakacak olursak,bunun oldukça mantıklı bir nedeni var.İslami düzenin korunması ve varlığını sürdürülmesi,müslüman sayısının azalıp azalmamasıyla doğrudan bağlantılıdır.Müslüman sayısı azalır,dinden çıkanlar çoğalırsa,haliyle islami kurallar,yasaklar,yaptırımlar uygulanamaz olur,islami düzen yıkılır.Düzenleri kuranlar da,koruyanlar da insanlardır.İnsan olmadan islami bir düzen de olmaz.

 

Tatlı su müslümanlarının yine sağı solu ayrı oynuyor,takla atıp, kıvırıyorlar,yalanlarını utanmadan sıralıyorlar,bir de kameraya el salla demiş sanki doğruyu söylüyormuş gibi,islam bağımlısı pişkin,yüzsüz,arsız:D

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
28 minutes ago, teflon said:

 

Uzayda fesat da mı var

Gökyüzünde fesat?

Yeraltında fesat..

 

 

Varmış ki yazıyor 

Maide 32 : fesâdin fi el ardı 

yeryüzünde/yerde fesad

Maide 33: yes'avne fî el ardı fesaden:

Yeryüzünde/yerde fesad için uğraşmak

 

Bak bu alemi tarif ederlerken  Tasavvuf da "Kevn ü fesad" alemi derler

Yani her şey hem kevn olur hem fesad 

Mesela yemek yaptın pişti ne güzel hım hım derdsin güzel bu kevn'dir

Yemeği yarım saat dışarda beklet, bozulur. Buda fesaddır  bozuldu

bu alemin her hadisesi böyledir

Başka misal

yemek hım ne güzel olmuş dersin yersin bu kevndir

daha getiriler.. getirmeyin lan kusucam dersin :D buda  fesaddır

her hadise de 

fesad olan kevn

kevn olan fesad olur

Kevn ü fesad demek bu

bu alemin tarifi

Kevn ü fesad bir yer bu alem

bu alemin bütün haisleri böyledir işte anladın

 

hulasa-i kelam malukul belam :D asasa varmış ki yazıyor 

yerde/yeryüzünde fesad tabiri okey

yerde fesad için uğraşanlar tabiri.

 

tarihinde Dindarr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
27 minutes ago, Buzul said:

İslami bir düzende islamı eleştirenler,islam karşıtlığı yapanlar,islam karşıtı düşüncelerini yayanlar,fitne çıkarmak,bozgunculuk yapmak,hak düzeni bozmaya çalışmak,islami düzene savaş açmak gibi nedenlerle maide 33te geçen şu yaptırımlara çarptırılırlar.Ya elleri ayakları çaprazlama kesilir,ya çarmıha gerilirler,ya öldürülürler,ya sürülürler.

 

 Ana yasal  (Kur'an) metnini okuyan Hakimler ve Savcılar kurulu.  Sana hastir çekerler neden mi?

 

Çünkü Kur'an'da bu konu hakkında şöyle buyurulur

 

Ayet : Ehli kitaptan (Yahudi hırsitiyan ve islamdan)

 

Allaha inanmayan (inanların imhasına çalışan) Ateistlerden.

 

Ahireti inkar eden (inkar ettirmek isteyen) Dinsizlerden

 

ve Allah ve resülünün haram kıldığını haram tanımayanlarla

 

ve Hak dini, (Tevrat İncil ve Kuran dinlerinden bir dini) din edinmeyen kimselerle

 

kendi elleriyle (başka ellerle değil)

 

küçültürek  (Kitaba mazhar oldukları için, kitapsız müşrikler gibi cahil olmadıklarından) rezil edelirek

 

Ulan siz kitabada mazhar oldunuz diyerek Cizye (vergi alın)

 

Cizyesini ödeyen Ehli kitap dinsizi ateisti istediği kadar Allahı inkar eder. inanların imhası için uğraşır.

istediği kadar da ahireti inkar eder inkar ettirmek ister

istediği kadar da Allahın ve resülünün haram kıldığını haram tanımaz

hak dini de din edinmez

cizyeni öde yani vergini ki,  şuanda her türlü sende o vergiyi alıyorlar

sende istediğin kadar Allah'ı dini inkar ettirmek istiyorsun

 

Gerçek Şeriat Türkiyede uygulanıyor sen uyu uyusunda büyüsün ninni

tarihinde Dindarr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah nasıl böyle bir şeyi buyurur diyip,Kuranı kendi benimseyebileceği,onaylayabileceği bir biçime getiriyor kafaya bak,kendi benimseyebileceği bir biçime getirdiği yalanı da gerçekmiş gibi utanmadan pişkin pişkin sunuyor birde,kameraya el salla diyip.

Benim Allahım demez öyle bir şey diyip,yalanlar,palavralar uydurmak,bunları gerçekmiş pazarlayıp,sunmak,birde işi pişkinliği vurmak.Adamın düşünceye bak,Allahım demez öyle bir şey.Bu ne lan :D

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
 

 

 Ana yasal  (Kur'an( metnini okuyan Hakimler ve Savcılar kurulu.  Sana hastir çekeler neden mi?

 

Çünkü Kur'an'da bu konu hakkında şöyle buyuruluar

 

Ayet : Ehli kitaptan (Yahudi hırsitiyan ve islamdan) Allaha inanmayan (inanların imhasına çalışan) Ateistlerden.

 Ahireti inkar eden (inkar ettirmek isteyen) Dinsizlerden

Allah ve resülünün haram kıldığığı haram tanımayan

Hak dini, (Tevrat İncil ve Kuran dinlerinden bir dini) din edinmeyen kimselerle kendi elleriyle (başka ellerle değil) küçültürerk rezil ederek (Kitaba mazhar oldukları için kitapsız müşrik olmadıklarından) rezil ederek Cizye (vergi alın)

 

Cizyesini ödeyen Ehli ktiap dinsizi ateisti istediği kadar Allahı inkar eder inanların imhası için uğraşır istediği kadar ahireti inkar eder inkar ettirmek ister kamooon 

Vergiyle ne ilgisi var.Vergiyi ödemek  islamı eleştirme,islam karşıtlığı yapma,islam karşıtı düşüncelerini yayıp,yandaşlar toplama,müslümanları dinden çıkartma,islami düzeni yıkmaya çalışma hakkı vermiyor.Bunu yapanlar maide 33te geçen yaptırımlara çarptırılırlar,islami düzeni korumak adına.İslam tam anlamıyla bir baskı,dayatma,zorlama,korku düzeni kurar.

Saçmalamayı kesiniz,ilgisiz durumlar arasında bağlantı kurmayınız.

 

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Cizyeyi veren istediği kadar inananların imhası için uğraşabilirmiş.

 

Tüm İslam ülkelerinde de böyledir zaten. At ortaya bir 10'luk, Allah'a, müslümanlara söv sövebilğin kadar. 3 - 5 bir şeyler sıkıştırırsan bunlara istediğin kadar küfret.

 

Dindarr senin tarifen kaç para?

tarihinde Sundance tarafından düzenlendi
Fazla tarife
Link to post
Sitelerde Paylaş
2 minutes ago, Sundance said:

Ben bir ateist olarak küçülmeyi de cizye vermeyi de kabul etmiyorum. 

 

Benim küçülmemi ve fakirleşmemi amaç edenin de alnını karışlarım.

 

Ne olacak?

 

Kabul etmiyorum derken. Devletimize vergini vermiyor musun

Nerdeeee her türlü vergini alıyor

Artı devlet dairelerine gittiğin zaman "Kuyruğa girin" diyorlar. Kuyruk hayvanda olur böylede seni aşağlıyorlar :Dasasasa

Kuran ne demişse o olur kıpırdanmak yasak

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
 

 

Kabul etmiyorum derken. Devletimize vergini vermiyor musun

Nerdeeee her türlü vergini alıyor

Artı devlet dairelerine gittiğin zaman "Kuyruğa girin" diyorlar. Kuyruk hayvanda olur böylede seni aşağlıyorlar :Dasasasa

Kuran ne demişse o olur kıpırdanmak yasak

 

 

 

Devlete vergimi vermediğim zaman hapise atıyor beni.

 

Senin dininde cizyesini vermeyen için ne yaptırım var onu söyle sen zevzeklik yapacağına.

Link to post
Sitelerde Paylaş
6 minutes ago, Sundance said:

Cizyeyi veren istediği kadar inananların imhası için uğraşabilirmiş.

 

Tüm İslam ülkelerinde de böyledir zaten. At ortaya bir 10'luk, Allah'a, müslümanlara söv sövebilğin kadar. 3 - 5 bir şeyler sıkıştırırsan bunlara istediğin kadar küfret.

 

Dindarr senin tarifen kaç para?

 

O islam ülkelerii İslamı bilmiyor. Gerçek İslam Türkiye'de yaşanıyor  Öğren bunları artık

 

Tevbe 97
"Araplar (ana dili arapça olanlar) kafirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter, hem de Allah'ın Resulüne indirdiği ahkamı kanunları bilmemeye daha yatkındır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir."

tarihinde Dindarr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...