Jump to content

Kuran Sadece Arap Kavmi İçindir


Recommended Posts

Kuran Arap kavmi içinmi yazılmıştır?Yoksa bütün kavimler içinmi yazılmıştır?
  Kuran pek çok kavim olduğunun farkında.Kavimlerin birbirinden farklı dillere sahip olduğunun farkında.Her kavmin kendine ait bir dili var.(İbrahim 4 KURAN)
  Örnek verecek olursak;Almanca konuşan Alman kavmi vardır,Japonca konuşan Japon kavmi vardır,Arapça konuşan Arap kavmi vardır.Kuran bunu bilerek kendisinin tek kavim için olduğunu söylüyor.
O senin için ve kavmin için bir zikirdir.Sen ve Kavmin ondan sorumlu tutulacaksınız-ZUHRUF 44 KURAN
  Neden bütün kavimler içindir demiyor?Neden bütün kavimler ondan sorumludur demiyor?Bundan ne anlamalıyız?Muhammed hangi kavimdendi?Hangi kavmin diliyle gönderilmişti?Şimdi kavim konusuna bakalım.
   Biz her kavme başka değil,sadece o kavmin kendi diliyle sesleniriz,o kavmin kendi içinden olan bir peygamberle yaparız bunu.Mesajını onlara anlatabilmesini bu şekilde yaparız-İBRAHİM 4 KURAN
   Biz her peygamberi başka değil,sadece kendi kavminin diliyle kendi kavmi için göndeririz.Böylece onlara anlatabilmesini mümkün kılarız-İBRAHİM 4 KURAN
  Bu ayet böylede tercüme edilebilir.Demekki kavimler birbirinden farklı dillere sahipler.Her kavmin öteki kavimlerinkinden faklı olan kendi dili var.O halde kavim aynı ana dili konuşmakla ilgili.Dildaşlıkla ilgili.
 SORU:Her peygamber kendi kavminin diliyle kendi kavmine yollanıyorsa;Muhammed hangi kavmin diliyle hangi kavme gitmiştir?Japon kavminin diliyle Japon kavminemi?
Alman kavminin diliyle Alman kavminemi?Arap kavminin diliyle Arap kavminemi?
   Ve kavim Kuran'da ırksal(etnik) bir kavramdır.Soy sop ilişkisine(zürriyet) dayalıdır.
Ve her kavmin kendi ataları vardır:kavim atalarla ilgilidir
  Yoksa onu kendisi uydurdumu diyorlar?Hayır o haktır.Senden önce hiç bir uyarıcı/peygamber gelmemiş olan o tek kavmi uyarman için sana indirildi-SECDE 3 KURAN
  Senide ataları uyarılmamış olan ve bu sebeple gaflet içinde kalmış o bir kavmi uyarman için gönderdik-Yasin 6 KURAN
 
Öteki kavimlerin ataları uyarılmış,ama Muhammed'in kavminin ataları uyarılmamış.
Demekki her kavmin kendi ataları var.Diğer kavimlerin atalarından farklı olarak.O halde kavim aynı atalardan gelmekle ilgili.Soydaşlıkla ilgili.
Kavim zürriyettir.Soydaşlık,aynı soydan,aynı dölden gelmekle alakalıdır(Enam 133)
  Dilerse sizi giderir ve sizin yerinize başka bir zürriyete sahip başka bir kavim getirir.Tıpkı sizi zürriyeti başka olan bir kavmin yerine getirdiği gibi-Enam 133-KURAN
Ve her kavmin kendine ait kendi dili vardır(İbrahim 4-KURAN)
   Kuranı senin lisanınla(Arap lisanıyla) kolaylaştırdıkki onunla inatçı bir kavmi uyarabilesin-Meryem 97 KURAN
 Dikkat edilirse bütün kavimleri uyarman için dememiş.İnatçı olan o bir kavmi uyarman için demiş.Kolaylaştırılmış Arap lisanıyla anlatılanı zar zor anlayan bir kavimden söz edildiği açık.Bu kavim hangi kavimdir?Japon kavmimi?Alman kavmimi?Arap kavmimi?
   Kuranı anlayabilmeniz için Arapça indirdik-Yusuf 2 KURAN
Demekki Arapça olmasa anlayamayacaklardı.Arapça hangi kavmin dilidir?Ve Yusuf 2.ayet gösteriyorki;Arap olmayan kavimlerin anlayıp anlamaması Kuran'ın gündeminde yoktur.Arap dilinin mantığıyla anlaşılabilir.Arap dilinin mantığına yönelik düzenlenmiş.
   Ve Arapça inmeyen bir mesaja neden dilimizde inmedi diyecek olan bir kavim söz konusudur Kuran'da.
   Eğer onu Arapça bir Kuran kılmasaydık;'neden dilimizde inmedi,Arap olana Arapça olmayan bir Kuran olurmu hiç' diyeceklerdi-Fussilet 44 KURAN
O zaman Japonlarında,Japonca inmeyen bir kitap için''neden dilimizde inmedi''deme hakları vardır.Japon olana Japonca inmeyen kitap olurmu deme hakları vardır.
Yabancı dilde inen mesaja itiraz hakkı tanıyan böyle bir ayet vardır Kuran'da.
   Kuranı başka değil pürüzsüz Arapça yaptık ki,korunabilsinler-ZUMER 28 KURAN
  Bu ayetteki,pürüzsüz Arapça olmasaydı Arap Kavmine uygun olmazdı anlamını farkedemeyen varmı?
  Arapların korunabilmesi için pürüzsüz Arapça bir kitap gerekiyorsa,Japonların korunması içinde pürüzsüz Japonca bir kitap gerekmiyormu?
  Çinlilerin korunması için pürüzsüz Çince bir kitap gerekmiyormu?
    Kuranı ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz.Oysa bahsettikleri o kişi ve onun dili Arap'a yabancıdır.Bu ise dili apaçık Arapça olan bir kitaptır-Nahl 103-KURAN
   Arap olmayanların kendileri ve dilleri yabancı olarak görülüyor açıkça.Ötekileştirme var burada.Arapçadan başka bir dile tahammül olmadığını gösteriyor Nahl 103 ayeti.
   Kuranın çizdiği tablo çok nettir aslında.Araplar bize kendi dilimizde inmiş kitap gelmedi demesinler diye,okumasına yabancı olmadığımız Arapça kitap inmedi diye meşru bir itiraz hakkına sahip olmasınlar diye Kuran inmiştir.Ayetler konuyu böyle açıklıyorlar.
    “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi, biz ise onların okunmasına yabancıydık” demeyesiniz diye-ENAM 156-KURAN
    Güzel,demek Araplar kendi dilimizde kitap inmedi deme hakkına sahip olmasınlar diye Kuran indirildi.O zaman Arap olmayan kavimler bu meşru itiraz hakkına halen daha sahipler demektir.Örneğin Japonların,bize okumasına yabancı olmadığımız japonca kitap indirilmedi demek bir meşru hakları halen devam ediyor.Yada Çinlilerin,bize okumasına yabancı olmadığımız Çince bir kitap inmedi demek gibi meşru itiraz hakları halen devam ediyor.
  Birde asla doğru çeviremedikleri Fussilet suresi 3.ayet vardır.
 Kitap,ayetleri açıklandı.Kuran bir kavim için Arapça bildirimdir-FUSSİLET 3 KURAN
  Ayetleri açıklanan bu kitap,bir kavmin için Arapça bildirgedir-Fussilet 3 KURAN
  Araplar bu ayeti böyle anlıyorlar.Ayetin sonundaki ya alemune(يَعْلَمُونَ) sözcüğü bilgiyle buluşturmak,bilgi almış olmak,bildirim almış olmak gibi anlamlara gelir.Ve Arapların anlayışı doğrudur.Çünkü ayette bir kavim içindir(li kavmin-لِّقَوْمٍ) sözü geçmektedir ve bu kelime Arapça sözcüğüyle birlikte kullanılmıştır.Görüldüğü gibi Fussilet 3.ayet Kuran bütün kavimler içindir demiyor,bütün diller içindir demiyor.Bir kavim için Arapçadır demiş oluyor.Bunun farkında olan bizim kurnaz tercümanlar,ayetteki Arap kavmine özel olma durumu anlaşılmasın diye bu ayeti aşağıdaki gibi çeviriyorlar:
 Kuran,bilen bir kavim için Arapçadır-FUSSİLET 3 KURAN
Buna bir Arap sadece güler.Çünkü bilen kavim diye bir kavim türü yoktur.Çünkü;her kavmin kendi dili vardır(İbrahim 4),her kavmin kendi ataları vardır(Yasin 6),her kavim ayrı bir zürriyettir(Enam 133).Ve her kavmin içinde bilenlerde olur bilmeyenlerde olur.
  Demekki bilen kavim diye bir şey yok,bir kavmin kendi dilinde bildirim alması var(İbrahim 4 KURAN).Bilen bir kavimse bu kavmin neyini bilgilendireceksinizki?Zaten biliyordur.Bilmeyen kavim bilgilendirilir.
  Bizim tercümanlara göre Fussilet 3.ayet bir kavim içindir desede aslında hiç bir kavmi kastetmiyordur.Yani ayet hem tek kavim içindir(li kavmin-لِّقَوْمٍ) diyor hemde hiç bir kavmi kastetmemiş oluyor.Oysa Araplar bilirki hiç bir kavmi kastetmek istemeseydi li kavmin sözünü kullanmazdı.Ve bir kavim içindir demek istemeseydi bütün kavimler içindir(ala külli kavmin) derdi.
   Bu ayete bilen bir kavim için Arapçadır deseniz bile,bu ayetteki bilen bir kavmin Arap kavmi olmadığını söyleyemezsiniz.Çünkü Arapça elbetteki Arap kavminin dilidir ve bilen bir kavim için Arapça dediğinde bile;Arapça sözünü Arap kavminden bağımsız düşünemezsiniz.Demekki kavmin bilmesi Arapçaya bağlıdır,Arapça olmasa o kavim bilemeyecektir.Kavmin bilmesi Arapça koşuluna bağlanmış.
   Üstelik burada bilen kavim dedikleri kavme Yasin 6.ayeti çevirirken bilmeyen kavim,gaflet içindeki bir kavim diyorlar.Çelişkiye düşüyorlar.
   Senide ataları uyarılmamış olan ve bu sebeple gaflet içinde kalmış o bir kavmi uyarman için gönderdik-Yasin 6 KURAN
   Görünen o ki;bilen kavim değil gaflet içinde kalmış bilmeyen bir kavim var ortada.
    Yani illede bilen kavim yada bilmeyen kavim anlamı verilecekse;bilmeyen kavim demek daha uygun olacaktır.
   Ve asla doğru çevirmeye yanaşmadıkları bir ayet daha var:Nahl Suresi 64 nolu ayeti.
   وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
   ve mâ enzelnâ=ve biz indirmedik,aleyke el kitâbe=sana kitabı,illâ=den başka,li tubeyyine=açıklaman için,lehum=onlara,ellezî ihtelefû=ihtilafa düşmüş/düştükleri,    fî-hi=ona dair/onun hakkında,ve huden=ve hidayet,ve rahmeten=ve rahmet,li kavmin=tek kavim için,yu'minûne=iman etmeleri/müminlik
   Kitabı sana başka şey için değil,sadece kendi arasında ihtilaf yaşayan tek kavim için(li kavmin-لِّقَوْمٍ)
uyarı,hidayet ve rahmet olarak indirdik.İman etsinler-NAHL 64 KURAN
  Aynı hileye yine başvurmuşlar.Ayetin Arapça metninde Lİ KAVMİN(TEK KAVİM İÇİNDİR) sözü var ama ayetin Türkçe tercümelerinde sanki bir kavim için değilmiş gibi bir hava vermeye çalışıyorlar.
   Ve peygamber şöyle diyecek;ey rabbim kavmim bu Kuranı terk etti-FURKAN 30 KURAN
  Diğer kavimlere hiç değinmiyor görüldüğü gibi.Diğer kavimler tamamen peygamberin kapsam alanı dışında.Peygamberin sadece kendi kavminden bahsedecek olması,diğer kavimlere hiç değinmemesi ne anlama geliyor?
   Meryem oğlu İsa, bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağrışmaya başladılar-Zuhruf 57-Kuran
    Şimdi burada Muhammed Arapça İsa'dan bahsedince bağrışan kavim hangi kavimdir?Alman kavmimi?Japon kavmimi?Arap kavmimi?Burada suçlanan kavim hangi kavimdir?
   De ki: "Ey kavmim! Bulunduğunuz mekânda elinizden geleni yapın! Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz."-Zumer 39-Kuran
    Bu ayetin,herhangi bir kavimden değilde,belli bir mekana yerleşmiş belli bir kavimden söz ettiği çok açık.O bölgeye yani Mekke ve civarına yerleşmiş olan kavim hangi kavimdir.Alman kavmimi?Çin kavmimi?Arap kavmimi?Muhammed bu ayetle hangi kavme meydan okumuş oluyor?
    ############################################
Kuran'ın tek kavme özel olduğunu anladıkları için bazı ayetlere bilerek yanlış anlamlar yükleyerek konuyu örtbas etmeye çalışıyorlar.Şimdi bunlara değineceğiz.
   1-MEKKENİN ÇEVRESİ DEYİMİNİ BÜTÜN DÜNYAYI KAPSAYAN BİR HALE SOKMAK İSTEDİLER
   2-KURANDAKİ İNSANLAR KELİMESİNİ YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN İNSANLAR OLARAK SUNMAYA ÇALIŞTILAR
   3-KURANDAKİ ALEM KELİMESİNİ BÜTÜN YARATIKLAR ANLAMINDA KULLANMAYA ÇALIŞTILAR.
Şimdi bu hilelerin ayrıntılarına bakalım:
MEKKENİN ÇEVRESİ BÜTÜN DÜNYA ANLAMINA GELİR Mİ?
Bu kutsal mubarek kitaptır.Onların ellerindekini doğrulayandır.Ana şehri(Mekke) ve çevresindekileri uyarman için indirdik-ENAM 92 KURAN
Kuranı sana Arapça indirdikki ana kent(mekke) ve çevresini uyarabilesin-ŞURA 7 KURAN
Şimdi bu ayetlere bakıp mekkenin çevresi bütün dünya ve bütün insanlıktır diyorlar.Bu elbetteki açık bir saptırmadır.Kuran çevre derken civarı kasteder.Yakın civarı.Bütün dünyayı kastetmez.
Pauçlarını çıkar Musa.Çünkü Kutsal yerdesin,tuvadasın-TAHA 12 KURAN
Ey musa bu ateş ve çevresindekiler mubarek kılındı-NEML 8 KURAN
    Eğer çevre demek bütün dünya demekse o zaman ateşin çevresindekiler kutsal kılındığına göre,bütün dünyadakiler kutsal kılındı mı diyecekler?
Ateş ve çevresi kutsal olduğu için Musa papuçlarını çıkarmak zorundadır.
Eğer ateşin çevresi bütün dünyaysa o zaman bütün dünya kutsal kılınmıştır ve musa dünyanın her yerinde çıplak ayakla gezmek zorunda kalacaktır.
Mescidi aksa ve çevresi mubarek kılınmıştır-İSRA 1 KURAN
   Çevre demek bütün dünya demekse o zaman;mescidin çevresi kutsal kılındı derken dünyanın her yeri kıtsal kılındı mı demiş oluyor?
Görünen o ki çevreden kasıt sadece civarıdır.
Yani kabenin çevresinde 7 defa dolaşmak(tavaf) bütün dünyanın etrafını 7 defa dolaşmak olmadığı gibi,mekkenin çevresi de,kudüsün çevreside,ateşin çevreside yakın çevre anlamına gelir.Civar anlamında.Bütün dünya anlamında değil.
Zaten Kuran Mekkenin Çevresini ARAPÇA KONUŞANLARLA SINIRLANDIRMIŞTIR:
Mollalar,mekke civarı diyen ayetlerin bütün insanlıgı kastettiğini iddia etsede,durum hiç öyle değildir.Çünkü ayetler Mekke Civarı kelimesine Arapça konuşulan civar olması gibi bir ön koşulda ekliyorlar.Eğer ARAPÇA kelimesi konulmamış olsa mollalar paçayı kurtarabilirdi.Ama ayetler açıkça Arapça bilenlerden ve Arapça konuşanlardan ibaret bir çevreden bahsediyor.Hatta Kuran ın Arapça inmesinin sebebini de MEKKE VE ÇEVRESİNDEKİLERİN ARAPÇA KONUŞANLARDAN İBARET OLMASINA BAGLIYOR
Kuranı sana Arapça indirdik ki,ana kent(mekke) ve çevresini uyarabilesin-ŞURA 7 KURAN
Bundan önce bir rahmet ve önder olan Musanın kitabı var.Buda LİSANI ARAPÇA OLAN KİMSELERİ uyarman için indirilen bir kitaptır-AHKAF 12 KURAN
  Aslında TEK ANA KENT YOK PEK ÇOK ANA KENT VAR.Yani her kavmin bir ana kenti ve çevre kentleri var.Yahudilerin Kudüs,Arapların Mekke v.b.
Bir ana kentin çevresi diğer ana kentin çevresi başlayınca sona eriyor.
Ve her kavmin ana kentine ve çevresine ayrı bir peygamber gerekiyor:
Rabbin memleketlerin ana kentlerine peygamberler yollamadıkça o memleketleri helak etmez/sotumlu tutmaz-KASAS 59 KURAN
   (Japon memleketinin ana merkezine,Tokyo'ya Japonca konuşan bir peygamber yollamışmı acaba?Japonlar mesajı Japon bir peygamberdenmi alıyorlar?)
Sen peygamberlerden birisin.Bütün kavimlerin her biri için ayrı bir yol gösterici(hidayetçi-peygamber) vardır-RAD 7 KURAN
    Aslında anlatılmak istenen bir kavmin her şehrine değil sadece ana kentine peygamber yollanacağıdır.Ana kente yollanan peygamberin o kavmin çevre kentlerinede yollanmış olacağıdır.
Dileseydik elbetteki her beldeye ayrı bir peygamber yollardık-FURKAN 51 KURAN
  Ama hayır bunu yapmıyoruz diyor.Bir kavmin sadece ana kentine peygamber yolluyoruz diyor.
####################
KURANDA İNSANLAR KELİMESİ BÜTÜN İNSANLIK ANLAMINA GELİYOR MU?
Deki ey insanlar topluluğu ben sizleri uyarmak için geldim-ARAF 158 KURAN
Seni bütün gönderişimiz insanlara uyarıcı olmandır,başkası şey değil-SEBE 28 KURAN
    Bu ayetleri göstererek bakın insanlara gönderildin diyor,o zaman bütün insanlara gönderildi anlamı çıkar diyorlar.(Ayrıca bu ayetteki İLLA KAFFATEN kelimesi bütünü bundan ibaret anlamına gelir.Ama tercüme hileleri yaparak buradaki kaffeten/bütünü kelimesini insanlar kelimesine ekliyorlar.Böylece bütün insanlar anlamını suni olarak var göstermeye çalışıyorlar.Oysa kaffaten kelimesinin başında illa olumsuzluk eki vardır ve bu kelimeyi insanlar kelimesine değil uyarıcılık kelimesine bağlamayı gerektirir.Yani seni yollayışımızın bütün hepsi uyarıcı olman içindir/başka şey için değildir anlamını verir bu kelime.Bütün insanlar anlamını vermez)
Buda bilinçli yapılan bir aldatmaca ve yanıltmadır.Çünkü Kuran insanlar yada insanlar topluluğu(Lİ EN NASİ) derken PEYGAMBERİN KAVMİNDEN OLAN İNSANLARI kastetediyor.Yani İNSANLAR derken BİR KAVMİN İNSANLARI kastediliyor.
Musa asayla taşa vurunca sular fışkırdı ve bütün insanlar(kulli en nasi) o sudan içtiler-BAKARA 60 KURAN 
  Şimdi bütün insanların o suyu içmesi ne anlama geliyor?Çinden Brezilyaya kadar bütün insanlar mı?Yoksa sadece Musa nın kavminden olan bütün insanlar mı?Açıkça bütün insanlar diyerek tek kavmin bütün insanları kastediliyor.Musa kavminden olan bütün insanlar.Aynı şey muhammed içinde geçerlidir.Kuran insanlara gönderdik derken Muhammedin kavminden olan insanları kastediyor.
Allah dedi ey Musa;seni bütün insanların başı olarak seçtim.Gönderdiklerimle ve sözlerimle-ARAF 144 KURAN
   Şimdi ne diyelim?Musa bütün yeryüzü insanlarının başınamı getirildi?Elbetteki hayır.Yine bütün insanlardan kasıt Musa kavminden olan insanların tamamıdır.
Aynı şekilde Muhammedi insanlara yolladık derkende;kendi kavminden olan bütün insanlara gönderdik demiş oluyor.
Bütün kavimlerin bütün insanlarına değil.Nasılki Musa sadece kendi kavmi olan insanlara gelmişse,Muhammed de sadece lisanı Arapça olan insanlara gelmiştir:
Bundan önce bir rahmet ve önder olan Musanın kitabı var.Buda LİSANI ARAPÇA OLAN KİMSELERİ uyarman için indirilen bir kitaptır-AHKAF 12 KURAN
   Musa nın kitabı Arapça olmadığı için,Araplar ondan sorumlu değiller.
Zaten Kuran anlayışında bir peygamber milyonlarca kişiye gönderilmez.
Onu(Yunus’u), yüz bin yahut daha fazla kişiye peygamber olarak gönderdik.-SAFFAT 147 KURAN
                   ###########################
ALEM(BİLEN) KELİMESİNİN SAPTIRILMASI VE İSTİSMARI:
Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn(âlemîne)
Merhametimizle seni alemlerden başkasına göndermedik-ENBİYA 107 KURAN
   Tefsirin babası denilen en eski ve en büyük tefsirci sayılan İBN-İ ABBAS,alem kelimesinin sadece şuurlanmış olanları kapsadığını söylemiştir.Bir kavim yada bir zümre içindeki şuurlanmışları.Yani günümüz tabiri ile aydınları,cahil olmayanları.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Abdullah_bin_Abbas
İbni Abbas Ankebut Suresi 15 nolu ayetini ve Kamer Suresi 15 nolu ayetini referans göstermiştir buna.
O ayetlerde;geminin alemlerin düşünmesi ve ibret alması için geriye bırakıldığı söyleniyor.Gerekli ibreti almak sadece aklını iyi kullananlara özel olduğu için,alemler ibret alır demek aklını iyi kullananlar ibret alır demektir.Yani alem ile aklını iyi kullanan aynı anlamdadır.Zira akılsızlar ve cahiller ibret alamayacağı için cahiller alem(ibret alan akıllılar) sayılamazlar.
Fe enceynâhu ve ashâbes sefîneti ve cealnâ hââyeten lil âlemîn(âlemîne)
Gemiyi bilgelerin(alemine) ibret alması için geriye bıraktık-ANKEBUT 15 KURAN
Onu bir işaret olarak geride bıraktık.Düşünüp ibret alınsın diye-KAMER 15 KURAN
   İlk ayet alemler ibret alsın diyor.İkinci ayet düşünüp ibret alınsın diyor.Yani alem demek düşünüp ibret alan demektir.
Bu çok yerinde bir çıkarımdır.Alemler ibret almalıdır(KAMER 15) denildiğine göre,şuursuzlar ibret alamayacağına göre:demek ki alem demek şuurlu olan demektir.
Zaten ilginç olan,tercümanların diğer ayetlerde ALEM kelimesini Türkçeye çevirmeleri ve BİLEN anlamında çeviriye almalarıdır.Ama enbiya suresinde nedense ALEM kelimesini BİLEN olarak çevirmemişler ve olduğu gibi Arapça bırakmışlar.Neden?Bu size hiç ilginç gelmiyormu?
Örneğin Yusuf suresi 77 nolu ayette ALEM kelimesini BİLEN(ALEMU) olarak çevirmişler.Ama enbiya suresinde olduğu gibi Arapça bırakmışlar.
vallâhu (ve allâhu) : ve Allah
a’lemu : iyice bilir/bilmektedir-YUSUF 77 KURAN

Ve Allah iyice bilmektedir-YUSUF 77 KURAN
   Mollaların yaklaşım bütünlüğü yoktur.Yani bir yerde ALEM kelimesini BİLEN olarak çevirmişler ama başka yerde ALEM kelimesini olduğu gibi Arapça bırakmışlar.Bu bir çelişkidir ve her çelişki bir operasyondur.Örtbas etme operasyonu.
O halde ayeti yeniden yazalım:
Seni merhametimizle BİLENLERDEN(ALEMU) başkasına yollamadık-ENBİYA 107 KURAN
   Yani BİR KAVMİN BİLENLERİNE YOLLADIK anlamındadır bu ayet.Aslında bilgiyi bilenlerden çok,öğüt almasını bilenlere,bilge olanlara.
Kuran da ALEMU(BİLMEK) fiilide tek kavimle ilişkilendirilmiştir zaten:
Bunda bir kavmin bilmesi(YA-ALEMUNE) için ayetler vardır-NEML 52 KURAN
  Sıkıysa bu ayetteki alem kelimesinide olduğu gibi Arapça bıraksınlarda görelim boylarını.O zaman şu anlama gelir ayet:SİZ ÇOK ALEM BİR KAVİMSİNİZ
Kuran bir kavim için Arapça bilgilendirmedir(YA ALEMUNE)-FUSSİLET 3 KURAN
    Bir kavmin bilmesi için yada bir kavmin bilenlerine(ya alemune) diyor açıkça.
Alem kelimesindede kavmi aşan bir şey yok yani.Bir kavmin alem/bilen olması için Arapçadır.
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 2 months later...

Kuran-ı kerim de Yüce Allah ,bir çok ayetinde Yahudiler ve hristiyanlara çağrı yapar, onları Tevhid inancına davet eder ; Tek bir Allah'a inanın, Bana ortaklar koşmayın der. Şöyle ki ; Kuran bozulan  Tevhid inancını  tekrar getirmiştir. Peki kimler için ve niçin ? Putperestler,müşrikler,inkar edenler,bütün ehli kitap için . Allah Kuran-ı Kerim adli kutsal ve son kitabında inkar edenlerden hoşlanmadığını tehditler ile bir çok ayette yineler ve Tevhide çağrısında kendisinden haberdar olan herkesi sorumlu tutar. Bu yüzden H. z Muhammed bir çok krala, devlet liderlerine davet mektupları gönderdi. Kisaca ; Madem İslamın çağrısı Tevhid inancınadır, Allah , ortak koşan ,inkarcı her kavmi muhatap almıştır. Sadece arapları değil.Tersini düşünmek Kuran'ın mantığına aykırı. 

tarihinde fezadabirtürk tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

O bahsedilen güçte ve nitelikte bir yaratıcı nasıl olur da ilahi bir kanıt yerine insanların basitçe yapabileceği bir kitapla kendini anlatır?

Oysa iddia edilen bu kadar yetenekli bir yaratıcı kendi varlığını riske edecek basit bir kitaba sığınmamalıydı.

Üstelik sıradan, kıçı poklu, hiç bir üstün mahareti olmayan bir canlıyı iddia edildiği gibi elçi olarak ataması daha da içler acısı.

Sıradan bir kitap ve sıradan bir canlı ile dünyayı kendine ya kulluğu kabul eder ya da ölürsün gibi bir saçmalığa inandırmaya çalışmak ne aciz bir durum...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'da der ki:

"Kuran'ı Arap toplumuna Arapça-olmayan bir dilde gönderseydik "Niçin onun ayetleri [kendi dilimizde] ayrıntılı olarak açıklanmıyor? Araba yabancı dilden kitap olur mu?" diyeceklerdi." Bunun Türkçesi İslamın aslen Arap-olmayanlara hitap etmiyor oluşudur. Biz de deriz ki Türke anlamadığı dilden kitap olur mu? Üstelik başka bir dile tam olarak tercüme edilemeyecek kadar harika olduğu şeklinde yaygın bir tabu ve sadece iyi derecede Arapça bilenlerin Kuran'ın gerçek güzelliğini tadabileceği inancı varken? Biliyorsunuz, İslam'ın iddiası Kuran'ın edebi bir mucize oluşudur. Sözde bilimsel mucizeler bile dil yeterliliğine dayanmaktadır. Öyleyse bir kişi, İslam'ın tek "mucizesi" olduğu düşünülen Kur'an'ı okuyamaması durumunda, İslam'dan ikna olduğunu nasıl iddia edebilir? İşin garip yanı, Arap-olmayan Müslümanların Araplardan daha fazla İslamcı olması, buna karşın hayatın diğer konularında Arapları sevmemeleri ve onlara güvenmemeleridir. İslam konusunda nasıl Araplara güveniyorlar merak konusu.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Nahl Suresi 36- Andolsun ki biz her ümmete, "Allah'a ibadet edin ve putlara tapmaktan sakının." diye bir peygamber gönderdik. Allah, bu ümmetlerden bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Şimdi yer yüzünde bir gezip dolaşın da bakın ki, peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu bir görün

 

Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

tarihinde Desert Wind tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Binlerce peygamber gönderildi.insanlar canlarıyla mallarıyla peygamberlerinin öncülüğünde mücadele ettiler....artık o devir kapandı.insanlar tv başında evden işe işten eve rahat bir hayat sürmeye başladı.hisler uyuşturuldu.kutsal kitaplar ayda yılda hatırladığımız bir şey olunca  kitaplarda  yazılı diye mi inanacağım gibi soruların olması şaşırtıcı olmasa gerek.bir şey uzaklaştıkca,unuttukca garipsenir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 4 months later...

Bu sorunun gayet basit bir cevabı var.İnşaAllah yanıt vermeye çalışayım.Evet ayetler açık her Peygamber(aleyhimus selam) kavmini uyarmaya gelmiştir.Ancak her kavmi uyarılan kişi iman ederken tüm Peygamberlere(as) iman etmek durumundadır.Yani Arap birisi “bize Arap Hz.Muhammed(sav) ve Arapça Kur’an geldi bunları kabul ediyorım ama Yahudilere gelen Hz.İsa’yı(as) ve Aramice İncil’i reddediyorum.” diyebilir mi? Diyemez çünkü Kur’an’da açıkça gelen her Peygambere(as) iman edilme şartı koyulmuş.O yüzden Türklere de illaki Türkçe konuşan bir Peygamber göndermiştir Allahu Teala.Ancak biz buna rağmen Hz.İsa’yı(as),Hz.Musa’yı(as) ve Hz.Muhammed’i(sav) ve diğer tüm Peygamberleri(as) reddedemeyiz.Uzun lafın kısası her Peygamber kendi kavmini uyarır ama her kavim her Peygambere iman etmeli.

Link to post
Sitelerde Paylaş
8 saat önce, BBG yazdı:

Bu sorunun gayet basit bir cevabı var.İnşaAllah yanıt vermeye çalışayım.Evet ayetler açık her Peygamber(aleyhimus selam) kavmini uyarmaya gelmiştir.Ancak her kavmi uyarılan kişi iman ederken tüm Peygamberlere(as) iman etmek durumundadır.Yani Arap birisi “bize Arap Hz.Muhammed(sav) ve Arapça Kur’an geldi bunları kabul ediyorım ama Yahudilere gelen Hz.İsa’yı(as) ve Aramice İncil’i reddediyorum.” diyebilir mi? Diyemez çünkü Kur’an’da açıkça gelen her Peygambere(as) iman edilme şartı koyulmuş.O yüzden Türklere de illaki Türkçe konuşan bir Peygamber göndermiştir Allahu Teala.Ancak biz buna rağmen Hz.İsa’yı(as),Hz.Musa’yı(as) ve Hz.Muhammed’i(sav) ve diğer tüm Peygamberleri(as) reddedemeyiz.Uzun lafın kısası her Peygamber kendi kavmini uyarır ama her kavim her Peygambere iman etmeli.

 

kimi göndermiştir?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 9 months later...
30 dakika önce, ismet çat yazdı:

kuran sadece arap kavmi için değildir evrensel bir dindir hak dindir. 

kuranın heryerinde açıkça görülebilir

SALAMA .


Şûrâ  7 : “Böylece biz sana Arapça bir Kur’an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke’de ve çevresinde bulunanları uyarasın.

Şûrâ  7 : “Böylece biz sana Arapça bir Kur’an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke’de ve çevresinde bulunanları uyarasın.

Fussilet 44. Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur’an kılsaydık, diyeceklerdi ki: Ayetleri açıklanmalı değil miydi? Arab’a yabancı dilden (kitap) olur mu?
 

Link to post
Sitelerde Paylaş

güven kardeşim aklın yok fikrin var diyeceğim olmayacak. 

coğrafi açıdan mekkenin nasıl bir yer olduğunu bir araştır

ve kuran ı anlarken ayetkeri iyi analiz etmen lazım her ayet farklı dönemlere işaret eder eğer bir ayeti inceliyorsan o ayetin gelme nedenin ve sonuçlarını değerlendirmen gerekir.

tevrat ve incil zamanının kitaplarıdır ve kendi kavimleri hakkında ayetler barındırır en zor yayılan ve bedeller ödenen din bu ikisidir.

ayrıca şura 7 nin tefsirini eksik yazmışsın doğrusu:Şehirlerin anası (olan Mekke'de) ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutman için, sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik. (İnsanların) bir bölümü cennette, bir bölümü de çılgın alevli cehennemdedir.

gene yanlış anlayacaksınız baştan belirteyim ayetteki ''korkutmak'' kelimesi gerçeklerle yüzleşmek anlamını taşır

Link to post
Sitelerde Paylaş
7 saat önce, ismet çat yazdı:

güven kardeşim aklın yok fikrin var diyeceğim olmayacak. 

coğrafi açıdan mekkenin nasıl bir yer olduğunu bir araştır

ve kuran ı anlarken ayetkeri iyi analiz etmen lazım her ayet farklı dönemlere işaret eder eğer bir ayeti inceliyorsan o ayetin gelme nedenin ve sonuçlarını değerlendirmen gerekir.

 

  (Yûsuf.2:  Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik

:Dİyide sen diyoruz kuraanı okurken birde bıktırcı maslar var onları oku kuran zaten bir masal

Mdem benim  aklımdan şüpen var senin zamanına göre neden inmiş kuranı vs okumuşun. NİSA 15 ayet ne amaçla inmiş ben biliyorum senden öyrenmek istiyorum buyur.

 

Alıntı

ayrıca şura 7 nin tefsirini eksik yazmışsın

 

 

Ben yanlış yazmadım benim ne hadime efem en basiti kuran org  gir her biri farklı yorumlamış bende oradan şansa aldım zamanında ama yetler evrim geçirdiysem haberim yok. Dinsiz ne zaman ayet yazdı ki böyle söylüyorsun

Alıntı

doğrusu:Şehirlerin anası (olan Mekke'de) ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutman için, sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik. (İnsanların) bir bölümü cennette, bir bölümü de çılgın alevli cehennemdedir.

gene yanlış anlayacaksınız baştan belirteyim ayetteki ''korkutmak'' kelimesi gerçeklerle yüzleşmek anlamını taşır

Ayrıca şehirlerin anası ne demek mekke doğuryormu :D Sayın bilge insan şu ayettin zamana mekana geldiyi döneme  nden inmiş açıklarsan sevinirim.

"Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. (...) Eğer tekrar (üçüncü defa) boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onunla evlenmesi kendisine helal olmaz. Eğer bu kişi de onu boşarsa ve her ikisi de Allah'ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde, yeniden evlenmelerinde sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın sınırlardır. Allah bunları bilmek, öğrenmek isteyenler için açıklar." (Bakara 2/229,230).

tarihinde güven tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

İsmet çat sen arapmısın.

(Yûsuf.2:  Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik.

 (Nahl/103: Andolsunki biz onların, “Kur’an’ı ona bir insan öğretiyor” dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur’an ise gayet açık bir Arapça’dır.)

 (Fussilet/3: Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak âyetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.)

 (Zuhruf.2: Bu parlak kitabın kadrini bilin. 3.Doğrusu biz onu Arapça olarak okunacak bir Kur’an yaptık ki akıl erdiresiniz.)

 (İbrahim.4: Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah’ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.)

(Yasin.2,3,4: (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin. 5,6: Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.)

(Şûrâ.7 : Böylece biz sana Arapça bir Kur’an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke’de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir.)

(Fussilet. 44 : Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).)

(Ahkâf.12: Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Mûsâ’nın kitabı da vardı. Bu ise, onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir  kitaptır.

 

EEE TÜRKSEN ALLHA KARŞIMI GELİYOSUN

PEKİYİ ARAP Değilsen ARAP örf adetleri ve dini ile neden ilgileniyorsun. Allah kuranda açıkça demiş.her millete kendi dilinden peygamber ve kitap gödeririz muhammet araplara gelmiş kuranı da arpça yollamış  Allaha karşı mı geliyorsun.

 

 

 

 

tarihinde güven tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...