Jump to content
Emre_1974tr

Meşhur (uydurma) Hadisteki Yönlendirmeye Dikkat

Recommended Posts

Büyük bir tuzak içeren uydurma hadis şöyle demektedir:

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı." Müslim, Tevbe, 9, (2748); Tirmizi, Da'avat 105, (3533)

Yani bu rivayete/dedikoduya göre bir toplum hiç günah işlemezse yok edilirmiş. Ama tabii ki bu yalan insanları saptırma, günaha yöneltme amaçlı uydurulmuştur.

Gerçek ise bunun tam tersidir elbette. Rabbimiz bir toplumu hiç günah işlemezse değil, tam tersine, günaha batarsa helak etmektadir ve Kuran'da da bu bilgiyi bize iletmekte:

Yunus Suresi     13     Yemin olsun ki biz sizden önceki kuşakları, zulmettikleri ve resulleri kendilerine açık kanıtlar getirdiği halde inanmadıkları için, helak ettik. Günaha batanlar topluluğunu biz böyle cezalandırırız.

İsra Suresi     17     Nûh'tan sonra da nice kuşakları helak ettik. Kullarının günahlarını haber alıcı ve görücü olarak Rabbin yeter.

Araf Suresi

4 Nice yurtları ve medeniyetleri yere batırdık biz. Öyle ki, geceleyin yahut öğlen uykusu uyumakta oldukları bir sırada azabımız tepelerine iniverdi.

5 Azabımız onlara gelip çattığında, yaptıkları, şu çığlığı yükseltmekten başka bir şey olmamıştır: Biz gerçekten zalimlerdik.

En'am Suresi     6     Kendilerinden önce nice yurt ve medeniyeti yerle bir ettiğimizi görmediler mi? Biz o yurtlara yeryüzünde size vermediğimiz imkânları vermiş, üzerlerine gök bereketini bol bol indirmiş, nehirleri altlarından akar hale getirmiştik. Derken, onları kendi günahlarıyla helâk ettik ve arkalarından başka bir nesil oluşturduk.
  
Ayrıca Rabbimiz iyilikte yarışan ve günahtan/haramdan uzak duran toplumları yok etmek şöyle dursun daha bu dünyada nimetlerle buluşturuyor ve cennetimsi güzel bir yaşam sunuyor:

Hud 117:  Halkı erdemli davrandığı sürece, Rabbin kentleri yok edecek değildir.

Enfal 53. Bu böyledir. Çünkü Allah bir topluma lütfettiği nimeti, o toplum birey olarak içlerindekini/birey olarak kendilerine ilişkin olanı değiştirmedikçe, değiştirmemiştir. Ve Allah, iyice işiten, gereğince bilendir

Cin Suresi

16. Eğer yolda, kıvamında yürüselerdi, onlara bol bir su ile suvarırdık,

17. Ki onları, onun içinde imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden/Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu, gittikçe yükselen bir azaba sokar.

Araf 96 O medeniyetlerin halkı inanıp korunsalardı, elbette ki üzerlerine gökten ve yerden bereketler saçardık. Ama yalanladılar, biz de onları, kazanır olduklarıyla yakalayıverdik.

Görüldüğü üzere hadis öğretisi Kuran öğretisinin(İslam'ın) tam tersini insanlara benimsetmeye çalışarak felsefi temeli istediği hale getirmeyi amaçlıyor. Peki günahı insanlara masum göstermek isteyen ve bu uğurda din maskesini kullanan kimdi?

Araf Suresi    11         Andolsun ki sizi yarattık, sonra sizi biçimlendirdik, sonra da meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da secde ettiler. Ama İblis etmedi, secde edenlerden olmadı o.

A'raf Suresi     16     Dedi: "Beni azdırmana yemin ederim ki, onları saptırmak için senin dosdoğru yolun üzerine kurulacağım."

Fatır Suresi     5     Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır! O halde iğreti dünya hayatı sizi sakın aldatmasın! O yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın Allah ile aldatmasın.

Ayetlerde belirtildiği üzere bu cin(İblis) çeşitli yalanlarla insanları günaha yönlendirmeye çalışmaktadır.

Araf Suresi

9. "Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun, dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz."

20. Derken, şeytan, kendilerinden gizlenmiş çirkin yerlerini onlara açmak için ikisine de vesvese verdi. Dedi: "Rabbinizin sizi şu ağaçtan uzak tutması, iki melek olmayasınız yahut ölümsüzler arasına katılmayasınız diyedir."

Tarih boyunca, yani ilk insandan beri hep aynı oyunu oynamaya çalışmaktadır şeytan. Eğer doğrudan insanları kötüleğe çağırsa birçok insan kaçabilir ondan, ama birçok hileyle, maskeyle ve de adım adım zihinleri pişirerek ele geçirmektedir. Bu tuzağa çok dikkat. Doğru yol üzerine kurularak insanların dünya ve ahirette ızdıraba sürüklenmesini hedefliyor...

Ve bu cinin insanların ayaklarını kaydırmak için kullandığı ana öğretisi tarih boyunca Spiritualizm yani Ruhçuluk olmuştur.

Konuyla ilgili videomuzu yine veriyorum:

http://www.youtube.com/watch?v=va4L78ls6rc

 Ruhçu Öğreti insanların cehenneme yuvarlanmasını hedeflediğinden, bunu gerçekleştirme yöntemlerinden biri de  günahı masum hatta zorunlu birşey gibi göstermek için çabalamasıdır. Tekamül ve mutlak dualite inançlarını insanlara benimseterek kötülüğü ve ızdırabı sanki kurtuluşa ulaşmak için gerekli şeylermiş gibi sunma hinliğini sergilemektedir. Bu amaçla İncil gibi koruma altında olmayan eski kutsal kitapları bile değiştirip dini dejenere etmeye kalktılar.

Ama Kuran Allah tarafından koruma altındaydı ve bu yüzden ona dokunamıyordu insanlar ve cinler.O zaman da Kuran'ın yetersiz olduğu hurafesini topluma kabul ettirerek hadisleri(rivayetleri/dedikoduları), mezhep  ve tasavvuf öğretilerini(dolayısıyla da ruhçuluğu) dine ortak etme zulmüne giriştiler.

Aslında Rabbimizin söylediği üzere bize bırakılan ve korunan tek dini kaynak kutsal kitabımızdı ve din alanında yalnızca  ona sarılmalıydık:

Casiye Suresi     6     İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir ki, onları sana hak olarak okuyoruz. Hal böyle iken Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inanıyorlar?!

Kitap’ ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.

6-Enam Suresi 38

http://www.youtube.com/watch?v=GTBNUXNQhsA

Ruhçuluktan korunmuş olan yeryüzündeki tek kaynak da yine  Kuran'dır ve yine  ona yönelerek Allah'ın dinini öğrenebilir, doğru yaşam/imtihan felsefesine ulaşabiliriz.

Yazının konusu olan meşhur hadis/rivayet ise, dünyayı imtihan değil de tekamül yeri gibi gösterme bozgunculuğunu işlemenin yanı sıra, Allah'ın sanki kullarının hata yapıp sıkıntıya düşmelerini istediği gibi bir izlenim yaratmaya çalışmaktadır.

İşin ilginci bu hadis o kadar benimsenmiştir ki birçok kimse tarafından ayet bile sanılmaktadır maalesef...

Tekrar edelim; Rabbimiz  günah işlemeyen toplumları değil, günahkar-kötü toplumları yok etmekte ve yerine hayırlı-iyi milleti getirmektedir. Ve günahdan uzak duran birey ve toplulukları ise daha bu dünyada bile mükafatlandırmaya başlamaktadır:

Enfal Suresi

51. "İşte bu, ellerinizin önden gönderdiği şeyler yüzündendir. Allah, kullara asla zulmetmez."

52. Tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin gidişi gibi. Allah'ın ayetlerini inkâr ettiler de Allah onları günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah Kavîdir, çok güçlüdür; azabı çok şiddetli yapandır O.

53. Bu böyledir. Çünkü Allah bir topluma lütfettiği nimeti, o toplum birey olarak içlerindekini/birey olarak kendilerine ilişkin olanı değiştirmedikçe, değiştirmemiştir. Ve Allah, iyice işiten, gereğince bilendir

Muhammed Suresi     38     İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağırılan insanlarsınız. Ama bir kısmınız cimrilik ediyor. Oysaki, cimrilik eden kendi aleyhine cimrileşmiş olur. Allah Ganî'dir; yoksul olan sizlersiniz. Eğer yüz çevirirseniz, Allah yerinize başka bir toplum getirir. Ve onlar, sizin benzerleriniz olmazlar.

Ve Rabbimiz; helak ettiği ve edeceği toplumları ahirette de cehenneme atacağını söylüyor. Buradan da Allah'ın günah işlemeyen bir toplumu dünyada da yok etmeyeceğini rahatlıkla farkedebiliriz. Çünkü bilindiği üzere iyiler, ayetlere uyanlar cennete gidecekler...

Zaten düşünsenize, işlenen tek bir günah bile bazen zincirleme başka günahlara ve sıkıntılara da yol açabilir. Yanlışın çoğu gibi azından da elden geldiğince uzak durulmalıdır.

Maide Suresi     90     Ey iman edenler! Uyuşturucu/şarap, kumar, tapılmak için dikilen taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktik; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

Ayrıca Ruhçu Öğreti başka bir "cinlik" yaparak hiç günah işlememeyi "tanrısallık" olarak göstermeye çalışmaktadır ve aklı sıra  günahdan tamamen uzak duranın aşırıya kaçmış olduğunu telkin etmektedir. Ama, halbuki örneğin cennetteki insanlar da hiç günah işlemezler ve bunun tanrılaşmayla yakından uzaktan bir ilgisi yoktur ( aynı şekilde ahiret evreninde ölümsüz olmanın da...) :

Vakıa Suresi 25. Ne boş bir laf işitirler orada ne de günaha sokacak bir şey.

 Belki eğer bir kişi veya topluluk hiç günah işlemeyecek olsaydı, Allah bunu daha onları yaratmadan bildiğinden, doğrudan cennette varedeceği düşünülebilir (zihin jimnastiği yapacak olursak). Yani bu dünyanın sıkıntılarını hiç yaşamayacakları.. Ama bu durumda bile  dünyada(evrende) yaratıp sonra helak etmesi söz konusu olmayacaktı. Zaten doğrudan cennet yaşamına başlamış olurlardı...

***

Rabbimiz bizlere günahdan uzak durun diye emrederken buna karşılık insanların  düşmanı İblis ise günaha çağırmaktadır.

 Allah Adem'e ve eşine "şu ağaçtan uzak durun" derken, İblis ise "ağaca yaklaşın o sizi geliştirecek" yalanıyla harama yönlendirmektedir. İşte yazının başında verdiğim  hadis de aynı şekilde günahı yüceltmeye ve hatta cazip göstermeye çalışmaktadır.  Aynı tuzağı içermektedir...

Sadece bu olay bile, insanların hadis denilen dedikodu ve rivayetlerden neden uzak durması gerektiğini çok etkili bir şekilde gözler önüne seriyor. İslam öğretisinin tam zıttı bir felsefe insanlara ustaca aşılanmaya çalışılıyor ne yazık ki... Koruma altında olmayan İncil ve daha eski kitaplarda da durum benzerdir ve onlar da din dışıdır artık.

Kuran ise korunan tek kitap olarak  gerçek İslam'ı sunmakta ve bizleri aydınlatmaktadır.Yüce Allah'ın emrettiği üzere  başka hiçbir kitabı veya kaynağı ortak etmeden tek dini rehber olarak Kuran'ı yani O'nun sözlerini kabul etmeli insanlık...


Selam ve sevgiler

 

http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2011/12/meshur-uydurma-hadisteki-yonlendirmeye.html

tarihinde Emre_1974tr tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Adam suyunun suyunun suyuna oturmuş bir de bunca yazı yazmış..Arkadaş hadisten bağane? Burası islam forumu değil ki? Bi yalanı başka bir yalanla; boku çişle yıkamış işte..

 

Allahın neden sadece bu kitabı koruduğu, diğer kitaplarda aklının nerde olduğu, neden hep farklı farklı metinler indirdiği ise tam bir müslüman şark kurnazlığı mevzusu olsa gerek.

 

...........TAVANARASI

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İnanmadığımız bir kitaptan,  inanmamız için ayetler göstermeniz yetmiyormuş gibi, birde uyduruk hadisleri anlatıyorsunuz. Bu çabanızı kutluyorum.Bence artık daha farklı yöntemler denemeniz lazım. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İyi ama bu hadis "cehennemi insan ve cinlerle doldurmak için benden söz çıkmıştır" pasajı ile paralel? Herif bu cehennem illa dolacak diyor, bu kadar zebaniye boşuna maaş ödemiyorum diyor?

 

Hadis bu pasaj ile son derece paralel yani, aynısını söylüyor. İnsanlar günah mutlaka işlemeli. Tevbe edenler cennete, etmeyenler cehenneme gitmeli! Hadis de Kuran da tam olarak aynısını söylüyor!

 

Fena çuvalladın emre, naaptın sen böyle! :lol: Bir hikmet yumurtlamaya kalkıştın, onu da sıvadın batırdın! :D 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

diğer yandan, hiç günah işlemeyen toplumun yaşamasının bir nedeni de yoktur ki :D

 

müslümancıklar derler ki: dünya hayatı intihan için vardır. e bir toplum hiç günah işlemiyorsa, imtihan zaten geçersizdir.

uyduruk tanrınız zaten boşuna imtihan ediyor demektir. zaman harcayacağıma, helak ederim demiş geçmiş demek ki. 

 

ayrıca bu hadis de yine islamın her zırvası gibi, içinde en az bir tutarsızlık içeriyor.

 

çünkü:

- islamın uyduruk tanrısı bir toplum yaratıyor, toplum hiç günah işlemiyor. ama toplumu imtihan için yaratmıştı. demek ki, olacakları öngöremiyor.

- olacakları öngöremiyorsa, toplumu neden helak ediyor? çünkü aslında bilmiyor ki, toplumun bugüne kadar günahsız olması, gelecekte de günahsızlığı garantilemiyor.

ama demek ki bir şekilde gelecekte de günah işlemeyeceklerini biliyor. demek ki olacakları öngörüyor ya da aptal.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

siz müslumanlar bir hadisin uydurulmuş olup olmadığına nasıl karar veriyorsunuz? :89:

Hepsi aynı bok.

Arzu ve ihtiyaca göre birileri tarafından yazılmış ossuruktan teyyare...

 

aksini idda edemezsin zaten (allah) göndermedi ya 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hiç bir yanıt veremiyor, hiç bir iddiasını kanıtlayamıyor! Eeee kaç sıfır bitecek bu maç yahu? Ben attığım golleri sayamaz oldum artık! :lol:

 

İnsan yüzüne manda derisi geçirmeli ki bu kadar utanmaz olsun. Sen hiç bir iddianı kanıtlayama, sana karşı konulan kanıtlar karşısında dut yemiş bülbüle dön, hâlâ dilli düdük gibi başka zırvalar zırvalamaya devam et. Böyle bir şeye benim onurum haysiyetim izin vermez. Tek bir mevzuda verecek yanıtım olmadığı olursa ben forumu terkeder, oturur kendimi bir değerlendiririm. Aksine normal bir insanın haysiyet duygusu izin vermez.

 

Bu Müslümlerde haysiyet de yok! İnsanda bir onur olur, bir çok şeyi onurumuza yediremediğimiz için yapamayız. İnsan onuru ile vardır. Bir iddiada bulunup kanıtlayamamak büyük bir onur yarasıdır, bunu normal insanın sineye çekmesi olanaksızdır. Bunlarda ne onur da ne haysiyet... Dogmaya kölelikten başka hiç bir duyguya sahip değiller. İnanılmaz. Ben boşuna Walking Dead demiyorum bunlara.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...