Jump to content

Göklerin ve Yerin Melekutu - Ve Diğer İki Konuyla İlgili Kısa Yazılarım


Recommended Posts

Göklerin ve Yerin Melekutu(İçyüzü/Hükümdarlığı)

 
Enam Suresi
 
75.Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk ki, gerçeği görüp bilerek inananlardan olsun.
 
76. Gece onun üstünü örtünce bir gezegen gördü de "İşte Rabbim bu!" dedi. Gezegen battığında ise "Batıp gidenleri sevmem!" diye konuştu.
 
77. Ay'ı doğar halde görünce, "Rabbim bu!" dedi. O batınca da şöyle konuştu: "Eğer Rabbim bana kılavuzluk etmeseydi sapıtan topluluktan olurdum."
 
78. Nihayet Güneş'in doğmakta olduğunu gördüğünde, "Benim Rabbim bu, bu daha büyük!" dedi. O da batıp gidince şöyle seslendi: "Ortak koştuğunuz şeylerden uzağım ben."
 
79. "Ben bir hanîf olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Müşriklerden değilim ben."
 
İbrahim Peygamber burada tüm evrenin de tıpkı bu tanık olduğu gök cisimleri gibi doğup battığını fark etmişti diye düşünüyorum. Ve bu yüzden de kendisi yaşadığı sürece sabit gibi duran yeryüzünü/tabiatı veya uzayı/evreni de aynı hataya düşerek Rabbi olarak görmeye kalkmadı; dediğim gibi güneş, yıldız ve gezegenler gibi, üzerinde bulunduğu dünyanın da, içinde bulunduğu kainatın da gelip geçici birer kul olduğunu anlamıştı.
 
Hem de bunlar ömrü boyunca ona sabit gibi gözüküceği için çok daha kolaylıkla yapabilirdi bu hatayı. Ama burada ona tüm evrenin de içindekilerle birlikte birgün yokedileceği dolaylı olarak gösterilmekte. Güneş, ay veya gördüğü gezegenin doğuşu ve batışı, evrenin de doğuşu ve batışını (yaratılışını ve yokedilişini) temsil ediyordu/anlatıyordu ona aynı zamanda.
 
Zaten 75. ayette “Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk ki, gerçeği görüp bilerek inananlardan olsun.” denilerek bu durum anlatılmakta. Yani evrenlerin ve dünyanın bir başlangıca ve sona sahip olduğu... (sonlanma konusunda tek istisna tabii ki “Rabbin Katı” adı verilen Ahiret Evrenidir ki onun da bir başlangıcı olmasına karşın sonsuza dek var olacaktır, yani yok olmayacaktır).

 http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2011/07/zaman-zamanszlk-ve-rabbin-kat.html
 
Ve tabii ki Big Bang ile Big Crunch da (yaratılış ve yok edilişin vücuda geliş şekli) kendisine bu örneklerle anlatılmış olmaktadır. Çünkü gördüğü gezegen, ay ve güneş önce doğuyor yani bir başlangıç noktasında gözüküyor, sonra yükselmeye başlıyor ve zirve noktasına erişiyor, sonra da batmaya yani aşağıya inmeye başlıyor ve en sonunda da tamamen batarak gözden kayboluyorlar. Evrenin Big Bang (ortaya çıkışı ve genişlemesi) ve Big Crunch (içine çökerek yok olması) aşamaları da bu yöndedir gerçekte.
 
“Batıp gidenleri sevmem” sözünü, bu olayın aslında tüm kainatı kapsadığını anlayarak söylemişti. Bu alemdeki herşey bir gün batacak yani yok olacaktı.
 
Kısacası; İbrahim Peygamber bu yaşadığı deneyimle, evrenin ve içindeki tüm diğer varlıkların da aynı döngüleri yaşadığını kavradı ve tüm gördüklerinin (hatta diğer göklerin/evrenlerin bile), birer kul olduğunu farkederek bunları yoktan vareden yüce Allah'a teslim oldu. Ve yine fark etti ki yüce Rabbimiz yönetici ve gözlemci olarak her yerde, ama varlık olarak evrenimizin (ve de diğer evrenlerin) dışındadır. Hiçbir yaratılmışda tanrısallık yoktur.
 
Bu arada evrenimizin ve de diğer evrenlerin (Göklerin), “Rabbin Katı” adı verilen “Ahiret Evreni” hariç, içe çökerek sonlanacağını haber veren ayetleri de paylaşalım:
 
Zümer 67: Allah'ı, kadrine/şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Oysaki kıyamet günü, yeryüzü tamamen O'nun avucudur/avucundadır; gökler de O'nun sağ elinde/kudretinde dürülmüş haldedir. Şanı yücedir O'nun; arınmıştır onların ortak koştuklarından.

 

 

 

Enbiya 104: O gün Evren’i kitabın sayfalarını katlar gibi düreriz. Ve onu yaratılışa ilk başladığımız duruma iade ederiz. Bu, üzerimizdeki bir vaattir. Elbette, gerçekleştireceğiz.
 
 
 
Kullar Doğruluk/İyilik Üzerine Yaratıldıklarının Farkındalar
 
Dünyanın dört bir tarafında herkesin, yanlışa veya kötülüğe yönelen kimseler ve yaptıkları şeyleri tanımlamak için kullandığı "sapmış” veya “sapkınlık" gibi ifadeler de insanların özde doğruluk/iyilik üzerine yaratıldığını ve programlandığını gösteriyor aslında. Bu tanımlama kutsal kitaplarda da yine yanlış yolda olan kullara yönelik kullanıldığı gibi, dediğim gibi tüm dünyada insanların dilinde, bilgisinde vardır.
 
İnsanlığın kollektif bilincinde bulunduğu görülen bu sözcükler, başlangıçta kusursuz düşünce ve davranış üzerine yaratıldığımızın kabul edildiğini dolaylı da olsa gözler önüne seriyor. Şöyle bir düşüncek olursak, sapmak, dönmek eylemi her zaman kötü değildir gerçekte. Çünkü bir insan bazen yanlışından dönerek doğruya, güzele de sapabilir. Fakat biz bu ifadeleri sadece yanlışa sapan, yani doğrudan dönen kimseler için veya ilgili yanlış davranışların kendisi için, olumsuz anlamda kullanırız hep.
 
Bilinçaltından da olsa biliriz ki; başlangıçta/doğuştan zaten doğru yol üzerinde olduğundan insanlar, kötülüğe ve yanlışa yönelenler içindeki "doğrudan/vahiyden/ruhdan sapmış, yani uzaklaşmış" demektir. Ve böyle kişilere kısaca "sapmış", ilgili davranışa da “sapma” denir. Gerek inanç konusunda olsun, gerek davranış veya başka bir konuda...
 
Kutsal kitabımızda da; doğruluk ve iyilik üzerine ve de temel vahiyle yoğrulmuş bir şekilde yaratıldığımız gerçeği şöyle anlatılır:
 
7: 172 Rabbin, Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkarırken onları kendi kendilerine tanık tutar: "Ben, Rabbiniz değil miyim? " "Evet, tanıklık ediyoruz, " derler. Böylece diriliş günü, "Biz bundan habersizdik, " diyemezsiniz.

7: 173 Yahut, "Atalarımız önceden ortak koştu ve biz de onlardan sonra gelen soylarıyız, bizi bidat ve hurafelere dalanlardan dolayı mı yok edeceksin, " diyemezsiniz.

- Bir tek Tanrıcı (hanif) olarak kendini dine adamalısın. Nitekim, ALLAH insanları böyle bir yaratılış ile donatarak yaratmıştır. ALLAH`ın yaratışında değişiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanların çoğu bilmez (Rum Suresi 30)
 
Anne karnındayken verdiğimiz sözün yanı sıra, temel önemli ilahi bilgiler (vahiy, yani ruh) genlerimize işlenmiş durumda, ve böylece tıpkı başkalarına iyilik yapmanın doğru olan şey olduğunu "bilmek" gibi, Allah'ın var ve de tek olduğunu da "biliyoruz" aslında.

Gerçeği inkar edenler veya hurafelere inananlar, bile bile bu hatalarını yapmakta yani gerçekte.

Ve bu yüzden sorumluyuz,(mazeretimiz yok ahirette), bu bilgi(temel vahiy) içimizde olduğu için, ve de Kuran ayetlerini tasdik ettiği için(Kuran'ın gerçekliği delillere dayandığı için)...Şu an içinde yaşadığımız imtihan dünyasında gerçek dine ve bilgilere inanmakla, buna karşılık hurafelerden ise uzak durmakla yükümlüyüz.

Hatırlamıyor gibi gözükmemiz yüzeyde, derine inince hepsini hatırlıyor ve de bize işlenen tüm bilgilerin, gerçeğin farkındayız.

İşte insanoğlu yüzeyde pek farkında olmasa da, gerçekte bu sebeplerden dolayı, genelde belli bir derecenin üzerinde kötülük veya yanlış şeyler düşünenleri/yapanları, ve de davranışın kendisini tanımlamak için aynı ifadeler kullanılır tüm dünyada. Hatta psikoloji/psikiyatri alanında bile aynı tanımlamalar kullanılmaktadır.
 
Başlangıçta(doğuştan) doğru bilgilere sahip olduğunu kişinin, doğru yol üzerine varedildiğini, ama sonradan içindeki ayetlere sırtını dönerek, yanlışa yöneldiğini, yani yanlış yola "saptığını" söylemiş oluyoruz. Bilinçaltından da olsa bunun farkındayız aslında.
 
Ayetlerde de bu şekilde tanımlanır doğrulardan ve iyilikden uzaklaşan insan veya cinler elbette:
 
İbrahim Süresi 18: Rablerine nankörlük edenlerin amelleri, fırtınalı bir günde rüzgârın tarumar ettiği küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu, dönüşü olmayan sapıklığın ta kendisidir.

 

 

 

Nisa Suresi 116: Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir.
 
Ve dediğim gibi tüm dünyadaki insanlar da ayetlerin verdiği bu bilgiyi onaylamakta; “aşırı sağlıksız düşünce ve davranış” içinde olanları aynı şekilde adlandırmaktadır (farklı inançlardaki insanların iyilik/kötülük, doğru/yanlış anlayışları birbirinden yüz seksen derece farklılıklar gösterebilmekte birçok konuda, ama yapılan eyleme ve yapan kişiye yönelik kullanılan terim aynıdır).Böylece aslında hem evrensel ve kesin doğruların/iyiliğin varlığını ve hem de insanların baştan doğru yol üzerine yaratıldıklarını kabul ettiklerini göstermekteler.
 
 

Zümer Suresi 10 ve 53. Ayetlerle İlgili Soruya Cevap…

 
 
Zümer Suresi 10 ve 53. ayetlerinde “de ki” ifadesinden sonra “kullarım” denmesinin nedenini soranlara verdiğim cevabı burada da paylaşmak istedim.
 
(Zümer 53)
De ki: “Ey öz benlikleri aleyhine sınırı aşan/aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Allah, günahları tümden affder. Çünkü O, mutlak Gafûr, mutlak Rahîm’dir.
 
Sadece bu ayetlerde değil, başka örneklerde de görüyoruz benzer durumu. Kuran’daki bu anlatım özelliğinde “aktar/bildir” veya “tarafımdan söyle” anlamında “de ki” ifadesi kullanılmakta.
Örneğin:
 
Şunu de: ‘Kendinden öncekileri doğrulayıcı, inananlara yol gösterici ve müjde olarak ALLAH’ın izniyle bunu kalbine indiren Cibril’e her kim düşman olursa,
(Bakara97)
 
Yine “de ki” ifadesinden sonra “bunu kalbine indiren” denmektedir görüldüğü üzere. Yani burada aslında peygamberin insanlara, konuşurken bire bir söyleyeceği diyalogdan falan bahsedilmiyor.
Burada “de ki ” bu cümleyi “birebir söyle” değil, çünkü peygamber sohbet ederken cümleyi “benim kalbime indiren” şeklinde söyleyecektir. Ya da “Allah şöyle dememi /aktarmamı istedi” deyip ayetteki şekliyle cümleyi sunacaktır.
Başka bu tarz ayet örnekleri verelim:
 
Enfal
38. Küfre sapanlara söyle: “Eğer son verirlerse eskide kalmış olan, kendileri için affedilir. Eğer yeniden başlarlarsa, daha öncekilere uygulanan yol ve yöntem, eskisi gibi devam etmiş olacaktır.”
Casiye
14. İman edenlere söyle: “Allah’ın günlerini ummayanları affetsinler ki, O, bir toplumu kazandıklarıyla cezalandırsın.”
Yine “de ki” den sonraki cümleyi birebir aktarması istenmiyor burada. Zaten ayet okununca bu bilgi de verilmiş oluyor. Yani ayrıca bir daha söylenmesine de gerek kalmıyor. Ama dediğim gibi bir sohbet sırasında insanlara bu ifadeyi sunmak isterse peygamber, hitabına uygun hale getirecektir. Buradaki anlam “onlara aktar/tarafımdan bildir” şeklindedir.
Bu açıdan bakılınca Zümer 10 ve 53. ayetlerdeki “de ki” ifadelerinde de bir aykırılık olmadığı rahatlıkla görülebilir:
 
Zümer
53 De ki: “Ey öz benlikleri aleyhine sınırı aşan/aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Allah, günahları tümden affder. Çünkü O, mutlak Gafûr, mutlak Rahîm’dir.
Bu ayetlerde de peygamberin insanlara “kullarım” şeklinde seslenmesi değil, cümlenin uygun şekilde aktarılması isteniyor. Ayrıca dediğim gibi, zaten buna gerek bile yok, bu ayetler olduğu gibi aktarılınca insanlar bilgiyi de almaktadırlar.
Bu bağlamda ayetlerin en doğru çevirisi “söyle” yerine “aktar” veya “tarafımdan söyle” şeklinde başlamak durumundadır ve bu şekilde tercüme edenler var zaten:
 
Zümer
10.Tarafımdan söyle: “Ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun! Bu dünya hayatında güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik vardır. Allah’ın toprağı/yeryüzü geniştir. Sadece sabredenlere, ücretleri hesapsız ödenecektir.”
Zümer
53. Onlara bildir: ‘Kendilerine karşı sınırı aşan kullarım, ALLAH’ın rahmetinden ümit kesmeyin. ALLAH tüm günahları affedicidir. O Bağışlayandır, Rahimdir.’
 
Selam ve sevgiler
 
Link to post
Sitelerde Paylaş

Testament of Abraham adlı veya Apocalypse of Abraham adlı apokrif kitapta İbrahim"in cennete yükseldiği ölmeden önce melek vasıtasıyla cennete götürüldüğü yazar yani mecaz falan değil evren hiç değil çünkü geçmiş kaynaklarla teyit edebiliyoruz bugünlük şaklabanlığının sonuna geldik. 

tarihinde Desert Wind tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Konu sahibi zerzevat, daldan dala zıplıyor.

Yakalayana așkolsun.

Bre; daha șu çekirge meselesini konușuyorduk, nereye kayboldun ?

Piyasadaki çekirgelerin 25000´den fazla türü olduğunu Tanrı´nıza ilettiniz mi ?

Yoksa, kendisi sadece tarla çekirgesi olduğunu mu zannediyor ? :0_80cbc_37a71a73_L:

 

 

tarihinde kavak tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tüm elçiler cennette şuan.

 

Rabbin Katı adı verilen Ahiret Evreninde.

 

Sizin hadis kitaplarınızda bu bilgiler yazmaz Hıristiyan Desert Wind.

 

Cennet öyle küçük bir yer değil. Farklı fizik yasalarına sahip başka bir evrende.

 

http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2016/05/goklerevrenler.html

 

Selam

Link to post
Sitelerde Paylaş
 

Tüm elçiler cennette şuan.

 

Rabbin Katı adı verilen Ahiret Evreninde.

 

Sizin hadis kitaplarınızda bu bilgiler yazmaz Hıristiyan Desert Wind.

 

Cennet öyle küçük bir yer değil. Farklı fizik yasalarına sahip başka bir evrende.

 

http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2016/05/goklerevrenler.html

 

Selam

Bu kadar zemzem içme. 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bak Hıristiyan misyoner Desert Wind; sizin Hıristiyan toplumlar İnciller adı verdiğiniz hadis kitaplarından uzaklaşıp, bugün elimizdeki tek kutsal kitap olan Kuran'a yöneldiği sürece yükseldi.

 

İşte cehennemin başka bir evrende olduğunu fark eden batı toplumunun , yani Kuran'daki bilgiyi yine kabul eden batılıların çevirdiği bir film:

 

https://www.rottentomatoes.com/m/event_horizon/

 

 

 

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
 

Bak Hıristiyan misyoner Desert Wind; sizin Hıristiyan toplumlar İnciller adı verdiğiniz hadis kitaplarından uzaklaşıp, bugün elimizdeki tek kutsal kitap olan Kuran'a yöneldiği sürece yükseldi.

 

İşte cehennemin başka bir evrende olduğunu fark eden batı toplumunun , yani Kuran'daki bilgiyi yine kabul eden batılıların çevirdiği bir film:

 

https://www.rottentomatoes.com/m/event_horizon/

 

 

 

 

 

 

Şizofren misin Batı Kuran'a zerre kadar saygı duymuyor. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
24 minutes ago, Emre_1974tr said:

Tam tersine, batı kendi hadis kitaplarından uzaklaşıp, şu an tek kutsal kitap olan Kuran'ı benimsediği ölçüde yükseldi.

 

Selam

 

 

Bu çok fenaymış :D

Din insanı ne hallere sokuyor. Bu kafaya ulaşabilmek için milyonlar harcayan adamlar tanıyorum. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 minutes ago, Emre_1974tr said:

Tabii bunu açıkça halka anlatarak yapmıyorlar batıda Desert Wind, tepenizdeki yöneticiler, düşünürleriniz falan bir takım bilgileri alıyor ve sizi şekillendiriyor.

 

Selam

Emreciğim hiç rönesans diye birşey duydun mu? Şu an resmen avrupa tarihini baştan yazıyorsun. Kuran sayesinde öyle mi?

Link to post
Sitelerde Paylaş
 

Tam tersine, batı kendi hadis kitaplarından uzaklaşıp, şu an tek kutsal kitap olan Kuran'ı benimsediği ölçüde yükseldi.

 

Selam

 

 

hımmmm kuran diyr ne cin ne insan  gök yüzünden dışarı çıkamaz derken batı allahın dediyinin tam tersini yaptı. hani o yıldızlarla şeytan taşlayan allahın melekleri

Link to post
Sitelerde Paylaş

Çıkamaz demiyor tam tersine çıkar diyor:

 

http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2016/05/goklerevrenler.html

 

Yazımdan ilgili kısımlardan:

 

Rahman 33. Ey cin ve insan toplulukları! göklerin ve yerin bucaklarından/köşelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında birşeyle geçip gidemezsiniz!

 

Ayrıca bu bucakları yani gezegenlerin ve evrenlerin sınırlarını geçebilmek için özel bir güce veya teknolojiye, ilme veya imkana sahip olmak gerektiği de anlatılmakta. Başka bir deyişle gezegenler ve hatta evrenler arası yolculuğun aslında mümkün olduğu, ama bunun insanlar ve cinler açısından hiç de kolay olmadığı bilgisi veriliyor.

 

İnşikak 19: Ki, siz, mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz/geçeceksiniz!

Tabakadan tabakaya geçmek ifadesi de hem gezegenler arası, hem de evrenler arası yolculuğu (Ahiret Evreninde yaşamaya başlamak da diğer evrene geçiştir) anlatmakta.

 

Selam

tarihinde Emre_1974tr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
 

Çıkamaz demiyor tam tersine çıkar diyor:

 

http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2016/05/goklerevrenler.html

 

Yazımdan ilgili kısımlardan:

 

Rahman 33. Ey cin ve insan toplulukları! göklerin ve yerin bucaklarından/köşelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında birşeyle geçip gidemezsiniz!

 

Ayrıca bu bucakları yani gezegenlerin ve evrenlerin sınırlarını geçebilmek için özel bir güce veya teknolojiye, ilme veya imkana sahip olmak gerektiği de anlatılmakta. Başka bir deyişle gezegenler ve hatta evrenler arası yolculuğun aslında mümkün olduğu, ama bunun insanlar ve cinler açısından hiç de kolay olmadığı bilgisi veriliyor.

 

İnşikak 19: Ki, siz, mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz/geçeceksiniz!

Tabakadan tabakaya geçmek ifadesi de hem gezegenler arası, hem de evrenler arası yolculuğu (Ahiret Evreninde yaşamaya başlamak da diğer evrene geçiştir) anlatmakta.

 

Selam

Birader sen nasıl bir sihirbazsın alakasız ayetlerden mucize yumurtladın harbiden ayrı bir kafa yaşıyosun. 

tarihinde Desert Wind tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tam tersine olduğu gibi ayetleri sunduk.

 

Kuran gezegenler ve evrenler arası yolculuğun olduğunu söyler.

 

Bak Hıristiyan misyoner Desert Wind, Kuran açıkça İsa'nın çarmıha gerilmediğini de söyler. Ama senin Müslüman maskesi takmış meslektaşların (yani hıristiyan misyonerler) ise yerli ve yabancı forumlarda, Kuran'ın İsa'nın çarmıha gerildiğini söylediğini iddia eden makaleler yayımlar utanmadan. Hem de apaçık bir şekilde gerilmediğini söyleyen ayeti sunarak.

 

Çünkü dini  çarpıtma ve kendi öğretinizle uyumlu hale getirme çabası, şaşkınlığı içerisindesiniz.

 

Her kılıkta varsınız.

 

 

tarihinde Emre_1974tr tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
 

Tam tersine olduğu gibi ayetleri sunduk.

 

Kuran gezegenler ve evrenler arası yolculuğun olduğunu söyler.

 

Bak Hıristiyan misyoner Desert Wind, Kuran açıkça İsa'nın çarmıha gerilmediğini de söyler. Ama senin Müslüman maskesi takmış meslektaşların (yani hıristiyan misyonerler) ise yerli ve yabancı forumlarda, Kuran'ın İsa'nın çarmıha gerildiğini söylediğini iddia eden makaleler yayımlar utanmadan. Hem de apaçık bir şekilde gerilmediğini söyleyen ayeti sunarak.

 

Çünkü dini  çarpıtma ve kendi öğretinizle uyumlu hale getirme çabası, şaşkınlığı içerisindesiniz.

 

Her kılıkta varsınız.

 

 

Nasıl bir paralel evrende yaşıyosun mk?

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 hours ago, Emre_1974tr said:

Tam tersine olduğu gibi ayetleri sunduk.

 

Kuran gezegenler ve evrenler arası yolculuğun olduğunu söyler.

 

Bak Hıristiyan misyoner Desert Wind, Kuran açıkça İsa'nın çarmıha gerilmediğini de söyler. Ama senin Müslüman maskesi takmış meslektaşların (yani hıristiyan misyonerler) ise yerli ve yabancı forumlarda, Kuran'ın İsa'nın çarmıha gerildiğini söylediğini iddia eden makaleler yayımlar utanmadan. Hem de apaçık bir şekilde gerilmediğini söyleyen ayeti sunarak.

 

Çünkü dini  çarpıtma ve kendi öğretinizle uyumlu hale getirme çabası, şaşkınlığı içerisindesiniz.

 

Her kılıkta varsınız.

 

 

1- Isa'nın ölüleri dirilttigine inanıyor musun?

2- ölüleri diriltebiliyorsa kendi neden dirilemesin?

3- neden muho ölürken, isa ölmeden cennete alınıyor? 

4- burada bariz bir kayırma yok mu? Hani herşey muhammedin hürmetine yaratılmıştı? 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
 

1- Isa'nın ölüleri dirilttigine inanıyor musun?

2- ölüleri diriltebiliyorsa kendi neden dirilemesin?

3- neden muho ölürken, isa ölmeden cennete alınıyor? 

4- burada bariz bir kayırma yok mu? Hani herşey muhammedin hürmetine yaratılmıştı? 

 

Dostlar hakikaten bu mitlerin hiçbirisine inanmıyosunuzdur heralde..örümceğin ağ yapıp kuşun yuva yapıp mağarayı kapaması ne kadar yalansa isa hikayelerideo kadar yalan.ki zaten isa hikayesine bire-bir aynı olan (bakire anne,doğumunda yıldız işaret etmesi,ölüyü diriltme sonrasında çarmıha gerilmesi falan) tarihte en az 50 hikaye var (m.ö. bulunan yazıtlarda ki kimisi m.ö.2000 lere kadar uzanırHorus hikayesi gibi)...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...