Jump to content

19 SİSTEMİ SADECE BİR MUCİZEDİR


Recommended Posts

  • İleti 69
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Sure 20, Taha’da 87-88'de , Musa dönüp de onları bu yüzden azarladığında, ona şöyle demişlerdir: “Biz, o kavmin (Mısır’lıların) ziynet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiş, sonra da onları atmıştık; aynı şekilde Samiri de atmıştı. Bu adam, onlar için böğürebilen bir buzağı icat etti.” Celaleyn’in( Celâleddîn Muhammed bin Ahmed Mısrî'nin H. 864'de vefat edince yarıda bıraktığı tefsirin Suyuti tarafından tamamlanmış hali), açıklamasında, buzağının böğürme yeteneğinin olduğu söylenir, çünkü aynı surenin 96’ncı ayetine göre, Melek Cebrail’in atının toynak izlerinden kalan bir avuç toprak ona yaşam vermişti. “Samiri” bu toprağı alıp buzağının ağzına sokmuştu.

 

 

Bu efsane de, Yahudilerden çıkmıştır. Haham Eli'ezer(http://www.myjewishlearning.com/article/rabbi-eliezer/) Risalesi'nden çevirdiğimiz aşağıdaki parçada bu açıkça bellidir:

 

 

“Bu buzağı ortaya çıktığında böğürüyordu ve İsrailoğulları bunu gördüler. Haham Yehuda, onun içinde Sammail’in(Ölüm Meleği/Şeytan) saklandığını ve İsrailoğullarını kandırmak için böğürdüğünü söyler.”

 

Buzağının böğürebildiği düşüncesi, altından yapılmış olmasına rağmen (Çıkış 32: 4) canlı olduğu, çünkü ateşten “ortaya çıktığı” varsayımından kaynaklanmalıdır.

 

 

Bir mecaz anlatım kullanılmasının, kelimesi kelimesine alındığında, bunu açıklayacak bir mitin doğmasına yol açtığını yine burada da görüyoruz. Muhammedi yorumcu, Kuran’daki “böğürebilen bir buzağı” sözlerini, onun “canlı” olduğu şeklinde yorumlarken sadece bir adım daha ileri gitmiştir. Bu hayvanın nasıl böğürebildiğini açıklamak için bunu yapmaktadır. Muhammet bu Yahudi efsanesinin büyük bir bölümünü doğru anlamıştır ama Sammail kelimesi kafasını karıştırmış gibi görünmektedir.

 

Bunun, Ölüm Meleği'nin Yahudi dilindeki adı olduğunu anlamamış, belki de telaffuzu onu yanlış yola sevk etmiş, bu kelimeyi “Samiriyeli” anlamına gelen “Samiri” şeklinde yanlış anlamıştır. Yahudilerin Samiriyeliler'in düşmanı olduğunu bildiği için tabii ki, bu hatayı yapmış ve buzağının yapılmasını Samiriyeliler'den birine mal ettiklerini düşünmüştür.

 

 

Daha sonra Samiriye denen bölgede kral olan Yarovam’ın, yaptığı ve Dan ve Beytel’e yerleştirdiği buzağılara tapmaya halkı yönlendirerek (1Krallar. 12:28, 29), “İsraillilere günah işlettiğini” duymuş olduğunu hayal meyal hatırlaması, onun bu inancını kuşkusuz pekiştirmiştir. Ama Musa’nın ölümünden yüzlerce yıl sonrasına kadar Samiriye kenti inşa edilmediği ya da en azından bu ad verilmediği için, buradaki tarih sürçmesi gülünçtür. Daha da dehşet veren tarih sürçmelerinin sık sık karşımıza çıktığı Kuran’dan başka bir kitapta bu, şaşırtıcı olurdu.

 

 

Başka birçok örnekte olduğu gibi, Muhammet’in Kutsal Kitap’ı bilmemesi, bunun yerine Yahudi efsanelerine aşina olması dikkat çekicidir. Kutsal Kitap’ta altın buzağıyı Harun’un yaptığını ve burada Sammail ya da “Samiriyeli” ile ilgili hiçbir şey okumadığımızı belirtmek gereksizdir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
 

Hıristiyan Desert Wind,  sizin uydurma hadis kitaplarınızda, İnciller ve Tevrat adını verdiğiniz hadis kitaplarınızda bu bilgiler hep yanlış ve eksik.

 

Gördüğün gibi sadece ve sadece Kuran gerçek bilgiyi vermektedir.

 

Selam

Bu bir cevap değil üzgünüm Kuran bugün de kurtulamadı. 

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşin teknik sınıfına girmezsek, şunları söyleyebiliriz.

 

Kuran Allah tarafından korunmuştur. Bunun delili 19 sistemidir.

 

Kuran korunmadığı için değil tam tersi korunduğu için bugün Tevbe suresinin 127 ayet olduğunu biliyoruz.

 

Allah'ın adını anarak başlamadığı tek sure Tevbe suresidir.

 

Bu tesadüf değildir. Bunun sebebi bu surede beşer sözünün olmasından kaynaklanmaktadır.

 

Yüce Allah kasıtlı olarak 9/128-129'u insanlar için bir test haline sokmuştur.

 

Geçmiş kavimlerin de buna benzer şekilde test edildiğini şu ayetlerden biliyoruz:

 

22:52 

Senden önce, arzularına şeytanın karışmadığı hiç bir elçi ve hiç bir peygamberi göndermedik. Allah şeytanın attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allah Bilendir, Bilgedir.

 

22:53

Böylece şeytanın attığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katı olanlar için bir test haline sokar. Zalimler, elbette apaçık bir karşıtlık içindedirler.

 

19 sistemi ilk keşfedildiği dönemlerde İslam dünyasında göklere çıkartılmış,  kitaplar yok satmıştı. 

 

Fakat ne zaman test unsurları (9:128/129) devreye girdi insanların Allah'ın deliline karşı olan samimiyetleri Allah tarafından afişe edildi.

 

İnsanlar Allah'ın açık delilini geleneklerine tercih ederek ayrılığa düştüler. İşte bu sebeple 9:128/129 çok önemli.

 

Beynine / Delil Suresi:

98:1

Kitap halkının inkarcıları ve putperestler, kendilerine açık delil/kanıt gelmesine rağmen yollarını terketmezler.

 

98:4

Gerçek şu ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar, ancak onlara açık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

 

Burada kullanılan delil kelimesinin Kuran'da 19 defa tekrarlanması manidardır. 

 

Tevhid Allah'a tam teslimeyetle olur.

 

Bunun ilk adımlarının hadisler reddetmek olduğunu düşünüyorum. 

 

Birey belli bir olgunluğa eriştiğinde 19 sistemini inceleyerek bir karar verebilir. 

 

Allah'ın bu deliline karşı ne gerekiyorsa onu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
 

İşin teknik sınıfına girmezsek, şunları söyleyebiliriz.

 

Kuran Allah tarafından korunmuştur. Bunun delili 19 sistemidir.

 

Kuran korunmadığı için değil tam tersi korunduğu için bugün Tevbe suresinin 127 ayet olduğunu biliyoruz.

 

Allah'ın adını anarak başlamadığı tek sure Tevbe suresidir.

 

Bu tesadüf değildir. Bunun sebebi bu surede beşer sözünün olmasından kaynaklanmaktadır.

 

Yüce Allah kasıtlı olarak 9/128-129'u insanlar için bir test haline sokmuştur.

 

Geçmiş kavimlerin de buna benzer şekilde test edildiğini şu ayetlerden biliyoruz:

 

22:52 

Senden önce, arzularına şeytanın karışmadığı hiç bir elçi ve hiç bir peygamberi göndermedik. Allah şeytanın attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allah Bilendir, Bilgedir.

 

22:53

Böylece şeytanın attığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katı olanlar için bir test haline sokar. Zalimler, elbette apaçık bir karşıtlık içindedirler.

 

19 sistemi ilk keşfedildiği dönemlerde İslam dünyasında göklere çıkartılmış,  kitaplar yok satmıştı. 

 

Fakat ne zaman test unsurları (9:128/129) devreye girdi insanların Allah'ın deliline karşı olan samimiyetleri Allah tarafından afişe edildi.

 

İnsanlar Allah'ın açık delilini geleneklerine tercih ederek ayrılığa düştüler. İşte bu sebeple 9:128/129 çok önemli.

 

Beynine / Delil Suresi:

98:1

Kitap halkının inkarcıları ve putperestler, kendilerine açık delil/kanıt gelmesine rağmen yollarını terketmezler.

 

98:4

Gerçek şu ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar, ancak onlara açık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

 

Burada kullanılan delil kelimesinin Kuran'da 19 defa tekrarlanması manidardır. 

 

Tevhid Allah'a tam teslimeyetle olur.

 

Bunun ilk adımlarının hadisler reddetmek olduğunu düşünüyorum. 

 

Birey belli bir olgunluğa eriştiğinde 19 sistemini inceleyerek bir karar verebilir. 

 

Allah'ın bu deliline karşı ne gerekiyorsa onu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 

 

Tevbe suresinin Allah'ın adıyla başlamaması iki ayetin fake olduğu anlamına gelmiyor ki bunu kim söylüyor? Nerden öğrendin Bismillah'la başlandığında orda hata olmayacağını böyle bir şey yok totoşunuzdan neden kural uydurdunuz? Lütfen biri bana bu arkadaşın bu Bismillah kuralını nerden uydurduğunu söylesin. 

tarihinde Desert Wind tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Hıristiyan misyoner Desert Wind, kurtulamayan sizin hadis kitaplarınızdaki (İnciller, Tevrat adını taktığınız) bir ton abuk sabuk yanlış bilgiler.

 

Hatta diğer hadis kitapları da sizin hadis kitaplarınız gibi yanlış ve çelişkili anlatır olayları.

 

Bir tek Kuran var elimizde kutsal kitap olarak ve gerçeği anlatır geçer. Hatta bazen bir cümle ile bazen iki cümle ile...

 

Sizin tonlarca kaleme aldığınız kitaplar yani hadis kitapları bu bir cümle karşısında darmadağın olur.

 

Tıpkı gerçekte ruhların olmadığını göstermesi gibi.

 

Ve de İsa'nın aslında çarmıha gerilmediğini anlatması gibi.

 

Selam

Link to post
Sitelerde Paylaş
 

Hıristiyan misyoner Desert Wind, kurtulamayan sizin hadis kitaplarınızdaki (İnciller, Tevrat adını taktığınız) bir ton abuk sabuk yanlış bilgiler.

 

Hatta diğer hadis kitapları da sizin hadis kitaplarınız gibi yanlış ve çelişkili anlatır olayları.

 

Bir tek Kuran var elimizde kutsal kitap olarak ve gerçeği anlatır geçer. Hatta bazen bir cümle ile bazen iki cümle ile...

 

Sizin tonlarca kaleme aldığınız kitaplar yani hadis kitapları bu bir cümle karşısında darmadağın olur.

 

Tıpkı gerçekte ruhların olmadığını göstermesi gibi.

 

Ve de İsa'nın aslında çarmıha gerilmediğini anlatması gibi.

 

Selam

Bu nasıl cevap?

Link to post
Sitelerde Paylaş
16 minutes ago, Emre_1974tr said:

Antiateist, işte delile rağmen ayet inkarı onları bu hale düşürdü. Umulur ki bir gün tekrar o ayetlere (Tevbe 128 ve 129) iman ederler.

 

Selam

 

İnatçı yapını çok iyi biliyorum Emre.

 

Ateistlerin önünde iki müslüman olarak seninle tartışmayacağım.

 

Kararına saygılıyım.

Link to post
Sitelerde Paylaş
 

Antiateist, işte delile rağmen ayet inkarı onları bu hale düşürdü. Umulur ki bir gün tekrar o ayetlere (Tevbe 128 ve 129) iman ederler.

 

 

 

 

Ateistlerin önünde iki müslüman olarak seninle tartışmayacağım.

 

 

:0_80cbc_37a71a73_L:

Aman tartıșmayın, konu komșu görmesin ikinizin bu acınası halini, emi ?!

 

 

tarihinde kavak tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...