Kendi kendini tasarlamak birbirlerini çizen eller resminde olduğu  gibi  paradoksa yol açar.   Kendi kendine örgütlenme   ve döngülü evren modellerinin bu resimden ne farkı var?