Jump to content
Ateistforum

Müslümanlar Köleliği açıklasın


Recommended Posts

  • İleti 350
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

11 minutes ago, Hasan Akçay said:

1.Köle sahibi olamazsın.

2.Köle almak "haram"dır.

 

"Olamayacağın" nerde yazıyor?

"Haram" olduğu nerde yazıyor?

"Cezası" nerede yazıyor?

 

Türk ceza kanunu'na benzer şekilde lütfen.

Mesela uyuşturucu satımı ile ilgili bir "düzenleme" yok.

Ya da o ana kadar satıyor olanların ellerindekiler bitene kadar satabileceği falan.

 

Bunlar hep konuşuldu (hatta sizinle de konuşuldu) ama ne yapalım..

tarihinde teflon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Mesela şöyle bir ayet var faizle ilgili:

 

Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, "alışveriş de faiz gibidir" demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah'a kalmıştır. Her kim de yeniden faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır. (BAKARA/275)

 

İsteyince fişi anında çekebiliyor kitap.

Kölelik gibi kul hakkına giren ve faizden kat be kat fazla zulüm içeren bir uygulama ile ilgili misliyle yaptırım beklenir haliylen.

Fişi çekmek değil, kopartır. Kofra mofra sigorta kalmaz ortada.

tarihinde teflon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
9 dakika önce, Hasan Akçay yazdı:

1.Köle sahibi olamazsın.

2.Köle almak "haram"dır.

Kadın Köleye cariye adı verilmektedir, savaşlarda ele geçirilen bekar kadınlar cariye olarak isimlendirilir mesela peygamberinin köleleri vardı.

Reyhane , Yahudi kabilesi kureyza ile yapılan savaşta ganimet olarak ele geçirilmiştir.

Mariya ; imparatorluğunun yıkılacağından korkan mukavkıs tarafından cariye olarak peygamberine gönderildi (köle)

 

Madem köle almak haram, Peygamberinde köle almış ve kitabında konu ile alakalı 11 ayet mevcut neyin cevabını verdin sen bana "YALANCI"

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, Mega Ateist said:

Kadın Köleye cariye adı verilmektedir, savaşlarda ele geçirilen bekar kadınlar cariye olarak isimlendirilir mesela peygamberinin köleleri vardı.

Reyhane , Yahudi kabilesi kureyza ile yapılan savaşta ganimet olarak ele geçirilmiştir.

Mariya ; imparatorluğunun yıkılacağından korkan mukavkıs tarafından cariye olarak peygamberine gönderildi (köle)

 

Madem köle almak haram, Peygamberinde köle almış ve kitabında konu ile alakalı 11 ayet mevcut neyin cevabını verdin sen bana "YALANCI"

 

 

Bana YALANCI dediğiniz için özür dileyin,

lütfen.

Sizi ancak ondan sonra muhatap alabilirim.

 

Bi türlü anlatamadım,

ben sizin düşmanınız değilim kardeşim. 

sizi görüş alıp verilecek dostlarım olarak görüyorum.

 

Ama zorla güzellik olmuyor,

lütfen biraz da SiZ  isteyin dost olmayı.

Örneğin özür dileyin bi dost olarak,

hadi.

.

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
12 dakika önce, Hasan Akçay yazdı:

 

Bana YALANCI dediğiniz için özür dileyin,

lütfen.

Sizi ancak ondan sonra muhatap alabilirim.

 

Bi türlü anlatamadım,

ben sizin düşmanınız değilim kardeşim. 

sizi görüş alıp verilecek dostlarım olarak görüyorum.

 

Ama zorla güzellik olmuyor,

lütfen biraz da SiZ  isteyin dost olmayı.

Örneğin özür dileyin bi dost olarak,

hadi.

.

Neden senden özür dileyecekmişim ? doğruyu söylediğim için mi ?

Bana tutup diyorsun ki kuranda köle haram

Ben sana Haramsa neden peygamberinin kölesi vardı diyorum

Yalan söylemiş oluyorsun

Yalan söyleyene yalancı denir.

Bu durumda senden özür dilememe gerek yok.

Eğer küfür etseydim bunu istemeye hakkın olabilirdi...

 

Görüş alıp vermiyorsun, Alttan alttan laf atıp "ben dostum bik bik" diyorsun.

 

En son ek ; Haram olmadığını fark ettin, rezil olmamak adına ben bunu muhattap almayım nasılsa benden özür dilemez bende bu olaydan paçayı kurtarırım düşüncesine sahipsin.

 

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Düşünün ki, Allah köleliği yasaklamış.

 

Buna rağmen;

 

Allah, peygamberine ganimet olarak köle vermiş.

 

Kuran'da kölelik hiç kaldırılmamış gibi kölelikle ilgili yasal düzenlemeler getirmiş.

 

Peygamberi köle üstüne köle edinmeye devam etmiş.

 

Peygamberden sonra halifeleri köle edinmeye devam etmiş.

 

Muhammed'in ölümünden sonradan başlayarak yüzyıl, yüzyıl tüm İslam yorumcuları köleliğin kaldırıldığı ile ilgili bir yorum getirmemiş.

 

Yüzyıllarca yıl boyunca bilfiil kölelik uygulanmış.

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kölelik müessesi, İslam´da meșruiyetini hiçbir zaman yitirmemiștir, bilakiș en yüksek mecri (Muhammedin mâlum Tanrı ´sı) dahi elini masaya vurup, bu ilkelliğe kesin bir son vermemiștir, verememiștir.  Daha doğrusu o yörenin önde gelenlerine diș geçirememiștir.  O devirde hâli vakti yerinde olanların hepsinin üç așağı beș yukarı köleleri vardı. Çok eșlilik ne kadar doğalsa, kölelik te o kadar doğaldı. Bunlar bilinen ve müslümanların kamufle edemeyeceği yalın tarihi gerçekleridir.  Kölelik aynı zamanda bu Tanrı´nın beceriksizliğini de gözler önüne sermektedir. İnsanların hayvan muamelesi görmesine göz yummuștur. 

 

tarihinde kavak tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Köleliğin kurumsal yapısına fazla takılıp kalmamak lâzım.

Bu hususn bir de dayandığı "mantık" var.

Kölelik olmasa Muhammed o kadar insanı etrafında toplayabilir miydi ?

Yığınla insan Muhammed'in bir sözü ile bile bile ölüme gider miydi ?

 

Ayrıca kölelik, içinde bulunduğumuz çağda mâhiyet değiştirmiş olarak devam ediyor.

Emeği sömürülen herkes aslında bir çeşit köledir.

Asgâri ücret ile geçinmek zorunda kalanlar, ekonomik açıdan modern köleliğin en alt grubunu oluşturmaktadır.

tarihinde Vefik Sâmi tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
5 saat önce, Mega Ateist yazdı:

Köleliğin ne olduğunu bilmiyorum cahilim, kimler köle alınabilir iki basit sorum var.

 

1. İslama göre  Köle sahibi olmak istiyorum ne yapabilirim?

2. Köle almak Dinen uygunmudur ?

 

cevaplar için teşekkür ederim.

 

 

 

1 . sen İslama göre köle alamazsın. çünkü sen müslüman değilsin. önce müslüman olmalısın..

2. İslam açısından savaş esirleri anlamında uygun oluyor.  bu arada işid filan kabu etmiyorum. meşru bir İslam devletinin savaşı olacak. İşid terör örgütüdür..

ama dinen derken hiristiyanlık ve yahudilik se kastın bilemedim şimdi.

 

bu sorulardan asıl maksat zihnlerde yer alan İslam kötüdür. çünkü köleliğe izin vermiştir, yargısı olduğu için asıl cevaba geçelim . çok uzatmadan..

 

 

İslamiyet, köleliği yasaklayarak neden tamamen ortadan kaldırmadı?

 

İslâmiyet köleliği, eski medeniyetlerde ve çağdaşı güçlü devletlerde yerleşmiş ve tabii kabul edilmiş bir konumda bulduğundan, onu tek taraflı ve kesin bir kararla kaldırma yönüne gitmeyip zaman içinde ortadan kalkmasına imkân verecek bir zemin oluşturma yolunu seçti. Bunun başlıca üç sebebi olduğu söylenebilir:

 

 

1. Köleliğin en önemli ve devamlı kaynağını savaş esirleri teşkil eder. Savaş esirlerinin tasfiyesi konusunda takip edilen belli başlı yolların birincisi onların öldürülmesidir. Her devirde çok sık başvurulan ve günümüzde de uygulanmasından vazgeçilmeyen bu yol, vicdanları daima rahatsız ettiği gibi galiplere intikam hislerinin tatmininden başka bir fayda da sağlamamıştır. İkincisi, savaş esirlerinin kurtuluş akçesi (fidye-i necât) veya esir mübâdelesi yoluyla serbest bırakılmasıdır.

Fakat mağlûbun kurtuluş akçesi veremediği yahut mübâdele edecek esire sahip olmadığı veya galibin, mağlûp tarafı askerî bakımdan kuvvetlendirme sonucunu doğuracak olan böyle bir yola yanaşmadığı durumlarda bu çözüm şekli de tıkanmaktadır. Savaş esirlerinin karşılıksız olarak serbest bırakılması ise son derece insanî bir hareket olmakla birlikte özellikle geçmiş dönemlerde çok az uygulanmıştır.

Esirleri tasfiye etmenin üçüncü yolu onları hür insanlardan ayrı bir statüyle muhafaza etmek, yani köle olarak kullanmaktır.

Şu halde savaş esirlerinin karşılıklı veya karşılıksız serbest bırakılması mümkün olmadığı zaman geriye iki yoldan biri kalmaktadır: Öldürülmek veya köle olarak yaşamak.

Buna göre kölelik ölümün alternatifi olarak ortaya çıkar. Nitekim köleliğin yasaklanmış olduğu günümüzde savaş esirlerinin serbest bırakılmadığı durumlarda onları bekleyen âkıbet, çok defa tek tek veya toplama kamplarında topluca öldürülmekten ibaret olmuştur. Savaş esirlerine yapılacak muameleyle ilgili bugün uluslararası hukukta geliştirilen esaslar (bk. ESİR) uygulamaya her zaman aynı ölçüde yansımamaktadır. İslâmiyet bundan dolayı köleliği tamamen kaldırmamış, uygulamada genellikle ölümün alternatifi olduğu için onun kapısını aralık bırakmıştır. Bununla birlikte İslâm hukukunda savaş esirlerinin mutlaka köle statüsüne geçirilmesine dair bir kural yoktur; şartlara göre karşılıklı veya karşılıksız serbest bırakılabilirler. İslâm dinine göre insan için aslolan esaret değil hürriyettir.(2)

 

2. Ele geçirilecek savaş esirlerinden köle olarak faydalanılacağını bilmek savaş esnasında gereksiz kan dökme işini belirli ölçüde önlemekte, ayrıca bu durum savaşın sona ermesinden sonraki esir katliamına da mani olmaktadır. Çünkü galip askerin bu sırada esir öldürmesi hissesine düşecek ganimet payını azaltmaktan başka bir sonuç doğurmaz.

 

 

3. Köleliği tek taraflı bir kararla kaldırmanın o dönemde müslüman toplumun aleyhine bir durum ortaya çıkaracağı açıktır. Zira gayri müslim devletler köleliği uygulayıp ele geçirdikleri müslüman esirleri devamlı köleleştirirken İslâm devletinin elindeki esirleri serbest bırakması onun zayıflaması neticesini doğuracaktır.

İslâmiyet bu sebeplerle köleliği ortadan kaldırmamış, ancak getirmiş olduğu çeşitli tedbirlerle kaynaklarını en aza indirme, mevcut köleleri tedrîcî bir surette azaltma, köle oldukları süre içinde insanca muamele edilmesini sağlama ve sonunda onları hür olarak yeniden insanlığa kazandırma yolunda başarılı adımlar atmıştır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
17 dakika önce, FETİH yazdı:

 

1 . sen İslama göre köle alamazsın. çünkü sen müslüman değilsin. önce müslüman olmalısın..

2. İslam açısından savaş esirleri anlamında uygun oluyor.  bu arada işid filan kabu etmiyorum. meşru bir İslam devletinin savaşı olacak. İşid terör örgütüdür..

ama dinen derken hiristiyanlık ve yahudilik se kastın bilemedim şimdi.

 

bu sorulardan asıl maksat zihnlerde yer alan İslam kötüdür. çünkü köleliğe izin vermiştir, yargısı olduğu için asıl cevaba geçelim . çok uzatmadan..

 

 

İslamiyet, köleliği yasaklayarak neden tamamen ortadan kaldırmadı?

 

İslâmiyet köleliği, eski medeniyetlerde ve çağdaşı güçlü devletlerde yerleşmiş ve tabii kabul edilmiş bir konumda bulduğundan, onu tek taraflı ve kesin bir kararla kaldırma yönüne gitmeyip zaman içinde ortadan kalkmasına imkân verecek bir zemin oluşturma yolunu seçti. Bunun başlıca üç sebebi olduğu söylenebilir:

 

 

1. Köleliğin en önemli ve devamlı kaynağını savaş esirleri teşkil eder. Savaş esirlerinin tasfiyesi konusunda takip edilen belli başlı yolların birincisi onların öldürülmesidir. Her devirde çok sık başvurulan ve günümüzde de uygulanmasından vazgeçilmeyen bu yol, vicdanları daima rahatsız ettiği gibi galiplere intikam hislerinin tatmininden başka bir fayda da sağlamamıştır. İkincisi, savaş esirlerinin kurtuluş akçesi (fidye-i necât) veya esir mübâdelesi yoluyla serbest bırakılmasıdır.

Fakat mağlûbun kurtuluş akçesi veremediği yahut mübâdele edecek esire sahip olmadığı veya galibin, mağlûp tarafı askerî bakımdan kuvvetlendirme sonucunu doğuracak olan böyle bir yola yanaşmadığı durumlarda bu çözüm şekli de tıkanmaktadır. Savaş esirlerinin karşılıksız olarak serbest bırakılması ise son derece insanî bir hareket olmakla birlikte özellikle geçmiş dönemlerde çok az uygulanmıştır.

Esirleri tasfiye etmenin üçüncü yolu onları hür insanlardan ayrı bir statüyle muhafaza etmek, yani köle olarak kullanmaktır.

Şu halde savaş esirlerinin karşılıklı veya karşılıksız serbest bırakılması mümkün olmadığı zaman geriye iki yoldan biri kalmaktadır: Öldürülmek veya köle olarak yaşamak.

Buna göre kölelik ölümün alternatifi olarak ortaya çıkar. Nitekim köleliğin yasaklanmış olduğu günümüzde savaş esirlerinin serbest bırakılmadığı durumlarda onları bekleyen âkıbet, çok defa tek tek veya toplama kamplarında topluca öldürülmekten ibaret olmuştur. Savaş esirlerine yapılacak muameleyle ilgili bugün uluslararası hukukta geliştirilen esaslar (bk. ESİR) uygulamaya her zaman aynı ölçüde yansımamaktadır. İslâmiyet bundan dolayı köleliği tamamen kaldırmamış, uygulamada genellikle ölümün alternatifi olduğu için onun kapısını aralık bırakmıştır. Bununla birlikte İslâm hukukunda savaş esirlerinin mutlaka köle statüsüne geçirilmesine dair bir kural yoktur; şartlara göre karşılıklı veya karşılıksız serbest bırakılabilirler. İslâm dinine göre insan için aslolan esaret değil hürriyettir.(2)

 

2. Ele geçirilecek savaş esirlerinden köle olarak faydalanılacağını bilmek savaş esnasında gereksiz kan dökme işini belirli ölçüde önlemekte, ayrıca bu durum savaşın sona ermesinden sonraki esir katliamına da mani olmaktadır. Çünkü galip askerin bu sırada esir öldürmesi hissesine düşecek ganimet payını azaltmaktan başka bir sonuç doğurmaz.

 

 

3. Köleliği tek taraflı bir kararla kaldırmanın o dönemde müslüman toplumun aleyhine bir durum ortaya çıkaracağı açıktır. Zira gayri müslim devletler köleliği uygulayıp ele geçirdikleri müslüman esirleri devamlı köleleştirirken İslâm devletinin elindeki esirleri serbest bırakması onun zayıflaması neticesini doğuracaktır.

İslâmiyet bu sebeplerle köleliği ortadan kaldırmamış, ancak getirmiş olduğu çeşitli tedbirlerle kaynaklarını en aza indirme, mevcut köleleri tedrîcî bir surette azaltma, köle oldukları süre içinde insanca muamele edilmesini sağlama ve sonunda onları hür olarak yeniden insanlığa kazandırma yolunda başarılı adımlar atmıştır.

Allahınızın gücü bir çırpıda Köleliği kaldırmaya yetmeyince... 

 

Bu nasıl bir Yaratıcı ki kendi kulunun başka bir kula "köle" olmasına izin veriyor.

 

 

İşidin yaptıklarının bilincindesin, yani onların yaptığının meşru olması için "Devlet" statüsünde olması gerekiyor.

Sadece işid değil Afrikada dahi bu yöntemle "Devlet" adı altında katliamlar ve Tecavüzler gerçekleştiriliyor ve ;

Müslüman olmayan kadınları "Ganimet" olarak nitelendiriyorsunuz. 

Bugün Türkiye Cumhuriyetinde bu bahsettiğiniz olay anayasaya aykırıdır.

 

 

O dönem demeye devam etme, Ne oldu EL FETİH! Kuran geçerliliğinimi yitirdi de o dönem demeye devam ediyorsun.

 

Tecavüz edip hamile bırakıp ganimet olarak almak "Kan dökmekten daha vahimdir" Öldür daha iyi!

 

 

 

tarihinde Mega Ateist tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, Mega Ateist yazdı:

Allahınızın gücü bir çırpıda Köleliği kaldırmaya yetmeyince... 

 

Bu nasıl bir Yaratıcı ki kendi kulunun başka bir kula "köle" olmasına izin veriyor.

 

 

O dönem demeye devam etme, Ne oldu EL FETİH! Kuran geçerliliğinimi yitirdi de o dönem demeye devam ediyorsun.

 

 

 

 

 

1. Köleliği kadırmaya gücü yeter. sen Allah'ın kudretini bilemeyeceğin için öyle sanıyorsun.

2.Köle demek efendisine ibadet eden demek değildir. köle  ev ve ziraat işlerinde hizmetçidir. 2 si farklı şeyler karıştırıyorsun..

3.Kuran geçerliliğini yitirmez.köleliği inkar etmedim. ayrıca köle almakta islamın şartı değildir. 

kölesi olan da olmayan da müslümandır..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bahaneler uydurukta. hadi inandık diyelim. en azından ilerde bu köleliği kaldırın bu insanlık onuruna aykırıdır diye bir ayet indirilemez miydi? gerçi herşeyi bilen  tanrı sonradan ayetlerini mulgada ediyor ama olsun :) 

 

ve hadi dediğinize ikinci defa inandık diyelim. var mıdır islam tarihinde kölelik kötüdür  kaldırılmalıdır diyen bir imam,tefsirci,hoca,alim falan? yok yok yok!

 

3 cü defa inandık diyelim. hadi lennn !!  ne 3 cü defa yiyecem hakkınız doldu  :) 

 

kölelik kaldırılmıştır diyen müslüman;  bataklıkta sürüklenirken yıldızlara bakan adam gibidir :) ( bir sözden uyarlamadır)

tarihinde Burakey tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, FETİH yazdı:

 

1. Köleliği kadırmaya gücü yeter. sen Allah'ın kudretini bilemeyeceğin için öyle sanıyorsun.

2.Köle demek efendisine ibadet eden demek değildir. köle  ev ve ziraat işlerinde hizmetçidir. 2 si farklı şeyler karıştırıyorsun..

3.Kuran geçerliliğini yitirmez.köleliği inkar etmedim. ayrıca köle almakta islamın şartı değildir. 

kölesi olan da olmayan da müslümandır..

 

 

Hala köleliği mazur görüyorsunuz !

Neden ? Köleliğe karşı çıksanız Kuranıda reddetmek zorunda kalacaksınız

Madem güçlü tanrınız kaldırsın! Hatta beni çarpsın ? 

Bak gördün mü ? Yok yok ! 1500 Yıllık masal 

 

İnce yerden mi yakaladım ne! 

 

Köle demek efendisi ile yatıp kalkmak demektir! Hatta ondan çocuk doğurmaktır. 

 

Peygamberiniz bile cariye aldı kendine hatta hediye geldi oda kabul etti. 

 

Köle demek bedava işçi demektir! Zenginleşmek için köle kullanılır.

 

Köle demek her işinizi başkasına yaptırmayı mazur göstermek demektir.

 

Kitabınızın Masal Kitabı olduğu gerçeğini bu şekilde bile görebilirsiniz. 

 

İşidli Teröristler de senin gibi düşünüyor hatta bu konuda el kitabı basmışlar

Ayetlere ve Hadislere dayandırmışlar.

 

 

 

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, Mega Ateist yazdı:

 

 

 

Madem güçlü tanrınız kaldırsın! Hatta beni çarpsın ? 

 

 

 

 

sen baya çoşmuşun.

bak madem elektirik var, beni çarpsın demekle elektirk seni çarpar mı? çarpmaz demi. seni çarpması için biri veya sen tarafından elektiriğe maruz kalmalısın.

 

Allah açısından bakıldığında seni sen istediğn zaman çarpmıyor diye, ona yok diyemezsin. sadece sana verdiği süre sözkonusu. o  süre bitince göreceksin çarpmayı..

o noktadan sonra da dönüşün olmuyor. şuan dilediiğini yapmaya izinlisin. ama bu hep böyle devam edecek değil. haberin olsun işin doğrusu budur.

 

Allah tabi ki  elektirik örneği gibi değil. Allah seni duymakta ve görmekte. bunları duysada şuan izinlisin.yani ölüme kadar deniyor seni.

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, Burakey yazdı:

Bahaneler uydurukta. hadi inandık diyelim. en azından ilerde bu köleliği kaldırın bu insanlık onuruna aykırıdır diye bir ayet indirilemez miydi? gerçi herşeyi bilen  tanrı sonradan ayetlerini mulgada ediyor ama olsun :) 

 

ve hadi dediğinize ikinci defa inandık diyelim. var mıdır islam tarihinde kölelik kötüdür  kaldırılmalıdır diyen bir imam,tefsirci,hoca,alim falan? yok yok yok!

 

3 cü defa inandık diyelim. hadi lennn !!  ne 3 cü defa yiyecem hakkınız doldu  :) 

 

kölelik kaldırılmıştır diyen müslüman;  bataklıkta sürüklenirken yıldızlara bakan adam gibidir :) ( bir sözden uyarlamadır)

 

 

ben sana uyarlvma değil gerçek bir söz atayım:

İslam'da köle hakları o kadar geniş tutulmuştur ki Cevdet Paşa bu yüzden şu vecize cümleyi ifade etmek durumunda kalmıştır: "İslam'da köle almak, köle olmak demektir."

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...