Jump to content

Kılıçdarcılar-Akşenerciler neden bu kadar salak?


Recommended Posts

"Tamam bu kadını sevmiyorum ama başka seçeneğimiz yok" kafasındakilere bir şey demiyorum. Benim hedef aldığım bu Meral'i çok iyi, vatansever ve hatta daha da ileri giderek Atatürkçü diye kakalamaya çalışanlar. Bu başlıkta Kılıçdar'ı eleştirmeyeceğim ama Meral'i genelde Kılıçdarcılar de desteklediği için onları da yazdım. Adamlarda hiç utanma arlanma yok. Normalde sümüğünü bile atmazlar bu kadına ama başımıza ikinci Atatürk yaptılar. Utanmadan anatürk falan diyenler bile var aralarında.

Kadının geçmişten bugüne Fethullahçıları övdüğü ve savunduğu konuşmaları paylaştım defalarca kez orada burada ama bir tanesi bile çıkıp içerikle alakalı bir cevap veremedi. Tek diyebildikleri AKP, AKP de AKP. Aynı ya da benzer pisliği AKP de geçmişte yapmışsa eğer tamamdır bir sorun yok bunlar için. 

AKP de geçmişte defalarca kez Fetoş'u övmüş, Meral de övmüş. Demek ki Meralcilerin de AKP'lilerden hiçbir farkı yok. Onlar da en az AKP'liler kadar salak, aptal, gerizekalı ve koyun. 

Kadın Fetoş belgeselinde konuşmuş mu konuşmuş. Türkçe olimpiyatlarında konuşma yapmış mı yapmış. Tayyip cemaate terörist, haşhaşi falan deyince "Başbakanın kullandığı dil sorunlu bir dil. Cemaat terörist ya da haşhaşi değil" gibi ifadelerle tepki göstermiş mi göstermiş. Kimse Yok Mu Derneği ve Deniz Feneri'ne sahip çıkmış mı çıkmış. Daha ne kıvırtıyorsunuz o zaman?

Link to post
Sitelerde Paylaş
35 dakika önce, Kataküteist yazdı:

Bak 

 

Benim içim dışım içeriktir, bak ben sana içerikten bahsedeyim.


Fetö, zamânımızın m.kamal idir.
m. Kamal de devrinin fetösüydü.
Fetö ikinci kamaldir.
kamalde birinci fetödür. 

Hangi anlamda?

Maşa ve uşak olma anlamında... 
Kamal ve Fetö, kullanıma elverişlilik bakımından klonlanmış tek bir birey gibi benzerlik ihtivâ ederler. 

Anadolu'nun hristiyanlaştırılmasında kamal birinci aşama, fetö ikinci aşamaydı, fakat bu sefer tutturamadılar.

Eğer Kamalist isen Akşener'in safında olmalısın, aynı merkeze hizmet etmiş olursun. Kamal paşa ile aynı yolda olursun.

Gittiğiniz yolu bile açıklıyorum size...

 

 

 

Daha düne kadar Fethullah'a "Hoca Efendimiz" diyen, Fethullah'ın ne olduğunu bilip de aşağılayan  Atatürkçü vb kitleye "Hoca Efendi diyeceksin, dinsiz!" diye saldıran şeriatçı köpeklere de bak sen...

Link to post
Sitelerde Paylaş

Meralden ziyade artık seçimlerin kurtuluş olmadığının anlaşılması gerek. 

Seçimler normal koşullarda yönetimleri seçmek içindir, artık koşullar normal değil, ülke içeriden işgal edilmiştir, aynı bu sayfayı işgal eden katakülle rumuzlu it gibi.

Seçimler her zaman geçerli olsaydı Atatürk Gençlik Nutku'nda seçimleri önerirdi, oysa Gençlik Nutku özellikle içeriden işgal için yapılmıştır.

Bu yüzden değil Meral, Atatürk dahi olsa seçimle bir şey yapamaz...

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, Kataküteist yazdı:

Bak 

 

Benim içim dışım içeriktir, bak ben sana içerikten bahsedeyim.


Fetö, zamânımızın m.kamal idir.
m. Kamal de devrinin fetösüydü.
Fetö ikinci kamaldir.
kamalde birinci fetödür. 

Hangi anlamda?

Maşa ve uşak olma anlamında... 
Kamal ve Fetö, kullanıma elverişlilik bakımından klonlanmış tek bir birey gibi benzerlik ihtivâ ederler. 

Anadolu'nun hristiyanlaştırılmasında kamal birinci aşama, fetö ikinci aşamaydı, fakat bu sefer tutturamadılar.

Eğer Kamalist isen Akşener'in safında olmalısın, aynı merkeze hizmet etmiş olursun. Kamal paşa ile aynı yolda olursun.

Gittiğiniz yolu bile açıklıyorum size...

 

Hoşt lan it,kemiğine sıçarım senin.

Bu ne cüret,

Fetönün daşaklarını yalayan sizdiniz,piç..!

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, Kataküteist yazdı:

Yazdıklarından senin korkak ve namuzsuz bir adam olduğun anlaşılıyor. Ben 25 yıldır Fetö'ye karşıyım. Çok da ahmak bir adamsın, siyah beyaz bi dünyân var senin.

Git Arap testisi yala oğlum sen,ciğerlerini açar,Kemal’ın testisleri sana fazla gelir, ciğerin patlar.

Haydi siktir ol git.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
29 dakika önce, Ornias yazdı:

Hoşt lan it,kemiğine sıçarım senin.

Bu ne cüret,

Fetönün daşaklarını yalayan sizdiniz,piç..!

 

M.Kamal da, padişahı yalıyordu. Hatta kızını bile kendisine istetmişti. Ne oldu da birden onun düşmanı oluverdi acaba?

Link to post
Sitelerde Paylaş
4 dakika önce, Ornias yazdı:

İftira atma lan,belge göster.

"AMACIMIZ PADİŞAHIMIZI MÜSLÜMAN DÜNYASININ TEK HÂKİMİ YAPMAKTIR"
“Padişah hazretlerinin yaveri Naci Beyefendi’ye: Muhterem Beyefendi, Varlığını korumak ve geleceğinin selâmetini sağlamak için maddî ve manevî bütün kuvvetlerini birleştirmek suretiyle Allah’a hamdolsun genel siyasî vaziyetimiz üzerinde şükredilmesi gereken iyi etkiler yaratmış ve özel anlaşmalarla defalarca getirilen taksim arzularını gerçekleşme zemîninden uzaklaştırmaya muvaffak olmuş bulunan Kuvâ-yı Milliye’nin asıl hedefi ile gayet kutsal gayesi, Osmanlı milletinin en büyük ve en muhterem gerçek temsilcisi olan heybetli padişah hazretlerini istiklâlinin ve hâkimiyetinin üzerine gelebilecek her türlü etkiden ve kusurdan korumaktır. Temsil hey’etimiz, Türkiye’nin padişahı olan ve mukaddes İslâm’ın halifesi sıfatıyla bütün İslam âleminin vicdanî bağlılığını yüce makamında birleştiren efendimiz hazretlerinin değil yalnız Anadolu ve Rumeli’deki, sınırlarımız içerisinde bulunan vatanın her yerinde, hatta bütün İslâm dünyası üzerinde madden ve mânen hâkim ve söz sahibi olmasını bütün Asya’nın geleceği adına yegâne kurtuluş çaresi olarak düşünerek çalışmalarını geniş bir ‘ümmet’ siyasetine çevirmiş, doğrudan doğruya Hilâfet makamının korunmasını ve bağımsızlığını gaye kabul eylemiştir. 
Şahsen, zât-ı âlîlerinin vicdânını temsil heyetimizi meydana getiren şahıslardan her birine ve özellikle de bu sarsılmaz kanaatimize şahit olarak gösteririm. Vaktiyle padişahımızın ayak toprağına bizzat kabul şerefine erdiğim zaman arzettiğim bu düşünce ve bağlılık, Anadolu’da ortaya çıkan ve bütün şerefi ile gücü padişahın namlı ismi ile münasebeti bulunan çalışmalarla kuvvetlenmiştir.Meslek ve kanaatimin değişmesinin sözkonusu olmadığı esasen yüksek bilgileriniz dâhilindedir. Dolayısı ile bu hususu da padişahımızın ayağının toprağına humâyuna tekrar arzedip ulaştırmanızı faydalı görüyorum. Anadolu’da büyük bir itimat ile arz ettiğim kutsal gaye etrafında teşkilâtını düzenleyip yoğunlaştıran Kuvâ-yı Milliye’nin artık tamamen ve bütün köyleri de içerisine alacak biçimde şekillendiğini, dolayısı ile padişahın dokunulmazlığı ve hâkimiyeti uğrunda canını fedâ etmeye istisnasız bütün milletin güçlü bir anlayışla hazırlanmış olduğunu arz edip müjdelerim. Başta vicdanlarındaki dinleri ve nihâyetsiz bir kölelik duygusu ve sadakatle hâkim padişahları olduğu halde milletin tamamının bugün gösterdiği birlik ve uyum, gelmesi yakın olan barışın şartları hakkında ümitler vermekte olduğu gibi, bilhassa gelecek için de büyük gelişmeler vaad etmektedir. Bir haftadan bu yana toplantı hâlinde olan İstanbul’daki Meclis’te de aynı gaye ve emeller etrafında kuvvetli bir çoğunluk hâlinde dayanışma birliği ortaya çıkmıştır. Bütün millî teşkilâtların bu çoğunluğa kuvvetle bağlılığı, hilâfet makamının sahibi olan heybetli padişahımızın devletle ilgili düşüncelerini, tebâsının mevcudiyetini ve Allah tarafından korunmakta olan memleketinin bütünlüğünü her zamandan ziyade emniyet altında bulundurmaktadır. Millî teşkilâtımızın yüzyüze bulunduğu amaçlarla millî ve siyasî konulardaki genel durumumuza ve padişahın isteklerine bağlı olan temel düşüncelerimize dair ayrıntıyı ve açıklamaları padişahımızın ayağının toprağına yakından arzetmek üzere eski Denizcilik Bakanı Rauf Beyefendi ile padişahımızın valilerden Bekir Sami Beyefendi, İstanbul’a gittiler. Padişah tarafından kabul edilme şerefine nâil olmalarının sağlanmasını istirhâm ederim. Âcizleri, halife hazretlerinin gökyüzü seviyesindeki sarayının eşiğine bizzat yüz sürmek şerefinden mahrum kalmanın daha fazla devam etmeyeceği ümidi ve her zaman tekrarladığım sadakat ve bağlılık duygularımın sonsuz olduğunu padişahın huzuruna bir defa daha sunmayı başarma fikriyle bahtiyâr olarak yüksek ululamalarımı ve kuvvetlendirilmiş saygılarımı takdime aracılık etmenizi rica eylerim efendim. Mustafa Kemal”
http://www.haberturk.com/yasam/haber/736175-tek-amacimiz-sizi-kurtarmaktir

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 dakika önce, Kataküteist yazdı:

 

VAY BABOO... 
Dünyâ menfâati bir ateiste neler yaptırıyor.


 

 

Bu da M.Kemal'in düşmanı olduğunu iddia ettiği Sultan Vahdettin'in kızıyla evlenmek isteme hikayesi. Acaba kızını alsaydı, saraya damat olsaydı, bu kuyruk acısı olur muydu? Orası da ayrı bir tartışma konusu. 

 

İşte, Türkiye’nin yakın tarihini baştan başa değiştirecek iken son anda mümkün olamayan bu evlilik girişiminin öyküsü:

Sultan Vahideddin’in iki kızı vardı: Ulviye ve Sabiha Sultanlar... Hükümdarın küçük kızı olan Sabiha Sultan 1894’te doğmuş, ablasıyla beraber Batılı bir prenses gibi büyütülmüş ve evlenme çağına geldiğinde birçok talibi çıkmıştı. Talipler arasında zamanın İran Şahı Ahmed Kaçar Han da yer almış ama Sultan Vahideddin "Sünni bir padişah kızını Şii bir hükümdara nasıl verir?" diyerek isteği ustalıkla geri çevirmişti.

Sabiha Sultan’a işte o günlerde bir başka talip çıktı: Çanakkale’deki kahramanlığı dillerde dolaşmakta olan genç bir asker, Mustafa Kemal Paşa...

http://www.hurriyet.com.tr/iste-ataturk-un-evlenmek-istedigi-osmanli-sultani-3801750

Link to post
Sitelerde Paylaş
10 dakika önce, under yazdı:

"AMACIMIZ PADİŞAHIMIZI MÜSLÜMAN DÜNYASININ TEK HÂKİMİ YAPMAKTIR"
“Padişah hazretlerinin yaveri Naci Beyefendi’ye: Muhterem Beyefendi, Varlığını korumak ve geleceğinin selâmetini sağlamak için maddî ve manevî bütün kuvvetlerini birleştirmek suretiyle Allah’a hamdolsun genel siyasî vaziyetimiz üzerinde şükredilmesi gereken iyi etkiler yaratmış ve özel anlaşmalarla defalarca getirilen taksim arzularını gerçekleşme zemîninden uzaklaştırmaya muvaffak olmuş bulunan Kuvâ-yı Milliye’nin asıl hedefi ile gayet kutsal gayesi, Osmanlı milletinin en büyük ve en muhterem gerçek temsilcisi olan heybetli padişah hazretlerini istiklâlinin ve hâkimiyetinin üzerine gelebilecek her türlü etkiden ve kusurdan korumaktır. Temsil hey’etimiz, Türkiye’nin padişahı olan ve mukaddes İslâm’ın halifesi sıfatıyla bütün İslam âleminin vicdanî bağlılığını yüce makamında birleştiren efendimiz hazretlerinin değil yalnız Anadolu ve Rumeli’deki, sınırlarımız içerisinde bulunan vatanın her yerinde, hatta bütün İslâm dünyası üzerinde madden ve mânen hâkim ve söz sahibi olmasını bütün Asya’nın geleceği adına yegâne kurtuluş çaresi olarak düşünerek çalışmalarını geniş bir ‘ümmet’ siyasetine çevirmiş, doğrudan doğruya Hilâfet makamının korunmasını ve bağımsızlığını gaye kabul eylemiştir. 
Şahsen, zât-ı âlîlerinin vicdânını temsil heyetimizi meydana getiren şahıslardan her birine ve özellikle de bu sarsılmaz kanaatimize şahit olarak gösteririm. Vaktiyle padişahımızın ayak toprağına bizzat kabul şerefine erdiğim zaman arzettiğim bu düşünce ve bağlılık, Anadolu’da ortaya çıkan ve bütün şerefi ile gücü padişahın namlı ismi ile münasebeti bulunan çalışmalarla kuvvetlenmiştir.Meslek ve kanaatimin değişmesinin sözkonusu olmadığı esasen yüksek bilgileriniz dâhilindedir. Dolayısı ile bu hususu da padişahımızın ayağının toprağına humâyuna tekrar arzedip ulaştırmanızı faydalı görüyorum. Anadolu’da büyük bir itimat ile arz ettiğim kutsal gaye etrafında teşkilâtını düzenleyip yoğunlaştıran Kuvâ-yı Milliye’nin artık tamamen ve bütün köyleri de içerisine alacak biçimde şekillendiğini, dolayısı ile padişahın dokunulmazlığı ve hâkimiyeti uğrunda canını fedâ etmeye istisnasız bütün milletin güçlü bir anlayışla hazırlanmış olduğunu arz edip müjdelerim. Başta vicdanlarındaki dinleri ve nihâyetsiz bir kölelik duygusu ve sadakatle hâkim padişahları olduğu halde milletin tamamının bugün gösterdiği birlik ve uyum, gelmesi yakın olan barışın şartları hakkında ümitler vermekte olduğu gibi, bilhassa gelecek için de büyük gelişmeler vaad etmektedir. Bir haftadan bu yana toplantı hâlinde olan İstanbul’daki Meclis’te de aynı gaye ve emeller etrafında kuvvetli bir çoğunluk hâlinde dayanışma birliği ortaya çıkmıştır. Bütün millî teşkilâtların bu çoğunluğa kuvvetle bağlılığı, hilâfet makamının sahibi olan heybetli padişahımızın devletle ilgili düşüncelerini, tebâsının mevcudiyetini ve Allah tarafından korunmakta olan memleketinin bütünlüğünü her zamandan ziyade emniyet altında bulundurmaktadır. Millî teşkilâtımızın yüzyüze bulunduğu amaçlarla millî ve siyasî konulardaki genel durumumuza ve padişahın isteklerine bağlı olan temel düşüncelerimize dair ayrıntıyı ve açıklamaları padişahımızın ayağının toprağına yakından arzetmek üzere eski Denizcilik Bakanı Rauf Beyefendi ile padişahımızın valilerden Bekir Sami Beyefendi, İstanbul’a gittiler. Padişah tarafından kabul edilme şerefine nâil olmalarının sağlanmasını istirhâm ederim. Âcizleri, halife hazretlerinin gökyüzü seviyesindeki sarayının eşiğine bizzat yüz sürmek şerefinden mahrum kalmanın daha fazla devam etmeyeceği ümidi ve her zaman tekrarladığım sadakat ve bağlılık duygularımın sonsuz olduğunu padişahın huzuruna bir defa daha sunmayı başarma fikriyle bahtiyâr olarak yüksek ululamalarımı ve kuvvetlendirilmiş saygılarımı takdime aracılık etmenizi rica eylerim efendim. Mustafa Kemal”
http://www.haberturk.com/yasam/haber/736175-tek-amacimiz-sizi-kurtarmaktir

Bu yazının orijinalini göster,nerede?

Link to post
Sitelerde Paylaş
18 dakika önce, Kataküteist yazdı:

Sabiha Sultan güzel hanımmış, asâlet var. Haddini bilmez kendi tipine boyuna posuna bakmadan sultanın kızına tâlip olmuş.

 

Bu tür alçaklara cevap vermek yerine raporlayın ki forumdan atılsınlar. Bu pislik bir haftadır forumda yazıyor, ve ağzından lağım akıyor, ama nedense raporlayan yok.  Tüm yazdıklarıyla birlikte kendisi de silinip forumdan atılmıştır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...