Jump to content

Afrin olayı


Recommended Posts

Şimdi, Aa yazdı:

Çocuk şöyle dedi: “Ben Allah’ın kuluyum. O, bana kitap verecek ve beni nebi yapacaktır. Çocuk şöyle dedi: “Ben Allah’ın kuluyum. O, bana kitap verecek ve beni nebi yapacaktır. Bana, anama iyi evlat olacağım; zorba ve isyankar olmayacağım bir yapı verdi.”[*] Bana selam (esenlik ve güvenlik) olsun doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün.” 

 

Kimsin oğlum sen hayırdır? 

 

Varsa fikrin söyle, yoksa hastır. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 623
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Şura üflendiği gün.... işte o gün gunahkarları  gözleri görmez halde toplayacağız/ İnsanların dağılmış kelebekler gibi olduğu gün / melekler sıra sıra dikili iken rabin hesap sorma vakti gelmiştir / mezardan kalkış gününe yemin ederim / alçalıp yükseldiğinde o yıldız önemlidir/Guneş ile ay bir araya getirilmiş olur / dağları yürüteceğimiz gün yeri cıplak bir halde göreceksin . Bir tek eksik bırakmadan onları oraya toplayacağız / gök açılmış , kapılar oluşmuştur / cehenemde gözetleme durumundadır / yok yok yıldızların bulunduğu yere yemin ederim  / gidin de üç bölümlü göğe varın / yer , bütün haberleri o gün anlatacaktır / melekler göğün kenarına çekilirler. Onların Ust tarafında sekiz melek rabin arşını taşır /

Link to post
Sitelerde Paylaş

Gözler O'nu kuşatamaz ama O, gözleri kuşatır. O nazik davranır, her şeyin iç yüzünü bilir. Rabbinizden size göstergeler (basiretler) geldi. Kim görürse kendi için görür, kim de körlük ederse kendi aleyhine olur. Ben sizi koruyacak değilim. Rabbinin sözü, doğru ve dengeli olma bakımından tamdır[*]. O'nun sözlerini (başka bir sözle) değiştirme yetkisine sahip biri yoktur. O dinler ve bilir. Yeryüzündekilerin çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar kesin olmayan bilgilere uyarlar. Onlar sadece tahmin yürütürler. Allah, mecbur kalmadıkça yemenizi haram kıldıklarını size ayrıntılı olarak açıkladığı halde[*] üzerine Allah’ın adı anılanlardan yememenizin bir sebebi var mı? Bir çokları, kendi heveslerine uyarak bilgisizce insanları saptırırlar. Rabbin, sınırları aşanları çok iyi bilir. Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanın fısk[*] olduğu kesin ise ondan yemeyin. Şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmelerini fısıldarlar. Onlara uyarsanız kesinlikle müşrik olursunuz Ölü gibiyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi olur mu? Kafirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir. İşte böyle. Her kentin büyüklerini oranın günahkarları haline getiririz ki tuzaklar kursunlar. Kurdukları tuzaklar, kendi aleyhlerine döner ama farkında bile olmazlar. Allah, kimin yola geldiğini onaylamak isterse gönlünü İslam’a açar. Kimin de sapıttığını onaylamak isterse[*1] onun da içini daraltır[*2]; sanki göğe yükseliyor gibi olur. Allah kendine güvenmeyenleri o zararlı işin içine işte böyle sokar. Herkesi toplayacağı gün Allah şöyle diyecektir: “Ey cinler! Bir çok insanı ele geçirdiniz.” Onların insan dostları diyecekler ki "Rabbimiz! Birbirimizden yararlandık. Nihayet bize biçtiğin sürenin sonuna ulaştık." Allah şöyle diyecek: “Yeriniz, içinde ölmeyeceğiniz ateştir. Koyduğum kurala uymuş olanlarınız başka![*]” Senin Sahibin doğru karar verir, her şeyi bilir. Tehdit edildiğiniz şey mutlaka olacaktır. Siz önüne geçemeyeceksiniz. 

Link to post
Sitelerde Paylaş

De ki “Ey Halkım! Elinizden geleni yapın; ben de yapacağım. Bu dünyanın sonunun kime yarayacağını yakında öğreneceksiniz. Şurası gerçek ki yanlış yapanlar umduklarına kavuşamayacaklardır . Allah) En’amın bazısını yük ve insan taşıması için, bazısını da sırf eti, derisi ve yünü için oluşturup geliştirmiştir. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın izinden gitmeyin; o sizin için açık bir düşmandır. En’amı) Sekiz eş (olarak yaratmış)tır[*]; koyundan iki, keçiden iki. De ki “Allah iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa dişilerin döl yataklarındaki yavruları mı haram kıldı? Eğer samimiyseniz bir bilgiye dayalı olarak söyleyin. Deveden iki, sığırdan iki. De ki “İki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa dişilerin döl yataklarındaki yavruları mı haram kıldı? Allah böyle buyururken yanın da mıydınız?" Bilgisizlikleri sebebiyle insanları saptırmak için bir yalanı Allah'a atfeden kişiden daha yanlış kim olabilir? Allah yanlışlar içinde olan topluluğu yola getirmez . De ki: “Bana gelen vahiyde yiyen kişiye yemesi haram kılınmış bir şey bulamıyorum; ölü (leş), akmış kan, tam bir zararlı olan domuz eti ya da fasıklık edip Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan olursa başka. Kim zorda kalır da isyan etmeden ve aşırıya gitmeden bunlardan yerse senin Rabbin onu bağışlar ve ikram eder. Yahudilere tek tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık[*]. Sığır ve koyunların sırtlarına ve bağırsaklarına yapışık olanlarla kemiklerine karışanlar dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Bu, azgınlıklarına karşılık onlara verdiğimiz cezadır. Biz doğruyu söyleriz

Link to post
Sitelerde Paylaş

İşte bu benim dosdoğru yolumdur; onu takip edin, başka yolları takip etmeyin, yoksa o takip sizi benim yolumdan[*] ayırır. Bunlar da Allah'ın sizden istekleridir, belki ondan çekinerek kendinizi korursunuz. İşte bu, indirdiğimiz bereketli Kitaptır. Ona uyun ve kendinizi koruyun ki iyilik bulasınız. Yoksa kalkar, "Kitap bizden önceki iki topluluğa indirilmişti. Biz onların okuduklarından habersiz kaldık." diyebilirdiniz . Ya da şöyle diyebilirdiniz: “Eğer o Kitap bize indirilmiş olsaydı ona onlardan daha iyi uyardık." İşte size Rabbinizden açık bir belge, bir rehber ve bir ikram geldi. Bundan sonra Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarılandan ve onlardan yüz çevirenden daha yanlış kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerine karşılık azabın kötüsü ile cezalandıracağız . Bunlar ne bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi ya da Rabbinden ölüm belirtilerinin(ayetlerinin) gelmesini mi? Rabbinden ölüm belirtileri geldiği[1*] gün evvelce inanıp güvenmemiş kimsenin imanı veya imanlı olarak iyilik etmemiş olanın iyiliği kendine fayda vermeyecektir[2*]. De ki “Bekleyin, biz de bekliyoruz. De ki “Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, varlıkların Rabbi olan Allah içindir . 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tamamen teslimiyet . Bir bardağı alın ve tersine çevirin ve bir sürahi ile su doldurmaya çalışın . Birde yan çevirin su doldurmaya çalışın , yine dolmaz . Ama bardağı düz bir şekilde koyarsan o zaman , hem dolar ve taşar . Ne kadar açtın kalbini ? Allah’a ne kadar açtın kalbini ? Veya bir çam şişeyi denize atın bak ne oluyor ? Hemen dolar  ve  denizler kadar  Allah , islam dolar kalbiniz ! Allahı   kandıramasınız  . Doğru , yanlış ,pis , temiz , haram , helal belidir zaten . Bardağınız hangi durumda . Adağın en güzeli ve en kusursusu kesilmeli Allah adına  . Adem peygamberin oğullarının durumuna düşmeyin . Makam ve mal sahiblerine nasıl bakıyorsanız aynı şekilde Fakire , hastaya , yaşlıyda öyle bakın  . Hazreti Ebubekir in , Bilalı koleyken taşın altındayken kurtardığını  hatırlayın . Musa peygamberde bir kolyeyi kurtarmak yüzünden , bir mısırlıyı vurarak oldurduğunu unutmayın . Yine İsa peygamber  genelde fakir ve hastaların hep yanında olduğunu unutmayın . İşte böyle bir merhamet ve  vicdan  hepsinin özeliği ve bizim takip etmemiz gereken yoldur

Link to post
Sitelerde Paylaş

Gökleri ve yeri aydınlatan Allah’tır. O’nun nuru/Kitabı, duvardaki bir oyuğa konmuş lamba gibi aydınlatır[1*] (bütün ayrıntıları gösterir). Lamba, camın içinde, cam da inciyi andıran yıldız gibidir. Yakıtı, doğu tarafına da batı tarafına da ait olmayan (Güneş ışığını sabahtan akşama kadar alan) bereketli zeytin ağacındandır[2*]. Yağı, ateş almamışken bile ışık saçar gibi parıldar. Işık üstüne ışık! Allah, gerekeni yapanı[3*] kendi ışığına/kitabına yöneltir. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilir

Link to post
Sitelerde Paylaş

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla . De ki “Bana şunlar vahyedildi: CİNLERİN bir kısmı beni dinlemiş ve şöyle demişler: Biz hayranlık uyandıran bir Kur’an dinledik . Olgunlaşmanın yolunu gösteriyor. Ona inanıp güvendik artık kimseyi Rabbimize ortak sayamayız. Rabbimiz çok yücedir , ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir. Bizim akılsız   İblis de meğer Allah’a karşı gerçek dışı konuşmalar yapıyormuş. Biz sanıyorduk ki insanlar ve cinler, Allah’a karşı yalan söyleyemezler. Aslında insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyor; bu da onların azgınlıklarını artırıyor. Onlar da sizin sandığınız gibi, Allah’ın artık kimseyi elçi göndermeyeceğini sanmışlar. Bir gün göğe vardık , orayı koruyucularla ve ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz orada bazı yerlere oturur ve yüce meclisi dinlerdik. Şimdi orayı kim dinlese kendini gözleyen bir ateş parçasıyla karşılaşıyor. Yeryüzündekilere bir kötülük mü isteniyor, yoksa Rableri onları olgunlaştırmak mı istiyor ? bir türlü anlayamıyorduk ! Bizim içimizde iyiler de var, yanlış yapanlar da. Her birimiz ayrı ayrı yollardayız.  Yeryüzünde Allah’tan gizli bir şey yapamayacağımızı anladık. Başka yere de kaçsak yapamayız. O Rehberi dinleyince biz ona inandık. Artık iyice anladık ki , kim Rabbine inanıp güvenirse ne zarar etme ne de haksızlığa uğrama korkusu içine girer. İçimizden Allah’a teslim olanlar da var, yoldan çıkanlar da. Allah’a teslim olanlar olgunluk peşindedirler . Yanlış yapanlar ise Cehenneme odun olurlar. Doğru yolu tutsalar elbette onlara bol su veririz. Suyu onlara imtihan için veririz. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse Rabbi onu, gittikçe artan bir azaba sokar. Bütün mescitler Allah için yapılmıştır , öyleyse Allah ile birlikte kimseyi yardıma çağırmayın! Allah’ın kulu , ona duaya kalkınca, cinler  birbirlerini ezecek gibi oldular . De ki “Ben sadece Rabbime dua ederim , duada kimseyi O’na ortak etmem . De ki “Size bir zarar verecek güçte olmadığım gibi sizi olgunlaştıracak güçte de değilim. De ki “Hiç kimse beni Allah’tan kurtaramaz. O’ndan başka bir sığınak da bulamam . Benim görevim, Allah'tan geleni, O’nun gönderdiklerini tebliğden ibarettir. Kim Allah’a ve elçisine karşı gelirse yeri cehennem ateşidir. Onlar orada ölmezler, sonsuza dek kalırlar . Bu gibiler tehdit edildikleri azabı görünce, kimin yardımcısının daha zayıf ve daha az sayıda olduğunu öğreneceklerdir . De ki “Tehdit edildiğiniz şey yakında mı olacak yoksa Rabbim onun için bir süre mi belirlemiş , ben onu bilemem. Bütün gizli bilgileri bilen O’dur. O, gaybını kimseye açmaz . uygun bulduğu bir elçi olursa başka. Onun da önüne ve arkasına gözcüler diker . Bunu yapar ki o elçi, Rabbi tarafından gönderilenleri, meleklerin ona tam olarak ulaştırdığını, getirdiklerinin hepsini aldığını ve her şeyi tek tek kav­radığını bilsin. / gnotik bozmak icin

  •  
Link to post
Sitelerde Paylaş
On 19.05.2018 at 13:57, democrossian yazdı:

Afrin'de de bir şey olsa! Zeytinyağını satıp mı döviz kazanacaksınız! Afrin'i almak Kürt Akdeniz koridorunu da kesmiyor! Afrin zaten Hatay'ın kuytusunda kalan küçük bir bölge! Burası şimdi niye alındı? Ne yararı oldu? Meydandaki Kawa heykelini yıkmak için mi girildi Afrin'e?

 

Sevgili Democrasian, bu mesajımı görüyorsan gelip bu başlığı günceller misin? 

 

Suriye ve Irak ta ki son durumu özetlersen, çok faydalı olur. Sevgilerimle. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi, Aa yazdı:

Gökleri ve yeri aydınlatan Allah’tır. O’nun nuru/Kitabı, duvardaki bir oyuğa konmuş lamba gibi aydınlatır[1*] (bütün ayrıntıları gösterir). Lamba, camın içinde, cam da inciyi andıran yıldız gibidir. Yakıtı, doğu tarafına da batı tarafına da ait olmayan (Güneş ışığını sabahtan akşama kadar alan) bereketli zeytin ağacındandır[2*]. Yağı, ateş almamışken bile ışık saçar gibi parıldar. Işık üstüne ışık! Allah, gerekeni yapanı[3*] kendi ışığına/kitabına yöneltir. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilir

 

Siktir git lan yavşak Trol, sizin gibi Dincilerde ancak böyle mallar çıkar. GÖT lalesi. Moderatörler uyuyor diye ortalığı boş mu sandın? 

 

Ananı bellerim senin

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sen önce git aile terbiyesi al ! Ahlak , edep , terbiye ve medeniyet öğren . Terbiyesis herif . Memleket neresi    Hadi bir söyle bakalım  ? Sevgili democrasian ne oldu bu arada ? Defol gitte sen savaş ve canını ver bari.  , madem o kadar erkeksin . Ne yani kıvırcık ilk okul mezunu , sana mı teslim edelim ülkeyi , kuş beynli . 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Olayı ben sana özetliyeyim. Araplar yönetimin uyguladığı baskılardan bıktı ve gösteriler yapmaya başladı bu arada bazı ülkeler karışıklıktan faydalanarak bütün barbarları bir araya getirerek bir örgüt kurdu ve orduyla savaştırdı. Daha önce baskılardan bıkmış halk özgürlük için gösteriler yaparken yerinden yurdundan ve canından oldu. Bu örgütün amacı insanlara korku salarak kolayca şehirleri işgal etmekti. Ve bunu çok güzel şekilde başardılar. Kobaniye kadar gittiler eğer Kobaniyi alsalardı bütün Suriyeyi almaları ve hatta Irağı almaları çok daha kolay olacaktı. Sonra bu örgütün içindeki bazı gruplar onları kuran güçlerin sözünü dinlemez oldu ve tasfiye edildi bu süreçte tabi kürtler kullanıldı bazı sözler verilerek. 

Daha sonra kürtlerle işleri bitince verdikleri sözleri unutarak arkalarını dönüp gittiler.Planları başarısız olan ve daha fazla kaynak ayırmak istemeyen büyük güç geri çekildiği andan itibaren bütün dengeler değişti ve şu an bulunduğumuz noktaya geldik. Şu an Suriye de en büyük söz sahibi Rusya o ne derse o oluyor.

Büyük güç Abd ve Rusya vardı artık sadece Rusya var. Şimdilik Rusya ve Türkiye anlaşıyor gibi görünse de Rusya her an vites değiştirebilir. Suriye de dengeler oturmuş gibi görünse de önümüzdeki süreçte çok farklı durumları gözleyebiliriz.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...