Jump to content
Hurrican

ATEİSTLERİN "CEVAP VERİLEMEZ" DEDİKLERİ SORULARIN CEVAPLARI

Recommended Posts

17 saat önce, teflon yazdı:
On 26.02.2018 at 06:09, Hurrican yazdı:

Allah’ın kudret sıfatının akıl almaz sınırsızlığı anlaşıldıktan sonra Allah’ın kudret sıfatının bağımsız, müstakill bir sıfat olmadığını bilmek gerekir.

 

Tepkisel cevaplar vermemek için mantıklı sorular toplamaya çalışıyorum, teistlerin zekâ seviyesi ve algı düzeyleri ile alay etmek, onları küçük düşürücü bir dil kullanmak istemiyorum...(!!)

 

Ancak muhterem; sadece şu yukarıdaki cümlenizdeki altlarını çizdiğim kavram-eylem tutarsızlığı dahi balığın baştan nasıl koktuğunu, nasıl da kendiniz çalıp kendiniz oynadığınızı göstermek açısından kafidir herhalde.

 

Akıl almaz ve anlaşılmak...? Nasıl oluyor bu iş mesela, bir izah etseniz?.."Akıl almaz" olan nasıl "anlaşılıyor"..? Safi çelişki ve tutarsızlık. Siz açıklama yerine, aslen "açıklamamışsınız"..Bir de güzelce yazmışsınız "anlaşıldıktan sonra" diye. Nefis. Anlaşılıyorsa akıl almaz değilmiş demek ki. Veyahut halen akıl almaz ve anlaşılan bir şey de yok.

 

Velhasılı; bırakın da karşı taraf karar versin önce anlayıp anlamadığını. Siz milletin anlayıp anlamadığına da kendi adınıza karar vermeyin bir zahmet..

 

Ayrıca yukarıdaki küçük alıntıdan ziyade yazdıklarınızın tamamının bir bütün olarak ele alacak olursak eğer.. .. ..E zaten defalarca ele aldık, ele alındı; üzerine konuşuldu tartışıldı yazıldı çizildi, tam da bu forumda. İki tane tutarsız kendi kendine gelin güzey olan cümleyi önümüze getirerek Hindistan'ı yeniden keşfettiğinizi zannedeceğiniz yerde, zaten bunlara karşılık olarak yazılmış olanları oturup da inceleseniz ondan sonra yazsanız da, böylece hep beraber bir kaç adım öteden başlasak da nasıl olur acaba? Merak ediyorum hiçbir teist akıl edebilecek mi bunu bir gün gelip de?!.. Hayır bunlar ilk sizin aklınıza mı geldi sanıyorsunuz? 

 

Yok buharlaşmışmış vb..

O kadar çok geçti ki sizin gibiler buralardan, hatta önce biz geçtik o yollardan.

Haberiniz olsun.

Dönüş yolundaki tereciye tere satmak olmasın sizinkisi sonra..

 

Alıntı

Allah’ın sıfatlarının Zât’a yakınlıklarında bir öncelik sıralaması vardır. Zât’a en yakın Hayat sıfatı gelir. Sonra ilim sonra irâde ve daha sonra kudret sıfatı gelir. Allah bir şeyi yaratacağı zamân, kudreti sınırsız olduğu için her şeyi yaratabilir fakat irâde vasfının izin vermesi gerekir. İrâde sıfatının izin vermediği bir şeyi ya’nî Allah, istemediği bir şeyi yaratmaz.

 

Ayrca şunların dayanağı nedir yahu?

Hem Allah birşeyi yaratırken kendinden ayrı bir "irade vasfından" falan izin mi alıyor?

Onu bırak, iddia bu ya işte: yaratır mı yaratamaz mı? İsteyebilir mi? Yapabilir mi? Yaparsa ne olur?

 

Kadiri ve alim-i mutlaklık ise halen orada duruyor. Manası ne? Aslen "kısıtsızlık"..Siz ise kalkmış kelime oyunu ile bezeli, dayanağının da ne olduğu belli olmayan bir cümle ile arz-ı endam ediyor ve resmen kısıtlılığı sunuyorsunuz..

Siz bunları yazınca açıklama yaptığınızı mı zannediyorsunuz?

 

Yazınızın geri kalanı alıp da yerden yere, duvardan duvara vuracak nimetlerle dolu ama o kadar vaktim yok. Ha, kuyruğu kısıtırıp da hemen toz olmayacaklardansanız eğer, elbet her birine yazarız. Zaten yazılmışı da var.

 

Saygılar..

 

Allah’ın kudret sıfatının akıl almaz sınırsızlığı anlaşıldıktan sonra Allah’ın kudret sıfatının bağımsız, müstakill bir sıfat olmadığını bilmek gerekir.

 

17 saat önce, teflon yazdı:

Ancak muhterem; sadece şu yukarıdaki cümlenizdeki altlarını çizdiğim kavram-eylem tutarsızlığı dahi balığın baştan nasıl koktuğunu, nasıl da kendiniz çalıp kendiniz oynadığınızı göstermek açısından kafidir herhalde.

 

Akıl almaz ve anlaşılmak...? Nasıl oluyor bu iş mesela, bir izah etseniz?.."Akıl almaz" olan nasıl "anlaşılıyor"..? Safi çelişki ve tutarsızlık. Siz açıklama yerine, aslen "açıklamamışsınız"..Bir de güzelce yazmışsınız "anlaşıldıktan sonra" diye. Nefis. Anlaşılıyorsa akıl almaz değilmiş demek ki. Veyahut halen akıl almaz ve anlaşılan bir şey de yok.

 

Velhasılı; bırakın da karşı taraf karar versin önce anlayıp anlamadığını. Siz milletin anlayıp anlamadığına da kendi adınıza karar vermeyin bir zahmet..


"Akıl almaz bir şey" anlaşılabilir mi? "Akıl almaz birşey" nasıl anlaşılır?
"Akıl almaz bir şey", aklın aldığı kadar, aklın kapasitesi kadar, ya'nî nisbeten anlaşılabilir. ya'nî "Akıl almaz birşey", mutlak anlamda anlaşılamaz, fakat nisbeten anlaşılabilir

 

"Akıl almaz bir şey" akıl cihâzı ile anlaşılamaz. Fakat, Anlamakta, akıl kuvvetinden başka kuvvetler de vardır. (Bu ayrı ve anlatması uzun bir bahis)

Hz. Ebûbekir, buyurmuştur ki; "Allâh'ı idrâkten acz, de bir idrâktir".
Ya'nî; Allah'ı akıl yolu ile idrâk ve ihâta etmek  mümkün değildir. Acze müstenîddir. Allah'ı akıl yolu ile idâk edemeyeceğimizi anlamamız,, aklın kapasitesini bidiğimiz ve Allah'ın sınırsızlığını idrâk etmiş olduğumuz anlamına geldiğinden,, Bu da bir doğru anlama seviyesidir. 

 

On 26.02.2018 at 06:09, Hurrican yazdı:

Allah’ın kudret sıfatının akıl almaz sınırsızlığı anlaşıldıktan sonra


Demişiz, Allah'ın kudretinin sınırsızlığını akıl alamaz demişiz. Allah'ın "kudreti" anlaşılamaz demişiz. Sınırsız bir kudretin varlığı bilinemez demek istememişiz.
Bu farkı anlamak için, bilmek gerekir ki; Bir şeyin vârlığını bilmek, o şeyin mâhiyetini (Zât'ını) bilmek anlamına gelmez. Bir şeyin vâr olduğunu bilmek, onu detaylarıyla tanımak anlamına gelmez. Bir şeyin mâhiyetini bilmeyi akıl almayabilir fakat o şeyin vâr olduğunu bilmeyi akıl alabilir.

Teflon sen iki cisme (canlıya) uzaktan baktığın zamân ikisini de aynı cins zannetmen doğaldır. Yaklaştığında birinin maymun diğerinin insân olduğunu görebilirsin. Problem, senin görme kuvvetinle alâkâlıdır. Ortada başka problem yok.

 

 

17 saat önce, teflon yazdı:

E zaten defalarca ele aldık, ele alındı; üzerine konuşuldu tartışıldı yazıldı çizildi, tam da bu forumda. İki tane tutarsız kendi kendine gelin güzey olan cümleyi önümüze getirerek Hindistan'ı yeniden keşfettiğinizi zannedeceğiniz yerde, zaten bunlara karşılık olarak yazılmış olanları oturup da inceleseniz ondan sonra yazsanız da, böylece hep beraber bir kaç adım öteden başlasak da nasıl olur acaba? Merak ediyorum hiçbir teist akıl edebilecek mi bunu bir gün gelip de?!.. Hayır bunlar ilk sizin aklınıza mı geldi sanıyorsunuz? 

 

Bu soruların cevâbını kim vermiş?. Benim bu sorular hakkında verdiğim cevapların benzeri nerede verilmişse hadi bul göster. Ateist forum değil, tüm net ten, çıkart bul göster. Hadi buyur...
Bizim yazdığımız gibi "ekberî irfân" merkezli verilmiş bir cevap varsa buyur getir, istifâde edelim.

 

17 saat önce, teflon yazdı:

Ayrca şunların dayanağı nedir yahu?

Hem Allah birşeyi yaratırken kendinden ayrı bir "irade vasfından" falan izin mi alıyor?

Onu bırak, iddia bu ya işte: yaratır mı yaratamaz mı? İsteyebilir mi? Yapabilir mi? Yaparsa ne olur?


Hepsini yazıda açıkladık ta anlamamışsın.
İrâde vasfı Allah'a âid. Allah'ın istemediği (meşiyetinin taalluk etmediği) hiç bir iş gerçekleşmez. Kudreti sınırsız olsa da sâdece istediği işler gerçekleşir (yaratılır).
Allah'ın irâdesi kendinden ayrı değildir. Allah'ın bütün vasıfları, Zât'ının aynıdır. Ortada bir izin veyâ kısıtlama varsa, bu, kendi Zât'ından dolayıdır.

 

 

17 saat önce, teflon yazdı:

Onu bırak, iddia bu ya işte: yaratır mı yaratamaz mı? İsteyebilir mi? Yapabilir mi? Yaparsa ne olur?


Sorunun cevâbı yazıda var, hiçbişey anlamıyorsun okuduğundan...

 

 

17 saat önce, teflon yazdı:

Kadiri ve alim-i mutlaklık ise halen orada duruyor. Manası ne? Aslen "kısıtsızlık"..Siz ise kalkmış kelime oyunu ile bezeli, dayanağının da ne olduğu belli olmayan bir cümle ile arz-ı endam ediyor ve resmen kısıtlılığı sunuyorsunuz..

Siz bunları yazınca açıklama yaptığınızı mı zannediyorsunuz?


Hakk Teâlâyı zorlayan, kısıtlayan bir varlık yoktur. Olamaz. Her vasfı ve Zât'ıyla mutlaktır. 
Sayısız isim ve vasıflarının ve şuunatının (işlerinin, fiillerinin) açığa çıkmasığını dilediğinde. Hakk Teâlâ, isimlerinin îcaplarına uyar. Dikkat et, isimler kendi isimleridir. İsimlerinin îcaplarına uyması, bu yönde kısıtlanması veyâ zorlanması,, İsimlerin sâhibi kendisi olduğu için bu gerçek anlamda bir zorlama ve kısıtlanma değildir. Bu, Allah'ın isimlerinin açığa çıkmasıdır. Meselâ Allah âdildir. Allah âdil ise, âdâletin gereğine kendisi de uyar. Uymamaya gücü yeter mi? yeter. Niye uyar? Çünkü Allah (c.c.) âdildir...

Fakat, âdâlet tarafından zorlanmıştır kısıtlanmıştır diye i'tirâz yapılırsa deriz ki, âdâlet Zâten kendisidir. Zât'ının gayrı değildir, Zât'ının aynıdır.
Allah, isimlerinin hükümleri açığa çıksın diye, İsimlerinin îcaplarına kendisi de uyar, çünkü isimler O'nundur.

Bütün bu anlatılanlar, anlayana hitâb ediyor tabi...

 

17 saat önce, teflon yazdı:

Yazınızın geri kalanı alıp da yerden yere, duvardan duvara vuracak nimetlerle dolu ama o kadar vaktim yok. Ha, kuyruğu kısıtırıp da hemen toz olmayacaklardansanız eğer, elbet her birine yazarız. Zaten yazılmışı da var.

 


Anlamadığın zamân çok i'tirâz edersin eğer anlarsan, ortada i'tirâz ve suâl kalmaz.


 

tarihinde Hurrican tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, anibal yazdı:

Hani çıkıp zort zort zoooorrrt deyip cevap verdiğini sanınca, cevap vermiş mi oluyorsun?

 


Ben seni engellemiştim, Zort diye hangi delikten çıktın sen?

Sitede yöneticisin, birden fazla rumuzla yazı mı yazıyorsun?

Anibali siteden atalım atmayalım tiyatrosu mu oynuyordunuz?

Bu arada anibali atalım-atmayalım derken tartışmaktan korktuğunuz müslümârı sürekli siteden atıyorsunuz.

Attığınız müslümânların yazılarını silerek niye atıyorsunuz.?
Çünkü tartışmalardaki yenilgilerinizin arşivlerde açığa çıkmasından korkuyorsunuz.
Yahûdî ve misyonerlerden böyle mi tâlimat aldınız?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
6 minutes ago, Hurrican said:


Ben seni engellemiştim, Zort diye hangi delikten çıktın sen?

Sitede yöneticisin, birden fazla rumuzla yazı mı yazıyorsun?

Anibali siteden atalım atmayalım tiyatrosu mu oynuyordunuz?

Bu arada anibali atalım-atmayalım derken tartışmaktan korktuğunuz müslümârı sürekli siteden atıyorsunuz.

Attığınız müslümânların yazılarını silerek niye atıyorsunuz.?
Çünkü tartışmalardaki yenilgilerinizin arşivlerde açığa çıkmasından korkuyorsunuz.
Yahûdî ve misyonerlerden böyle mi tâlimat aldınız?

 

 

Bu defa cevap diyecek zortlama bulamadın mı?

 

Kim yönetici, ben mi, zavallı şizofren deli, halüsinasyon görüyorsun.

 

Hadi çıksın varsa yenilgimiz...

 

Zorlamışsın, amanda cevapsız sandıkları sorular..

 

Tek ve basit bir soru var: Nerde lan bu allah?

 

Ve senin, malum bedevinin osuruğundan başka verecek bir cevabın yok.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
17 dakika önce, Hurrican yazdı:


Ben seni engellemiştim, Zort diye hangi delikten çıktın sen?

Sitede yöneticisin, birden fazla rumuzla yazı mı yazıyorsun?

Anibali siteden atalım atmayalım tiyatrosu mu oynuyordunuz?

Bu arada anibali atalım-atmayalım derken tartışmaktan korktuğunuz müslümârı sürekli siteden atıyorsunuz.

Attığınız müslümânların yazılarını silerek niye atıyorsunuz.?
Çünkü tartışmalardaki yenilgilerinizin arşivlerde açığa çıkmasından korkuyorsunuz.
Yahûdî ve misyonerlerden böyle mi tâlimat aldınız?


Bak seen,  "Ben seni engelemiştim nerden zort diye çıktın" dedikten sonra, yazısını da silmiş sayfadan...
Engellendiğini unutmuş, konuma mesaj yazmış.
Lan sıfatsız, ben senin yazını bile alıntıladım. neyi sililiyorsun? 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, Hurrican yazdı:


Hiç, kedi köpek sâhibi oldun mu adeist? Evcîl hayvanların olduysa, onlardaki üstünlükleri farketmişsindir. Buna emîn ol, kedi köpekten üstün olmadığın gibi şebekler de senden üstündür. Şebeklerden üstün olan konuşma gibi becerilerin Allah'ın imtihân için sana verdiği özelliklerdir.  Hiçbirisini sen kendinde 'icâd etmiş, kendinde oluşturmuş değilsin. İnsân görünümünde olduğun için, muazzam teknolojilerle imtihân vesîlesiyle donatılmışsın.  Ebedî bir teknolojinin ürünü olarak dünyâda sâhip olduğun varlığını (imkânlarını) doğru kullanamadığın için. Şebek seviyesinde bile değilsin. Hayvanlar, kendilerine verilmiş imkânları doğru kullanırlar. Donanımını doğru kullanan insânlar ancak meleklerden üstün bir mertebeyi hakeder.
Diikat et, şebek gibisin demedim, şebek sizden üstündür diyorum. Şebeklikte bir seviyedir.

Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini mi sanıyorsun? Yahut, akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Hayır. Onlar yoldan sapanlardır.
 


Tüm bildiğiniz tarikat keşlerinden aldığınız palavraları burada satmaya çalışmak. Kendi adınıza olmayan aklınızın ürününü tek bir sözcüğünüz yok !
Pardon var: hakaret etmek !
Hayvanlık size özgüdür, kafa kesmek, yalan söylemek, hile yapmak, iftira atmak, kumpas kurmak, sübyancılık, oğlancılık, devlet soymak, yetim hakkı yemek size özgüdür. 
Ayak suyunu içip, sümüklü mendilini yediğiniz oğlancı şeyhlerinizin devrik cümlelerini burada ilim diye yutturamazsınız.

ASIL SAPIKLIK TEK YOLU KENDİNİNKİ ZANNETMEKTİR. YANİ SİZİN YAPTIĞINIZ ..

tarihinde adeist tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, Hurrican yazdı:

"Akıl almaz bir şey" anlaşılabilir mi? "Akıl almaz birşey" nasıl anlaşılır?
"Akıl almaz bir şey", aklın aldığı kadar, aklın kapasitesi kadar, ya'nî nisbeten anlaşılabilir. ya'nî "Akıl almaz birşey", mutlak anlamda anlaşılamaz, fakat nisbeten anlaşılabilir

Evren yoktan var olabilir. Ama sizin aklınız almaz. Ama aklınızın almaması, mümkün olmadığı anlamına gelmez. Evrenin yoktan var olması, mutlak anlamda anlaşılmaz, nisbeten anlaşılabilir.

Nasıl, süper açıklama değil mi. Evrenin yoktan var olabileceğini kanıtladım.

Resimde daire şeklinde kare varmış. İyi de, o silindir yahu. Daire şeklinde kare değil. Ama ne anlatmak istediğini biliyorum.

Senin bu verdiğin cevabı, Hristiyan apolojistler kullanıyor.

Hristiyanlıkta malum teslis inancı var. Tanrı bir tane, ama aynı zamanda üç tane. Ya iyi de, nasıl üç tane olur? Babaysa, kutsal ruh nasıl olur? Kutsal ruhsa, oğul nasıl olur?

Bir şey aynı anda nasıl üç şey olur?

İşte hristiyan teologlar bunun altından kalkamayınca bu sefer mantık ilkelerini reddediyorlar. Çelişmezlik ilkesini. a, a dır ve a olmayan değildir.

Yani tanrı tanrıysa, tanrıdır. İsa değildir. Ama bunu reddediyorlar.

Tanrı hem o olur, hem bu olur, zart olur zurt olur, çünkü kısıtsızdır.

Halbuki dört kenarlı çember olmaz. Çünkü, çember dört kenarlı olmayandır. Bu kadar basit.

Ha olabiliyorsa, Hristiyanlar da haklıymış. Kur'an boşuna inmiş. Yanlış yoldasın.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
9 dakika önce, skeptikal yazdı:

Evren yoktan var olabilir. Ama sizin aklınız almaz. Ama aklınızın almaması, mümkün olmadığı anlamına gelmez. Evrenin yoktan var olması, mutlak anlamda anlaşılmaz, nisbeten anlaşılabilir.

Nasıl, süper açıklama değil mi. Evrenin yoktan var olabileceğini kanıtladım.

Resimde daire şeklinde kare varmış. İyi de, o silindir yahu. Daire şeklinde kare değil. Ama ne anlatmak istediğini biliyorum.

Senin bu verdiğin cevabı, Hristiyan apolojistler kullanıyor.

Hristiyanlıkta malum teslis inancı var. Tanrı bir tane, ama aynı zamanda üç tane. Ya iyi de, nasıl üç tane olur? Babaysa, kutsal ruh nasıl olur? Kutsal ruhsa, oğul nasıl olur?

Bir şey aynı anda nasıl üç şey olur?

İşte hristiyan teologlar bunun altından kalkamayınca bu sefer mantık ilkelerini reddediyorlar. Çelişmezlik ilkesini. a, a dır ve a olmayan değildir.

Yani tanrı tanrıysa, tanrıdır. İsa değildir. Ama bunu reddediyorlar.

Tanrı hem o olur, hem bu olur, zart olur zurt olur, çünkü kısıtsızdır.

Halbuki dört kenarlı çember olmaz. Çünkü, çember dört kenarlı olmayandır. Bu kadar basit.

Ha olabiliyorsa, Hristiyanlar da haklıymış. Kur'an boşuna inmiş. Yanlış yoldasın.


Hıristiyânlar haklı değil. 
Hatan yana bilgileri var fakat bu bilgileri sentezliyecek bir vahdâniyete sâhip değiller. Çünkü sahîh bir îmânları yok.
Zâten yeryüzünde şuânda hristiyân da yok. Hristiyânlık iddiâsında olanlar var. Hristiyanlar da sizin gibi gâvur oldukları için teslîsi çözemiyorlar.
Bir şey, aynı anda üç şey de olur, yüz şey de olur.
Bir şey herşey dir. Her şey Bir şeydir.
Anlamadın mı? 
Aslında çok kolay.
Bütün sayılar, 1 sayısından doğmuştur. Bütün sayılar bir den oluşur.
Bir, onların hepsinde vardır, ve hepsini ihâta eder. Ama bir, birliği ile hepsinden münezzehtir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 dakika önce, Hurrican yazdı:


Hıristiyânlar haklı değil. 
Hatan yana bilgileri var fakat bu bilgileri sentezliyecek bir vahdâniyete sâhip değiller. Çünkü sahîh bir îmânları yok.
Zâten yeryüzünde şuânda hristiyân da yok. Hristiyânlık iddiâsında olanlar var. Hristiyanlar da sizin gibi gâvur oldukları için teslîsi çözemiyorlar.
Bir şey, aynı anda üç şey de olur, yüz şey de olur.
Bir şey herşey dir. Her şey Bir şeydir.
Anlamadın mı? 
Aslında çok kolay.
Bütün sayılar, 1 sayısından doğmuştur. Bütün sayılar bir den oluşur.
Bir, onların hepsinde vardır, ve hepsini ihâta eder. Ama bir, birliği ile hepsinden münezzehtir.

Bilmiyorlar diyorsun, sonra da onlarla aynı şeyi söylüyorsun.

Tanrı'nın her şeye gücü yeter. Ve ölümsüzdür. Ama İsa da Tanrı'dır.

İyi de, İsa ölümsüz değildir? Her şeye gücü yeten de değildir?

Şimdi buraya son yazdığın cümleyi cevap olarak koy. Hristiyanları haklı çıkarmış olursun.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
11 dakika önce, skeptikal yazdı:

Bilmiyorlar diyorsun, sonra da onlarla aynı şeyi söylüyorsun.

Tanrı'nın her şeye gücü yeter. Ve ölümsüzdür. Ama İsa da Tanrı'dır.

İyi de, İsa ölümsüz değildir? Her şeye gücü yeten de değildir?

Şimdi buraya son yazdığın cümleyi cevap olarak koy. Hristiyanları haklı çıkarmış olursun.

 
Siz yazılardan bütünlüğü anlayamadığınız için kısım kısım kavrayabildiğiniz için çelişki görüyorsunuz. Ne anlatmak istediğimizi anladığınızı düşünerek çelişki üretiyorsunuz. Çelişki sizin algınızdan kaynaklanıyor. Böyle büyük mes'eleler konuşulduğu zamân i'tirâz etmek yerine, kabûl etmesen bile sormak daha iyidir. Anla, ondan sonra konuş.

Son yazdığım cümleden en üst düzeyde ancak şu aşağıdaki cümleyi çıkarabilirsin.

Allah Îsâ'dır, ama Îsâ Allah değildir.

Îs ile ilgili başka bir başlıkta bu konuyu konuşmak daha iyi olur.

tarihinde Hurrican tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
10 minutes ago, Hurrican said:

 
Siz yazılardan bütünlüğü anlayamadığınız için kısım kısım kavrayabildiğiniz için çelişki görüyorsunuz. Ne anlatmak istediğimizi anladığınızı düşünerek çelişki üretiyorsunuz. Çelişki sizin algınızdan kaynaklanıyor. Böyle büyük mes'eleler konuşulduğu zamân i'tirâz etmek yerine, kabûl etmesen bile sormak daha iyidir. Anla, ondan sonra konuş.

Son yazdığım cümleden en üst düzeyde ancak şu aşağıdaki cümleyi çıkarabilirsin.

Allah Îsâ'dır, ama Îsâ Allah değildir.

Îs ile ilgili başka bir başlıkta bu konuyu konuşmak daha iyi olur.

 

Senin laflarında bütünlük falan yok ki, bir söylediğini bir sonraki cümlende yerlere yeksan edip geçiyorsun.

 

Neymiş efen,m allahın her şeye gücü yetermi, sonra da allah imtihan edermiş. Herşeye gücü yetiyorsa, neden imtihan etsin ki, manyak bu, yoksa sapık mı? 

 

Ha, senin allah dediğin zımbırtının hiç bir şeye gücü yetmez, bırak herşeyi. Gelip kendini göstermekten bile acz içinde zavallı, mücrim, hodbin v eşabalak bir şey senin şu allah, apaçık görünen  inkar edilemez hakikat bu. 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
15 dakika önce, Hurrican yazdı:

 
Siz yazılardan bütünlüğü anlayamadığınız için kısım kısım kavrayabildiğiniz için çelişki görüyorsunuz. Ne anlatmak istediğimizi anladığınızı düşünerek çelişki üretiyorsunuz. Çelişki sizin algınızdan kaynaklanıyor. Böyle büyük mes'eleler konuşulduğu zamân i'tirâz etmek yerine, kabûl etmesen bile sormak daha iyidir. Anla, ondan sonra konuş.

Son yazdığım cümleden en üst düzeyde ancak şu aşağıdaki cümleyi çıkarabilirsin.

Allah Îsâ'dır, ama Îsâ Allah değildir.

Îs ile ilgili başka bir başlıkta bu konuyu konuşmak daha iyi olur.

Sayın hurrican,

Allah İsa'dır. İsa da Allah'tır.

Ama Allah, İsa'nın zaaflarına sahip değildir. Ölümlü değildir, vs.

Bu da bir hristiyandan alacağın muhtemel cevap. Tıpkı seninkisi gibi kelime oyunu. Yani en azından, benim için öyle. Çünkü hepsi dört kenarlı çembere çıkıyor. Hepsi anlamsız yani.

Absürt bir şeyin mümkünatını, onu kavrayamamamıza dayandırırsak, bu durumda her şey mümkün olur. Bu yüzden, tartışmanın anlamı kalmaz.

"Allah dört kenarlı üçgen yaratabilir, bunu senin aklın almaz."

Bu cevap, dört kenarlı üçgeni mümkün kılmaz.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, skeptikal yazdı:

Sayın hurrican,

Allah İsa'dır. İsa da Allah'tır.

Ama Allah, İsa'nın zaaflarına sahip değildir. Ölümlü değildir, vs.

Bu da bir hristiyandan alacağın muhtemel cevap. Tıpkı seninkisi gibi kelime oyunu. Yani en azından, benim için öyle. Çünkü hepsi dört kenarlı çembere çıkıyor. Hepsi anlamsız yani.

Absürt bir şeyin mümkünatını, onu kavrayamamamıza dayandırırsak, bu durumda her şey mümkün olur. Bu yüzden, tartışmanın anlamı kalmaz.

"Allah dört kenarlı üçgen yaratabilir, bunu senin aklın almaz."

Bu cevap, dört kenarlı üçgeni mümkün kılmaz.


Anlama isti'dâdınız o kadar sınırlı ki;
Tutturmuş gidiyorsun, bir kaç kural öğrenmişsin, put gibi kurala tapıyorsun.
Meselâ ateşin yaktığını görmüşsün. Bunun dışına çıkılamaz diyorsun. Ateş her zamân yakmayabilir bunu idrâk edemiyorsun.
Üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu öğrenmişsin. Üç boyutlu uzayda bunun bir kural olamayacağını anlayamıyorsun.
Absürt diyip imkânsız diyip duruyorsun.
Bu yobazlığı bırak, geniş düşün.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
24 dakika önce, Hurrican yazdı:


Anlama isti'dâdınız o kadar sınırlı ki;
Tutturmuş gidiyorsun, bir kaç kural öğrenmişsin, put gibi kurala tapıyorsun.
Meselâ ateşin yaktığını görmüşsün. Bunun dışına çıkılamaz diyorsun. Ateş her zamân yakmayabilir bunu idrâk edemiyorsun.
Üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu öğrenmişsin. Üç boyutlu uzayda bunun bir kural olamayacağını anlayamıyorsun.
Absürt diyip imkânsız diyip duruyorsun.
Bu yobazlığı bırak, geniş düşün.

Ben gerizekalıyım ve akıl erdiremiyorum, öyleyse 4 kenarlı üçgen vardır.
Hmm, ok.
"Allah İsa'dır, İsa da Allah'tır.
Ama sen anlayamazsın."
Bu cevap sana ne kadar mantıklı geliyorsa, senin söylediklerin de bana o kadar mantıklı geliyor.
Üçgen dört kenarlı oluyorsa, İsa Allah da olur.
Buna yapacağın bütün itirazlar da, kelime oyunudur. Çünkü, madem "aklımız ermiyor", öyleyse hepsi mümkün.
Çünkü bunu, "sen anlayamazsın".
Bazı şeyleri reddettiğin zaman, tartışma yürütecek bir temelin kalmıyor. Anlamadığın asıl nokta bu.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
22 dakika önce, skeptikal yazdı:

"Allah İsa'dır, İsa da Allah'tır.


Ben böyle bir cümle yazmadım.
Hristiyanlar böyle diyorsa git onlara sor, ne demek istediklerini...
 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
16 dakika önce, Hurrican yazdı:

Ben böyle bir cümle yazmadım.
Hristiyanlar böyle diyorsa git onlara sor, ne demek istediklerini...

Senin söylediğini iddia etmedim. Sana o cevabı verseler ne düşünürsen, ben de senin cevapların karşısında onu düşünüyorum dedim.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, Hurrican yazdı:

 
Siz yazılardan bütünlüğü anlayamadığınız için kısım kısım kavrayabildiğiniz için çelişki görüyorsunuz. Ne anlatmak istediğimizi anladığınızı düşünerek çelişki üretiyorsunuz. Çelişki sizin algınızdan kaynaklanıyor. Böyle büyük mes'eleler konuşulduğu zamân i'tirâz etmek yerine, kabûl etmesen bile sormak daha iyidir. Anla, ondan sonra konuş.

Son yazdığım cümleden en üst düzeyde ancak şu aşağıdaki cümleyi çıkarabilirsin.

Allah Îsâ'dır, ama Îsâ Allah değildir.

Îs ile ilgili başka bir başlıkta bu konuyu konuşmak daha iyi olur.

 

öncelikle senle tartışmak istemezdim,  faydalı bilgiler veriyorsun. ama bu ileti olmadı..

 

ya ben vucudi tevhidi red etmiyorum . çünkü şuhudi tevhidi benimseyen alimler bunu yasaklar. bir makamdır. fazla durulmaz.fakat bu makamı noksan görürler gibi. benin anladığım böyle diyeyim en azından. tarikat, Şeyh Ekber, bunlar güzel. ama şu ifade oluyor mu?

 

Hz. İsa'nın as. Allah CC. olmadığını anlıyorsun da: ki Hz. İsa'yı as.   çok iyi tanıdığın için bu kararı verebiliyorsun. bu fikrin doğrudur.

 

peki haşa Allah CC. Hz. İsa as. dır, demek için Allah'ı CC. ne kadar tanıdın da haşa O CC. İsa as dır diyorsun. eğer bu makamın sahibiysen mazursun, değilsen sorumlusundur. olmaz böyle ..

 

tarihinde FETİH tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
42 dakika önce, FETİH yazdı:

 

öncelikle senle tartışmak istemezdim,  faydalı bilgiler veriyorsun. ama bu ileti olmadı..

 

ya ben vucudi tevhidi red etmiyorum . çünkü şuhudi tevhidi benimseyen alimler bunu yasaklar. bir makamdır. fazla durulmaz.fakat bu makamı noksan görürler gibi. benin anladığım böyle diyeyim en azından. tarikat, Şeyh Ekber, bunlar güzel. ama şu ifade oluyor mu?

 

Hz. İsa'nın as. Allah CC. olmadığını anlıyorsun da: ki Hz. İsa'yı as.   çok iyi tanıdığın için bu kararı verebiliyorsun. bu fikrin doğrudur.

 

peki haşa Allah CC. Hz. İsa as. dır, demek için Allah'ı CC. ne kadar tanıdın da haşa O CC. İsa as dır diyorsun. eğer bu makamın sahibiysen mazursun, değilsen sorumlusundur. olmaz böyle ..

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, FETİH yazdı:

 

öncelikle senle tartışmak istemezdim,  faydalı bilgiler veriyorsun. ama bu ileti olmadı..

 

ya ben vucudi tevhidi red etmiyorum . çünkü şuhudi tevhidi benimseyen alimler bunu yasaklar. bir makamdır. fazla durulmaz.fakat bu makamı noksan görürler gibi. benin anladığım böyle diyeyim en azından. tarikat, Şeyh Ekber, bunlar güzel. ama şu ifade oluyor mu?

 

Hz. İsa'nın as. Allah CC. olmadığını anlıyorsun da: ki Hz. İsa'yı as.   çok iyi tanıdığın için bu kararı verebiliyorsun. bu fikrin doğrudur.

 

peki haşa Allah CC. Hz. İsa as. dır, demek için Allah'ı CC. ne kadar tanıdın da haşa O CC. İsa as dır diyorsun. eğer bu makamın sahibiysen mazursun, değilsen sorumlusundur. olmaz böyle ..

 

 

Şuhûdî tevhîdin hiçbir gerçekliği yoktur. Bir anlamı da yoktur. Bir anlamı olmadığı için anlayanı da yoktur.

Vücûdî tevhîd, geçilesi bir makam falan değildir. Bir ilimdir, irfândır.

Kimsenin hz. Îsâ'yı tanıması da mümkün değildir. 
Hz. Îsâ'nın kendini tanıması bile mümkün değildir.
Hiçbir insânın kendini tanıması da mümkün değildir.
Çünkü, varlıklarımızın gerçek sâhibi biz değiliz, O'dur.

Çünkü, nefsini bilen, Rabb'ini bilir.
Kimse nefsini tâmm olarak bilemez eğer bilseydi Rabb'ini de bilmiş olurdu ki bilemez.

Allah'ın hazret-i Îsâ olduğunu anlaman için temelde, bu kâinâtın Allah'ın sayısız esmâsının tecellîgâhı olduğunu idrâk etmen lâzım. Bunu idrâk ettiğin vakit, Kâinattaki her varlığın, Allah'ın bir ismine mazhâr olduğunu anlarsın. Bu mazhâriyet noktasında hz. Îsâ'nın bir ayrıcalığı yoktur. Şeytân bile aynı mazhâriyete sâhiptir ve hepimiz kuluz. Kâinâtta kulluktan başka bir şey yoktur.

Bütün varlıkların arasındaki fark, kulu olduğumuz isimlerin farkından ileri gelir.
İsâ âleyhisselâm, Allah ism-i şerîfinin kuludur. Şeytan da kuldur ama şeytân, mudill isminin kuludur.

Varlıkta zuhur eden O'ndan başkası değildir. Bu sayısız çeşidliliğin kaynağı, O'nun farklı isimleridir. Allah, sayısız ve muhtelif bütün isimlerin gerçek sâhibidir.
Sen hz. îsâ'yı kabûl edemiyorsun ben şeytânı bile dâhil etdim.
Allah'ın  Îsâ oluşunu Kur'ân ve hadîse dayanarak sayısız şekilde izâh etmek mümkündür ben kısaca yazdım.

Asıl mes'ele, hz. Îsâ'nın Allah olması konusudur ki, bu konuda konuşacaklarımızı anlayabilecek kimse yok. Hristiyanlar da anlamaz.

tarihinde Hurrican tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...