Jump to content

Hadis ve tefsir kitapları niye yazıldı?


Recommended Posts

Kuran,ultra süper mega bir Tanrı’nın tüm insanlara güya apaçık olarak gönderdiği ama bir türlü anlaşılamayıp,insan yapımı hadis ve tefsirlerle açıklanmaya çalışılan bir kitap..

Bütün insanlığın kaderini yazdığı anlaşılmaz kitabı insan yapımı hadis ve tefsir olmadan anlayan yok.

Hadis ve tefsirlerin ne kadar güvenilmez olduğunu biliyoruz.

Tahrim suresine bakalım.

 

1-Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir.

2 - Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşrû kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O bilendir, hikmetle yönetendir. 

3 - Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Peygamber'e açıklayınca, Peygamber ( bir kısmını bildirmiş bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi: "Bunu sana kim söyledi?" dedi. Peygamber "Bilen, her şeyden haberi olan Allah bana söyledi." dedi.

4 - Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz eğildi. Ve eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka olursanız (bilin ki) onun dostu ve yardımcısı Allah, Cibrîl ve müminlerin iyileridir. Bunun ardından melekler de ona arkadır.

5 - Eğer o sizi boşarsa belki de Rabbi ona, sizden daha hayırlı, kendisini Allah'a teslim eden, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

 

Bu sureyi hadisleri bir yana bırakıp anlamaya çalışalım bakalım..

1-Allahın helal kıldığı nedir?

2- Peygamber helali niye haram etti?

3- Peygamber neye yemin etmişti?

4-Peygamber eşine ne söz söylemişti?

5-Peygamberin eşi niye,kime bu sözü söyledi?

6- Allah’a tevbe edecek ikinci kişi kim?

 

6 bilinmeyenli bir denklem var karşımızda,bu süreyi yalın okursak,ne anlatıyor,neyi anlatıyor, bir fikir çıkartmak mümkün değil.

Apaçık değilmiydi kuran,niye yalın haliyle anlayamıyoruz?

Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helâl kıl haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir.

2 - Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşrû kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O bilendir, hikmetle yönetendir. 

3 - Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Peygamber'e açıklayınca, Peygamber (eşine) bir kısmını bildirmiş bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi: "Bunu sana kim söyledi?" dedi. Peygamber "Bilen, her şeyden haberi olan Allah bana söyledi." dedi.

4 - Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz eğildi. Ve eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka olursanız (bilin ki) onun dostu ve yardımcısı Allah, Cibrîl ve müminlerin iyileridir. Bunun ardından melekler de ona arkadır. 

5 - Eğer o sizi boşarsa belki de Rabbi on

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 43
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Bir saat önce, Epihippas yazdı:

Kuran,ultra süper mega bir Tanrı’nın tüm insanlara güya apaçık olarak gönderdiği ama bir türlü anlaşılamayıp,insan yapımı hadis ve tefsirlerle açıklanmaya çalışılan bir kitap..

Bütün insanlığın kaderini yazdığı anlaşılmaz kitabı insan yapımı hadis ve tefsir olmadan anlayan yok.

 

Bir saat önce, Epihippas yazdı:

6 bilinmeyenli bir denklem var karşımızda,bu süreyi yalın okursak,ne anlatıyor,neyi anlatıyor, bir fikir çıkartmak mümkün değil.

Apaçık değilmiydi kuran,niye yalın haliyle anlayamıyoruz?


 

Kur’ân ap-açıktır.
Lâkin bu açıklık, Kur’ânı herkesin doğru olarak anlayacağın ma’nâsına gelmez.
 

Meselâ; bir konuyu dünyâda en iyi bilen ve üstelik öğretmenlik yapma kabiliyyet ve san'atına sâhib bir bilim adamı düşünelim. Bu bilim adamı en iyi bildiği mevzûyu en güzel bir üslûbla ve ap-açık anlatsa, konuya muhâtab olan öğrencilerin hepsinin mutlaka mevzûyu anlamaları îcâb eder mi? Tabîiki etmez. Ancak istekli ve isti’dâdıyla [kabiliyyet ve birikimiyle] hazırlıklı olanlar açıklanan mevzûyu kavrayabilirler.

Bilim adamının konuyu apaçık anlatması, hazırlıklarıyla yeterli ve isti’dâdlı [kabiliyetli] öğrencileri ancak amaca ulaştırır. Yukarıda, cümlenin başında belirtildiği gibi Kur’ân’ın kasdedilen ma’nâlarını anlamak için yeterlilik ve mümkün olan isti’dâdı [kabiliyyeti] kesbetmek [kazanmak] için izlenecek yol, kalbe ve kalıba âid sorumluluklar bellidir (Haramlar helâller, ibâdetler). Bunu herkes bilir.

"Biraçıklama yapılacak ve herkeste o açıklamayı aynı şekilde anlayacak" anlamına gelen bir ap-açıklık akıl kuvveti için mümkün değildir. Ancak beş zâhir duyu için (görmek, işitmek, koklamak, tadmak, hissetmek) mümkündür. Çünkü beş zâhir duyu muhtelif meleklerin kontrolündedir, melekler emredilen iş üzre hatâ yapmaz. Akıllar ise sürekli ihtilâf eder.
 

Avamın zannettiği gibi bir açıklık olsaydı aşağıdaki âyet indirilmezdi.
Yüce Allah buyurdu ki: “Sana da (ey Muhammed) insânlara indirileni açıklayasın diye zikri indirdik, belki düşünürler” (Nahl 44)
 

Meselenin özeti şudur.
Kur’ân (veyâ güneş) apaçıktır fakat güneş kapalı mekânlara girmez...

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, Epihippas yazdı:

Kuran,ultra süper mega bir Tanrı’nın tüm insanlara güya apaçık olarak gönderdiği ama bir türlü anlaşılamayıp,insan yapımı hadis ve tefsirlerle açıklanmaya çalışılan bir kitap..

Bütün insanlığın kaderini yazdığı anlaşılmaz kitabı insan yapımı hadis ve tefsir olmadan anlayan yok.

Hadis ve tefsirlerin ne kadar güvenilmez olduğunu biliyoruz.

Tahrim suresine bakalım.

 

1-Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir.

2 - Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşrû kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O bilendir, hikmetle yönetendir. 

3 - Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Peygamber'e açıklayınca, Peygamber ( bir kısmını bildirmiş bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi: "Bunu sana kim söyledi?" dedi. Peygamber "Bilen, her şeyden haberi olan Allah bana söyledi." dedi.

4 - Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz eğildi. Ve eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka olursanız (bilin ki) onun dostu ve yardımcısı Allah, Cibrîl ve müminlerin iyileridir. Bunun ardından melekler de ona arkadır.

5 - Eğer o sizi boşarsa belki de Rabbi ona, sizden daha hayırlı, kendisini Allah'a teslim eden, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

 

Bu sureyi hadisleri bir yana bırakıp anlamaya çalışalım bakalım..

1-Allahın helal kıldığı nedir?

2- Peygamber helali niye haram etti?

3- Peygamber neye yemin etmişti?

4-Peygamber eşine ne söz söylemişti?

5-Peygamberin eşi niye,kime bu sözü söyledi?

6- Allah’a tevbe edecek ikinci kişi kim?

 

6 bilinmeyenli bir denklem var karşımızda,bu süreyi yalın okursak,ne anlatıyor,neyi anlatıyor, bir fikir çıkartmak mümkün değil.

Apaçık değilmiydi kuran,niye yalın haliyle anlayamıyoruz?

Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helâl kıl haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir.

2 - Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşrû kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O bilendir, hikmetle yönetendir. 

3 - Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Peygamber'e açıklayınca, Peygamber (eşine) bir kısmını bildirmiş bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi: "Bunu sana kim söyledi?" dedi. Peygamber "Bilen, her şeyden haberi olan Allah bana söyledi." dedi.

4 - Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz eğildi. Ve eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka olursanız (bilin ki) onun dostu ve yardımcısı Allah, Cibrîl ve müminlerin iyileridir. Bunun ardından melekler de ona arkadır. 

5 - Eğer o sizi boşarsa belki de Rabbi on

 

 Bu ayet bile sıkandaldır. ne demek her suçu işle her pisliyi yap ondan sonra töbe etim bez getirin altımı temizleyin vay vay insanlık bunlara kalsa yanmışız.

Link to post
Sitelerde Paylaş
14 saat önce, Hurrican yazdı:

 


 

Kur’ân ap-açıktır.
Lâkin bu açıklık, Kur’ânı herkesin doğru olarak anlayacağın ma’nâsına gelmez.
 

Meselâ; bir konuyu dünyâda en iyi bilen ve üstelik öğretmenlik yapma kabiliyyet ve san'atına sâhib bir bilim adamı düşünelim. Bu bilim adamı en iyi bildiği mevzûyu en güzel bir üslûbla ve ap-açık anlatsa, konuya muhâtab olan öğrencilerin hepsinin mutlaka mevzûyu anlamaları îcâb eder mi? Tabîiki etmez. Ancak istekli ve isti’dâdıyla [kabiliyyet ve birikimiyle] hazırlıklı olanlar açıklanan mevzûyu kavrayabilirler.

Bilim adamının konuyu apaçık anlatması, hazırlıklarıyla yeterli ve isti’dâdlı [kabiliyetli] öğrencileri ancak amaca ulaştırır. Yukarıda, cümlenin başında belirtildiği gibi Kur’ân’ın kasdedilen ma’nâlarını anlamak için yeterlilik ve mümkün olan isti’dâdı [kabiliyyeti] kesbetmek [kazanmak] için izlenecek yol, kalbe ve kalıba âid sorumluluklar bellidir (Haramlar helâller, ibâdetler). Bunu herkes bilir.

"Biraçıklama yapılacak ve herkeste o açıklamayı aynı şekilde anlayacak" anlamına gelen bir ap-açıklık akıl kuvveti için mümkün değildir. Ancak beş zâhir duyu için (görmek, işitmek, koklamak, tadmak, hissetmek) mümkündür. Çünkü beş zâhir duyu muhtelif meleklerin kontrolündedir, melekler emredilen iş üzre hatâ yapmaz. Akıllar ise sürekli ihtilâf eder.
 

Avamın zannettiği gibi bir açıklık olsaydı aşağıdaki âyet indirilmezdi.
Yüce Allah buyurdu ki: “Sana da (ey Muhammed) insânlara indirileni açıklayasın diye zikri indirdik, belki düşünürler” (Nahl 44)
 

Meselenin özeti şudur.
Kur’ân (veyâ güneş) apaçıktır fakat güneş kapalı mekânlara girmez...

Apaçık değil,anlayabilmek için insan mamülü diğer kitaplara ihtiyaç var.Sadece kuran okumakla islam konseptinin %10’unu bile kafanda netleştiremezsin.

Bu ilahi olduğu kabul edilen bir kitap için fiyasko değil mi?

Apaçık olan bir kitabı niye farklı algılayayım ki?İşin sonunda ebedi yanmak var,aptal da değilim,

Aslında senin kuran algında hadis veya tefsirlerle şekillenmekte,bunu kabul etmelisin.

Link to post
Sitelerde Paylaş
9 dakika önce, Epihippas yazdı:

Apaçık değil,anlayabilmek için insan mamülü diğer kitaplara ihtiyaç var.Sadece kuran okumakla islam konseptinin %10’unu bile kafanda netleştiremezsin.

Bu ilahi olduğu kabul edilen bir kitap için fiyasko değil mi?

Apaçık olan bir kitabı niye farklı algılayayım ki?İşin sonunda ebedi yanmak var,aptal da değilim,

Aslında senin kuran algında hadis veya tefsirlerle şekillenmekte,bunu kabul etmelisin

 
Elbette aptalsın, sana yukarıda açıklama yapıyoruz sen halâ aynı şeyleri tekrâr ediyorsun.
Ap-açıklığın senin anlayıp-anlamamanla doğrudan ilgisi olmadığını isbât  eden yukarıdaki açıklamamda bir tutarsızlık gördüysen onu ortaya koyman ve tezlini savunman lâzım. Ya da inat etmeyip yanlış anladığın bir şeyi zihninde düzeltmen gerekir. Fakat biz sana cevap veriyoruz, sen sürekli nakarat geçiyorsun. Sence akıllı mısın? Ya da bunun adı tartışmak mıdır?

Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, Hurrican yazdı:

 
Elbette aptalsın, sana yukarıda açıklama yapıyoruz sen halâ aynı şeyleri tekrâr ediyorsun.
Ap-açıklığın senin anlayıp-anlamamanla doğrudan ilgisi olmadığını isbât  eden yukarıdaki açıklamamda bir tutarsızlık gördüysen onu ortaya koyman ve tezlini savunman lâzım. Ya da inat etmeyip yanlış anladığın bir şeyi zihninde düzeltmen gerekir. Fakat biz sana cevap veriyoruz, sen sürekli nakarat geçiyorsun. Sence akıllı mısın? Ya da bunun adı tartışmak mıdır?

La yürü git,aptal sensin.

Mars’ta koloni kuracak olanlar anlamıyor da bir tek sen mi anlıyorsun?Adamlar aptal mı ?

Kuranı araştıran bir çok bilim adamı var,hepsi fos olduğunu söylüyor

Kuran boş bir kitaptır,aksini iddia eden aptaldır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, Epihippas yazdı:

La yürü git,aptal sensin.

Mars’ta koloni kuracak olanlar anlamıyor da bir tek sen mi anlıyorsun?Adamlar aptal mı ?

Kuranı araştıran bir çok bilim adamı var,hepsi fos olduğunu söylüyor

Kuran boş bir kitaptır,aksini iddia eden aptaldır.


Ya siz hârikasınız, tâmm belgeselliksiniz, bi de evcil olsanız kemâle ereceksiniz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Hurri nin tek bildiği hakaret etmektir.
Küfreder, sataşır ve kendisine aynı şekilde cevap verildiğinde bunu kaldıramaz.
Tek düşünebilenin kendisi olduğunu sanır, 
Tek fikrin kendisininki olduğunu sanır.
Diğer tüm müslümler gibi !

Link to post
Sitelerde Paylaş
16 dakika önce, Hurrican yazdı:


Ya siz hârikasınız, tâmm belgeselliksiniz, bi de evcil olsanız kemâle ereceksiniz.

Lan oğlum şu an şu cevabı yazdığın bilgisayarın ya da akıllı telefonun mucidi tam olarak kafirdir.

Abiciğim, adamlar aptalmı?elbette senin kuranı okumuşlar ve bir anlam verememişler işte,

İşin ucunda sonuna kadar yanmak var lan,

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
6 dakika önce, Epihippas yazdı:

Lan oğlum şu an şu cevabı yazdığın bilgisayarın ya da akıllı telefonun mucidi tam olarak kafirdir.

Abiciğim, adamlar aptalmı?elbette senin kuranı okumuşlar ve bir anlam verememişler işte,

İşin ucunda sonuna kadar yanmak var lan,

 


İşin ucunda sonsuz ebedî hayât ebedî mutluluk var,, 
Kanı bozuk, ahlâksız cimri, düzenbaz adamlara,, sen tanrı olsan Telefon i'câd etmişler, çok zekîler, çok araştırma yapıyorlar diye, onlara i'mân ile birlikte sonsuz mutluluk ödülünü verir misin? Ancak iyi kalpli olunca anlaşılabilecek olan Kur'ânı, Bilim adamlığıyla, araştırmayla anlamaya bağlaman yanlış bir bakış açısıdır.
Kur'ânı anlamak bir nasîb işidir. Allah'ın kullarına en büyük ödülü, kullara kendisini bildirmek, tanıtmak ve göstermektir. Bunlar nasib işidir. 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bide hüküm konusunda Hadis ve kuran açısından çok mantıksız gelen bir şey daha var . Kuran belli başlı yasakları yazıyor . Hadisten de hüküm çıkıyor 

İki vahiy var diyorlar biri direk olarak kuran , diğeride mana olarak allahtan gelen ama peygamberin söyledikleri diye bahsediyorlar . Bunun belli bir tutarlılığı yok gibi geliyor bana . Biraz kurandan serpiştirme geri kalan hadisten serpiştirme . Bazen hadiste çok önemli konular yer alıyor ve bu konuların neden kuranda olmadığını ister istemez insan merak ediyor .

 

İki vahiy var denildikten sonra ister istemez insanın aklına hadisteki önemli konuların neden kuranda olmadığı veya kuranda bulunan belli bir dönemdeki bir soruna veya peygambere has olan ayetlerin neden hadis ( diğer vahiy ) olarak inmediği ister istemez merak uyandırıyor .

Link to post
Sitelerde Paylaş

Şimdi Kuran hakkında bir yanlış anlaşılma var.

 

Kuran'da ne yazdığı anlaşılmıyor diye bir şey yok. Bu olanaksız. Bu şey uzaylıca olmadığına göre, bir insan diliyle olduğuna göre, ne dediğinin anlaşılamaması diye bir sorun olması mümkün değil.

 

Kuran hakkındaki sorun şu: Bir şizofreni hastası bir şeyler sayıklar. Ne dediğini anlarsın, yani kullandığı kelimeler kurduğu cümleler "turanpi kutala manpi orutto" şeklinde filan değildir. Herkesin kullandığı sözcüklerle herkesin kurduğu gibi cümleler kurar.

 

Ama anlattıkları hezeyandır. Bir anlam vermeye gerek olmayan, saçmalama şeklinde, bir yararı olmayan, bir veri sağlamayan saçmalıklardır. Yok filan filana şey demişte o da hey demiş de sonra da bas git demiş de tamam ama bak görüşürüz demiş de allahım yaaa sen bilirsin demiş de... Kuran da böyle. Yok helal kılmış da yok  niye haram kılmış da yok yemin etmiş de yok yeminini bozmuş da bilmem ne olmuş da...

 

Hezeyan bunlar. Ne dediği tabii ki anlaşılıyor, niye anlaşılmasın, uzaylıca konuşmuyor ki! Ama konuştukları saçma sapan hezeyanlar. Deli sayıklaması. Bir anlam vermeye, şunu anlatıyor demeye gerek olmayan zırvalar. Mevzu bu.

 

Hikmet diye yutturulmaya çalışılıyor bu saçma sapan zırvalar. "Siz anlayamazsınıııız. Allaaaağın kelaaamııı!" diye keriz kekleniyor. Şizofren hezeyanlarında anlam aranmaz. Adı üstünde hezeyan. Neden bahsediyor bu diye merak edilip araştırılmaz. Kim bilir bilinçaltından vuran ne saçmalıkları sayıklıyor. Bir önemi yok ki ne sayıkladığının.

Link to post
Sitelerde Paylaş

 Aciz insanlar bile ne olduğu belli olan anayasalar yapmış iken alemlerin rabbi yüce Allah'ın(!) herkesin aynı anladığı -istisnalar olabilir tabiî, ama aydınlardan bahsediyorum-, herşeyin eksiksiz yer aldığı bir kitap indirmek yerine şiir gibi bir kitap indirmesi bana saçma geliyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Yani Kuran'da ne anlattığı anlaşılmaz filan değildir, bir şizofreni de dinlesen sayıkladığı hezeyanları not etsen ne dediği bellidir.

 

Önemli olan dediklerinin önemsiz oluşu. Saçma sapan sayıklamalar oluşu. Bir bilgi, bir farkındalık, bir bilinmeyeni veya az bilineni açıklama özelliğinin filan net sıfır oluşu. Net sıfır yani, çok net şekilde sıfır. Hiç. Bu kadar net ve kesin. Yok, işe yarar bir bilgi hiç yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, TheRationalAtheist yazdı:

 Aciz insanlar bile ne olduğu belli olan anayasalar yapmış iken alemlerin rabbi yüce Allah'ın(!) herkesin aynı anladığı -istisnalar olabilir tabiî, ama aydınlardan bahsediyorum-, herşeyin eksiksiz yer aldığı bir kitap indirmek yerine şiir gibi bir kitap indirip bizi birbiriyle çelişen alîmlerin yazdığı hadis ve tefsir kitaplarına muhtaç bırakması akıl almaz bir skandaldır.

 

 Eklemeyi unutmuşum. Doğrusu böyle olacaktı.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Arkadaşlar boşuna uğraşmayın 1500 senedir avamdan (halktan) Müslümanların anlayamadığı veya din alimlerinin yüzlerce şekle sokarak yorumladıkları bir kitabı anladığını iddia eden % 1'lik küçük bir grubun temsilcisi  olan 'HURRICAN'a laf anlatamazsınız... Bu arkadaşımız bulsa peygamberlere bile din dersi verir alimallah... :)

Link to post
Sitelerde Paylaş

"Kuran apaçıktır" önermesi doğrudur. 
Apaçık; 
"inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun" der.
"Kadınlarınızın serkeşliğinden korkunca onlara öğüt verin, onları yatakta yalnız bırakın, dövün onları" der.
Kardeşi olmayan kadına ; "Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi; annen de iffetsiz değildi." der.
Miras paylaşımını çok açık bir dille çarşafa dolar.
"Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?" der.
Koskoca evren için " Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik." der.
....
Der der der.....
Açık açık herkesin anlayacağı şekilde söyler bunları. 
Ama bizim çakma huriler kıvırdıkça kıvırır. Yok onu demedi bunu dedi, yok ışid müslim değil, olmadı suud da müslim değil, yemedi iran eskiden beri sapkın...
Bi kendileri müslim bir onlar anladı kuranı !
 

tarihinde adeist tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Sanırım bir yer de kavram kargaşası yaşanıyor..' Kuran'ın Apaçık' tan kastı nedir?.
Ben kendi anladığımı söyleyeyim:
Kainat ın bir yaratıcısı olduğunu ve  yaratmış oldukların dan akıl vererek en üstün tuttuğu 'iNSAN' için bir sınav yeri olduğunu söyler..Yaradana inanır iyi şeyler yaparsanız karşılığın da  ödül,kötü şeyler yaparsanız da ceza alacağınızı söyler.Yapılacak ve yapılmayacakların ne olduğu da gayet açık şekilde anlatılmıştır.

Bugün insan ürünü bir kitabın bile her satırı nı anlamak mümkün değil ken (örnek olarak evrimi en kolay anlatan kitap olarak lanse edilen modern biyoloji nin babaların dan Ernst MAYR IN KİTABINI  okurken bile bir çok sayfa da beyin donması yaşıyoruz. Orhan Pamuğa ise hiç girmiyorum) 'herşey için açıklama' olarak gönderildiği idda edilen bir kitabın herkes tarafın dan her yazdığının anlaşılması gerektiğini düşünmüyorum.Ana konu anlaşılıyosa (ki anlaşılıyor). Her kelimenin,her anlatılanın anlaşılması nın gerekli olduğu düşüncesini de Gerçekçi  bulmuyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş
21 dakika önce, dramkow yazdı:

Ana konu anlaşılıyosa (ki anlaşılıyor). Her kelimenin,her anlatılanın anlaşılması nın gerekli olduğu düşüncesini de Gerçekçi  bulmuyorum.

Şamanizm bütün Eskimo halklarının Hristiyanlık öncesi geleneksel dinidir ve etkileri günümüzde az da olsa görülmektedir. Şamanist İnyupiklerde Siḷam iñua (okunuşu: silyam inyua, anlamı: spirit governor of the atmosphere) Tanrı kavramıyla örtüşebilecek tek kelimedir. Siḷam iñua harfiyen «göğün/havanın insanı» demektir ve siḷa «gök/hava» kelimesinin relative hâli siḷam ile iñuk «insan» kelimesinin absolutive hâli olan iñua kelimelerinden kurulmuştur.Bu kelime Kanada İnuitlerindeki Sillap inua, Hillap inua, Yupiklerdeki Ellam yua, Çupiklerdeki Ellam cua ve Supiklerdeki Llam sua terimleriyle etimolojik olarak aynıdır. Yupiklerde olduğu gibi İnyupiklerde de kuzgun (Corvus corax principalis, İnyupikçe tulugaq) dünyayı ve insanı yaratan olarak bilinir.King Adasında kuzgunlar asla öldürülmez ve saygı gördüğü gibi kuzgun taklidi maskeler de danslarda kullanılır.

http://www.dunyadinleri.com/dunya-dinleri/amerika-kabile-dinleri/oku_inyupik-eskimo-dini-eskimo-aleut-samanizmi

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...