Jump to content
güven

RAHMAN KİMİN İSMİ?

Recommended Posts

Yine tuzak sorular sormuşsun.

Fakat; buna cevap verecek müslüman bulur musun, onu bilemem.

 

Alıntı

De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur.” (İsrâ 110)

 

İbn Abbas'ın rivayetinde "Rasulullah (s.a.v.) Mekke'de bir gece vakti teheccüd namazı kılmış ve secdesinde:

"Ya Rahman! Ya Rahim!" demeye başlamıştı. Bunun üze­rine müşrikler demişlerdi ki:

 

"Muhammed (veya İbn Ebî Kebşe) bir tek ilaha dua ederdi. Şimdi ise Allah ve Rahman diye iki ilaha dua ediyor. Biz ancak - Müseylemetü'l-Kezzab'ı kasdederek - Yemame'nin Rahmanı'nı tanırız, başka Rahman bilmeyiz."

 

İşte Allah Teala da bu âyeti bu yüzden indirdi."

 

İbn Cerir et-Taberî, Camiu’l-Beyan, 15/121. İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 246; İbn Merduyeh..

 

tarihinde Edip Cevdet tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
16 dakika önce, Edip Cevdet yazdı:

Yine tuzak sorular sormuşsun.

Fakat; buna cevap verecek müslüman bulur musun, onu bilemem.

 

 

Dostum tuzak soru deyil:lol: sende yaklaştın. ama yenilir yutulur bir şey deyil

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
19 saat önce, güven yazdı:

  Merakımdan soruyorum Rahman kim? Yanlış bilmiyorsam Allah'ın adı değil mi?

 

 

Yav Allah aşkına benim bu sorma cevap verin rahat uyuyayım

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

 

6 dakika önce, Kenopsia yazdı:

Bana göre Rahman yani Brahman, İbrahim olarak bilinen şahıstır.

olabilir ama ben müslüman kaynaklardan cevap beklerdim

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 hours ago, güven said:

  Merakımdan soruyorum rahman kim? Yanlış bilmiyorsam Allahın adı deyilmi?

 

 

 

Rahman, aslında bir sıfat, isim değil. Ama velakin, bu kuranda isim olarak kullanılır ve gerçekten içinden zor çıkılır bir mevzudur. doğrusu, içinden çıkamadıkça, sıfatlaştırılmış bir kelimedir. 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

@Edip Cevdet  Kadeşimzin bir alıntısıyla başlayalım

Alıntı

De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur.” (İsrâ 110)

 

İbn Abbas'ın rivayetinde "Rasulullah (s.a.v.) Mekke'de bir gece vakti teheccüd namazı kılmış ve secdesinde:

"Ya Rahman! Ya Rahim!" demeye başlamıştı. Bunun üze­rine müşrikler demişlerdi ki:

 

"Muhammed (veya İbn Ebî Kebşe) bir tek ilaha dua ederdi. Şimdi ise Allah ve Rahman diye iki ilaha dua ediyor. Biz ancak - Müseylemetü'l-Kezzab'ı kasdederek - Yemame'nin Rahmanı'nı tanırız, başka Rahman bilmeyiz."

 

İşte Allah Teala da bu âyeti bu yüzden indirdi."

 

İbn Cerir et-Taberî, Camiu’l-Beyan, 15/121. İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 246; İbn Merduyeh..

 

Furkan 60 Onlara: Rahman’a secde edin! denildiği zaman: “Rahman da kim miş! Bize emrettiğine secde eder miyiz hiç!” derler ve bu emir onların nefretini arttırır.

Rad 30 30. İşte seni böyle, kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmet içinde gönderdik ki, onlar Rahmân’a küfredip dururlarken, sen onlara sana vahyettiğimiz kitabı okuyasın. De ki: “O Rahmân benim Rabbimdir, O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na dayandım, tevbem de O’nadır.

  Bu ayetlerde allaha küfür yani rahmana küfür edilmiyormu niye bunlar şeytandan üstünmü  allah bunları kovmamış.Bunları Bu ayet başlı  başına çılgınlıktır Allah var ise

tarihinde güven tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
16 dakika önce, güven yazdı:

@Edip Cevdet  Kadeşimzin bir alıntısıyla başlayalım

Furkan 60 Onlara: Rahman’a secde edin! denildiği zaman: “Rahman da kim miş! Bize emrettiğine secde eder miyiz hiç!” derler ve bu emir onların nefretini arttırır.

Rad 30 30. İşte seni böyle, kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmet içinde gönderdik ki, onlar Rahmân’a küfredip dururlarken, sen onlara sana vahyettiğimiz kitabı okuyasın. De ki: “O Rahmân benim Rabbimdir, O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na dayandım, tevbem de O’nadır.

  Bu ayetlerde allaha küfür yani rahmana küfür edilmiyormu niye bunlar şeytandan üstünmü  allah bunları kovmamış.Bunları Bu ayet başlı  başına çılgınlıktır Allah var ise

Bu konuyu okurken  üsteki iki aytle karşılaştım şardım kaldım nasıl olur demekçi islamda herşey olurmuş.

 

 

Benlik, Bilinç, Allah, Rahman ve Al İlah

Tanrı’nın benliğinin bilincinde olması gerekir. Bir isim takmış kendine (yoksa başkası mı takmış???): Allah. Bu Arapça bir isim. El-İlah. Tanrı’dan indiği ileri sürülen Kuran’da neden kendini bu isimle tanıtmış Allah?
Neden kendine bu ismi vermiş?
Yoksa kendi vermemiş te Arap’lar mı ona bu ismi takmış?

Tanrıdan indiği söylenilen Kuran’da, Tanrının isminin Arapça olması, Kuran’ın bir Arap tarafından yazıldığının kanıtıdır. Arap mitolojisinin öğeleri belirgin biçimde günümüze ulaşamamıştır, yine de daha sonra İslam döneminde bazı kaynaklarda çok kısa ve yalınca tanımlandıkları olmuştur. Ayrıca İslam dininin kutsal kitabı Kur’an’da dönemin Araplarının inançlarına dair bazı tanımlar içermektedir. Örneğin Kur’an’da İslam öncesi Araplarının cinlere tapındığı (34/41), meleklere tapındığı (43/19) ve dişi tanrıçalara tapındıkları (4/117) geçmektedir. Arap mitolojisine dair Kur’an’da geçen en belirgin öğe belki de onların Yaratıcı sıfatı bulunan belirli bir baş tanrıya tapındıkları fakat bunun dışında, belki de bu baş tanrı ile kendileri arasında aracı olmaları için, çeşitli daha küçük tanrılara tapındıklarıdır (29/61,63; 39/3 vd.). Ayrıca tapındıkları ve putperestlik geleneğini sürdürdükleri bu tanrıların bir kısmını Allah’ın Kızları yani baş tanrının çocukları olarak gördüklerine dair ifadeler de vardır. Bu düşünceleri destekleyecek şekilde dönemden bugüne kadar ulaşan bazı şiir metinlerinde, “Allah” adıyla andıkları yüce bir Tanrı’ya dair bilgiler bulunmaktadır.[11] Yine de bunun daha sonraki dönemlerde Müslümanlar tarafından, politeistik tanrıların isimleri yerine metinlere geçirildiği şeklinde iddialar da mevcuttur. Genel görüş bu iddaları içinde çeşitli putların ve politeistik inançta inanılan tanrı isimlerinin yer aldığı şiir parçalarının da bugüne ulaştığı gerekçesiyle reddeder. Ayrıca İbnu’l-Kelbî’nin kaleme almış olduğu “Kitabu’l Asnam”da Arapların Allah adıyla andıkları bir tanrının yanı sıra farklı tanrılara da tapındıklarına dair bilgiler mevcuttur. Ek olarak bazıları Allah isminin Mekke’de bulunan putlardan veya politeistik tanrılardan birinin adı olabileceğini veya yüce bir tanrının isminden çok genel anlamda tanrı sözcüğü yerine kullanıldığını öne sürmüşlerdir. Sonuç olarak Arap mitolojisinin tamamen politeistik bir temel üzerine mi kurulduğu yoksa daha çok henoteistik bir temele mi sahip olduğu bilimsel anlamda belirsizdir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Arap_mitolojisi

Bir başka sava göre; “Lat” adlı tanrının adının artikel/harf-i tarif ile yazılışı “Al-Lat” sözcüğünün yazılışında sonundaki t ت harfinin Sami dilleri’ndeki h ه harfine dönüşen t ة harfi olarak yazılışı sanılmasıdır. Buna göre “Al-Lat” ile “Al-Lah” sözcüğü ayni sözcük olur. Öte yandan gene bu; h ه harfine dönüşen bu t ت harfi, Sami dilleri’nde “dişilik eki”dir. Ama Al-Lat unu tere yagla Lat yapan (karistiran) gelir. Hacilara bu isi Allah rizasi icin yaptigindan, o sahsa Al-Lat denir. Yani Lat yapan. Allah ve Lat arasinda mana bakimindan hic bir baglanti yoktur. İslamiyet öncesinde ki Arap isimlerine göz atarsak Allah isminin olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Bunlardan birisi Muhammedin babasının ismidir.
Muhammed’ den önce Araplar Allah isminde bir İlaha inanıyorlardı. Aşağıdaki ayetlerde bu apaçık ortadadır.

Ankebut 61 Andolsun ki onlara: “Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?” diye sorsan, mutlaka, “Allah” derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar?

Zuhruf 87 Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette “Allah” derler. O halde nasıl (Allah’a kulluktan) çeviriliyorlar?

Zuhruf 9 Andolsun ki, onlara gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan; “Onları şüphesiz güçlü olan, her şeyi bilen Allah yarattı” derler.

Ankebut 63 Andolsun ki onlara: “Gökten su indirip onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir?” diye sorsan, mutlaka, “Allah” derler. De ki: (Öyleyse) hamd da Allah’a mahsustur. Fakat onların çoğu (söyledikleri üzerinde) düşünmezler.

Ama ne zamanki muhammed bu Allah a ek isimler koymaya başladı,diğerleri o zaman Muhammed e orada dur dediler, Rahman da kimmiş biz ona secde etmeyiz. Yani eski köye yeni adet mi getiriyorsun dediler?

Furkan 60 Onlara: Rahman’a secde edin! denildiği zaman: “Rahman da kim miş! Bize emrettiğine secde eder miyiz hiç!” derler ve bu emir onların nefretini arttırır.

Rad 30 30. İşte seni böyle, kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmet içinde gönderdik ki, onlar Rahmân’a küfredip dururlarken, sen onlara sana vahyettiğimiz kitabı okuyasın. De ki: “O Rahmân benim Rabbimdir, O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na dayandım, tevbem de O’nadır.

MUhammed bakıyor ki kendi eklediği isimleri tepki almaya başlıyor bu sefer Kuran ın meşhur kıvırtmaları başlıyor.

İsra 110 De ki: “İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’na hastır.” Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut.

Peki Muhammede eklediği Rahman ismi için orada dur ne oluyor çeken Araplar haksız mı?

Mekkeli Araplar Muhammedin İslam kelimesini bile Bu Rahman denen kişiden aldığını iddia ediyorlardı.

Bu Yemenli Rahman, peygamberlik savında bulunduğu zamanlar bir diğer adı da “Müslim” di. Yani İslam oluşturulmadan önce adamın bir adı da Müslim! Tabii, daha sonra peygamberlik savında Muhammed basarili olunca, Müslümanlar alay etmek için “Mseylime” yani “çok yalancı” anlamında “Kezzab” ismini de eklerler. Daha sonra da islam ın tarihi derlenirken, bu rahman ile ilgili bilgilerin büyük çoğunluğu imha edilmiştir, ilerde sorun çıkmasın diye. Yine de elde kalabilen bu kadar bilgi bile durumu gayet iyi açıklayabilmektedir.
Evet, RAHMAN” denirken kastedilen kişi buydu. Son derece varlıklı,bilgili, yardımsever,merhametli,ve oldukça nüfuzlu bir kabile başkanıydı.

Rahman bir insan ismidir. Kelime köken olarak ta çoktanrılı Hint diline aittir.
Evet, Allah,al-ilah, yani El-İlah tan gelmiştir. O da antik Kenan panteonu bas tanrısını adidir. Ay tanrısıdır. Sembolü hilaldir. Bir diğer ismi de Sin dir. Yani parlak olan ışıldayan.

Simdi gelelim Yemenli Rahman’a:
“El imanu Yemamin”(Iman Yemenli’dir)-Feyz Murtaza Zebiidi,Ehadisul Mutevatire 41-43
Yemen, o zamanlarda Mısır dahil ortadoğu ve Hindistan kadar ki uygarlıklar için önemli ticaret noktalarından biriydi. Ayni zamanda din olarak ta Musevilik,Hristiyanlık ve Müslümanlığın temeli olan sabiilik (yıldız,güneş ve ay tapımı)vardı. Bunun yanında Musevilik ve Hristiyanlık ta sonradan yerleşmişti, tıpkı,Medine de Yahudiliğin yerleşmiş olması gibi. Yemen bu yüzden ticari olduğu gibi bir dinsel merkezdi de ayni zamanda.
Rahman denen kişi Yemen’in Ezd kabilesinden, bilgelik ve nüfuzuyla saygı gören bir başkandı.
Muhammed,peygamberliğini ilan etmeden önce, karısı Hatice tarafından ticari amaçlı olarak Yemen’e de gönderilmişti. Yemen’de o zamanlar çok önemli olan Hubase fuarına katılmıştı. Zaten Rahman’la da burada tanışmıştı. Buna kaynak: Muhammed Hamidullah,İslam Peygamberi 1/61
Muhammedin içinden çıktığı Evs ve hazrec kabileleri de,o zaman ki Arap kabileler topluluğundan bir çoğunu içine alan Ve Rahman isimli kişinin de içinden çıktığı Ezd kabilesinden ayrılmaydı.
Yani kısacası, Muhammed ve rahman uzak ta olsalar sonuçta akrabaydılar.
Yemen kökenli bu Ezd kabilesi muhammed için çok önemliydi. Buna örnek olarak çok sağlam yani mutevatur hadislerden bir iki adet aktaralım:
“Emanet (güven) Ezd’dedir.”-Tirmizi,Sunen,no 3936-
“Ezd kabilesinden olanlar, Allah ın yeryüzündeki aslanlarıdırlar.İnsanlar onları alçaltmak isterlerken, Allah onları yükseltir. öyle bir zaman gelecektir ki, kişi hep ‘keşke babam bir Ezd’li olsaydı, keşke anam bir Ezd’li olsaydı diyecek”-Tirmizi,no:3937-
İşte bu yüzden, bu Yemen ve Ezd kabilesi sevgisinden Muhammed,”iman Yemenlidir” demiştir. Sadece sevgisinden değil tabii, Yemenin o zamanlar bir dinsel merkez olması, bütün dinlerin kaynağı olan sabiiligin orada merkezi din olmasıdır. Evet, Muhammed e göre iman dolayısıyla dini oluşturan her şey,ibadetlere kadar Yemenlidir, Sabiilik kökenlidir. Rahman boşuna önemli bir insan değildi Muhammed için.

Her şey adamların gözlerinin önünde cereyan ediyor, aptal mı bu insanlar bunları bile bile Muhammed e neden inansınlar ki. Elbette haklı olarak tepkilerini koymuşlar

Furkan 4- İnkâr edenler: “Bu Kur’ân Muhammed’in uydurmasıdır, ona başka bir topluluk yardım etmiştir” diyerek haksız ve asılsız bir söz uydurdular.

 Tepki ye Kuran da her zaman olduğu gibi yanıt gelmekte gecikmez. Neden bunları en başından söyleyemedi acaba diye soru sormak da aklı selimlerin işidir.

 

Baktım müslümanlar cevep vermiyor bende kendim verdim cevabını hem çaldım hem oynadım:lol:

 
tarihinde güven tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

@güven

 

İlginç bir paradoks yakalamışsın. Bu gün  açtığın başlıkla ilgili kısa bir araştırma yaptım. Senin alıntıladığın "Rahmana küfredenler"le ilgili ayetlerle benim bulduklarımı birleştirince, ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Öyle anlaşılıyor ki Muhammed zaman zaman "Allah" yerine "Rahman" adıyla dua etmiş. Araplar, en yüce İlah olarak Allah'ı gördüklerinden "Kim bu Rahman ?" diyerek itiraz etmişler. Muhammed "Rahman" isminde ısrar edince de küfretmeye başlamışlar. Neml 31 ortaya çıkana kadar Kur'an sûrelerinin başına "“Bismikallahumme: Allah’ım senin isminle” diye yazılmaktaymış. Müşriklerin aşırı itirazları ve - muhtemelen - müslümanlar arasındaki hoşnudsuzluk üzerine "Bismillahirrahmanirrahim"  yazılmaya başlanmış. Bu durmla ilgili İslâmi kaynaktan yaptığım alıntıyı buraya aktarıyorum.

 

Alıntı

Meymun b. Mihran da şunu rivayet etmiştir:

 

"Rasulullah (s.a.v.) kendisine vahyolunan sûrelerin başına “Bismikallahumme: Allah’ım senin isminle” diye yazdırıyordu. Nihayet şu: "Muhakkak ki O, Süleyman’dandır. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyladır." (Neml 31) nazil olunca, bundan sonra “Bismillahi’r-rahmani’r-rahiim” diye yazdırdı. Bunun üzerine Arab müşrikleri:

 

"Şu "Rahim" kelimesini biliyoruz. Ya bu "Rahman" kelimesi nereden çıktı?" dediler. Allah Teala da bu âyeti - İsrâ 110 - indirdi."

 

İmam Ebu’l-Hasen Ali bin Ahmed el-Vahidi, Esbâb-ı Nüzul, İhtar Yayıncılık: 246.

 

tarihinde Edip Cevdet tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
12 saat önce, Edip Cevdet yazdı:

@güven

 

İlginç bir paradoks yakalamışsın. Bu gün  açtığın başlıkla ilgili kısa bir araştırma yaptım. Senin alıntıladığın "Rahmana küfredenler"le ilgili ayetlerle benim bulduklarımı birleştirince, ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Öyle anlaşılıyor ki Muhammed zaman zaman "Allah" yerine "Rahman" adıyla dua etmiş. Araplar, en yüce İlah olarak Allah'ı gördüklerinden "Kim bu Rahman ?" diyerek itiraz etmişler. Muhammed "Rahman" isminde ısrar edince de küfretmeye başlamışlar. Neml 31 ortaya çıkana kadar Kur'an sûrelerinin başına "“Bismikallahumme: Allah’ım senin isminle” diye yazılmaktaymış. Müşriklerin aşırı itirazları ve - muhtemelen - müslümanlar arasındaki hoşnudsuzluk üzerine "Bismillahirrahmanirrahim"  yazılmaya başlanmış. Bu durmla ilgili İslâmi kaynaktan yaptığım alıntıyı buraya aktarıyorum.

 

 

 

Edipciğim çok uğraştım etiketleyemedim. Mozilla kullanıyorum ondan mı bilmiyorum, hiç bir seçenek karşıma çıkmıyor . obek @edip cevdet  hiç bir seçenek karşıma çıkmıyor neyse başını ağrıttım

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
23 saat önce, güven yazdı:

@Edip Cevdet  Kadeşimzin bir alıntısıyla başlayalım

Furkan 60 Onlara: Rahman’a secde edin! denildiği zaman: “Rahman da kim miş! Bize emrettiğine secde eder miyiz hiç!” derler ve bu emir onların nefretini arttırır.

Rad 30 30. İşte seni böyle, kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmet içinde gönderdik ki, onlar Rahmân’a küfredip dururlarken, sen onlara sana vahyettiğimiz kitabı okuyasın. De ki: “O Rahmân benim Rabbimdir, O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na dayandım, tevbem de O’nadır.

 

EY MÜSLÜMANLAR ŞEYTAN DEDİYİMİZ MELEK ALLAHA O KADAR İBADET EDİYOR ADEME SECDE ETMEDİ DİYE CENNETEN KOVUYOR BİRDE ŞEYTANLAŞTIRIYOR. BU RAHMANA YANİ ALLAHA KÜFÜR EDENLERE NİYE GIGINI ÇIKARMIYOR YOKSA MOHMU YAZDİ BU KİTABI YEMENLİ RAHMANDAN YARDIM ALARAK LÜTFEN MANTIKLI BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUM

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, güven yazdı:

EY MÜSLÜMANLAR ŞEYTAN DEDİYİMİZ MELEK ALLAHA O KADAR İBADET EDİYOR ADEME SECDE ETMEDİ DİYE CENNETEN KOVUYOR BİRDE ŞEYTANLAŞTIRIYOR. BU RAHMANA YANİ ALLAHA KÜFÜR EDENLERE NİYE GIGINI ÇIKARMIYOR YOKSA MOHMU YAZDİ BU KİTABI YEMENLİ RAHMANDAN YARDIM ALARAK LÜTFEN MANTIKLI BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUM

 

küfredenlere niye birşey yapmıyor soruna cevap Ayet;

 

“Şayet Allah zulümleri yüzünden insanları (hemen) cezalandıracak olsaydı, dünyada tek canlı bile bırakmazdı. Fakat onları takdir ettiği bir vâdeye kadar bekletir. Vâdeleri gelince ne bir an öne alabilir ne bir an geriye bırakabilirler.” (Nahl, 16/61)

 

iblis melek değildi isyan edince lanetlendiği için şeytan oldu. lanetlendiği için doğal olarak Cennet'ten kovuldu ama Kıyamete kadar mühlet verildi ona. insanlarada ecellerine kadar mühlet verildi. ecelleri bittiğinde küfürle ölmüş olanlar Rahmet'ten ebediyyen kovulacak. sonra isyan etmiş o şeytan da, ve isyan eden tüm insanlar da hakedecekleri ebedi Cehennem Azabını görecekler. buna sende dahilsin, Peygamberimiz hakkında moh diye yazma dişlerini eline dökerim güven salağı.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 12.03.2018 at 21:24, güven yazdı:

Tepki ye Kuran da her zaman olduğu gibi yanıt gelmekte gecikmez. Neden bunları en başından söyleyemedi acaba diye soru sormak da aklı selimlerin işidir.

 

akılsız herif. vaka gerçekleşmeden herşeyin önüne geçilseydi insanlara öğüt ve ibret olurmuydu bu? ALLAH Ezeli ve Ebedi ilmiyle senin Cehennemlik olduğunu bildiği halde amellerini görmeden yaratılmışlara göstermeden seni Cehennem'e atsaydı iyimi olurdu?

 

siz gerçekten Kur'an'dan öğüt ve ibret alacak insanlar değilsiniz. sadece alay edip duruyorsunuz.

tarihinde rastar tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, rastar yazdı:

lanetlendiği için doğal olarak Cennet'ten kovuldu

Hani cennette Adem ile karısını kandiriyordu. Nasıl girdi içeri yine şeytan tövbe tövbe nasıl bir şeytan ya bu Allah kovuyor o yine yolunu buluyor cennete giriyor

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
39 dakika önce, rastar yazdı:

 

küfredenlere niye birşey yapmıyor soruna cevap Ayet;

 

Şayet Allah zulümleri yüzünden insanları (hemen) cezalandıracak olsaydı, dünyada tek canlı bile bırakmazdı. Fakat onları takdir ettiği bir vâdeye kadar bekletir. Vâdeleri gelince ne bir an öne alabilir ne bir an geriye bırakabilirler.” (Nahl, 16/61)

 

iblis melek değildi isyan edince lanetlendiği için şeytan oldu. lanetlendiği için doğal olarak Cennet'ten kovuldu ama Kıyamete kadar mühlet verildi ona. insanlarada ecellerine kadar mühlet verildi. ecelleri bittiğinde küfürle ölmüş olanlar Rahmet'ten ebediyyen kovulacak. sonra isyan etmiş o şeytan da, ve isyan eden tüm insanlar da hakedecekleri ebedi Cehennem Azabını görecekler. buna sende dahilsin, Peygamberimiz hakkında moh diye yazma dişlerini eline dökerim güven salağı.

Sana fazla yazmama gerek yok  kitabın kuranı tam bilmiyorsun daha çok örnek gösteririm  bakın  muhmmed süresi ne diyor hemen cezlandırnayın yedirin içirin sonra öldürün diyor:lol: pekiyi allah zulümleri yüzünden herkesi öldürseydi dümyda canlı kalmazdı soruyorum nuhun gemisinde nuhtan başka insan varmıydı yoktu dimi nuh hayvalamı birleşti be cahil:lol: lut peygamberinin yurdunu alt üst eden Allah ordan kimleri kurtardı 2 kızı bir lut bunlar nasıl ürediler nayse şaraba felan girmeyeyim anlayan anldı. ademi  habayı cennten kovdu  sahi onlar nasıl ürediler bir açıklarmısın o engin bilginle

Diyanet İşleri: MUHAMMED Suresi 4. ayet:Savaşta inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hâle getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir alın). Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi, onlardan öç alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır

Diyanet İşleri: ENFAL Suresi 12. ayet:Hani Rabbin meleklere, “Ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat verin. Ben kâfirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne. Vurun, onların bütün parmaklarına” diye vahyediyordu.

Oku bakayım şeytan cinmi melekmi şeytanmı. okurken gözümden kaçmadı kahf 50 ayrtinde diyorki arabın çorap kuklası hatırla o zamanı ey put nasıl hatırlasın insanlar bu kadar çelişkili  kitabı anca şeytan yazar . zaten şeytan aytleride var.

Şeytan Cin midir, Melek midir?

Bakara 34: Hani meleklere: Adem'e secde edin demiştik de onlar hemen secde edivermişlerdi. Sadece şeytan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu.

 

Kehf 50: Ve hatırla o zamanı ki, biz meleklere: Adem'e secde edin, önünde yere kapanın dediğimizde, şeytan dışında hepsi yere kapanmıştı. şeytan cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı.

 

Bakara'ya göre şeytan meleklerdendir, aslında Kehf'e göre de meleklerdendir çünkü Allah meleklere emrettiğinde -eğer melek değilse- meleklere emredilen bir şeyi yapmadığı için emirden dışarı çıkmış sayılmazdı ama nedense Kehf suresine şeytanın cinlerden olduğu eklemesi yapılmış.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, RedOneTheDiver yazdı:

Hani cennette Adem ile karısını kandiriyordu. Nasıl girdi içeri yine şeytan tövbe tövbe nasıl bir şeytan ya bu Allah kovuyor o yine yolunu buluyor cennete giriyor

 bacadan girmiş

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
57 dakika önce, güven yazdı:

Sana fazla yazmama gerek yok  kitabın kuranı tam bilmiyorsun daha çok örnek gösteririm  bakın  muhmmed süresi ne diyor hemen cezlandırnayın yedirin içirin sonra öldürün diyor:lol: pekiyi allah zulümleri yüzünden herkesi öldürseydi dümyda canlı kalmazdı soruyorum nuhun gemisinde nuhtan başka insan varmıydı yoktu dimi nuh hayvalamı birleşti be cahil:lol: lut peygamberinin yurdunu alt üst eden Allah ordan kimleri kurtardı 2 kızı bir lut bunlar nasıl ürediler nayse şaraba felan girmeyeyim anlayan anldı. ademi  habayı cennten kovdu  sahi onlar nasıl ürediler bir açıklarmısın o engin bilginle

Diyanet İşleri: MUHAMMED Suresi 4. ayet:Savaşta inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hâle getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir alın). Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi, onlardan öç alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır

 

Diyanet İşleri: ENFAL Suresi 12. ayet:Hani Rabbin meleklere, “Ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat verin. Ben kâfirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne. Vurun, onların bütün parmaklarına” diye vahyediyordu.

 

 

Oku bakayım şeytan cinmi melekmi şeytanmı. okurken gözümden kaçmadı kahf 50 ayrtinde diyorki arabın çorap kuklası hatırla o zamanı ey put nasıl hatırlasın insanlar bu kadar çelişkili  kitabı anca şeytan yazar . zaten şeytan aytleride var.

Şeytan Cin midir, Melek midir?

 

Bakara 34: Hani meleklere: Adem'e secde edin demiştik de onlar hemen secde edivermişlerdi. Sadece şeytan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu.

 

 

Kehf 50: Ve hatırla o zamanı ki, biz meleklere: Adem'e secde edin, önünde yere kapanın dediğimizde, şeytan dışında hepsi yere kapanmıştı. şeytan cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı.

 

 

Bakara'ya göre şeytan meleklerdendir, aslında Kehf'e göre de meleklerdendir çünkü Allah meleklere emrettiğinde -eğer melek değilse- meleklere emredilen bir şeyi yapmadığı için emirden dışarı çıkmış sayılmazdı ama nedense Kehf suresine şeytanın cinlerden olduğu eklemesi yapılmış.

 

 

 

bu beyinsiz ahmak alay edip yalan ve iftira çevirmek için malzeme arıyor kendine. gerizekalı beyinsiz güven salağı, Bakara 34. Ayet'de şeytanın cinlerden olduğu belirtilmemiş, ama Kehf Suresinde belirtilmiştir. zaten Bakara Suresinde hani Meleklere secde edin demiştik buyuruluyor, sonradan şeytanada secde emri geliyor, bu ifade, şeytanın meleklerle bir yaratıldığını göstermezki gerizekalı ahmak.

 

ulan şerefsiz, Muhammed 4. Ayet Enfal Suresi 12. Ayetde bildirilen boyunlarını vurun parmaklarını vurun ifadeleri, kafir olup aynı zamanda Müslümanlara karşı saldıranlaradır, sen küfür edenlere niye birşey yapılmıyor diye sordun ona cevap verdim, küfür edip bide azgınlık yaparak saldıranlara ne olur diye sormadın, öylelerinin a.q senin gibi köpeklerin yaptığı gibi. sen ve senin gibiler reelde karşıma çıksın işte o zaman Muhammed ve Enfal Surelerindeki Ayetlerdekileri tatbik ederim. Dinide hayatınıda soyunu sopunu bilmeyende sensin be beyinsiz. senin zeka olarak bana erişmeye götün yetmez.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
59 dakika önce, rastar yazdı:

 

akılsız herif. vaka gerçekleşmeden herşeyin önüne geçilseydi insanlara öğüt ve ibret olurmuydu bu? ALLAH Ezeli ve Ebedi ilmiyle senin Cehennemlik olduğunu bildiği halde amellerini görmeden yaratılmışlara göstermeden seni Cehennem'e atsaydı iyimi olurdu?

 

siz gerçekten Kur'an'dan öğüt ve ibret alacak insanlar değilsiniz. sadece alay edip duruyorsunuz.

olmazdı ufak  çocuklar doğar doğmaz ölüyor  deli sakatı yaratmış şaka olsun diyemi ahmak. ceheneme  gitmiycemde senin gibi yobaz cahilerin içindemi yaşıycam enset ilşkiden  dölenen herifler. birde KEBAPCI BAŞI ALLAHLA BİR ARADAMI YAŞAYACAĞIM SALAKMISIN SEN

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...