BİLGİERDEMDİR Anlamsız boşluk dediğiniz şeyi tamamlayan; etimoloji yani köken bilimidir. ''Ruh''' kelimesine belirli anlam yüklemesi yapıp, çıkış noktasını gözardı ediyorsunuz. Bu haliyle simyacılara benziyorsunuz.    Ruh kelimesi Arapça'dan ziyade İbranice kökeni bir olan bir kelimedir. Ruh kelimesi; nefes, soluk ve ağzımızdan çıkan itme kuvveti ile de rüzgar anlamlarına gelir. Nefesiniz kesilince, ölürsünüz. Sizi canlı tutan şey nefesinizdir. Olduğunu söylediğiniz ''Ruh''u bilmiyorum