Jump to content
dr.Kemal

Peygamber (sav) DOKTORMUYDU?

Recommended Posts

1) "Kim bilgisi olmadığı halde hekimlik yapmaya kalkışırsa, sebeb olacağı zararı öder."

(Ebu Davud, Diyat 23; Nesai, Kasame 41; İbni Mace, Tıb 16).
günümüz malpraktis yasası 1400 yıl önce yürürlüke imiş :good:

 2) Sad İbn Vakkas hastalanmış Hz. Peygamber (sas) ziyaretine gitmiş.

Sad'ı evinde hasta yatar görünce Haris bin Kelde'yi çağırın, O iyi bir hekimdir, sizi tedavi etsin" buyurmuştur. (Ebu Davud, Tıb 12).
 3)"Allah derdi de çareyi de verdiği gibi her dert için bir ilaç yaratmıştır. Bu sebeble tedaviye devam ediniz. Fakat haramla tedavi etmeyiniz." (Ebu Davud, Tıb 11).
 4) "Allah şifanızı sarhoşluk veren şeylerde yaratmamıştır." (Buhari, Eşribe 15).
 5) "İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunda aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit." (Buhari, Rikak 1; Tirmizi, Zühd 1; İbn Mace, Zühd 15)
 6) "Lanetlenmiş iki şeyden sakının:
 - Ya Rasulallah o iki şey nedir?" dediler. Peygamber Efendimiz (sas):
 -"İnsanların gelip geçtiği yola ve gölgelendiği yere abdest bozmaktır." buyurdu. (Müslim, Taharet 68; Ebu Davud, Taharet 15; Ahmet bin Hanbel, Müsned 2/372)
 7) "Sizden biriniz durgun suya bevl etmesin." (Buhari, Vudu 68; Müslim, Taharet 94; 96; Ebu Davud, Taharet 36).
İnsan dışkısı ve idrarının hastalık nedeni olması nedeniyle yasakalnmış

😎 "Hastayı üç gün geçmeden yoklamayınız." (Ramuz'el-Ehadis 2/489).

 9) "Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba vukua gelirse oradan ayrılmayınız." (Buhari, Tıb 30; Müslim, Selam 92, 93, 94, 98, 100)
Günümüz karantina prensibinin en önemli kısmı yine 1400 yıl önce ortaya konmuştur.Bu da hasta insanlardan hastalık bulaşabileeği fikrini akla getiriyor.Aynı çağlarda avrupada insanlar cadılıkla suçlanıyor hastalar tedavi yerine yakılarak tedavi ediliyordu.

 10) Cüzzamlıdan aslandan kaçar gibi kaçınız." (Buhari, Merda 19; A. Bin Hanbel, Müsned, 2/443).
 11) "Cüzzamlıyla aranızda bir mızrak boyu mesafe olduğu halde konuşunuz." (Ramuz el-Ehadis 2/471)
m.Lepra hastalığı son derece bulaşıvı bir hastalıktır


 12) "Köpek bir kabı yalarsa onu yedi defa yıkayın. O yedinin birinde toprakla temizleyin." (Buhari, Vudu 33; Davud, Taharet 37; Tirmizi, Taharet 68)
 13)"Size ne oluyor ki, dişleriniz sararmış olduğu halde yanıma geliyorsunuz. Misvak kullanınız." (A. b. Hanbel, Müsned 1/214).
 14) "Misvak hakkında tavsiyelerimi size çok tekrarladım." (Buhari, cuma 8; Nesai, Taharet 5; A.b. Hanbel, Müsned 3/143; Darimi, Vudu 18)
 Misvak konusu ayrı bir kitap bile olabilir buyrun misvakla ilgili hadis ve faydaları:
 "Cebrail (A.S), misvak kullanmayı bana o kadar çok tavsiye etti ki, misvak hakkında âyet inecek ve misvak kullanmak farz kılınacak zannettim."
 Misvağın faydalarını şöyle sıralayabiliriz:
 · Selülozun fizikî etkisi dişleri temizler.
 · Uçucu yağlar ve selüloz dişleri beyazlatır.
 · Kokulu reçine içerdiği için nefesin güzel kokmasını sağlar.
 · NaCl ve KCl'ün ödemi dışarı çekmesi, diş eti iltihaplarını iyileştirir.
 · Uçucu yağlar kabızlığı giderir.
 · Psikolojik etkileriyle siniri teskin eder.
 · İştahı açar.
 · Kaynatılarak suyunun içilmesinin basur hastalığına iyi geldiği tesbit edilmiştir.
 daha detaylı bilgiler: http://www.zehirli.o...ikli-yasam.html

15) "Allah temizdir, temizi sever. Etrafınızı temizleyiniz." (Tirmizi, Edeb 41).
 16) "Temizlik imanın yarısıdır." (Müslim, Taharet, 1; Tirmizi, Daavat 86; A.b. Hanbel Müsned 4/260, 5/342, 343, 344, 363, 370, 372; Darimi, vudu 2).
 17) "Her müslümanın yedi günde bir yıkanması Allah'ın onun üzerinde hakkıdır." (Müslim, Cuma 9).
 18) "Yiyecek ve içeceklerinizin kaplarının ağzını açık bırakmayınız." (Müslim, Eşribe 96, 98; Ebu Davud, Eşribe 22; Tirmizi Et'ime 15).

 19) "Efendimizin en çok sevdiği elbise hiberadır." (Hibera Yemende yapılan yeşil, pamuklu bir hırkadır) (A.b. Hanbel, Müsned 3/292; Değişik bir lafızla Ebu Davud, Libas 12).
 20) "İçkide şifa yoktur." (Darimi, Eşribe 6).
 21) "Sarhoşluk veren her içki haramdır." (Buhari, Edeb 80; Müslim Eşribe 73, 75; Ebu Davud Eşribe 5).
 22) "İçkiden sakının. Zira o her kötülüğün anahtarıdır." (Hakim, Müstedrek; Beyhaki, Şiabül-İman; Ramuz el-ehadis, 1/212).
 23) "Kadınlaşan erkeklere, erkekleşen kadınlara Allah lanet eder." (Feyzül Kadir 5/271).
 24) "Size denk olan kadınlarla evleniniz." (İbn Mace, Nikah 47).
 25) "Ey gençler topluluğu, evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü gözü korur... Evlenmeye gücü yetmeyen oruç tutsun." (Buhari, Nikah 3,60).
 26) "Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız" (Feyzül Kadir 4/212).
 27) "İnsanlar madenler gibidir. Eğer dinde anlayışını derinleştirebilirse cahiliyede hayırlı olan İslam’da da hayırlıdır." (Buhari, Enbiya 19).
 28) "Budala (dini diyaneti iyi olmayan) kadınlara çocuklarınızı emzirtmeyiniz. Zira tesir eder." (Kenzül-İrfan).
 29) "Seyahate çıkınız, sıhhat bulursunuz." (Taberanî)
 30) "Beş şey fıtrattandır: Bıyıkları kesmek, kasık kıllarını tıraş etmek, koltuk altı kıllarını yolmak, tırnakları kesmek ve sünnet olmak." (Buhari, Libas 63, 64; Müslim, Taharet 49, 50).

Şimdiye kadar zikredilen hadis-i şerifler genel tababet ve koruyucu hekimliğe dair seçtiklerimizdir. Biraz da tedavi konusunda örnekler verelim.
 Hz. Peygamber (sas) kendisine müracaat eden kimselere ya bir ilaç tavsiye eder ya da hekime gönderirdi.
 1) "İsmid (sürme taşı) çekin. O gözü açar ve kirpikleri besler." (Tirmizi Libas 23; Ahmet bin Hanbel, Müsned 3/476).

 2) "Gözü ağrıyan birisine Hz. Peygamber Efendimiz (sas) "Sabur ile tedavi et" buyurdu." (Müslim, Hac 89, 90).

 3) Çörek otu ölümden başka her derde devadır. (Buhari, Tıb 7).
Bu gün çörekotunda bulunan immünmodulatuvar maddelerin vücut savunma sistemini güçlendirdiği tesbit edilmiştir.Kanser ve enfeksiyonlaar faydalıdır.

 4) Şifa üç şeydedir: Bal şerbeti içmek, hacamat vurmak, dağlamak. {Dağlama daha sonra men edilmiştir.) (Buhari, Tıb 3; Ahmed bin Hanbel, Müsned 1/246).

 5) "Ud-u hindi (kustu hindi) kullanmaya devam ediniz. Onda yedi türlü şifa vardır. Uzre, (bademcik iltihabında) boğaza
 üflenir. Zatülcenbde hastaya içirilir." {Buhari, Tıb 10; Müslim, Selam 86,87; İbn Mace, Tıb 12, 17).

 6) "Umeys'in kızı Esma müshil olarak şubrun kullanıyordu. Hz. Peygamber Efendimiz (sas) keskin ve ağırdır buyurdu. Sonra Esma sena otu kullandı." (Tirmizi, Tıb 30)

 7) "Peygamber Efendimiz (sas) baş ağrısından şikâyet eden bir kimseye kan aldırmasını tavsiye etti." (Müslim, Selam 71).

 8)" Resulullah (sav)'in kanının durdurulması şu şekilde yapıldı. Hz. Ali kalkanın içinde su getirdi. Hz. Fatıma O'nun kanını yıkadı, sonra bir hasır yakıldı. Ve onun külü ile yara kapatıldı. (Buhari, Vudu 72; Tirmizi, Tıb 34, İbn Mace, Tıb 15; Ahmet bin Hanbel, Müsned 5/330, 334).

 9) "Hz. Peygamber ateşli bir kadının su ile serinletilmesini tavsiye etti." (Müslim, Selam 82).
 Bu gün de ateşli çocuklar ve yetişkinler ılık duşlarla ateşleri düşürülüyor.

 10) Hz. Peygamber (sas) dövme (tatuağe) yaptırmayı yasaklamıştır." (Buhari Tıb 26, Libas 86; Ebu Davud Libas 8).
Dövme nin bir çok bulaşıcı hastalığı yaydığı kesindir başlıca hepatit b aids ve benzer hasatlıklar

 11) "Peygamber Efendimiz (sas) kesilmiş burnun tamiri mülahazasıyla altından burun yapılmasına müsaade etmiştir." {Tirmizi, Libas 31).
Estetik cerrahinin temeli

 Hz. Peygamber (sas)'in tıp ile ilgili hadisleri ta başlangıçtan itibaren dikkati çekmiş, muhaddisler tarafından meşhur altı hadis kitabı (kütub-i sitte)’nın müellifleri, eserleri arasında tıbb-ı Nebevî'ye müstakil bir kitap veya bölüm ayırmışlardır.

 Buhari kitabu't-tıb ve kitabu'l-merda, başlığı altında iki bölüm, Ebu Davud kitabu't-tıb diye bir bölüm, Tirmizi cami olarak adlandırılan eserinde tıp bölümüne yer vermiştir.
 Keza İbni Mace, Müslim, Nesei, Ahmet Bin Hanbel, İmam Malik eserlerinde tıpla ilgili hadislere yer vermişlerdir. Daha sonra müstakil olarak tıbb-ı Nebevî adını taşıyan eserler yazılmıştır.
 İlk Tıbb-ı Nebevi H. 120. yılında yaşamış Abdül-Melik B. Habib tarafından yazılmıştır. (7)
 Brokelman ve Katip Çelebi 10'dan fazla Arapça Tıbb-ı Nebevi olduğundan bahsederler.
 Bundan başka Farsça, Urduca ve Türkçe Tıbb-ı Nebeviler mevcuttur.
 İstanbul kütüphanelerinde 20'nin üstünde Türkçe Tıbb-ı Nebevi’nin bulunduğunu tesbit ettik.(3).
 Osmanlı döneminde son yazılan Tıbbı Nebevî Dr. Hüseyin Remzi Bey (1896)’e aittir.(12).
 Cumhuriyet döneminde bu konuda Mahmut Denizkuşları tarafından Bursa İslâm Enstitüsü'nde bir doktora tezi yapılmıştır.(9)
 Yakın zamanlara kadar İslâm ülkelerinde Tıbb-ı Nebevi kitapları bir sağlık el kitabı olarak elden ele dolaşmıştır.

Bugün Hz. Peygamber (sas)'in tıbbî hadisleri yukarıda ifade edildiği gibi tıbbî telakkilerimize uygunluk göstermektedir. Bu hadisler, tıp sahasındaki bugünkü gelişmelerden asırlar önce ifade buyrulduğu için, bir tıbbî hikmet, hatta tıbbî mucize telakki edilmelidir. Bundan böyle tıbb-ı Nebevî çalışmaları hadis âlimleri ile birlikte konu ile ilgili ihtisas dalından hekimler tarafından müştereken yapılmalıdır.
 Prof. Dr. Asaf ATASEVEN (13)
 KAYNAKLAR
 1. Bucaille, M.: La bible, le coran et la Science (çev. Yıldırım, S.) Silm Matbaası İzmir, 1981.
 2. Opitz, K.: Kur'ân'da tababet (çev. Uzluk. F.N.) Ankara Ü.Tıp Fakültesi yayınları No: 240, A.Ü. Basımevi, 1971.
 3. Ataseven, A.: Kırk tıbbı hadis Tıbb-ı Nebevi" (hazırlanıyor)
 4. Corci Zeydan: İslâm Medeniyeti tarihi (terc. Megamiz, Z.) Cilt III. İstanbul sh. 35, 1876.
 5. Tahirül-Mevlevi: Müslümanlığın medeniyete hizmetleri (sadeleştiren Sert, A.) cilt I. İstanbul sh. 57, 1974.
 6. Sarı (Akdeniz. N.: Tıbb-ı Nebevi, Yeni Symposium. 19:65, Nisan 1981.
 7. Küçük, R.; Tıbbı Nebevi literatürü üzerine bir deneme. İlim ve Sanat sayı 3. Eylül-Ekim 1985.
 8. Ataseven A.: Tıbbı Nebevi'den bahisler, bulaşıcı hastalıklar. İslâm Mec. cilt 1 sayı 1sh, 52 Temmuz 1984.
 9. Denizkuşları, M.: Peygamberimiz ve Tıp Doğuş matbaası. İst. 1981.
 10. Ataseven. A.: Sünnet "Hitan" Hekimler Birliği Vakfı Kandil Matbaası Ankara, 1985.
 11. Aşçıoğlu, Ö.: Tıbb-ı Nebevi'de Dermatoloji. Gevher Nesibe Bilim haftası ve tıp günleri, sh. 518, 1982.
 12. Dr. Hüseyin Remzi: Tıbb-ı Nebevi (Osmanlıca) İstanbul, 1324/1906.
 13. Ataseven, A.: Tıbb-ı Nebevi (Dr. A. Ata)
 ----------------------------
 DİĞER İNTERNET KAYNAKLARI:
http://www.sonpeygam...b-i-nebevi.html
http://www.zehirli.o...likli-yasa.html
http://www.zehirli.o...ikli-yasam.html
http://mumsema.net/s...bbi-nebevi.html
http://tr.wikipedia....Tıbb-ı_Nebevi
http://www.harunyahy...ail/Number/6258
http://www.uzunhayat...sagligimiz.html

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Doktor değil, kasaba üfürükçüsünden çok daha geri durumda..

Baş ağrısı gibi kompleks bir olguyu kan verdirerek çözmeye çalışan birine ne demeli?

Daha binlerce modern tıbba aykırı durum söz konusu..Onlara girmiyorum.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, Abdülmalik yazdı:

Doktor değil, kasaba üfürükçüsünden çok daha geri durumda..

Baş ağrısı gibi kompleks bir olguyu kan verdirerek çözmeye çalışan birine ne demeli?

Daha binlerce modern tıbba aykırı durum söz konusu..Onlara girmiyorum.

 

Bugün Hz. Peygamber (sas)'in tıbbî hadisleri yukarıda ifade edildiği gibi tıbbî telakkilerimize uygunluk göstermektedir. Bu hadisler, tıp sahasındaki bugünkü gelişmelerden asırlar önce ifade buyrulduğu için, bir tıbbî hikmet, hatta tıbbî mucize telakki edilmelidir. Bundan böyle tıbb-ı Nebevî çalışmaları hadis âlimleri ile birlikte konu ile ilgili ihtisas dalından hekimler tarafından müştereken yapılmalıdır.
 Prof. Dr. Asaf ATASEVEN 

 

bu adamdan daha iyi biliyorsun yani yazık

dinsizliğiniz ahmak ettiği gibi aynı zamanda kör etmiş

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
3 saat önce, dr.Kemal yazdı:

Prof. Dr. Asaf ATASEVEN 

 

bu adamdan daha iyi biliyorsun yani yazık

dinsizliğiniz ahmak ettiği gibi aynı zamanda kör etmiş

 Siz muhterem Harvard'takilerden daha iyi biliyorsunuz ya, unutmayın evrimi.

 

 Akademik makâle istiyorum. Batı dünyasından veya Singapur Üniversitesi gibi saygın bir batı üniversitesinden olacak.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
17 dakika önce, Natüralist Ateist yazdı:

 Siz muhterem Harvard'takilerden daha iyi biliyorsunuz ya, unutmayın evrimi.

 

 Akademik makâle istiyorum. Batı dünyasından veya Singapur Üniversitesi gibi saygın bir batı üniversitesinden olacak.

Bir tane bile gösteremez..Eğer tıp

gelişmese idi şifa niyetine deve sidiği içerlerdi bunlar,hoş hala içiyorlar ama.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Burada ilginç olan uyanık çöl bedevisinin tıp adına yaptığı şarlatanlıklar değil..

Asıl ilginç olan Eğer Doktor ise (dilerim değildir.) bilimin biyolojinin ve evrim kurallarının merkezinde tıp eğitimi alan ve onca eğitime rağmen burada doğmatik geleneklerin oluşturduğu islama biat ederek tıbbi geçerliliği olmayan kaynaklardan çöl bedevisini ilahlaştırmaktır.

Dr. Kemal ölümden bu kadar mı korkuyorsun... Yoksa mUHAMMED'  in cennetinde kurduğun ütopya ile sonsuza kadar yaşama egon mu seni bu çıkmaza getirdi.

Doğrusu anlamış değilim.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammed yaşamamıştır. Hadis denilen sözler anonim bir şekilde derlenmiştir. Her kim faydalı olduğuna inandığı bir şey duyduysa hemen bunu Muhammed söylemişti diye ortaya atmıştır. Hadisler böyle oluşmuştur.

 

Müslimler cahil oldukları için de, hadislerde verilen bilgilerin çoğu ya yanlıştır, ya da zaten bilinen şeylerdir. Mucizevi filan bir mevzu hiç yoktur.

 

tarihinde democrossian tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Asıf Ataseven saplantılı bir adamdır. Kendini dine vermiştir. Din konusunda çok saplantılıdır. Yapacak bir şey yok, o da dine takmış kafayı. Kafayı taktı mı değil profesör olmak, uzaya gitse uzayı keşfetse uzayda allahı gördüm der. Takıntılı olmak böyle bir şey.

 

Adam dine kafayı takmış, dindar profesör olacağım diye canını dişine takmıştır. Adam yani dindardan da profesör olur, bunu gösterecek, dine hizmet edecek, hayatının gayesi bu! Takıntı, yapacak bir şey yok! Tüm engelleri aşarak din uğruna mahkemeydi şuydu buydu profesör olmayı başarmıştır. 

 

Amacına ulaştıktan sonra kansere yakalanıp hayatını kaybetmiştir. 2008...

 

tarihinde democrossian tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ganimet ve kadın düşkünü sapık Muhammed'mi doktor.Çöl yağmacı bedevi arap Muhammed'i bile doktor yapmışsın.Çüş diyorum artık

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 07.06.2018 at 04:07, dr.Kemal yazdı:

 

 

Muhammed elbette doktordu, günümüzde dahi onun üstüne doktor gelmedi, örneğin 6 yaşındaki kızlara nasıl tecavüz edilir, kendinden olmayanların kelleleri nasıl kesilir gibi dahiyane bir doktordu, bunları bilmiyor olmanız çok ayıp.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İnandiginiza gore bilhiim bi tane doktor vardı oda sunnetciydi kalktı çükünü kesti sonrada bizimkilerin de kesilmesine neden oldu İbrahimcigim yaptı bunu ama.gerçekten yaşam ismidir orasida meçhul 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

bildiğin koyun çobanı, doktor değildi. :)  zaten 4 peygamberde ne? gariptirkı allahmıdır?  tanrımıdır? yehovamıdır? nedir hep koyun çobanlarını peygamber secmış  :D 

 melekler bu işi daha iyi  yapardı. :D  

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

democrassionla aynı fikirdeyim. muhammed diye biri yaşamamıştır. isada yaşamamıştır musada yaşamamıştır. eğer yaşamış olsalardı. şimdi herkes onların mezarını 

 ve onlara ait tıbbı ispatlar oldgunu bilcektı. mesela mekkenın altında atınlar oldugu söyleniyor. peygamber mezarlarındada altınlar oldugu iddia ediliyor.peygamberler yaşasaydı 

 mezardan çok kemıklerı muzede olurdu. mezarda değil. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, godofwar yazdı:

democrassionla aynı fikirdeyim. muhammed diye biri yaşamamıştır. isada yaşamamıştır musada yaşamamıştır. eğer yaşamış olsalardı. şimdi herkes onların mezarını 

 ve onlara ait tıbbı ispatlar oldgunu bilcektı. mesela mekkenın altında atınlar oldugu söyleniyor. peygamber mezarlarındada altınlar oldugu iddia ediliyor.peygamberler yaşasaydı 

 mezardan çok kemıklerı muzede olurdu. mezarda değil. 

 

TABİİ Kİ AYNI FİKİRDE OLMAK ZORUNDASIN

çünkü sen de diğer dinsizlerde açıklayamıyorsunuz cevap veremiyorsunuz apışıp kalmış durumdasınız

acziyetnizden bir şey uydurmak zorundasınız

Çünkü bir Adam 1400 yıl önce tek başına çıkıyor

en mükemmel siyaseti yapıyor en mükemmel aile resiliğini yapıyor en mükemmel ordu kumandanlığını yapıyor

en mükemmel toplum bilimci oluyor bir anda tüm cahiliye devrinin pisliklerini  getirdiği dinle düzeltiyor temizliyor

hem tıpta hem sosyolojide hem psikolojide hem siyasette hem orduda hem ... konuda en mükemmeli icra ediyor

Bir adam her konuda uzman ve mükemmel kurallar ihdas edebilirmi?

hayır edemez

Ancak bu PEYGAMBER sav ise bunu yapabilir

Peygamberin varlığı icraatı İSLAMİYETİN DOĞRULUĞUNU İSBAT EDİYOR

işte bu nedenle yabancı ateistlerin dumura uğrayıp cevap veremediği yukarıdaki sorularda

tek çıkış yolları kalmış peygamber yaşamadı diyip işin içinden çıkmak

he he he

başka seçenekleri yok çünkü

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

hocam yapma yahuuu  :D  daha osmanlı dönemını bile çok az biliyoruz. 1299-1918.. sen 1400 yıl öncesını nerden? biliceksın elındekı sahte meallerlemı? :D  

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, dr.Kemal yazdı:

Çünkü bir Adam 1400 yıl önce tek başına çıkıyor

en mükemmel siyaseti yapıyor en mükemmel aile resiliğini yapıyor en mükemmel ordu kumandanlığını yapıyor

Bunu iddia edenler Müslümanlar.

 

2 dakika önce, dr.Kemal yazdı:

hem tıpta hem sosyolojide hem psikolojide hem siyasette hem orduda hem ... konuda en mükemmeli icra ediyor

Kaynak?

 

2 dakika önce, dr.Kemal yazdı:

Bir adam her konuda uzman ve mükemmel kurallar ihdas edebilirmi?

hayır edemez

Ancak bu PEYGAMBER sav ise bunu yapabilir

 Uzaylılar bu bilgileri vermiş olamaz mı? Yanlış anlamayın, bu bilgilerin doğruluğunun kanıtlanması durumundan bahsediyorum.

 

3 dakika önce, dr.Kemal yazdı:

Peygamberin varlığı icraatı İSLAMİYETİN DOĞRULUĞUNU İSBAT EDİYOR

Oxford'a söyleyin onu.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

hocam öyle bir anlatıyorsunuzkı: sizi görende  :D  1400 yaşında olduğnuzu zannedicek ayrıca kalın ikon kullanmakta ne? iş yahuuu biz körmüyüz?  :D inceltın hocam .. inceyıde görüyoruz kalınıda. ama siz hayal görüyorsunuz.  :D 

hocam yoksa siz cinmisiniz? yoksa perimi?  yoksa hafıf derrece tahtanızmı? eksık. 

 

  5 dakika önce, dr.Kemal yazdı:

Peygamberin varlığı icraatı İSLAMİYETİN DOĞRULUĞUNU İSBAT EDİYOR  

 

yook artık bu kadarda değildir..  :D:D  :D  hocam bu kadar uçmanın bir anlamı yok. sizden ispat istemıyorum çünkü ispatı yok imkansız biliyorum. 

 siizn mantıgınıza göre 8 milyarında müslüman olması gerekıyor.  :D sırf islam var diye muhammedın yaşadıgını söylemek bir anlam ifade etmez. 

bu mantıga göre  merih gezgenide var ama biz merıhlıler var diyormuyuz?  :D 

tarihinde godofwar tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

70058.jpg

 

İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASKIYASUNUŞ
ÖNSÖZ
O1 MUHAMMED     .
02  ISAAC NEWTON
03  İSA MESİH
04  BUDA        .
05  KONFÜÇYÜS .
06  ST PAUL (AZİZ PAVLUS)
07  TS’AI LUN
08  JOHANN GUTENBERG
09  KRİSTOF   KOLOMB
10  ALBERT EINSTEIN

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
31 dakika önce, dr.Kemal yazdı:

70058.jpg

 

İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASKIYASUNUŞ
ÖNSÖZ
O1 MUHAMMED     .
02  ISAAC NEWTON
03  İSA MESİH
04  BUDA        .
05  KONFÜÇYÜS .
06  ST PAUL (AZİZ PAVLUS)
07  TS’AI LUN
08  JOHANN GUTENBERG
09  KRİSTOF   KOLOMB
10  ALBERT EINSTEIN

Listeye bakın. Listede tüm din insanları var.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
50 minutes ago, dr.Kemal said:

70058.jpg

 

İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASKIYASUNUŞ
ÖNSÖZ
O1 MUHAMMED     .
02  ISAAC NEWTON
03  İSA MESİH
04  BUDA        .
05  KONFÜÇYÜS .
06  ST PAUL (AZİZ PAVLUS)
07  TS’AI LUN
08  JOHANN GUTENBERG
09  KRİSTOF   KOLOMB
10  ALBERT EINSTEIN

 

Pozitif yönde etki edenler bilim insanlar mesela Newton, Gutenberg, Einstein, negatif yönde edenler Muhammed, İsa, Pavlus gibi sahtekarlar, yalancılar, katliamcılar. Bunlardan bir kaçı da aşağıda:

 

15. lenin (1870-1924), bolşevik gücü rusya'da başarıya ulaştırdı.

20. mao tse-tung (1893-1976), çin komünizminin kurucusu

21. cengiz han (1167-1227), moğol imparatorluğunun kurucusu.

33. büyük iskender (356-323 m.ö.), şarkta yunan kültürünü yaydı.

35. adolf hitler (1889-1945), ikinci dünya savaşı'nı çıkardı.

63. josef stalin (1879-1953], sscb'yi vahşi bir baskı ile yönetti.

 

Dinci işte, malın önde gideni.

 

tarihinde sağduyu tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhammedin tıbbını gördük. Bir sürü cahil saçması. Onun doktorluğu buysa gerisini at çöpe zaten... Ivır zıvır saçma sapan bir takım fasaryalardan başka bir şey yok.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kadın düşkünü Muhammed'i dinci doktor yapmış.Ganimet,seks düşkünü araptan doktor felan olmaz.Olsa olsa ganimetçi katliamcı Muhammed olur.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

                                                                    Tengrizm,democrossian ( Peygamber yaşamadı demek yerine işte delilleri budur demek daha etkili olmaz mı )


 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 07.06.2018 at 03:07, dr.Kemal yazdı:

1) "Kim bilgisi olmadığı halde hekimlik yapmaya kalkışırsa, sebeb olacağı zararı öder."

(Ebu Davud, Diyat 23; Nesai, Kasame 41; İbni Mace, Tıb 16).
günümüz malpraktis yasası 1400 yıl önce yürürlüke imiş :good:

 2) Sad İbn Vakkas hastalanmış Hz. Peygamber (sas) ziyaretine gitmiş.

Sad'ı evinde hasta yatar görünce Haris bin Kelde'yi çağırın, O iyi bir hekimdir, sizi tedavi etsin" buyurmuştur. (Ebu Davud, Tıb 12).
 3)"Allah derdi de çareyi de verdiği gibi her dert için bir ilaç yaratmıştır. Bu sebeble tedaviye devam ediniz. Fakat haramla tedavi etmeyiniz." (Ebu Davud, Tıb 11).
 4) "Allah şifanızı sarhoşluk veren şeylerde yaratmamıştır." (Buhari, Eşribe 15).
 5) "İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunda aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit." (Buhari, Rikak 1; Tirmizi, Zühd 1; İbn Mace, Zühd 15)
 6) "Lanetlenmiş iki şeyden sakının:
 - Ya Rasulallah o iki şey nedir?" dediler. Peygamber Efendimiz (sas):
 -"İnsanların gelip geçtiği yola ve gölgelendiği yere abdest bozmaktır." buyurdu. (Müslim, Taharet 68; Ebu Davud, Taharet 15; Ahmet bin Hanbel, Müsned 2/372)
 7) "Sizden biriniz durgun suya bevl etmesin." (Buhari, Vudu 68; Müslim, Taharet 94; 96; Ebu Davud, Taharet 36).
İnsan dışkısı ve idrarının hastalık nedeni olması nedeniyle yasakalnmış

😎 "Hastayı üç gün geçmeden yoklamayınız." (Ramuz'el-Ehadis 2/489).

 9) "Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba vukua gelirse oradan ayrılmayınız." (Buhari, Tıb 30; Müslim, Selam 92, 93, 94, 98, 100)
Günümüz karantina prensibinin en önemli kısmı yine 1400 yıl önce ortaya konmuştur.Bu da hasta insanlardan hastalık bulaşabileeği fikrini akla getiriyor.Aynı çağlarda avrupada insanlar cadılıkla suçlanıyor hastalar tedavi yerine yakılarak tedavi ediliyordu.

 10) Cüzzamlıdan aslandan kaçar gibi kaçınız." (Buhari, Merda 19; A. Bin Hanbel, Müsned, 2/443).
 11) "Cüzzamlıyla aranızda bir mızrak boyu mesafe olduğu halde konuşunuz." (Ramuz el-Ehadis 2/471)
m.Lepra hastalığı son derece bulaşıvı bir hastalıktır


 12) "Köpek bir kabı yalarsa onu yedi defa yıkayın. O yedinin birinde toprakla temizleyin." (Buhari, Vudu 33; Davud, Taharet 37; Tirmizi, Taharet 68)
 13)"Size ne oluyor ki, dişleriniz sararmış olduğu halde yanıma geliyorsunuz. Misvak kullanınız." (A. b. Hanbel, Müsned 1/214).
 14) "Misvak hakkında tavsiyelerimi size çok tekrarladım." (Buhari, cuma 8; Nesai, Taharet 5; A.b. Hanbel, Müsned 3/143; Darimi, Vudu 18)
 Misvak konusu ayrı bir kitap bile olabilir buyrun misvakla ilgili hadis ve faydaları:
 "Cebrail (A.S), misvak kullanmayı bana o kadar çok tavsiye etti ki, misvak hakkında âyet inecek ve misvak kullanmak farz kılınacak zannettim."
 Misvağın faydalarını şöyle sıralayabiliriz:
 · Selülozun fizikî etkisi dişleri temizler.
 · Uçucu yağlar ve selüloz dişleri beyazlatır.
 · Kokulu reçine içerdiği için nefesin güzel kokmasını sağlar.
 · NaCl ve KCl'ün ödemi dışarı çekmesi, diş eti iltihaplarını iyileştirir.
 · Uçucu yağlar kabızlığı giderir.
 · Psikolojik etkileriyle siniri teskin eder.
 · İştahı açar.
 · Kaynatılarak suyunun içilmesinin basur hastalığına iyi geldiği tesbit edilmiştir.
 daha detaylı bilgiler: http://www.zehirli.o...ikli-yasam.html

15) "Allah temizdir, temizi sever. Etrafınızı temizleyiniz." (Tirmizi, Edeb 41).
 16) "Temizlik imanın yarısıdır." (Müslim, Taharet, 1; Tirmizi, Daavat 86; A.b. Hanbel Müsned 4/260, 5/342, 343, 344, 363, 370, 372; Darimi, vudu 2).
 17) "Her müslümanın yedi günde bir yıkanması Allah'ın onun üzerinde hakkıdır." (Müslim, Cuma 9).
 18) "Yiyecek ve içeceklerinizin kaplarının ağzını açık bırakmayınız." (Müslim, Eşribe 96, 98; Ebu Davud, Eşribe 22; Tirmizi Et'ime 15).

 19) "Efendimizin en çok sevdiği elbise hiberadır." (Hibera Yemende yapılan yeşil, pamuklu bir hırkadır) (A.b. Hanbel, Müsned 3/292; Değişik bir lafızla Ebu Davud, Libas 12).
 20) "İçkide şifa yoktur." (Darimi, Eşribe 6).
 21) "Sarhoşluk veren her içki haramdır." (Buhari, Edeb 80; Müslim Eşribe 73, 75; Ebu Davud Eşribe 5).
 22) "İçkiden sakının. Zira o her kötülüğün anahtarıdır." (Hakim, Müstedrek; Beyhaki, Şiabül-İman; Ramuz el-ehadis, 1/212).
 23) "Kadınlaşan erkeklere, erkekleşen kadınlara Allah lanet eder." (Feyzül Kadir 5/271).
 24) "Size denk olan kadınlarla evleniniz." (İbn Mace, Nikah 47).
 25) "Ey gençler topluluğu, evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü gözü korur... Evlenmeye gücü yetmeyen oruç tutsun." (Buhari, Nikah 3,60).
 26) "Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız" (Feyzül Kadir 4/212).
 27) "İnsanlar madenler gibidir. Eğer dinde anlayışını derinleştirebilirse cahiliyede hayırlı olan İslam’da da hayırlıdır." (Buhari, Enbiya 19).
 28) "Budala (dini diyaneti iyi olmayan) kadınlara çocuklarınızı emzirtmeyiniz. Zira tesir eder." (Kenzül-İrfan).
 29) "Seyahate çıkınız, sıhhat bulursunuz." (Taberanî)
 30) "Beş şey fıtrattandır: Bıyıkları kesmek, kasık kıllarını tıraş etmek, koltuk altı kıllarını yolmak, tırnakları kesmek ve sünnet olmak." (Buhari, Libas 63, 64; Müslim, Taharet 49, 50).

Şimdiye kadar zikredilen hadis-i şerifler genel tababet ve koruyucu hekimliğe dair seçtiklerimizdir. Biraz da tedavi konusunda örnekler verelim.
 Hz. Peygamber (sas) kendisine müracaat eden kimselere ya bir ilaç tavsiye eder ya da hekime gönderirdi.
 1) "İsmid (sürme taşı) çekin. O gözü açar ve kirpikleri besler." (Tirmizi Libas 23; Ahmet bin Hanbel, Müsned 3/476).

 2) "Gözü ağrıyan birisine Hz. Peygamber Efendimiz (sas) "Sabur ile tedavi et" buyurdu." (Müslim, Hac 89, 90).

 3) Çörek otu ölümden başka her derde devadır. (Buhari, Tıb 7).
Bu gün çörekotunda bulunan immünmodulatuvar maddelerin vücut savunma sistemini güçlendirdiği tesbit edilmiştir.Kanser ve enfeksiyonlaar faydalıdır.

 4) Şifa üç şeydedir: Bal şerbeti içmek, hacamat vurmak, dağlamak. {Dağlama daha sonra men edilmiştir.) (Buhari, Tıb 3; Ahmed bin Hanbel, Müsned 1/246).

 5) "Ud-u hindi (kustu hindi) kullanmaya devam ediniz. Onda yedi türlü şifa vardır. Uzre, (bademcik iltihabında) boğaza
 üflenir. Zatülcenbde hastaya içirilir." {Buhari, Tıb 10; Müslim, Selam 86,87; İbn Mace, Tıb 12, 17).

 6) "Umeys'in kızı Esma müshil olarak şubrun kullanıyordu. Hz. Peygamber Efendimiz (sas) keskin ve ağırdır buyurdu. Sonra Esma sena otu kullandı." (Tirmizi, Tıb 30)

 7) "Peygamber Efendimiz (sas) baş ağrısından şikâyet eden bir kimseye kan aldırmasını tavsiye etti." (Müslim, Selam 71).

 8)" Resulullah (sav)'in kanının durdurulması şu şekilde yapıldı. Hz. Ali kalkanın içinde su getirdi. Hz. Fatıma O'nun kanını yıkadı, sonra bir hasır yakıldı. Ve onun külü ile yara kapatıldı. (Buhari, Vudu 72; Tirmizi, Tıb 34, İbn Mace, Tıb 15; Ahmet bin Hanbel, Müsned 5/330, 334).

 9) "Hz. Peygamber ateşli bir kadının su ile serinletilmesini tavsiye etti." (Müslim, Selam 82).
 Bu gün de ateşli çocuklar ve yetişkinler ılık duşlarla ateşleri düşürülüyor.

 10) Hz. Peygamber (sas) dövme (tatuağe) yaptırmayı yasaklamıştır." (Buhari Tıb 26, Libas 86; Ebu Davud Libas 8).
Dövme nin bir çok bulaşıcı hastalığı yaydığı kesindir başlıca hepatit b aids ve benzer hasatlıklar

 11) "Peygamber Efendimiz (sas) kesilmiş burnun tamiri mülahazasıyla altından burun yapılmasına müsaade etmiştir." {Tirmizi, Libas 31).
Estetik cerrahinin temeli

 Hz. Peygamber (sas)'in tıp ile ilgili hadisleri ta başlangıçtan itibaren dikkati çekmiş, muhaddisler tarafından meşhur altı hadis kitabı (kütub-i sitte)’nın müellifleri, eserleri arasında tıbb-ı Nebevî'ye müstakil bir kitap veya bölüm ayırmışlardır.

 Buhari kitabu't-tıb ve kitabu'l-merda, başlığı altında iki bölüm, Ebu Davud kitabu't-tıb diye bir bölüm, Tirmizi cami olarak adlandırılan eserinde tıp bölümüne yer vermiştir.
 Keza İbni Mace, Müslim, Nesei, Ahmet Bin Hanbel, İmam Malik eserlerinde tıpla ilgili hadislere yer vermişlerdir. Daha sonra müstakil olarak tıbb-ı Nebevî adını taşıyan eserler yazılmıştır.
 İlk Tıbb-ı Nebevi H. 120. yılında yaşamış Abdül-Melik B. Habib tarafından yazılmıştır. (7)
 Brokelman ve Katip Çelebi 10'dan fazla Arapça Tıbb-ı Nebevi olduğundan bahsederler.
 Bundan başka Farsça, Urduca ve Türkçe Tıbb-ı Nebeviler mevcuttur.
 İstanbul kütüphanelerinde 20'nin üstünde Türkçe Tıbb-ı Nebevi’nin bulunduğunu tesbit ettik.(3).
 Osmanlı döneminde son yazılan Tıbbı Nebevî Dr. Hüseyin Remzi Bey (1896)’e aittir.(12).
 Cumhuriyet döneminde bu konuda Mahmut Denizkuşları tarafından Bursa İslâm Enstitüsü'nde bir doktora tezi yapılmıştır.(9)
 Yakın zamanlara kadar İslâm ülkelerinde Tıbb-ı Nebevi kitapları bir sağlık el kitabı olarak elden ele dolaşmıştır.

Bugün Hz. Peygamber (sas)'in tıbbî hadisleri yukarıda ifade edildiği gibi tıbbî telakkilerimize uygunluk göstermektedir. Bu hadisler, tıp sahasındaki bugünkü gelişmelerden asırlar önce ifade buyrulduğu için, bir tıbbî hikmet, hatta tıbbî mucize telakki edilmelidir. Bundan böyle tıbb-ı Nebevî çalışmaları hadis âlimleri ile birlikte konu ile ilgili ihtisas dalından hekimler tarafından müştereken yapılmalıdır.
 Prof. Dr. Asaf ATASEVEN (13)
 KAYNAKLAR
 1. Bucaille, M.: La bible, le coran et la Science (çev. Yıldırım, S.) Silm Matbaası İzmir, 1981.
 2. Opitz, K.: Kur'ân'da tababet (çev. Uzluk. F.N.) Ankara Ü.Tıp Fakültesi yayınları No: 240, A.Ü. Basımevi, 1971.
 3. Ataseven, A.: Kırk tıbbı hadis Tıbb-ı Nebevi" (hazırlanıyor)
 4. Corci Zeydan: İslâm Medeniyeti tarihi (terc. Megamiz, Z.) Cilt III. İstanbul sh. 35, 1876.
 5. Tahirül-Mevlevi: Müslümanlığın medeniyete hizmetleri (sadeleştiren Sert, A.) cilt I. İstanbul sh. 57, 1974.
 6. Sarı (Akdeniz. N.: Tıbb-ı Nebevi, Yeni Symposium. 19:65, Nisan 1981.
 7. Küçük, R.; Tıbbı Nebevi literatürü üzerine bir deneme. İlim ve Sanat sayı 3. Eylül-Ekim 1985.
 8. Ataseven A.: Tıbbı Nebevi'den bahisler, bulaşıcı hastalıklar. İslâm Mec. cilt 1 sayı 1sh, 52 Temmuz 1984.
 9. Denizkuşları, M.: Peygamberimiz ve Tıp Doğuş matbaası. İst. 1981.
 10. Ataseven. A.: Sünnet "Hitan" Hekimler Birliği Vakfı Kandil Matbaası Ankara, 1985.
 11. Aşçıoğlu, Ö.: Tıbb-ı Nebevi'de Dermatoloji. Gevher Nesibe Bilim haftası ve tıp günleri, sh. 518, 1982.
 12. Dr. Hüseyin Remzi: Tıbb-ı Nebevi (Osmanlıca) İstanbul, 1324/1906.
 13. Ataseven, A.: Tıbb-ı Nebevi (Dr. A. Ata)
 ----------------------------
 DİĞER İNTERNET KAYNAKLARI:
http://www.sonpeygam...b-i-nebevi.html
http://www.zehirli.o...likli-yasa.html
http://www.zehirli.o...ikli-yasam.html
http://mumsema.net/s...bbi-nebevi.html
http://tr.wikipedia....Tıbb-ı_Nebevi
http://www.harunyahy...ail/Number/6258
http://www.uzunhayat...sagligimiz.html

 

 Muhmed ebelik yapmış  desen belki inanan çıkar o kadar cariye kadını dourturamak uzmanlık ister

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.

Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Giriş Yap

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×