Jump to content

Tekillik hiçlik midir,Hiclikten Tanrı yaptı argümanı üzerine


Recommended Posts

Arkadaşlar  evrenin  en  başında  sonsuz  yoğunluk hacim  vs.gibi  unsurları  hiçlik  olarak  nitelemek  doğru  mudur? Madem  sonsuz  x,y,z var  o zaman bu  hicliktir  diyenler  olduğu  ve  de  Hiclikten  yaratan  Tanrı  olmak  durumunda  düşünüldüğü  için.Bu  hiçlik  teizmin  öne  sürdüğü  gibi  felsefi  bir  hiclik  midir  yoksa  fiziksel  bir  hiclik  midir  ?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 44
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

"PARMENİDES'İN BİR 'İ"

Parmenides (D. MÖ 540), Antik Yunan felsefesinin Sokrates öncesi kuşağının en önemli düşünürlerinden birisidir. Parmenides’e bu önemini sağlayan da “var olan (ya da hakikat) Bir’dir” sonucuna götüren; o zaman kadar benzeri görülmemiş, olağanüstü akıl yürütmesidir.

Parmenides’in akıl yürütmesini adım adım izleyelim.

1. Adım

-Hiç’ten var diye söz edemeyiz.

-Hiç’ten var diye söz edemezsek, hiç, hiçbir zaman var olmamıştır.

-Hiç, hiçbir zaman var olmamışsa, “hiçten var olma” diye bir şey de olamaz.

-O halde, “var olan” her zaman vardı demektir.

2. Adım

-Hiç, hiçbir zaman var olmamışsa, bir şeyin hiç haline gelmesi de olanaksızdır.

-O halde var olan, başlangıçsız ve yaratılmamış olduğu gibi bozulmazdır da.

3. Adım

-Ayrıca var olan ya da gerçeklik bölünebilir de olamaz.

Çünkü o zaman gerçekliğin arasına hiçlik girerdi.

-Hiçlik hiçbir zaman var olamayacağına göre, gerçeğin bölünebilirliği de olanaksızdır.

Sonuç

- Var olan her zaman var idi ise ve başlangıçsız, yaratılmamış ve bozulmaz ise,

o ezelidir, ebedidir, yaratılmamıştır ve yok olmayacaktır.

- Var olan bölünemez ise, o “Bir”dir ve hareketsizdir.

Hareket olarak gördüğümüz şeyler, “Bir”in içinde olup bitenlerdir.

M.Ö. 6. yüzyılda, Antik Yunan’da, o zamana kadar dünyayı açıklayıp anlamlandırmış olan mitolojik-dinsel dünya görüşünün inandırıcılığını yitirmeye başlaması üzerine, Thales’in “acaba evrenin ana maddesi nedir?” sorusunu sormasıyla başlayan büyük entelektüel sıçrama içinde, birbirlerine, kuşkudan kaynaklanan ve birbirlerinin felsefelerini açan ve aşan sorularla zincirleme bağlanmış düşünürler ortaya çıkarak Parmenides’e kadar gelişti. Parmenides’i ortaya çıkaran şey; Herakleitos’un açıkça ifade ettiği, Herakliatos’tan önceki düşünürlerin düşüncelerinden de dolaylı olarak çıkarsanabilen “değişme” düşüncesidir. Parmenides felsefi tezlerini, Herakleitos’un eleştirisi üzerine geliştirmiştir. Bu nedenle, Herakleitos, Parmenides’in göreceli bağlamıdır.

Felsefe tarihi boyunca, bütün düşünürlerin söyledikleri şeylerin, onların göreceli bağlamları ile anlamlanması gibi, Parmenides’in söyledikleri de Herakleitos ile anlam kazanır. Herakleitos’un “her şey değişir, asıl olan değişmedir” demesine karşılık, Parmenides “asıl olan değişmezliktir” der. Parmenides’in bütün entelektüel çabası, değişme diye bir şey olmadığını, değişme olarak görünen şeyin bir yanılsama olduğunu göstermeye yöneliktir.

Parmenides’in yukarıda adım adım ilerleyişini özetle belirttiğimiz akıl yürütmesi sonucunda vardığı “Var Olan Bir’dir” sonucu, toplumsal aklın Antik Yunan sıçramasının üç doruğundan birisi olan Platon’un (diğer ikisi Demokritos ve Aristoteles) beslendiği en önemli düşünsel kaynaklardan birisi olmuştur. Parmenides’in ortaya çıkması ile birlikte, toplumsal aklın “mutlak akılcı idealizm” segmentinin de şekillenmekte olduğunu görüyoruz.

Parmenides, Thales’in açtığı çığırda ilerleyip “var olan ve var olmayan nedir?” sorusu üzerine düşünüp, “Var Olan Bir’dir” sonucuna varırken, aynı zamanda “var olanı nasıl biliyorum?” sorusunu da cevaplandırmıştır. Prof. Gökberk’ten izleyelim. “Şimdiye kadarki filozofların doğa açıklamaları hep deney ve düşünmeye başka bir deyişle, belli bir takım deneylerin düşünme ile işlenmesine dayanıyordu. Parmenides’de ilk olarak, deney bir yana bırakılıyor, salt düşünmek -varlık üzerinde yalnız düşünmekle- varolanın nitelikleri türetilmeye çalışılıyor. Varlık’ın özü gereği, meydana gelmemiş, değişmez, bölünmez olduğu sonucuna bu yolla varılıyor.. .” (Prof. Dr. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 29)

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
26 dakika önce, Sütlü Kase yazdı:

'' Hiçlikten, kendiliğinden varlık oluşmaz ''

 

Bu cümle neden doğru olduğunu düşünüyorsan, neden düşüyorsun ?

 

Yanlış olduğunu düşünüyorsan, neden düşünüyorsun ?

Hiclikten  hiçlik  çıkar  ilkesinden  dolayı  bu  biraz  metafizik  bir  yorum  oldu  farkındayım veya  sezgisel  bir  bakış  acisida  denebilir. 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Parmenidesin akil yürütmesi ile ilgili biraz sorum olabilir...

 

1. Adımda ...

 

Hiçlikten var diye söz edemeyiz ...

 

Diyor...

 

Ve bütün çıkarımlar ini bunun üzerinden yapıyor neredeyse..

 

Ve çıkarımlari da sadece bu ilk kabulden cikarilamayacak kadar iddialı bence...

 

Hiclik var değildir den hiçbir zaman da var olmamıştır sonucuna nasıl varılır..

 

Şimdi var olmayan bir durum önceden yahut sonradan var olamaz mı.

 

Hiçlikten bir şey çıkmaz diyoruz..

 

Bu onermemiz doğru ise evren hiçlikten çıkmamıştır ...

 

Yani onun başlangıcına hiçlik diyemeyiz..

Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili Kirec, ve Sütlü Kase

Tekillik, sıfır hacme ve sonsuz yoğunluğa sahip; alışık olduğumuz fizik kurallarının geçerli olmadığı oluşumlara denilir. Örneğin kara delikler gerçekte kendi çaplarında küçük birer tekilliktir.Bu yüzden dir ki aslında 1. adım daki söylev kesinlikle doğru .Hiçlik ,hiç bir şeyin var olmadığını ifade eden bir  ifadedir ,hiçbir şeyin var olmadığı bir olgudan var diye söz edilemez .

Açılanan konunun cevabı da burada saklı  kanımca 

Dogmalarda anlatıldığı gibi Tanrı her şeyi yoktan yani hiçten var etmiş olsaydı oranın bir hiç olması için kendisinde orda olmaması lazımdı, hiçbir şey yoksa kendinden yaratmış olmalı 

Bunu anlayabilmek için önce tanrı yı  yada adına her ne diyorsak onu gökyüzünde elinde asası ile oturan yaşlı bir ihtiyar kral olarak beynimizde canlandırmaktan vazgeçmeliyiz zaten dinler de aslında bunu söyler incelersek. Ama biz hep o bizi görüyor işitiyor yazıyor, yazdırıyor ,öğretileri ile büyüdüğümüz için hep öyle sanarız .Belki de ilk zamanlar insanlara herşeyin yaratıcısı olarak öğretilen tanrı tüm evrenin oluşumu ile ilgili bir bilginin yansımasıdır ve bu bilgi üzerine din sistemleri kurulmuş ve insanlar bu sistemlerle yönetilmiştir .Henüz paranın, sosyalizmin politikanın, olmadığı zamanlar ??

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

İnsan zekası için hiçlik bir şeyin olmama durumuna karşılık gelir. 

 

@Barbak

 

►Bir şey önce olmaz daha sonra var olur ise ve onun dışında hiç bir şey söz konusu değilse. Hiç olan bir şeyden var olan bir şey çıkmış olur. Doğru artık hiç durumu ortadan kalkmıştır çünkü bir şey vardır. Bu bir zaman meselesi sadece, hiçlikten bir şeyin neden çıkamadığını açıklamaz. Benim sorun hiç olan bir durumdan var olan bir şeylerin ortaya çıkması idi. 

 

@akılsızşuursuzatom

 

Şimdi senin içinde yazıyorum,

 

►Uzun zaman önce herhangi bir insana hiçlikten neden bir şey çıkmaz diye sorsaydınız cevabı: ''Çünkü hiç olan bir şeyden var olan bir şeyin daha önce çıktığını görmedim o yüzden hiçlikten varlık oluşmaz derdi.''

 

Günümüzde bu söylem hala geçerliyken birde üstüne fiziksel imkansızlıklar eklenir, yani fizik yasaları eklenir. 

 

Ancak biliniyor ki evrenin başlangıcında ve öncesinde bilinen fizik yasaları geçerliliğini yitiriyor. Buda şu demek oluyor ki, hiçlikten varlık çıkmaz diye o zaman adına bilimsel bir yaklaşım yapılamaz. Hiçlikten varlığın oluşması o zaman için şuan da havaya atılan taşın yere düşmesi gibi bir durum olabilir. Nasıl sorusu o zaman ki kurallar ile açıklanır. 

 

Bunun  insan algısının anlayabileceği veya anlayamayacağı da belli değildir. Zira insan beyni bu tip şeyleri anlamak için evrimleşmedi. Biz hayatta kalmaya çalışmak gibi daha basit şeyler üzerinde geliştik. Belki çok ileri nesillerin beyinleri ve algıları bu pozisyona gelebilir. 

 

Sorduğum soru ile de aslında bu açıklamaya zemin yapmıştım. 

tarihinde Sütlü Kase tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
13 dakika önce, Sütlü Kase yazdı:

İnsan zekası için hiçlik bir şeyin olmama durumuna karşılık gelir. 

 

@Barbak

 

►Bir şey önce olmaz daha sonra var olur ise ve onun dışında hiç bir şey söz konusu değilse. Hiç olan bir şeyden var olan bir şey çıkmış olur. Doğru artık hiç durumu ortadan kalkmıştır çünkü bir şey vardır. Bu bir zaman meselesi sadece, hiçlikten bir şeyin neden çıkamadığını açıklamaz. Benim sorun hiç olan bir durumdan var olan bir şeylerin ortaya çıkması idi. 

 

@akılsızşuursuzatom

 

Şimdi senin içinde yazıyorum,

 

►Uzun zaman önce herhangi bir insana hiçlikten neden bir şey çıkmaz diye sorsaydınız cevabı: ''Çünkü hiç olan bir şeyden var olan bir şeyin daha önce çıktığını görmedim o yüzden hiçlikten varlık oluşmaz derdi.''

 

Günümüzde bu söylem hala geçerliyken birde üstüne fiziksel imkansızlıklar eklenir, yani fizik yasaları eklenir. 

 

Ancak biliniyor ki evrenin başlangıcında ve öncesinde bilinen fizik yasaları geçerliliğini yitiriyor. Buda şu demek oluyor ki, hiçlikten varlık çıkmaz diye o zaman adına bilimsel bir yaklaşım yapılamaz. Hiçlikten varlığın oluşması o zaman için şuan da havaya atılan taşın yere düşmesi gibi bir durum olabilir. Nasıl sorusu o zaman ki kurallar ile açıklanır. 

 

Bunun  insan algısının anlayabileceği veya anlayamayacağı da belli değildir. Zira insan beyni bu tip şeyleri anlamak için evrimleşmedi. Biz hayatta kalmaya çalışmak gibi daha basit şeyler üzerinde geliştik. Belki çok ileri nesillerin beyinleri ve algıları bu pozisyona gelebilir. 

 

Sorduğum soru ile de aslında bu açıklamaya zemin yapmıştım. 

teşekkür ediyorum aciklamalariniz  için. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
16 dakika önce, kirec yazdı:

Vakum dalgalanmalarından bu evren oluştu deniyor...

 

Bu hiçlikten oluşma değil.

 

Hiçlik hiç bir şeyin olmaması yani dalga malga da yok...

 

Bir şey var ve hemde dalgalanıyor ise ona hiçlik denemez.

 

 

 

Tanrısal  yaratima  göre  Hiclikten  olması  gerekmez  mi sizce?

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 minutes ago, akılsızşuursuzatom said:

Tanrısal  yaratima  göre  Hiclikten  olması  gerekmez  mi sizce?

Bilemem ki...

 

Belki hiç bir malzeme kullanmadan yaratmıştır...

 

Belki kendinden bir seyleri değiştirip dönüştürüp  ortaya çıkarmıştır...

 

Hiçlik ten bir şey çıkarabilmek baya zor bir iş ...

 

Ama ortamda illaki kendisi bulunduğuna göre bu hiçlik olmaz...

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, kirec said:

Bilemem ki...

 

Belki hiç bir malzeme kullanmadan yaratmıştır...

 

Belki kendinden bir seyleri değiştirip dönüştürüp  ortaya çıkarmıştır...

 

Hiçlik ten bir şey çıkarabilmek baya zor bir iş ...

 

Ama ortamda illaki kendisi bulunduğuna göre bu hiçlik olmaz...

 

Çamur kullanan bir tanrı vardı, adı neydi acaba?

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, kirec yazdı:

Vakum dalgalanmalarından bu evren oluştu deniyor...

 

Bu hiçlikten oluşma değil.

 

Hiçlik hiç bir şeyin olmaması yani dalga malga da yok...

 

Bir şey var ve hemde dalgalanıyor ise ona hiçlik denemez.

 

Vakum dalgalanmaları nereden geldi ?

 

Hep teistler mi aynı taktiği kullanacak ? 

 

Alıntı

Ama ortamda illaki kendisi bulunduğuna göre bu hiçlik olmaz...

 

Hangi ortam ?

tarihinde Sütlü Kase tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında sorulması gereken soru şu: Neden Hiç in peşine düşüyoruz ? Çünkü adı üstünde hiç, 

Cevap : Kitapta öyle yazıyor , hem de gününe kadar Tanrı evreni yoktan var etti .

Bence bu Tanrının her şeyin sahibi olduğunu savunabilmek için Onun gücünün fütursuzca abartılmasından başka bir şey değil. Ve Hiç hiçbir zaman var olmamıştır 

Bu yüzden peşine düşmeye de gerek yoktur

Link to post
Sitelerde Paylaş

https://islamingercekleri.wordpress.com/2013/05/25/2-kuranda-dunya-ve-evrenin-yaratilis-asamalari/

Birde lütfen Tanrının dünyayı nasıl yarattığını merak edenler bu linke gitsin. Bilgiler  en güvenilir kaynak sayılan kuran dan alınmadır dikkat edin …!

Yazıyı paylaşmak isterdim ama çok uzun  üşenmeyip okuyun lütfen …..:)

tarihinde Barbak tarafından düzenlendi
eksik bilgi
Link to post
Sitelerde Paylaş
22 hours ago, Sütlü Kase said:

Vakum dalgalanmaları nereden geldi ?

 

Hep teistler mi aynı taktiği kullanacak ? 

 

 

Hangi ortam ?

Neden vakum olsun ki...

 

Bir yerde vakum olabilmesi için kapalı bir kapta içi boş  olacak ve bu boslugun olduğu yerde vakum olur...

 

Vakum pompasiyla bir sürü enerji sarfederek o kapalı kaptaki boşluk vakumlanarak oluşuyor...

 

Evrenin başlangıcındaki vakum nasıl oluştu...

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, kirec yazdı:

Neden vakum olsun ki...

 

Bir yerde vakum olabilmesi için kapalı bir kapta içi boş  olacak ve bu boslugun olduğu yerde vakum olur...

 

Vakum pompasiyla bir sürü enerji sarfederek o kapalı kaptaki boşluk vakumlanarak oluşuyor...

 

Evrenin başlangıcındaki vakum nasıl oluştu...

 

 

Hayır o bahsi geçen vakum ile bu vakum aynı anlama gelmiyor. 

 

Google.

 

Alıntı

Vakum dalgalanmalarından bu evren oluştu deniyor...

 

.....................

tarihinde Sütlü Kase tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
On 09.10.2018 at 13:47, Barbak said:

https://islamingercekleri.wordpress.com/2013/05/25/2-kuranda-dunya-ve-evrenin-yaratilis-asamalari/

Birde lütfen Tanrının dünyayı nasıl yarattığını merak edenler bu linke gitsin. Bilgiler  en güvenilir kaynak sayılan kuran dan alınmadır dikkat edin …!

Yazıyı paylaşmak isterdim ama çok uzun  üşenmeyip okuyun lütfen …..:)

 

Hocam ağzınızdaki baklayı çıkarmışsınız gibi zaten ama, sizin olayınız; kitabınız ve onun ana fikri falan nedir?

Bir insan "ateist" foruma gelip de, en güvenilir kaynak olarak kuranı nasıl önerebilir? Ben mi yanlış anlıyorum mevzuyu yoksa? İroni falan mı yapıyorsunuz yoksa da ben mi çakamıyorum..?

"Güvenilir" kaynak derken, "orijinali" falan mı bulundu bunun??

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 hours ago, teflon said:

 

Hocam ağzınızdaki baklayı çıkarmışsınız gibi zaten ama, sizin olayınız; kitabınız ve onun ana fikri falan nedir?

Bir insan "ateist" foruma gelip de, en güvenilir kaynak olarak kuranı nasıl önerebilir? Ben mi yanlış anlıyorum mevzuyu yoksa? İroni falan mı yapıyorsunuz yoksa da ben mi çakamıyorum..?

"Güvenilir" kaynak derken, "orijinali" falan mı bulundu bunun??

 

Barbak'ın dediği farklı bir şey, yani Allah'ın evreni ve dünyayı nasıl yarattığını açıklamak isteyenlerin asıl kaynağının Kuran olması gerektiğini söylüyor. Mesela günümüzde bazı İslamcılar bilimin evrenin nasıl yaratıldığı konusunda ortaya attığı teorileri sahiplenip sanki Allah da o şekilde yaratabilir diyorlar ya, Barbak da bırakın bilimin teorilerine sahip çıkmayı, sizin kaynağınız orada, Kuran, gidin Kuran'ınıza baş vurun diyor. Sanırım.

 

Az önce gördüm, @acizlerdenbiri Big Bang'i sahiplenmiş, benim putum yaptı demeye başlamış, senin putunun yeri ve gökleri nasıl yarattığı Kuran'da yazıyor, bilim bizim rehberimiz, senin rehberin orada, 1400 yıl önceki cahil ve çapulcu arapların yazdığı Kuran. Herkes kendi önünden yesin.

tarihinde sağduyu tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...