Jump to content

HIRİSTİYAN MİSYONERLERİN İNTERNETTEKİ SİNSİ STRATEJİLERİ


Recommended Posts

Bazı Hıristiyan misyonerler internet dünyasında , özellikle forumlarda vb. sitelerde çeşitli maskeler kullanarak insanların İslam'dan uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyorlar.

Bazen bir ateist kılığına girerek dini karalamaya çalışırken, bazen de bir Müslüman kılığına girip, sözde yobazca düşünce ve tavırlar üreterek yine insanlarımızı İslam'dan soğutmaya çalışıyorlar.

Öncelikli amaçları Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak, daha sonra da manevi ve felsefi boşluğa düşen kişileri Hıristiyanlığa çekmeye çabalamak...

Ayrıca insanların Kuran'daki gerçek İslam'a yönelmelerini engellemek için de binbir takla atıyorlar.

Yine kimi zaman ateist veya başka bir dindenmiş gibi davranarak, kimi zaman da bir hadisçi Müslüman görüntüsü sergileyerek , Müslümanların hadis/mezhep ve tasavvuf öğretilerini sanki İslammış gibi algılamalarına devam etmelerini sağlamaya uğraşıyorlar.

Bir diğer uyguladıkları strateji, yine Müslüman veya tarafsız bir gözle bakan teolog kılığında, Kuran ayetlerini yorumlayan makaleler kaleme almaları ve bu yolla Müslümanların zihninde Hıristiyanlıkla uyumlu bir inanç geliştirmeye çalışmak.

Mesela Kuran'da İsa peygamberin çarmıha gerildiği yazdığını iddia eden yazılar yayımlıyorlar forum ve sitelerde. Hem de buna kanıt olarak, aslında çarmıha gerilmediğini söyleyen ayeti sunuyorlar. Ayetin anlamı üzerinde oynamalar, zorlamalar yoluyla ayetin söylediğinin tam tersini söylüyormuş gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Ayrıca İsa Peygambere kutsallık yükleme, fakirliği övme gibi Hıristiyanlık dininin temel esaslarını yine sanki Kuran ayetlerinde varmış gibi sunuyorlar. Tabii yine dillerini eğip bükerek, kendi öğretilerini kitaptanmış gibi göstermeye kalkıyorlar.

Bir diğer taktikleri de sanki Kuran'ın şu an piyasadaki sahte Tevrat, Zebur ve İncilleri onaylıyormuş gibi göstermeye kalkmaları ve bu yolla Müslümanlara "dinin tek kaynağı Kuran değil, diğer kitapları da ortak etmelisiniz" mesajı vermeye çalışmalarıdır. Yine sinsice ve disiplin içinde uygulanan bir oyun/taktik bu. Ve yine, kendilerini sanki bir Hıristiyan değil de Müslümanmış gibi göstererek yapmaktalar bunu.

Gerçekte ise şu an piyasadaki İnciller, Zebur veya Tevrat adını verdikleri kitaplar insan yazımı hadis kitaplarıdır. Yani gerçekleri değildir.

Zaten Kuran, onların gerçek kitaplarını sakladıklarını belirtir:

En'am Suresi 91 Allah'ı, kadrine/şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Çünkü, "Allah, insana hiçbir şey vahyetmemiştir." dediler. De ki "Mûsa'nın insanlara bir ışık, bir kılavuz olarak getirdiği Kitap'ı kim indirdi? Siz o Kitap'ı birtakım parşömenler yapıp ortaya sürüyorsunuz, birçoğunu da saklıyorsunuz. Size, sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler öğretildi." "Allah" de, sonra bırak onları saplandıkları batakta oynayadursunlar.

Ve Kuran İbrahim peygambere indirilen kitaptan da övgüyle bahseder, ve şu an elimizde bu kitap yoktur.

Kısacası Kuran'ın onayladığı eski kutsal kitaplar şu an piyasada görülen İnciller falan değildir. zaten şu an piyasadaki İncil/İnciller adı verilen kitapların insan yazımı hadis kitapları olduğunu Hıristiyanlar bile farkında.

Yine sanki üçleme inancına Kuran'dan destek varmış gibi göstermeye kalkan makaleler kaleme alıyor Hıristiyan misyonerler ve yine daha çok bunu tarafsız bir teolog rolü oynayarak yapıyorlar. Özellikle İngilizce ve Türkçe forumlarda bu stratejileri izliyorlar.

Keza Düz Dünya Teorisi saçmalığında da benzer yöntemler uyguluyorlar.

Bunun dışında, forumlarda veya video sitelerinde kendi paylaşımlarının altına yine kendileri övgü dolu mesajlar bırakıyorlar. Tabii bunları yapanlar da yine başka bilgisayarlardan yazan meslektaşları, yani misyonerler.

Yazılarının altına sözde başka inançtan kimselermiş gibi gelip "müthiş tespitler", "beni ikna ettiniz", "karşıt görüş içindeydim ama artık ben de böyle düşünüyorum" şeklinde kendi kendilerini doğrulayan ve öven mesajlar yazıyorlar.

Bir başka dikkatimi çeken nokta, artık dini bir terim bazı arama motorlarında arandığında ilk sayfalarda karşımıza Hıristiyan site ve forumların çıkması ve insanların Hıristiyan sitelere yönlendirilmeye çalışılması.

Son olarak belirtelim, dinini dürüst bir şekilde tebliğ eden misyonerlerden bahsetmiyoruz burada, yoksa herkes kendi dinini anlatmada özgürdür. Ama burada binbir hile ve taktik ile insanları dinlerinden uzaklaştırmaya ve planlarına ulaşmaya çalışan, internetteki yeni sinsi misyoner hareketinden bahsediyoruz. İslam'ın üstün olduğunun onlar da az veya çok farkındalar ve samimi olarak yapılacak tebliğlerde Müslümanların üstün geleceğini biliyorlar. Bu yüzden bazı Hıristiyan misyonerler bahsettiğim maske ve yalanları, stratejileri kullanarak emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
Link to post
Sitelerde Paylaş

Ne var bunda, bunu herkes yapıyor, özellikle islamcılar daha çok yapıyor, hatta islamcılar kandıramadığı yerde öldürüyor.

Sadece Yahudiler, Hristyanlar yapsa yine iyi, hiç olmazsa bunu bilgiyle, sorgulama aşılayarak yapıyorlar.

Hatta Yahudiler bu konuda bir kaç adım önde, bir yandan insanları sömürüyorlar, diğer yandan uyarıyorlar, ne ilginç değil mi?

Oysa uyarmak için uyarmıyorlar, uyarmaya mecbur oldukları için bunu yapıyorlar. Diğer deyişle, toplumu modern sisteme uyarlamak için uyandırmak zorunda kalıyorlar. İslam ise bildiği tek şeyi uyguluyor, ya bizden olacaksın ya da öleceksin.

Bu yüzden Hristyanlardan şikayet amaçlı açtığın bu başlık, asılnda İslamcıların gerçek yüzünü teşhir etmeye yaramış.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Efendim

 

Bir tane kendini akıllı sanan geri zekalı çıkıp diyor ki

"Hristiyanlar bizi dinimizden soğutmak için oyun oynuyorlar, haydi dinimize sahip çıkalım"

 

Be insan, benim aklım yok mu? Ben hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu idrak edemez miyim? İrdeleyemez miyim? Beni salak yerine koyarak bana neden hakaret ediyorsun? 

 

Ayrıca, Müslümanlığın Hristiyanlığa ve Museviliğe bok atmasını gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Hepsi aynı ortadoğu din geleneğinden geliyor. Hristiyanlık "gerçek museviliği" bulmak için yola çıkıyor. Kitlesel öldürmeler, kafa kesmeler vs. Müslümanlık keza insanlığın yarısına zulmetmiş. Hala zulmüne devam ediyor. Hristiyanlar, museviler, müslümanlar hepsi birbirini öldürmüş yüz yıllar boyunca. Bu kadar somut elle tutulur gözle görülür veriye rağmen bu din saçmalığının saçmalıktan öte bir şey olmadığını anlayamıyorlar insanlar. 

 

Bokun rengi kahverengiden laciverte dönmüş. Ama bok yine aynı bok. 

 

İşlerine gelmediği zaman "O değiştirilmiş" deniyor. Ben anlamadım, bu insanlar doğru yazanı yanlışla neden değiştiriyorlar? Böyle bir tezat olabilir mi? Kim değiştirmiş arkadaşım, ortaya bir şey atıyorsan ispatla. Ya da de ki; Allah Musevilik ve hristiyanlık ile saçmalamıştı. Müslümanlıkla daha az saçmaladı. Buyrun bunu kullanın. 

 

Saygılarımla

tarihinde EnverPasa tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Radikal bir hristiyanın çocuğu olarak dünyaya gelse en azılı hristiyan olacak insanların burada ahkam kesmesi saçmalıktan öte bir şey değil.

Din kollektif bir hezeyandır, bu kollektiviteye yeni katılan çocuk beyni bu hezeyanlara alıştırılır, dolayısıyla beyin bunu normalleştirir, ağını buna göre kurar.

Bu yapı ergenliğe geldiğinde sabitleşir ve aşılamaz. Yani herkesin doğrusu, sosyal çevreden aldığı impulslarla değişkenlik gösterir.

Tek çözüm var, dinlerin çocuk beyinlerine zerk edilmesi derhal yasaklanmalıdır. İnsanları saçma sapan hezeyanlarla kavga ettirmek, buna teşebbüs etmek, beyin yıkamak insanlık suçu olarak kabul edilmelidir.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları ümmî, nebî, resûle tâbî olurlar. 

A'raf 157 

 

bahsedilen ümmi resul Tevrat ve İncil'de nerde yazılı   ? 

bu Tevrat ve İncil şu anda elimizde yoksa , Kurân'ın doğru söylediğini nasıl anlayacağız.?

anlayamayacaksak ,bu ayet Kur'an'da niye var ? bu ayet günümüzde geçerli değilse niye delil olarak ileri sürülmüş ? 

 

Yunus 100  ''Ve pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine koyar.''

 

sonuç  2,2 milyar Hristiyan

 

HUD Suresi 119 ''Andolsun ki, Cehennem’i cinler ve insanlarla tamamen dolduracağım' hükmü böylece gerekçeli olarak kesinleşti.

''SECDE-13: Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Ancak, cinlerin ve insanların bir kısmıyla cehennemi topluca dolduracağıma dair sözüm gerçekleşmiştir.

 

Allah kullarını cehenneme atmak için mi böyle yaptı ?  

 

defalarca İncil okudum , tam tersi Kur'an'ı ve Muhammed'i lanetleyen bir kitap gördüm.İsa benden başka kurtarıcı yok diyor.Tevrat da da İncil de de kurtuluş israiloğullarından gelir diyor ve ismail ve soyu ikinci plana atılıyor , kötüleniyor,İsmail kardeşleriyle sürekli kavga halinde olacaktır deniliyor.gerçektende öyle değil mi ? bu gün arabistanda yahudi ve hristiyan görebiliyormusunuz ? ayet tezahür etmiş işte. (Tevrat'da İsmail yaban eşeğine benzetiliyor)

yani Tevrat da İncil de Kur'an ve Muhammed aleyhine.durum bu oluncada insanın kafası haliyle karışıyor.çorbaya dönüyor.

kumran yazıtları  1400 sene önceki Tevratı tastikleyince iş iyice çıkmaza giriyor.

 

5:46 - O peygamberlerin ardından, yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryemoğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur olan, kendinden önceki Tevrat'ı tasdik eden ve Allah'dan korkanlar için bir hidayet rehberi ve bir öğüt olan İncil'i verdik.
blank.gif
5:47 -

İncil ehli de Allah'ın ona indirdikleriyle hükmetsinler. Kim, Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar fâsıkların ta kendileridir.

 

 

olmayan,gizlenen,bilinmeyen bir kitapla nasıl hükmedilir ? ''hükmetmezse'' deniliyor.tehdit var. olacak ki hükmedilecek.

 

İncil'DE Kur'an'ı yalanlayan ayetler :

 

“Alfa ve Omega, başlangıç ve son Ben’im. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. 7 Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun Tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. 

vahiy-6

son benim dediğine göre Muhammed nasıl son din getirebilir ? ikisinden birini inkar etmek zorundayız..

 

 6 İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.

Yuhanna 14

Matta 10

38 Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. (YC2009)

Matta 16

24 Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. 

peki Kur'an ne diyor :

 

61:6 -

Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları! ben size Allah'ın elçisiyim. benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak (geldim)." demişti. Fakat onlara apaçık delillerle gelince "Bu, apaçık bir büyüdür." dediler.

 

 

İsa Ölüp Dirileceğini Önceden Bildiriyor

21  Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim’e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.
 
22 Bunun üzerine Petrus O’nu bir kenara çekip azarlamaya başladı. “Tanrı korusun, ya Rab! Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek!” dedi.
 
23 Ama İsa Petrus’a dönüp, “Çekil önümden, Şeytan!” dedi, “Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı’ya değil, insana özgüdür.”

 

Kur'an ne diyor :

NİSÂ-157: Ve yine 'Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu Mesih İsa'yı öldürdük' demelerinden dolayı. Gerçekte ise onlar onu ne öldürebilmiş ne de asabilmişlerdir. Ancak ona benzeyen biri kendilerine gösterildi. Onun hakkında aralarında ayrılığa düşenler ondan yana bir tereddüt içindedirler. Bu konuda onlar zanna dayanmaktan başka bir bilgiye sahip değildirler. Kesin olarak onu öldürmediler.

İsa'nın İncil'de cevabı belli : Çekil önümden şeytan! Bana engel oluyorsun.Düşüncelerin TANRIYA ÖZGÜ DEĞİL,İNSANA ÖZGÜDÜR .

 Galatyalılar 1

8 İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona! (YC2009)
9 Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum: Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun! 
 
Kur'an ne diyor :
MÂİDE-72: Hiç şüphesiz “Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir” diyenler kâfir oldular. 
 ''Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim. ''Maide - 3
 
70Onların hepsi, «Yani, sen Tanrı'nın Oğlu musun?» diye sordular.
O da onlara, «Söylediğiniz gibi, ben O'yum» dedi.
Luka
Kur'an ne diyor :
''Hıristiyanlarsa: “İsa Allah'ın oğludur” diyorlar. Bu sözler, daha önce inkâra sapanların söylediklerine benzer şekilde ağızlarıyla geveledikleri cahilce sözleridir ki, Allah kahretsin onları, nasıl da haktan sapıp yüz çeviriyorlar.'' Maide - 72
 
 
 
 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, fezadabirtürk yazdı:

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları ümmî, nebî, resûle tâbî olurlar. 

A'raf 157 

 

bahsedilen ümmi resul Tevrat ve İncil'de nerde yazılı   ? 

bu Tevrat ve İncil şu anda elimizde yoksa , Kurân'ın doğru söylediğini nasıl anlayacağız.?

anlayamayacaksak ,bu ayet Kur'an'da niye var ? bu ayet günümüzde geçerli değilse niye delil olarak ileri sürülmüş ? 

 

Yunus 100  ''Ve pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine koyar.''

 

sonuç  2,2 milyar Hristiyan

 

HUD Suresi 119 ''Andolsun ki, Cehennem’i cinler ve insanlarla tamamen dolduracağım' hükmü böylece gerekçeli olarak kesinleşti.

''SECDE-13: Dileseydik herkese hidayetini verirdik. Ancak, cinlerin ve insanların bir kısmıyla cehennemi topluca dolduracağıma dair sözüm gerçekleşmiştir.

 

Allah kullarını cehenneme atmak için mi böyle yaptı ?  

 

defalarca İncil okudum , tam tersi Kur'an'ı ve Muhammed'i lanetleyen bir kitap gördüm.İsa benden başka kurtarıcı yok diyor.Tevrat da da İncil de de kurtuluş israiloğullarından gelir diyor ve ismail ve soyu ikinci plana atılıyor , kötüleniyor,İsmail kardeşleriyle sürekli kavga halinde olacaktır deniliyor.gerçektende öyle değil mi ? bu gün arabistanda yahudi ve hristiyan görebiliyormusunuz ? ayet tezahür etmiş işte. (Tevrat'da İsmail yaban eşeğine benzetiliyor)

yani Tevrat da İncil de Kur'an ve Muhammed aleyhine.durum bu oluncada insanın kafası haliyle karışıyor.çorbaya dönüyor.

kumran yazıtları  1400 sene önceki Tevratı tastikleyince iş iyice çıkmaza giriyor.

 

5:46 - O peygamberlerin ardından, yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryemoğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur olan, kendinden önceki Tevrat'ı tasdik eden ve Allah'dan korkanlar için bir hidayet rehberi ve bir öğüt olan İncil'i verdik.
blank.gif
5:47 -

İncil ehli de Allah'ın ona indirdikleriyle hükmetsinler. Kim, Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar fâsıkların ta kendileridir.

 

 

olmayan,gizlenen,bilinmeyen bir kitapla nasıl hükmedilir ? ''hükmetmezse'' deniliyor.tehdit var. olacak ki hükmedilecek.

 

İncil'DE Kur'an'ı yalanlayan ayetler :

 

“Alfa ve Omega, başlangıç ve son Ben’im. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. 7 Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun Tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. 

vahiy-6

son benim dediğine göre Muhammed nasıl son din getirebilir ? ikisinden birini inkar etmek zorundayız..

 

 6 İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.

Yuhanna 14

Matta 10

38 Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. (YC2009)

Matta 16

24 Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. 

peki Kur'an ne diyor :

 

61:6 -

Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları! ben size Allah'ın elçisiyim. benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak (geldim)." demişti. Fakat onlara apaçık delillerle gelince "Bu, apaçık bir büyüdür." dediler.

 

 

İsa Ölüp Dirileceğini Önceden Bildiriyor

21  Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim’e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.
 
22 Bunun üzerine Petrus O’nu bir kenara çekip azarlamaya başladı. “Tanrı korusun, ya Rab! Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek!” dedi.
 
23 Ama İsa Petrus’a dönüp, “Çekil önümden, Şeytan!” dedi, “Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı’ya değil, insana özgüdür.”

 

Kur'an ne diyor :

NİSÂ-157: Ve yine 'Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu Mesih İsa'yı öldürdük' demelerinden dolayı. Gerçekte ise onlar onu ne öldürebilmiş ne de asabilmişlerdir. Ancak ona benzeyen biri kendilerine gösterildi. Onun hakkında aralarında ayrılığa düşenler ondan yana bir tereddüt içindedirler. Bu konuda onlar zanna dayanmaktan başka bir bilgiye sahip değildirler. Kesin olarak onu öldürmediler.

İsa'nın İncil'de cevabı belli : Çekil önümden şeytan! Bana engel oluyorsun.Düşüncelerin TANRIYA ÖZGÜ DEĞİL,İNSANA ÖZGÜDÜR .

 Galatyalılar 1

8 İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona! (YC2009)
9 Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum: Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun! 
 
Kur'an ne diyor :
MÂİDE-72: Hiç şüphesiz “Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir” diyenler kâfir oldular. 
 ''Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim. ''Maide - 3
 
70Onların hepsi, «Yani, sen Tanrı'nın Oğlu musun?» diye sordular.
O da onlara, «Söylediğiniz gibi, ben O'yum» dedi.
Luka
Kur'an ne diyor :
''Hıristiyanlarsa: “İsa Allah'ın oğludur” diyorlar. Bu sözler, daha önce inkâra sapanların söylediklerine benzer şekilde ağızlarıyla geveledikleri cahilce sözleridir ki, Allah kahretsin onları, nasıl da haktan sapıp yüz çeviriyorlar.'' Maide - 72
 
 
 
 

 

Bu saçmalıklara din diyoruz işte..

Ne İsa’yı ne Muhammed’i gören var ! Ama bunlara kafa yoran binlerce idiot var.

Tanrının oğlu olsa ne olur, olmasa ne olur?

Öldürülse ne olur, öldürülmese ne olur?

Bu gibi saçmalıklarla hayata yön vermeye çalışmak geri zekalılık değil mi?

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, Phocas yazdı:

Bu saçmalıklara din diyoruz işte..

Ne İsa’yı ne Muhammed’i gören var ! Ama bunlara kafa yoran binlerce idiot var.

Tanrının oğlu olsa ne olur, olmasa ne olur?

Öldürülse ne olur, öldürülmese ne olur?

Bu gibi saçmalıklarla hayata yön vermeye çalışmak geri zekalılık değil mi?

 

 

Rapora göre dünyada 2,2 milyar Hristiyan (yüzde 32), 1,6 milyar Müslüman (yüzde 23), 1 milyar Hindu (yüzde 15), 500 milyon Budist (yüzde 7) ve 14 milyon Yahudi(yüzde 0,2) yaşıyor. Bunlara ek olarak Afrika, Amerika, Asya ve Avustralya'da geleneksel dinlere inanan 400 milyon kişi (yüzde 6) var.

 

soru : hepsi geri zekalı mı ? 

Link to post
Sitelerde Paylaş
14 dakika önce, fezadabirtürk yazdı:

hepsi geri zekalı mı ?

Bu dinlere inananlar dinlerini kendileri mi seçti yoksa ailesinin o dine mensup oldukları mı için o dine inanıyorlar?Burası önemli.Hem çoğunluğun dinlere inanması o dinin doğru olduğunu da göstermez.

Mesela 1,6 milyar müslime göre 2,2 milyar Hristiyan da aptaldır.

tarihinde quayz tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
14 dakika önce, fezadabirtürk yazdı:

Rapora göre dünyada 2,2 milyar Hristiyan (yüzde 32), 1,6 milyar Müslüman (yüzde 23), 1 milyar Hindu (yüzde 15), 500 milyon Budist (yüzde 7) ve 14 milyon Yahudi(yüzde 0,2) yaşıyor. Bunlara ek olarak Afrika, Amerika, Asya ve Avustralya'da geleneksel dinlere inanan 400 milyon kişi (yüzde 6) var.

 

soru : hepsi geri zekalı mı ? 

Geri zekalı doğmuyorlar ama geri zekalı gibi yetiştiriliyorlar..Beyinlerine bebeklikten itibaren din zehiri bulaştırılıyor. Bu zehir, beyini şekillendiriyor, düzenleyip, beyni kendi amaçları doğrultusunda çalıştırıyor.

Bir Hindu müslümanlığa küçümser gözle bakarken, müslüman da Hindu’ya alay edici bakışla bakıyor, halbuki ganj’ın boklu sularında yıkanıp arınacağını düşünmekle, Kabe’nin etrafında 7 tur atmakla arınacağını düşünmek arasında mantıksal bir fark yok ama herkes kendine göre haklı..Niye?

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, Phocas yazdı:

Geri zekalı doğmuyorlar ama geri zekalı gibi yetiştiriliyorlar..Beyinlerine bebeklikten itibaren din zehiri bulaştırılıyor. Bu zehir, beyini şekillendiriyor, düzenleyip, beyni kendi amaçları doğrultusunda çalıştırıyor.

Bir Hindu müslümanlığa küçümser gözle bakarken, müslüman da Hindu’ya alay edici bakışla bakıyor, halbuki ganj’ın boklu sularında yıkanıp arınacağını düşünmekle, Kabe’nin etrafında 7 tur atmakla arınacağını düşünmek arasında mantıksal bir fark yok ama herkes kendine göre haklı..Niye?

 

 

 

hiç kimse inancından yüzde yüz emin olamaz.bu  ayrı bir muamma. kesin iman etmek için  beynin başka bir bölümü devreye giriyor olmalı.bu zekanın hükmedemediği bir bölge olmalı.ruh alıcı görevi görüyorda diyebilirsiniz ,his vs denilebilir lakin inanç bütünüyle zekayla ilişkilendirilemez. george harrison hiduizm dinin seçti ve hindu olarak öldü. george harrison gerizekalıysa onun gibi beste yapta göreyim  derler adama.

Link to post
Sitelerde Paylaş
20 dakika önce, fezadabirtürk yazdı:

hiç kimse inancından yüzde yüz emin olamaz.bu  ayrı bir muamma. kesin iman etmek için  beynin başka bir bölümü devreye giriyor olmalı.bu zekanın hükmedemediği bir bölge olmalı.ruh alıcı görevi görüyorda diyebilirsiniz ,his vs denilebilir lakin inanç bütünüyle zekayla ilişkilendirilemez. george harrison hiduizm dinin seçti ve hindu olarak öldü. george harrison gerizekalıysa onun gibi beste yapta göreyim  derler adama.

Yahu çocukken din zehiri almamışsan o din sana 30 yaşından sonra hükmedemez diyorum..Son derece zeki de olsan çocukken dinle beynin yoğrulmuşsa din beynine yerleşir, orada kalıcı etkiler bırakır.

Ateist anne, babanın çocuğu çok büyük olasılıkla ateist, müslüman anne, babanın çocuğu çok büyük olasılıkla müslüman, hristiyan, hindunun ki çok büyük olasılıkla ana baba dininden oluyor.

Beyin, dünyaya geldiğimizde son şeklini almış bir nesne değil, sosyal çevreden aldığı impulslarla gelişmeye ve kendini buna göre organize etmeye devam ediyor.

Çok yüksek zekalı bir matematikçi, çocukken din istismarına maruz kalmış ise dini masalların gerçek olamayacağını kavramayabiliyor, böyle çok insan var.

tarihinde Phocas tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, Phocas yazdı:

Yahu çocukken din zehiri almamışsan o din sana 30 yaşından sonra hükmedemez diyorum..Son derece zeki de olsan çocukken dinle beynin yoğrulmuşsa din beynine yerleşir, orada kalıcı etkiler bırakır.

Ateist anne, babanın çocuğu çok büyük olasılıkla ateist, müslüman anne, babanın çocuğu çok büyük olasılıkla müslüman, hristiyan, hindunun ki çok büyük olasılıkla ana baba dininden oluyor.

Beyin, dünyaya geldiğimizde son şeklini almış bir nesne değil, sosyal çevreden aldığı impulslarla gelişmeye ve kendini buna göre organize etmeye devam ediyor.

Çok yüksek zekalı bir matematikçi, çocukken din istismarına maruz kalmış ise dini masalların gerçek olamayacağını kavramayabiliyor, böyle çok insan var.

gizemli şeyler var.kelimelerin gücü gibi . kuran dinleyip ,ezan duyup müslüman olanlar ,bir sohbetle hristiyan olan ateistler var.burda farklı bir güç,etkileşim sözkonusu..insan karmaşık bir varlık.söz george harrison dan açılmışken ,konuya açıklık getirmesi açısından  bu yazıyı paylaşıyorum  :

 

George Harrison

Hinduizm dinine inanan Beatles üyesi George Harrison ilginç bir itirafta bulundu. "They sold their souls for Rock ‘n’ Roll" CD’sindeki röportajda My Sweet Lord (Benim Tatlı Efendim) şarkısıyla Hristiyanları kandırdığını açıkça anlatmıştır. O şarkının nakaratında birkaç kez ilahilerde kullanılan Halleluya (Tanrı’ya Övgüler Olsun) sözcüğü yumuşak bir şekilde tekrarlanır. Şarkının sonundaki nakaratta ise Halleluya yerine aynı şekilde Hare Krishna (Krishna, dertlerimi bitir) sözcüğü söylenir. Harrison bir röportajında şunları söyledi:

“My Sweet Lord şarkısının melodisi bir pop şarkısına benziyor. Gerçek amacım insanlara gizlice yaklaşmaktı. Şarkının başında Hare Krishna duyulsaydı belki dinlemezlerdi ama Halleluya duyulunca dinlerlerdi. Sonraki nakaratta sözcük Hare Krishna’ya dönüşünce kendilerini şarkının ritmine kaptırdıkları için, tepki göstermediler.”

Yani Harrison, Halleluya sözcüğünü söylemeye katılanlara sahte bir güven veriyordu. İşte Harrison’nın beyin yıkama yöntemiyle ilgili söylediği çok açık sözler:

“Benim için gençleri etkilemek çok önemlidir. Onları henüz küçük yaşlarda eğlendirerek beyinlerini yıkarsam; tüm yaşamları boyunca kazanmış olabilirim.”

Biyografisinde, bütün hayatını Hare Krishna mantrasını (Meditasyona götüren gizli sözcük) dünyaya yaymaya adadığını, bu sözlerin tekrarlanmasının birini çabucak meditasyona götürebildiğini ve bunun herkes için faydalı olduğunu anlattı.

Harrison, 58 yaşındayken akciğer kanserinden vefat etti. Cesedi yakıldıktan sonra Hinduizm geleneğine göre, külleri Hindular tarafından kutsal sayılan Ganj Nehri’ne döküldü.

tarihinde fezadabirtürk tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Dinler kandırmak üzerine kurulmuştur, en yetenekli kandırma metodları ile geliştirilmiştir. Bütün bu yalan ve uydurmalar insanların zaaflarına göre dizayn edilmiştir. Bu yüzden etkilidir, bu yüzden bilgisiz ve zayıf insanlar çok kolay kanmaktadır.

Ancak iş sadece kandırmakla bitmiyor, günümüzde din çok farklı bir biçime dönüştü. Din eskiden bir kaç gözü açık, kurnazın tekelindeydi, halen de öyle lakin eskiden dine sadece inanıyorlardı şimdi ise dinler geçim aracı haline geldi. Bir siyasi parti neyse, bir şirket neyse dinler de artık onlardan farksız konumdadır. Kısaca dinler artık şirketleşti, sözde inananlar aslında bu şirketin elemanı durumundadır. Düşünebiliyor musunuz, dinlerden daha çok para dönen bir oluşum yoktur. İşte kapitalistlerle dinlerin arasındaki farkı iyi anlamak lazım, kapitalistler emeği sömürür, dinler ise hem emeği, hem bedeni, hem beyni ve insanın bütün yaşamına haciz koyar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kendisini birşey zanneden konu sahibinin aklıyla bir zoru var. Bu kesin.

Anlaşılan bizi özlemiş ve bizsiz yapamıyor ki, uzun bir aradan sonra yine hortladı. Ne yaparsınız; narsist kişiliği olanlar yalnızlıktan nefret ederler.  

 

Burada bizzat kendisinin yıllardan beri yaptığı sanki başka birşeymiş gibi, din kardeşlerine utanmadan iftira atarken, yüzü bile kızarmıyor.

Evet din kardeşleri, çünkü bizzat müslümanlar hrıstıyanların ve yahudilerin doğmalarına ve elçilerine sonradan sahiplenenler. 

Buna rağmen ălenen kopyasını çektikleri kankalarına iftira atmakta bir beis görmüyorlar. 

 

Artı kendinden olmayanların diyarında din ve tanrı güzellemesi yapan müslümanlara ne denir ?! :D

Bu sorunun cevabı konu başlığında gizli.

Kısacası yine herzaman olduğu gibi epeyi zırvalamış.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 saat önce, fezadabirtürk yazdı:

gizemli şeyler var.kelimelerin gücü gibi . kuran dinleyip ,ezan duyup müslüman olanlar ,bir sohbetle hristiyan olan ateistler var.burda farklı bir güç,etkileşim sözkonusu..insan karmaşık bir varlık.söz george harrison dan açılmışken ,konuya açıklık getirmesi açısından  bu yazıyı paylaşıyorum  :

 

George Harrison

Hinduizm dinine inanan Beatles üyesi George Harrison ilginç bir itirafta bulundu. "They sold their souls for Rock ‘n’ Roll" CD’sindeki röportajda My Sweet Lord (Benim Tatlı Efendim) şarkısıyla Hristiyanları kandırdığını açıkça anlatmıştır. O şarkının nakaratında birkaç kez ilahilerde kullanılan Halleluya (Tanrı’ya Övgüler Olsun) sözcüğü yumuşak bir şekilde tekrarlanır. Şarkının sonundaki nakaratta ise Halleluya yerine aynı şekilde Hare Krishna (Krishna, dertlerimi bitir) sözcüğü söylenir. Harrison bir röportajında şunları söyledi:

“My Sweet Lord şarkısının melodisi bir pop şarkısına benziyor. Gerçek amacım insanlara gizlice yaklaşmaktı. Şarkının başında Hare Krishna duyulsaydı belki dinlemezlerdi ama Halleluya duyulunca dinlerlerdi. Sonraki nakaratta sözcük Hare Krishna’ya dönüşünce kendilerini şarkının ritmine kaptırdıkları için, tepki göstermediler.”

Yani Harrison, Halleluya sözcüğünü söylemeye katılanlara sahte bir güven veriyordu. İşte Harrison’nın beyin yıkama yöntemiyle ilgili söylediği çok açık sözler:

“Benim için gençleri etkilemek çok önemlidir. Onları henüz küçük yaşlarda eğlendirerek beyinlerini yıkarsam; tüm yaşamları boyunca kazanmış olabilirim.”

Biyografisinde, bütün hayatını Hare Krishna mantrasını (Meditasyona götüren gizli sözcük) dünyaya yaymaya adadığını, bu sözlerin tekrarlanmasının birini çabucak meditasyona götürebildiğini ve bunun herkes için faydalı olduğunu anlattı.

Harrison, 58 yaşındayken akciğer kanserinden vefat etti. Cesedi yakıldıktan sonra Hinduizm geleneğine göre, külleri Hindular tarafından kutsal sayılan Ganj Nehri’ne döküldü.

 

Şu  Hristiyanların kutsal kitabı orjinal değil mi? Yukarıda  incil yok demişsiniz.4 tane incil var

tarihinde adalet123 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...