Jump to content

Miras Ayetlerinin Çözümü


Recommended Posts

Miras ayetleri olan Nisa 11, 12 ve 176'nın her biri, gerçekte ayrı ayrı ayrı durumlar için ayrı formüller sunuyor. Hatta bu ayetlerdeki her cümle de kendi içinde ayrı durum ve formülden bahsetmekte...
 
İnternette araştırırken, bu 3 ayetin kendi içinde ayrı formül verdiğini farkedip söyleyenlerin olduğunu gördüm. Fakat dediğim gibi sadece ayet değil, ayetlerdeki her cümle de ayrıca kendi içinde farklı bir durum ve paylaşımdan bahsetmekte. Her cümle ayrı bir mirasçılar listesi ve alacakları oranları vermekte.
 
Cümlede kimlerden bahsediliyorsa, sadece onlar mirasçı demektir.Yani ya sırf onlar varlar hayatta, ya da başkaları da olsa da yine de sırf onlar miras almaya hak kazanıyor durumdalar.

Bundan dolayı da, aslında mezheplerin uyguladığı gibi birbirlerine karşı oran , ortak formül, avliye falan yok. Mesela Nisa 11'de " İkiden fazla kadın iseler ölenin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. " ifadesi tek başına ayrı bir formül (sadece kız çocukları varis ise ve ikiden fazla kız iseler bu oran geçerli, yoksa diğer şık ve şartlarda sözkonusu değil). 

Ve böylece taşlar yerine oturuyor. Her durumda miras yetiyor. Sadece bazı durumlarda artan miras sözkonusu, ama yine ayetler ışığında bu artan miktarın kimlere verileceği de bulunur. (Mesela Nisa 8. ayet...)
 
Şimdi bu bahsettiğimiz miras paylaşımını anlatan Nisa 11, 12 ve 176. ayetleri yazıp sonra da bir tanesi üzerinden çözümleme örneği sunalım:

Nisa

11. Allah size çocuklarınızla ilgili olarak şunu öneriyor: Erkek için, iki dişinin payı kadar. İkiden fazla kadın iseler ölenin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer çocuk sadece bir kadınsa, mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığından ana-babanın her biri için altıda bir hisse olacaktır. Ölenin çocuğu yoksa ve kendisine ana-babası mirasçı olmuşsa bu durumda anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının payı, yapacağı vasiyetten ve borcundan arta kalanın altıda biridir. Babalarınız var, oğullarınız var. Siz bunlardan hangisinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Allah'tan bir buyruğu önemseyin. Hiç kuşkusuz Allah herşeyi bilir, tüm hikmetlerin sahibidir.

12. Zevcelerinizin geriye bıraktığının yarısı sizindir, eğer onların çocuğu yoksa. Eğer onların çocuğu varsa, vasiyet ettikleri ve borçları ödendikten sonra geriye bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Eğer sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri zevcelerinizindir. Eğer sizin çocuğunuz varsa bu durumda, yaptığınız vasiyet ve borcunuz ödendikten sonra geriye kalanın sekizde biri zevcelerinizindir. Eğer miras bırakan erkek veya kadının ana-babası ve çocuğu yok da erkek kardeşi veya kız kardeşi varsa, bu kardeşlerden herbirine altıda bir düşer. Kardeşler bundan fazla ise bu takdirde onlar, yapılmış bulunan vasiyet ve borç ödendikten sonra üçte bire ortaktırlar. Kimseye zarar verilmemelidir. Allah'tan bir öneridir bu. Allah Alîm'dir, Halîm'dir.

176. Fetva istiyorlar senden. De ki: "Allah size, ana-babasız ve çocuksuz kişi hakkında şöyle fetva veriyor: 'Çocuğu olmayan, bir kız kardeşi bulunan kişi öldüğünde, onun terekesinin yarısı kız kardeşindir. Böyle bir kişi, çocuğu olmayan kız kardeşi öldüğünde, onun terekesinin tamamına mirasçı olur. Eğer ölenin iki kız kardeşi varsa terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer mirasçılar, kadın-erkek, birçok kardeşlerse bu durumda erkek kardeşe, iki kız kardeşin payı kadar verilir.' Allah size açık-seçik bildiriyor ki sapmayasınız. Allah, her şeyi gereğince bilmektedir.
 
***
 
Örnek olarak mesela 11. ayetin verdiği bilgileri açalım.
 
Bu ayetlerin her birinin, hatta onu da bırakın içlerindeki her cümlelerinin de ayrı ayrı durumlar içinde ayrı formüller sunduğunu söylemiştim. Çözümlemesini sunalım:
 
Nisa
 
11. "Allah size çocuklarınızla ilgili olarak şunu öneriyor: Erkek için, iki dişinin payı kadar."
 
Yani eğer mirasçılar sadece çocuklardan oluşuyorsa ve hem dişi hem de erkek çocuklar varsa , erkek çocuklar 2 birim alırken dişi olanlar ise 1 birim alacaklar.
 
Kısaca bir örnekle 300 L. miras varsa ve bir erkekle bir kadın çocukları sözkonusu ise, erkek 200 L. alırken kadın 100 L. alacak.
 
“İkiden fazla kadın iseler ölenin bıraktığının üçte ikisi onlarındır.”
 
Yani eğer mirasçı olarak sadece kız çocukları varsa, ve sayıları da ikiden fazla ise mirasın üçte ikisi onlarınmış. Burada dikkatinizi tekrar çekmek isterim ki; burada istenen, kızların üçte iki alması sadece ve de sadece bu durumda geçerlidir. Yoksa diğer şart ve durumlarda böyle bir pay sözkonusu değil.
(Bu arada 176. ayetteki ifadeyi de gözönünde bulundurunca, eğer varisler 2 kız çocuksa da yine üçte ikiye ortaktır bu 2 kişi).
 
 
Yine 300 L. örneğinden devam edecek olursak, sadece kız çocukları var ve sayıları ikiden fazla ise 200 lirasını aralarında paylaşırlar.
 
“Eğer çocuk sadece bir kadınsa, mirasın yarısı onundur.”
 
Ayetin içindeki bu devam cümlesinde belirtildiği üzere eğer ölen geriye sadece tek bir kız çocuğu bıraktıysa (ya da başkaları olsa da mirasçı durumunda olan sadece o ise ), mirasın yarısını alabiliyormuş.
 
Yine 300 Lira üzerinden gidersek 150 Lirası bu tek kız çocuğunun demektir.
 
“Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığından ana-babanın her biri için altıda bir hisse olacaktır.”
 
Bu ifadeden anlıyoruz ki bu sefer mirasçının çocuklarının yanında anne ve babasını da geride bırakmış ve bu yüzden onlara da pay var ( her biri için altıda bir...).
 
300 Liranın 50 Lirası annenin, 50 Lirası babanın, geriye kalan ise çocuklarındır.
 
“Ölenin çocuğu yoksa ve kendisine ana-babası mirasçı olmuşsa bu durumda anasına üçte bir düşer.”
 
Nisa 11 ayeti içinde geçen bu cümlede ise “sadece anne ve babanın mirasçı olduğu” durumdan bahsediliyor. Yani bu sefer çocuklar falan yok, sadece vefat edenin anne ve babası mirasçıdır(eğer geride kardeşler falan kaldıysa bile onlar mirasçı durumunda değiller).
 
Bu durumda anne üçte bir alıyormuş. Babadan cümle içinde bahsedildiği halde pay oranı verilmediğine göre geriye kalan yani üçte iki de babanın demektir.
 
Bu vaziyette anne 300 Liranın 100 Lirasını alırken baba ise 200 Lira alır.
 
Eğer kardeşleri varsa, anasının payı, yapacağı vasiyetten ve borcundan arta kalanın altıda biridir.”
 
Vefat edenin annesi var ama babası yoksa, ayrıca da kardeşleri varsa annenin payı altıda bire iniyor. Geriye kalanı kardeşler paylaşıyor. Ama tekrarlayalım, eğer baba da olsaydı , sadece anne ve baba terekeyi alacak, kardeşlere pay düşmeyecekti...(Ve ayetlerden anlaşıldığı üzere, eğer ölenin çocuğu varsa yine kardeşler pay alamaz).
 
Aynı şekilde 12 ve 176. ayetlerde de cümle cümle ayrı özel durum ve formüllerden bahsedilmekte . Mesela 12. ayette ölen geriye eş bıraktıysa , 176. ayet ise geride sadece kardeş/kardeşler bıraktıysa taksimin nasıl olacağını anlatmakta ve dediğim gibi yine bu ayetlerin içindeki her cümle kendi başına birer mirasçı listesi ve de formül içermekte.
 
Dilerseniz Nisa 176. ayeti de bu bağlamda kısaca inceleyelim:

176 Fetva istiyorlar senden. De ki: "Allah size, ana-babasız ve çocuksuz kişi hakkında şöyle fetva veriyor: 'Çocuğu olmayan, bir kız kardeşi bulunan kişi öldüğünde, onun terekesinin yarısı kız kardeşindir. Böyle bir kişi, çocuğu olmayan kız kardeşi öldüğünde, onun terekesinin tamamına mirasçı olur. Eğer ölenin iki kız kardeşi varsa terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer mirasçılar, kadın-erkek, birçok kardeşlerse bu durumda erkek kardeşe, iki kız kardeşin payı kadar verilir.' Allah size açık-seçik bildiriyor ki sapmayasınız. Allah, her şeyi gereğince bilmektedir.

Burada da "sadece kardeşler mirasçı ise" oranların ne olduğu anlatılıyor ve tabii ki yine her cümle ayrı bir liste ve ayrı bir formül sunuyor :

Eğer mirasçı sadece 1 kızkardeş ise mirasın yarısını,
Eğer mirasçı 1 erkek kardeş ise mirasın hepsini alıyor,
Eğer 2 kızkardeş mirasçı ise üçte ikisini almakta,
Eğer yine sadece kardeşler mirasçı ise ve bunlar kadınlı erkekli yani her iki cinsiyetten ise terekenin tamamını bire(kadın) iki (erkek) şeklinde paylaşırlar.
 
Bu arada geride kalan sadece birçok erkek kardeş varsa bu kardeşlerin mirasın tamamını alacağını, veya sırf ikiden fazla kız kardeş varsa (11. ayetten de işaret alarak) bu kızkardeşlerin mirasın üçte ikisini alacağını (kendi aralarında eşit bölüşerek) da dolaylı olarak anlamaktayız bu ayetlerden.

Zaten Nisa 11 ve 176. ayetleri alt alta okursanız, 11. ayette sırf çocuklar mirasçı olduğunda erkek ve kız çocuklara verilen oranlarla, 176. ayette sırf kardeşler mirasçı olduğunda erkek ve kız kardeşlere verilen oranların birebir aynı olduğunu göreceksiniz.
 
(Yeri gelmişken belirtelim; Nisa 12. ayetin bir cümlesinde bahsedilen kardeşlerle birlikte ölenin eşi de mirasçıdır. Ama bu 176. ayette ise “sadece kardeşler” mirasçıdır.)

Özetle: 11. ayette eş yok, 12. ayette eş varken, 176. ayette ise yalnızca kardeşler varken taksimin nasıl yapılacağı anlatılmakta…
 
***
 
Ve bilindiği üzere, ayetlere göre esas olan vasiyettir ve bu oranlar vasiyet yerine getirildikten ve eğer varsa borçlar ödendikten sonra geriye kalan malın paylaşımı içindir.
 
Görüldüğü üzere mirasın yetmemesi , avliye gibi sorunların hiçbiri yok gerçekte. Ayetler kusursuz bir şekilde miras paylaşımını anlatıyor. Buradaki önemli nokta, her cümlenin ayrı bir mirasçılar listesine göre ayrı bir formül verdiğini görebilmektir. Yani ayetlerin içindeki her bir cümle, özgün bir mirasçı listesi vermekte ve bu durumda mirasçıların ne alacağını anlatmakta.
 
Miras paylaşımıyla ilgili problemler çözülürken, kalan mirasçıların kim olduğuna bakılır ve bu tablonun mirasla ilgili ayetlerin hangi cümlesine denk geldiği belirlenerek miras taksimi yapılır.
 
Bir örnek olarak şu meşhur 3 kız mirasçı içeren soruyu çözelim.
 
“Bir adam ölür ve geride bir anne, bir baba, üç kız evlat ve bir de eş bırakır. Miras nasıl paylaşılacak?”.
 
Burada hem eş hem de çocuklar miraçı olduğuna göre Nisa 12. ayetin dördüncü cümlesi ilgili taksimi anlatmaktadır (zaten bu ayetin her cümlesi, geride kalan eş varsa yapılması gerekenleri anlatmaktadır) :
 
“Eğer sizin çocuğunuz varsa bu durumda, yaptığınız vasiyet ve borcunuz ödendikten sonra geriye kalanın sekizde biri zevcelerinizindir.”
 
Adam geride eşini bırakıyorsa ve de çocukları da varsa sadece bu kişiler mirasçı olabiliyor bu cümleye göre. Eşi terekenin sekizde birini alır ve geriye kalan sekizde yedi de çocukların olur. Vefat edenin anne, babası veya kardeşleri varsa bile bu durumda pay alamaz.
 
 
***
 
Dediğim gibi her cümle ayrı bir mirasçı listesi ve formül veriyor, ve her zaman miras yetiyor görüldüğü üzere.
 
Sadece bazı durumlarda artan miras sözkonusu, yine yazımın başlarında belirttiğim üzere bu artan mirasın kimlere verilebileceğini gösteren işaretler içeren ayetler var... Örneğin:
 
Nisa 8: Mirasın paylaştırılmasında hısım-akraba, yetimler, yoksul ve çaresizler de hazır bulunurlarsa, ondan onları da rızıklandırın ve onlara güzel ve hoş bir söz de söyleyin.


Selam ve sevgiler
 
Emre_1974tr
tarihinde Emre Karaköse tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 130
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Neden asırlardır kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapılmıştır ve hălen yapılmaktadır ?


Ta başından beri sadece kadınlar hamile kalabildikleri için olsa gerek. Dolayısıyla hamile haliyle kendini savunamazdı ve avlanamazdı ve geçimini de sağlayamazdı. Çocuk doğduğunda ise onunla ilgilenmek ve ona bakmak zorundaydı. Yani hamilelik sayesinde roller otomatikman dağılmıştı, diyebiliriz. Taş devrinden kalma güçlü ve ailesi için savaşan bir baba profili birçok yerde  günümüze kadar gelebilmiştir. Her kadın bir çocuğu büyütebilir ancak herkes mesleğinde başarılı olamaz. Bu yüzden mesleğinde başarılı olan erkeklere değer verilirken,  çocuk annelerine aynı değer verilmez çünkü ezelden beri aynı annelik yapıyorlar.
Artı, kadınlar erkeklere nazaran daha barışçıl olup uysal yapıları vardır. Erkekler ise gerçek erkek olmak için güçlü, özgüvenli ve saldırgan olmaları gerektiğine inanıyorlar.
Görüldüğü üzere ezelden beri kadınlar kötü pozisyondalar ve onları hălen sadece bir doğurma makinası olarak görenler bile var.

Hatta bu zihniyet ve ayrımcılık kutsal(!) kitaplara bile yansımıştır, ki sözde Tanrı´ların bile erkeklerden yana tavır aldığını söyleyebiliriz.   

 

tarihinde kavak tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, Emre Karaköse said:
 

 

Quote

 

İnternette araştırırken, bu 3 ayetin kendi içinde ayrı formül verdiğini farkedip söyleyenlerin olduğunu gördüm. Fakat dediğim gibi sadece ayet değil, ayetlerdeki her cümle de ayrıca kendi içinde farklı bir durum ve paylaşımdan bahsetmekte. Her cümle ayrı bir mirasçılar listesi ve alacakları oranları vermekte.

Kime, neye göre..?

 

Quote

Cümlede kimlerden bahsediliyorsa, sadece onlar mirasçı demektir.Yani ya sırf onlar varlar hayatta, ya da başkaları da olsa da yine de sırf onlar miras almaya hak kazanıyor durumdalar.

Kime, neye göre..?

 

Quote

Bundan dolayı da, aslında mezheplerin uyguladığı gibi birbirlerine karşı oran , ortak formül, avliye falan yok. Mesela Nisa 11'de " İkiden fazla kadın iseler ölenin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. " ifadesi tek başına ayrı bir formül (sadece kız çocukları varis ise ve ikiden fazla kız iseler bu oran geçerli, yoksa diğer şık ve şartlarda sözkonusu değil). 

Kime, neye göre..? Burada tüm mezhepler gömülüp, salak yerine konmuş. Bir de kuranın milyonlar tarafından yanlış anlaşılabilir bir kitap olduğu itiraf edilmiş.

 

Quote

Miras ayetleri olan Nisa 11, 12 ve 176'nın her biri, gerçekte ayrı ayrı ayrı durumlar için ayrı formüller sunuyor. Hatta bu ayetlerdeki her cümle de kendi içinde ayrı durum ve formülden bahsetmekte...

Kime, neye göre..?

 

Quote

avliye falan yok.

 

Hz. Ömer'den iyi biliyorsunuz bu işi sanırım..Saf ömer oturmuş bi de avliye yapmış; size sorsaymış ya(!) Burada da ömer gömülüp, salak yerine konmuş. Bir de kuranın, Hz. Ömer'in bile yanlış anlayabileceği bir kitap olduğu itiraf edilmiş.

 

Yine aynı hadise söz konusu. Allahın adına karar verip, onun adına atıp tutmak. (Bkz: shooting stars)

Kime sordunuz bu yorumu yaparken; allaha mı, peygambere mi, yoksa hz. Ömer'e mi??

 

Şu miras hesabı nasıl bir kuyruk acısıysa, (tıpkı şeytanlar, kandiller ve taş atan yıldızlar gibi), senelerdir yemediğiniz halt kalmadı temize çıkarmak için..

Bu uğurda; sahabeyi de, mezhepleri de, ömeri de, hatta peygamberi bile saf salak yerine koymakta hiçbir beis görmüyorsunuz görüldüğü üzere..

Hepsi yanlış anlamış da, bir tek sizin .ıçınızdan uydurduklarınız doğru. Yersen tabi.

tarihinde teflon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
39 minutes ago, kavak said:

Neden asırlardır kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapılmıştır ve hălen yapılmaktadır ?

 

Bir de meselenin bu ve devamında yazdıklarınızla ilgili yönü var.

Neresinden bakarsanız bakın bu miras ayetleri temizlenmez.

Devir 1400 sene önceki devir değil, bu bağlamda bu miras dağılımının modern zamanlarda hükmü yok, ayıbı çok.

Link to post
Sitelerde Paylaş
38 dakika önce, teflon yazdı:

 

Bir de meselenin bu ve devamında yazdıklarınızla ilgili yönü var.

Neresinden bakarsanız bakın bu miras ayetleri temizlenmez.

Devir 1400 sene önceki devir değil, bu bağlamda bu miras dağılımının modern zamanlarda hükmü yok, ayıbı çok.

 

Elbette düzeltilemez, çünkü bunu yapabilmek için bu mălum kitabın epeyi bir bölümünü yok hükmünde saymanız gerek. Müslümanların içine düştükleri ikilem işte tam bu noktada ortaya çıkıyor. Bu kitabın içeriğini zamanında 1:1 tanrı sözleri olarak lanse ederek ve bunu körü körüne kabullenerek bence bir çıkmaza girmişlerdir.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kadını ikinci sınıf görme ve ona yarım miras vermenin nedeni, soyun devamında onların ikincil rolü olduğunu düşünmek de olabilir,

Antik çağda, kadınların üreme konusundaki konumları kuluçka makinesinin kendisiydi. Ki bu Kuran’da sizi bir damla sudan yarattık denilip, kadın yumurtasını “bilemeyerek” onaylanır.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Ayetler apaçık ve gösterdim.

 

Mezhepler ve tasavvuf  elbette Kuran'ı anlayamaz, çünkü onlar farklı inançları olan ayrı öğretiler ve Kitabı da kendi öğretilerine uygun şekilde yorumlamak için bazen ayet cımbızlarlar, bazen de ayetlere temsili anlam yüklerler, olmadı hadis ile ayet iptal etmeye kalkarlar ve daha milyonlarca çeşit yöntem...

 

Fakat Kuran'da Miras konusu da çok net ve açık bir şekilde anlatılıyor gerçekte.

 

Avliye, ortak formül falan yok gördüğünüz üzere.

 

Her durum için ayrı paylaşım, tüm ayrıntılarıyla ve netliğiyle verilmiş durumda. Kusursuz bir şekilde...

 

Selam

 

 

tarihinde Emre Karaköse tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
2 hours ago, Emre Karaköse said:

Kitabı da kendi öğretilerine uygun şekilde yorumlamak için bazen ayet cımbızlarlar, bazen de ayetlere temsili anlam yüklerler, olmadı hadis ile ayet iptal etmeye kalkarlar ve daha milyonlarca çeşit yöntem...

 

Ha şunu bileydin :) .. hoş geldin emre karaköse. Tam kendini tarif etmişsin işte yukarıda.

 

Ayetler apaçıkmış(!)..O yüzden bin parçaya bölünmüş bu konuda islam alemi de mi..Sahabesine kadar..

Apaçık dediğin şey kendi öznel yorumların sadece.

Kim seni neden kaale alsın çorba gibi onlarca görüşün, aralarında islam alimlerinin de bulunduğu farklı görüşlerin içerisinden..

 

Quote

Fakat Kuran'da Miras konusu da çok net ve açık bir şekilde anlatılıyor gerçekte.

Avliye, ortak formül falan yok gördüğünüz üzere.

Her durum için ayrı paylaşım, tüm ayrıntılarıyla ve netliğiyle verilmiş durumda. Kusursuz bir şekilde...

 

Diğer safsatalarından önce, nedense cevap vermekten sürekli imtina ettiğin şu soruyu yinelemek istiyorum:

Hz. Ömer avliyeyi neden kullandı, neden gerek duydu? Böööylesine apaçık(!) bir durum varken ortada...?

 

49 minutes ago, Emre Karaköse said:

Veriyor zaten. 

Bu üç ayette sayılan kişilerle ilgili tüm kombinasyonlar.

Özetle: 11. ayette eş yok, 12. ayette eş varken, 176. ayette ise yalnızca kardeşler varken taksimin nasıl yapılacağı anlatılmakta…

 

Olası tüm durumlar denmiş sana; farkında mısın, yoksa saf ayağına mı yatıyorsun?

 

Bak miras konusuna ilişkin türlü safsata ve kıvırma yöntemlerinizle ilgili secereniz şurada dökülmüş mesela:

https://tr-tr.facebook.com/HzMuhammedMustafaSAVsevdalilari/posts/allah-matematik-hatasi-yapar-mikurandaki-matematik-hatası-internette-inananlarla/393028317467351/inananlarla/393028317467351/

 

Onlarca başlık bu forumda miras konusuna ilişkin. Kendi kendine ben yaptım olduculuk oyunu oynayacağına, oradaki eleştirilere cevap verebilsen keşke..

Ama sen allah adına karar verme işine öylesine kaptırmışsın ki kendini göründüğü kadarıyla..Muhammed, Ömer falan vız gelip tırıs gidiyor sana..

Yazdıkların şaka gibi bu bağlamda.

tarihinde teflon tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, Emre Karaköse yazdı:

 

Mezhepler ve tasavvuf  elbette Kuran'ı anlayamaz, çünkü onlar farklı inançları olan ayrı öğretiler ve Kitabı da kendi öğretilerine uygun şekilde yorumlamak için bazen ayet cımbızlarlar, bazen de ayetlere temsili anlam yüklerler, olmadı hadis ile ayet iptal etmeye kalkarlar ve daha milyonlarca çeşit yöntem...

 

Suçladığınız kişiler de sizin için aynı şeyi söylüyor Emre hocam. Hatta onların suçladığı kişiler de onlar için aynı şeyi söylüyor. Herkes ötekini "anlamaz" yapıyor. 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'ı anlayamazlar ifadem Kuran'ı bilerek anlamıyorların kinayeli bir anlatımı. Apaçık olan kitabı anlamamak için nasıl takla attıklarını gösteriyorum. Neden bugüne kadar apaçık ayetlerin söylediğinin farkında olmadıklarının...

 

Ve linkte verilen miras konusuyla ilgili eleştirilere tüm cevap yazımda var.

 

Hatta yazımın sonunda sürekli sorulan bir problem örneğini de çözüyorum.

 

Selam

 

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
9 saat önce, Emre Karaköse yazdı:
 
Sadece bazı durumlarda artan miras sözkonusu, yine yazımın başlarında belirttiğim üzere bu artan mirasın kimlere verilebileceğini gösteren işaretler içeren ayetler var... Örneğin:
 
Nisa 8: Mirasın paylaştırılmasında hısım-akraba, yetimler, yoksul ve çaresizler de hazır bulunurlarsa, ondan onları da rızıklandırın ve onlara güzel ve hoş bir söz de söyleyin.

 

Yalnız hocam bu ayette "artan miras" demiyor. Kendi payımıza düşen kısımdan vermemiz emrediliyor olamaz mı?

Link to post
Sitelerde Paylaş
10 saat önce, Emre Karaköse yazdı:

Veriyor zaten. 

 

Olasılık sayısı çok fazla. Hepsini veremez. Veriyor kabul edelim, bu aptalca bir iş olur. Öyle bir salak çabaya girmek aptallıktır. İşin kolayı varken, kolayı nasıl, her mirasçıya sabit bir oran tayin edersin. Kaç katılımcı olursa olsun payda eşitleme yapılır. Akıl bunu gerektirir. Öyle her değişen duruma göre oranları değiştirmek aptallıktır.

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 saat önce, Emre Karaköse yazdı:

Her durum için farklı oran ve çözüm sunuyor.

 

Doğrusu bu zaten. Eşi varsa ne olacağını söylüyor, yoksa ne olacağını anlatıyor, yok eğer sadece kardeşleri varsa nasıl taksim yapılacağını anlatıyor. 

 

Selam

Benim tek kızım ve sevmediğim hatta nefret ettiğim erkek kuzenim dışında mirasçım yok, mirasımı paylaştır bakalım?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Nisa 11'de mirasın yarısı kızının diyor.

 

"Eğer çocuk sadece bir kadınsa, mirasın yarısı onundur."

 

Tabii vasiyet bırakmadığını farz ediyoruz. Eğer vasiyet yazacaksan  muhtemelen hepsini kızına bırakacaksındır ki ayetlerde de önceliğin vasiyette olduğu defalarca vurgulanıyor. 

 

Selam

 

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 04.11.2018 at 13:44, Emre Karaköse yazdı:
Miras ayetleri olan Nisa 11, 12 ve 176'nın her biri, gerçekte ayrı ayrı ayrı durumlar için ayrı formüller sunuyor. Hatta bu ayetlerdeki her cümle de kendi içinde ayrı durum ve formülden bahsetmekte...
 
İnternette araştırırken, bu 3 ayetin kendi içinde ayrı formül verdiğini farkedip söyleyenlerin olduğunu gördüm. Fakat dediğim gibi sadece ayet değil, ayetlerdeki her cümle de ayrıca kendi içinde farklı bir durum ve paylaşımdan bahsetmekte. Her cümle ayrı bir mirasçılar listesi ve alacakları oranları vermekte.
 
Cümlede kimlerden bahsediliyorsa, sadece onlar mirasçı demektir.Yani ya sırf onlar varlar hayatta, ya da başkaları da olsa da yine de sırf onlar miras almaya hak kazanıyor durumdalar.

Bundan dolayı da, aslında mezheplerin uyguladığı gibi birbirlerine karşı oran , ortak formül, avliye falan yok. Mesela Nisa 11'de " İkiden fazla kadın iseler ölenin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. " ifadesi tek başına ayrı bir formül (sadece kız çocukları varis ise ve ikiden fazla kız iseler bu oran geçerli, yoksa diğer şık ve şartlarda sözkonusu değil). 

Ve böylece taşlar yerine oturuyor. Her durumda miras yetiyor. Sadece bazı durumlarda artan miras sözkonusu, ama yine ayetler ışığında bu artan miktarın kimlere verileceği de bulunur. (Mesela Nisa 8. ayet...)
 
Şimdi bu bahsettiğimiz miras paylaşımını anlatan Nisa 11, 12 ve 176. ayetleri yazıp sonra da bir tanesi üzerinden çözümleme örneği sunalım:

Nisa

11. Allah size çocuklarınızla ilgili olarak şunu öneriyor: Erkek için, iki dişinin payı kadar. İkiden fazla kadın iseler ölenin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer çocuk sadece bir kadınsa, mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığından ana-babanın her biri için altıda bir hisse olacaktır. Ölenin çocuğu yoksa ve kendisine ana-babası mirasçı olmuşsa bu durumda anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının payı, yapacağı vasiyetten ve borcundan arta kalanın altıda biridir. Babalarınız var, oğullarınız var. Siz bunlardan hangisinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Allah'tan bir buyruğu önemseyin. Hiç kuşkusuz Allah herşeyi bilir, tüm hikmetlerin sahibidir.

12. Zevcelerinizin geriye bıraktığının yarısı sizindir, eğer onların çocuğu yoksa. Eğer onların çocuğu varsa, vasiyet ettikleri ve borçları ödendikten sonra geriye bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Eğer sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri zevcelerinizindir. Eğer sizin çocuğunuz varsa bu durumda, yaptığınız vasiyet ve borcunuz ödendikten sonra geriye kalanın sekizde biri zevcelerinizindir. Eğer miras bırakan erkek veya kadının ana-babası ve çocuğu yok da erkek kardeşi veya kız kardeşi varsa, bu kardeşlerden herbirine altıda bir düşer. Kardeşler bundan fazla ise bu takdirde onlar, yapılmış bulunan vasiyet ve borç ödendikten sonra üçte bire ortaktırlar. Kimseye zarar verilmemelidir. Allah'tan bir öneridir bu. Allah Alîm'dir, Halîm'dir.

176. Fetva istiyorlar senden. De ki: "Allah size, ana-babasız ve çocuksuz kişi hakkında şöyle fetva veriyor: 'Çocuğu olmayan, bir kız kardeşi bulunan kişi öldüğünde, onun terekesinin yarısı kız kardeşindir. Böyle bir kişi, çocuğu olmayan kız kardeşi öldüğünde, onun terekesinin tamamına mirasçı olur. Eğer ölenin iki kız kardeşi varsa terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer mirasçılar, kadın-erkek, birçok kardeşlerse bu durumda erkek kardeşe, iki kız kardeşin payı kadar verilir.' Allah size açık-seçik bildiriyor ki sapmayasınız. Allah, her şeyi gereğince bilmektedir.
 
***
 
Örnek olarak mesela 11. ayetin verdiği bilgileri açalım.
 
Bu ayetlerin her birinin, hatta onu da bırakın içlerindeki her cümlelerinin de ayrı ayrı durumlar içinde ayrı formüller sunduğunu söylemiştim. Çözümlemesini sunalım:
 
Nisa
 
11. "Allah size çocuklarınızla ilgili olarak şunu öneriyor: Erkek için, iki dişinin payı kadar."
 
Yani eğer mirasçılar sadece çocuklardan oluşuyorsa ve hem dişi hem de erkek çocuklar varsa , erkek çocuklar 2 birim alırken dişi olanlar ise 1 birim alacaklar.
 
Kısaca bir örnekle 300 L. miras varsa ve bir erkekle bir kadın çocukları sözkonusu ise, erkek 200 L. alırken kadın 100 L. alacak.
 
“İkiden fazla kadın iseler ölenin bıraktığının üçte ikisi onlarındır.”
 
Yani eğer mirasçı olarak sadece kız çocukları varsa, ve sayıları da ikiden fazla ise mirasın üçte ikisi onlarınmış. Burada dikkatinizi tekrar çekmek isterim ki; burada istenen, kızların üçte iki alması sadece ve de sadece bu durumda geçerlidir. Yoksa diğer şart ve durumlarda böyle bir pay sözkonusu değil.
(Bu arada 176. ayetteki ifadeyi de gözönünde bulundurunca, eğer varisler 2 kız çocuksa da yine üçte ikiye ortaktır bu 2 kişi).
 
 
Yine 300 L. örneğinden devam edecek olursak, sadece kız çocukları var ve sayıları ikiden fazla ise 200 lirasını aralarında paylaşırlar.
 
“Eğer çocuk sadece bir kadınsa, mirasın yarısı onundur.”
 
Ayetin içindeki bu devam cümlesinde belirtildiği üzere eğer ölen geriye sadece tek bir kız çocuğu bıraktıysa (ya da başkaları olsa da mirasçı durumunda olan sadece o ise ), mirasın yarısını alabiliyormuş.
 
Yine 300 Lira üzerinden gidersek 150 Lirası bu tek kız çocuğunun demektir.
 
“Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığından ana-babanın her biri için altıda bir hisse olacaktır.”
 
Bu ifadeden anlıyoruz ki bu sefer mirasçının çocuklarının yanında anne ve babasını da geride bırakmış ve bu yüzden onlara da pay var ( her biri için altıda bir...).
 
300 Liranın 50 Lirası annenin, 50 Lirası babanın, geriye kalan ise çocuklarındır.
 
“Ölenin çocuğu yoksa ve kendisine ana-babası mirasçı olmuşsa bu durumda anasına üçte bir düşer.”
 
Nisa 11 ayeti içinde geçen bu cümlede ise “sadece anne ve babanın mirasçı olduğu” durumdan bahsediliyor. Yani bu sefer çocuklar falan yok, sadece vefat edenin anne ve babası mirasçıdır(eğer geride kardeşler falan kaldıysa bile onlar mirasçı durumunda değiller).
 
Bu durumda anne üçte bir alıyormuş. Babadan cümle içinde bahsedildiği halde pay oranı verilmediğine göre geriye kalan yani üçte iki de babanın demektir.
 
Bu vaziyette anne 300 Liranın 100 Lirasını alırken baba ise 200 Lira alır.
 
Eğer kardeşleri varsa, anasının payı, yapacağı vasiyetten ve borcundan arta kalanın altıda biridir.”
 
Vefat edenin annesi var ama babası yoksa, ayrıca da kardeşleri varsa annenin payı altıda bire iniyor. Geriye kalanı kardeşler paylaşıyor. Ama tekrarlayalım, eğer baba da olsaydı , sadece anne ve baba terekeyi alacak, kardeşlere pay düşmeyecekti...(Ve ayetlerden anlaşıldığı üzere, eğer ölenin çocuğu varsa yine kardeşler pay alamaz).
 
Aynı şekilde 12 ve 176. ayetlerde de cümle cümle ayrı özel durum ve formüllerden bahsedilmekte . Mesela 12. ayette ölen geriye eş bıraktıysa , 176. ayet ise geride sadece kardeş/kardeşler bıraktıysa taksimin nasıl olacağını anlatmakta ve dediğim gibi yine bu ayetlerin içindeki her cümle kendi başına birer mirasçı listesi ve de formül içermekte.
 
Dilerseniz Nisa 176. ayeti de bu bağlamda kısaca inceleyelim:

176 Fetva istiyorlar senden. De ki: "Allah size, ana-babasız ve çocuksuz kişi hakkında şöyle fetva veriyor: 'Çocuğu olmayan, bir kız kardeşi bulunan kişi öldüğünde, onun terekesinin yarısı kız kardeşindir. Böyle bir kişi, çocuğu olmayan kız kardeşi öldüğünde, onun terekesinin tamamına mirasçı olur. Eğer ölenin iki kız kardeşi varsa terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer mirasçılar, kadın-erkek, birçok kardeşlerse bu durumda erkek kardeşe, iki kız kardeşin payı kadar verilir.' Allah size açık-seçik bildiriyor ki sapmayasınız. Allah, her şeyi gereğince bilmektedir.

Burada da "sadece kardeşler mirasçı ise" oranların ne olduğu anlatılıyor ve tabii ki yine her cümle ayrı bir liste ve ayrı bir formül sunuyor :

Eğer mirasçı sadece 1 kızkardeş ise mirasın yarısını,
Eğer mirasçı 1 erkek kardeş ise mirasın hepsini alıyor,
Eğer 2 kızkardeş mirasçı ise üçte ikisini almakta,
Eğer yine sadece kardeşler mirasçı ise ve bunlar kadınlı erkekli yani her iki cinsiyetten ise terekenin tamamını bire(kadın) iki (erkek) şeklinde paylaşırlar.
 
Bu arada geride kalan sadece birçok erkek kardeş varsa bu kardeşlerin mirasın tamamını alacağını, veya sırf ikiden fazla kız kardeş varsa (11. ayetten de işaret alarak) bu kızkardeşlerin mirasın üçte ikisini alacağını (kendi aralarında eşit bölüşerek) da dolaylı olarak anlamaktayız bu ayetlerden.

Zaten Nisa 11 ve 176. ayetleri alt alta okursanız, 11. ayette sırf çocuklar mirasçı olduğunda erkek ve kız çocuklara verilen oranlarla, 176. ayette sırf kardeşler mirasçı olduğunda erkek ve kız kardeşlere verilen oranların birebir aynı olduğunu göreceksiniz.
 
(Yeri gelmişken belirtelim; Nisa 12. ayetin bir cümlesinde bahsedilen kardeşlerle birlikte ölenin eşi de mirasçıdır. Ama bu 176. ayette ise “sadece kardeşler” mirasçıdır.)

Özetle: 11. ayette eş yok, 12. ayette eş varken, 176. ayette ise yalnızca kardeşler varken taksimin nasıl yapılacağı anlatılmakta…
 
***
 
Ve bilindiği üzere, ayetlere göre esas olan vasiyettir ve bu oranlar vasiyet yerine getirildikten ve eğer varsa borçlar ödendikten sonra geriye kalan malın paylaşımı içindir.
 
Görüldüğü üzere mirasın yetmemesi , avliye gibi sorunların hiçbiri yok gerçekte. Ayetler kusursuz bir şekilde miras paylaşımını anlatıyor. Buradaki önemli nokta, her cümlenin ayrı bir mirasçılar listesine göre ayrı bir formül verdiğini görebilmektir. Yani ayetlerin içindeki her bir cümle, özgün bir mirasçı listesi vermekte ve bu durumda mirasçıların ne alacağını anlatmakta.
 
Miras paylaşımıyla ilgili problemler çözülürken, kalan mirasçıların kim olduğuna bakılır ve bu tablonun mirasla ilgili ayetlerin hangi cümlesine denk geldiği belirlenerek miras taksimi yapılır.
 
Bir örnek olarak şu meşhur 3 kız mirasçı içeren soruyu çözelim.
 
“Bir adam ölür ve geride bir anne, bir baba, üç kız evlat ve bir de eş bırakır. Miras nasıl paylaşılacak?”.
 
Burada hem eş hem de çocuklar miraçı olduğuna göre Nisa 12. ayetin dördüncü cümlesi ilgili taksimi anlatmaktadır (zaten bu ayetin her cümlesi, geride kalan eş varsa yapılması gerekenleri anlatmaktadır) :
 
“Eğer sizin çocuğunuz varsa bu durumda, yaptığınız vasiyet ve borcunuz ödendikten sonra geriye kalanın sekizde biri zevcelerinizindir.”
 
Adam geride eşini bırakıyorsa ve de çocukları da varsa sadece bu kişiler mirasçı olabiliyor bu cümleye göre. Eşi terekenin sekizde birini alır ve geriye kalan sekizde yedi de çocukların olur. Vefat edenin anne, babası veya kardeşleri varsa bile bu durumda pay alamaz.
 
 
***
 
Dediğim gibi her cümle ayrı bir mirasçı listesi ve formül veriyor, ve her zaman miras yetiyor görüldüğü üzere.
 
Sadece bazı durumlarda artan miras sözkonusu, yine yazımın başlarında belirttiğim üzere bu artan mirasın kimlere verilebileceğini gösteren işaretler içeren ayetler var... Örneğin:
 
Nisa 8: Mirasın paylaştırılmasında hısım-akraba, yetimler, yoksul ve çaresizler de hazır bulunurlarsa, ondan onları da rızıklandırın ve onlara güzel ve hoş bir söz de söyleyin.


Selam ve sevgiler
 
Emre_1974tr

Bu fikler seninse ben bok yemyi kabul ediyorum am aksı haldeyse başkalarının yszızısnı kopya ediyorsan. sana yine toz kozdurmuyorum  kendime hakeret etmiş oluyorum. ve ağır bir bir hakaret ama göze alıyorum. Konu başlığı bu olmalydı. neyse oldu diyelim yahu sen hakmisin karar veren mercimisin buna mahkelamlar karar vermesi deyili illaki islamın karar vermesimi gerekiyor soruyorum sana kurana göre hangi dava  kuranın miras paylaşımı  onatladı sayrmısın habgi ülkde de  1x8 etti söylemrmisin  en son dindar geçinen erbakanın çocuklarının davalarına bakın  kime hangi matametiye göre birlerine dava açıyorlar  bölüşemiyorlar. ben hiç  bir şeyeden analamaıyorum. 2 x kaç ediyor  bana bunu açıklarmısın. yav düya bıarak matamtiyi herşeyi aştı adam marsa  bilmen  2016 yılında marsa bire araç gönderiyor  çöl bedvisi benim gibi 2- 3 kaçader bilmeyen bir bende cahilim. neden muhmmedin hesabına  göre  deyilde kendi  matatmatik hesaba göre mili metrakik oraya araç indiriyor. niye yanlış olmuyo yoksa ahzap 50  veya 37 ayet hatırınamanmı. bu gönedrilen  araçlar  dakisanıdan  dakikasını bıarak saynasi gitiyi yöünge ne  zaman  güneşmi döcek admlar nasıl oaraya araç indiriyor. yav cahiliklten kurulamsın senin gibi insnalar adanlar bilemem bir x şeyi dünaya tanıtım ordan gerip senin hayel edem ceyin fiyatalara x bir şey satacaklar   şimdi tekonolifeliri satıkları gibiç sen kendini müslümanmı sanyorsun uyuzlar  adamlar istese interneten televiziton ceyaranına kadar bunlar üreti  inan samimiyim götündeki donu bile kafirler üreti sen en son haaca gityin gisilere bak yav çağ dışı kusura bakma donunuzda dahil  herşey kafirler üretiyor istaseler . sizin soynuzu kurturlar ama o kadar insafsız deyiler ama senin cahiliyin onun ekmeyine dokunmdaıkca sen  alinin ömerin bilmem ne natamatiyi kulanmış umurmda deyil siz salaklar olduğu sürece biz bok batağından çıkmayız açtığın başlığı bile okumadım .SEN ÇÜNKÜ OLAYLARA  OBJATİTİF BAKAMAYAN TARSIZ BAKAN FANATİK BİR TAKIM TURUYORSUN  SANA NE YASAN  BOŞTUR YAZDIM ZATEN BOŞ SİZLER   HEP BİZİ YARATAN VAR HİÇ BİRŞEY BOŞA DEYİL SAKAT ÇOCUK GÖRSEN TÖBE DER SONARADA SADAQKA VERSİN SINAV DESİN ULAN SINAV BÖYLEMİ OLUR YAZIMI KONTÜRÜLET ETMEDEN  GÖNDERİYORUM   KUSURUMA BAKMAYIN  TEİŞEMİYORUM

Link to post
Sitelerde Paylaş
14 dakika önce, Emre Karaköse yazdı:

Selam 

 

 

 

 

SELAM NE LA EMİ OĞULUN GELİTİRMİŞ SEN ONU HEM KAFR İLAN EDİYORSUN  HEMDE KURANI İNKAARV EDİYORSUN SELAM BAŞ ÖRTÜSÜ YAHIDİLERDEN ÇALMASINIZ BİRAZ İLERİ GİDERSEK  SÜMERLİLERDEN  MYAHUDİLER ÇALMIŞ

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...