Jump to content

HUD suresi 119 kısa açıklaması


Recommended Posts

 

hud  119: Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbinin, «Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım» sözü yerini buldu..

 

 

İmtihan ve yarışma gerçekleşsin, karşıtlar ve taraftarlar ayrılsın diye yarattı. Ve böylece ihtilaf edip duranlar hakkında Rabbinin işte şu kelimesi tastamam yerini buldu: Bir kısmı cinlerden ve bir kısmı insanlardan olmak üzere cehennemi elbet dolduracağım.

Allah bazı insanları cehennem için yaratmamıştır; aksine cehennemi bazı insanlar için yaratmıştır. Mesela, bir devlet hapishane yapar, ama bu hapishaneyi falan falan insanlar içeriye tıkılsın diye yapmaz. Bu hapishaneyi kim hak ederse onu içine almak için yapar. Aynen bunun gibi, Allah hak edenlere cehennemi inşa etmiştir. Yoksa “falan insanlara cehennemi hazırladım demek” Cenab-ı Hakk'ın adaleti ve hikmetine uymaz. Çünkü bu gibi insanlar hiç cehennemi hak etmemişlerse itiraz hakları olur.

 

not: rabbin  onları  bunun  için  yarattı  kısmına  ateist  arkadaşlar  takılacağı  için  şimdiden  söyleyeyim; orada  insanları  hak  ve  ayrılıkta olacaklar  kimler  olacak  diye  yarattı  onlara  göstermek  için  yarattı  diyor. Yoksa  direk  ayrılıkta olanları  o  iş  için  yarattı  denemez. 

 

tarihinde akılsızşuursuzatom tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 88
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

40 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

 

hud  119: Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbinin, «Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım» sözü yerini buldu..

 

 

İmtihan ve yarışma gerçekleşsin, karşıtlar ve taraftarlar ayrılsın diye yarattı. Ve böylece ihtilaf edip duranlar hakkında Rabbinin işte şu kelimesi tastamam yerini buldu: Bir kısmı cinlerden ve bir kısmı insanlardan olmak üzere cehennemi elbet dolduracağım.

Allah bazı insanları cehennem için yaratmamıştır; aksine cehennemi bazı insanlar için yaratmıştır. Mesela, bir devlet hapishane yapar, ama bu hapishaneyi falan falan insanlar içeriye tıkılsın diye yapmaz. Bu hapishaneyi kim hak ederse onu içine almak için yapar. Aynen bunun gibi, Allah hak edenlere cehennemi inşa etmiştir. Yoksa “falan insanlara cehennemi hazırladım demek” Cenab-ı Hakk'ın adaleti ve hikmetine uymaz. Çünkü bu gibi insanlar hiç cehennemi hak etmemişlerse itiraz hakları olur.

 

not: rabbin  onları  bunun  için  yarattı  kısmına  ateist  arkadaşlar  takılacağı  için  şimdiden  söyleyeyim; orada  insanları  hak  ve  ayrılıkta olacaklar  kimler  olacak  diye  yarattı  onlara  göstermek  için  yarattı  diyor. Yoksa  direk  ayrılıkta olanları  o  iş  için  yarattı  denemez. 

 

Atomun bir hafızası olduğunu biliyoruz, ama senin akılsız olduğunu da biliyoruz.

Her şeyi önceden bilen Tanrı formatında söylediklerinizin akılsızca olduğunun farkında değilmisin? Ha akılsız olduğundan bu durum mümkün, bunu altı çizili belirtmek zorundayım.

Senin taptığın put, insanı yaratmadan önce  insan yaratacağını sonra sinirlenip cehennemi yaratacağını bilmiyordu diyorsan dediklerinin bir anlamı var, demiyorsan başka bir puta gönül koymuşsun demektir.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, Phocas yazdı:

Atomun bir hafızası olduğunu biliyoruz, ama senin akılsız olduğunu da biliyoruz.

Her şeyi önceden bilen Tanrı formatında söylediklerinizin akılsızca olduğunun farkında değilmisin? Ha akılsız olduğundan bu durum mümkün, bunu altı çizili belirtmek zorundayım.

Senin taptığın put, insanı yaratmadan önce  insan yaratacağını sonra sinirlenip cehennemi yaratacağını bilmiyordu diyorsan dediklerinin bir anlamı var, demiyorsan başka bir puta gönül koymuşsun demektir.

 

son  kısımdaki  hapishane  örneği  bana  hoş  geldi  sizce  onun  yanlış  noktası  nedir  sizce?

Link to post
Sitelerde Paylaş

1. Allah her şeyi bilir.

2. Allah yarattığı insanların çoğunu yakacağını daha onları yaratmadan önce biliyor.

3. Allah çoğunu yakacağını bildiği için bu insanları yakmak için cehennemi yaratıyor.

 

Gelelim Allah-devlet benzetmesine:

 

1. Devlet insanları kendisi yaratmıyor. 

2. Devlet var olan insanların tamamının daha baştan suç işlemesini önleyecek bir yöntem bulsa hapishane yapma yerine bu yöntemi devreye sokar.

3. Devletin insanların suç işlemesini kısmen önleyebiliyor, hapishaneyi suç işlemesini önleyemediği insanlar için yapıyor.

 

Yakacağını bile bile insan yaratmak Allah'ı nasıl bir tanrı yapar? Bir tanrı neden yakmak için insan yaratır?

 

Böyle sapık, sadist bir tanrıyı hangi hastalıklı, çarpık zihin uydurur?

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

son  kısımdaki  hapishane  örneği  bana  hoş  geldi  sizce  onun  yanlış  noktası  nedir  sizce?

Allah cehenneme kimleri atacağını biliyor, devlet ise hapise kim girer bilmiyor.

Cehenneme girecek insanları Allah yaratıyor, hapise girecek insanları devlet yaratmıyor. Allah cehenneme gireceğini bile bile insan yaratmaya devam ediyor, her şey kendi inisiyatifinde..Art niyet olduğu kesin.

Allahın insanları cehenneme atma meselesi tamamen kibir meselesi, son derece iyi, dürüst, çalışkan bir insan Allah’a tapmadı diye cayır cayır yanacak, itirazın var mı? Devlet ise zarar içerikli objektif suç delilleri olmadan kimseye dokunamaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Anlaşılan bu mălum kitabın hiçbir cümlesi ve pasajı kendi kendini açıklayamıyor. Habire her kelimeye, cümleye ve pasajlara farklı anlam yüklenmeye çalışılıyor. Ne kadar tercüman, o kadar farklı tercüme. Herşeye gücü yeten bir tanrının, ne hallere düştüğüne bir bakar mısınız ?!

 

 

tarihinde kavak tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
3 saat önce, sağduyu yazdı:

1. Allah her şeyi bilir.

2. Allah yarattığı insanların çoğunu yakacağını daha onları yaratmadan önce biliyor.

3. Allah çoğunu yakacağını bildiği için bu insanları yakmak için cehennemi yaratıyor.

 

Gelelim Allah-devlet benzetmesine:

 

1. Devlet insanları kendisi yaratmıyor. 

2. Devlet var olan insanların tamamının daha baştan suç işlemesini önleyecek bir yöntem bulsa hapishane yapma yerine bu yöntemi devreye sokar.

3. Devletin insanların suç işlemesini kısmen önleyebiliyor, hapishaneyi suç işlemesini önleyemediği insanlar için yapıyor.

 

Yakacağını bile bile insan yaratmak Allah'ı nasıl bir tanrı yapar? Bir tanrı neden yakmak için insan yaratır?

 

Böyle sapık, sadist bir tanrıyı hangi hastalıklı, çarpık zihin uydurur?

 

 

devlet  suç yapılmasını  onleyebiliyor  evet  ama  devlet  imtihan  yapmıyor  bizi  Allah'ın  iyi  ile kötüyü ayırt  edeceği  için  müdahale  etmemesi  gerekir  zaten ne  var  ki  bunda?

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 saat önce, Phocas yazdı:

Allah cehenneme kimleri atacağını biliyor, devlet ise hapise kim girer bilmiyor.

Cehenneme girecek insanları Allah yaratıyor, hapise girecek insanları devlet yaratmıyor. Allah cehenneme gireceğini bile bile insan yaratmaya devam ediyor, her şey kendi inisiyatifinde..Art niyet olduğu kesin.

Allahın insanları cehenneme atma meselesi tamamen kibir meselesi, son derece iyi, dürüst, çalışkan bir insan Allah’a tapmadı diye cayır cayır yanacak, itirazın var mı? Devlet ise zarar içerikli objektif suç delilleri olmadan kimseye dokunamaz.

devlette  kendi  kurallarına  uymazsak  ceza  veriyor.Allahta aynı  şey 

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, akılsızşuursuzatom said:

devlet  suç yapılmasını  onleyebiliyor  evet  ama  devlet  imtihan  yapmıyor  bizi  Allah'ın  iyi  ile kötüyü ayırt  edeceği  için  müdahale  etmemesi  gerekir  zaten ne  var  ki  bunda?

 

 

Allah nasıl müdahale etmiyor? Allah alemlere üstün kıldığı yahudilere çölde aç kalında gökten yiyecek atmamış mı? Muhammed'e savaşlarda takviye olması için melek orduları göndermemiş mi? Muhammed tam putperestlere meyledecekken Allah hemen koşup imanını sağlamlaştırmamış mı? Falanca kral İbrahim'in karısına sarkıntılık edince hemen koşup kralın gırtlağına sarılmamış mı? Sürüyle kavmi suçlu ve suçsuz, bebek ve çocuk ayırt etmeden yok etmemiş mi? Bunlar müdahale değil mi? 

 

Ayrıca bu put daha insanları yaratmadan kimin ne olduğunu bilmiyor mu? Daha neyi ayırt edecek? 

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, sağduyu yazdı:

 

 

Allah nasıl müdahale etmiyor? Allah alemlere üstün kıldığı yahudilere çölde aç kalında gökten yiyecek atmamış mı? Muhammed'e savaşlarda takviye olması için melek orduları göndermemiş mi? Muhammed tam putperestlere meyledecekken Allah hemen koşup imanını sağlamlaştırmamış mı? Falanca kral İbrahim'in karısına sarkıntılık edince hemen koşup kralın gırtlağına sarılmamış mı? Sürüyle kavmi suçlu ve suçsuz, bebek ve çocuk ayırt etmeden yok etmemiş mi? Bunlar müdahale değil mi? 

 

Ayrıca bu put daha insanları yaratmadan kimin ne olduğunu bilmiyor mu? Daha neyi ayırt edecek? 

insanların  ne  yapacağını  bilmesi  değil  ki  mesele.Allah  insanlara  gösteriyor  kendilerini  yoksa  cehenneme  atardı sizi  haksızlık  olurdu. Ayrıca  kavimlerin  helakında  o  kavmin  azılı  inkarcıları  helak  olmuştur  kaldı  ki  eski  kavimlerde  genelde  toplumun  çoğu  inkar  ediyorlardı. O  kafirler  helak  edildi.  Peygamberini koruması  normal  çünkü; o  kişi  olmazsa  mesaj  ve  örnek  timsali  olan  kişi  olamazdı. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
18 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

insanların  ne  yapacağını  bilmesi  değil  ki  mesele.Allah  insanlara  gösteriyor  kendilerini  yoksa  cehenneme  atardı sizi  haksızlık  olurdu. Ayrıca  kavimlerin  helakında  o  kavmin  azılı  inkarcıları  helak  olmuştur  kaldı  ki  eski  kavimlerde  genelde  toplumun  çoğu  inkar  ediyorlardı. O  kafirler  helak  edildi.  Peygamberini koruması  normal  çünkü; o  kişi  olmazsa  mesaj  ve  örnek  timsali  olan  kişi  olamazdı. 

Allah insanlara acı çektirmedende kendilerini gösterebilir.

 

İmtihan olayı Allah ın hakim sıfatına zarar verir.

 

Herşeyin  Allah'ın hakimiyeti altında olduğunu kabul ettikten sonra   insanları imtihan etmesine nasıl inandığını merak ediyorum?

 

Yoksa Allah ın  herşey hakim olduğunu kabul etmiyor musun?Başka tanrılar mı var?:)

Link to post
Sitelerde Paylaş
31 dakika önce, notdefteri yazdı:

Allah insanlara acı çektirmedende kendilerini gösterebilir.

 

İmtihan olayı Allah ın hakim sıfatına zarar verir.

 

Herşeyin  Allah'ın hakimiyeti altında olduğunu kabul ettikten sonra   insanları imtihan etmesine nasıl inandığını merak ediyorum?

 

Yoksa Allah ın  herşey hakim olduğunu kabul etmiyor musun?Başka tanrılar mı var?:)

insanların  acı  çekmesi; insanların  özgür  iradelerinin  sonuçları  gereği  olduğu için  acı  çekmeye  dayalı  bir  imtihan  olayı  mevcut. insanların  acı  çekeceğini de  biliyor  ama  insanları  zorlamıyor. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
16 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

insanların  acı  çekmesi; insanların  özgür  iradelerinin  sonuçları  gereği  olduğu için  acı  çekmeye  dayalı  bir  imtihan  olayı  mevcut. insanların  acı  çekeceğini de  biliyor  ama  insanları  zorlamıyor. 

Allah ın Hakim sıfatını kabul ediyor musun etmiyor musun?

Etmiyorsan sorun yok ediyorsan  özgür irade ile imtihan olayı  mantıksız oluyor.:)

 

Herşeye hakim olamayan  şeyede tanrı demem ben.

tarihinde notdefteri tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
2 hours ago, akılsızşuursuzatom said:

insanların  ne  yapacağını  bilmesi  değil  ki  mesele.Allah  insanlara  gösteriyor  kendilerini  yoksa  cehenneme  atardı sizi  haksızlık  olurdu. Ayrıca  kavimlerin  helakında  o  kavmin  azılı  inkarcıları  helak  olmuştur  kaldı  ki  eski  kavimlerde  genelde  toplumun  çoğu  inkar  ediyorlardı. O  kafirler  helak  edildi.  Peygamberini koruması  normal  çünkü; o  kişi  olmazsa  mesaj  ve  örnek  timsali  olan  kişi  olamazdı. 

 

O kavimlerdeki bebek ve çocuklar ne oldu? O kavimlerdeki suçsuzlar ne oldu? Suçluların işlediği(!) Suçların cezasını suçsuzlar, masumlar neden çekiyor?

 

Hızır Kehf 74'de anlatıldığı üzere neden masum bir çocuğu katlediyor, Musa bu cinayete neden seyirci kalıyor?

 

Peygamberini koruması normalmiş. Neden? Bir sapık tarafından tecavüz edilip öldürülen çocuk korunmayı hak etmiyor mu? Kaldı ki peygamberlerini bile koruyamıyor. Mesela İsa. Kuran'da bile peygamberlerimi öldürüyordunuz diye ağlıyordu put. 

 

Bırak hepsini, bir tanrı neden cehenneme atıp sonsuza kadar yakacağını bile bile insan yaratır? Nedir bu putun derdi? Trilyonlarca yıl tek başına yaşamaktan sapıtmış mı, kafayı mı yemiş? 

 

2 hours ago, akılsızşuursuzatom said:

insanların  acı  çekmesi; insanların  özgür  iradelerinin  sonuçları  gereği  olduğu için  acı  çekmeye  dayalı  bir  imtihan  olayı  mevcut. insanların  acı  çekeceğini de  biliyor  ama  insanları  zorlamıyor. 

 

Madem bu kadar özgür irade meraklısısınız, neden cennet hayali kuruyorsunuz? Var mı cennette özgür irade? Madem bu put bir iyilik yapacak neden kafadan yarattığı insanları direk cennete koymuyor da bu maskaralığa soyunuyor? İnsanları acı ile imtihan etmekle ne kazanmayı umuyor bu put? Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan bir tanrı neden böyle bir maskaralığa baş vurmuş? Nedir bu tiyatronun amacı?

 

İnananlar biraz düşünebilse bu din denen olayın tamamen maskaralıktan ibaret olduğunu rahatça görür, burada anahtar kelime düşünebilse. Tabii inananlara düşünmek zor geliyor, 1400 yıl önceki arapları palavralarına inanıp cennet ve huri hayalleri kurmak çok daha kolay ve karlı. Zerre kadar duyarlılık, empati kurma, adalet duygusu yok. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, sağduyu yazdı:

 

 

 

Madem bu kadar özgür irade meraklısısınız, neden cennet hayali kuruyorsunuz? Var mı cennette özgür irade? Madem bu put bir iyilik yapacak neden kafadan yarattığı insanları direk cennete koymuyor da bu maskaralığa soyunuyor? İnsanları acı ile imtihan etmekle ne kazanmayı umuyor bu put? Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan bir tanrı neden böyle bir maskaralığa baş vurmuş? Nedir bu tiyatronun amacı?

 

 

özgür  irade  cennet  gibi  yerde  elbette  vardır ama  dünyadan  farkı  orası  imtihan  edilme  yeri  değildir. Bu  açıdan kötülüğe  ihtiyaç  bu  dünyada  vardır  ki  ayan  beyan  o  cenneti  hak  edenler  ayyuka  çıksın. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
10 minutes ago, akılsızşuursuzatom said:

özgür  irade  cennet  gibi  yerde  elbette  vardır ama  dünyadan  farkı  orası  imtihan  edilme  yeri  değildir. Bu  açıdan kötülüğe  ihtiyaç  bu  dünyada  vardır  ki  ayan  beyan  o  cenneti  hak  edenler  ayyuka  çıksın. 

 

Kötülüğe sizler gibi içi çürümüş insanların ihtiyacı var, aynı zamanda putunuzun da. Böyle bir putu da ancak sizler gibi içi çürümüş insanlar uydurabilir.

 

İşe bak, hiç bir boka ihtiyaç duymayan put kötülüğe ihtiyaç duyuyor insanları imtihan etmek için, nasıl sapık bir putsa. Şu din denen zırva da bir tane mantıklı, tutarlı, düzgün argüman olmaz mı? Demek ki olmuyormuş, olsa zaten adına din denmezdi. 

 

Cennetteki özgür irade de düzülecek huri seçimlerinde var anlaşılan, acaba bugün sarışın mı yoksa esmer mi düzsem diye.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


Kitap

Yazar Ateistforum'un kurucularındandır. Kitabı edinme seçenekleri için: Kitabı edinme seçenekleri

Ateizmi Anlamak
Aydın Türk
Propaganda Yayınları; / Araştırma
ISBN: 978-0-9879366-7-7


×
×
  • Yeni Oluştur...