Jump to content
Düşünen Hayvan

Dinler İyilikten Beslenir ama İyilik Kaynağı Değildir.

Recommended Posts

 


İyi insan olabilmek için dindar olmaya yada bir tanrıya inanmaya gerek yoktur. İbadetler ise insanı iyi yapmaz , yapamaz bu mümkün değil.  İyilik insanın içinden gelen bir olgudur. İyi olan kişi  dindar olsun olmasın kafa kesemez , kadına mal muamelesi yapamaz , köleliğe her daim kaşı çıkar.  Kısacası iyi olan insan dinsiz de olsa hak yemekten korkar.

 

Peki ya dindar ne yapar?

 

İyilik yapmak için bir çıkarı olması gerektiğine inanır. Cennet , karı  kız , sevap yada en iyi ihtimalle tanrının rızasına kavuşmak için yapar , yada cehennemde yanmaktan kaçmak için yapar. Karşısındakini varlığıyla kabul etmez ve birine  iyilik yaparken başkasına yaranmaya çalışır.

 

Dinler iyilik üretmez ama iyilikten beslenir. Buna en uygun örnek kurandan verilebilir.

 

Mücadele suresi 12. Cümle.

 

Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman, bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

 

Kuranda bunun gibi birçok ayet vardır. Hiç yoktan bir suç üretir ve sonra da onu affeder. Böylece bedavaya minnet kazanmış olur. İyilik yapmış gibi görünür. Aslında iyi değildir.


Bu yöntem her daim devletler tarafından ve mafyalar tarafından hep kullanılagelmiştir. Olağan bir şeyi suç olarak gösterir ve sonra da elini öpene affettirir.  

 

Kuranda bu tür mesajlar içeren birçok cümle yer almaktadır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Din kitapları hiçbir zaman insanlığa faydası olacak bir olayı öngörmemiştir. Sadece insanların çalışıp buldukları şeylerin üzerine tanrı kavramını koyup ucuz ve etkili bir şekilde toplumları kontrol edebilmenin yolunu bulmuşlardır.

 

Bu yüzden kuranda hep geçmişte olan şeylerden bahsedilir. Gelecekteki olaylardan ise sadece ölümden sonrası ile meşgul olur. Çünkü ispat etmeye hacet gerektirmeyen bir konudur. Ölünce görürsünüz diyerek bilinmeze zar atar.

 

Kuranda kardan bahsetmez çünkü arabistanda kar yok , Kuranda kuzey ışıklarından bahsetmez çünkü arabistanda gözükmüyor , kuranda elektrikten bahsetmez çünkü henüz o yıllarda keşfedilmemiş , kuranda kutuplardan ve buz dağlarından bahsetmez çünkü araplar henüz böyle birşeyi bilmiyorlar. Kuranda kömürden bahsetmez çünkü araplar kömür kullanmıyorlar. Ama yer altındaki siyah sıvıdan bahseder çünkü bazı yerlerde petrol yüzeye kadar birikir bazı su kuyularından petrol çıkar o yıllarda..

 

Kuran alevli hortumdan bahseder  çünkü ortadoğu doğalgaz kaynaklarında böyle şeyler olmaktadır.  Yüzeye sızan doğal gaz sıcaklık ve oksijenle  alev alır ve hortum şeklinde ilerler.  Hatta bununla ilgili uyduruk bir hadis vardır.  Şamda büyük bir alev çıktığında kıyameti bekleyin... Büyük ihtimalle bu olay olduktan sonra uydurulan bir hadistir.  Şam bölgesinde bir alev topunun yükselerek ilerlediği 900 lü yıllarda anlatılır.

 

İşte kutsal kitaplar böyle şeyler yaparlar. Olanın üzerine mum diker ve sahiplenir. Hiçbir çaba ve emek harcamadan insanları tapınaklara toplayıp köleleştirirler. Bu açıdan bakarsak dinler sömürü sisteminin yardımcı organıdır.  Örneğin ileri bir teknolojinin halk tarafından kullanılmasını istemiyorsanız yada büyük bir bilgiye sahipsiniz ama halkın bunu keşfetmesini istemiyorsanız derhal ''Tanrının hikmeti , yaradan rabbim yapıyor işte , mucize , ilahi ceza , kutsal işaret'' gibi sıfatlar takarak halkı uyutabilirsiniz.

 

Buna ençarpıcı örnek mayalar devrinde yaşanmıştır. Maya ırkının sahip olduğu ileri mimari ve teknik bilgi başkaları tarafından paylaşılmasın diye yaşadaıkları bölgeler ''tanrılar tarafından lanetlendi'' diyerek çevre halkın yaklaşması önlenmiştir.  Bu taktik firavunların devrinde de kullanılmış ve hala daha kullanılmaya çalışılmaktadır.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Dinlerin mevcut durumunu değerlendirmek yerine çıkış noktalarına bakmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. 

Dinler niye icat edildi? Kimler icat etti? Kimin işine yaradı? Bu sorular dinlerdeki  total düşünceyi yanıtlamak için daha basit bir çözüm olabilir.

Dinler özet olarak insanların korkularını kullanıp, onları sömürebilmek için icat edilmiştir. 

Tarihe baktığımızda büyük-vandalist-sömürgeci imparatorluklar, ideolojisine uygun olarak din seçer veya icat ederler..İslam buna en güzel örnektir. Devamlı olarak cihad, şehitlik, övülür, yağmacılığın doğal sonuçları normalleştirilip, ilahi düzeyde övülür. Karşı taraf şeytanlaştırılıp, barbarlık normalleştirilir, ilahileştirilir. Bu kimin işine yarar? Tabi ki saray ve çevresinin işine yarar. Saray da gününü gün eden din bezirganları öbür yanda cehalet, hastalık, savaşlarla boğuşan zavallı bir halk..

Gördünüz mü kimin işine yaradı?

Aksini gösterebilecek olan var mı?

İnsanların korkularını kullanıp sömürmek saf bir kötülüktür. Bu yüzden dinler içinde ne iyilik barındırırsa barındırsın,  saf bir kötülüğe hizmet eder.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

   Farkında oluşun farkına vardıktan bir süre sonra doğa üstü inançlar ve arkaik dinler ortaya çıkmış olmalı. İlkel çağlarda insanoğlu acizdi, varlığını ve kendi dışında cereyan eden doğa olaylarını açıklayacak bilgi seviyesinden epey uzak olduğundan tüm varoluşu ve doğa olaylarını kontrol eden üstün bir gücün var olması gerektiğine inandı. Vahşi hayvanlara yem olmak, kuraklık, salgın hastalık vb. korkularından bu üstün güce yağcılık ve dalkavukluk yaparak korunacağını umdu. Tanrı figürü insanlığın çocukluk evresinde sığınacağı adeta bir baba figürüydü.

 

Dinlerin evrimi animizm ile başladı ve çeşitli çok tanrılı dinlerle devam etti, her yeni gelen din eskilerin üzerine bir şeyler koyup devam etti ama eski adetleri bir anda silip beyaz bir sayfa açan bir din olmadı. Bu geleneği tek tanrılı dinler de aynen devam ettirmiştir. Örneğin çok tanrılı dinlerde ölüm tanrısı, gözetleyen tanrı vb. Gibi her konuda uzmanlaşmış ayrı tanrılar mevcuttur. İslam gibi tek tanrılı dinlerde  bu görevleri yerine getiren tanrılar bir alt kademe olan melek sınıfına düşürülerek görevler bu sıfatla devralınmıştır. Monoteizm dini islamda farklı görevleri icra eden tanrılar ortadan kaldırılamamış yalnızca sahne gerisine itilmişlerdir.

 

Tek tanrılı dinlere geçiş dinlerin evriminden ziyade lider zümreye çıkar sağlamak amacını gütmüştür, en bilindik örnek olarak islamın amacı dağınık arap kabilelerinin bir araya toplanması, lidere tam sadakat, savaşta düşünmeden ölüme gidebilecek yağma ve katliam orduları kurmak olmuştur. Kuruluşundan görece kısa bir dönem içerisinde ispanya ya kadar yağma ve talan edilmedik yer bırakmayan islam bu anlamda varoluş sebebine gayet iyi hizmet etti. Monoteist dinler politeist dinleri her zaman kötüleyip sapkınlıkla itham etse de aslında monoteist dinler insanlık için gerçek anlamda zararlı olan dinlerdir. Monoteist dinler tarih boyunca insanlığın gelişimine sürekli ket vurmaya çalışan tam bir ayak bağı ve safra olmuştur. Lakin günümüzde gelişen bilim ve teknoloji yağmacı ilkel barbarlığın önüne aşılmaz bir duvar olarak dikiliyor.  Bu sebeple dinler uzun zamandır kan kaybetmeye devam ediyorsa da islam orta doğu halklarını cahil ve sefil bırakma konusunda hristiyanlığa göre daha başarılı olduğu için halen etkili olabiliyor.    

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İnsanlari kontrol etmek için icad edilmiştir. Bu tür konular ispat gerektirmediği için ilkel caglardan modern çağlara kadar uzanıyor. İnsanların bilinmeyene olan merakı daha da ötesinde zaafı var. Bu zaaftan faydalanilmistir.

 

Bir insan iyi birşey yapsa Allah bahşettigi için yapmıştır. Kötü bir şey yapsa Allah onu cehenneme atacaktır ama sizi de imtihan etmektedir.

 

Dinci bir insan iyilik ve kötülüğe herhangi bir sebep aramaz. Tanrı öyle münasip gördüğü için alır yada verir.

 

İşte bu düşünce sorgusuz yaşayan insanların sorumsuz kırallar tarafından yönetilmesine olanak sağlar.  Bu kırallar her zaman soru soranlari kâfir hain ajan ilan etmiştir.

 

Din bu işe yarar.

 

İyi olan insandır. Din insanı iyi yapmaz. Sadece iyilikten beslenir. Sebepleri gozardi ettirerek düşünceyi boğar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, Düşünen Hayvan yazdı:

İnsanlari kontrol etmek için icad edilmiştir. Bu tür konular ispat gerektirmediği için ilkel caglardan modern çağlara kadar uzanıyor. İnsanların bilinmeyene olan merakı daha da ötesinde zaafı var. Bu zaaftan faydalanilmistir.

 

Bir insan iyi birşey yapsa Allah bahşettigi için yapmıştır. Kötü bir şey yapsa Allah onu cehenneme atacaktır ama sizi de imtihan etmektedir.

 

Dinci bir insan iyilik ve kötülüğe herhangi bir sebep aramaz. Tanrı öyle münasip gördüğü için alır yada verir.

 

İşte bu düşünce sorgusuz yaşayan insanların sorumsuz kırallar tarafından yönetilmesine olanak sağlar.  Bu kırallar her zaman soru soranlari kâfir hain ajan ilan etmiştir.

 

Din bu işe yarar.

 

İyi olan insandır. Din insanı iyi yapmaz. Sadece iyilikten beslenir. Sebepleri gozardi ettirerek düşünceyi boğar.

 

Peki iyi olan insan neden iyidir?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevkat, güzel ilgi alaka, sevgi ,hosgörü, iyi bir cevre, iyi arkadaslar, akli basinda ebeveynler ve anlayisli yakin akrabalar, evcil hayvanlar olursa, matematik, fizik ,kimya ve biyoloji ve de astronomi dersleri sevdirilirse, sacma sapan filmler yerine egitici videolar izletilirse sonuc pozitif denilen insan olur.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, adalet123 yazdı:

Peki iyi olan insan neden iyidir?

 

Şu videoyu izlemeni tavsiye ederim, hem iyilik hemde kötü düşünceler doğuştan genlerimize kazınmış olarak geliyor..

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir işyerinden alışveriş yaptınız yanlışlıkla 5 TL fazla verdiniz.

 

Siz eve gidince farkettiniz bunu;

 

1-) Nasip değilmiş çıkacağı varmış
2-) Büyük ihtimalle paranın içine sıkışmış bir dahakine dikkat etmeliyim

 

Kasadaki adam ;

 

1-) Farkına varmamışım ama yakın zamanda görürsem o kişiye vereyim ve birdahakine dikkat etmeliyim.
2-) kısa günün kazancı işte . En iyi ihtimalle Birine sadaka verir sevap kazanırım.

 

Şu saydığım olasılıklardan hangisinin iyi ve kötü davranışlar olacağına karar vermeniz için din alimi yada matematik profu olmanıza gerek yoktur sanırım.  Namaz kılmak yada oruç tutmak yada burnuna kadar peçe çekmek yada şalvar don , sarık giymek , kippa takmak , perçem uzatmak , ağlama duvarına yapışmak, dekolte giyinmek , pahalı ve lüks yaşamak ... Bunların hiçbiri yukarıdaki seçeneklere karar vermene yardımcı olmaz.

 

İşte iyilik ve kötülüğün tarifi budur. İyi olan da kötü olan da insandır.  İyi allahtan kötü de şeytandadır derseniz kendinizi kaybeder ne yaptığınızı bilemeyen , sonuçları ve sebepleri okuyamayan dümdüz bir yaratık haline gelirsiniz.

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Cepleri boşalınca vicdanli gorunup şefkat ve merhamet pazarlamaya başlarlar. Cepleri dolmaya başladığında tanrıları bir anda savasmalarini emreder. Yada savaşacak birilerini bulamazlarsa hiç yoktan bir suç icat Edip sonra para karşılığı affederler.  Tıpkı Arabın yaşam koçu muhammedle gizli görüşmek için para vermek gibi... Tıpkı günah çıkarmak gibi.. yada birbirlerini münafık ilan Edip mallarını yagmalarlar.  
 
İşte geçmişten beri dinlerin özeti bu.  
 
 
 
 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Dinlerin hepsinde yalan söylemek günahtır ama bütün dinler mensuplarına kendi yalanlarini söylemeyi  zorunlu kılar.

 

Bir dinci Ademi , hiziri, Musa masallarını, meryemi görmemistir  ama görmüş gibi anlatıp yalan söylemek zorundadir.

 

Sex yasaktır, çok çirkin birseydir  ama sex için cennete girmek zorundadır.

 

Böyle saçma bir şey.

tarihinde Düşünen Hayvan tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

" İbadetler ise insanı iyi yapmaz , yapamaz bu mümkün değil."

 

 iki itiraz :

 

İncil'den :

 

Romalılar 6 Tanrı’nın bize bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse, imanı oranında peygamberlik etsin. 7 Hizmetse, hizmet etsin. Öğretmekse, öğretsin. 8 Öğüt veren, öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden, bunu güler yüzle yapsın.

 

Yahuda 1-18 Size demişlerdi ki, “Dünyanın son günlerinde alay edenler, tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır.” 19 Bunlar bölücü, insan doğasıyla sınırlı, Kutsal Ruh’tan yoksun kişilerdir.

 

(Kutsal Ruh'un insanı değiştirieceği iddiası)

 

Kuran'dan : 

 

ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salât(salâte), innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne).
(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. 
(arapçasını yazım ki havalı olsun diye,önce yağlaya ballaya arapçasını okuyanlara özendim.görüntü var ama ruh yok hesabı)
(namazın insanı değiştireceği iddiası) öyleki ;
 
وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا
Ve ibâdur rahmânillezîne yemşûne alel ardı hevnen ve izâ hâtabehumul câhilûne kâlû selâmâ(selâmen).
Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.
 
 
hangisini denediniz ?
 gerçekten değiştiniz mi ?
zinadan,
hırsızlıktan,
öfkeden,
kıskançlıktan,
nefretten,
kibirden,
kurtulabildiniz mi ?
 
 
 
 
 
 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 04.02.2019 at 10:50, Düşünen Hayvan yazdı:

 

Şu saydığım olasılıklardan hangisinin iyi ve kötü davranışlar olacağına karar vermeniz için din alimi yada matematik profu olmanıza gerek yoktur sanırım.  Namaz kılmak yada oruç tutmak yada burnuna kadar peçe çekmek yada şalvar don , sarık giymek , kippa takmak , perçem uzatmak , ağlama duvarına yapışmak, dekolte giyinmek , pahalı ve lüks yaşamak ... Bunların hiçbiri yukarıdaki seçeneklere karar vermene yardımcı olmaz.

 

Tesbih çekmek, hatim etmek, hafız olmak... insanı iyi yapmaz. İyilik kaynağı değildir derken boş konuşmamış. Din anlayışları sevep ve günah kazanmaktan ibaret olduğundan...

 

İlk namazdan sorulacakmış. Namaz kılmayı ne sanıyorlarsa. Dindarların yakındığı konu, kılsam iyi olacak, birbirlerine sorarlar kılıyormusun diye sonra teşvik ederler birbirlerini namaz kıl diye.

 

 

On 11.06.2019 at 16:10, fezadabirtürk yazdı:

" İbadetler ise insanı iyi yapmaz , yapamaz bu mümkün değil."

 

İbadetler insanı iyi yapamaz. Yani ne alaka namazla iyiliğin oruçla iyiliğin ne alakası var? İyi olmak istiyorlarsa iyilik yapsınlar. Ama onların dertleri başka, namaz kılan biri olarak görünmek, oruç tutan biri olarak görünmek, cenneti istedikleri bile yalan, çoğunun öyle bazıları samimidir onlara lafım yok. Toplum namaza kötü gözle baksa bir tanesi namaz kılmaz. Eğer cenneti isteselerdi; ilk önce doğruyu araştırırlardı. Ama çoğu araştırmadan ne gördüyse onu yapıyorlar. Çocuklar gibi ne gördülerse onu yapıyorlar ama onlar çocuklar gibi temiz değiller. 

 

Bir çocuğa dinini sorsanız müslümanım der. Altı yaşında, yedi yaşında, sekiz yaşında, dokuz yaşında, on yaşında, onbir yaşında, oniki yaşında. Nasıl müslüman olabilirki? birde kurandan birkaç kısa sure ezberlemiştir... küçükken çaresizce kabul ettikleri dini büyüdüklerinde aynı şekilde çocukluklarındaki gibi bilgisizce sürdürüyorlar. Ataların dini tam olarak budur işte. Müslümanlara özgü birşeyde değil bu. Ateist bir çevrede yetişen bir çocuk ateist olarak büyür. Kendisi düşünmedikçe ateist olamaz, oda atalarını takip etmiş olur...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
59 dakika önce, Nuri Kara yazdı:

Tesbih çekmek, hatim etmek, hafız olmak... insanı iyi yapmaz. İyilik kaynağı değildir derken boş konuşmamış. Din anlayışları sevep ve günah kazanmaktan ibaret olduğundan...

 

İlk namazdan sorulacakmış. Namaz kılmayı ne sanıyorlarsa. Dindarların yakındığı konu, kılsam iyi olacak, birbirlerine sorarlar kılıyormusun diye sonra teşvik ederler birbirlerini namaz kıl diye.

 

 

İbadetler insanı iyi yapamaz. Yani ne alaka namazla iyiliğin oruçla iyiliğin ne alakası var? İyi olmak istiyorlarsa iyilik yapsınlar. Ama onların dertleri başka, namaz kılan biri olarak görünmek, oruç tutan biri olarak görünmek, cenneti istedikleri bile yalan, çoğunun öyle bazıları samimidir onlara lafım yok. Toplum namaza kötü gözle baksa bir tanesi namaz kılmaz. Eğer cenneti isteselerdi; ilk önce doğruyu araştırırlardı. Ama çoğu araştırmadan ne gördüyse onu yapıyorlar. Çocuklar gibi ne gördülerse onu yapıyorlar ama onlar çocuklar gibi temiz değiller. 

 

Bir çocuğa dinini sorsanız müslümanım der. Altı yaşında, yedi yaşında, sekiz yaşında, dokuz yaşında, on yaşında, onbir yaşında, oniki yaşında. Nasıl müslüman olabilirki? birde kurandan birkaç kısa sure ezberlemiştir... küçükken çaresizce kabul ettikleri dini büyüdüklerinde aynı şekilde çocukluklarındaki gibi bilgisizce sürdürüyorlar. Ataların dini tam olarak budur işte. Müslümanlara özgü birşeyde değil bu. Ateist bir çevrede yetişen bir çocuk ateist olarak büyür. Kendisi düşünmedikçe ateist olamaz, oda atalarını takip etmiş olur...

ayetlerin tamamını  oku diyorsun, tin .4-5-6.  o zamanda insanların geneli çirkin olmak zorunda ben herşeye mantıklı cevap veririm sorun değil.ayetler kendini çürütüyor diyorum inanmıyorsun ispatlıyorum kafan almıyor..ödül ayrı bir kavramdır. için rahat olsun kuranı biz daha iyi anlıyoruz bu yüzden kafir olduk..allah bir karar verememiş anlaşılan en iyi biçimde yarattıktan sonra en aşagı biçimde indirmiş. ama genel olarak indirmiş . sen bunu anlamıyorsun bir ayette daglar sabittir diyor diğer ayette daglar hareket ediyor diyor dedimya allahın kafası karışık. :)))sorun sizde değil nuri kardeşim asıl problem allahta..tin süresi. 5. bakalımmı ne diyor? tüm insanları yarattıktan sonra yine tüm insanları ağagıya indirdik..sen ayetleri hiç anlamamışsın gerçekten hiç kafan almıyor. tin 6 diyorki farklı bir konudan bahdediyor.bu kadar basit konuları anlamıyorsun benımle nasıl tartışabilirsinki, traji komık olur bu tartışma acırım sana.. :))tin ..6: ﴿ Ancak iman edip iyi dünya ve âhiret için yararı işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ödül vardır. (iman edenlerden bahsediyor .. anlıyabiliyormusun? ve diyorki... iman edenler kesintisiz ödül alıcak diyor. yani cennete gidicek diyor

tarihinde Doğuştan işşiz tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...