Jump to content
akılsızşuursuzatom

Allah neden ibadet etmemizi ister

Recommended Posts

2 dakika önce, marechal1 yazdı:

Bilim insanları her zaman değerlidir. Kur'an'da da buna işaretler vardır.

Degerliligin isaretlerini kuranda aramaya gerek yok. Bilim insanlarina gülenler hep dindarlar oldu.

Kuran olmadan sen yolunu bulamiyor musun? Karar verirken hemen kurana mi danisiyorsun. Senin beynini kullanma klavuzun Kuran mi?

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, deadanddark yazdı:

Degerliligin isaretlerini kuranda aramaya gerek yok. Bilim insanlarina gülenler hep dindarlar oldu.

Kuran olmadan sen yolunu bulamiyor musun? Karar verirken hemen kurana mi danisiyorsun. Senin beynini kullanma klavuzun Kuran mi?

 

İşte günümüz toplumuna göre İslam'ı yargılayan, lafı orasından burasından anlayıp kulağını kapatan bir kişi görüyorsunuz. Örnek 1:

tarihinde marechal1 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Dinler toplumsal bir projedir. Birgün İslam'ın saçmalığı tamamen anlaşılınca yeni bir din çıkartırlar. Deney fareleri gibi sizde denemek istedikleri şeyleri din adına emrederler.  Yapmak istemeyeni kazana atın kemiklerini kirin gibi ayetler de koyabilirler. 

 

Birileri insanlar üzerinde oyun oynuyorlar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah Allah, ne deneyiymiş o, anlat da aydınlanalım (!)

 

Fakirleri doyurmak, yetimleri sevindirmek, köleleri hürriyetlerine kavuşturmak, güzel söz söylemek, ana-babaya akrabaya elinin altındakilere iyi davranıp böbürlenmemek mi? Kadınların mallarına ve namuslarına göz koymamak, onlarla iyi geçinmek mi?

 

Eğer bu bir proje ise, Tanrı gerçekten iyi bir proje yapmış!

 

tarihinde marechal1 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, marechal1 yazdı:

İşte günümüz toplumuna göre İslam'ı yargılayan, lafı orasından burasından anlayıp kulağını kapatan bir kişi görüyorsunuz. Örnek 1:

Ac biraz söyledigini, at gözlüklerinle bana bakarak tam olarak ne gördün. Bu arada beynindeki buzu cözmeyi hic düsünmüyor musun? Beynindeki buz seni sacmalatiyor olabilir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Günümüz müslümanlarının (!)* aydın bilim insanlarını küçümsemesi, İslam'ı yanlış çıkartmaya yetecek bir argüman değildir.

 

*Müslüman demek; okuyan, yazan, sorgulayan ve araştıran bir kimse demektir.

 

74. ayet: Hani İbrahim, babası Azer'e (şöyle) demişti: "Sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu, ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum."

75. ayet: Böylece İbrahim'e, -kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk.

76. ayet: Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: "Bu benim Rabbimdir." Fakat (yıldız) kayboluverince: "Ben kaybolup-gidenleri sevmem" demişti.

77. ayet: Ardından Ay'ı, (etrafa aydınlık saçarak) doğar görünce: "Bu benim Rabbim" demiş, fakat o da kayboluverince: "Andolsun" demişti, "Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum."

78. ayet: Sonra Güneş'i (etrafa ışıklar saçarak) doğar görünce: "İşte bu benim Rabbim, bu en büyük" demişti. Ama o da kayboluverince, kavmine demişti ki: "Ey kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım."

 

(En'am Suresi)

 

 

Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?” derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.(BAKARA SURESİ / 13)

Onlara, Allah neyi indirdiyse ona uyun dendi mi dediler ki: Hayır, biz atalarımız neye uyduysa ona uyarız. İyi ama atalarınızın aklı bir şeye ermiyorsa ve doğru yolu bulmadılarsa ne olacak?
(BAKARA SURESİ / 170)

İnkar edenlerin örneği bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip (duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli) haykıran (bir hayvan)ın örneği gibidir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı akıl erdiremezler. 
(BAKARA SURESİ / 171)

İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; ki akıl erdiresiniz. 
(BAKARA SURESİ / 242)

Kime dilerse hikmeti ona verir; şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez. 
(BAKARA SURESİ / 269)

Sana Kitabı indiren O'dur. O'ndan, Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez. 
(AL-İ İMRAN SURESİ / 7)

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. 
(AL-İ İMRAN SURESİ / 190)

Onlar, siz birbirinizi namaza çağırdığınızda onu alay ve oyun (konusu) edinirler. Bu, gerçekten onların akıl erdirmeyen bir topluluk olmalarındandır. 
(MAİDE SURESİ / 58)

De ki: "Murdar ile temiz -murdar'ın çokluğu hoşuna gitse de- bir olmaz. Ey temiz akıl sahipleri, Allah'tan korkup-sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. 
(MAİDE SURESİ / 100)

Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup-sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? 
(EN'AM SURESİ / 32)

Gerçek şu ki, Allah katında, yerde debelenenlerin en kötüsü, (bir türlü) akıl erdirmez olan sağırlar ve dilsizlerdir. 
(ENFAL SURESİ / 22)

De ki: "Eğer Allah dileseydi, onu size okumazdım ve onu size bildirmezdi. Ben ondan önce sizin içinizde bir ömür sürdüm. Siz yine de akıl erdirmeyecek misiniz?" 
(YUNUS SURESİ / 16)

Onlardan seni dinleyecekler vardır. Ama hiç duymayan -sağırlara -üstelik hiç akılları ermiyorsa- sen mi duyuracaksın? 
(YUNUS SURESİ / 42)

Allah'ın izni olmaksızın, hiç kimse için iman etme (imkanı) yoktur. O, akıl erdiremeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik kılar. 
(YUNUS SURESİ / 100)

Gerçekten biz, akıl erdirirsiniz diye, onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. 
(YUSUF SURESİ / 2)

Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır; ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. 
(RA'D SURESİ / 4)

Peki, sana Rabbinden indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen kişi, o görmeyen (a'ma) gibi midir? Ancak temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünebilirler. 
(RA'D SURESİ / 19)

İşte bu (Kur'an) uyarılıp korkutulsunlar, gerçekten O'nun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşünsünler diye bir bildirip-duyurma (bir belağ)dır. 
(İBRAHİM SURESİ / 52)

Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O'nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. 
(NAHL SURESİ / 12)

Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden kurdukları çardaklarda hem sarhoşluk verici içki, hem güzel bir rızık edinmektesiniz. Şüphesiz aklını kullanabilen bir topluluk için, gerçekten bunda bir ayet vardır. 
(NAHL SURESİ / 67)

Yer yüzünde gezip dolaşmıyorlar mı, böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin? Çünkü doğrusu, gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler körelir. 
(HAC SURESİ / 46)

Yoksa sen, onların çoğunu (söz) işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler; hayır, onlar yol bakımından daha şaşkın (ve aşağı) dırlar. 
(FURKAN SURESİ / 44)

"Eğer aklınızı kullanabiliyorsanız, O, doğunun da, batının da ve bunlar arasında olan her şeyin de Rabbidir" dedi (Musa). 
(ŞUARA SURESİ / 28)

Andolsun, biz akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır. 
(ANKEBUT SURESİ / 35)

İşte bu örnekler; biz bunları insanlara vermekteyiz. Ancak alimlerden başkası bunlara akıl erdirmez. 
(ANKEBUT SURESİ / 43)

Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir. 
(ZÜMER SURESİ / 18)

(Ki o,) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir zikirdir. 
(MÜ'MİN SURESİ / 54)

Gerçekten Biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. 
(ZUHRUF SURESİ / 3)

Gece ile gündüzün ardarda gelişinde (veya aykırılığında), Allah'ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları (belli bir düzen içinde) yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır. 
(CASİYE SURESİ / 5)

Ve derler ki: "Eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık, şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık." 
(MÜLK SURESİ / 10)

tarihinde marechal1 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 dakika önce, marechal1 yazdı:

Günümüz müslümanlarının (!) aydın bilim insanlarını küçümsemesi, İslam'ı yanlış çıkartmaya yetecek bir argüman değildir.

Islami yanlis cikartmaya yetecek argüman nasil olmali?  Sen böyle bir girisimde bulundun mu?  islamin diger dinler gibi insan ürünü olduguna seni tatmin edecek delil arama,arastirma girisimin hic oldu mu?

tarihinde deadanddark tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 dakika önce, marechal1 yazdı:

Allah Allah, ne deneyiymiş o, anlat da aydınlanalım (!)

 

Fakirleri doyurmak, yetimleri sevindirmek, köleleri hürriyetlerine kavuşturmak, güzel söz söylemek, ana-babaya akrabaya elinin altındakilere iyi davranıp böbürlenmemek mi? Kadınların mallarına ve namuslarına göz koymamak, onlarla iyi geçinmek mi?

 

Eğer bu bir proje ise, Tanrı gerçekten iyi bir proje yapmış!

 

 

Köleleri hürriyetlerine kavuşturmaya kadar iyiydin.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi, deadanddark yazdı:

Islami yanlis cikartmaya yetecek argüman nasil olmali?  Sen böyle bir girisimde bulundun mu?  islamin diger dinler gibi insan ürünü olduguna seni tatmin edecek delil arama,arastirma girisimin hic oldu mu?

Neredeyse bir yıldır aralıksız hem de. Emin ol YouTube'den tut internet sitelerine kadar araştırdım.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi, marechal1 yazdı:

İşte Kur'an'ın 2-3 ayetini okuyup dinden çıktığın belli oluyor.


İslam'da kölelik vardır, inkar etme kafir olursun. 4 kadın ile evliliği sınırlar ama sonsuz cariye hakkı tanır. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, marechal1 yazdı:

İşte Kur'an'ın 2-3 ayetini okuyup dinden çıktığın belli oluyor.

Peki o zaman hala neyi aramaktasin? Neyin pesindesin? Madem islamin ve onun tanrisinin gercek olduguna eminsin, emin olmaya calistigin konu nedir, burada bulunma amacin nedir?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
3 dakika önce, deadanddark yazdı:

Peki o zaman hala neyi aramaktasin? Neyin pesindesin? Madem islamin ve onun tanrisinin gercek olduguna eminsin, emin olmaya calistigin konu nedir, burada bulunma amacin nedir?

Doğruyu söylemek olabilir belki. Araştırmam hala bitmedi. Ama Tanrı'ya ve dinine inanıyorum.  Okul dönemi olduğu için geniş çaplı böyle gecelere kadar çalışma yapıp kendimi kitaplara boğamıyorum maalesef.

 

Bana göre bilim her şey değildir. Bilimin açıklayamacağı şeyler de olabilir.

 

tarihinde marechal1 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, marechal1 yazdı:

Doğruyu söylemek olabilir belki. Araştırmam hala bitmedi. Ama Tanrı'ya ve dinine inanıyorum.  Okul dönemi olduğu için geniş çaplı böyle gecelere kadar çalışma yapıp kendimi kitaplara boğamıyorum maalesef.

Dürüst degilsin. Burada olman icindeki süphe kirintilarindan kaynaklaniyor. Sürekli pozitif söylemleri (ayetlerde) paylasip duruyor, negatif söylemleri elindeki beyaz boyayla örtmeye calisiyorsun. Sanki islamin ve onun tanrisinin sana ihtiyaci varmis gibi davraniyorsun. Tanrinin kahramani olmaya calisiyorsun. Belkide tanriyi cok yakisikli ve kasli olarak tasvir ediyorsun ve kendini onun kolllarina birakmaya adaysin. Zayifsin,acizsin ve güce ihtiyacin var.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tanrı bir şekil değil. Elbette herkesin negatif düşünceleri vardır ve bu düşüncelere cevap bulmak ister. Diyorum ya, okul zamanındayım. Okulum biterse, kendimi araştırmalara ve kitaplara boğacağım

 

Kur'an'ı da böyle on onbeş kere de okumadım. Bir-iki kere bitirdim. Sonra tabii Youtube'den videolar izleyerek tartışmalara baktım. Tefsir felan hiç okumadım. İslam hakkında elimde doğru düzgün kitap yok.

 

Mantığım, Tanrının olmayıp bir de (eğer varsa) insanlara yol gösterecek kişiler göstermeyerek aciz ve umursamaz olması da bana böyle düşünmeme izin vermiyor. Bir Tanrı olmak zorunda ve din de göndermek zorunda çünkü yol gösterecek tek varlık O'dur.

 

Bana göre deistlerin Tanrısı umursamaz  ve aciz.

tarihinde marechal1 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuranda "iyilik yapın, yardım edin" vs. yazan yerler hep müslümanlaradır. Müslüman olmayana iyilik yapılmaz, hatta gücün yeterse ondan bir türlü "haraç" alırsın veya öldürürsün. Allah Kuranda kafirler hakkınds ne düşündüğünü yazıyor. Pislikler, domuzlar, maymunlar vs.

 

Yani Allah bizim Tayyip gibi insanlsrı ayırıyor. Birbirine düşman ediyor. İslamın olduğu yerde (laiklik olmadıkça) barış olması imkansızdır çünkü islam kendinden başka hiç bir dine yaşama hakkı tanımıyor.

Müslümanlar bir kaç ayeti cımbızlayarak "bak güzel din, bak barış dini" diyorlar ama Kuranın verdiği genel mesaj bunun tam tersidir!

tarihinde poiuz tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kur'an'da savaş konusu uzun uzadıya gider. Ben sadece şu ayetleri yazacağım, belki anlarsın (tabii anlamak istersen):

 

Bakara Suresi, 190. ayet: Allah yolunda savaşın lakin AŞIRIYA GİTMEYİN. Çünkü Allah AŞIRIYA GİDENLERİ sevmez. Pekala, Işid böyle mi yapıyor? Sanırım yapmıyor.

 

Tevbe Suresi, 4. ayet: Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden (antlaşma şartlarına uyan) hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar (bu hükmün) dışındadır. Onların antlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayınız. Allah (haksızlıktan) sakınanları sever.

 

Tevbe Suresi, 13. ayet:Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek mü’minler iseniz kendisinden korkmanıza daha lâyıktır.

 

Muhammed Suresi, 4. ayet:(Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hâle getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir alın). Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi, onlardan öç alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır.

tarihinde marechal1 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 dakika önce, marechal1 yazdı:

Kur'an'da savaş konusu uzun uzadıya gider. Ben sadece şu ayetleri yazacağım, belki anlarsın (tabii anlamak istersen):

 

Bakara Suresi, 190. ayet: Allah yolunda savaşın lakin AŞIRIYA GİTMEYİN. Çünkü Allah AŞIRIYA GİDENLERİ sevmez. Pekala, Işid böyle mi yapıyor? Sanırım yapmıyor.

 

Tevbe Suresi, 4. ayet: Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden (antlaşma şartlarına uyan) hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar (bu hükmün) dışındadır. Onların antlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayınız. Allah (haksızlıktan) sakınanları sever.

 

Tevbe Suresi, 13. ayet:Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek mü’minler iseniz kendisinden korkmanıza daha lâyıktır.

 

Aşırıya gitmeyin, gaza gelip kuş beyninizle kendinizi öldürtmeyin.
Dünyevi şeyler için (para) vergiye bağladığınız kafirleri öldürmeyin, zira para dinden önce gelir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

NİSÂ - 89 Kendileri küfre saptıkları gibi, sizin de sapmanızı isterler ki eşit olasınız. O yüzden onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin; aldırmazlarsa bulunduğunuz yerde kendilerini yakalayıp öldürün ve onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinin!

 

Bu ayette Kurandan. Kuran bir çok yerde ak dediğine başka bir yerde kara demektedir.

Çelişkilerle dolu bir kitaptır!!!

 

Bir tanrı nasıl olurda insanların birbirlerini öldürmesini ister?

İnsanlar bunu tanrı emretmeden de yapıyorlar zaten. Bir de bunu bir emir gibi kitaba yazması da neyin nesi?

 

Bir de bunun yanına Allahın kafirlere söylediği hakaretler gelince!!!!

 

İyilikler müslümanlara yapılacaktır!!

Kuran bunu diyor.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...