Jump to content
marechal1

KUR'AN'DA SAVAŞ

Recommended Posts

11 minutes ago, marechal1 said:

Erkek evi geçindirir, bakar doyurur. Kadına mehir verir. Bu sebepten erkeğe daha fazla miras verilmesi ''daha adaletli''dir.

 

Tanıklık yarım değil. Sosyolojik olaylarda (zina vb) kadının şahitliği erkeğinkine eşittir. Bunun aksine ayet getiremezsin. Bakara 282 hariç. Çünkü mali işlerde zorunlu şahitlik oluyor o.

 

Nur Suresi'nde Nisa Suresi'nde şahitlikte ayrım yoktur.

 

Batida evini gecindiren kadin coook.

Bir cok ünlü sanatcisindan siyasetcisine sen de taniyorsundur.

Milyonlarca kadin avukat, savci, hakim var. Her meslek dalinda varlar. Asker kadinlar bile var.

 

Islam ülkelerinde olay biraz degisik (mi)?

Islam ülkelerinde kadinlar sosyal hayatta o kadar aktif degiller(mi)?

 

Neden acaba???

 

tarihinde poiuz tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 minute ago, marechal1 said:

Kardeş anlamak istemiyor musun?

 

Dönemin sosyolojisinde böyleydi. Kadın çalışsın evini geçindirsin ne güzel işte Allah Allah ya anlamak mı istemiyorsunuz? 

 

Kuran evrensel degil bölgesel!

 

Dogru tespit!

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Baris Dini Islam:

 

TEVBE – 29 Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde ne Allah'a, ne ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimselere alçalmış oldukları halde elden cizye verecekleri hale gelinceye kadar savaş yapın.

TEVBE – 30 Yahudiler, «Uzeyir Allah'ın oğlu» dediler, Hıristiyanlar da «Mesih Allah'ın oğlu», dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar! kâtele-hum allâhu : Allah onları öldürsün (kahretsin)

TEVBE – 111 Allah, müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır: Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler. Bu, Tevrat'ta da, İncil'de de Kur'ân'da da Allah'ın kendi üzerine yüklendiği bir ahittir. Allah'dan ziyade ahdine riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız alışveriş ahdinden dolayı size müjdeler olsun! Ve işte o büyük kurtuluş budur..

TEVBE – 123 Ey iman edenler, önce yakın çevrenizdeki kâfirlerle savaşın ki, sizde bir güç ve kuvvet olduğunu görsünler. Ve iyi bilin ki, Allah müttakilerle beraberdir.

ŞUARÂ – 201 Acı azabı görünceye kadar ona inanmazlar.

AHZÂB – 26 Hem de ehli kitabdan onlara muzaheret edenleri, kalblerine korku düşürerek kulelerinden indirdi, bir kısmını katlediyordınız bir kısmını esîr

AHZÂB – 61 Melun olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

MUHAMMED – 4 Onun için küfredenlerle muharebeye tutuştuğunuzda hemen boyunlarını vurmaya bakın! Ta kuvvetlerini derinden kırıp tepeleyinceye kadar (üstünlük sağladığınızda) bağı sıkı basın (sıkıca bağlayın kalanlarını); harp ağırlıklarını atana kadar (savaş sona erinceye değin!?!), sonra ister karşılıksız salıverin, ister fidye karşılığında. Böyledir bu; şayet Allah dilese kesinlikle onlardan intikamını alır, ancak sizi birbirinizle imtihan edecek. Allah yolunda öldürülenlere gelince, onların amellerini asla boşa çıkarmaz.

SAFF – 4 ALLAH kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi düzenli birlikler halinde savaşanları sever.

TAHRÎM – 9 Ey peygamber, kafirlere ve ikiyüzlülere karşı savaşım ver ve onlara karşı sert davran. Yerleri cehennemdir. O ne kötü duraktır.

MÂİDE – 33 Allah ve Peygamberiyle savaşanların ve yeryüzünde fesat çıkaranların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çapraz biçimde kesilmesi veya (eyleştikleri) yerden sürülmeleridir. Bu ceza onlar için dünyada bir aşağılık ve rüsvaylıktır. Âhirette ise onlara büyük bir azâb vardır. Burda yazmamiz bile islamla savastir ve cezasini ayet yaziyor.

MÂİDE – 38 Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'dan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir..

EN'ÂM – 6 Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Onlara gökten bol bol yağmur indirmiş, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahlarından dolayı helak ettik. Ve kendilerinden sonra başka bir nesil yarattık.

İSRÂ – 17 Hem Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını bilmek ve görmekte Rabbin yeter.

İSRÂ – 58 Hiçbir memleket yoktur ki, Biz onu kıyamet gününden önce helak etmeyelim veya şiddetli bir azap ile cezalandırmayalım; Kitab' da bu yazılı bulunuyor.

MERYEM – 98 Hem onlardan önce nice nesilleri helak ettik. (Şimdi) onlardan hiçbirini görüyor musun, yahud onların hafif bir sesini işitiyor musun?

ENBİYÂ – 6 Onlardan önce yok ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi. Şimdi bunlar mı iman edecekler?

ENBİYÂ – 77 Âyetlerimizi yalanlayan kavminden onun öcünü aldık. Şüphesiz onlar kötü bir kavimdiler. Biz de hepsini (suda) boğduk.

HACC – 19-21 Şu ikisi Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. O'nu inkar edenler için ateşten elbiseleri biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar su dökülür. Bununla karınlarındaki ve derileri eritilir. Bir de bunlara demirden kamçılar vardır.

NÛR – 2 Zina eden kadın ve zina eden erkekten herbirine yüz değnek vurun; eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulamada bunlara bir acıyacağınız tutmasın! Ayrıca mü'minlerden bir grup cezalandırılmalarına şahit olsun!

FURKÂN – 36 «Haydi âyetlerimizi yalan sayan o kavme gidin» dedik. Sonunda (yola gelmediklerinden) onları yerle bir ettik..

ŞUARÂ – 172 Sonra geridekilerin hepsini helak ettik..

NEML – 51 Şimdi bir bak! Tuzaklarının akibeti nasıl oldu? Kendilerini ve kavimlerini toptan helak ediverdik.

LOKMÂN – 24 Biz onlara biraz zevk ettiririz de sonra kendilerini korkunç bir azaba mahkum ederiz.

YÂSÎN – 31 Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz. Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar..

SÂD – 3 Kendilerinden önce nicelerini helak ettik. Çığrıştılar; fakat kurtulma zamanı değildi.

ZUHRÛF – 55 Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.

DUHÂN – 16 Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız.

AHKÂF – 27 Andolsun ki, biz sizin etrafınızda bulunan bir çok memleketleri helak ettik. Belki tevhide dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık..

KAF – 36 Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve beldeleri delik deşik eden nice nesilleri helak ettik, hiç kurtuluş var mı?

FETİH – 19 Ve onları alacakları bir çok ganimetlerle de ödüllendirdi. Allah, çok güçlüdür. hikmet sahibidir.

FETİH – 20 Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin

tarihinde poiuz tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Haksız yere savaş yoktur. Bir toplum dese ki'' biz sizinle savaşmayacağız'' sen o toplumla savaşamazsın bu helal değildir. Ama bir toplum kaşınırsa savaşırsın. Meseleyi anlamıyorsun.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 hours ago, marechal1 said:

Şeytan'da hür irade vardı kullandı ve kötülüğü seçti. Kötülük belki de olması gereken bir şey, tam olarak bilemem. Tanrı da yaratmış olabilir kötülüğü. Kendisine layık kulları seçmek için. Çünkü Tanrı kimsenin tercihine karışmıyor. 

 

Her şeyi bilen bir tanrı nasıl tamamen kendi tasarladığı bir varlığa hür irade verebiliyor, bir anlatsana. Her şeyi bilen bir varlığın bırak yarattıklarına hür irade vermesini kendisinde bile hür irade yoktur.

 

Kötülük neden olması gereken bir şey? Allah da yaratmış olabilir ne demek? Senin inancına göre her şeyi yaratan o değil mi?

 

Gelelim putun kimsenin tercihine karışmadığı iddiasına, sen hiç Kuran'ı düşünerek okumadın, değil mi? Bir sürü ayette "Ben dilediğimi saptırır, dilediğimi de doğru yola iletirim." diyen Allah değil mi?

 

2 hours ago, marechal1 said:

Hiçbir şeyin önemi kalmıyorsa dünyada istediğin kötülüğü yaparsın o zaman seni dizginleyecek bir şeyin de yok. (Bkz. Stalin, Hitler, Cengiz Kağan)

 

Beni dizginleyecek çok şey var, aklım, vicdanım, eğitimim, sağduyum vs. ama bunların arasında arap ve yahudi masalları ile yalanları yok.

 

Ayrıca din kötülük yapmana engel değil, hatta din adına yapılırsa teşvik bile var. Mesela inanmayan birine her türlü kötülüğü yapabilirsin, put bırak cezalandırmayı bir de ödüllendiriyormuş.

 

Sen de bak, Muhammed ve kurmayları, Hızır, Musa ve bunların takipçileri.  Bu heriflerin senin saydıklarından farkları ne?

 

2 hours ago, marechal1 said:

Ayrıca madem Tanrı insanı yaratmış, bu kadar umursamazlık olur mu? Senin deist Tanrı'n bir kitap gönderip insanları düzelttiremiyor mu?

 

Seninki çok umursuyor sanki, kötülüğü yarattığı yetmezmiş gibi bir de kendisi kötülük yapıyor. Aç, Kuran'ı bak, put bir çok surede ben falanca kavmi şöyle helak ettim, filanca kavmi böyle yok ettim diye övüne övüne anlatır. Bu putun toptan yok ettiği kavimler arasında hiç mi bebek, çoluk çocuk, suçsuz yoktu?

 

Senin tanrın güya kitap gönderip neyi düzeltmiş, tam tersine düzelteceğine daha da bozmuş, insanların arasına kin, nefret ve saldırganlık tohumları ekmiş.

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tanrı insanları umursadı peygamber gönderdi. Mesela Salih peygamber dedi ki:''şu deveye dokunmayın.'' affedersin bok mu var adamlar gidip kesiyor deveyi? Bence gayet hak ettiler.

 

Kötülüğü yarattı, çünkü kullarından hangisinin kendisini en çok seven ve anan, kötülükten arınıp yalnızca ona yönelen birisi olduğunu deniyor. Yani Tanrı gelecekten bağımsız ama geleceği de insanlara göre şekillendiriyor. İrade verdi çünkü inanıp inanmamak insanlara kalmış.

 

Din yobazları İslam'ı kullanarak kötülük yapıyorsa ne yapalım? Bir sürü ayet var yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın diye.

 

''Dilediğini saptırır..'' ile ilgili ayeti açıklamıştım. Bir ayette de ''o adam sen öldürmedin Allah öldürdü, atmadın sen attın..'' diyor misal. Mesele Allah'ın saptırması değil elbet. İnsan Suresi'nde ''biz insanı yola koyduk, ya şükreder ya da nankör olur.''  diyor. Bak, sana yolu göstermiş. Sen kulağını kapatırsan vahye, Tanrı da seni saptırır olay bu.

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

"Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi"

İslamı bundan daha güzel tarif eden bir söylem yoktur bence.

Kendi kendini ne güzel de ifşa ediyor..

Bu menem tanrıya göre insanların konumu ve sıralaması böyledir ve böyle kalacaktır.

Sittin sene savunmaya yeltenilse de, bu yüz kızartıcı ayrımcılık orada öyle duracaktır.

 

tarihinde kavak tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
35 dakika önce, sağduyu yazdı:

Beni dizginleyecek çok şey var, aklım, vicdanım, eğitimim, sağduyum

Hitler'i, Stalin'i ve Cengiz Han'ı da mı dizginledi eğitim, akıl ve vicdan?

 

Bu yüzden genel bir tanım yapamazsın iyi-kötü diye. Yani evrensel bir tanı oluşturamazsın. Ama dinler evrensel bir tanı oluşturuyor. Belki adamlar insan öldürmeyi iyi bir şey görüyor?

tarihinde marechal1 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Savaş öldürür, ki sadece çükü kalkmış horozları değil aynı zamanda sivilleri de telef eder. Yegane hedefi yok etmektir, yani yaşatmanın tersidir ve savunulacak hiçbir tarafı yoktur.

Atıyorum bizleri yönetmeye heveslenenler, hangi sebepten olursa olsun, birgün savaş ilan ettiler. Hiç kimse de savaşa gitmedi, ne bu taraftan ne de karşı taraftan. Dostu, düşmanı savaş çığırtganlarını umursamadı... İşte o zaman savaşı ilan etmeye yeltenenlerin dut yemiş bülbüle dönmüş suratlarını görmek isterdim.

 

İnsanlık, savaş ilan etmeye yeltenenlere dur diyebilecek seviyeye henüz gelmedi. Bu dünyadaki insanlar ne çektiyse hep açgözlü, beceriksiz, kişiliği bozuk, karaktersiz siyasetçiler ve yöneticiler yüzünden gördü.

 

tarihinde kavak tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 hours ago, marechal1 said:

Hiçbir şeyin önemi kalmıyorsa dünyada istediğin kötülüğü yaparsın o zaman seni dizginleyecek bir şeyin de yok. (Bkz. Stalin, Hitler, Cengiz Kağan)

 

Sen öyle mi yapacaktın diye her zaman ki soruyu soralım o zaman. Din olmasa mesela ırz düşmanı bir gaspçı falan mıydın şimdi?

Teistlerde en azından bir kontrol mekanizması var dediğin şey de hikaye. Teistler de eşek gibi suç işliyor. Hemi de oransal olarak daha fazla. Yani din iyi insanları dahi kötü yapabiliyor.

 

Ayrıca bir kontrol mekanizması olacak diye kafamızdan bir tanrı, sonra da ona bir din uyduramayız. Gerçek ne ise "o"dur...

 

4 hours ago, marechal1 said:

Elimde Tanrı'nın gönderdiği eşsiz bir Kitap var ama. Delilim var.

2-Dağların görevi

3-Tabii ki şiirsel ahengi

7-Dağların bulutlar gibi hareket edişi (''bu her şeyi yerli yerince yapan Allah'ın sanatıdır'' diyor. Eğer bu kıyamet sahnesiyse neden ''sanat'' desin ki. Kıyamette tüm sanat çökecek çünkü.

8-Çiftler halinde yaratılış (bkz. bitkiler)

 

Eşsiz(!) kitabınızdan aradan şunları seçtim: 

 

- Dağların görevi komedisi neymiş, burada çok defa yazıldı ama, bir de sizden dinlemek isteriz. 

- Dağların bulut gibi hareket edişi ise, öncelikle dağların görevi ile tezat teşkil etmekte, akabinde ise zaten meselenin aslı öyle değil.

- Çiftler halinde yaradılış ise en talihsizlerinden biridir. Çok müslüman telef oldu bu konuda burada. 

 

Sen de yeni gelin gibi atlamışsın bunlara haliylen, ama zamanla öğrenirsin.

 

4 hours ago, marechal1 said:

Ayrıca gerçek bir şeyi neden inkar edersin ki? Kibir ve gururdan başka?

 

Hangi gerçek? Tanrının olmadığı ve senin kendini zorla yaratılanların en şereflisi ilan ettirmen benzeri, kibre dayalı bir gerçek inkarı mı mesela?

 

3 hours ago, marechal1 said:

Kardeşim Tevbe 4'ü oku, Nisa 90'ı Muhammed 4'ü oku yeter artık yeter ya çileden çıkartmak mı isityorsunuz beni? Sabahtan beri ayetlerle cevap yazıyorum yine aynılarını yazıyorum yeter be!

 

Mekke-medine ayetleri ile ilgili açılım da yapıldıktan sonra mesele kapanmış zaten artık. Çileden çıkman normaldir. "Eğer üstünseniz sulh istemeyin.." diyecek nosyonda vahşi ve vandalist bir kitaptan ne bekliyorsun ki zaten...? Duruma göre vaziyet alan ayetler üzerinden savunu yapmaya çalışırsan gireceğin batak bu işte. Kitabın kendisi bütünsel bir bağlam oluşturamamış ki zaten, sen nasıl yapacan...Kuranınki vandal bir öğreti. Bu kısmını artık geçebiliriz gerçekten.

 

3 hours ago, marechal1 said:

Dönemin sosyolojisinde böyleydi. Kadın çalışsın evini geçindirsin ne güzel işte Allah Allah ya anlamak mı istemiyorsunuz? 

 

Bu da en ezik ve çarezsizliğin getirdiği savunulardan biridir ne yazık ki.

Yeri gelince mangalda kül kalmaz "tüm zamanlara ve tüm insanlara evrensel kitaaap.." gibisinden. Ama küsküyü yeyince böyle kuyruk kıstırılıp dönemin şusu busu ayağına yatılır..

 

1 hour ago, marechal1 said:

Kötülüğü yarattı, çünkü kullarından hangisinin kendisini en çok seven ve anan, kötülükten arınıp yalnızca ona yönelen birisi olduğunu deniyor. 

 

Şu yazdığınızın, tanrının kadiri ve alimi mutlaklık sıfatlarına zinhar hakaret teşkil ettiğinin farkında mısınız acaba..

 

Quote

''Dilediğini saptırır..'' ile ilgili ayeti açıklamıştım. Bir ayette de ''o adam sen öldürmedin Allah öldürdü, atmadın sen attın..'' diyor misal. Mesele Allah'ın saptırması değil elbet. İnsan Suresi'nde ''biz insanı yola koyduk, ya şükreder ya da nankör olur.''  diyor. Bak, sana yolu göstermiş. Sen kulağını kapatırsan vahye, Tanrı da seni saptırır olay bu.

 

Tam bir oksimoron işte. Bir ayet elinizde patlayınca bu sefer başka birini cımbızlayıp zevahiri buradan kurtarmaya çalışıyorsunuz ama ortaya daha da beter bir batak çıkıyor. Birinde onu, birinde bunu diyor de mi ama misal..Gel de çık işin içinden şimdi..Adam kapı gibi "dilediğini saptırır" demiş. Bitti. Ayeti nesh mi edeceksiniz kafanıza göre..?

 

1 hour ago, marechal1 said:

Hitler'i, Stalin'i ve Cengiz Han'ı da mı dizginledi eğitim, akıl ve vicdan?

 

Bu yüzden genel bir tanım yapamazsın iyi-kötü diye. Yani evrensel bir tanı oluşturamazsın. Ama dinler evrensel bir tanı oluşturuyor. Belki adamlar insan öldürmeyi iyi bir şey görüyor?

 

Ben bunlardan başka liderler de biliyorum sanırım. Hani teist ve müslüman olan..Hayrola onları sehven(!) atladınız sanırım değil mi.. :)

 

Ha bu arada,  dinlerin evrensel bir tanı manı verdiği de yok. Sen onu tanıtlamadıktan sonra sadece kıçından bir yenisini uydurmuş olmaktan öteye gidemezsin.

Zaten dinler de yeni bir şey getirmemiş. İnsanlığın ve toplumun yüzbinlerce yıllık sosyo-kültürel kazanımlarını, içerisindeki ahlakla birlikte sahiplenmiş.

tarihinde teflon tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, marechal1 said:

Hitler'i, Stalin'i ve Cengiz Han'ı da mı dizginledi eğitim, akıl ve vicdan?

 

Bu yüzden genel bir tanım yapamazsın iyi-kötü diye. Yani evrensel bir tanı oluşturamazsın. Ama dinler evrensel bir tanı oluşturuyor. Belki adamlar insan öldürmeyi iyi bir şey görüyor?

 

Muhammed'i ve adamlarını, Hızır'ı, Musa'yı ve milyonlarca takipçilerini de  put dizginlemiş görünmüyor, tam tersine kötülüğe, adaletsizliğe ve zulme teşvik ediyor.

 

Dinler hiç bir tanı manı oluşturmuyor, o siz dincilerin kuruntuları, sayıklamaları.

 

Senin evrensel dediğin Kuran 1632 yılında yani tamamlanmasının üzerinden tam 1000 yıl geçtikten sonra dünyada kaç tane vardı, kaç dile çevrilmişti ve insanlığın kaçta kaçı bu kitabı okuyabilmişti?

 

Tek yaptığın üfürmek, acaba dediklerimin bir mantığı, bir kanıtı var mı diye düşünmek yok.

 

1 hour ago, marechal1 said:

Tanrı insanları umursadı peygamber gönderdi. Mesela Salih peygamber dedi ki:''şu deveye dokunmayın.'' affedersin bok mu var adamlar gidip kesiyor deveyi? Bence gayet hak ettiler.

 

Peygamber dediklerinin de ne olduğu ortada, katil, sapık, çatlak, yağmacı. Çoğu da yahudi palavrası, herifler sülale boyu peygamberlik denen meslek icat etmişler, onu icra ediyorlar.

 

Bu deve hikayesi de tam bir deli saçması masal. Ne demek istendiği bile belli değil.

 

1 hour ago, marechal1 said:

Kötülüğü yarattı, çünkü kullarından hangisinin kendisini en çok seven ve anan, kötülükten arınıp yalnızca ona yönelen birisi olduğunu deniyor. Yani Tanrı gelecekten bağımsız ama geleceği de insanlara göre şekillendiriyor. İrade verdi çünkü inanıp inanmamak insanlara kalmış.

 

Kötülüğü yarattı, çünkü kötü bir varlık diye devam etmen lazımdı, ama konu din olunca mantık kalmıyor tabii.

 

Öyle irade verdi diye sallamakla olmaz, her şeyi bilen bir varlık nasıl irade veriyor, onu açıkla. Her şeyi bilen bir varlık kendi tasarladığı insanın karar verme mekanizmasının nasıl çalışacağını bilmiyor mu?

 

1 hour ago, marechal1 said:

Din yobazları İslam'ı kullanarak kötülük yapıyorsa ne yapalım? Bir sürü ayet var yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın diye.

 

O benim sorunum değil, ayrıca İslam kötülük yapmak için müsaitse kullananı çok olur tabii. Sen hiç İnsan Hakları Beyannamesi'ni kendi kötülüğüne alet eden bir insan gördün mü? Mesela hiç bir insan İnsan Hakları Beyannamesi'ni kullanarak köle edinmek benim hakkım diyebiliyor mu? Ama Kuran'a dayanarak diyebiliyor.

 

1 hour ago, marechal1 said:

''Dilediğini saptırır..'' ile ilgili ayeti açıklamıştım. Bir ayette de ''o adam sen öldürmedin Allah öldürdü, atmadın sen attın..'' diyor misal. Mesele Allah'ın saptırması değil elbet. İnsan Suresi'nde ''biz insanı yola koyduk, ya şükreder ya da nankör olur.''  diyor. Bak, sana yolu göstermiş. Sen kulağını kapatırsan vahye, Tanrı da seni saptırır olay bu. 

 

Başka surede kendisiyle çelişiyorsa o Allah'ının sorunu. Açıkça "Ben dilediğimi saptırır, dilediğimi de doğru yola iletirim." demiş. Bunun açıklanacak nesi var? Allah kendi çalıp kendi oynuyor işte.

 

Quote

Bak, sana yolu göstermiş. Sen kulağını kapatırsan vahye, Tanrı da seni saptırır olay bu. 

 

İşte sizlerin aslı anlamadığın nokta burası, Allah denen bir tanrı 1400 yıl önceki arapların uydurması, bu araplar diyor Allah adında bir tanrı bizden Muhammed adlı bir adamı elçi seçti diye, yoksa Allah adlı bir tanrının sana yol gösterdiği falan yok, sen bu arapların palavrasına gözü kapalı, sorgulamadan iman ediyorsun sadece.

 

Peki neden böyle yapıyorsun? Çünkü ailen, toplum böyle yapman için seni programlıyor, onları da onlardan öncekiler programlamıştı. Bu böyle 1400 yıl önceki araplara kadar gidiyor. Acaba bu bana söylenenlerde ne kadar doğruluk, gerçeklik payı var diye düşünmüyorsun bile, sadece doğru olduğunu düşünmeden kabul ediyorsun. Bu kafayla Muhammed'in zamanında doğsaydın eminim Muhammed'in en büyük düşmanlarından biri de sen olurdun, putlarımıza hakaret ve küfür ediyor diye ilk sen canını almaya kalkardın.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
8 saat önce, lawrenceKrauss yazdı:

Eğer (küfürden) vazgeçerlerse,

Ha ha hah! Bak beni eleştirmiştin, parantez açtım diye (savaşta) diye.

 

Şimdi de sen aç.

 

Neyden vazgeçerlerse? SAVAŞTAN güzel kardeşim. Küfürden değil. Yazdığım tonla ayet de bunlara işarettir.

tarihinde marechal1 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, teflon yazdı:

- Dağların görevi komedisi neymiş, burada çok defa yazıldı ama, bir de sizden dinlemek isteriz. 

Bilime tapanlar sizsiniz. Bilirsiniz herhalde, yoksa dağların izostazi görevi yok mu?

Bir saat önce, teflon yazdı:

Çiftler halinde yaradılış ise en talihsizlerinden biridir. Çok müslüman telef oldu bu konuda burada.

Mesela yüzlerce sene önce bitkilerin erkek-dişi olduğu bilinmiyordu. Kur'an haklı çıktı. Yüzlerce yıl önce haklı çıkmış olmayacaktı. Şimdiki durum da böyledir. Bakterinin çifti olmadığı kesin değil. Belki yüzlerce sene sonra ortaya çıkacak? Biraz objektif düşün kardeş.

Bir saat önce, teflon yazdı:

Sen öyle mi yapacaktın diye her zaman ki soruyu soralım o zaman. Din olmasa mesela ırz düşmanı bir gaspçı falan mıydın şimdi?

Önceki yazımı okursan zaten deist ve ateisler de iyi olabilir demiştim. Ama teistlerin tam anlamda haramları vardır. Yoksa ateist deist oldun diye gaspçı hırsız tecavüzcü olacaksın diye bir şey demedim, dediklerimi iyi oku.

Bir saat önce, teflon yazdı:

. "Eğer üstünseniz sulh istemeyin.." diyecek nosyonda vahşi ve vandalist bir kitaptan ne bekliyorsun ki zaten...? Duruma göre vaziyet alan ayetler üzerinden savunu yapmaya çalışırsan gireceğin batak bu işte. Kitabın kendisi bütünsel bir bağlam oluşturamamış ki zaten, sen nasıl yapacan...Kuranınki vandal bir öğreti. Bu kısmını artık geçebiliriz gerçekten.

Nisa 90'ı delil gösterdim. Sen hala görmedin galiba.

Bir saat önce, teflon yazdı:

- Dağların bulut gibi hareket edişi ise, öncelikle dağların görevi ile tezat teşkil etmekte, akabinde ise zaten meselenin aslı öyle değil.

Dağların hareketsiz olduğu yazıyor Kur'an'da, tam da buna uygun olarak şu ifade var: ''Dağları görürsün de onları sabit sanırsın...'' ''halbuki onlar bulutların hareket edişi gibi hareket ederler. Bu her şeyi yerli yerince yapan Allah'ın sanatıdır.''

 

Eğer Muhammed kıyamette bu olayı görecekse neden ''onları sabit sanırsın..'' desin? Zaten o anda dağların sürükleniyor olması gerekmez mi? Demek ki bu Dünya'nın dönüşüne ''kapı'' gibi bir işaret!

 

 

tarihinde marechal1 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
34 minutes ago, marechal1 said:

Dağların hareketsiz olduğu yazıyor Kur'an'da, tam da buna uygun olarak şu ifade var: ''Dağları görürsün de onları sabit sanırsın...'' ''halbuki onlar bulutların hareket edişi gibi hareket ederler. Bu her şeyi yerli yerince yapan Allah'ın sanatıdır.''

 

Verdiğin ayete göre dağlar hareketsiz değil, ama sen hareketsiz olduğunu söylüyorsun.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
10 saat önce, sağduyu yazdı:

 

Verdiğin ayete göre dağlar hareketsiz değil, ama sen hareketsiz olduğunu söylüyorsun.

dağlar  depremi  engeller.En  önemli  özelliği  dünyanın  dönüş  hızından  dolayı  dünyanın  dengesini  sağlanmasıdır. Kuranda  belirtildiği  gibi  kazık  gibi  cakilmistir. Bilimde  dağların  yerin  altindada  devami  var  diyor. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
30 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

dağlar  depremi  engeller.En  önemli  özelliği  dünyanın  dönüş  hızından  dolayı  dünyanın  dengesini  sağlanmasıdır. Kuranda  belirtildiği  gibi  kazık  gibi  cakilmistir. Bilimde  dağların  yerin  altindada  devami  var  diyor. 

Bunu söyleyen tek bir dini olmayan kaynak göremedim açıkçası. Quora'da da böyle bir şeyin olmadığı yazıyor.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...