Jump to content
Kindi

İSLAMDA ÇOK EVLİLİK

Recommended Posts

                                                                                                                İSLAMDA ÇOK EVLİLİK

Çok evlilik İslamdan önce vardı . İslam çok evliliği dünya kültürüne kazandırmadığı gibi düzenlemeler yaparak belirli şartlara bağlı kıldı.

İslam da çok eşliliğe Nisa suresindeki ayet  müsade etmiştir.’’ Eğer yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız hoşunuza giden kadınlardan ikişer,üçer,dörder alın. Eğer adaleti gözetememekten korkuyorsanız o zaman bir tane ile yetinin veya elinizin altındakiyle yetinin. Doğruluktan ayrılmamanız için bu daha elverişlidir’’.(Nisa Suresi 4/3)

Bu ayette yetimler hakkında adaletin yerine getirilememesinden bahsedilmektedir. Buna dair Hz.Aişe şu izahatı vermektedir.’’ Yetim kız velisinin himayesinde bulunur da velisi malına ve güzelliğine heves ederek pek basit bir mehir karşılığında onunla evlenmek ister. İşte bunun gibiler yetim kızlarla evlenmekten men edildiler’’. İbni Cerir gibi alimlerde bu ayetle ilgili şöyle demektedirler: Nasıl yetimler hakkında adalet yapamamaktan korkuyorsanız kadınlar hakkındada onlarla zina etmekten korkun zina etmeyin sizin için helal olan kadınlardan nikah edinin.

Burada dikkat çeken husus çok evlilik yerine getirilmesi gerekli olan farz vacib kabilinden bir emir  değil zinadan kaçınma zaruretine bağlı bir müsadedir.

Ayrıca ayette  tek evliliğin asıl olması , tek evlilğin en doğru olduğu vurgulanmış, belirtilmiştir.

Özet olarak

1-Sınırlama getirilmiştir.

2- Adalet şartı koşulmuştur.

3- Adalet yerine getirilmeyecekse bir tane ile yetinilmeyi emretmiştir.

Tekrar edelim ki Çok evlilik İslamda  farz , vacib gibi yerine getirilmesi mecburi bir emir olmayıp ancak bazı zaruretler karşısında kabul edilen bir çözüm şeklidir.

İslam alimleri çok eşliliği zaruri kılabilecek bazı sebepleri şöyle sıralamaktadır.

1-Kadınlık görevine engel bir hastalığın bulunması

2-Kadının çocuk yapamaması

Bu haller kadının boşamak iyi bir çözüm şekli değildir. Daha çok zarar ve felaket getirir. Bu talihsizliklere uğrayan kadın boşandığı takdirde başkası ile evlenemeyecek perişan olacaktır.

3- Başta harp olmak üzere ortaya çıkan büyük felaketlerde erkeklerin azalması yönünde meydana gelebilecek olan erkek kadın dengesizliği. Bunun en büyük örneği ikinci Dünya savaşından sonra Almanyadır. O yıllarda Alman kadınlarının düştükleri acıklı haller ibretlijktir

İslamdaki çok evliliğe ağır hücumlarda bulunan materyalist felsefe  yukarıdaki saydığımız zaruretleri tek bir şeyle halletmek istedi:’’zinaya göz yummak’’. Zina ,fahişe kadın, piç çocuk: meşru nikaha ,eşe,meşru evlada tercih edildi.

 

 

Avrupada kadın erkek sayısındaki dengesizlik metreslerin erkek hayatında ve malında getirdiği tahribat ile, evlad-ı zinanın çoğalması , çocuk düşürmeler ve cinayetleri beraberinde getirmiştir.

Westermarck  der ki :Çok evlilik Batıda yasak edildikten sonra tatbikattan kalkmış değildir.

Çok evlilikte ilk eş kocasının başka bir kadınla evlenmiş bulunmasından kıskançlık ve üzüntü duyacak izzeti nefsi kırılacaktır. Fakat buna mukabil gayri meşru ilişkilerde yani zina eden erkeğin ve kadının iffetlerinin yok olması yani kocanın eşinin iffetsiz erkeğin eşi olmasından göreceği zarar ve kocasından intikam almak için onunda zina yoluna düşme ihtimalini doğuracaktır.

Diğer taraftan zina eden kocanın meşgul olduğu kadın evli ise onun kocasından uğrayacağı hıyanet hatta zina eden kocadan intikam alacak olan eşin meşgul olacağı erkeğin eşinin göreceği zarar. … Bütün bu birleşmelerden meydana gelecek çocuk cinayetleri , zührevi hastalıkların bulaşması,insanlar arasında belirecek düşmanlıklar, kavgalar,ölümler….bütün bu felaketler arka arkaya gelecektir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tersini düşünelim, kadın kıtlığı oldu diyelim, bir kadın 4 erkekle evlenebilir mi?

Bu duruma izin verilirse oluşacak hikmetleri sayayım.

-Erkeklerin evli kadınlara tecavüz etmesini engellemiş oluruz.

-Erkeklik görevine engel bir hastalığın bulunması

-Erkeğin çocuk yapamaması

-Bu hallerde erkeği boşamak iyi bir çözüm şekli değildir. Daha çok zarar ve felaket getirir. Bu talihsizliklere uğrayan erkek boşandığı takdirde başkası ile evlenemeyecek perişan olacaktır.

-Çok evlilikte ilk eş karısının başka bir erkekle evlenmiş bulunmasından kıskançlık ve üzüntü duyacak izzeti nefsi kırılacaktır. Fakat buna mukabil karısını diğer abazan erkeklerin tehditinden kurtaracak, islam aleminde tecavüzü kanıtlamak için kadının 4 şahit bulması gerektiği için karısını bu zulümden de alıkoyacaktır.

-Zina yapmak isteyen kadının sosyal hayatta yapacağı tahribat ( gayrimeşru çocuk, kadının fahişe etiketi alması) önlenecektir.

“Nasıl yetimler hakkında adalet yapamamaktan korkuyorsanız erkekler hakkındada onlarla zina etmekten korkun zina etmeyin sizin için helal olan erkeklerden nikah edinin.”

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

ateistler  bu  açıklamaya  yazacak  bir şey  bile  bulamamışlar....

 

Harbiden numuneliksiniz...

Bizler açıklamaktan bıktık ama görüyorum sizin gibi yüzsüz troller salakça iletiler göndermekten bıkmadınız.

Yahu; siz sabahları yüzünüzü yıkadıktan sonra aynaya baktığınızda yüzünüz hiç kızarmıyor mu ?!

 

İslamdan önce çok eşlilik vardı ve İslam dünyasında hălen devam etmektedir,  ki İslamda çok evlilik hiçbir zaman yasaklanmamıştır.

Adaletmiş, falanmış, filanmış..hepsi zırva. İslam´da tapılan tanrının erkek olduğu nasıl da belli !:D

Anlayasınız diye tekrar yazıyorum...

Çok eşlilik yasaklanmamıştır ve kadınlara aynı hak tanınmamıştır...anladınız mı ?!

Bitti.

tarihinde kavak tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 hours ago, akılsızşuursuzatom said:

ateistler  bu  açıklamaya  yazacak  bir şey  bile  bulamamışlar....

 

Bu kadar aptallık karşısında şaşkınlıktan dilleri tutulmuştur.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
16 saat önce, Kindi yazdı:

                                                                                                                İSLAMDA ÇOK EVLİLİK

Çok evlilik İslamdan önce vardı . İslam çok evliliği dünya kültürüne kazandırmadığı gibi düzenlemeler yaparak belirli şartlara bağlı kıldı.

 

Bu kadar işte. 

 

Bizim en baştan beri söylediğimiz şey bu işte.

 

Din öyle bir şeydir ki, insana her türlü ahlak dışılığı öyle bir allayıp pullar ki, bir bakmışsınız insan inandığı din uğruna olmadık şeyleri güzellemeye başlamış kendi kendine.

 

Burada çok örneği var. 

 

Bakıp bakıp ibret alın.

 

Kölelik İslamdan önce vardı, İslam köleliği dünya kültürüne kazandırmadığı gibi düzenlemeler yaparak belirli şartlara bağlı kıldı.

 

Cariyelik İslamdan önce vardı, İslam cariyeliği dünya kültürüne kazandırmadığı gibi düzenlemeler yaparak belirli şartlara bağlı kıldı.

 

Yağma İslamdan önce vardı, İslam yağmayı dünya kültürüne kazandırmadığı gibi düzenlemeler yaparak belirli şartlara bağlı kıldı.

 

Küçük kızlarla cinsel ilişki İslamdan önce vardı, İslam küçük yaşlarda kızlarla cinsel ilişkiyi dünya kültürüne kazandırmadığı gibi düzenlemeler yaparak belirli şartlara bağlı kıldı.

 

Kuzenle ensest evliliği İslamdan önce vardı, İslam kuzenle ensest evliliği dünya kültürüne kazandırmadığı gibi düzenlemeler yaparak belirli şartlara bağlı kıldı.

 

Irkçılık İslamdan önce vardı, İslam ırkçılığı dünya kültürüne kazandırmadığı gibi düzenlemeler yaparak belirli şartlara bağlı kıldı.

 

Ayrımcılık İslamdan önce vardı, İslam ayrımcılığı dünya kültürüne kazandırmadığı gibi düzenlemeler yaparak belirli şartlara bağlı kıldı.

 

Öldürmeye teşvik İslamdan önce vardı, İslam öldürmeye teşviği dünya kültürüne kazandırmadığı gibi düzenlemeler yaparak belirli şartlara bağlı kıldı.

 

.

.

.

.

gidiyor.

 

Ne pislik yuttunuz be arkadaş, ne mide varmış sizde!?

 

Bir de gelmiş yuttuklarınızı burada kusup bizim yememizi bekliyorsunuz.

 

Sizde 1 gram akıl olsa, bizim en başta bu sofradan kalkmış olduğumuzu anlayıp burada beyhude kıvranmazdınız.

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
8 saat önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

ateistler  bu  açıklamaya  yazacak  bir şey  bile  bulamamışlar....

 

Ateistler bu forumda 1 milyonun üzerinde cevap yazmışlar.

 

Bir de bunun daha eski yılları içeren arşivi var.

 

Forumda arat birebir bu argümanla ilgili sürüyle kaynak bulursun.

 

Daha ne yazsın ateistler?

 

Bu kadar kaynak mevcutken hala kalkıp da ateistler yazacak bir şey bulamamışlar demen senin için ne fikir edinmemiz gerektiğini ortaya koyuyor.

 

1.800 ileti boyunca aptala yatmış olduğun için kendinle gurur duyuyor musun?

 

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İslamda çok eşlilik çok normaldir.Mesela Kurana göre erkekler dört tane eşli ile evlenebilirler.Veya cariyeler ile nikahsız ilişkiye girebilirler.İslam dini erkek egemenliğin üstün olduğu bir ortadoğu dinidir.

tarihinde Hristiyangenç18 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 09.03.2019 at 20:34, Hristiyangenç18 said:

İslamda çok eşlilik çok normaldir.Mesela Kurana göre erkekler dört tane eşli ile evlenebilirler.Veya cariyeler ile nikahsız ilişkiye girebilirler.İslam dini erkek egemenliğin üstün olduğu bir ortadoğu dinidir.

 

İslam'da, 4 eş diye bir sınırlama yoktur. Bu islamın yaklaşık 300 yıl devam ettiğinden sonra ortaya konmuş bir mevzudur. Yani, hani şu denen gerçek islam varya, onda işte. Sahabe denen kişilerden itibaren, ilk dönem müslümanlara bakarsanız, hiç birinin öyle dört karı falan gibi bir şeye uymadığını görürsünüz.

 

İslam'da mut'a, yani fahişelikte bilfiil vardır. Yani, bir defalığına nikah edebilir, mehirini verir, işinizi görüp, uçkurunuzu toplayıp gidebilirsiniz. Bu Ömer tarafından yasaklanmaya çalışılsa da, başarısız olmuştur. Devamında, Emevilerin yıkılma dönemine doğru, iyice baskıcılık yapmaları döneminde yasaklanmıştır. Emevi'leri, yani sünnileri kabul etmeyen diğer islam akımlarında, örneğin şıi'lerde falan, hala sürmektedir de. 

 

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...