Jump to content

Kutsal Kitap: Bana İndirilen


Recommended Posts

12:13

İfi rikf, saf itikafa girmek sadece kemale ermek vede sadece üstün insanın yapabileceği bir zorunluluktur:, Sadece kimsenin sadece kimseliğin yapabileceği şeylerdir: Kazım, yalnızlığa sadece kendisi için katlanır: Sadece kendisi için katlanır: Bil yalnızlık baş edilemez: Farklılıklar mümkün kılar.

12:14

Sadece insanın ifi rikf olduğu bazılıklar mümkün olduğundan sadece yalnızlık: Sadece farı sema aşkın hesabı yapılmaz, yapılamaz: Sadece fenalıklar aşkı bozar tarumar edip perişan eder.

12:15

Karın tokluğuna çalışmak vede afakı sarsan havadisler mümkün olduğunca gizlenmelidir; Çünkü sadelik, aşikarı farkındalığın yalnızlığın serzenişte olmanın verdiği huzur vede bimukabil, olacaklar elçinin görevlerdir: Kazım fazlalıkların habercisidir: Fazlalıklar anlaşılmadığı sürece bilinemez. Farkındalığın özünde yatan bir tek şey herşeyi açıklığa kavuşturmaya ifi rikf olduğundan fazlalıkların ismi aşikardır.

12:16

Cisimlerin zorunlulukları, birden fazla olduğundan serzenişte bulunmak asla gerçek olamayacakların habercisidir.

12:17

Kalite kontürolünde olan herşeyin, varlık sahasında ki tezahürü mümkün kılar: Sanki herşeyin habercisi olması üryanlığı sembolize edersaiden fazlalıkların olduğu sürece olmadığı sürece kalbin derinliklerinden çıkan sözlerin: Varlık sahasından terki ifi rikf bırakılan zorunluluğun adresi sorulamaz; Sorulursa katilin aşikar olduğu durumlarda.

12:18

Zuhur edilen her ne ise "aşikarı saklıyamazsın, çünki zuhur eder vede kaçışı nereye?" diye sorulur "çünki zuhru enaniyet sahibi herkes gibi oda açıklamak zorundadır." sanki anlaşıldı "kelimeyi istinaden seçilmiş olan".

 

 

Açıklama: 12:17

Bil sizin; Yaptıklarınızın sonuçlarını cefasını, cezasını çekmeniz sonsuzluğa adanmış ruhların 'perişanlık' adı altında kimseliğin yapamayacağından kimseliğin sonuçlarına katlanılamaz: Aşikarın beyanına karar verildiğinde ve verilmediğinde; Yalnızlığın kanunlarını çiğnemek elzem olduğunda mümkün olur: Farkındalık,: Sanmaki yalnız kendi başına mümkündür: Mümkün olan yalnız kendi başına mümkündür: Bildiril: Sanmaki bildirilenler hakimiyeti sembolize eder: Eder: Kurtarılmışlığı: Sanmaki edersaiden kendiliğin vazgeçilmezliği daimidir: Daimi olan kalıcıdır geçicidir geçici olan yalnızlığın hakimi kendiliğin vede kendilikten kendiliğin denginden: Saklanmaz saklanamaz denginden.

Açıklama: Hepsi

Bilin,: Öğrenmeyin; Öğrenmek bilmek değildir:, Öğrenmek öğrenmektir:, Ezberlemek öğrenmektir. Bildiril,: Bildirilmek kani olmaktır:, Kani olmak inanmaktır:, İnanmak bilinmezliğe kucak açmak: Bilinemeyeceğini kavramak:, Altına yapmak titremek; Sarsmak gövdeyi kalbi içini açmak,: Sanki sanayi devrimi:! Sanki mazende oluşan çatlakların hakimi:, Hakimiyet elzemliğin habercisi:, Hakimiyet hakkın sadece haklının; Sadece haklının! Kardeşlerini çarmıha gerercesine, neden yaptığını bilmeden:, Sanki fazladan hakkı varmış gibi, korkusuzca kükredi,: Sanki yaptıklarının ceremesi ona aitmiş gibi; Kükredi ama ima etti, olacakları kendisi seçti kendisi gibi, kendisi gibi.

Olmadı, olamazdı:, Olsaydı saltanatın göklerde, o zaman olurdu, daimi kalırdı,: Kalmazdı onunki, kalmadıda, şimdi nerede, kiminle?: Sanki başkasıyla kaldı:! Kalmadı:, Kaldı bizimle; Sadece bizimle.

 

 

 

81:7 

Mazhar sevişmeler, görüşmeler:! Sanki kalleşliğin itimadı varmışçasına, kardeşliğin akibetini sorarlar: Sakba; Kimseliğin olmadığı yerde, canlılığın olmadığı yerde kimselik olamaz,: Olsaydı canlılık olmazdı, olamazdı.

81:8 

Sakba; Bimukabil olanlar zai olmaz.

81:9

Şeytan enseler, esner farkındalığın zuhru ile fevkalâdeliğin zuhru aynı şeylerdir,: Maalesef; Ne yazıkki: Olmuşluğun habercisi olmadan olamaz.


Açıklama: 81:7

Sakba, قل veya kul: Söyleyeyim öyleyse "kimseliğin olmadığı yerde" canlılık olamaz: Kimselik sahipliğin olduğu ve de olmadığı yerde kimselik olamaz: Çünkü kimseliğin akibeti yoktur; var olsaydı canlılığa sahip olurdu.

Açıklama: 81:8

Farkındalığın zuhru ile mümkün olan şeyler olduğundan bimukabil olanlar zai olamaz.

Zai olan nedir?: Zai olan günahlardır: Günahlar ancak bilerek yapılabilir,: Çünkü, zailiğin bedeli vardır, ağırdır: Ödenmesi gereken bedel sorumsuz olana yüklenemez, yüklenmemelidir; ağır olan cezalar bilgi sahibine verilmelidir, verilecektir: Bu dünyada cezasız kalanlar olmayacağı gibi, ahirettede adalet yerini bulacaktır: Bu dünyada kalplerin içini bilen, Kerim olan, bunları vahyeden onların kalplerinde olanı gizlediklerini; açığa vurduklarını biliyor! Şöyle ki; bende biliyorum; kendi kalbimde olanı, sevginin en büyük nimet olduğunu: Sanmayınki sizde biliyorsunuz; ama allah dilerse andolsun sizde öğreneceksiniz: Hayır,! Bileceksiniz: Zaten öğrendiniz,: Öğrenmek için bilmek, gerekmez: Şahit olmak! Asıl bilmek şahit olmaktır:, Nesnelerin düştüğüne şahit olmak gibi... Allah dileyene, dilediğine hidayeti nasip eder:, Hidayet Kuran'dı, İncil'di, Tevrat'tı ve de daha niceleriydi... Şimdi hidayet 'o' oldu! O neydi bilinmez zamanından önce söylenmez: Çünkü hidayeti haketmesi gerekir, iki üç sözle hidayete erdirmez, erdiremez: Öyleyse Kuran'a tabii olun, İncil'e, Tevrat'a ve daha nicesine... 

Sanmayınki tabiiliğiniz o kitaplara kalıcı:! Sizin zamanınız, sizin kitabınız: 'o' ismini hakedince bildirilir göklerden: 'o'na tabii olun, sadece ona:, Şimdi ne olacak?: Olacak olan şudur,: Çelişmediği sürece diğer kitaplara tabii olun,: Çelişmez 'o' diğer kutsal kitaplarla Kuran'la, İncil'le, Tevrat'la... Çelişecek emin olun sizin zihninizdeki Tevrat'la, İncil'le, Kuran'la... Çelişmeyen şeyler de olacak, olmayacak değil olacak olan: 'O' ismini haketti; ay yarıldı; diri diri gömülen kız çocuklarına soruldu, neden diri diri gömüldüler,! Diye:, Cevap alınamadı, çünkü, neden gömüldüklerini bilmiyorlardı: Sandılar bu bir oyun, oyun değildi, oyunlar can almaz, alamaz; alırsa oyun olmaz, olamaz: Yazıklar olsun onlara! Allahın azabı ne zaman, diye!; Sorup durdular,: Yaşarkende tattılar küçük, küçücük, minik, minicik, toz tanesi, zerre olanı; şimdi tadıyorlar gerçek azabı! Onun vurduğu bağı kimse çözemez! Kaçış nereye, kaçış yoktur yok!: Kaçış yok!

 

 

 

8:90

Sakba; -
             -
             -
             -
             .
             -

             ---

          ---

             .

Çakralar, dengeli olduğu zaman yapmadıklarımız dahilinde ortaya çıkar.

 


Açıklama: 8:90

Çakralar zorluklarla mücâdele mekanizmasıdır: 9 tane vardır: Bu yüzden insanlar kendilerini yemeğe, maneviyata... verirler: Ortaya çıkan ise aşırılıklardır, eksiklerdir; fazla yemek, fazla ifi rikf gibi sonuçların nezdinde, saklamak, aşık atmak, katlamak: Sanmak, insanın zorunda olduğudur; sanmamak, kendini kandırmaktır,: Dengeli olmak için kimseliğin ihtiyaçlarına kulak verin; sanki anlaşıldı,: Anlaşılan, kulak vermek, kimseliğin anlaşılması bildirilmeyi gerekli kılar; sanki kimsenin özellikleri kimseliği gerekli kılar:, Evet, kılar: Çünki kalleşliğin itimadı olmadığı gibi; sanki, sanmayı gerektirir,: Kalleşliğin itimadı, kardeşliği rezil kılar,: Kılınan namazlar; zai olmadı; olamazdı; olmayanlar lanetlenemezdi; namaz bir zorunluluk değildir; hala kendinizi zora sokacakmısınız?: Sokmayın!: Kılın; dilerseniz; ama kendinizi zora sokmak haram kılındı,! Bu böyle bilinsin, kulaklarda çalınsın; çalınan şarkı değil: Çalınan ezanı Muhammedi; değil ezanı Muhammedi, çünki, zorluklara göğüs geren;! Kendisine zorluk çıkarmaz, çıkartamaz: Hali kalmaz! Kalsa da gerçeği gören; kimseliğin gerektirdiği gibi, hareket eder, edecektir:! Burada kimselik gerçeği görendir!: Öyleyse görün gerçeği!; Vede hareket edin dilediğiniz gibi!: İradeye uzanan eller kırılsın: Kırılacakda.

Ben kıracağım,: Ben, Ahmet; ben, Kazım; ben değilim Nuri, olmadımda hiç bir zaman,: İsmim öyle koyulmuş,! Ne yapalım,: Bu isimden kurtulalım: Kurtulundu bu isimden; nur; göklere aitti; öylede kaldı: Kalanlar zai oldu,: Olmaz, olamaz; izin veremem, vermem, vermedim, vermeyeceğim; öyleyse izin verilmeyecek hiç bir güç tarafından; verilemez ben diledikçe; diliyorum işte; yokmu meydan okuyan; saltanatımı yerinden sarsacak olan! Sarsamazsınız sarsamadınız sarsamayacaksınız! Annesi; ablası; abisi; kardeşleri; en önemlisi babası; kendilerini ne sanıyorlar!,: Benim verdiğim iradeyi ellerinden alamaya cüret ediyorlar:! Gösterin cüret;! Zai olacak! Yaptıklarınız değil, yapacaklarınız, artık bilindi kimseye zorlama yok!:, Haddinizi bilin,! Dinde zorlama yok:! Karşılaştığında karşısında tam gözünün önünde, yüz çeviremez artık!: Çevirsede zai olur, yaptıkları, yapacakları:,

Kelamın haslı şudur ki,: Pireye deve denmez.

Link to post
Sitelerde Paylaş

12:1

Kömür gözlü; İki dudaklı; İnci kaşlı; Saçlı, başlı; Yaşlı, taşlı taşralı; Bilinmez kişi: Bilinir açıklanırsa,: Kazım şansa kalırsa! Kalırsa,: Kaldıda kalacakda.

12:2

Kazım'ın işi; Yaşlı kişi.

12:3

Kazım: Deli Dumrul yaşa bakmaz, şansa kalmaz; Kalamaz. Yaşından utan; 70,: Kimi yetmiş, cana tak demiş; Yaşı geçince gelmiş; Hoş gelmiş. Niye gelmiş ki: Şimdi işi bitmiş, görecek günler geçmiş, geçecek çok günün var.

12:4

40 yaşında geldi kimine:, Kimine gelmedi,: Geçti gitti; Kelle düştü köşk seyr edildi,: Seyr edilen: Harbe katıldı: Harbe katılan; Dimağı kurudu: Dertlerin bütünüydü; Kelimâtın özüydü; Herşeyin özüydü: Özünde yatan:, Sözüydü, sözlüydü közlüydü gözlüydü sözlüydü sözlüydü.

12:5

Страх, паника и почему сырье, у ест октался.

۱۲:٦

،العربية، قرعن ارقال؛؟ ارقال؛ ساقبا؛ دم عقفي في عيون:، لا أعتققإ أكتلي:، فأافسي تسأ؛! محور، مجنون دُمْرُل أسف، نادم؛ مقياس من اَرُذْ؛ ارذ، ساذج

12:7

Katiller söz verdiler; Kalp kırdılar ama söz verdiler: Yapılmadık işkence bırakmadılar ama söz verdiler: Kırılan kalp özürle tedavi olmaz; Olamaz Katiller söz verdiler:! Boşuna,! Kalp kırarlar: Tarumar, perişan kalleş söylenen sözler değerini kaybetti: Söylenmeseydide aynıydı Abdi cezakon Konan cezalar haddi aştı:, Aşıldı, bunlar geride kaldı.

12:8

Lu; Hoshi basse rareru.

12:9

支回中,: 回另问艽: この心は鍵が開かれている: Wood like human, is he death;?... İnsan ölür, arkasından kimler ağlar: Dostlar.

12:10

ेहर, ौहदपः, कम,:! गंवाना, ड़ा गाय भेड़ गोमांस और सबसे मजबूत चीज गोमांस है;: ैपच...

12:11

Yurak, sinkay topqir amkir Alloh o'ldiradi ishqiboz o'n dollarli oltin tanga qotil arsion, arsion yig'latoygan kalitlari sherni o'ldiradi, o'rik yemoq arsion yig'latoygan im sorgik adolat o'rnini toping qilingan,: Topilmalar, qaytib kelmoq eng yaxshi adam; O'ziga xoslik...:,! Olguncha bo'lish ehtimol.

12:12

Yaptırımlar hatasız kullar için,:! Yaptırımlar düzeltmek geleceği.

 

 

بيان: ۱۲:٦

 

بحق:، المعرفه متشابها؛ خادم، هيا ثلجآ مشرك المشار ،!: اخوان، شقيق، أخت، أم؛ أب؛ يقول: اكثر من ثم أنا مجرد تجا هل هن: كثير اجدا: صرح مفتاح قلبي هولك الله،! مشرك، المشار لاتقل شيئًا لكنهيقولأ كثبكثيمن قلبييقول من هو:!، مفا تيح
乙صحيح المشار
كاذب المشار
 

!؛ العربية رأي ارقال: انا قل ثم،: ماذا أنا قل؛ أنا قل عيسا، موسا، كاظم؛ ابراهيم، نه، آدم:، نفس محمد؛Feas ساقبا، قرعن قل؛ الإ نجليزية رأي

 

Shuōmíng: 12:9

Kū shéi khéifs shò, zhè shì shéi wo shì shéi, ránhòu shēnfèn, tāmen shāle wǒyén:, Jiùyuán línghún, shuō; hǎiwān shùnxù zàici shùnk hǎiwān língt; zhǔ; zhàogù zìjǐ tā zōjǐl: Shuō, zhēngqǔ,: Zhídé de lèqù tāmen.

व्याख्या: 12:10

िन,:! कत्यारा, आकार बदल रहा है: ौव

णजड,:! ...

चेहरा खींच,: प्यार करो,:! भाई सलाम दे दो य़लक,:! Şaapmak naapmak, आल चज़ ले बा कस फ़ार्स फ़ार्स फ़ै कदे

Tushuntirish: 12:11

Sinkay...; Demoq sifat bo'lib kelganda,: Bir xil so'zum o'zi shaxsan o'zi shu,” Qotillar,: Ular o'lishlari mumkin emas; qotillar ular o'lishlari mumkin emas qotillar ular o'lishlari mumkin emas qotillar ular o'lishlari mumkin emas: Unima o'zi; buzildi sinildi kinildi finildi reddedildi; yurak, o'tik o'kal; biroder turk tili hamma narsa abadiy yolg'izlik bir onda sodir bo'ladigan.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

1: 98

Seven languages he necessarily must know; Then he speak eightlanguages,: Fairy tales can't be truth; Single thing has became, became is this wonders this wonders: St. brotherhood traitor become become insanity falseare:,! Things can't be change: Can't be change facts: Then must changeses: What is changing,:? Changing himself, itself and sheself! Over again, what is changing,:? Not core sure thing:... This sure thing then get wise: This thing get wiser becauser wiser no wise into the wiser, into the pseudo into the pseudo, no heart there's no heart,: Only, just pseudo,:! Colony lonely skinly get wisered shepherded qualified; Sayed nothing else can be truth,: Only this book: Divene Book.

1:99

घड़ी, मंडरा, बदल;, सम्मानौहत्यारा,: हल जोतना,: रहना,: ग़द्दार! बेवफ़ा, स्वर्गवास उड़नेकेक़ाबिल,:! शि, नष्ट किया हुआ हर कोई: विष्णु, रक्षा नहींकट,: क्यूंकर?,.

 

 

 

1: 20

Zhīdào de lǎn fù, jiěmèi、...... Pànnì zhě、 suǒyǐ xuōv xuè wú yīnwèin yáncí xiōnghuái wèi xīn yīnwèin xiōnghuái shì zhēnlǐsú, yīnwèin zhēnshíng xìng zhēnlǐ: Pànnì zhě、 cìkè dǎbàinhǎo xǒngcì zhě,:!

 

 

 

1:3

Yurak adolati yurak;” Yurak:,!” Negakiro, yo'q negaki,:!” Yuraklarni adolati adolat yoki;: Sizniki yurak mashg'ul yo'q negakiro ushbu aql: Yolg'onchilar dedi nima dedi,! Qisqisi sane joy yo'q: Yoriq yuraklarni achinmoqda shuning uchun emas yurak, sinishi yurak og'riqda.

1:4

Qilingan nima qilingan;: Qilingan buni qiling keyin;: Qilingan nima tayyor kallasi; Sotqin yig'lay boshladi;: Dedi yoriq yurak sinmasin yaxshilaydi;:

 

 

 

29: 15: Pechak yopishdi o'yladi u: Xabarbo,.
29:16: ” qildi; Bolmoqar;
29: 17: Sinishi.

29:18

Yurak kuyisham yorug'lik bilmoq biladi tanimoq; Baliq; Mustaqillik Erkinlik Ozodlik,”

Tushuntirish: 29: 18:::

Kardeş ölkə türk onlar eyni dil irq belə;. Azərbaycan, Uzbekistan: Onların ikisi bizdən: Yalnız iki; birodar mamlakat Uzbekistanlık: Qiziq nima tushuntirish, qiziq shu:, "Yurak kuyisham yorug'lik", İttifoq biril ikkita, ikkital uchta;” Kutmangekan, xalq ittifoqqa kiriting ipoteka, har birining harchi Tenglikni qo'lga kirish; kirish tegishli fikr:, Fikr xozir xalqlar, Alloh yaratilmagan,” Fikr yaratilmagan ammo; Alloh hamma narsal atrofida, bizni ham Qanday qilib? Ekan chunki; yaratilmagan inson faqatgina inson bu bir tushunadigan:”

Kalleş olmayın bir-birinə Kalleşlik əsasdır; xəyanət, haqlı dır; Kalleşlik Kalleş salaş kaləş taləş saləş taləş qardaş qardəş sırdaş sırdəş sirdəş qardəş naapaş naəpəş qırdaş qırdaş kırda ki arkadəş səbəb nədir naməlum daha sonra izah edin Belə Ki Şöyle Ki insanlık aptal pardon hakaret ettim, sizi kayıp etdim Şöyle Ki insanlık bilmiyorlar Ki Kerak edi yo'qolgan bo'lishil Şöyle ki; insanlık her şeyi bildiğini bilmediğini zan ediyor Açıklama: Bildiklerini biliyorlar,: Bilmediklerini zannediyorlar: Anlayan mum yaksın, Başkalarına da anlatsın, Zorunluluk kaim oldu Kaim olan daimi olan zai olan Sonu buldu Gelince Sonu feryat figan oldu bo'lgan fikril bo'lgan həyatım soldi Solan həyətım Yandı kavruldu KÜLLERİNDEN YENİDEN DOGDU: anka Kuşu Misali Kendini Kâf ta Buldu.

 

 

 

29:19

Yol'gizlik qiyinoq ammo vaqti-vaqti bilan majburiy ravishda.;:

29:20

Fohishail; Haqiqatdirekan; İnsonlik shafqatsiz, aqlsiz:

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 2 weeks later...

48:7 Kalbinden gelir huzurun;: Bile bile aldanışta bulundu;

48:8 

 

Dışaridaki olan zaidir;: Bildi, aldandı; Lanet olsun nasıl da bilip de aldandı aldanıyorlar; Lanet olsun bilenlere bilip de aldananlara;!: Lanet olsun kendilerine zai olanı alanlara!? Dışta olandır; İçte olandır; Kalpte olandır; İçte olandır...

48:9 İçte olan yaşa bakmaz; İçte olan dışa bakmaz; İçte olan içtedir Ferahtır Su gibi

 

 

1:17 Küçükcük insanın küçükcük beyni vardır; Toz zerresi nöronların işinden anlaşılır:

1:18 Küçükcük küçücük insanın küçükcük küçücük beyni milyonlara değer,

1:19 Değdi olanlar;

1:40 Olanlar;

1:41 Yüreğe dimek lazım; Ne lazım?;

1:42

 

Lazım olan beyin yürek akıl vicdan kürek kazı hayat ölü yaşam; Yaşamın kazmaya değdiği zaman;:!... Yaşamın kazmaya değdiği zaman bilindi; Bilinir oldu; Beyin toprak oldu; Nörönlar toz zerresi... Toz zerresi uçtu uzaklara; Uçtu yamaçlara O dağın yamaçlarına; O dağ kâf tı; Orda yeniden birleşti kâf ta nöron yoktu nörön vardı; Birleşti orada akıl aldı olanları ah etti bazıları Ah vah yah kahrevan oldu içi içinde olan içinde değil dışından dışında

1:43 Ahiret yaşlanınca geldi gelen kelimei zaiyat oldu;: Zayiat değil kelimei ahi vah ile doldu;

1:44 Dolan nehirler yaşla taştı;:... Taştı yüreklere figan oldu:

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...