Jump to content
fezadabirtürk

Kur'an İncil'i tastik eder mi ?

Recommended Posts


İncil / Luka 6 /29 ''Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin.'' 
'Matta 5 ''...size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.''

 

Mâide Suresi 38 ''Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin''
Nahl Suresi 126 ''Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın.''

 

Matta 5 /9 Ne mutlu barışı sağlayanlara! 
Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.

 

Tevbe Suresi 5  "Müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün." 

193- Fitne tamamen yok edilinceye din ve itaat yalnız ALLÂH’a mahsûs oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkârdan ve tecâvüzden vazgeçerlerse, bilin ki zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. 

39- Dünyada fitne kalmayıp din, tamamen ALLÂH’ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse, onları bırakın. ALLÂH zâten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir.

65- Ey Peygamber! Mü’minleri savaşa teşvîk et. Eğer sizden tam sabırlı yirmi kişi olursa, iki yüz kişiye gâlib gelir ve eğer siz mü’minlerden yüz kişi olursa, kâfirlerden bin kişiyi mağlup eder, çünkü o kâfirler gerçeği ve âkıbeti anlamayan bir gürûhtur.

 

Matta 5 /5 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! 
Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.

 

romalılar 12 / 19 Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın; bunu Tanrı’nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Rab diyor ki, ‘Öç benimdir, ben karşılık vereceğim.’ ” 20 Ama, 
“Düşmanın acıkmışsa doyur, 
Susamışsa su ver. 
Bunu yapmakla onu utanca boğarsın.” 
21 Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.

 

Tevbe Suresi 73 ''Ey peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihadet, onlara sert davran''

 

Luka 6 /27,28  “...Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. 

romalılar 12 /14 Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin.

 

Âl-i İmrân Suresi 61 ''de ki: “Geliniz, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da lanetleşelim''

 

Matta 5
41 Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün. 
Yuhanna 6
37 Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam.

 

Ahzab Suresi
(53) Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber'in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin.?

 

HİCR-9: Şüphesiz ki Kur'ân'ı biz indirdik ve elbette biz onun koruyucularıyızdır.
 

Matta 24 / 35 
''Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.”

33 Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. luka 21 / 33
(İncil korunuyorsa Kuran niye var ?)
  
İncil'de cennet : Matta 22  / 30
“Dirilişten sonra insanlar ne evlenir, ne de evlendirilir, gökteki melekler gibidirler.

 

kur'an'da cennet : (Duhan,51-54).
"Müttakiler güvenli bir yerde; bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı otururlar. Böylece biz onları, siyah iri gözlü hûrîlerle evlendirmişizdir." 

 

İncil'de nikah/boşanma  : Matta 19/9 :
''Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur.”
 Luka 16 /18
“Karısını boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.”
 

Kur'an'da  nikah/boşanma  : Ahzab Suresi, 28. ayet:
''Ey peygamber, eşlerine söyle: "Eğer siz dünya hayatını ve onun süslü-çekiciliğini istiyorsanız, gelin sizi yararlandırayım ve güzel bir salma tarzıyla sizi salıvereyim."

 

İncil'de son din : Matta 5/17  :
 “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. ''
Yuhanna 19 /28,  30 :
'' Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı yerine gelsin diye, “Susadım!” dedi.  İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.''

 

Kur'an'da son din :  MAİDE-3 
 ''Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim. '' 

 

İncil'de kurtuluş :  Matta 16: 24 
''Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.''
Yuhanna 3/ 18 :
Ona iman edene hüküm yoktur; iman etmiyene zaten hükmolunmuştur; çünkü Allahın biricik Oğlunun ismine iman etmemiştir. 
Yuhanna 14 /6 :
''İsa ona dedi: Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Babaya kimse gelmez.''
 

Kur'an'da kurtuluş : ÂLİ İMRÂN-85: 
''Kim Islamiyet'ten baska bir dine yonelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir.''

 

İncil'de haram etler/yiyecekler : Matta 15/11 :
''ağza giren şey insanı kirletmez; fakat ağızdan çıkan şeydir ki, insanı kirletir'' 

 

Kur'an'da haram etler /yiyecekler :
En'am Suresi, 145. ''...domuz eti ki bu gerçekten murdardır ''

 

İncil'de ceza : 38/ 39
 “ ‘Göze göz, dişe diş’ dendiğini duydunuz.   Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin.

 

Kur'an'da ceza :

Bakara Suresi, 179. ayet : Ey temiz akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız

 

İncil'de ibadet/dua : Matta 6/6 
''Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.''
Matta 6/18 :
''Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız’a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.”

 

Kur'an'da ibadet/dua :
 Bakara s. 43 :
'' rükû’ edenlerle birlikte rükû’ edin”  
 Hac, 26 :
''tavaf edenler, kıyam edenler, rükua ve sücuda varanlar için Evimi tertemiz tut."
 

İncil'de maddiyat/cömertlik : 6/ 19 ,20 :
 “Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar.  Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin.''
Markos 10 /21
''Ona sevgiyle bakan İsa, “Bir eksiğin var” dedi. “Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver; böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle.”

 

Kur'an'da maddiyat/cömertlik :
Enfal Suresi, 41 : 
''Bilin ki, 'ganimet olarak ele geçirdiğiniz' şeylerin beşte biri, muhakkak Allah'ın, Resûlün, yakınların, yetimlerin, yoksulların ve yolcunundur.''
Enfal Suresi, 69: 
''Artık ganimet olarak elde ettiklerinizden helal ve temiz olarak yiyin ''
Fetih Suresi, 21 :
'' Ve (daha) başka (nice nimetler de, ki,) siz henüz onlara güç yetirmiş değilsiniz; (ama) gerçekten Allah, onları kuşatmıştır. Allah, herşeye güç yetirendir.''
FURKÂN-67: 
''Onlar harcadıklarında ne saçıp savururlar, ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar''
İSRÂ-26: (26-27) 
''Yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver, sakın saçıp savurma! Çünkü savurganlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır.''

 

Kur'an'a Allah'ın oğlu olmaz : 
TEVBE-30:
''Yahudiler: "Uzeyr, Allah'ın oğludur." dediler; Hıristiyanlar da: "Mesih, Allah'ın oğludur." dediler. Kendi ağızlarının sözüdür bu. Kendilerinden önce inkâr edenlerin sözlerine benzetme yapıyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da yüz geri çevriliyorlar!''
İncil'de   : Matta 5 /44 :
''Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.   Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız.''
 

Kur'an'da kimse kimsenin günahını yüklenemez :
BAKARA-134:
 Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandığınız da sizin.
BAKARA 141.
 Onlar bir ümmet idiler, gelip geçtiler. Onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandıklarınız.
Fatır 18 :
Ve hiçbir suçlu, bir başkasının yükünü yüklenmez 
NECM-39:
İnsan için ancak çalıştığı vardır.

 

İncil'de :
Yuhanna 1 /29 
“İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!''
1. Korintliler 15
''Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi'' 

 

Kur'an'a göre kafirler mucize görsede inanmazlar :

 

Bizi mucizeler ve açık belgeler göndermekten alıkoyan şey, ancak önceki ümmetlerin, onları yalanlamalarıdır. 

 

ama İncilde inanırlar :
Yuhanna 2
11 İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile’nin Kana Köyü’nde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O’na iman ettiler.
23 Fısıh Bayramı’nda İsa’nın Yeruşalim’de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları O’nun adına iman ettiler.
3 ...Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı.
44 Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi.
45 O zaman, Meryem’e gelen ve İsa’nın yaptıklarını gören Yahudiler’in birçoğu İsa’ya iman etti.

 

Kur'an'da cihad :
TEVBE-29: Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, Allah'ın ve resulünün yasakladığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, boyun eğerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.

 

İncil'de cihad  : Markos 16/15 
''İsa onlara şöyle buyurdu: “Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun''
Luka 7/22 
“Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya’ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor.''
Luka 8/1
''Bundan kısa bir süre sonra İsa on iki öğrencisiyle birlikte köy kent dolaşmaya başladı. Tanrı’nın Egemenliği’ni duyurup müjdeliyordu.''
Luka 9 /6 
''Onlar da yola çıktılar, her yerde Müjde’yi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar.''

 

Kur'an'da tebliğ yapmanın karşılığı :
Enfal Suresi, 69 : 
Artık ganimet olarak elde ettiklerinizden helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir."
AHZAB-50
''Ey peygamber! Biz bilhassa sana şunları helâl kıldık: Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri,...'''

 

İncil'de Tebliğ yapmanın karşılığı : 1. Korintliler 9/18 
''Peki, ödülüm nedir? Müjde’yi karşılıksız yaymak ve böylece Müjde’yi yaymaktan doğan hakkımı kullanmamaktır.''

 

İncil'de cennet : Matta 22  / 30
“Dirilişten sonra insanlar ne evlenir, ne de evlendirilir, gökteki melekler gibidirler.

 

kur'an'da cennet : (Duhan,51-54).
"Müttakiler güvenli bir yerde; bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı otururlar. Böylece biz onları, siyah iri gözlü hûrîlerle evlendirmişizdir." 

 

İncil'de nikah/boşanma  : Matta 19/9 :
''Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur.”
 Luka 16 /18
“Karısını boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.”
 

Kur'an'da  nikah/boşanma  : Ahzab Suresi, 28. ayet:
''Ey peygamber, eşlerine söyle: "Eğer siz dünya hayatını ve onun süslü-çekiciliğini istiyorsanız, gelin sizi yararlandırayım ve güzel bir salma tarzıyla sizi salıvereyim."

 

İncil'de son din : Matta 5/17  :
 “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. ''
Yuhanna 19 /28,  30 :
'' Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı yerine gelsin diye, “Susadım!” dedi.  İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.''

 

Kur'an'da son din :  MAİDE-3 
 ''Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim. '' 

 

İncil'de kurtuluş :  Matta 16: 24 
''Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.''
Yuhanna 3/ 18 :
Ona iman edene hüküm yoktur; iman etmiyene zaten hükmolunmuştur; çünkü Allahın biricik Oğlunun ismine iman etmemiştir. 
Yuhanna 14 /6 :
''İsa ona dedi: Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Babaya kimse gelmez.''
 

Kur'an'da kurtuluş : ÂLİ İMRÂN-85: 
''Kim Islamiyet'ten baska bir dine yonelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir.''

 

İsa’nın Annesiyle Kardeşler

31  Daha sonra İsa’nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip O’nu çağırdılar. 32 İsa’nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, “Bak” dediler, “Annenle kardeşlerin dışarıda, seni istiyorlar.”
 
33 İsa buna karşılık onlara, “Kimdir annem ve kardeşlerim?” dedi. 34 Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi: “İşte annem, işte kardeşlerim! 35 Tanrı’nın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kızkardeşim ve annem odur.”

Luka 11 

27 İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın O’na, “Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere!” diye seslendi.
 
28 İsa, “Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara!” dedi.

 

 

Ahzab Suresi 33. Ayeti; Ey Ehl-i Beyt! Yüce Allah sizden, her türlü günahı, haramı, fenalığı, çirkinliği, basitliği uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

Şura Suresi 23. AyetiDe ki (Muhammedim), Ben peygamberliğimi tebliğime karşılık sizden, Ehl-i Beytim’i sevmenizden başka hiçbir ücret istemiyorum.

 

Benzetmelerin Amacı

10  Onikiler’le öbür izleyicileri İsa’yla yalnız kalınca, kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. 11 O da onlara şöyle dedi: “Tanrı’nın Egemenliği’nin sırrı sizlere açıklandı, ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. 12 Öyle ki, 
‘Bakıp bakıp görmesinler, 
Duyup duyup anlamasınlar da, 
Dönüp bağışlanmasınlar.’ ”

hac suresi 16 : ''İşte böylece biz, O kitabı apaçık ayetler halinde indirdik ve bundan böyle, Allah doğru yola ulaşmayı isteyen kimseyi, doğru yola yöneltecektir.''

“Biz Kur’an’ı sana her şeyin apaçık bir beyanı olarak indirdik.” (Nahl, 16/89)

3. Şüphesiz biz onu, düşünüp akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an yaptık. zuhruf 43/3

 

 

 

51 Size doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla görmeyecektir.” yuhanna 8 / 51

İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim” diye devam etti, “Burada bulunanlar arasında, Tanrı Egemenliği’nin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.”

. İsa, "İbrahim doğmadan önce Ben varım" ( Yuhanna 8:58 )

yuhanna 11 / 25 İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. 26 Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek.

 

Her canlı ölümü tadacaktır. Enbiyâ Suresi 35. Ayet

 

35 İsa oturup Onikiler’i yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: “Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun.”

Markos 10

43 Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun. (YC2009)
45 Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.”
10 İnsanoğlu’na karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. 
Luka 6 / 26
26 Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman, 
Vay halinize! 
Çünkü onların ataları da 
Sahte peygamberlere böyle davrandılar.”
 
“Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e (çokça) salât ederler. Ey mü’minler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56) ( salat desdek manasınada gelir,peygambere hizmetin her türlüsüde salatdır)
Hucurât Suresi 2. Ayet
Ey inanıp güvenenler! Sözlerinizle Nebi’nin sözünü bastırmayın. Onunla konuşurken de birbirinizin diğerine yaptığı gibi sesiniz yükseltmeyin. Yoksa işleriniz boşa çıkar da farkına bile varamazsınız. (karşı söz söylemeyi bırakın sesinizi dahi yükseletemezsiniz)
“(Ey müminler!) Peygamber’i, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın.” Nur 63 
“Allah’ı ve Rasûlü’nü incitenleri Allah; dünyada da ahirette de rahmetinden uzaklaştırmış ve onlara pek alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.” Ahzab 57 (peygamber bir şey istedi siz yapmadınız ,vermediniz.onu incitmiş olsunuz)
“Ey îmân edenler! Allâh’a itâat edin ve Peygamber’e itâat edin ki amellerinizi boşa çıkarmayın!” (Muhammed, 33) 
 
Markos 10  21 Ona sevgiyle bakan İsa, “Bir eksiğin var” dedi. “Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver; böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle.”
 
''Elini boynuna bağlayan kimse gibi, eli sıkı, cimri olma. Büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun.'' İsra 29
 
 
Luka 8 / 16 

Her Şey Işığa Çıkacak

16  “Hiç kimse kandil yakıp bunu bir kapla örtmez, ya da yatağın altına koymaz.

 

﴾35﴿

 Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. KANDİL CAM İÇİNDEDİR  , cam inciyi andıran bir yıldızdır

 

 

Luka 9

57  Yolda giderlerken bir adam İsa’ya, “Nereye gidersen, senin ardından geleceğim” dedi.
 
58 İsa ona, “Tilkilerin ini, kuşların yuvası var, ama İnsanoğlu’nun başını yaslayacak bir yeri yok” dedi.

 

 ''Seni fakir bulup zengin etmedi mi?'' Duha 8 

Haşr Suresi, 6. ayet: Onlardan Allah'ın elçisine verdiği "fey'e" gelince...

Enfal Suresi, 1. ayet: Sana savaş-ganimetlerini sorarlar. De ki: "Ganimetler Allah'ın ve Resûlündür.

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

" Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın " nur 63 

yoksa işleriniz boşa çıkarda farkına bile varamazsınız " hucurat 2

 

Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca , "Ey Davut oğlu İsa halime acı ! " diye bağırmaya başladı.

Bir çok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o , " Ey Davut oğlu halime acı ! " diyerek daha çok bağırdı.

İsa durdu , " Çağırın onu "  dedi.

Kör adama seslenerek " Ne mutlu sana ! Kalk ,seni çağırıyor ! " dediler .Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa' nın yanına geldi.

İsa , " Senin için ne yapmamı istiyorsun ? " diye sordu .

Kör adam , " Rabbuni , gözlerim görsün " dedi.

İsa , " Gidebilirsin , imanın seni kurtardı ." dedi .Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti. 

Markos 10 / 47

 

" Allah 'ı ve Resulünü incitenleri Allah ; dünyada da ahiretde de rahmetinden uzaklaştırmış ve onlara pek alçaltıcı bir azap hazırlamıştır " Ahzab 57 

 

"Kafatası denilen yere vardıklarında İsa 'yı bir sağında öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa " Baba , onları bağışla " dedi . " Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar."

Luka 23/33

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu tartışma her halukarda kuru gürültü olacaktır. 

 

İki masaldan biri öbürünü tasdik etmiş, etmemiş, bunun tartışması mı olur?

 

Kuranı sayıklayan, birinden bir şekilde duymuş, okumuş, her neyse, kendi kafasına göre yazmış (söylemiş) bir şeyler işte. Bu ne tasdiktir, ne reddir, hiç bir şeydir. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Aslında bu karşılaştırma barış dini, sevgi dini, vs palavralarına karşı faydalı. Bir çok kuran okumayan müslümü dumura uğratabilir. Adamlara ayet yazıyorsun, "iftira atma" diyorlar. Herif merak edip de bir kere açıp okumamış.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

 

Matta 5

Ant İçmek

33  “Yine atalarımıza, ‘Yalan yere ant içmeyeceksin, ama Rab’bin önünde içtiğin antları yerine getireceksin’ dendiğini duydunuz.  
34-35 Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin : Ne gök üzerine , çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır ; ne yer üzerine , çünkü orası O'nun ayak taburesidir ;   ne de  Yeruşalim üzerine , çünkü orası Büyük Kral'ın kentidir . 
36 Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz.
37 ‘Evet’ iniz evet, ‘hayır’ ınız hayır olsun. Bundan fazlası Şeytan’dandır.”
 
 
 
''Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin''
 

Vakıa Suresi, 27. ayet: "Ashab-ı Yemin", ne (kutludur o) "Ashab-ı Yemin." ( Ashab-ı Yemin Ahid ve yeminlerinde sebat edenler ,cennet ehli )

Nur Suresi, 6. ayet: Kendi eşlerine (zina suçu) atan ve kendileri dışında şahidleri bulunmayanlar ise, onlardan da her birinin şahidliği, Allah adına dört (kere yemin) ile kendisinin hiç şüphesiz doğru söyleyenlerden olduğuna şahidlik etmektir.

 
'' Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin : Ne gök üzerine...''

 

'' Burçlar sahibi gökyüzüne , Vaad olunan o güne, Şahitlik edene ve edilene andolsun ki, '' Buruc 1/2/3 

''Andolsun o göğe ve Târık'a,'' Târık Suresi 1

 ''Dönüşlü olan göğe andolsun. Yarılan yere de.'' (Tarık Suresi,  12) 

'' Fecre andolsun,'' (Fecr Suresi 5)

'' Kuşluk vaktine andolsun, 'karanlığı iyice çöktüğü' zaman geceye, '' (Duha Suresi, 1-2) 

''yollar ve yörüngelerle donatılmış' göğe andolsun;'' (Zariyat Suresi, 7) 

 

'' ne yer üzerine, çünkü orası O’nun ayak taburesidir; '' 

 

'' YERE  ve onu döşeyene, Nefse ve onu biçimlendirene,  Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki ''Şems 6/7/8

 ''Dönüşlü olan göğe andolsun. Yarılan yere de.'' (Tarık Suresi,  12) 

 

'' Başınızın üzerine de ant içmeyin .'' 

 

''Hayır; bu şehre yemin ederim , ki sen, bu şehirde oturmakta iken, babaya ve doğan çocuğa da .''  (Beled 
Suresi, 1-3) 

''Hayır; gördüklerinize yemin ederim, görmediklerinize de.'' (Hakka Suresi 39)

 

 '' ...ne de  Yeruşalim üzerine , çünkü orası Büyük Kral'ın kentidir .'' 

 

''Yemîn olsun Tûr (dağın)a!'' Tur 1

 ” İncire ve zeytine, Sina dağına, ve bu emniyetli şehre yemin olsun ki…” 

 ''Hayır; gördüklerinize yemin ederim, görmediklerinize de.'' (Hakka Suresi 39) 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Böyle şeyleri tartışmanın lüzumu yok.

İlkokul hayat bilgisi kitapları bile bu kitaplardan çok daha fazla faydalı bilgi içerir.

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümanların nitelediği İncil, İsa'ya nispet edilendir. 

 

Günümüzdeki İncil metinlerinin ikisi havarilere ve diğer ikisi ise havarilerin öğrencilerine nispet edilir. Ayrıca İsa'nın havarilerinin ve daha sonradan Hristiyan cemaate katılan Pavlus'un yazdığı mektuplar ve bir de vahiy kitabı olarak da adlandırılan bir görüme dair yazılar vardır.

 

Bunlardan başka apokrif olarak ilan edilen, konsiller de reddedilen bazı İncil metinleri de vardır ama buna rağmen, İsa'ya indiği söylenilen İncil'e dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. 

 

Konuya daha sonradan katılacak Müslümanların, paylaşımlara ilk cümlemdeki gibi bakacağına eminim.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
18 saat önce, anibal yazdı:

Bu tartışma her halukarda kuru gürültü olacaktır. 

 

İki masaldan biri öbürünü tasdik etmiş, etmemiş, bunun tartışması mı olur?

 

Kuranı sayıklayan, birinden bir şekilde duymuş, okumuş, her neyse, kendi kafasına göre yazmış (söylemiş) bir şeyler işte. Bu ne tasdiktir, ne reddir, hiç bir şeydir. 

 

bu kadar zıtlığın bir arada olması normal mi veya tesadüf mü ,sorgulanması lazım.

tarihinde fezadabirtürk tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
7 minutes ago, fezadabirtürk said:

 

bu kadar zıtlığın bir arada olması normal mi veya tesadüf mü ,sorgulanması lazım.

 

Harcayacağın zamana yazık.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
9 minutes ago, fezadabirtürk said:

 

bu kadar zıtlığın bir arada olması normal mi veya tesadüf mü ,sorgulanması lazım.

 

1 minute ago, sağduyu said:

 

Harcayacağın zamana yazık.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

MATTA 537 ‘EVET ' iniz EVET , ‘HAYIR’ ınız HAYIR olsun. Bundan fazlası Şeytan’dandır.”

Nahl 28. ayetteki belâ kelimesi evet midir hayır mıdır?

SORULARLAİSLAMİYET.COM DA BİRİ SORMUŞ :

Nahl suresi 28. ayetinde geçen belâ kelimesi okuduğum çoğu meallerde hayır olarak geçiyor.
Belâ kelimesi Arapça'da evet değil midir?
Aydınlatırsanız sevinirim.

CEVAP VERMİŞLER:

 

Ayetin meali şöyledir:

“Kendilerine kötülük ederlerken canlarını meleklerin aldığı kimseler, "Biz hiçbir kötülük yapmadık" diyerek boyun büküp teslim olurlar. "Hayır! Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir!” (Nahl, 16/28)

“Bela” tabiri, iki olumsuza “evet” anlamında, tek olumsuza ise “hayır”anlamındadır.

 https://sorularlaislamiyet.com/nahl-28-ayetteki-bela-kelimesi-evet-midir-hayir-midir

 

evet olmuş '' hayır '' ..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Düşmanlarınızı Sevin

43  “ ‘Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin’ dendiğini duydunuz. 44 Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. 45 Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur ; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. ''  Matta 5

 

''yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. ''

 

Neml Suresi, 58. ayet: Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne kötüdür.Uyarılanların yağmuru ne kötüdür.

Ahkaf Suresi, 24. ayet: Derken, onu (azabı) vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman, "Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur " dediler. Hayır , o, kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar; onda acı bir azap vardır.onda acı bir azap vardır.

Şuara Suresi, 173. ayet: Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılıp korkutulanların yağmuru ne kötü. 

Furkan Suresi, 40. ayet: Andolsun, onlar, üstüne felaket yağmuru yağdırılmış bulunan o ülkeye uğramışlardır; yine de onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar dirilmeyi ummuyorlardı.

Bakara Suresi, 19. ayet: Ya da (bunlar) karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek(ler)le yüklü, 'gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki , yıldırımların saldığı dehşetle'; ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. 

 

''güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur''

 

güneşin 300 yıl üzerlerine doğmadığı cennetlikler : Ashabı Kehf 

17. (Orada olsaydın) güneş doğduğunda  onun; mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan  sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerinde idiler. Bu, Allah'ın mucizelerindendir. Allah, kime hidayet ederse işte o, doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
12 hours ago, Frankton said:

Müslümanların nitelediği İncil, İsa'ya nispet edilendir. 

 

Günümüzdeki İncil metinlerinin ikisi havarilere ve diğer ikisi ise havarilerin öğrencilerine nispet edilir. Ayrıca İsa'nın havarilerinin ve daha sonradan Hristiyan cemaate katılan Pavlus'un yazdığı mektuplar ve bir de vahiy kitabı olarak da adlandırılan bir görüme dair yazılar vardır.

 

Bunlardan başka apokrif olarak ilan edilen, konsiller de reddedilen bazı İncil metinleri de vardır ama buna rağmen, İsa'ya indiği söylenilen İncil'e dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. 

 

Konuya daha sonradan katılacak Müslümanların, paylaşımlara ilk cümlemdeki gibi bakacağına eminim.

Isa'ya kitap indiğini müslümler uyduruyor. Incil, Isa'nın öğretilerinin ve hayatının yazıya dökülmüş hali. Kuran havadan kuşe kağıda basılı şekilde gelmiyor. Kuran katipleri yazıyor ve bu sorun olmuyor. Isa'nın öğretilerini ve hayatını havariler yazınca, her ne hikmetse farklı oluyor müslümler için. Muho, kendi dinini uydurmaktan bile aciz. Kendinden öncekileri araklamış, üstüne bir de saygısızca onları itibarsızlaştırmaya çalışmış. Ucuz siyasî ayak oyunlarından başka birşey değil.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
15 hours ago, Frankton said:

Müslümanların nitelediği İncil, İsa'ya nispet edilendir. 

 

Günümüzdeki İncil metinlerinin ikisi havarilere ve diğer ikisi ise havarilerin öğrencilerine nispet edilir. Ayrıca İsa'nın havarilerinin ve daha sonradan Hristiyan cemaate katılan Pavlus'un yazdığı mektuplar ve bir de vahiy kitabı olarak da adlandırılan bir görüme dair yazılar vardır.

 

Bunlardan başka apokrif olarak ilan edilen, konsiller de reddedilen bazı İncil metinleri de vardır ama buna rağmen, İsa'ya indiği söylenilen İncil'e dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. 

 

Konuya daha sonradan katılacak Müslümanların, paylaşımlara ilk cümlemdeki gibi bakacağına eminim.

 

Müslümanların nitelediği bir incil yok ki. 

 

Senin dediğin niteleme varsa, zaten sayısı belirsiz incil var demek. Ama senin ölçeğinde bakarsak, oluyor beş incil, malum matta, luka vs artı birde muhammed incili. 

 

Ve bu incillerin hepsi, aynı şekilde, Isa'ya nispet ediliyor, ötekileri başkasına nispet edildiği falan yok. Nispet kriterin buysa, islamdaki diyelim şey, muhammede, falanca incil luka'ya, filancası da markosa nispet ediliyor, olan bu. Senin yaptığın da, bu listeye bir tane daha eklemek, gene hepsi bu.

 

Alayı da, genel anlamda masal kitabı ve eski efsaneler yada bir takım olayları bir şekilde anlatan bu kitaplar arasında fark görmek, biri iyi biri kötü falan demek, embesellikten başka bir anlam da ifade edemez.

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir Felçlinin İyileştirilmesi/ matta /9
İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. 2 Kendisine, yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, “Cesur ol ,oğlum günahların bağışlandı.” dedi.
 3 Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden, “Bu adam Tanrı'ya küfrediyor! ” dediler.
 4 Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, “ Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz ? Hangisi daha kolay ? ' Günahların bağışlandı' demek mi ,yoksa ,' kalk yürü ' demek mi ?   6 Ne var ki, İnsanoğlu'nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye ...”

 

Öğrenciler Rab’bi görünce sevindiler. 21 İsa yine onlara, “Size esenlik olsun!” dedi. “Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum.” 22 Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!” dedi. 23 “ Kimin günahlarını bağışlarsanız ,bağışlanmış olur ; kimin günahlarını bağışlamazsanız ,bağışlanmamış kalır . ” Yuhanna 20 / 20 

 

'' Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir ? '' Al-i İmran Suresi, 135
Furkan Suresi, 58. ayet: Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (Allah)a tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter. 

 

19 Sonra öğrenciler tek başlarına İsa’ya gelip, “Biz cini neden kovamadık?” diye sordular.
 20-21 İsa, “İmanınız kıt olduğu için” karşılığını verdi. “ Size doğrusunu söyleyeyim , bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa , ' Buradan şuraya göç' derseniz,göçer ; sizin için imkansız bir şey olmayacaktır . ”  Matta 

 

İbrahim Suresi, 46. ayet: Gerçek şu ki, onlar  hileli düzenler kurdular.Oysa onların düzenleri ,dağları yerlerinden oynatacak da olsa , Allah Katında onlara hazırlanmış düzen ( kötü bir karşılık) vardır. 

 

18 “Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak.Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak . MATTA 18/18

 

Kehf Suresi, 26. ayet: O'nun dışında onların bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. "
Maide Suresi, 50. ayet: Onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü , Allah'tan daha güzel olan kimdir ?  

 

23 İsa öğrencilerine, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “ Zengin kişi Göklerin Egemenliği'ne zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi,zenginin Tanrı Egemenliği'ne girmesinden daha kolaydır . ”MATTA 19

 

Duha Suresi, 8. ayet: Bir  yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi ? 

 

16 “İşte böylece sonuncular birinci , birinciler de sonuncu olacak. ”Matta 20/16

29 Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes, bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. 30 Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak. ”MATTA 19
 


Vakıa 11...14 '' Önde olanlar ( var ya),onlar öncüdürler.İşte o yaklaştırılanlar ,Nimet cennetlerindedirler. Çoğu önceki ümmetlerden,Birazı da sonrakilerden. ''


Düşmanlarınızı Sevin
43  “ ‘Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin’ dendiğini duydunuz. 44 Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin ,size zulmedenler için dua edin, Öyle ki ,göklerdeki Babanız'ın oğulları olasınız. 

 

Tevbe Suresi, 73. ayet: Ey Peygamber ,kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert davran. Onların barınma yerleri cehennemdir, ne kötü bir yataktır o!..
Nisa Suresi, 144. ayet: Ey iman edenler ,müminleri bırakıp kafirleri veliler(dostlar)edinmeyin.Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık olan kesin bir delil vermek ister misiniz ? 
Tevbe 84 : Onlardan (münafıklardan) ölen birine asla dua etme .Mezarı başında da bulunma. Çünkü onlar, Allah’ı ve elçisini göz ardı etmiş ve yoldan çıkarak fâsık olarak ölmüşlerdir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

" Baba, yerin ve göğün Rabbi ! Bu gerçekleri BİLGE ve AKILLI KİŞİLERDEN GİZLEYİP  küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim.Evet Baba,senin isteğin buydu."  Luka 10/21

 

" Allah pisliği ,AKLINI KULLANMAYANLARIN  üzerine bırakır " Yunus 100

 

"Verin, size verilecektir.İyice bastırılmış,silkelenmiş ve taşmış, DOLU BİR ÖLÇEKLE  kucağınıza boşaltılacak.HANGİ ÖLÇEKLE VERİRSENİZ,AYNI ÖLÇEKLE ALACAKSINIZ." Luka 6/38

 

"Kim BİR İYILİKLE GELİRSE,kendisine bunun ON KATI vardır." En'am 160 

 

"Haydi gidin ! İşte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum.yanınıza ne kese,ne torba,ne de çarık alın.Yolda hiç kimseyle SELAMLAŞMAYIN." Luka 10/3,4

 

O Rahmanın kulları ,yeryüzü üzerinde alçakgönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman "SELAM" derler." Furkan 63

" şimdi sen aldırış etmeksizin onlardan yüz çevir ve SELAM de " Zuhruf 89

"Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız zaman gerekli araştırmayı yapın ve size SELAM verene ,dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak : "sen mümin değilsin" demeyin.Asıl çok ganimet Allah katındadır.bundan önce sizde böyle idiniz." Nisa 94

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yuhanna ,O'na "Öğretmenim" dedi , senin adınla Cin kovan birini gördük,ama BİZİ İZLEYENLERDEN OLMADIĞI İÇİN ona engel olmaya çalıştık "

"Ona engel olmayın ! dedi İsa.çünkü benim adımla mucize yapıp da  ardından beni kötüleyecek kimse yoktur.Bize karşı olmayan bizden yanadır."

"Size doğrusunu söyleyeyim,Mesih'e ait olduğunuz için sizlere BİR BARDAK SU veren ÖDÜLSÜZ kalmayacaktır" Markos 9/38...41

 

"Şirk koşanların ,kendi inkarlarına bizzat kendileri şahidler iken , Allah'ın mescidlerini onarmalarına ( hak ve yetkileri ) yoktur .İşte bunlar yaptıkları boşa gitmiş olanlardır.ve bunlar ateşte süresiz kalacak olanlardır " Tevbe 17 

 

" HACILARA SU VERME ve Mescid' i Haram 'ın imar ve bakım işini  (üstlenen kimseyi) ,Allah ve ahiret gününe inanıp , Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz ? Bunlar Allah katında bir değildirler.Allah zalimler topluluğu hidayete erdirmez."  Tevbe 19

 

(Kısa Tefsiri Mescid'i Haram'ın onarım ve hacılara su verme görevini üstlenmek isteyen müşriklere  izin verilmez. müşriklere ödül yok,cehennem var .Müşriklerde Allah'a inanıyor ama yararı yok .)

 

 

 

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

 Yuhanna 6

 53 İsa onlara şöyle dedi: “Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu’nun bedenini yiyip kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz. 54 Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. 

 

Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir.

 

Luka 13

32 İsa onlara şöyle dedi: “Gidin, o tilkiye söyleyin, ‘Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim ve üçüncü gün hedefime ulaşacağım.

 

Kehf 23/24

  Hiçbir şey hakkında sakın “yarın şunu yapacağım” deme!

  Ancak, "Allah dilerse yapacağım" de.

 

Yuhanna  7

18 Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister, ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve O’nda haksızlık yoktur.

 

Haşr Suresi, 23. ayet: O Allah ki, O'ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selam'ır; Mü'mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir.

Bakara Suresi, 255. ayet: Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.

 

 

Yuhanna 13

10 İsa ona dedi ki, “Yıkanmış olan tamamen temizdir; ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz, ama hepiniz değil.” (YC2009)

11 İsa, kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle, “Hepiniz temiz değilsiniz” demişti.

Asma ile Çubuklar

15“Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. 2 Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. 3 Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz.

YUHANNA 15

Elçilerin İşleri 23

231 Yüksek Kurul’u dikkatle süzen Pavlus, “Kardeşler” dedi, “Ben bugüne dek Tanrı’nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım.” (YC2009)

Elçilerin İşleri 24

16 Bu nedenle ben gerek Tanrı, gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum.

2. Timoteos 1  

Müjde’ye Bağlılık Çağrısı

3  Durmadan, gece gündüz dualarımda seni anarak atalarım gibi temiz vicdanla kulluk ettiğim Tanrı’ya şükrediyorum. 

 

Yusuf Suresi, 53. ayet: Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis, -Rabbimin kendisini

esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz, benim Rabbim, bağışlayandır, esirgeyendir."

Nisa Suresi, 49. ayet: Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmedin mi? Hayır; Allah, dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar, 'bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar.

Necm Suresi, 32. ayet: Öyleyse kendinizi temize çıkarıp-durmayın. O, sakınanı daha iyi bilendir.

 

İsa ve Günahkâr Kadın

 

39“Bu adam peygamber olsaydı, kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkâr biri olduğunu anlardı” dedi.

 

47 Bu nedenle sana şunu söyleyeyim, kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan, az sever.”

48 Sonra kadına, “Günahların bağışlandı” dedi.

Matta 9

 

10 Sonra İsa, Matta’nın evinde sofrada otururken, birçok vergi görevlisiyle günahkâr gelip O’nunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. (YC2009)

11 Bunu gören Ferisiler, İsa’nın öğrencilerine, “Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkârlarla birlikte yemek yiyor?” diye sordular.
(YC2009)

13 Gidin de, ‘Ben kurban değil, merhamet isterim’ sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim.”

 

Abese Suresi, 

 

5.Kendini muhtaç hissetmeyene gelince;

6. Sen, ona yöneliyorsun.

7.   Oysa, onun temizlenip-arınmasından sana ne?

 

 

Matta 23

37 “Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz.

 

Allahtan başka sığınacak kimse bulamazsın (Kehf 27)

 

 

 

 

 

 

 

tarihinde fezadabirtürk tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yuhanna 3

‘’’ "Baba Oğul’u sever; her şeyi O’na teslim etmiştir.’’

 

Furkan Suresi, 2. ayet: Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur,

Nisa Suresi, 53. ayet: Yoksa onların mülk'ten bir payları mı var? Eğer öyle olsaydı, insanlara 'çekirdeğin sırtındaki küçücük bir tomurcuğu' bile vermezlerdi.

İsra Suresi, 111. ayet: Ve de ki: "Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allah'adır." Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et.

Mü'minun Suresi, 88. ayet: De ki: "Eğer biliyorsanız (söyleyin:) Herşeyin melekutu (mülk ve yönetimi) kimin elindedir? Ki O, koruyup kolluyorken Kendisi korunmuyor."

Sad Suresi, 10. ayet: Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülkü onların mı? Öyleyse, sebepler içinde (bir imkan ve güç bularak göğe) yükselsinler.

Mü'min Suresi, 16. ayet: O gün, orta yere çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a karşı gizli kalmaz. (Allah sorar:) "Bugün mülk kimindir? Bir olan, Kahhar olan Allah'ındır."

Araf Suresi, 158. ayet: De ki: "Ey insanlar, ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisi (peygamberi)yim. Ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur

 

 

Yuhanna 9

2 Öğrencileri İsa’ya, “Rabbî, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi, yoksa annesi babası mı?” diye sordular.
(YC2009)

3 İsa şu yanıtı verdi: “Ne kendisi, ne de annesi babası günah işledi. Tanrı’nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu.

 

‘’Başına gelen her fenalık ise senin kendi nefsindendi.

(Nisa, 4/79).

 

Şura Suresi, 30. ayet: Size isabet eden her musibet, (ancak) ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. (Allah,) Çoğunu da affeder.

 

Yuhanna 5:20

 

 20 Çünkü Baba Oğul’u sever ve yaptıklarının hepsini O’na gösterir

Fetih Suresi 28

‘’O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.   o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için  . Şahit olarak Allah yeter.’’

 

Yuhanna 5 / 21

Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere yaşam verir

 

‘’Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.’’

 Tekvir 29

 

Yuhanna 5 /22

Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir.

 

 

En'am Suresi, 62.ayet: Haberiniz olsun; hüküm yalnızca O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli olanıdır.

 

Ra'd Suresi, 41. ayet:  Allah hüküm verir. O'nun hükmünün peşine düşecek yoktur

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

 

2 saat önce, fezadabirtürk yazdı:

...

 


Çelişki gibi gördüklerinizin çoğu,, sizin işitme özürlü olmanızdan ve anlama noksânlığınızdan kaynaklanıyor.


Hiçbir çelişki yoktur diyebilirdim fakat Gördüklerinizin çoğu diyorum çünkü, İncîl Kur'ân gibi lafzen korunmuş bir kitap değildir. Hz. Îsâ'nın sözlerinin ve davranışlarının bize iletilmesi anlamında başarılı kitaplardır. Bize ulaştırılma noktasında Kur'ân kusursuzdur. İncîl başarılıdır ama kusursuz değildir.


Problemli kafayla nereye bakarsanız bakın çelişki göreceksiniz.
Anlamadığınız müddetçe verdiğiniz incîl metinlerinin kendi içinde de çelişki görürsünüz.

Mes'ele bütünüyle bir anlama mes'elesidir.

 Çelişki olmadığı Tek tek îzâh edilebilir veyâ te'vîl edilebilir. Fakat anlatılanlar,, ortada İşiten olmadıktan sonra neye yarar.


"O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar."  (Enbiyâ 23)   Allah'a sûal sorulmaz i'tirâz olmaz. Suâl ve i'tirâz, Anlayamamanın netîcesinde olur. Anlama gerçekleştikten sonra, Allah'ın fiillerinin hikmeti ve gereği anlaşılır. Ve ortada ne soru kalır ne de i'tirâz... Kalp aydınlanıp Hayret edilecek muhteşem bir düzen görüldüğünde, karanlıktaki sorular ve korkular kaybolur.  Dikkat edin, Hakk Teâlâ, varlığın kendisi olduğu için her varlığa yapılan sorgulama ve i'tirâz, da yine  Anlamamanın ve sınırlı anlayışların netîcesidir. Bu anlamda Allah'ın sorgulaması (onlar sorgulanırlar.), ancak talep edenlere ve hakedenlere bir karşılık (cezâ) vermektir.

Her varlığa yapılan i'tirâz, haksızdır anlamında söylemiyorum. Sahte bir peygamberin kitabına elbette sorgulama ve i'tirâz yapılır. Varsayalım ki (farz-ı muhâl ve teşbîhte hatâ olmaz) herşeyi bilen bir insânın önüne sahte peygamberin metinleri getirildi, herşeyi bilen insân da metnin içindeki yalan dolanları ve çelişkileri görür. Metnin kendi içi, Gerçek peygamberliğe göre çelişkilerle dolu olsa da  Metnin sahte peygamberliği doğrulaması açısından hiçbir çelişki yoktur.
"Yayın eğriliği onun doğruluğundandır"
Herşeyi bilen insân yine çelişkiye nazar etmez îcâb ve hikmet görür. Anlayış yoksunu olanlar ise Hakk ve hikmetle dolu olan âlemde sürekli çelişki görür, Hakk'a ve hikmete karşı çıkar. Ama bütün varlıklarla birlikte, Hakk ve hikmet dâiresine dâhil olmaya mahkûmdurlar ve herkes gibi aynı dâirede  muayyen bir işlevleri vardır.  

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...