Jump to content
nogodbutAllah

İçi boş plastik dünya küresi ilim ,irade ve ölçü ile oluşurken gerçek dünya nasıl tesadüfen oluştu?

Recommended Posts

11 minutes ago, HATEM said:


En azından Mes'eleyi Anlamana sevindim. Evet konu hakkında biraz bişeyler biliyorum.
Çok bilmiş Teflonu da şimdi senin seviyene çıkartmaya çalışıyorum. Aradığın cevapları, Teflonun yanlış anlamalarını düzelttiğim cevabımda bulursun sanırım.

Ortada bir cevap yok. Allah ezeli olabiliyorsa, enerji de ezeli olabilir. Elma, armut gibi işine geleni seçemezsin. 

Ayrıca gördüğüm kadarıyla bu foruma gelen müsloşların çoğu allahlarından utanıyorlar. Islam yerine deizm üzerinden argüman oluşturuyorlar. Arap putunu ne zaman savunsalar köşeye sıkıştıkları için, islam allahı yerine, kainatın yaratılıp yaratılmadığı üzerine tartışıyorlar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, malta erigi yazdı:

Ortada bir cevap yok. Allah ezeli olabiliyorsa, enerji de ezeli olabilir. Elma, armut gibi işine geleni seçemezsin. 

Ayrıca gördüğüm kadarıyla bu foruma gelen müsloşların çoğu allahlarından utanıyorlar. Islam yerine deizm üzerinden argüman oluşturuyorlar. Arap putunu ne zaman savunsalar köşeye sıkıştıkları için, islam allahı yerine, kainatın yaratılıp yaratılmadığı üzerine tartışıyorlar.


Cevabı yazmadım, yazıyorum.
Sabırlı ol.
Siz beni köşeye sıkıştıramazssınız.
Her konuda Hodri meydan. Ama teker teker...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
6 minutes ago, HATEM said:


Cevabı yazmadım, yazıyorum.
Sabırlı ol.
Siz beni köşeye sıkıştıramazssınız.
Her konuda Hodri meydan. Ama teker teker...

Yaz şekerim, bekliyorum.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
3 saat önce, teflon yazdı:

- Evrende hiçlik yoksa, başlangıca ne hacet?


Ne Hâcet anlatayım.
Anlayamayacak olsan da anlatayım. Belki birileri anlar.

Evvelâ; Hiçlik (Sırf yokluk),, Mutlak varlık olan Hakk Teâlâ'nın zıddıdır. 
Ama Hiçliğin bir varlığı olmadığı için Hakk'ın Zıddı yoktur da diyebiliriz. (Burayı anlayamayacağını biliyorum ama ben açıklamayı yaptım)

"Hiç bir şey Yok İken Allah vardı"

Evren, Galaksiler yıldızlar, hiçbirşey (Hiçbir maddî varlık, izâfî varlık) yok iken Hakk Teâlâ (Mutlak varlık) vardı.
Mutlak varlık Müteâldir idrâkten münezzehtir. Çünkü mutlak varlık Mutlak tekliktir. Sonsuz kâinâtın Tek bir noktada toplanması gibi. Vardır ve her şeyin kaynağıdır fakat anlaşılamaz.

Başlangıcın olmaması Mutlak varlık için ya'nî Hakk'ın kendisi için geçerlidir.
Oysa her maddî ve mukayyed varlığın bir başlangıcı ve bir de sonu vardır.
 

3 saat önce, teflon yazdı:

Hem hiçlik yok, yani var olan hep vardı deyip, akabinde bunun başlangıcını sormak; mantık safsatası, çelişki, tutarsızlık değil de nedir?


Boşuna Mutlak varlık mutlak yokluk ve Mukayyed varlık mukayyed yokluk terimlerini açıklamadım. Sen bunlara dikkat etmeden anlamadan yorum yapıyorsun.
Mutlak varlığın bir başlangıcı olmaz. Mukayyed varlıkların hepsinin bir başlangıcı ve bir sonu vardır.

Konuyu zihnine ancak şöyle yaklaştırabilirim.
Aydınlık ve bulutsuz bir havada Atmosfere bakan câhil birisi, Atmosferin boş olduğunu, Atmosferin yokluk olduğunu düşünür. Görme ve hissetme duyularını referans alırsak Berrak havanın bir yokluk olduğunu düşünebiliriz. Halbuki havada su buharı vardır. Bu su buharı görülmediği, işitilmediği, koklanmadığı ve hissedilmediği için yok zannedilir.

Mutlak varlık, Havadaki su buharının durumuna benzer. Mukayyed varlık dediğimiz varlıklar ise Bulut, yağmur ve Kara benzer.
Su buharı Atmosferde sürekli vardır, bizim için bir başlangıcı ve sonu yoktur. Fakat Her Bulut oluşumunun ve her yağmur damlasının ve kar tanesinin bir başlangıcı vardır.
Her bir Kar tânesi ve yağmur damlası ve Bulut, Hiç yoktan Yaratılmışda değildir. Su Buharından, Sudan meydana geldiler. Asılları i'tibâriyle ya'nî su olmaları i'tibâriyle bir başlangıçları yoktur. Ama bulutluk görünümleri ve sıvı ve buz hâlleri i'tibâriyle bir başlangıçları vardır. Bu hâllerinin bozulması da onların sonu olur. 

Bak Anlamanız için söylüyorum, Big Bangın Evrenin başlangıcı olduğunu kabûl ettiğim için söylemiyorum. Anlamanız için Big Bang örneğinden gidiyorum.
Bigbang de bir başlangıç söz konusudur, Bulut Yağmur ve Kar örneğinde olduğu gibi...Çünkü Big Bangın ardından açığa çıkan varlık, Yukarıda da belirttiğim gibi maddî veyâ izâfî veyâ zamanla mukayyed varlıklardır. Big Bangın öncesinde (ki bu sıfır noktasının öncesi olmaz bu sıfıra ulaşmak da geriye doğru sonsuz bir yolculuk gerektirir) Bizim anladığımız anlamda hiç bir şey yoktur, Kâinâttan eser yoktur. Fakat Şekilden, zıdlıktan, renklerden isim ve sıfatlardan münezzeh mutlak varlık, Zât'ında mutlak teklik hâliyle mevcûddur.

Hakk Teâlânın yani mutlak varlığın ne bir başlangıcı ne de bir sonu vardır. Ezelî Hadîs olan, zamânla mukayyed bütün varlıkların Bulutb ve yağmur örneğinde olduğu gibi, şekil ve hâlleri i'tibâriyle doğumları ve ölümleri vardır.

 

3 saat önce, teflon yazdı:

Evren hep varsa eğer, termodinamiğin birinci kanunu ile birlikte, o enerjinin "bir yerden" gelmesi de gerekli değildir. Hatta böyle bir şey na-mümkündür.


Evren Hep var demedim. Çünkü Evren Mutlak varlık değil. Evren Hadîstir. Sonradan yaratılan bir mahlûktur. İzâfî varlıklar ve Kâinât bir mahlûktur. Varlık ise bir mahlûk değildir Çünkü Varlık Hakk'ın kendisidir. Hakk'ın kendisidir dediğimiz varlık,, sırf varlık anlamındaki mutlak varlıktır. Kâinâtın varlığı ise izâfî ve hayâlî varlıktır.

Burada Evren hâdistir (sonradan yaratılan) bu bilinen birşeydir. Fakat Ezelî bir hâdistir. İsteyen olursa bu "Ezelî Hâdis olma durumunu açıklarım.

 

3 saat önce, teflon yazdı:

Sen bir şeyi olarak mutlak varlık ilan etmekle, keyfi olarak onu mutlak varlık ilan etmekten başka hiçbirşey yapmamış olursun. Ha bir de bunun sıfatları var, birbiri ile çelişik olan.


Hakk Teâlânın Mutlak varlık mertebesinde ya'nî mutlak Teklik mertebesinde ya'nî sırf Zât mertebesinde. Sayısız ve sonsuz isimleri (vasıfları), Zât'ının mutlak tekliğinde müstağrâktır. O mertebede ne ismin ne resmin hiçbir kaydı yoktur.

Ben Bigbang Öncesinde mutlak varlığı ilan ediyorum. Gördüğün gibi istediğin kadar da detay verebilirim.
Buyur Sen de Kâinâttaki Enerjinin nerden meydana geldiğini hayâlî de olsa ortaya koy, Ateistliğinin zerre kadar temeli olabileceğini isbatla.

 

3 saat önce, teflon yazdı:

Hem sonsuz, hem başlangıçsızken, aynı zamanda nasıl yok olacak acaba? Baştaki unsurlar zaten "yokluğun" "yok"luğuna işaret ediyorken, arkasından yokluğu peydah etmek de nesi? Ben söyleyeyim. Yok olduğu, olmadığı bir an olacak ki, onu var edecek bir şeye ihtiyaç hasıl olsun. Ve siz de oraya şıp diye tanrıyı koyuverin. O yüzden bir çeşit yokluğa muhtaçsınız. Yoksa tanrıya gerek kalmıyor, denklem yerine oturmuyor.


En başta yazdığım temel açıklamayı tekrâr yapıştırıyorum. Anlamadan konuşuyorsun.

 

4 saat önce, HATEM yazdı:

Varlık deyince iki farklı varlık kavramı olduğunu anlamanız gerekir.
Birincisine Asıl varlık veyâ mutlak varlık veyâ gerçek varlık veyâ sırf varlık denir.
İkincisi bizim bildiğimiz varlıktır. Buna, Hayâlî varlık veyâ maddî varlık veyâ mukayyed varlık veyâ izâfî varlık denir.

Yokluk denince de aynı şekilde iki farklı yokluk kavramını anlamış olmanız gerekir. 
Birincisi; Sırf yokluk, Mutlak yokluk, Hiçlik, Sırf Adem.
İkincisi; Yok gibi gözüken yokluktur. Yok gibi gözüken yokluk gerçek bir yokluk değildir. Atmosfer gibi... Çünkü atmosferde birçok varlık vardır.

Bu açıklamaları niye yapıyorum.

Mutlak yokluktan hiçbirşey varlığa gelemez. Mutlak yokluk hiç bir varlık üretemez. (İzâfî yokluktan ise varlıklar ortaya çıkabilir çünkü izâfî yokluk ta bir varlık formudur.)

 

3 saat önce, teflon yazdı:

Hem sonsuz, hem başlangıçsızken, aynı zamanda nasıl yok olacak acaba? Baştaki unsurlar zaten "yokluğun" "yok"luğuna işaret ediyorken, arkasından yokluğu peydah etmek de nesi? Ben söyleyeyim. Yok olduğu, olmadığı bir an olacak ki, onu var edecek bir şeye ihtiyaç hasıl olsun. Ve siz de oraya şıp diye tanrıyı koyuverin. O yüzden bir çeşit yokluğa muhtaçsınız. Yoksa tanrıya gerek kalmıyor, denklem yerine oturmuyor.


Evet Kâinât Hakkında hem sonsuz dedim hem de başlangıçsız (ezelî)
Kâinâtın sonsuz olması, Kâinâtın, Hak Teâlânın zâhir olduğu yer olmasındandır. Hakk Teâlânın zuhûru aynen mutlak varlığı gibi kopukluk kabul etmez. Süreklilik arzeder. Kâinâtın her bir parçası sonlu olsa da bir yerde kıyamet kopunca ardından bir başlangıç başlar. Bu düzen bu zuhur sürekli tecelli eder.
Kâinatın hâdis olmasına rağmen başlangıçsız (Ezelî) olması ise Yaratılışta başlangıç noktası sıfır zamânına doğru geriye yapılacak yolculuğun sonsuz uzaklıkta olduğunu anlatmak içindir. Fakat Kâinâtın ezelî olması hâdis ve mahlûk olmasıyla çelişmez.

 

4 saat önce, teflon yazdı:

Var olan hep vardı. Buna ister evren deyin ya da başka bir şey. Herşeyi kapsaması yeterli. Başlangıç dediğimiz şey tümevarımsal bir çıkarım ya da genelleme olup, mantıksal bir zorunluluk değildir. Hep var olanın da yaratılmaya ihtiyacı yoktur. Yaratılmaya ihtiyaç yoksa, yaratıcıya da ihtiyaç yoktur. Değil zorunluluk, ihtiyaç bile değildir. Ve bu dizge hiçbir mantıksal kuralı, mantıksal zorunluluğu ihlal etmez, aykırılık teşkil etmez. Hatta termodinamikle de birebir örtüşür.


Haa yukarıda sürekli sorduğumuz soruya cevabın bu mudur? Bigbang sonrası Toplam kütle veyâ Enerji, Bigbang öncesinde nerdedir diye sormuştuk. Sen Bigbangı kabul ettiğin zaman çuvallayacağını anladın ve "Bu Evren sürekli vardır" dedin. Bunu  diyerek Tutarlı olduğunu mu düşünüyorsun? İyi Anladık hadi Yaratılmayı geçelim. Peki Nerden geldi bu kadar varlık bu kadar enerji? Hep vardı öyle mi? Sen Farkında değilsin ama Mutlak varlığı ta'rif ediyorsun ve onu doğrular gibi Evreni doğrulamaya çalışıyorsun.
Sürekli değişen ve dönüşen ya'nî aslında sürekli yaratılan bu evreni Hep vâr olan olarak tanımlıyorsun. Hep vâr olan, niye sürekli değişip dönüşüyor? Evreni gözlemlediğin zamân Hep vâr olmak gibi bir sâbitlik görüyorsun? Evrende Sürekli değişim dönüşüm istihâle sürekli vâr oluş ve yok oluş görülüyor sanki Sürekli bir askerlik bir telaş veyâ kulluk var Evrende... Hiç te zannettiğin gibi Ben Hep vârım hep te olacağım rahatlığı yok. Ortada bir hareket varsa aklı olan herkes bir muharrik hareket ettiriciyi arar. Sen Yakıt olmadan arabanın çalışacağını iddiâ edenler gibi tutarsız konuşuyorsun. Evreni Tanrı yerine Koyuyorsun. Kendini aynı konuma koyma gayretindeki gibi... Halbuki  âcîz bir kul olduğunu her gün müşâhede ediyorsun, öldüğümüz zamân da tâmm olarak kulluğumuzu idrâk edeceğiz.
 

 

4 saat önce, teflon yazdı:

Tanrı ise bunun tam tersidir. Bulunduğu yerde mantık ölür. Ne sıfatları mantığa sığar, çelişiktir. Ne de sonsuz bilinci termodinamiği karşılar, mümkünsüzdür. Ancak mantık dışına iteleyip topu taca atabilirsiniz. Teistlerin aklı sıra yaptığı da budur. Onlara göre mesela:  a-herşeyin bir yaratıcısı vardır. b- Tanrının yoktur. ...Yani, "değili" de doğru olan önermeler üzerine bina edilmiştir tüm inançları. Bunu yaparken küçük düştüklerini, tanrıyı "var"lamaya çalışırken, aslen "yok"ladıklarını fark etmezler. Küçük düşerler.


 Hakk Teâlâ, Mutlak varlığın kendisidir. Hakk Teâlânın Zât'ı sırf varlıktır. Bizim bildiğimiz Evrenin Maddî varlığı Hakk'ın Mutlak varlığının gölgesi mesâbesinde hayâlî bir varlıktır.

Bu Mutlak varlığa tasavvuf ıstılâhında Vücûd derler. Vücûd, ya'nî gerçek varlık bir sonradan yaratılan bir mahluk değildir. Gölge varlık olan Evrenin varlığı (görünümü)  mahlûktur.
Varlık (Varlık kavramı), sonradan yaratılan bir mahlûk olsa, Allah'ın da varlık yaratılmadan önce yok olması gerekirdi. Varlık Mefhûmu Hakk'ın Zâtına zâid (Fazladan, artık) bir sıfat değildir. Varlık (vücûd) Zât'ın kendisidir. 

Sen, Varlığı Zât'a Zâid bir sıfat olarak görenler için "Tanrıyı var'lamaya çalışırken yok'ladıkları" iddiâsında bulunabilirsin.
Bizim İrfânımıza göre Varlık, Hakk'ın Zât'ına zâid değildir. Bilâkis, varlık (gerçek varlık), Hakk'ın Ta kendisidir.

Her şeyin Elbette Yaratıcısı vardır. Ama bizim bildiğimiz şey'ler (Eşyâyı Âlem) gerçek bir varlık değildir. Gerçek varlığın yaratıcısı olmaz. Çünkü, Hakk Teâlâ Her şeyin aslı olan gerçek varlığın kendisidir.
 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Eee ama sen farklı birşey söylemedin ki. Pek iddialıydın, ne oldu? Tırt...

Sen hakk teala hep vardı dersen, beriki enerji teala hep vardı der. Your word against his, değil mi hacım? Bekleyin yazıyorum diye hype yaratıyorsun, sonuç acınası zırvalar. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
8 saat önce, HATEM yazdı:

Anlamanız için Big Bang örneğinden gidiyorum.

 

Big Bang kozmolojisine dayalı argüman: Big Bang tekillik anıdır ve tekillikten öngörülebilecek bir şey çıkmayacağı bilinen bir gerçektir. Tanrı’nın bu evreni içinde insanın var olmasını sağlayacak bir şekilde bilinçli olarak yaratmış olması gerekir, dolayısıyla tekillik gibi sonucu belirsiz bir mekanizma bu maksat için kullanılamaz. Tekillikten insanı barındıran bir evrenin çıkması garanti olmadığından, bu durum evrenin sebebinin bilinçsiz bir mekanizma olması gerektiğini gösterir diyen bir argümandır.

 

https://www.ateistforum.org/ateizmi_anlamak/ateizmi_anlamak.html

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
15 hours ago, HATEM said:


Ne Hâcet anlatayım.
Anlayamayacak olsan da anlatayım. Belki birileri anlar.

Evvelâ; Hiçlik (Sırf yokluk),, Mutlak varlık olan Hakk Teâlâ'nın zıddıdır. 
Ama Hiçliğin bir varlığı olmadığı için Hakk'ın Zıddı yoktur da diyebiliriz. (Burayı anlayamayacağını biliyorum ama ben açıklamayı yaptım)

"Hiç bir şey Yok İken Allah vardı"

Evren, Galaksiler yıldızlar, hiçbirşey (Hiçbir maddî varlık, izâfî varlık) yok iken Hakk Teâlâ (Mutlak varlık) vardı.
Mutlak varlık Müteâldir idrâkten münezzehtir. Çünkü mutlak varlık Mutlak tekliktir. Sonsuz kâinâtın Tek bir noktada toplanması gibi. Vardır ve her şeyin kaynağıdır fakat anlaşılamaz.
 

 

Nerden biliyon, bedevinin götü böyle buyurdu diye mi öyle oluyor? 

 

Hiç var olmadı, bir osuruktan ibaret o senin allah dediğin şey. 

 

Allah dediğin nanemolla, zaten yok, hiçliğin taaa dibi. Ve evet, mutlak bir yokluk, dibine kadar bir hiçlik olarak, ezlide, ebedi de olacak onun "varlığı", yani hiç bir zaman var olmamış olmasının varlığı.

 

Diyon ki, amanda hepsinden önce vardı da... Nerde la bu, aç kalan köpekler mi yedi, yoksa zeusun eşşeği mi tekmeleyip yok etti? Hani, nerde?

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
11 saat önce, Frankton yazdı:

 

Big Bang kozmolojisine dayalı argüman: Big Bang tekillik anıdır ve tekillikten öngörülebilecek bir şey çıkmayacağı bilinen bir gerçektir. Tanrı’nın bu evreni içinde insanın var olmasını sağlayacak bir şekilde bilinçli olarak yaratmış olması gerekir, dolayısıyla tekillik gibi sonucu belirsiz bir mekanizma bu maksat için kullanılamaz. Tekillikten insanı barındıran bir evrenin çıkması garanti olmadığından, bu durum evrenin sebebinin bilinçsiz bir mekanizma olması gerektiğini gösterir diyen bir argümandır.

 

https://www.ateistforum.org/ateizmi_anlamak/ateizmi_anlamak.html

 

Argümanı geri çekiyorum. Fizik (astrofizik, kuantum fiziği vb.) üzerine çalışacağım. 

tarihinde Frankton tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
12 hours ago, Frankton said:

 

Big Bang kozmolojisine dayalı argüman: Big Bang tekillik anıdır ve tekillikten öngörülebilecek bir şey çıkmayacağı bilinen bir gerçektir. Tanrı’nın bu evreni içinde insanın var olmasını sağlayacak bir şekilde bilinçli olarak yaratmış olması gerekir, dolayısıyla tekillik gibi sonucu belirsiz bir mekanizma bu maksat için kullanılamaz. Tekillikten insanı barındıran bir evrenin çıkması garanti olmadığından, bu durum evrenin sebebinin bilinçsiz bir mekanizma olması gerektiğini gösterir diyen bir argümandır.

 

https://www.ateistforum.org/ateizmi_anlamak/ateizmi_anlamak.html

 

57 minutes ago, Frankton said:

 

Argümanı geri çekiyorum. Fizik (astrofizik, kuantum fiziği vb.) üzerine çalışacağım. 

 

Niye çekiyon, su mu çıkıyor olduğu yerden?

 

Senin sorunun, kuantum fiziği, astrofizik falan değil. Senin sorunun, basit, temel mantık. Eski adıyla, akıl, fikir.

 

Şu argümanına bir bak. Big bang tekillik anıysa ve ondan bir şey çıkmayacağı biliniyorsa, demek ki, o big bang hiç olmamıştır. Nassı yani mi?

 

Şimdi nerden çıkarıyorsun, çıkarıyoruz big bang olduğunu? Efenim, kainat genişliyor, demek ki, bu işi geriye götürürsek, tekilliğe varırız. Yani demek ki, bir tekillik vardı, bizde ondan olduk. 

 

İşte senin bahsettiğin big bangın olayı bu. Kimse o tekilliği görmedi, onun varlığına dair hiç bir gözlem falan yok. O tekilliğin olduğuna dair tek şey, yapılan bu çıkarım. 

 

Peki, o zaman denmez mi, "Lan, tekillikten bişey çıkmaz, bu bilinen bir gerçek, ne sayıklıyorsunuz siz?" Neden denmiyor, çünkü, tekillikten, hatta hiçlikten bile bir şey çıkabilir. Ama o fizik, kuantum fiziği konusu. Fakat, bu basit geriye akıl yürütmenin bir noktada imkansıza toslaması ile orada kalacağı ve o noktanın geçersiz olacağı, basit mantık konusudur. 

 

Sen diyorsun ki, kedi ağaçtan indi, duvarın kenarından cama çıktı, kapalı pencerenin içinden geçti, atlayıp vazoyu kırdı. Bu işte bir abeslik yok mu, hangi kapalı pencerenin içinden bir kedi geçebilir? Demez misin, "en alaka, pencere kapalıysa geçemez, demek vazoyu kedi kırmadı." 

 

Gördüğün gibi, konu kuantuma falan kalmıyor. Konu, basit temel mantık yürütme hatası. Geriye doğru bir çıkarım yapıyorsan, her bir geri adımının bir ileri adımla bir önceki yere gelmesi gerekir. Sizin çıkarımlarınızdaki en büyük aptal yaklaşım hep bu olur. 

 

O diğer laflarının hepsini de, o şekilde mantıkla yorumlarsan, hepsinin aslen zırvalıktan ibaret olduğunu görmen zor olmaz. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
12 hours ago, Frankton said:

 

Big Bang kozmolojisine dayalı argüman: Big Bang tekillik anıdır ve tekillikten öngörülebilecek bir şey çıkmayacağı bilinen bir gerçektir. Tanrı’nın bu evreni içinde insanın var olmasını sağlayacak bir şekilde bilinçli olarak yaratmış olması gerekir, dolayısıyla tekillik gibi sonucu belirsiz bir mekanizma bu maksat için kullanılamaz. Tekillikten insanı barındıran bir evrenin çıkması garanti olmadığından, bu durum evrenin sebebinin bilinçsiz bir mekanizma olması gerektiğini gösterir diyen bir argümandır.

 

https://www.ateistforum.org/ateizmi_anlamak/ateizmi_anlamak.html

 

Gelelim senin burdaki abes kuantum zırvalığına.

 

Big bang teorisinin temelini, meşhru bir şey, bir sayfalık bir kağıt oluşturur: Alpher, Bethe, Gamow paper. İnternetten bulabilirsin, merak ettiysen.

 

Ä°lgili resim

 

Baş tarafı yukarıdaki, tek sayfalık bişey. Ve işte, big bangı "budur" diye tarif eden şey budur. Ve açık ve net şekilde, tekillikten maddenin güzelce çaıkabileceğini anlatır: "Kimyasal elementlerin kökeni". 

 

Yani, nasıl bir cehaletse, big bangı tarif edebilmek için, ön şart olarak gereken bu mevzu, hepsinden, big bangtan falan önce ispatlanarak ortaya konmuşken, senin lafın, amanda tekillikten bir halt çıkamazda.... 

 

Sizi birileri kandırıyor, hem feci kandırıyor farkında mısın? Ve dahası, acaba niye kandırıyor, bu kandırmayla sizi ne şekilde düdüklüyor, hiç bunu düşündün mü?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
49 dakika önce, anibal yazdı:

 

 

Niye çekiyon, su mu çıkıyor olduğu yerden?

 

Senin sorunun, kuantum fiziği, astrofizik falan değil. Senin sorunun, basit, temel mantık. Eski adıyla, akıl, fikir.

 

Şu argümanına bir bak. Big bang tekillik anıysa ve ondan bir şey çıkmayacağı biliniyorsa, demek ki, o big bang hiç olmamıştır. Nassı yani mi?

 

Şimdi nerden çıkarıyorsun, çıkarıyoruz big bang olduğunu? Efenim, kainat genişliyor, demek ki, bu işi geriye götürürsek, tekilliğe varırız. Yani demek ki, bir tekillik vardı, bizde ondan olduk. 

 

İşte senin bahsettiğin big bangın olayı bu. Kimse o tekilliği görmedi, onun varlığına dair hiç bir gözlem falan yok. O tekilliğin olduğuna dair tek şey, yapılan bu çıkarım. 

 

Peki, o zaman denmez mi, "Lan, tekillikten bişey çıkmaz, bu bilinen bir gerçek, ne sayıklıyorsunuz siz?" Neden denmiyor, çünkü, tekillikten, hatta hiçlikten bile bir şey çıkabilir. Ama o fizik, kuantum fiziği konusu. Fakat, bu basit geriye akıl yürütmenin bir noktada imkansıza toslaması ile orada kalacağı ve o noktanın geçersiz olacağı, basit mantık konusudur. 

 

Sen diyorsun ki, kedi ağaçtan indi, duvarın kenarından cama çıktı, kapalı pencerenin içinden geçti, atlayıp vazoyu kırdı. Bu işte bir abeslik yok mu, hangi kapalı pencerenin içinden bir kedi geçebilir? Demez misin, "en alaka, pencere kapalıysa geçemez, demek vazoyu kedi kırmadı." 

 

Gördüğün gibi, konu kuantuma falan kalmıyor. Konu, basit temel mantık yürütme hatası. Geriye doğru bir çıkarım yapıyorsan, her bir geri adımının bir ileri adımla bir önceki yere gelmesi gerekir. Sizin çıkarımlarınızdaki en büyük aptal yaklaşım hep bu olur. 

 

O diğer laflarının hepsini de, o şekilde mantıkla yorumlarsan, hepsinin aslen zırvalıktan ibaret olduğunu görmen zor olmaz. 

 

42 dakika önce, anibal yazdı:

 

Gelelim senin burdaki abes kuantum zırvalığına.

 

Big bang teorisinin temelini, meşhru bir şey, bir sayfalık bir kağıt oluşturur: Alpher, Bethe, Gamow paper. İnternetten bulabilirsin, merak ettiysen.

 

Ä°lgili resim

 

Baş tarafı yukarıdaki, tek sayfalık bişey. Ve işte, big bangı "budur" diye tarif eden şey budur. Ve açık ve net şekilde, tekillikten maddenin güzelce çaıkabileceğini anlatır: "Kimyasal elementlerin kökeni". 

 

Yani, nasıl bir cehaletse, big bangı tarif edebilmek için, ön şart olarak gereken bu mevzu, hepsinden, big bangtan falan önce ispatlanarak ortaya konmuşken, senin lafın, amanda tekillikten bir halt çıkamazda.... 

 

Sizi birileri kandırıyor, hem feci kandırıyor farkında mısın? Ve dahası, acaba niye kandırıyor, bu kandırmayla sizi ne şekilde düdüklüyor, hiç bunu düşündün mü?

 

Teşekkürler anibal. İnceleyeceğim.

 

Fotoğraftaki metnin tam (pdf) hali için: https://journals.aps.org/pr/pdf/10.1103/PhysRev.73.803

tarihinde Frankton tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Engellediğim, ve alıntılar dışında yazılarını göremediğim birisi;

"Hiçlikten bi şey çıkabilir" Demiş.

Vay eşşek vayy.

Yüklendiğin kitaplara yazık...

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

atheistlerin cevapları en az teistler  kadar mantıksız geliyor, daha mantıklı birşey yazıcak olan bir deist yada aagnostıkte olur,

 

özellikle determinist varmı? onlar çok zeki oluyolarmış.. şu hiçlikten varlık oluşmaz tezi nasıl olmuyormuş? kim anlatıcak?

:lol:bir varlık yaratabilme özelligine sahipse neden yokluktan varlık yaratmasınki? asıl bu mantıksız olur..

 

olaya yaratabilme özelliğini katarsanız herşey farklı gelişir, tezlerinizi yeniden gözden geçirme zamanı.

 

evren nasıl işler? bazı temek öğeler barındırır.

 

1. zaman öğesi

 

2: fiizksel yasalar öğesi(termodinamik  yasalar)

 

3: göreceli olan ve olmuyan, etkileşim süreçleri..(karanlık maddenın fiziksel güç süreçleri)

 

bu mantıgı kavramak için hiçlikten varlık oluşması zorunluluktur..

eğer varlık iseniz zaten bu kavramlar dışındakı bir soyut kavramı algılıyamazsınız.

 

tanrının neden ispatı yok? veya olmadıgının ispatı yok hiç düşündünüzmü? çünkü gerçekten var olmak zorundada ondan.

 

istediğiniz kadar bilmsel veya fesefik, terimlerle olmadığını anlatmaya çalışın, hepsi havagazı.

 

teistlerın tanrısıda havagazı al birini vur ötekine.. hiçlik diyoruz arkadaş kafanız basmıyorsa.

henüz tanrının olmadıgını ispatlıyamamişsınız demektir.

 

istersenız 5 üniversite biritin sizlerin aldıgı temel eğitim, hiçlik yaslarını anlatmıyor. varlık

 yasalarını anlatıyor.

 

varlık yasaları ile her zaman söylerim tanrının yarattıgı herşeyi ispatlarsınız.. süper novaları. galaksılerı

 

yıldızları kara delikleri bile. nasıl yaparsınız bunu?

 

gözlemliyerek çünkü başka bir sansınız yok.

. henüz ışınlanma icat edilmedi. diyelimki oda oldu.

sonsuza dekte sürse bu evrenin tam olarak nasıl oluştuğu bilinemez ..bu imkansız..çünkü evrenin

bir üstten basık yumurta  küre oldugundan eminim, ve bunun dışıda olmak zorundadır. yumurta  diyorum.

çünkü yumurta teorisi var duymuşsunuzdur.

 

klasik fizikle en fazla termodinamık yasaları. kuantum fizigiyle atom altı parçaçıklarının madde ve enerjinin

 

atom altı seviyesınde incelersiniz, ve bu yasaları, iyi analiz edersiniz.. bende bunu diyorum. bundna ötesi

tanrıya çıkıyor.. çünkü göreceli  değil..

 

Image result for evrenin dıÅı

 

 

 

 

 

 

 

 

tarihinde karamsarhuman tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
3 hours ago, karamsarhuman said:

atheistlerin cevapları en az teistler  kadar mantıksız geliyor, daha mantıklı birşey yazıcak olan bir deist yada aagnostıkte olur,

 

özellikle determinist varmı? onlar çok zeki oluyolarmış.. şu hiçlikten varlık oluşmaz tezi nasıl olmuyormuş? kim anlatıcak?

:lol:bir varlık yaratabilme özelligine sahipse neden yokluktan varlık yaratmasınki? asıl bu mantıksız olur..

 

olaya yaratabilme özelliğini katarsanız herşey farklı gelişir, tezlerinizi yeniden gözden geçirme zamanı.

 

evren nasıl işler? bazı temek öğeler barındırır.

 

1. zaman öğesi

 

2: fiizksel yasalar öğesi(termodinamik  yasalar)

 

3: göreceli olan ve olmuyan, etkileşim süreçleri..(karanlık maddenın fiziksel güç süreçleri)

 

bu mantıgı kavramak için hiçlikten varlık oluşması zorunluluktur..

eğer varlık iseniz zaten bu kavramlar dışındakı bir soyut kavramı algılıyamazsınız.

 

tanrının neden ispatı yok? veya olmadıgının ispatı yok hiç düşündünüzmü? çünkü gerçekten var olmak zorundada ondan.

 

istediğiniz kadar bilmsel veya fesefik, terimlerle olmadığını anlatmaya çalışın, hepsi havagazı.

 

teistlerın tanrısıda havagazı al birini vur ötekine.. hiçlik diyoruz arkadaş kafanız basmıyorsa.

henüz tanrının olmadıgını ispatlıyamamişsınız demektir.

 

istersenız 5 üniversite biritin sizlerin aldıgı temel eğitim, hiçlik yaslarını anlatmıyor. varlık

 yasalarını anlatıyor.

 

varlık yasaları ile her zaman söylerim tanrının yarattıgı herşeyi ispatlarsınız.. süper novaları. galaksılerı

 

yıldızları kara delikleri bile. nasıl yaparsınız bunu?

 

gözlemliyerek çünkü başka bir sansınız yok.

. henüz ışınlanma icat edilmedi. diyelimki oda oldu.

sonsuza dekte sürse bu evrenin tam olarak nasıl oluştuğu bilinemez ..bu imkansız..çünkü evrenin

bir üstten basık yumurta  küre oldugundan eminim, ve bunun dışıda olmak zorundadır. yumurta  diyorum.

çünkü yumurta teorisi var duymuşsunuzdur.

 

klasik fizikle en fazla termodinamık yasaları. kuantum fizigiyle atom altı parçaçıklarının madde ve enerjinin

 

atom altı seviyesınde incelersiniz, ve bu yasaları, iyi analiz edersiniz.. bende bunu diyorum. bundna ötesi

tanrıya çıkıyor.. çünkü göreceli  değil..

 

 

 

 

Boş boş tantanalar...

 

Neymiş tanrı var olmak zorundaymışta... Deme ya... Yoksa var olmak zorunda olan, seni ve sülaleni kanırta kanırta sikerek böyle boş boş saçmalamana yol açan süper zenci olmasın?

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
7 hours ago, HATEM said:

Engellediğim, ve alıntılar dışında yazılarını göremediğim birisi;

"Hiçlikten bi şey çıkabilir" Demiş.

Vay eşşek vayy.

Yüklendiğin kitaplara yazık...

 

 

Kendince, benim mesajları engelleyerek, kafasını kuma gömünce, götünün tabak gibi açıkta kaldığını görmeyen zavallı yumurtlamış işte bir takım laflar. Hoş, inkar edilemez şekilde bir amsatan evladı olduğu cihetle, arkadan vurdurmaya da alışkındır eminim, sorun etmiyordur. Hakkavvveet ediyov diyecekse, önce anasının müslüman olarak amını mehirle satmak zorunda olduğu hakikatine baksın, ondan sonra.

 

Gelelim bu şerefsizin tırıvırısına. 

 

https://evrimagaci.org/kuantum-dalgalanma-yoktan-var-olabilen-enerji-ve-evrenin-var-olusuna-etkisi-2894

 

Ha, birileri bu mesajı da alıntılarsa, belki görürde, aklı başına gelir. Şahsım adına, bir amsatan evladına cevap yetiştirmek derdim pek yok.

tarihinde anibal tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
11 dakika önce, anibal yazdı:

 

Kendince, benim mesajları engelleyerek, kafasını kuma gömünce, götünün tabak gibi açıkta kaldığını görmeyen zavallı yumurtlamış işte bir takım laflar. Hoş, inkar edilemez şekilde bir amsatan evladı olduğu cihetle, arkadan vurdurmaya da alışkındır eminim, sorun etmiyordur. Hakkavvveet ediyov diyecekse, önce anasının müslüman olarak amını mehirle satmak zorunda olduğu hakikatine baksın, ondan sonra.

 

Gelelim bu şerefsizin tırıvırısına. 

 

https://evrimagaci.org/kuantum-dalgalanma-yoktan-var-olabilen-enerji-ve-evrenin-var-olusuna-etkisi-2894

 

Ha, birileri bu mesajı da alıntılarsa, belki görürde, aklı başına gelir. Şahsım adına, bir amsatan evladına cevap yetiştirmek derdim pek yok.

 

:)

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
8 hours ago, HATEM said:

Engellediğim, ve alıntılar dışında yazılarını göremediğim birisi;

"Hiçlikten bi şey çıkabilir" Demiş.

Vay eşşek vayy.

Yüklendiğin kitaplara yazık...

 

 

Bir de kendi yüklendiğin arap zırvalarına bak, arapların kıçından çıkan palavraları, sapıklıkları, saçmalıkları akla mantığa uyduracağım, açıklayacağım diye kıçını yırtıyorsun. Ben neden bu arapların kıçından zırvaları açıklamak için bu kadar yırtınıyorum diye kendine sorduğun oldu mu hiç?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
8 saat önce, HATEM yazdı:

"Hiçlikten bi şey çıkabilir" Demiş.

Niye çıkamazmış? 

 

Wheeler-DeWitt eşitliğine göre matematiksel olarak mümkün.

 

https://arxiv.org/abs/1404.1207

 

Seni bunlar aşar, olmayan beynini bunlara yorma, anlamazsın. Dinine göre de sorgulama yaparsan şirk batağına düşersin, senin görevin kafir kellesi kesip, Allah adına haraç toplamak, haydi yallah!

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...