Jump to content
Faşist Ateist

Yahudilerin başarılı olmasının sebebi

Recommended Posts

10 minutes ago, haci said:

Ben inanç farklı değil mi dedim? İnanç farklı elbette. Ama her şeye inanmak mümkün.. Hintliler ineğe taparlar. Bazıları fareye tapar.. Onlar fareye senin Allah'a inandığın kadar sıkı inanırlar.

Ateizmin inançla alakası yok. Burası ateizm forumu. Burada inançlarını ateizmle karşılaştırarak savunamazsın. Senin burada bir tartışmayı kazanman mümkün değil.

 

tartışma kazanma gibi bir hedefim yok

sadece iletişim kurmaya çalışıyorum

ama bir Müslüman olarak kendi inancımda bir çelişki bulunduğu iddia edilirse

kralını tanımam en güzel cevapları veririm merak etm

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, muslumangenc yazdı:

tartışma kazanma gibi bir hedefim yok

sadece iletişim kurmaya çalışıyorum

ama bir Müslüman olarak kendi inancımda bir çelişki bulunduğu iddia edilirse

kralını tanımam en güzel cevapları veririm merak etm

Ateistlere meydan okuyan sen değil misin?

Aklı başında bir insansan  İslam'ı yeterince bilsen Müslüman olarak kalmazsın..

Burada yazan ateistlerin çoğu eskiden Müslümandı. Ya da Müslüman olma eğilimindeydi.

Senin vereceğin cevaplar, ne kadar güzel olurlarsa olsunlar, bir ateisti tatmin etmekten çok uzak olacaklardır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
34 minutes ago, haci said:

Ateistlere meydan okuyan sen değil misin?

Aklı başında bir insansan  İslam'ı yeterince bilsen Müslüman olarak kalmazsın..

Burada yazan ateistlerin çoğu eskiden Müslümandı. Ya da Müslüman olma eğilimindeydi.

Senin vereceğin cevaplar, ne kadar güzel olurlarsa olsunlar, bir ateisti tatmin etmekten çok uzak olacaklardır.

meydan okuma

bir fikrin tartışması içindi

ama yürekli biri çıkmadı

ateistleri tatmin gibi bir hedefim yok

iletişim kuralım birbirimizi tanıyalım

amaç

bu

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yahûdî meselesi o derecede ehemmiyetli bir meseledir ki, bu meselenin özüne vâkıf olmayanlar, Dünyâ ve ülke siyâsetiyle ilgili hiç bir şeyi tâmm olarak anlamış sayılmazlar.
Bir meseleyi tâmm olarak anlamayan ise hiç o mesele hakkında bilgisi olmayandan çogunlukla daha zarârda ve daha geridedir.
Doğru olduğu hâlde Taaccüp edilecek bir tesbît de şudur kî yahûdî meselesini bilmeyen, aslâ kâmil bir müslümân olamaz…
Meseleyi bu derece ehemmiyetli kılan yahûdî’nin şeytân ile olan îliskisidir.
 

Ancak yazı dizisi hacminde anlatabileceğim bu mesele, tefekkür etmek için okuma çabasi bile göstermeyenlerin işini kolaylaştırmak için soru-cevap yöntemiyle kaleme alınacaktır.
Bir müslümân ekmek ve suya ne kadar muhtâc ise bu makalede nakledeceğim ba’zı bilgilere  en az o kadar muhtâçtır.
 

Yazı Dizisi sonunda meseleye vâkıf olacak okuyucular, vâkıf  olmadan önceki hâllerini düşünerek, “Biz kendimizi, akıllı zannediyorduk meğer ne kadar da eşeksiymişiz” diyecekler.

Yahûdî nin kimliğinin (mahiyetinin) tesbîti işinde, yahûdinin inanç temellerinin bilinmesi gerekir. Eğer bu inanç sistemi gereği gibi takdîr edilemezse, yahûdiye nisbetle zemzem ile yıkanmış gibi olan yahûdî hâricindeki bütün insânlık aldanmaya mahkûmdur.
 

SORU 1– yahûdî târîhi yahûdîlere göre nerde başlar.

Müslümânlar, yahûdîlerin atasının hazret-i İbrâhim’e dayandığını bilir. Hazret-i İsmâil’in neslinden üremis Arap ırkının bir kısmı ile, Hazret-i İshâktan üremis yahûdîler, amca çocuklaridir.

Yahûdîler, soylarının menşei hakkında bu noktaya kadar müslümânlar ile ittifâk etseler de onlar köklerini Hazret-i Havvâ’ya kadar ve daha ötesine dayandırırlar.

 

2– Yahûdî neslinin Hazret–i Havvâ‘dan daha öteye nisbet edilmesi nasıl olur?

Yahûdîler, nesillerinin menşeini Şeytâna dayandırırlar. Şeytân ile haşâ hazret-i Havvâ’nın birleşiminden ürediklerine inanırlar.
Hazret-i Âdem ile hiç bir münâsebetlerinin olmadığına inanırlar.
Kendi ırklarının dışındaki diğer insânlara Âdem’in çocugu, âdemogullari anlamında Goim derler. Goyimleri, bir nevî hayvân olarak telâkkî ederler.
 

3– Böyle bir birleşimin olması mümkün müdür?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Evlilik yolu ile birleşme dahî olsa, gerdek gecesinde, birliktelikten önce şeytândan Allah’a sığınılıp besmele ile birleşmeye başlanılması emrediliyor.

Zifâftan (gerdekten) önce 2 rekât namaz kılınmasını tavsîye ediyor.

 

“Mü‘minlerden biri karısı ile cinsel münasebette bulunmak istediği zaman: “Bismillah, Allahım! Bizi şeytan‘dan, şeytan‘ı dabize vereceğin çocuktan uzaklaştır.” şekilinde dua eder ve sonra onlara bu münasebet sebebiyle bir çocuk takdir olunursa,şeytan o çocuga ebediyen zarar veremez.” (İbni Mace terc. ve şerhi: 5/360.)
“Kişi cinsel münasebette bulunduğu zaman ona refakat eden ve sözleri ve işlerini tescil eden Melekler ondan ayrılırlar“. (Fezyü’l-Kadîr, 3/126. (Hn: 2911))

Kişinin kendisine özgü şeytan’ı ise daha çok tesir etme imkanı bulur. Ancak ögretilen şekliyle dua eden kişiye şeytan’ı vesvese veremez.

Görüldüğü gibi şeytânın, tâmm birleşim esnâsında vesvese vermesi vâkidir.
Bu esnâdaki her unsûrun, ortamın, vaktin, günlerin çesidinin bile eğer doğacaksa çocugun mizâcına etki ettiğini, evliyâullah tafsîlâtlı olarak îzâh etmişlerdir.
Şeytânın Vesvese düzeyindeki etkisinin daha ötesinde birleşmeye bizzat dâhil olması, yahûdîlerin iddiâsını belki doğrular.
Doğrusunu ancak Allah bilir. Genç kızların başina gelen Karabasan hikâyeleri tevâtür derecesindedir.
Karabasan ile tarif edilen  bir cinn nin rahatsızlık vermesidir. Şeytân da aslında bir cinn dir. Lâkin Karabasan olarak tarif edilen ve rahatsızlık veren her cinn şeytân olmayabilir.
Hattâ mü’min cinnlerden olup rahatsızlık vermeyebilir. Bir insânın bir cinn ile evlenmesinin câiz ve vakî olduğu da söylenmiştir.
Yahûdîlerin, Havvâ ile şeytânın birleşmesinden ürediklerini iddia etmelerinin gerçeklik durumunu Allah bilir. Yaptığım açıklamalar, iddianın boş bir iddiâ olmadığını göstermektedir.
 

4– Şeytânın soyundan gelmeyi iddiâ etmek saçma değil mi? Şeytânın soyundan gelmeyi kimse istemez ki.Şeytânın kötü bir varlık olduğunu herkes bilir.

Yahûdîler şeytânı,, hıristiyânların ve müslümânkların hattâ tüm insânlığın değerlendirdiği normal perspektiften değerlendirmezler.
Hıristiyânlar ve müslümânlar, şeytânı, zelîl kılınmış aşağılık kötü, uzak durulması gereken bir varlık olarak telâkkî ederlerken, Yahûdîler şeytânı üstün bir varlık olarak değerlendirirler.
Aynen, Âdem’e secde ile emredilen şeytânın  secde etmekten çekinmesinde  gösterdiği gerekçelerde, kendisini üstün görmesi gibi…
Şeytân, Ateşten yaratıldığını, ateşin topraktan üstün olduğunu, daha evvel yaratıldığını ve ibâdetlerine güvenerek üstün olduğunu iddiâ etmişti.
Şeytânın kendisini üstün görmesi gibi, şeytânın neslinden geldiklerini iddia eden yahûdîler aynen şeytân gibi kendilerini Âdem’in çocuklarindan yaratılış farkı sebebiyle ırk olarak  üstün görürler.
 

5–Bu üstünlük, kendi ırklarına ve nesillerine mi mahsûstur.

Evet. Yahûdîlik bir ırk dînidir. Irkları ile dînleri özdeslesmistir. Kendi ırklarının dışındaki insânlar şeytân neslinden olmadıkları için kendilerinden  kabûl etmezler.
Yahûdî şerîâti kendi ırklarına tahsîs ettikleri bir şerîattir.
Kendi ırklarının hâricinde, Goim olarak adlandırdıkları Âdem oğullarına uyguladıkları hukuk ile kendi ırklarına uyguladıkları hukuk ayrıdır.
 

6–Bence nesillerinin şeytâna kadar uzanması mümkün gözükmüyor. Böyle bir şeye inansalar bile bence bu safsatadır.

Teoride iddiâları doğru olmasa bile pratikte iddiâları doğrudur.
Ya’nî şeytân soyundan geldikleri doğru olmasa bile Şeytânlaşma süreci yaşadıkları, Şeytâniyyette tahakkuk ettikleri muhakkaktır.
Daha işin başinda hz. Mûsâ’ya muhalefetleri, sonraları peygamberleri ve nihâyetinde rûhullahı öldürmeye teşebbüs etmeleri,
şeytâniyyette ne derece kemâle erdiklerinin açık göstergeleridir.
 

7–Yahûdîlerde diğer milletlerden farklı olarak, soyun, ebeveynlerden sâdece anneye tahsîs edilmesinin sebebi de bu şeytân inancına mı dayanıyor?

Elbette… Yahûdîler ilk ata ve baba olarak şeytânı kabûl ediyorlar. Fakat şeytân soyut bir varlıktır, temessül etmeden görülmez.

Maddî olarak görülen  hz. Havvâ’dır. Âdem’i devreden çikarttiklarindan. Görünen maddî varlık olarak sâdece kadın kalır…

Bu yüzden Nesilde kadını esâs alırlar.

 

8–Şimdi Ben Tevrat‘ı incelesem Hz. Mûsâ‘yı çok sevsem ve mûsevî olsam, onlardan olmaz mıyım? Aralarına giremez miyim?

Âdem oğlu olduğun için Şeytân soylu olmadığın için, mûsevî olman , yahûdîler nezdinde, müsbet yönde hiç bir kabûl görmez.

Hattâ haddî aşma muamelesi görürsün. Bir Goim in  Allah’ın varlığını kabûl etmesi yeterlidir fazlasını taleb etmesi haddi aşmaktır onlara göre…

 

9–Şeytân soylu olma meselesi heralde bütün yahûdîlerin kabûl ettikleri bir inanç değildir?

Köken olarak yahûdî ırkından olup da yahûdî şerîatçılarının bu görüşlerine katılmayan ve kabûl etmeyen yahûdî şerîatı karşitları ve başka ideolojilere inanmış elbette birçok yahûdî vardır. Lâkin, mutekid ve dîndâr yahûdîlerin inancı bizim anlattığımız şekildedir.
Her toplumda ve her meslek gurubunda avam havasa, bilgisizler ilim adamlarına tâbi olduğu için,
bu noktada tâbi olanların neyi ne derecede bildiği ve ne derecede tasdîk ettikleri pek önemli değildir.
Yahûdî ve Sionist ilim  adamları ve önderleri bu inancın güdümündedir.
Yahûdîleri idâre eden yönetici rûh,, yahûdî olupta bu şeytânî inancı kabûl etmeyen hiç bir yahûdîyi afaroz etmez.
Çünkü genetik olarak her yahûdî onlara göre goimlerden farklı makbûl bir mayaya mensûptur.
 

10–Bu inanç niçin bilinmiyor?

İnsânlık düşmânı bir inanç sistemini ve bu sistemin temel bilgilerini yahûdîlerin goimlerle paylaşmasını beklemek makul olmaz.
Yahûdîlikte tebliğ yoktur, yahûdîlik, menşei şeytâna kadar uzanan bir ırk dînidir. Yahûdîlik şeytân soyundan gelmiş sâdece yahûdîlere mahsûs bir dîndir.
Bir müslümân, ister mü’min olsun ister kâfir olsun, insânlık adına ve birey olarak insânın hayrına gördüğü her iyiliğe ve güzelliğe diğer insânların da ulaşmasını ister.
Meselâ her insânın îmân edip sâlih amel işleyip cehennemden canını kurtarmasını ister.
Halbuki yahûdîlik, insân ve insânlık için kat’î sûrette hayırlı olarak bildiği bir gerçeği aslâ kendinden olmayana açıklamaz ve uygulamaya sokmaz.
Bilakis insânlık düşmânıdır. İnançlarındaki müsbet bilgileri başkalarından gizler saklı tutarlar.
İbâdethânelerinin  çok korunaklı ve gizli olması da bu tesbîte delîldir. Polis dahî ibâdethânelerine giremez.
 

11–Kendi ırkları için bir hukuk, yahûdî olmayanlar için ayrı bir hukuktan bahsediyorsunuz. Bununla nedemek istediniz?

Recep Tayyip Erdoğan, Davos’taki Târihi çikisinda, Tevrâtı referans göstererek, “öldürmeyeceksin” emrini hatırlattı… Belki şu gerçeği biliyor belki de bilmiyordu.
Yahûdîlerde câri olan gerçek,, Öldürmeyeceksin, Zinâ yapmayacaksın, hırsızlık yapmayacaksın gibi emirlerin kendi ırkları için geçerli sayılmasıdır.
Bir yahûdî,, yahûdî olmayan bir insânı öldürse, ırzına geçse, malını çalsa. Yahûdî şerîatına göre kendisine hiç bir cezâ terettüp etmez.

Ancak bir yahûdînin  yahûdîye karşi işlediği bu gibi suçlar cezâ kapsamındadır.

Hattâ yahûdî olmayanların öldürülmesi, tevrât kaynaklı bir emir olduğundan çogunlukla ibâdet kapsamına girer.

Kendi ırklarının dışındaki bütün insânların başta altın ve mallarının gayri meşrû veyâ meşrû bütün yollarla gaspedilmesi bütünüyle bir ibâdet olarak telâkkî edilir.

Çünkü bütün altın ve malların hukuken kendilerine âid olduğunu düşünürler. Gûyâ Allah Bütün bunları ezelî olarak yahûdîler için yaratmıştır…

Yahûdîler, yahûdî olmayanların bütün maddî varlıklarının hukuken kendilerine âid olduğuna inanırlar. Her türlü düzenbâzlıkla başkalarının varlığını gasbederken  malı gerçek sâhibine iade etmenin huzûru içinde bu hırsızlığı yaparlar.

 

Yahûdîler dışındaki bütün insânları, Allah’ın, yahûdîlere hizmet etmesi için yarattığına inanırlar. Kendilerine Efendilik ve yöneticilik rolü biçmişlerdir.
Yahûdîlere göre yahûdî olmayanlar hayvân mesâbesindedirler.
Bir böceği veyâ bir koyunu öldürmenin bir cezâsı olmadığı gibi. Bir Goimi öldürmenin ve ırzına geçmenin, tahrîf edilmiş yahûdî şerîatında bir cezâsı yoktur.
Nasıl ki Allah (c.c.) İslâm şerîatında büyük ve küçükbaş hayvânları emrimize verip istifâdemize sunduysa, yahûdîler de diğer bütün insânların,,

yahûdîlerin hizmetine sunulduğuna, goimlerin bunun için yaratıldıklarına inanırlar.

 

12–Arkadaşım öyle bir anlattın ki, Eğer bu anlattıkların doğru ise bunlar her kötülüğü yapabilecek potansiyelde mahlûklar olarak gözüküyor. Buna inanmak çok zor.

Evet, Günümüzdekiler yapmaya hazırlandıkları kötülüklerle potansiyeldirler. Geçmiştekiler ise  nice Katliam ve kötülükleri icrâ etmişlerdir.

Birbiriyle bağlantısı olmayan sayısız ve farklı toplum tarafından defâlarca sürgün ve katliama maruz kalmaları,,

elbette katliam ve sürgün yapan toplumların kötülükte ittifâk ettiklerini değil,, bilakis yahûdî toplumunda farklı bir özellik (şeytânlık) olduğunun göstergesidir.

Toplumlar yahûdî tehlikesini çok geç farkederler, 

Yavaş yavaş kazanda ısıtılan ve sonunda sıçramaya mecâli kalmayan kurbağa misâlinde olduğu gibi yahûdîyi teşhîs ve tesbît etse bile artık çok geçtir. 

Toplum, reflekslerini kaybetme noktasına gelmeden yahûdîyi deşifre ederse, târihte sürekli tekerrür eden akıbet tekrâr gerçekleşir.

Sürekli deşifreden bahsediyoruz. Bu deşifrede birinci husûs, yahûdîyi gerçek mâhiyetiyle ya’nî inanç esâslarıyla çözüp bilmektir.

İkinci husûs ise şahıs olarak kimlerin yahûdî olup olmadığını bilmektir. Çünkü çogu yahûdî,, bulundukları ülkenin ırk ve dînini bir elbise gibi üzerinde taşimaktadır.

İsrâil devleti kurulurken  bir yahûdî (ırk) devletinin kurulmasına çogu yahûdî karşi çikmistir.

Böyle bir devletin kurulmasına karşi çikan yahûdîler,, gizli yaşayan bir organizmanın mutlak deşifresi anlamına geldiğini ve sonuçta hedef olmaktan kurtulamayacaklarını biliyorlardı…

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 28.04.2019 at 18:13, haci said:

Yahudilerin başarılı olmalarının nedeni bütün tarihleri boyunca aşağılanmalarına, ezilmelerine, jenosite maruz kalmalarına rağmen dinlerini ve geleneklerini az çok homojen bir toplum olarak korumaları ve parçalanmamalarıdır.

Ama burada bir sorun var. Yahudilerin herşeye rağmen dinlerini ve geleneklerini korumaları neden de olabilir sonuç da olabilir. Sonuçsa eğer onlar için de nedenler bulmamız gerekmektedir. Bu nedenler Yahudilerin sosyal yapısı ile mi ilgilidir, yoksa onlara empoze edilen baskılarla mı ilgilidir. Onlara empoze edilen baskılarla ilgili olması Yahudilerle ilgili bazı sosyal yapılanma ile de açıklanabilir. Çünkü Yahudilerin öyle bir sosyal yapısı var olabilir ki, kendilerine  empoze edilen baskılar o sosyal yapıyı parçalayacağına, kuvvetlendirmektedir.

 

Umarım ne demek istediğin anlaşılmıştır.

 

 

Hani hiç yahudi görmesek....

 

Yahudilerin öyle aman aman birlik, cemaat olalım, kültürümüzü koruyalım edelim gibi bir kaygıları yoktur. Homojen bir toplum falanda olmamışlardır hiç bir zaman.

 

Şu gözden çok kaçar: Yahudiler, her kafası esen onları yok etmeye çalıştığı için, hiç bir zaman bir bütün olmayı tercih etmemişlerdir. Evet, yahudiler birlik olsa, ekonomik ve sosyal bağlarını birbirlerine göre kursalar, bu günlere zaten kalamazlardı.

 

Yahudilerin bugün hala olabilme sebepleri, çeşitliliği koruyabilmeleri, yahudi olma şartını çok çok basite indirebilmiş olmaladırı. O kadar ki, yahudi anadan doğan, yahudidir, bu kadar, bitti.

 

Bu bir geleceği görme falan değil, ama tekrar edeyim, yahudiler, dünya ekonomisi likit olmaya yöneldiğine, elinde en sağlam likit olan kişiler olmuştu. Bu bir şanstı, ama yahudiler bu şansı tepmedi, aksine çok iyi kullandı.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
34 dakika önce, anibal yazdı:

 

Hani hiç yahudi görmesek....

 

Yahudilerin öyle aman aman birlik, cemaat olalım, kültürümüzü koruyalım edelim gibi bir kaygıları yoktur. Homojen bir toplum falanda olmamışlardır hiç bir zaman.

 

Şu gözden çok kaçar: Yahudiler, her kafası esen onları yok etmeye çalıştığı için, hiç bir zaman bir bütün olmayı tercih etmemişlerdir. Evet, yahudiler birlik olsa, ekonomik ve sosyal bağlarını birbirlerine göre kursalar, bu günlere zaten kalamazlardı.

 

Yahudilerin bugün hala olabilme sebepleri, çeşitliliği koruyabilmeleri, yahudi olma şartını çok çok basite indirebilmiş olmaladırı. O kadar ki, yahudi anadan doğan, yahudidir, bu kadar, bitti.

 

Bu bir geleceği görme falan değil, ama tekrar edeyim, yahudiler, dünya ekonomisi likit olmaya yöneldiğine, elinde en sağlam likit olan kişiler olmuştu. Bu bir şanstı, ama yahudiler bu şansı tepmedi, aksine çok iyi kullandı.

 

Yapılan gözlemler Anibal'in bu görüşünü desteklemiyor. Yahudiler bazı istisnaları dışında içinde yaşadıkları toplumdan kız almazlar, o topluma kız vermezler..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
17 hours ago, haci said:

Yapılan gözlemler Anibal'in bu görüşünü desteklemiyor. Yahudiler bazı istisnaları dışında içinde yaşadıkları toplumdan kız almazlar, o topluma kız vermezler..

 

Kız alıp vermek ile bu konu özetlenebilir bir hal değil. Bu durum genel olarak pek geçerli değil. Yani, aman illa yahudi olacak takıntıları yok. Ama şöyle bir şey var, kim alır yahudiden kız? 

 

Çok raslanan durumdur, de facto sonuçları, sebep sanmak. Evet, kzı alıp verme için bu durum geçerli, ama asıl mesele bunun toplum töresi olduğu değil, kimsenin yahudi kızıyla evlenmek istememesi olduğu kaçırılır. 

 

Yahudiler kimin içinde yaşar? Hristiyan, Müslüman ? Bunların o kıstasları yok mu sanki? Müslüman, yahudi kızı alacakta, kız öyle rahat mı edecek?

 

Toplumların, bilhassa din yönünden izole edildikleri gözden kaçan bir husus. Bunu o toplum yapmasa bile, diğer toplum yapıyor genelde. Bu da, sanki o toplum birbirine çok bağlı, çok düşkünmüş gibi anlaşılıyor. 

 

Benzer bir örnek olarak bizim FETÖ'cüleri ele alabiliriz. Fetöcülerin, "amanda hizmetin" diyerek, alışveriş tercihlerini o yönde kullanmaları, onları güçlü yapan şeydi. Fakat bunun gibi bir olgu, yahudilerde gözlenmez. Yahudi marketi, yahudi markası, yahudi taşımacısı gibi kayrılan ticari işletmeler yahudilerde yoktur. Dediğim gibi, sebebi bunların hazır hedef olacak olması. Toplu olarak yaşamayı tercih etmeyişleri de böyle, hepsi bir arada, kolayca etrafı sarılıp yok edilmeyi tercih etmemeleri.

 

Kaldı ki, bilinenin tersine, yahudiler öyle aman aman zengin falan değildir. Bu belki biraz osmanlı yahudileri için söylenebilir, sebebi malumdur. Fakat, rus, polonya, alman, fransız vs. yahudileri öyle zengin olamamıştır hiç, karınlarını zor doyurmuşlardır çoklukla. 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 27.04.2019 at 17:46, memjan21 yazdı:

Bunların sebebi sizce ırkçılık mi? Yoksa toplum ya da millî olmaları. İsrail in ne iş yaptığıni konuşulmuyor, niye iyiler bu adamlar? 

 

İyi gibi gösteriliyorlar yani kendi medyaları tarafından böyle gösteriliyor. Aslına bakarsan onlar ortada kalmış bir maşadır. Devletler buna göz yumuyolrar çünkü  büyük devletler onları kirli işleri için kullanıyor. Bu yüzden de israilin toprak bütünlüğünü koruyucu hamleler yapıyorlar. Böyle bir  bağımsız devlet lazım onlara.  Onlar da kendilerine pay çıkarıp algı yapıyorlar.

 

Yahudilerin dinlerini korumaya çalışmasının tek sebebi yaptıkları pisliklere dışarıdan katılım olmasını en aza indirmektir. Aslında bir güvenlik protokolüdür.  Dışarından aileye girecek bir kişi onlar kadar kinci ve öfkeli ve hırslı olamaz. ve diğerlerinin de motivasyonunu bozar. Yahudi bir ailede yetişmiş bireyler bu öfke ve kini din olarak gördükleri için çok kolay kabulleniyorlar. Diğer dinlerde de bu var ama onlar yeterince ırkçı değiller.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
6 saat önce, anibal yazdı:

 

Kız alıp vermek ile bu konu özetlenebilir bir hal değil. Bu durum genel olarak pek geçerli değil. Yani, aman illa yahudi olacak takıntıları yok. Ama şöyle bir şey var, kim alır yahudiden kız? 

 

Çok raslanan durumdur, de facto sonuçları, sebep sanmak. Evet, kzı alıp verme için bu durum geçerli, ama asıl mesele bunun toplum töresi olduğu değil, kimsenin yahudi kızıyla evlenmek istememesi olduğu kaçırılır. 

 

Yahudiler kimin içinde yaşar? Hristiyan, Müslüman ? Bunların o kıstasları yok mu sanki? Müslüman, yahudi kızı alacakta, kız öyle rahat mı edecek?

 

Toplumların, bilhassa din yönünden izole edildikleri gözden kaçan bir husus. Bunu o toplum yapmasa bile, diğer toplum yapıyor genelde. Bu da, sanki o toplum birbirine çok bağlı, çok düşkünmüş gibi anlaşılıyor. 

 

Benzer bir örnek olarak bizim FETÖ'cüleri ele alabiliriz. Fetöcülerin, "amanda hizmetin" diyerek, alışveriş tercihlerini o yönde kullanmaları, onları güçlü yapan şeydi. Fakat bunun gibi bir olgu, yahudilerde gözlenmez. Yahudi marketi, yahudi markası, yahudi taşımacısı gibi kayrılan ticari işletmeler yahudilerde yoktur. Dediğim gibi, sebebi bunların hazır hedef olacak olması. Toplu olarak yaşamayı tercih etmeyişleri de böyle, hepsi bir arada, kolayca etrafı sarılıp yok edilmeyi tercih etmemeleri.

 

Kaldı ki, bilinenin tersine, yahudiler öyle aman aman zengin falan değildir. Bu belki biraz osmanlı yahudileri için söylenebilir, sebebi malumdur. Fakat, rus, polonya, alman, fransız vs. yahudileri öyle zengin olamamıştır hiç, karınlarını zor doyurmuşlardır çoklukla. 

 

 

Sanmıyorum. Yahudiler hemen her toplumda Yahudi olmayanlarla kaynaşmamışlardır.

Kaynaşmış olsalardı çoktan kaybolurlardı. Bu arada... içinde yaşadıkları toplumlarla kaynaşan her azınlık yok olmuştur. Bunun bir istisnası yoktur.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
6 saat önce, Düşünen Hayvan yazdı:

 

İyi gibi gösteriliyorlar yani kendi medyaları tarafından böyle gösteriliyor. Aslına bakarsan onlar ortada kalmış bir maşadır. Devletler buna göz yumuyolrar çünkü  büyük devletler onları kirli işleri için kullanıyor. Bu yüzden de israilin toprak bütünlüğünü koruyucu hamleler yapıyorlar. Böyle bir  bağımsız devlet lazım onlara.  Onlar da kendilerine pay çıkarıp algı yapıyorlar.

 

Yahudilerin dinlerini korumaya çalışmasının tek sebebi yaptıkları pisliklere dışarıdan katılım olmasını en aza indirmektir. Aslında bir güvenlik protokolüdür.  Dışarından aileye girecek bir kişi onlar kadar kinci ve öfkeli ve hırslı olamaz. ve diğerlerinin de motivasyonunu bozar. Yahudi bir ailede yetişmiş bireyler bu öfke ve kini din olarak gördükleri için çok kolay kabulleniyorlar. Diğer dinlerde de bu var ama onlar yeterince ırkçı değiller.

Ne demek istediğinizi anlıyorum ama siz ırkçılıkla milliyetçiligini karıştıriyorsunuz bence. Irk dediğiniz zaman fenotiple ilgilenmek lazım. Kalıtimla falan. Bu sızın bahsettiginiz şeyler milliyetçilik içinde söylenebilir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Dikkat ederseniz başlık Yahudilerin başarılı olmasının nedeni...

Yahudilerin ne kadar kötü olduğu değil.

Kötü olarak başarılı olan toplumlar vardır elbette. Türkler, Ruslar, İspanyollar, Almanlar, İngilizler gibi...

Onların arasında Yahudiler yoktur.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi, haci yazdı:

Dikkat ederseniz başlık Yahudilerin başarılı olmasının nedeni...

Yahudilerin ne kadar kötü olduğu değil.

Kötü olarak başarılı olan toplumlar vardır elbette. Türkler, Ruslar, İspanyollar, Almanlar, İngilizler gibi...

Onların arasında Yahudiler yoktur.

 

Evet zaten başarılı olmalarının altındaki en önemli neden başkalarının salak yönlerini iyi kullanmalaridir. Zaafları çok iyi kullanırlar.

 

İkinci olarak da ırkçı olup başka toplumlarla sermaye değişimi yapmazlar. Yani evlenerek miras aktarımı yapmazlar. Çünkü para da onların zaafidir. kendi salak yönlerini de çok iyi bildiklerinden bu açığı ırkçılık yaparak kapatıyorlar.

 

Yahudiler her konuda tekelleserek  ( ırk konusunda olduğu gibi) diğerlerini kolelestirmeye çalışırlar. Onları kandırarak her yolu denerler.

 

Artık bu iyi midir kotumudur bu sizin karariniz.

 

Ben iyi yada kötü demedim bu kez .

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
28 dakika önce, Düşünen Hayvan yazdı:

 

Evet zaten başarılı olmalarının altındaki en önemli neden başkalarının salak yönlerini iyi kullanmalaridir. Zaafları çok iyi kullanırlar.

 

İkinci olarak da ırkçı olup başka toplumlarla sermaye değişimi yapmazlar. Yani evlenerek miras aktarımı yapmazlar. Çünkü para da onların zaafidir. kendi salak yönlerini de çok iyi bildiklerinden bu açığı ırkçılık yaparak kapatıyorlar.

 

Yahudiler her konuda tekelleserek  ( ırk konusunda olduğu gibi) diğerlerini kolelestirmeye çalışırlar. Onları kandırarak her yolu denerler.

 

Artık bu iyi midir kotumudur bu sizin karariniz.

 

Ben iyi yada kötü demedim bu kez .

Siz Yahudilerin daha çok ticaretteki başarılarına değinmişsiniz. Bilimde de başarılıdır Yahudiler.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 dakika önce, haci yazdı:

Siz Yahudilerin daha çok ticaretteki başarılarına değinmişsiniz. Bilimde de başarılıdır Yahudiler.

 

Evet ticarete değindim. Çünkü diğer alanlarda başarı sıralamasında yahudilerden daha başarılı birçok toplum var. Hindistan , çin , japonya, Almanya ve inanamayacaksınız bir ülke Pakistan.. bunlar temel bilimlerde daha başarılı ama çoğu ABD de müşterek çalışıyorlar. Yahudiler de onların arasında çalışıyorlar.

 

Yahudiler bu durumu çok iyi provoke ediyorlar. Çünkü gerçekten ticaretten sonra başarılı oldukları bir alan var o da medyadir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
7 dakika önce, Düşünen Hayvan yazdı:

 

Evet ticarete değindim. Çünkü diğer alanlarda başarı sıralamasında yahudilerden daha başarılı birçok toplum var. Hindistan , çin , japonya, Almanya ve inanamayacaksınız bir ülke Pakistan.. bunlar temel bilimlerde daha başarılı ama çoğu ABD de müşterek çalışıyorlar. Yahudiler de onların arasında çalışıyorlar.

 

Yahudiler bu durumu çok iyi provoke ediyorlar. Çünkü gerçekten ticaretten sonra başarılı oldukları bir alan var o da medyadir.

Size bir sorum var? Tanıdığıniz en ünlü ya da büyük ne dersiniz artık Yahudi kimdir?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yahûdîlerin şeytân ile ilişkisini bilmeyenlerin yahûdîliği anlaması, Dünyâ siyâsetindeki ve târihindeki etkilerini görebilmeleri mümkün değildir.
Yahûdînin şeytân ile olan kesîf münâsebetini bilmeyen hiçbir müslümân da kâmil müslümân olamaz. Çünkü şeytânı tanımayan hiç kimse kâmil müslümân olamaz.
Toprak üstünde dağınık gözüken fakat toprak altında kökleriyle birbirine sıkı sıkıya bağlı ayrık otları gibidirler.

Aynen Fetöcüler gibi hıyerarşik bir organizma ve büyük bir çetedirler.
Âdemoğullarını (goyimleri) öldürmek, mallarını çalmak, onların şerîatlerinde bir suç değildir.  Çoğunlukla ibâdettir. On Emir, kendi ırkları içinde geçerli olan bir şerîattır.
Yaşına girmemiş bir bebeğe bile tecâvüz etseler, o bebek Goim ise suçlu sayılmazlar.
Bizler Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları yemek için kestiğimizde, kötü bir iş yaptığımızı düşünerek vicdân azâbı çekmeyiz çünkü Allah'ın bu hayvanları bizim için yarattığını biliriz.
Yahûdîler de kendi şeytân soylu ırklarının hâricindeki bütün insânları, Allah'ın onlara hizmet etmesi için yarattığına inanır.
Ne kadar çok insân öldürürlerse öldürsünler, onlar vicdânlarında bir rahatsızlık hissetmezler.

Târih boyunca sayısız toplumlar bu organizmanın tasallutuna ma'ruz kalmıştır. Toplumlar yahûdî tehlikesini çok geç farkedebilirler.
Kazanda Yavaş yavaş ısıtılan kurbağanın, tehlike içinde olduğunu anladıktan sonra harekete mecâlinin kalmaması gibi...
Târih boyunca yahûdîyi çözen bütün toplumlar, yahûdînin yaptığı kötülüğün farkına varan bütün toplumlar, Ya Yahûdîleri topluca katletmiştir, ya da sürgün etmiştir.
Ya da çok yanlış bir yol izleyerek, dîn değiştirmeye zorlanmışlardır. O yüzden her ülkede, O ülkenin dilini konuşan, O dilde isim alan ve o ülkenin dînine mensûb zannedilen
Göstermelik mâbedlere giden göstermelik ritüller yapan kökten dînci yahûdîler vardır. Almanya da görsen alman zannedersin, İtalyada italyan, Türkiye' de Türk maskesi takan tehlikeli yahûdîler vardır. Havraya giden musevîler ile yahûdî ırkını da her zamân karıştırmamak gerekir.

Yahûdînin şeytân ile olan yoğun ilişkisi sebebiyle ve gerçekten insânlık düşmânı olmaları sebebiyle,

Dîni ve dili ve coğrafyaları çok farklı olan toplumlarda sürekli aynı akıbete (sürgün, ve katliama) uğramışlardır.
Sürekli katledilmeleri, bir çete ve organizma olarak kendilerini daha da şuurlandırmış.
Yine sürekli sürgün edilmeleri, kendilerine ba'zı büyük avantajlar ve kazanımlar sağlamıştır.
Ticârî hayattaki başarıları, zekî ve çalışkan olmalarından değil, kaderin onlara ta'yin ettiği, katliam ve sürgünlerin yol açtığı avantajlar sebebiyledir.
Farklı toplumlarda sürekli sürgüne ma'ruz kaldıklarından. Dünyânın hemen hemen bütün coğrafyalarına dağılmışlardır.

Deşifre olma tehlikesi sebebiyle küçük kasabalara ve köylere yerleşememişlerdir.

Kozmopolit büyük şehirleri tercîh etmişlerdir. Ancak Büyük şehirlerde büyük ticârî işler çevrilir.
Sürgün ler sâyesinde Dünyânın her memleketinde akrabaları vardır.

Amcası italyada Dayısı Rusya da olan bir yahûdî çocuğu tâtillerde akrabalarını ziyâret eder ve yabancı dil/diler öğrenirdi.

İletişimin zor olduğu eski dönemlerde Dil bilmek ve uzak coğrafyalarda tanıdıkların olması, Ticârî hayatta bu topluma önemli avantajlar vermiştir.
Her ân bir yahûdî katliamı daha yaşanabilir endişesiyle paralarını gayr-i menkule yatırmamışlar, her ân sıvışabilmek için varlıklarını likit olarak değerlendirmişlerdir.

Mülk ve tarla sâhibi olmak yerine böylece sermaye sâhibi olmuşlar ve ticârî hayatta daha hızlı para kazanabilmişlerdir.
Toplumlar târih boyunca yaşadıkları yahûdî tecrübeleri netîcesinde yahûdîyeaskerlik gibi, devlet memurluğu gibi şerefli görevler vermemiş.

Onları geç te olsa çözen toplumlar, haklı olarak horlamış ve hakîr görmüştür. 

Onlara şerefli meslekleri lâyık görmeyen toplumlar, zorunlu olarak ve bilmeden onları ticârete ve eğitim-öğretim yoluna kanalize etmiştir.

Bu şeytânlar ticâri işlerinde çeteleştikleri gibi çıkarttıkları sözde filozoflarla ve bilim adamlarıyla Düşünceyi ifsâd ve iğfâl etmişlerdir.

Bilimi ve Medyâyı kısa sürede silah olarak kullanmayı öğrenmişler. Sürekli savaşlar çıkartarak servetlerine servet katmışlardır.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 hours ago, haci said:

Sanmıyorum. Yahudiler hemen her toplumda Yahudi olmayanlarla kaynaşmamışlardır.

Kaynaşmış olsalardı çoktan kaybolurlardı. Bu arada... içinde yaşadıkları toplumlarla kaynaşan her azınlık yok olmuştur. Bunun bir istisnası yoktur.

 

Bu pek gerçekci durmuyor.

 

Rivayete göre, Hitler'in bile ataları yahudi imiş, mesela.

 

Evet, yahudiler, arada en çok kaynayıp giden toplumlardan biridir. Öyle birbirlerine çok fazla düşkünlükleri yoktur.

 

Bunun en iyi örneklerinden biri, WWII sonrası yahudi kadınların, sağ kalan pek çoğunun karnında bir SS subayından falan bebekle çıkmasıdır. Bu bebekler de baya baya yahudi olarak büyütülmüştür anneleri tarafından. 

 

Yahudilerin başarısı biraz tartışılır, ama en azından feci başarısız olmaları beklenirken, bir şekilde olmamış olmaları gerçekten bir başarıdır. Bunun arkasında basit Yahudi ırkçılığı, milliyetçiliği falan aramak, ideolojik bir çıkarımdır. Şöyle ki, "Amanda bizde milliyetimize falan sahip çıkalım da, yahudiler gibi başarılı olalım ha..." diyebilmek kaygısı ile uydurulmuştur zamanında. Trenlere doldurulup auschwitz'e yollananların çoğu birbirini tanımıyordu bile. Tarihleri çok daha iyi kaydedildiği için, Alman yahudiler iyi bir örnektir.

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

HATEM

Sen iletilerinle aklın sıra Yahudiliği yerin dibine batırıyorsun ama, aslında yaptığın bu rezil ve iğrenç insanlık dışı tanımlamalarla kendini rezil ediyorsun. Onlar dönüp sana geliyor ve seni yeriyor.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, anibal yazdı:

 

Bu pek gerçekci durmuyor.

 

Rivayete göre, Hitler'in bile ataları yahudi imiş, mesela.

 

Evet, yahudiler, arada en çok kaynayıp giden toplumlardan biridir. Öyle birbirlerine çok fazla düşkünlükleri yoktur.

 

Bunun en iyi örneklerinden biri, WWII sonrası yahudi kadınların, sağ kalan pek çoğunun karnında bir SS subayından falan bebekle çıkmasıdır. Bu bebekler de baya baya yahudi olarak büyütülmüştür anneleri tarafından. 

 

Yahudilerin başarısı biraz tartışılır, ama en azından feci başarısız olmaları beklenirken, bir şekilde olmamış olmaları gerçekten bir başarıdır. Bunun arkasında basit Yahudi ırkçılığı, milliyetçiliği falan aramak, ideolojik bir çıkarımdır. Şöyle ki, "Amanda bizde milliyetimize falan sahip çıkalım da, yahudiler gibi başarılı olalım ha..." diyebilmek kaygısı ile uydurulmuştur zamanında. Trenlere doldurulup auschwitz'e yollananların çoğu birbirini tanımıyordu bile. Tarihleri çok daha iyi kaydedildiği için, Alman yahudiler iyi bir örnektir.

 

 

Hitler'in Yahudi yakın akrabaları var. Bu bir gerçek. Rivayet değil. Yahudilerin başarısı tartışma konusu olmayacak kadar kesin ve doğrudur.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...