Jump to content
nogodbutAllah

Mükemmel böbreklerimiz tesadüfle,basit diyaliz makinası bilim ve akılla mı oluşur?

Recommended Posts

akıl ve mantık daha mükemmel ve karmaşık olanın   ilim hikmet irade gaye ve akıl ile oluşmasına onay verir

kaldı ki daha basit olanı dahi tesadüfe vermez

 

bu istiklal marşı gibi kafiyeli sanatlı şiiri tesadüfe

rastgele bir çocuğun karalamalarınıda akla ilme vermek gibidir.

 

böbrekler nokta kadar bir madden yok hükmündeki bir  su damlasından teşekkül ediyor

yani madden yok hükmünde ancak içindeki ruh cevher program onu mükkemmel kusursuz dengeli yüzlerce uyumlu biçimli irtibatlı organlardan müteşekkil bir canlıya bedene dönüştürüyor

embriyolojik gelişme mucizedir yavaş yavaş o şekilsiz şeyin şekle bürünmesi belli organların öncellikle teşekkülü sonra dokular organlar sistemler derken mükemmel bir yapı dikilip ayayağa kalkıyor yürüyor konuşuyor umum uzuvları çalışmaya başlıyor

 

nerde kör sağır madde nerde bu ulvi yüce hikmetli sanatlı yapı

 

sinanın camiilerini diğerlerinden ayıran tuğla taş beton değildir madden aynıdır

ayıran ruhdur ilimdir sanattır ince dakik nizami cevheridir mimarın

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bu salağın kafası sadece şuna çalışıyor, anlayamıyorsam o zaman arap bedevisinin kıçından salladığı palavralar doğrudur. Böyle salakça mantık mı kurulur?

 

Ayrıca bunun gibiler o kadar salak ki aslında kendi dinlerini doğruladıklarını sanırken tüm dinleri doğruladıklarının farkında bile değiller. Be geri zekalı mal, senin bu argümanlarını her dinci kendi dinine rahatça yontar, daha sonra hangi mantıkla kendi dininin en doğru din olduğunu iddia edeceksin?

 

Kehf:  (74) Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında, adam (hemen) onu öldürdü. Mûsâ, “Bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın!” dedi. (80) “Çocuğa gelince, anası babası mü’min insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk.”

 

Al, mesela şu ayetlerdeki şu ayetlerdeki rezilliği, saçmalığı, insanlık dışı eylemi açıklasana. Ama yok, bu ve bunun gibi ayetlere gözlerini kaparlar, gözrmezlikten gelirler, boş boş yazıp dururlar.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

ibni rüşt ve dahası aristodan gelen temel illet mantığı var:

bir şeyin oluşması meydana gelmesi için 

 

dört illet yani sebeb ileri sürerler

1. madde illeti

2. form iletti

3 fail illeti

4 gaye ileti

 

misal: ampulü ele alalım:

1-gaye: aydınlatmak  

gaye illeti bir şeyin oluşması için en kuvvetli illettir 

2-fail illeti: yani bu ampulu yapacak kişi usta kaşif edison diyelim

buda gayeden sonradır

zira gayesiz bir şey meydana getirilmez 

aydınlatma ihtiyacı olmazsa edison neden uğraşsın 

3.form illeti: yani ampulun şekli planı projesi taslağı işte yuvarlak filan

4.madde illeti: buda cam demir iletken v.s

 

yani aydınlatma gayesi ile edison adlı fail cam demir bakır vb maddeleri kullanıp yuvarlak form da bir ampul yaptı

 

bu derecelendirme de madde en son ilettir 

 

eh aynı şeyleri güneşe uyarlayalım

 

sen ampulle gecede karanlıkta yani güneşin battığı zaman da geçici kısa kullanır aydınlatırsın

 

peki tüm dünya ve insanları gündüzün aydınlatan lamba ve ısıtan soba hükmündeki güneş neden failsiz olsu

güneş ampulden gaye olarak dahamı aşağıda asla ve katta en tepededir 

ve dünyadan milyon kez büyüktür

 

güneş için 4 illet:

gaye: dünyadaki canlıları insanları gündüzleri ısıtmak aydınlatmak hayat kaynağı

 

form: yuvarlak küre şekline katmanlı yapı  çekirden manto filan

madde: hidrojen helyum dönüşümleri ile  aydınlatma

fail:Allahu telale ve tebareke  hazretleri fail yani yapan yaratan 

 

yahu Allah  gibi sonsuz kuvvet kudret ilim irade hikmet sahibi dışında hangi kişi

 

güneş ampulunu gök yüzüne takabilir 

sen daha kendi minik odandaki minik ampulu değiştirmekten acizsin

 

az aklı olan milyon güneşin faili Allahtır der

çok aklı olanda secdeden başını kaldırmaz

fikir zikir şükür eder.

 

adamlar en hakir en akılsız illet olan maddeye hem gaye hem fail hem form illetlerinide yüklemişler

 

bu binaya tuğlaya demire binanın plan projesini kendisi çizdi gayesini anladı sonra kendi kendilerine yanyana gelip bina oldu demek gibi saçmadır

nerde form illeti proje plan

nerde gaye ileti nerde mühendis  ustalar fail illeti

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah böbreği mükemmel yaratsaydı diyaliz makinesi de icat edilmezdi. Basit bir boğaz enfeksiyonunda bile böbrekler cortlayabilir.

Çok daha iyisi yapılabilirdi.

Ha ayrıca böbrek oluşumu tesadüf değildir. Eğer hücre oluşmuşsa fizik ve kimya kanunlarına göre hücre içindeki fazla su ve artık maddelerin dışarı atımı gerçekleşir. Bunu hücreler bilinçli yapmaz. Bu senin için ipucu olabilir.

 

tarihinde Abdülmalik tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

ateizm bir düşünce bir fikir bir felsefe değildir zira tüm felsefeler ontoloji üzerine kurulur ve varlık ile ilgilidir

yokluğun fikri felsefesi düşüncesi olmaz

yokluk negatifliktir negatiften  bir şey doğmaz

ateizm varlığa tepkidir negatifliktir hiçliktir

sadece reddeder ve yerine bir şey koymaz koyamaz

zira yerine koyulan varlık olur  

o yüzden asla alternatif model sunamaz nasıl bir dünya nasıl bir yaşam nasıl bir oluş

cevapları yoktur

ateizm karanlık gibidir aydınlığı reddeder zira aydınlığın varlığını kabul ettiğinde kendisi yok olur gider

karanlık ile ışık bir arada olmaz

karanlığın bizzatihi varlığı yoktur

ışıksızlık halidir ışık geldiğinde yok olur.

ancak ışık nur varlıktır aktiftir enerjidir her şeyin oluşumunda da ihtiyaç duyulandır

Kur'an da inkarcılar kafirler müşrikler münafıkları tasvir eder muhatap alır

ve bunların hiç birinde mutlak manada Allahı redd etme yoktur

ya Allahın varlığını inattan dolayı reddeder içinden inanır ya gizler ya şirk koşar v.s

ama mutlak manada ateism modern bir kavramdır sonradan olmadır

ve fıtratende mutlak manada ateizm olmaz sadece öyle görünür

yani kafir münkir münafık kategorilerinden birine girer ancak

mülhid diye bir kavram var onlar dahi Allahı inkar etmez dirilmeye filan inanmaz

toprak olduktan sonra nasıl diriliriz gibi şeyleri mümkün görmez

o yüzden ateizm katiyen bir fikir düşnce felsefe değildir

ve de dinlerin yerine ikame edilecek bir şey de değildir

o yüzden marjinal toplumdan uzaklaşmış yanlız yaşayan daha çok değişik hastalıklarla malul değişik işkence ızdırap ve yokluklar yaşayıp tepkisel olarak doğmuş düşünceleri paylaşan küçük bir kesimdir.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

ben eninde sonunda ateizm modasına kapılmış bu kardeşlerimizinde sonunda gelişip olgunlaşıp düşünceleri oturduğunda iman yoluna gireceklerine kaniyim

zira mutlak manada inkar fıtraten aklen mümkün değildir.fıtrat mualaktalığı boşluğu kabul etmez kaldırmaz eninde sonunda bir temele oturtur.

daha mantıki akli felsefi manada bir ateizm savunması görmedik

 ve göremeyizde yoktur çünkü

o yüzden dir ki en ateşli ateistimi antony flew meğer yanılmışım tanrı varmış diye kitap yazıp bu fani alemden

ebedi aleme göçtü

 

değerli kardeşlerimizde göçmeden hakk yola girecekler zerre şüphem yoktur.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir illet daha var o da tanrı illeti.

 

Böbreklerin var diye gidip Arabın kıçını mi opecegiz? Yada birinin gösterdiği puta mi tapacağız? Tapmak zorunda mıyız?

 

Senin bu yaptığın ahlaksizliktir düpedüz. Herşeyi kendi zavallı tanrina yamamak için birer minnet aracı olarak kullanıyorsun. Tanrı varsa yaratırken kimseye sormadı. Eğer tanrı varsa bile gidip Arabın bedevisine tapin diye emretmemiştir. Ama sen ve senin gibi zavallılar Arabın illetine minnet ediyorsunuz.

 

 

tarihinde Düşünen Hayvan tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, nogodbutAllah yazdı:

ben eninde sonunda ateizm modasına kapılmış bu kardeşlerimizinde sonunda gelişip olgunlaşıp düşünceleri oturduğunda iman yoluna gireceklerine kaniyim

zira mutlak manada inkar fıtraten aklen mümkün değildir.fıtrat mualaktalığı boşluğu kabul etmez kaldırmaz eninde sonunda bir temele oturtur.

daha mantıki akli felsefi manada bir ateizm savunması görmedik

 ve göremeyizde yoktur çünkü

o yüzden dir ki en ateşli ateistimi antony flew meğer yanılmışım tanrı varmış diye kitap yazıp bu fani alemden

ebedi aleme göçtü

 

değerli kardeşlerimizde göçmeden hakk yola girecekler zerre şüphem yoktur.

 

Mükemmel olan bir şey bozulmaz. Böyle saçma sapan yazılarla inançlıları bile dinden çıkarırsın sen.. Biri senin için zaten kürd saitçi demişti sanırsam.

Memleketi getirdiğiniz nokta ortada iken.. Ne zırvalıyorsun sen?. Bir şakirt ş...z m.vekili çıkmış televizyona biz(fetö) ile akp bir olduk askeri vesayeti bitirdik demiştir.

Be o.ç. u askeri bitirdin polis devleti getirdin. İyisi de var. Kötüsü de var da. Çoğu kötü nasıl yapacağız şimdi? Dünyadaki en kötü şeydir p. devleti. Ahmak herif..

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak atazsözü boşuna mı söylenmiştir.

 

Asker hiç değilse kışlasındadır. Uslu durursan demokrasiye müdahale olmaz.

 

Siz pis cadı- büyücülersiniz.. O sahte gülen maskenizin altında canavarımsı bir yaratıkdan başka bir şey yoktur. ki, bunun en güzel kanıdı fetoşdur. Adam resmen ben insanları gözetleyip, kayda alıyorum, devletin kılcal, toplarlarında geziniyorum diyor. Yani şantaj, tehtid, montajla dünyayı ele geçirmeye niyetli akıl ve ruh hastası büyücülerden başka hiç bir şey değidlir. Bu saidi kürticiler ve şakirtleri...

 

https://www.youtube.com/watch?v=hkuIGwRC4rk

 

 

 

 

tarihinde sahin3 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, nogodbutAllah yazdı:

ben eninde sonunda ateizm modasına kapılmış bu kardeşlerimizinde sonunda gelişip olgunlaşıp düşünceleri oturduğunda iman yoluna gireceklerine kaniyim

zira mutlak manada inkar fıtraten aklen mümkün değildir.fıtrat mualaktalığı boşluğu kabul etmez kaldırmaz eninde sonunda bir temele oturtur.

daha mantıki akli felsefi manada bir ateizm savunması görmedik

 ve göremeyizde yoktur çünkü

o yüzden dir ki en ateşli ateistimi antony flew meğer yanılmışım tanrı varmış diye kitap yazıp bu fani alemden

ebedi aleme göçtü

 

değerli kardeşlerimizde göçmeden hakk yola girecekler zerre şüphem yoktur.

 

Bak ne diyeceğim...

Okuyacan ama anlamayacan, olsun.

Eğer kendinize azıçık saygınız var ise, böyle deli saçması zırvalarla bizim kafamızı şişireceğize, bunları gidip kendi cenahınızdaki dindar kardeşlerinize anlatın.

Bize saygınız zaten yok, bari kendinize saygınız azıcık olsun.

Daha açık yazayım; daha dün diğer bir safkan dindar kardeşinize tane tane izah etmiştim.

Siz evvela inkar etmek ile  reddetmek arasındaki farkı öğrenin sonra çok bilmişlik ayaklarına yatmaya çalışın.

Kapiş ?!

tarihinde kavak tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Böbrek dediğin şeyin varlığı tanrı dediğin şeyin yokluğunu kanıtlar zaten.

 

Böbrekler olmasaydı, bir tanrı olmuşta, o yaratmış diyebilirdin belki.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Araplar sizden tiksinirken siz neden onlarin arkasindasiniz,

Burada görüyorum arabanin türkiyeliden nasil nefret ettigini. Islamin dogdugu yerin bayraginda hilal yokken nedir bu islama kul köle olmacilik, islama göre kendine yol vermecilik.

En nefrettigim seylerden biri bir ülkenin bayraginda dininin reklamini yapmasi. Avrupali gerzeklerde de var bu.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 hours ago, nogodbutAllah said:

ben eninde sonunda ateizm modasına kapılmış bu kardeşlerimizinde sonunda gelişip olgunlaşıp düşünceleri oturduğunda iman yoluna gireceklerine kaniyim

değerli kardeşlerimizde göçmeden hakk yola girecekler zerre şüphem yoktur.

 

Millet senin temsil ettiğin düşünce ile beraberinde gelen "omurgasızlığını" görünce, emin ol "olan" imanından bile soğuyor, imansızsa eğer, imansızlığı daha da çok pekişiyordur.

Ayrıca eşcinsel olduğunu gizleme, bu suç değil ayıp değil.

 

Quote

daha mantıki akli felsefi manada bir ateizm savunması görmedik

 

Görsen ne olacak, görmesen ne? Olsa ne yazar, olmasa ne? Sende ona cevap verebilecek bir omurga, haysiyet var mı ki? Şu ana kadar göremedik çünkü. Aslında kendin çal kendin oyna ve kendi kendine gelin güvey olma modlarında devam et sen. Kapasiten ve layığın hakikaten bu gibi görünüyor çünkü. Hakaret amaçlı yazmadım. 

tarihinde teflon tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Şu içi boş sloganlarınızı atmaktan hiç vazgeçmeyeceksiniz değil mi?
3. sınıf zombi filmlerinde beyiin, beyiiin diye dolaşan zombiler den farkınız yok.


Biyokimyasal canlı bir varlığın davranışlarıyla insan tarafından mekanik süreçlerle şekillendirilmiş bir objeyi kıyaslamak 
nasıl bir akıl tutulmasıdır?


Hangi sıfatla oluşamayacağını iddia ediyorsun? yetkinliğin nedir? tahsilin nedir? biyoloji otoritesi misin? Kaç adet yayınlanmış uluslar arası makalen var?
Hadi bunları geçtim, biyoloji, biyokimya konularında kaç kitap okudun? En ufak bir fikrin var mı bu konularda atıp tutuyorsun?

 

Cevap vermene gerek bile yok, zaten biliyoruz. İşiniz gücünüz cehalete dayalı safsataya başvurmak, bilgisizliğinizi örtü yapıp
tanrınızı cehaletinizin karanlığına sarıp sarmalamak. Aman aydınlanmayın, cehaletinizin karanlığını gözünüz gibi koruyun, aciz tanrınız aydınlığın ışığını görünce hamam böceği
gibi karanlıkta kalmış başka bir deliğe topuklar, yeri daralır zavallının. 

 

Kaç defa yazıldı burada, böbrek, kalp, akciğer vb. bunlar tanrıyı ve teist görüşü yalanlarken natüralist görüşü doğrular.
Tanrı kadir-i mutlaksa, ne böbreğe ne de herhani diğer organlara ihtiyacın olur. 
Tüm doğa ve canlı varlıklar apaçık evrimin kanıtıdır, istediğiniz kadar güneşi balçıkla sıvamaya çalışın nafile. 

 

Ayrıca bu deist sloganlarla arabın ilkel ve vahşi dinini insanlara kakalayacağını mı sanıyorsun?
Maddenin hep var olduğuna dair elimizde sağlam kanıtlar varken tanrı diye bir saçmalığa dair ne bir somut nede mantıksal kanıt var.
Yani asıl sorman gereken soru; tüm bilgisiyle, sonsuz gücüyle vs. bir tanrı kendi kendine nasıl olabiliyor? Dahası tanrının bilgisi nasıl yoktan var olabiliyor?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, Ebu Kafir yazdı:

Şu içi boş sloganlarınızı atmaktan hiç vazgeçmeyeceksiniz değil mi?
3. sınıf zombi filmlerinde beyiin, beyiiin diye dolaşan zombiler den farkınız yok.


Biyokimyasal canlı bir varlığın davranışlarıyla insan tarafından mekanik süreçlerle şekillendirilmiş bir objeyi kıyaslamak 
nasıl bir akıl tutulmasıdır?


Hangi sıfatla oluşamayacağını iddia ediyorsun? yetkinliğin nedir? tahsilin nedir? biyoloji otoritesi misin? Kaç adet yayınlanmış uluslar arası makalen var?
Hadi bunları geçtim, biyoloji, biyokimya konularında kaç kitap okudun? En ufak bir fikrin var mı bu konularda atıp tutuyorsun?

 

Cevap vermene gerek bile yok, zaten biliyoruz. İşiniz gücünüz cehalete dayalı safsataya başvurmak, bilgisizliğinizi örtü yapıp
tanrınızı cehaletinizin karanlığına sarıp sarmalamak. Aman aydınlanmayın, cehaletinizin karanlığını gözünüz gibi koruyun, aciz tanrınız aydınlığın ışığını görünce hamam böceği
gibi karanlıkta kalmış başka bir deliğe topuklar, yeri daralır zavallının. 

 

Kaç defa yazıldı burada, böbrek, kalp, akciğer vb. bunlar tanrıyı ve teist görüşü yalanlarken natüralist görüşü doğrular.
Tanrı kadir-i mutlaksa, ne böbreğe ne de herhani diğer organlara ihtiyacın olur. 
Tüm doğa ve canlı varlıklar apaçık evrimin kanıtıdır, istediğiniz kadar güneşi balçıkla sıvamaya çalışın nafile. 

 

Ayrıca bu deist sloganlarla arabın ilkel ve vahşi dinini insanlara kakalayacağını mı sanıyorsun?
Maddenin hep var olduğuna dair elimizde sağlam kanıtlar varken tanrı diye bir saçmalığa dair ne bir somut nede mantıksal kanıt var.
Yani asıl sorman gereken soru; tüm bilgisiyle, sonsuz gücüyle vs. bir tanrı kendi kendine nasıl olabiliyor? Dahası tanrının bilgisi nasıl yoktan var olabiliyor?

teist görüşü nasıl reddeder ki organların durumu? bilakis her şeyi yerli yerinde yapan bir yaratıcıyı ve ihtiyacımıza göre yapılmış gözler,kalp vs. organlar var. biz bile bir makine yaparken onun amacını güdüyoruz ama organların ve uzuvların size göre bir amacı ve bu işlevini yapan bir güç ve bilge bir tanrı yok öyle mi ?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
25 minutes ago, akılsızşuursuzatom said:

teist görüşü nasıl reddeder ki organların durumu? bilakis her şeyi yerli yerinde yapan bir yaratıcıyı ve ihtiyacımıza göre yapılmış gözler,kalp vs. organlar var. biz bile bir makine yaparken onun amacını güdüyoruz ama organların ve uzuvların size göre bir amacı ve bu işlevini yapan bir güç ve bilge bir tanrı yok öyle mi ?

 

Bu tipik teist martavalıdır.

 

Önce, o  organlar zart zurt dediğin şeye şöyle bir bak. Yiyip içip sıçmak zorunda olan bir canlı. Hadi, yemek neyse de, sıçmak zorunda olmak nasıl bir garabettir?

 

Diğer tüm organlar da, beceriksizlik, ahmaklık akar böyle cıvık cıvık. Gözmüş, lan arkanı göremiyorsun, bu kadar basit, bunun nesi ihtiyacını karşılıyor? Bırak anatomik bir sürü saçmalıklarını gözün.

 

Kalp diyorsun, tam bir ahmaklık, tam bir aptallık. Kana, akciğere ne ihtiyacın olsun ki, kalb gibi saçma salak bir şeyle uğraşasın? Safi enerij israfı. Ne yapıyor kalp, oksijen mi, lan havanın göbeğinde yaşıyorsun, o oksijeni almak için, yok akciğer, yok taşımak için kan, yok o kanı iletmek için kalp.... Tam bir embesilce iş, gülerler bunu yapana, salak diye.

 

Hangi organını tutsan elinde kalır böyle. Teistlerde gelir sizi böyle kandırır, kekler. Azıcık düşünseniz, anatomi bilmek bile gerekmez bunların nasıl saçma salak olduklarına.

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
38 minutes ago, akılsızşuursuzatom said:

teist görüşü nasıl reddeder ki organların durumu? bilakis her şeyi yerli yerinde yapan bir yaratıcıyı ve ihtiyacımıza göre yapılmış gözler,kalp vs. organlar var. biz bile bir makine yaparken onun amacını güdüyoruz ama organların ve uzuvların size göre bir amacı ve bu işlevini yapan bir güç ve bilge bir tanrı yok öyle mi ?

 

İnanana her şey yerli yerinde görünür, ağzınla götün yer değiştirseydi o da yerli yerinde görünecekti.

 

Mesela senin bu tanrı dediğin zımbırtı götü nasıl akıl edebildi acaba? Kendi götüne bakarak mı?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
30 dakika önce, anibal yazdı:

 

Bu tipik teist martavalıdır.

 

Önce, o  organlar zart zurt dediğin şeye şöyle bir bak. Yiyip içip sıçmak zorunda olan bir canlı. Hadi, yemek neyse de, sıçmak zorunda olmak nasıl bir garabettir?

 

Diğer tüm organlar da, beceriksizlik, ahmaklık akar böyle cıvık cıvık. Gözmüş, lan arkanı göremiyorsun, bu kadar basit, bunun nesi ihtiyacını karşılıyor? Bırak anatomik bir sürü saçmalıklarını gözün.

 

Kalp diyorsun, tam bir ahmaklık, tam bir aptallık. Kana, akciğere ne ihtiyacın olsun ki, kalb gibi saçma salak bir şeyle uğraşasın? Safi enerij israfı. Ne yapıyor kalp, oksijen mi, lan havanın göbeğinde yaşıyorsun, o oksijeni almak için, yok akciğer, yok taşımak için kan, yok o kanı iletmek için kalp.... Tam bir embesilce iş, gülerler bunu yapana, salak diye.

 

Hangi organını tutsan elinde kalır böyle. Teistlerde gelir sizi böyle kandırır, kekler. Azıcık düşünseniz, anatomi bilmek bile gerekmez bunların nasıl saçma salak olduklarına.

 

 

Tanrı her şey için bir sebep biçmiştir.Her şeyi bir nedensel sürece bağlamıştır ki nitekim akciğer kalp olayı da oksijeni almak için birer sebepten ibarettir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
20 dakika önce, sağduyu yazdı:

 

İnanana her şey yerli yerinde görünür, ağzınla götün yer değiştirseydi o da yerli yerinde görünecekti.

 

Mesela senin bu tanrı dediğin zımbırtı götü nasıl akıl edebildi acaba? Kendi götüne bakarak mı?

o  dediğiniz bile bir ihtiyaca binaen bir amaca yönelik yapılmış bir organ sonuçta eğer oradan dışkılama vs. yapmasanız kendinizi hastanede buluyorsunuz malum.Tanrının her işinde olduğu gibi bu işinde de bir hikmet ve yerli yerindelik mevcut.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Allah önce iyi bir bağışıklık sistemi yaratsaydı daha iyi olmaz mıydı? Organları yarat ama koruma sonra insana suç at. Tam Allahlık bir hareket. Bunun örneklerini biliyoruz, mesela günah işleyeceğini bile bile insanı yarat sonra günah işlediklerinde suçu zavallı şeytana at. Şeytan da önceden melekti, işi bitti bir kenara attı, tek nedeni ona secde etmemesiydi, sonra da merhamet tanrısıyım der. Başka bir örnek, kutsal kitaplar. Beceriksiz düzgün bir kitap yazamamış 3 tane göndermiş, üstüne hiçbirini koruyamayacak kadar aciz, suçunu bastırmak için yahudiler kitapları değiştirdi diyor. Bu kadar iki yüzlü tanrı görmedim, yarattığınız tanrı size benziyor müslümanlar. Okuldaki işi düşünce bana iyi davranan ama her zaman arkamdan konuşan, en ufak sorunda ateist olmamı kullanarak beni dışlamaya çalışan, işi bittiğinde yüzüme karşı küfür eden, ateist olduğum için anneme babama küfür edip lanet okuyan, bana zarar vererek sevap kazandığını sandığı için sürekli benimle uğraşan, bana yol param yok 1 lira ver diye yalvarıp 2 dakika sonra işi bitince bana küfür edip dalga geçen bir de utanmadan siktir git Amerika'da yaşa burası müslüman ülkesi seni burada yaşatmazlar diyen iki yüzlü, iğrenç müslümanlara çok benziyo o tanrınız. Size ne desem az ama sorun şu ki bu lanetleri bile hak etmiyorsunuz. Ne yazık ki sizden çok var. Bravo başardınız, ne kadar bencilsiniz farkında mısınız? Sırf kendi inandığınız cennette sonsuz yaşam için sahip oldğumuz tek dünyayı cehenneme çevirdiniz.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
11 hours ago, akılsızşuursuzatom said:

o  dediğiniz bile bir ihtiyaca binaen bir amaca yönelik yapılmış bir organ sonuçta eğer oradan dışkılama vs. yapmasanız kendinizi hastanede buluyorsunuz malum.Tanrının her işinde olduğu gibi bu işinde de bir hikmet ve yerli yerindelik mevcut.

 

O dediğim ne? Göt mü? Allah'ın götü de mi ihtiyace binaen yapılmış?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...