Jump to content
Abdülmalik

Bakın Kuran’da neler var.

Recommended Posts

Senin beni eleştirmen bana iltifat oluyor. Mutlu olurum. Tamam  senin dînine göre ben kötüyüm kabûl ediyorum.
Sen de şimdi  mutlu olduysan rahatladıysan, Asıl konuya gel.
Seni konuya çekmek çok zor. Kendi âleminde kendi sarhoşluğundasın (bir nevî haşhâşisin).

Yukarıda, ilk bakışta vehmedilen bir çelişki gösterilmiş.
Buyur, Vehmedilen çelişkinin bir çelişki olmadığını göster.

Soruyu/ İ'tirâzı anlamadıysan anlamanı sağlayayım. 
Kâfirler diyor ki; Allah dilemeseydi biz Allah'a İsyân etmezdik.
Allah (c.c.) da şöyle buyuruyor: Allah dileseydi İsyân edemezlerdi.
Ya'nî Allah dilediği için isyân ediyorlar.

Kesin bilgi: Kâfirlerin İsyân etmesi, Allah'ın dilemesi ve takdîriyle gerçekleşiyormuş.
Bu durumda, Kâfirlerin Ebedî cehennemlik olmasını nasıl îzâh edeceğiz?

Buyur Açıkla.
Açıklayabilecek bir yetkinliğin varsa açıkla.
Eğer yoksa, niye her şeye atlıyorsun. Mes'elenin kıyısından köşesinden geçen bilgilerle  niye açıklama yapma ihtiyâcı hissediyorsun?
Konu bu, konuya gel
Fetö gibi B.saman gibi laf salatasını bırak.
Biliyorsan cevap ver, bilmiyorsan susmayı bil.
Nedir bu milletin sizden çektiği?

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, sağduyu yazdı:

 

Be geri zekalı herif, insanlar arapça öğrense diyeceğine ulan bu mal put neden bu kitabı tüm dillerde göndermemiş demek aklına gelmiyor mu?

 

Böyle saçma sapan, düzensiz, akıl ve mantıktan yoksun, ilkel kurallar, insanlık dışı masallar olan, rezil, kitaptan başka her boka benzeyen bir karalama nasıl kalbinizi sakinleştiriyor?

 

Kehf: (74) Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında, adam (hemen) onu öldürdü. Mûsâ, “Bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın!” dedi. (80) “Çocuğa gelince, anası babası mü’min insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk.”

 

Şu hikayenin bile azıcık aklı, mantığı, vicdanı, adalet duygusu olan  insanı isyan ettirmesi lazım. Ya da şu ayetin:

 

Bakara 178: Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.

 

Bunları gördüğünüz halde nasıl böyle bir pisliğe inanabiliyorsunuz? Bunlar sadece iki örnek, bu rezil kitap bunun gibi sürüyle böyle rezil ayetlerle dolu.


Senin bütün varlığın pislik olmuş. Herşeyi pislik görüyorsun.
Her i'tirâzında bunu isbât ederim.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateistlerin Kur'âna yaptığı i'tirâzlar, Bu kitâbın ilâhî bir kelâm olduğunu doğrular niteliktedir.
Önümüzde, İnsân Hakları beyânnamesi gibi insân ürünü bir metin olsaydı,
Bir taraftan çelişkili gözüken ve bir taraftan da çelişki olmadığı anlatılmaya çalışılan  sayısız konu ortaya çıkmazdı, çıkamazdı.
Kur'ânda, çelişkiler gördüğünü iddiâ edenlerin ve buna mukabil muhteşem anlamlar gördüğünü iddiâ edenlerin çokluğu,,
Kur'ânı değerlendiren insânların varlık seviyelerinin farklılığından ve Kur'ânın ilâhî bir kitap olmasından kaynaklanan bir durumdur.

Bu kitabın ilâhî olması, iç yüzleri i'tibâriyle hayvanlar âlemi gibi olan insânların Kur'ânı anlamaya çalıştıklarında kendi varlık seviyelerine uygun olarak,
Ancak İlâhî kelâma muttalî olabileceklerini gösteren bir durumdur.
Pek tabîidir ki bir solucanın hayâtı algılama düzeyi ile bir maymunun ve domuzun ve bir insânın,  şeytânın (cinn) ve meleğin algı düzeyi aynı değildir.
İnsân da bütün Kâinât ve bütün bu varlıklar gizli olduğundan 
Ve insân da hangi sıfat yoğunlaşmış ve temeyyüz etmişse o sıfatı temsîl eden, o sıfata uygun mahlûkların seviyesi varlığında gâlip olur
Ve varlığında gâlib olan temeyyüz eden sıfat ne ise insân bütünüyle o sıfatın hükümrânlığı altına girer. 
Bir ülkede iktidârı (yönetimi) belirleyici sırr da budur.
Toplum da sayısız sıfat içinde hangi sıfât gâlipse hangi sıfat sivrilmişse Yönetim o sıfata göre teşekkül eder. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

okuma yazması galiba orta düzeyde ama anlaması yok düzeyinin biraz altında:)

kibir cehaletle doğru orantılı olarak artıyor demek 

 

kitap kadar mesaj yazmışım adam okumamış okumuşsada anlamamış zira anlama düzeyi kutuplardaki termometrenin gösterdiği değere eşdeğer sıfır bile düzey sayılır 

az anlayan az algılayan daha önceki mesajlarımdan şu ibareleri okusun bakalım cevap verilmemiş mi

bu ayetlerin arapça bir kaç tefsirine baktım mevcut bilgilerimide teyyit ettim

baktığım umum müfessirler  hepsi diyor ki Allah dilese idi ortak koşmazlar  demek melek gibi cebri seçeneksiz zoraki inandırma yok irade ve akıl verip iman ve inkarı seçme serbestiyesi verdik isteyen inanır istyeyen inanmaz manasındır  resul kitap akıl irade hepsi var sonucuna katlanır demektedirler.

13 saat önce, nogodbutAllah yazdı:

dolayısı ile müşriklerin  kaderci robot mantığı ile:Allah istemese idi şirke düşmezdik mantığına cevaben Allah:hayır istesek mecburen iman ettirebilirdik ve şirk koşmazlardı ama serbest bıraktık akıl verdik irade verdik şirk koşmaları  bizim cebrimizle değil kendi serbest iradeleri veya akıl etmemeleri veya cehaletleri iledir

 

başka ayette atalarınız akıl etmez cahil kişiler dahi olsa yine onlara uyacakmısınız denmesi kuru kuru körü körüne taklid etmeyin gözlerinizi açın aklınızı çaıştırın iradenizi uygulayın hakikati bulun kitablara uyun saadete eresiniz.

 

göz görmezse gönül katlanır demişler

bende öyle yaptım:)

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

ben sürekli ekran başında olamam

alıntılı yazışma  akarsu gibi sürekli cevap verme takip etme cevap yazma sürecini tetikler

ben rast gelip okuduğum ve cevap yazasım geldiği mesajlara umumi manada  yazarım

kişiyi direkt isimle cevap yazma münazara münakaşa  ortamı doğurur  sağlıklı değildir kibir gurur tahrik olur

 

şöyle bir söz var ki hak veririrm: büyükler fikirle ortalar olaylarla küçükler kişilerle uğraşır

olay kişiselleştikçe seviye düşer

olay umumileşip fikir bazına geçtikçe yükselir umumileşir 

şahıslar ile işimiz yok

fikrimizi yazarız

isteyen istediğini  yazar

kimseye empoze etmeyiz.

kimsenin empozesinede gelmeyiz.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
9 hours ago, HATEM said:


Senin bütün varlığın pislik olmuş. Herşeyi pislik görüyorsun.
Her i'tirâzında bunu isbât ederim.

 

 

Bak, dindaşın ne demiş:

 

48 minutes ago, nogodbutAllah said:

şöyle bir söz var ki hak veririrm: büyükler fikirle ortalar olaylarla küçükler kişilerle uğraşır

 

Ama kendisi de, sen de kişilerle uğraşmaktan Kuran'daki rezillikleri, saçmalıkları, ilkellikleri, cehaleti göremiyorsunuz. Şimdiye kadar peşine takıldığınız bu kitap, bu din hakkında hangi özeleştiriyi yaptınız, hangi eleştirelere cevap verebildiniz? İşiniz, gücünüz kafir, pislik diyerek inanmayanlara saldırmak, onlar üzerinde kelle sayınıza güvenerek baskı kurmak, fikirleri, eleştirileri baskı ve zulümle sindirmeye çalışmak.

 

Boş teneke gibi habire böbürleneceğine iletideki eleştirilere, sorulara cevap ver.

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, sağduyu yazdı:

 

Bak, dindaşın ne demiş:

 

 

Ama kendisi de, sen de kişilerle uğraşmaktan Kuran'daki rezillikleri, saçmalıkları, ilkellikleri, cehaleti göremiyorsunuz. Şimdiye kadar peşine takıldığınız bu kitap, bu din hakkında hangi özeleştiriyi yaptınız, hangi eleştirelere cevap verebildiniz? İşiniz, gücünüz kafir, pislik diyerek inanmayanlara saldırmak, onlar üzerinde kelle sayınıza güvenerek baskı kurmak, fikirleri, eleştirileri baskı ve zulümle sindirmeye çalışmak.

 

Boş teneke gibi habire böbürleneceğine iletideki eleştirilere, sorulara cevap ver.

 

 


Fikir sâhibi normal bir insân olsan sorularının cevaplarını şimdiye kadar yazmış olurdum.
Rûh hastası olduğun için bir türlü senin sorularına cevap aşamasına geçemiyoruz.

Kimsenin sana saldırdığı yok, saldırgan sensin, iflah olmaz bir rûh hastasısın.
Fikirlerini eleştirilerini düzgün ifâde etmeye çalış, Hastalığını biraz perdele İnsâna benzer biçimde nefsini biraz baskı altına al biraz insâna benzemeye çalış,
Sorduğun soruların cevapları bende, merâk etme...
 

 

12 saat önce, sağduyu yazdı:

ulan bu mal put

 

12 saat önce, sağduyu yazdı:

Böyle saçma sapan, düzensiz, akıl ve mantıktan yoksun, ilkel kurallar, insanlık dışı masallar olan, rezil, kitaptan başka her boka benzeyen bir karalama nasıl kalbinizi sakinleştiriyor?

 

12 saat önce, sağduyu yazdı:

Bunları gördüğünüz halde nasıl böyle bir pisliğe inanabiliyorsunuz? Bunlar sadece iki örnek, bu rezil kitap bunun gibi sürüyle böyle rezil ayetlerle dolu


Bu yazdıkların bir fikir ve eleştiri değil
Bu yazdıkların, senin bir rûh hastası,
cevap verilmeye lâyık olmayan hayvanımsı bir mahlûk olduğunu gösteriyor.

Hastalığını biraz perdele, yazışırken İnsâna benzer biçimde nefsini biraz baskı altında tut, kısaca biraz insâna benzemeye çalış,
Mutlaka Her sorduğuna cevap alırsın. 
Hayvândan aşağı olan varlık düzeyin akletmene mânî olsa da i'tirâzlarının tutarsızlığını mantıksızlığını ben sana gösterebilirim.
Verilen cevapları idrâk edebilecek google okuyucuları olmasa,, 
"Tut tut hadi olum tut" formatıyla güdülenmiş bir mahlûk olduğundan, muhatab alınacak bir karakter değilsin.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
9 minutes ago, HATEM said:


Fikir sâhibi normal bir insân olsan sorularının cevaplarını şimdiye kadar yazmış olurdum.
Rûh hastası olduğun için bir türlü senin sorularına cevap aşamasına geçemiyoruz.

Kimsenin sana saldırdığı yok, saldırgan sensin, iflah olmaz bir rûh hastasısın.
Fikirlerini eleştirilerini düzgün ifâde etmeye çalış, Hastalığını biraz perdele İnsâna benzer biçimde nefsini biraz baskı altına al biraz insâna benzemeye çalış,
Sorduğun soruların cevapları bende, merâk etme...
Bu yazdıkların bir fikir ve eleştiri değil
Bu yazdıkların, senin bir rûh hastası,
cevap verilmeye lâyık olmayan hayvanımsı bir mahlûk olduğunu gösteriyor.

Hastalığını biraz perdele, yazışırken İnsâna benzer biçimde nefsini biraz baskı altında tut, kısaca biraz insâna benzemeye çalış,
Mutlaka Her sorduğuna cevap alırsın. 
Hayvândan aşağı olan varlık düzeyin akletmene mânî olsa da i'tirâzlarının tutarsızlığını mantıksızlığını ben sana gösterebilirim.
Verilen cevapları idrâk edebilecek google okuyucuları olmasa,, 
"Tut tut hadi olum tut" formatıyla güdülenmiş bir mahlûk olduğundan, muhatab alınacak bir karakter değilsin.
 

 

Bu malın alametifarikası da bu, cevaplar bende deyip hiç bir soruya cevap verememesi, sadece boş boş böbürlenmesi. Kof herif.

 

Al, kısmen alıntı yaptığın iletinin tamamı burada:

 

Be geri zekalı herif, insanlar arapça öğrense diyeceğine ulan bu mal put neden bu kitabı tüm dillerde göndermemiş demek aklına gelmiyor mu?

 

Böyle saçma sapan, düzensiz, akıl ve mantıktan yoksun, ilkel kurallar, insanlık dışı masallar olan, rezil, kitaptan başka her boka benzeyen bir karalama nasıl kalbinizi sakinleştiriyor?

 

Kehf: (74) Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında, adam (hemen) onu öldürdü. Mûsâ, “Bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın!” dedi. (80) “Çocuğa gelince, anası babası mü’min insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk.”

 

Şu hikayenin bile azıcık aklı, mantığı, vicdanı, adalet duygusu olan  insanı isyan ettirmesi lazım. Ya da şu ayetin:

 

Bakara 178: Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.

 

Bunları gördüğünüz halde nasıl böyle bir pisliğe inanabiliyorsunuz? Bunlar sadece iki örnek, bu rezil kitap bunun gibi sürüyle böyle rezil ayetlerle dolu.

 

Bu senin aşağılık dinin her türlü aşağılamyı hakkeden rezil, pislik bir din, ben az bile söylüyorum, böyle rezil bir zihniyete ne söylense yeterli değil.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş


Bak yine soruyu tâmm olarak anlamadın.
Soruyu tâmm anlamadığın için verdiğin cevâbın yeterli olduğunu düşünüyorsun.

 

12 saat önce, HATEM yazdı:

Kesin bilgi: Kâfirlerin İsyân etmesi, Allah'ın dilemesi ve takdîriyle gerçekleşiyormuş.
Bu durumda, Kâfirlerin Ebedî cehennemlik olmasını nasıl îzâh edeceğiz?


Soru buydu.
 

 

3 saat önce, nogodbutAllah yazdı:

dolayısı ile müşriklerin  kaderci robot mantığı ile:Allah istemese idi şirke düşmezdik mantığına cevaben Allah:hayır istesek mecburen iman ettirebilirdik ve şirk koşmazlardı ama serbest bıraktık akıl verdik irade verdik şirk koşmaları  bizim cebrimizle değil kendi serbest iradeleri veya akıl etmemeleri veya cehaletleri iledir

 

başka ayette atalarınız akıl etmez cahil kişiler dahi olsa yine onlara uyacakmısınız denmesi kuru kuru körü körüne taklid etmeyin gözlerinizi açın aklınızı çaıştırın iradenizi uygulayın hakikati bulun kitablara uyun saadete eresiniz.


Sen bu cevâbı vermişsin.

Nisbeten hür irâdeye sâhip olduğunun zâten herkes farkındadır.
Her suçlu, Bir suç işlediğinde, suçu kendinin işlediğini bilir, beni niye cezâlandırıyorsunuz, gidin Antartika daki şu adamı cezâlandırın demez.
Senin verdiğin cevap, "Beni niye cezâlandırıyorsunuz, bu suçu ben işlemedim, benim hiçbir irâdem yok" iddiâsında olanlara verilen hayâlî bir cevaptır.
Kimse böyle bir iddiâda bulunmadığı için senin verdiğin cevap ile tatmîn olmaz. Hiç bir insânın,, bir robot olmadığını öğrenmeye ihtiyâcı olduğunu zannetme...

Olmayan iddiâya, Faydasız ve lüzumsuz  bir cevap veriyorsun.
Verdiğin cevap, Hayâlî bir cevaptır çünkü,  kulun mutlak irâdesizliğini,, kulun irâde hürriyetinin hiç olmadığını,  kimse savunmuyor, savunamaz. Bunu savunmak mantığa aykırıdır.
Sen, mantığa aykırı bu iddiaya ya'nî mutlak irâdesizlik iddiâsına cevap vererek Hayır, Mutlak irâdesiz değilsiniz, İnsânlar bir robot değil diyerek cevap veriyorsun.
Boşuna konuşuyorsun çünkü İ'tirâzı yapan Kur'ândaki müşrîkler veyâ bu forum sayfalarındaki ateistler,, kendi irâdelerini yok sayma derdinde değiller.
Onlar, Allah'ın irâdesini ve takdîrini (kaderini)  sorgulamaya açıyorlar.

Mes'eleyi Anlamana biraz daha yardımcı olayım.
Kendisini şişirdikçe şişiren Bediüs SAMAN ınız da boyuna Kader konusunda açıklama yaptığını zannediyor fakat daha Kaderin ne olduğunu bile anlamış değildir.
Allah'ın kaderini, Allah'ın bilgisiyle îzâh edebileceğini düşünüyor.
Allah'ın her şeyi,, olmadan önce bilmesini,, Allah'ın kaderi olarak yutturmaya çalışıyor.
Allah'ın kaderi, Allah'ın her şeyi olmasından önce bilmesinden ibâret değildir.
Allah (c.c.) bizzât Olayın içindedir Kaderin sâhibidir.
Ya'nî İrâde ve Takdîr,  Öncelikle Allah'a âiddir.
O'nun dilemesi ve takdîrinin hâricinde hiç bir iş gerçekleşmez.
Allah'ın Kaderi bir ta'yin ve belirlemedir. Bir şeyi bilmek, ta'yin ve belirleme olmaz.
Allah'ın kaderi Allah'ın ilmiyle îzâh edilemez. 

Bak Kur'ândaki müşrîkler bile bunu biliyor, buradaki ateistler de eğer Allah varsa diye düşünerek böyle olması gerektiğini ya'nî kaderin olması gerektiğini biliyorlar.
Bak, Kader deyince seni Müşrîklerin ve Ateistlerin bile anlayış seviyesine çıkartmak istiyorum.
Hah şimdi Kaderi doğru anladıysan.

Müşrîkler ve ateistler sana şunu soruyor?
Allah'ın ezeldeki yazgısının dışına çıkmak hürriyetine sâhib miyim? Değilim.
Allah'ın izninin ve irâdesinin (Meşiyetinin) dışına çıkabilir miyim? Çıkamam.
Nisbeten İrâde hürriyetimin farkındayım, bunu inkâr edemem  Ama mutlak bir hürriyetim olduğu da söylenemez.
Eğer Allah yazmasaydı (Kaza' etmeseydi), izin vermeseydi ve istemeseydi (meşiyet) bizler müşrîk ve ateist olmazdık. 
Yine bu kader anlayışına paralel olarak şeytân, Allah'a; "Beni sen azdırdın" diyor. (A'raf 16)
"Önceden Meleklere hocalık yapacak seviyedeydim sana itâat ediyordum fakat kader beni bu netîceye sevketti, dolayısıyla beni sen azdırmış oldun" Demek istiyor.

Ortada, Müşrîklerin suçu Allah'a atma çabası var.

Bu gücü nereden alıyorlar, Neye dayanarak Allah'ı kendi suçlarına ortak etmeye çalışıyorlar?
Allah'ın kaderin sâhibi olmasına dayanıyorlar.
Allah'ın Kaderinin, İrâdesinin (meşiyetinin) ve ilminin her şeyi kuşatmış olmasını biliyor veyâ olması gerektiğini düşünerek bu i'tirâzı yapıyorlar.

Şimdi buyur,

Müşriklerin ve Ateistlerin, Ebedî cehennemi haketmiş olduklarını,,
Allah'ın kaderine ve irâdesine mahkûm olmalarına rağmen îzâh et.
Buyur, Müşrîk ve ateistlerin,, kaderin varlığına rağmen suçlu olduklarını, Kadere mahkûm bir kul olmaları gerçeğine rağmen ebedî cehennemi hakeden suçlular olduklarını îzâh et.
Allah'ın da,  Kaderin sâhibi olmasına rağmen ve kulları kuşatan bir irâdeye sâhip olmasına rağmen Müşrîklerin ve şeytânın attıkları iftirâ'dan münezzeh ve mukaddes olduğunu göster.

Gücün yetiyorsa buyur îzâh et.
Bunun îzâhını yapabilecek bir irfân kapâsitesine sâhip olmadığınızı, bütün nurs cemaati ve fetöcüler birleşseniz mes'eleyi çözemeyeceğinizi biliyorum.
Sizin kalbiniz böyle irfânî mes'eleleri anlamaya müsâid değil.
Sizler, Üstünlük alçaklık mevzûlarıyla kafayı bozmuşsunuz.

 Tasavvuf ehlini kibirle ve şeytânlıkla suçlamaktan vaz geç.
Haddini bil haddini,,

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...