Jump to content

ATATÜRK’ÜN İSLAM DİNİNE HİZMETLERİ


Recommended Posts

Turkish Forum

Dünya Türkleri Birliği

 •  
ataturk-dua-ederken-4.jpg?w=1200&ssl=1

ATATÜRK’ÜN İSLAM DİNİNE HİZMETLERİ

 

Delilleriyle Atatürk’ün İslam Dini hakkındaki sözleri

 

Kendine Özgü/Sade Bir Dindar

Atatürk düşmanlarının öteden beri Atatürk’e saldırmak için kullandıkları en önemli yöntem, Atatürk’ün “dinsiz” olduğu ve “dindarlara baskı yaptığı” şeklindeki yalanı durmadan tekrarlamaktır. Yokluk ve yoksulluk içindeki bir toplumla önce emperyalizmi dize getiren sonra da çağdaş bir ulus yaratan Atatürk’ün, “onunla Allah arasında” kalması gereken din-inanç konusundaki tutumuna göre değerlendirilmesi, (gerçekten inanlar için söylüyorum) her şeyden önce günahtır! Çünkü din, Atatürk’ün de dediği gibi, “Allah ile kul arasındaki bağlılıktır”. Atatürk’ün inanıp inanmadığı, az yada çok inandığı kişisel bir tercih olduğundan sadece Atatürk’ü ilgilendirir, ancak “Atatürk’ün din düşmanı olduğu ve dindarlara baskı yaptığı” iddiası herkesi ilgilendirir, bu nedenle de üzerinde durulması gerekir.

 

Atatürk’ün hayatı incelendiğinde onun hayatının hiçbir döneminde hiçbir dine ve hiçbir din mensubuna kötü gözle bakmadığı, hangi dinden olursa olsunbütün dindarlara saygıyla yaklaştığı, hiçbir din mensubuna baskı yapmadığı görülecektir. Nitekim Atatürk, “Her türlü düşünceye ve inanışa saygılıyız” diyerek laiklik ilkesini hayata geçirmiştir. Atatürk’ün anladığı laiklik her şeyden önce dine ve dindara saygıdır. Aynı şekilde dinsizliğe ve dinsize de saygıdır. Yani düşünce ve inanç özgürlüğüdür.

Öteden beri Atatürk düşmanları, Atatürk’ü Müslüman-Türk milletinin gözünden düşürmek için Atatürk’e “dinsiz” diye iftira atmışlar, genç nesilleri bu çirkin iftirayla zehirlemişlerdir. İşin asıl şaşırtıcı tarafı, kendisini “Atatürkçü” diye adlandıran bazı çevrelerin de Atatürk’ü yüceltmek adına onu “dinsiz” diye adlandırmış olmalarıdır. Yani, bir grup “aşağılamak” için, bir başka grup ise “yüceltmek” için Atatürk’ün “dinsiz” olduğunu iddia etmiştir. Gerçek şu ki hiçbir konuda anlaşamayan din istismarcıları ile Atatürk istismarcıları “Atatürk’ün dinsizliği” noktasında anlaşmıştır. Örneğin, bugün Türkiye’de Atatürk’ün “dinsiz olmadığını” iddia edenler, hem Atatürk düşmanı yobaz din istismarcılarının hem de sözde Atatürkçü Atatürk istismarcılarının saldırısına uğramaktadır. Din istismarcısı Atatürk düşmanlarının ve  Atatürk istismarcısı söze Atatürkçülerin Atatürk’e yönelik bu asılsız iddialarına yanıt vermek için 15 yıllık bir çalışmayla 1153 sayfalık “Atatürk İle Allah Arasında” adlı bir kitap yazdım. Bu kitabımda Atatürk’ün din anlayışını, doğumundan ölümüne kadar çok ayrıntılı bir şekilde belgelere dayalı olarak inceledim. Neredeyse bütün arşivlere girdim, yerli yabancı bütün kaynakları taradım ve 15 yıllık çalışmalarının sonunda Atatürk’ün bu ülkeye gelmiş geçmiş en bilinçli ve en gerçek inananlardan biri olduğunu gördüm. Araştırmalarım sonunda; Atatürk’ün inancını kendi içinde yaşayan, toplumun her şeyden önce dinini anlamasını isteyen, bunun için de bir Dinde Öze Dönüş Projesi geliştiren, din istismarıyla ve yobazlıkla savaşan, başka inançlara saygı duyan “kendince samimi bir dindar” olduğunu gördüm.

 

 

Atatürk ve Din

Atatürk’ün nasıl “gerçek bir dindar” olduğunu bu makalenin sınırları içinde bütün boyutlarıyla özetlemek neredeyse imkânsızdır. Ancak yine de birkaç başlık altında onun kendine özgü dindarlığını şöyle özetlemek mümkündür:

 1. Atatürk, daha 7 yaşında annesi Zübeyde Hanım’ın isteği ile Kuran-ı Kerim’i hatmetmiştir. 8 Yaşında Kuran’ın tamamını ezbere okuyabilmektedir.
 2. Atatürk, daha çocukluk yıllarında Selanik’te Mevlevi-Bektaşi tekkelerine giderek ayinlere katılmıştır.
 3. Atatürk, Çanakkale Savaşı yıllarında yakın dostlarına, arkadaşlarına yazdığı mektuplarda Allah’a olan inancını dile getirmiş ve “Allah’ın inayeti sayesinde” bu savaşı kazanacaklarını belirtmiştir.
 4. Atatürk, Kurtuluş Savaşı yıllarında camilere, cem evlerine gitmiş, cuma namazlarını kılmış, cami minberine çıkıp “Allah birdir, şanı büyüktür” diye başlayan Hz. Peygamber’den övgüyle söz eden bir hutbe vermiş, TBMM’yi tekbir ve dualarla açtırmıştır.
 5. I. TBMM’de girişte hep bir hafıza Kuran okutmuştur. Aynı şekilde Cumhuriyet döneminde Topkapı Sarayı’nda Kuran okutma geleneğinisürdürmüştür.
 6. Atatürk, özel hayatında fırsat buldukça Kuran okumuş veya Kuran okutup dinlemiştir. Özellikle özel hafızı Hafız Yaşar Okur’a Kuran okutmuştur.Atatürk zaman zaman da manevi kızlarından Nebile’ye ezan ve Kuran okutup dinlemiştir.
 7. Atatürk’ün en yakın arkadaşı Fevzi Paşa ve annesi Zübeyde Hanım beş vakit namazlarını kılan, İsmet Paşa ise elinden geldiğince ibadetlerini aksatmayan insanlardır. Atatürk çevresinde namazlarını kılan ibadetlerini yapan herkese çok saygılı davranmıştır.
 8. Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında tuttuğu özel notları arasında zaman zaman “Hafızı çağırıp Kuran okuttuğunu” yazmıştır. Yine özel notları arasında “TANRI BİRDİR VE BÜYÜKTÜR” notu göze çarpmaktadır.
 9. Atatürk, cumhuriyeti ilan ettikten sonra 1930’lu yıllarda özellikle ramazan aylarında dönemin tanınmış hafızlarını köşke/saraya çağırarak onlara Kuran okutup dinlemiştir. Makamla Kuran okunmasına büyük önem veren Atatürk, hafızların makam hatası yapmamalarına ve ayetleri tane tane okumalarına büyük önem vermiştir.
 10. Atatürk, 1930’larda Çanakkale Şehitleri için her yıl Çanakkale Mehmet Çavuş abidesi önünde mevlit okutmuştur. Aynı şekilde her yıl annesi Zübeyde Hanım’a da mevlit okutmuştur.
 11. Atatürk döneminde okullarda din eğitimi devam etmiştir. Köy ilkokullarında din derslerinde “Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri” adlı kitap okutulmuştur.
 12. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından yakılıp yıkılan yüzlerce camiyi onarttırmış ve yeniden yaptırmıştır. Hatta Eskişehir Mihalıççık camisini cebinden 5000 lira verip yeniden yaptırmıştır. Ayrıca Atatürk’ün yurt dışında Paris ve Tokyo camilerinin yapımına katkıda bulunduğuna ilişkin kanıtlar vardır.
 13. Atatürk, İslam dünyasıyla da yakından ilgilenmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında İslam dünyasının desteğini yanına alan Atatürk Kurtuluş Savaşı’ndan sonra da İran-Irak ve Afganistan gibi Müslüman ülkelerle Sadabat Paktı’nı kurarak, Hıristiyan haçlı saldırılarına karşı Müslüman ülkelerle birlikte hareket etmiştir.
 14. Atatürk, Müslüman ülkelerin liderleriyle de çok iyi ilişkiler geliştirmiştir. Örneğin Afgan Kralı Amanaullah Han ve İran şahı Rıza Pehlevi ile kişisel dostluk kurmuştur.
 15. Atatürk, 1937 yılında Filistin’e yönelik bir Siyonist- Haçlı Hıristiyan saldırısı olacağını haber alır almaz “Filistin’e el sürülmez” diye bir bildiri yayınlayarak Müslüman Filistinlilerin yanında olduğunu herkese göstermiştir.
 16. Tarihe çok meraklı olan Atatürk en çok Hz. Muhammet’ten etkilenmiştir. Onun savaşlarını bütün detaylarıyla öğrenmiş, liselerde okutulan Tarih kitaplarında İslam tarihi bölümünün yazımına bizzat katkıda bulunarak bu kitaplarda Hz. Muhammed’in savaşlarını anlatan haritaları bizzat kendisi çizmiştir. Tarih çalışmaları sırasında Hz. Muhammet’i eleştirmeye kalkanları, “Hz. Muhammet’in kıymetinden habersiz cahil serseriler bizim tarih çalışmalarımıza katılamazlar” diye azarlamıştır. Hz. Muhammet’ten, “Benim senin adın silinir ama o ölümsüzdür” diye söz etmiştir.
 17. Atatürk, 1922 Sakarya Savaşı’ndan 1934 Soyadı Kanunu’na kadar İslami içerikli “Gazi” unvanını ad olarak kullanmıştır. Soyadı Kanunu’ndan sonra da zaman zaman ad olarak “Gazi” unvanını kullanmaya devam etmiştir.

 

https://www.turkishnews.com/tr/content/2013/03/30/ataturkun-islam-dinine-hizmetleri/

tarihinde sahin3 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Alıntı

Tarihe çok meraklı olan Atatürk en çok Hz. Muhammet’ten etkilenmiştir. Onun savaşlarını bütün detaylarıyla öğrenmiş, liselerde okutulan Tarih kitaplarında İslam tarihi bölümünün yazımına bizzat katkıda bulunarak bu kitaplarda Hz. Muhammed’in savaşlarını anlatan haritaları bizzat kendisi çizmiştir. Tarih çalışmaları sırasında Hz. Muhammet’i eleştirmeye kalkanları, “Hz. Muhammet’in kıymetinden habersiz cahil serseriler bizim tarih çalışmalarımıza katılamazlar” diye azarlamıştır. Hz. Muhammet’ten, “Benim senin adın silinir ama o ölümsüzdür” diye söz etmiştir.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Götverene bak Atatürk’ü dindar gösterip, onu güya bizden soğutacak. Atatürk dindar olsa ne olur, olmasa ne olur, yaptıkları ortada. Senin gibi sikik bedevi, çöl farelerini adam etmeye çalışmış. Ama ben sıçanlığı seviyorum diyorsan Atatürk ne yapsın. Boklu lağımlarda iyi şanslar.

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, sahin3 yazdı:

Şerefsiz sen şimdi Ata nın inancına hakaret mi diyorsun?

Atatürk’ün inancından banane? Neye inanırsa inanır. Ben adamın yaptıklarına bakarım. 

Şerefsiz senin gibi lağım sıçanlarına denir, Atatürk’ün size sapladığı tarağı unutamıyorsun değil mi? Ama şunu da unutma sikilmiş götün davası olmaz. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
4 minutes ago, Abdülmalik said:

Ateist olup olmaması önemli değil, dindar da olabilir, hiç umrumda değil. Tartışmaya gerek yok. Yaptıkları önemli. 

Aslında önemli. Ateist olmasaydı, bugün durumumuz çok farklı olurdu. 17 yıldır yapılan yoğun karşı-devrim çalışmalarına rağmen cumhuriyet ayakta. Bunun sebebi, temelin sağlam atılması. Kafasının içi ortaçağ masalları ile dolu bir insan bunu başaramazdı. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
5 dakika önce, malta erigi yazdı:

Aslında önemli. Ateist olmasaydı, bugün durumumuz çok farklı olurdu. 17 yıldır yapılan yoğun karşı-devrim çalışmalarına rağmen cumhuriyet ayakta. Bunun sebebi, temelin sağlam atılması. Kafasının içi ortaçağ masalları ile dolu bir insan bunu başaramazdı. 

Atatürk’ün inancını yaptıklarından tahmin edebiliriz, bunları ancak skolastik düşünceden arınmış birisi yapabilir. Burası doğru. Ama fazla irdelemeye gerek yok, bunu algılayamacak bir ton gerizekalı var. Bize hak verdi ama bu kuranda yazmıyor diyebilirler, burası Ortadoğu bataklığı biliyorsun. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, malta erigi yazdı:

Atatürk ateistti. Bu tartışmaya açık değil. 

deistti. atatürk atheist olamaz, deist olur. yaşar hocada deist olarak öldü......  atatürk bir konuşmasında

teizmi eleştiriyor. ve iannmadıgını anlatıyordu. hatırladınmı? göklerden indiği sanılan kitaplar.... demişti.. 

 

tarihinde karamsarhuman tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, karamsarhuman said:

deistti. atatürk atheist olamaz, deist olur. yaşar hocada deist olarak öldü......  atatürk bir konuşmasında

teizmi eleştiriyor. ve iannmadıgını anlatıyordu. hatırladınmı? göklerden indiği sanılan kitaplar.... demişti.. 

 

Yaşar ve yanındakiler niyet okuyor. Atatürk deist olsaydı, masonluktan atılmazdı. Masonlukta ateizm yasaktır. Atatürk'ün ateist oldugu anlaşılınca, üyeliği uykuya alınmıştı. 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Atatürk ün  , bir inancı olup olmadığı  durumu ve yargısı  islamcılar haricinde  hiç bir Dünya görüşü topluluk için önemli değildir.

İslam dışındaki  insanlar  için Atatürk ün  ortaya koyup uyguladığı  herşey  konuşulur  hatta irdelenebilir. Atatürk ün isteğide bu yönde olduğu  için MEDENİYET  SEVIYESINE  vurgu yapıp  hedef olarakta  orayı göstermiştir.  

 

Atatürk ün  inancı ile alakalı  konular  sadece   çağ dışı  islamcıları  ilgilendirir. 

Bunun nedeni ise ;

İslamcıların çapıdır.  Çaplarıda 1400  yıl önceki  vahşi bedevilerin ki kadardır.    Dünyayı  değerlendirirken  oradan bakabilirler.  Başka bir  pencereleri yoktur.

 

Islamcılar  o  kadar  sığ ve cahildir ki  ;   gereksiz oruçlarını  dahi  sorgularken   , denizde  arkalarından  girebilecek  olan suyun , oruçlarını  bozup  bozmadığını   1400 sene  önce  yaşadığı  hakkında massallar  üretetilen   hikaye  bir kişilik üzerinden  değerlendiriler. 

 

Atatürk ün   g.te kaçan  su  ile  alakalı  bir  derdi  hiç  olmamıştır.  

 

 

 

tarihinde Ilahimasal tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Zannedersem yurdum memleketimde bugüne kadar Atatürk kadar hiçbir önemli şahsiyet, yurdum insanlarını bu kadar polarize etmemiştir.

Ya çok seviliyor ya da ölümüne nefret ediliyor ancak aradan o kadar zaman geçmesine rağmen popularitesini hiç kaybetmemiş bir şahsiyettir.

Bana sorarsanız; orta çağ zihniyetini söküp atma cesaretini göstermiştir. 

Pek bunda başarılı olmuş mudur ?

Kısmen.

tarihinde kavak tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
On 15.05.2019 at 22:12, kavak said:

Zannedersem yurdum memleketimde bugüne kadar Atatürk kadar hiçbir önemli şahsiyet, yurdum insanlarını bu kadar polarize etmemiştir.

Ya çok seviliyor ya da ölümüne nefret ediliyor ancak aradan o kadar zaman geçmesine rağmen popularitesini hiç kaybetmemiş bir şahsiyettir.

Bana sorarsanız; orta çağ zihniyetini söküp atma cesaretini göstermiştir. 

Pek bunda başarılı olmuş mudur ?

Kısmen.

 

Herkes unutuyor, benim lanetim de insanlara unuttuklarını hatırlatmak. 

 

Atatürk nefreti yabancı yatırımı dalgasını yıllarca sömürmüş olan, 90lardaki hiperenflasyon esnasında dükkan açıp zengin olan lümpenlerin seçtiği nijeryalı lamba partisindeki hizmetçilerin azıtmasıyla ortaya çıktı. (2006) Kamışına biraz su gelen bazı liberaller arasında atatürk nefretçiliği moda haline geldi, (2008) şimdi yabancı yatırımın yavaşlaması ve ekonomik durumların durgunlaşmaya başlamasıyla (2014) yavaş yavaş yedikleri haltı anladılar. Şimdi piyasada o eski 90 iq liberal atatürk küfürbazlarını bulamazsın. Onların yerine hizmetçilerin artıklarından beslenen 80 iq yeni kapalı versiyonları geldi. Nijeryalı lambalar ise duruma adapte oldu, simbiyoz yoluyla yaşamaya karar verdi (2018). 

 

Gerçek şu ki atatürk'ten sonra hiç bir parti, hiç bir cumhurbaşkanı yurtdışı rüzgarlarıyla sağa sola savrulmaktan başka hiç birşey yapmamıştır, ya da yapamamıştır. Yapacak gibi de değildir.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

İran devriminde batının parmağı olduğu söylenir.doğruysa "tarih tekerrürden ibarettir " sözü kaidesince ,amaç sorgulanmalı,günümüzde ki gelişmelerle bağlantısı kurulmalı.

Cevabı belki  Şeriat,din eksenli ülkelerin emperyalistlerin işini kolaylaştırması.aslında bu düşünce Atatürk ve devrimi düşmanlarının bakış açısından sanki tutarlı değil.Atatürk için İngiliz ajanı vs diyorlar ya o açıdan.

Napolyon  Mısır' a sefer düzenlediğinde Kurana,İslama,Tarikatlere,sofilere,sufilere övgüler dizmiş.Napolyon müslüman oldu safsatası dışında en mantıklı söylenti Napolyon islamın,tarikatın hakikate,ilme,bilime,gelişmeye,uyanışa barikat olduğunun farkında olmasıymış.islama,maddi manevi desdek verince palazlanmışlar,barikat büyümüş,baraj olmuş,böylece Napolyon ve Napolyon gibiler ortadoğuda diledikleri gibi at koşturmuşlar...koşturmaya devam ediyorlar.

Atatürk Mason veya İngiliz ajanıysa Osmanlıyı,Anadoluyu,Türkleri bu barikatten niye kurtardı,modern Türkiye yi niye yarattı ? kendisine yapılan  suçlamayla çelişkili bir durum...

Napolyondan bu yana ne değişti de Atatürk şeritatı,halifeliği,tarikatı,alfabeyi,tekke zaviyeleri kaldırarak İngilize hizmet etti ? 

Belli ki Atatürk bu konuda samimi ve  haklıydı ; yüksek karar verme yeteneği ,otorite,zekası,ikna kabiliyetiyle modern Türkiyeyi herşeye rağmen kurdu.buda Atatürk' ün İngiliz ajanı,hain olmadığının bir kanıtı olsa gerek.

İran' da ki devrimde batının parmağı varsa, çıkarlarına hizmet ediyor olmalı. 

Türkiye'de Atatürk karşıtlığı tavan yaptıysa,şeriatın,Osmanlının ayak sesleri duyulmaya başladıysa bunun arkasında kimler var,hangi planlar devreye sokulmuş vs tarihten ibret alarak değerlendirilmeli.

Osmanlının nesi vardı adalet getirmekten başka diyecekler.haçlı seferlerinin adaleti önlemek için yapıldığını zannetmiyorum.haçlı seferlerini haklı bulmasamda,Osmanlı işgal ettiği topraklarda insanların zihnini islamla yıkayıp (devşirmelerle ),dönüştürdüğü insanları ülkesine,milletine,tarihine düşman etmekle ,dinine,çıkarlarına hizmet ettirmekle,bulunduğu toprakları mimarisiyle,kültürüyle islamlaştırarak yeterince adaletsiz davranmış oldu...bu adaletsizlik müslümanlar için iyi olduğundan Osmanlının bu yönü eleştirilmez.aynı şeyi müslümanlara yapsalar başlarlar küfretmeye.

insanı ülkesine,kültürüne düşman etmek azımsanamaz bir düşmanlık,adaletsizliktir.

sen çocuk yaşta al,devşir,muslüman yap,adını Mimar Sinan koy,İslama hizmet ettir.ey musluman aynısını sana,oğluna yapsalar ,oğlun  en kral kiliselerin mimarı olsa hoşuna gider mi ? Öyleyse Osmanlı adaletliydi vs laflarını terket .terketmeyeceksen bana göre öyle de.kimseden Osmanlıya saygı duymasını bekleme.

Link to post
Sitelerde Paylaş
 • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

  Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
 • Yeni Oluştur...