Jump to content
karamsarhuman

Cennetteki huriler hakkında.

Recommended Posts

İslamın en büyük saçmalığı  SEX VAAD ETMESİDİR.  Çünkü vaad ettiği şeyi kendisi yasaklıyor. Ama sex vaad ederek sadece  sex düşkünlerini etrafınızda toplayabilirsiniz. Sonra da yasaklamaya kalkarsan  zeynep gibi fingirdek , muhammed gibi evlatlığın karısına göz diken  eli sikinde tipler ortaya çıkar.

 

İslam neyi vaad ediyorsa yasaklıyor

 

Sex vaad ediyor ama yasak

Adalaet vaadediyor ama yok

Özgürlük vaadediyor ama yasak

Paylaşma vaadediyor ama yağmalattırıyor.

Akıl vaadediyor ama itaate zorluyor

 

say sayabildiğin kadar.

 

İslam bu konuda esastan bozuk bir yaşam modelidir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

akıl kelimesi arapça Kur'ani bir kelimedir

Kur'an da çok yerde çok kez akledin geçer.sadece akletmek geçmez teakul gibi tefekkür tedebür tefekkuh tezekkür gibi düşünmenin fikretmenin değişik varyasyonları geçer

akletmek itaate aykırı değil

itaat te akletmeyi elinden almaz.

islam tarihinde hz peygambere itaat edilir ama aynı zamanda hz peygambere onlarla meşveret et fikirlerini al denir

hz ömr ululemrdir ama sahabe tam gömlek çıktığı için kılıcını çekip hesabını ver yoksa dinlemem diyebiliyor

islamda esas olan haktır doğruluktur adalettir bunlara uyulduğu sürece itaat edilir yoksa edilmez.

mutlak itaat sadece Allahadır sonra resulünedir.

Kur'an da ki itaat korkudan mecburen cebren empoze edilen bir şey değildir

tam tersi aklın kalbin ruhun bir şeyi sever uygun görür uyumlu görür saygı sevgi ile ona bağlanır onu yapar

sahabeler hz peygamberden korktuğu için değil onun yumuşak huyu güzel ahlakı emin ve doğruluğu sadakat vefası he rşeyi ile onu model görüp sevdikleri için ona biat ettiler

sevgi ve aşk biat ettirir ve en mühim ve devamlı ve yormaz  itaat ta budur

o yüzden Kur'an der:

3:159:"Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. "

 

 

tarihinde nogodbutAllah tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

 

amaç İsa'ya gıcıklık olsun. 

 

Markos 12

25 İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne evlendirilir, göklerdeki melekler gibidirler. 
34 İsa onlara şöyle dedi: “Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. 
35 Ama gelecek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir, ne evlendirilir. 

30 “Dirilişten sonra insanlar ne evlenir, ne de evlendirilir, gökteki melekler gibidirler. 

 

Rahman Suresi :

Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.

O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

ey İsa (Baba Oğul Kutsal Ruh) rabbinizin nimetlerini niye yalanlıyorsunuz ? cennette bol sex var !

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
19 saat önce, nogodbutAllah yazdı:

akıl kelimesi arapça Kur'ani bir kelimedir

Kur'an da çok yerde çok kez akledin geçer.sadece akletmek geçmez teakul gibi tefekkür tedebür tefekkuh tezekkür gibi düşünmenin fikretmenin değişik varyasyonları geçer

akletmek itaate aykırı değil

itaat te akletmeyi elinden almaz.

islam tarihinde hz peygambere itaat edilir ama aynı zamanda hz peygambere onlarla meşveret et fikirlerini al denir

hz ömr ululemrdir ama sahabe tam gömlek çıktığı için kılıcını çekip hesabını ver yoksa dinlemem diyebiliyor

islamda esas olan haktır doğruluktur adalettir bunlara uyulduğu sürece itaat edilir yoksa edilmez.

mutlak itaat sadece Allahadır sonra resulünedir.

Kur'an da ki itaat korkudan mecburen cebren empoze edilen bir şey değildir

tam tersi aklın kalbin ruhun bir şeyi sever uygun görür uyumlu görür saygı sevgi ile ona bağlanır onu yapar

sahabeler hz peygamberden korktuğu için değil onun yumuşak huyu güzel ahlakı emin ve doğruluğu sadakat vefası he rşeyi ile onu model görüp sevdikleri için ona biat ettiler

sevgi ve aşk biat ettirir ve en mühim ve devamlı ve yormaz  itaat ta budur

o yüzden Kur'an der:

3:159:"Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. "

 

 

 

Matta 11

Yorgunlara Müjde

25  İsa bundan sonra şöyle dedi: “Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. 

 

senmisin aklı kötüleyen :

 

Yûnus Suresi 100 Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.

 

bu pislik ne biliyormusun ? 

 

Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem şöyle buyurmuştur:
"Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan arkasını dönüp ezanı duymayacağı yere kadar yellenerek kaçar. Ezan bitince geri gelir. Namaz için kâmet getirilince tekrar arkasını dönüp kaçar. Kâmet bittiğinde yine gelir ve kişi ile nefsi arasına sokulup ona: «Filân şeyi hatırla, filân şeyi hatırla!» diyerek, daha önce aklına gelmeyen şeyleri hatırlatır. Neticede kişi kaç rekât kıldığını bilemez olur."(Müslim, Salât, 19. Ayrıca bkz. Buhârî, Ezân, 4; Amel fi's-salât, 18; Sehv, 6; Bed'ü'l-Halk, 11; Ebû Dâvûd, Salât, 31; Nesâî, Ezân, 20, 30)
«Filân şeyi hatırla, filân şeyi hatırla!»

Yuhanna 14/26 Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.

"yellenerek kaçar."

Luka 1/15 O, Rab'bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh'la dolacak.
Luka 1/42 Kutsal Ruh'la dolan Elizabet …


"kutsal ruhla dolmak" size bir şey hatırlattı mı ? "gazla dolmak" gibi…?

Luka 1/ 35 Melek ona şöyle yanıt verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek,

"üzerine gelecek" size bir şey hatırlattı mı ? mesela "gaz"gibi…?

Yuhanna 20/22 Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, "Kutsal Ruh'u alın!" dedi.

Elçilerin İşleri 2/2 Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu./4 İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.

üflemek,rüzgar sesi size bir şey hatırlattı mı ? "gaz çıkarmak" gibi…?

gaz çıkarırken farklı melodiler çıkar.tıssss  tossss fossss....farklı diller gibi.

Yûnus Suresi 100.Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.

neyi bırakır ? "Kutsal Ruh"u mu ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markos 3/28-29 Size doğrusunu söyleyeyim, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak, ama Kutsal Ruh'a küfreden asla bağışlanmayacak. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AYETİ ŞÖYLE OKUYALIM :

 

3:159:"Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer (İSA GİBİ) kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. "

 

Allah'a göre Muhammed merhametli İsa merhametsiz mi ?

Markos 8/31 İsa, İnsanoğlu'nun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. 32 Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus O'nu bir kenara çekip azarlamaya başladı.
33 İsa dönüp öteki öğrencilerine baktı; Petrus'u azarlayarak, "Çekil önümden, Şeytan!" dedi. "Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür."


İsa Petrus'u azarlamış : "Tanrı korusun, ya Rab! Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek!" 

İsa : "Çekil önümden, Şeytan! Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür.demiş.(Matta/Bölüm 16)
Petrus'un üzüntüsü  İsa'nın öfkelenmesine neden olmuş.
Markos 16/14 İsa daha sonra, sofrada otururlarken Onbirler'e göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı.
Luka 9…
Öğrencilerden Yakup'la Yuhanna bunu görünce, "Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?" dediler. 55 Ama İSA dönüp onları azarladı.

Luka 12

13  Kalabalığın içinden biri İsa’ya, “Öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın” dedi.
14 İsa ona şöyle dedi: “Ey adam! Kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı?”

 

İsa azarlar ama Muhammed azarlamaz 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kur'an incilden bin kat daha temiz şekilde hem hz isa hem annesi hz meryemi anar

onlara hakiki değerlerini verir

hristiyanlar teslisi yunan mitolojisinde ki hayali 3 başlı kerberos köpeğine benzetirler

bir kere 3 başlı köpek hayali hilkat garibesi adeta radyasona maruz kalıp metamorfoz geçirmiş bir durumdadır

Cenabı Hak her bedene tek kafa yerleştirmiş kafa adeta bedeni yöneten padişah gibidir. bir ülke de iki padişah olsa  fesad çıkar

üç başlılıkta ne çıkar hesab edin

madem baba oğul kutsal ruh aynı ise neden 3 kopyasına sahib 3 kafa var. haydi ayak el gibi simetrik denge olsa anlayacağız kafadan 3 nasıl olur.

yahudilerde teslisi redder bu bakımdan islama yakındırlar

hakiki hristiyanlarda  Kur'anı tasdik ederler

ancak sayısız incil nedir anlayamadık.

zorlama çarpıtma tuhaf şeylerle Kur'an ayetlerini kafanıza göre veya hangi incilden ifade ile telif etmek saçmadır

son kitab Kur'an dır.ona uymak dışında başka yol yok.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Cennette sex, drugs & rock n' roll
"Müttakilere kurtuluş, başarıya ulaşma, bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıtlar ve dolu dolu kadehler vardır." 
(Nebe, 31-34)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Muhterem @nogodbutAllah

Konuya sadık kalmak uğruna size dobra dobra soralım bari:

Tahtalı köydeki ve herkesin(!) dilindeki şu huri meselesi ne iştir ?

Var mıdır, bunun aslı ?

Var ise şayet, bu hurileri gözümüzde nasıl canlandırmalıyız ?

Yanıtlarınız berrak, kısa kısa ve soruları yanıtlayabilecek seviyede olursa, şahsınıza fazladan sevapların eklenmesi muhtemeldir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
58 minutes ago, kavak said:

Muhterem @nogodbutAllah

Konuya sadık kalmak uğruna size dobra dobra soralım bari:

Tahtalı köydeki ve herkesin(!) dilindeki şu huri meselesi ne iştir ?

Var mıdır, bunun aslı ?

Var ise şayet, bu hurileri gözümüzde nasıl canlandırmalıyız ?

Yanıtlarınız berrak, kısa kısa ve soruları yanıtlayabilecek seviyede olursa, şahsınıza fazladan sevapların eklenmesi muhtemeldir.

Ona boşuna sorma, cevap vermez. Bu gidişle sırf onu tutup beni atarlar mı diye görmek için sinkaflı küfür edeceğim. Sonucu da beni hiç şaşırtmaz doğrusu. Yazık oldu bütün o değerli arkadaşlarımıza. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
11 dakika önce, malta erigi yazdı:

Ona boşuna sorma, cevap vermez. Bu gidişle sırf onu tutup beni atarlar mı diye görmek için sinkaflı küfür edeceğim. Sonucu da beni hiç şaşırtmaz doğrusu. Yazık oldu bütün o değerli arkadaşlarımıza. 

 

Biliyorum, ancak bunlar gibisinden başka türlü baş edilemez. Bu zatın bir iyiliği olmadı değil, çünkü bunun yüzünden Emre Karaköse zır cahili pek boy gösteremez oldu.

Hatırlarsınız; kendisi habire Hrıstıyanların burada misyonerlik yaptıklarını zırvalıyordu. Şimdi ise bilhassa bu zatın sayesinde sap gibi ortada kaldı ve yalan söylediği tescillenmiş oldu. Misyonerliğin babasını bunların alayı yapıyor aslında !

 

Bu nedenle küfür müfür etmek gereksiz, çünkü getirisinden fazla götürüsü var. Değmez.

Bilmiyorum gördünüz mu, bir diğer safkan müslüman benden izin almadan ve haberim olmadan, benim iletimi Facebook´a taşımış. İyi mi ?

Dediğim gibi kızmaya deymez, bu şekilde sadece seviyelerini belli ediyorlar. Bu da birşey !

tarihinde kavak tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ölümden dirilisten sonra evlilik yok diye geçtiğini incilde ben bilmiyordum...

 

Ölüm sonrası hayatın dünya hayatı gibi olup olmadığı konusu ilginç...

 

Saf bir bilinç olarak devam eder diyenler var ki bu durumda huri işi yatıyor gibi herhalde..

 

Bilinç olarak yaşamak nasıl bir şey acaba...

 

Acıkmak yok susamak yok tuvalet ihtiyacı yok cinsellik yok ...

 

Ama düşünmek görmek bilmek öğrenmek sanırım bilinç olarak yapabileceğimiz şeylerden...

 

Organik bir vücudumuz olmadan bilincimiz nasıl varlığını devam etirebilicek acaba...

 

Bizler sadece karbon temelli yaşamı deneyimledik biliyoruz...

 

Belki foton temelli bir yaşam biçimi de vardır...

 

Bütün bilincimiz bir fotona  yada fotonlardan oluşan ve bilinci ve yaşamı taşıyıp sürdürebilen bir vücuda aktarililir...

 

Duygular sevgiler heyecanlar yaşanmaya devam eder...

 

İşte üfür üfür ipe diz böyle devam eder...

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
7 saat önce, kirec yazdı:

Ölümden dirilisten sonra evlilik yok diye geçtiğini incilde ben bilmiyordum...

 

Ölüm sonrası hayatın dünya hayatı gibi olup olmadığı konusu ilginç...

 

Saf bir bilinç olarak devam eder diyenler var ki bu durumda huri işi yatıyor gibi herhalde..

 

Bilinç olarak yaşamak nasıl bir şey acaba...

 

Acıkmak yok susamak yok tuvalet ihtiyacı yok cinsellik yok ...

 

Ama düşünmek görmek bilmek öğrenmek sanırım bilinç olarak yapabileceğimiz şeylerden...

 

Organik bir vücudumuz olmadan bilincimiz nasıl varlığını devam etirebilicek acaba...

 

Bizler sadece karbon temelli yaşamı deneyimledik biliyoruz...

 

Belki foton temelli bir yaşam biçimi de vardır...

 

Bütün bilincimiz bir fotona  yada fotonlardan oluşan ve bilinci ve yaşamı taşıyıp sürdürebilen bir vücuda aktarililir...

 

Duygular sevgiler heyecanlar yaşanmaya devam eder...

 

İşte üfür üfür ipe diz böyle devam eder...

 

 

Evet; üfürmek kadar insanların uzmanlaştığı başka bir alan yoktur bence.

Şimdiye kadar o kadar üfürmüşler ki, piyasadaki tanrıların çokluğundan, insanlar neredeyse kendilerine adım atacak yer bulamıyorlar.

Bu da bir yetenek; haklarını vermek lazım.

 

tarihinde kavak tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

44:54 "كَذٰلِكَ۠ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ ع۪ينٍۜ "
"İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz."
37:48 "وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ع۪ينٌۙ
 "Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır."
55:72:" حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِۚ"
"Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir."
55:74:"لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَٓانٌّۚ"
"Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur."
78:33"وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًاۙ"
"Ve turunç sîneli yaşıtlar var "
2:25 "وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"
"Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedî kalacaklardır."

*******
dünyada fıtratı bozulmamış aklı başında her insan evladı ister erkek ister kadın olsun evleneceği eşinin ,evlenmeden önce hiç  bir şey yaşamamış duyguları aklı kalbi ve dahi bedenen saf temiz ve ilk kendisi ileyaşamasını ister.ve bu konuda zerre şüphe yılan gibi kemirir.
evlendikten sonra da eşinin kendisine sadık kalmasını asla aldatmamasını ve yanlızca kendisini sevmesini gözünün kaymamasını ister.
hem evlenmeden önce hemde evlendikten sonra bu iki konuda da zerre şüphe duymamayan eşler zaten dünya da cenneti yaşamaya başlamış demektir.


işte Kur'an-ı Kerim  cennete verilecek eşlerin bu iki özelliğinide garantiye almış.ayetlerde o eşlerin tahir temiz ve ne insan nede cin hiç kimse dokunmamıştır diyerek adeta bir yağmur damlası kadar saf temiz berrak bir kaynak suyu kadar zülal katışıksız ve tertemizdir.tahir  yağmur içinde kullanılır.malum yerdeki su kirlendiği halde buharlaşıp göğe çıktığında her türlü kirliliği bırakır tertemiz göğe çıkar yağmur olup saf su şeklinde yere iner.
ve yine o eşler huriler ki gözlerini eşlerine çevirmiş ve asla onlardan başka yere bakmıyorlar ve aslında bakamıyorlar zira eşleri o kadar güzel ki gözleri adeta hipnotize edilmiş gibi sadece onlara dikilmiş onları memnun etmek sevgi ile onlara bakmak için bakıyorlar.
nasıl birbirini seven eşler biri uyuduğunda diğeri onun güzelliğini seyreder adeta kendinden geçer huriler bu kadar sevgi aşkla eşine bakar.
huri kelime olarak aslında cildi temiz parlak beyaz kadın demektir.araplar güneş görmemiş şehir kadınlarının  güzel beyaz nurlu yüzleri için bu ismi vermişlerdir.gün görmemiş kar gibi beyaz yumurta da aynı köktendir.hatta hz isanın havarileri kök olarak huriden gelir.beyaz giyinmiş temiz arınmış insanlar demektir.ve diğer anlamıda beyazı çok beyaz siyahı çok siyah hatta  iri gözlü kız demektir. bazıları tamamen ceylan gibi iri siyah gözlü demek derler.
malumdur ki insanın güzelliğini gösteren yüzdür yüzüde güzelleştiren gözdür.o yüzden hurilerin en mühim güzelliğini gösteren yüz ve bahusus göz güzelliği vurgulanır.zemahşeri ve diğer tefsirler de hz peygamberin bir hadisi aktarılır.hz peygamber: cennet kadınları o kadar nazik ince latiftir ki ipekten yetmiş elbise giyidiği halde kemik ilikleri dahi görünür demektedir
zemahşeri bunu:beyaz kristal bir bardak içinde gül  nar gibi içeceğin görünmesi gibi oluşan göze lezzet veren güzelliktir der.
Kur'anı Kerim gözlerin lezzet almasından bahseder. aslında lezzet dilin özelliğidir.ancak çok ilginç şekilde göz içinde kullanılmış.yapılan ilmi araştırmalar yiyeceklerin renklerinin onların tadlarını belirlediğini söyler.yani limon görse ağzı sulanır sanki tadmış gibidir.kırmızı boyalı su içildiğinde tatlı bir tad verdiği gösterilmiştir malum kırmızı tatlı ile eşkenmiştir.
cennet tasvirlerinde hep gözün bu lezzeti aktarılmıştır altın kaplar gümüş ibrikler ipek elbiseler çağlayanlar renga reng meyveler güzel eşler
biliyoruz ki padişahların zenginlerin altın gümüş yemek takımları kristal bardakları direk dil ile ilgili değil göze tad ve lezzet vermek içindir.
huriler o kadar güzel yüzleri parlak cildleri latif kokuları misk gibi ve her türlü dünyevi kadın kusurlarından arındırılmıştır misal tahir temiz eşler dendiğinde hayız aybaşı başağrısı hamilelik gibi kusurları olmadığı tertemiz olduğu söylenir
78:33 kullanılan kevaibe etrabe göğüsleri çıkmış genç kızlar manasındadır
yani olgun ergen yaşa gelmiş olgunlaşmış yaşıt eşlerdir.ayet öncesi değişik meyvelerden üzümden dolu kaselerden bahsedilir eşlerinde olgun yetişkin olduğu vurgulanmış yani ham  koruk ekşi şey yoktur manasındadır

malumdur ki dünya da hem elem hem lezzet karışıktır tam lezet yoktur
ahiret ise cennet tamamen lezzet ve huzurdur elem yoktur
cehennem ie tamamen elemdir hüzündür lezzet yoktur.
o yüzden cennet eşleri de her türlü kusurdan arındırılmıştır.
iyi huylu temiz yüzlüdür.
Kur'an hem mümin erkek hem kadınlara gözlerinizi kısın harama bakmayın der.
bunun karşılığı sadece gözleri kendilerine çevrilmiş sadık temiz eşlerdir.

cennet huriler  ne gözleri bir erkek görmüş ne kulakları bir yabancı sesi duymuş ne elli namahreme dokunmuş temiz saf eşlerdir
adeta korunmuş beyaz parlak inci gibidir.huriler katidir haktır müminlere ebedi kalacakları cennete eşleridir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...