Jump to content
karamsarhuman

En fazla kuran tahrif olmuştur.

Recommended Posts

diyanetin meali 631 sayfa, ilk kuran 151 sayfa, demekki en fazla kuran tahrif olmuş, kuranın % 79 u  tahrif olurken incilin % 44 ü tevratında % 12 si tahrif olmuştur. incil ayetlerine bakalım, matta markos luka yohanna hemen hemen aynıdır.sadece ayetlerin isimleri ve sıra numaraları değişiktir.

tevrat zeten tektir, ve ayetlerde kurana  göre daha mantıklıdır.

 

hatta bir mealde daha önce peygamber göndermedik denmiştir, bu ayetten bir haber olan müslümanlar iyi bakın ... 43. 44. açın bakın görüceksiniz.. kuran ayetinde daha önce peygamber göndermedik diyen,  kuran ayeti, aynı zamanda diyorki tevrat ve incilin alimlerine

 tevrat ve incilin gelmedinin soru ndiyor, resmen aklı travması bu.... yani diyorki allah! ben sadece islamı gönderdim,

tevrat ve incili göndermedim.

 

ama yina allah diyorki, tevrat ve incili biz gönderdik ama tahrif oldu hem biz gönderdik diyor hemde tahrif oldu hemde biz peygamber göndermedik diyor... gelde gülme. akıl ve mantık resmen uçmuş arkadaş..:smashfreak:

 

 

Onlardan bir grup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken, dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri, (tevrat ve incil) Allah katından olmadığı halde, Bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah’a iftirâ ediyorlar." (Âl-i imran, 3/78)

"Ey iman edenler! Biliniz ki, hahamlardan ve râhiplerden bir çoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler..."(Tevbe, 9/34)

"'Ve Allah çocuk edindi.’ diyenleri uyarmak için. Bu hususta ne onların ne de atalarının bir bilgisi vardır. Ağızlarından ne büyük söz çıkıyor! Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler.” (Kehf, 18/4-5)

“Ey Ehl-i kitap! Niçin hakkı bâtıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?” (Âl-i imrân, 3/71)

Bir zaman da şöyle dedik: 'Şu şehre girin ve orada istediğiniz yerden bol bol yiyin! Şehrin kapısından secde ederek, saygılı bir tavırla girin ve "Affet bizi ya Rebbenâ (hıtta)" deyin ki suçlarınızı affedelim; iyilik yapanların mükâfatlarını daha da artıracağız. Böylece o zalimler, (Allah’ın kendilerine söylediği) sözleri, kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de fıska düştüklerinden dolayı o zulmedenlerin üzerine gökten korkunç bir azap indirdik.'” (Bakara, 2/58-59)

“Nasıl olur onların size güvenmelerini beklersiniz ki, onlardan bir zümre vardı ki Allah'ın kelamını işitip akılları aldıktan sonra, bile bile onu tahrif eder, değiştirirlerdi.” (Bakara, 2/75)

Yahudilerden bir kısmı, bazı sözleri aslî şeklinden ve manasından kaydırarak tahrif ederler. Mesela: ‘İşittik' (ama isyan ettik), 'işit' (hay işitmez olası! ), ve 'râina’ derler. Bu sözleri, ağızlarını eğip bükerek güya vaziyeti kurtarmak ve dinle alay etmek için söylerler. Halbuki onlar sadece 'İşittik ve itaat ettik', İİşit!' unzurnâ (bizi de gözet), deselerdi kendileri için elbette daha hayırlı ve daha dürüst bir iş olurdu. Fakat Allah, inkârları yüzünden onları rahmetinden kovdu. Artık onlar pek az iman ederler.” (Nisa,4/46; ayrıca bk. Bakara, 2/104)

“Elleriyle kitap yazıp, biraz para almak için: 'Bu Allah tarafındandır.' diyenlerin vay haline! Vay o ellerinin yazdıklarından ötürü onlara! Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!” (Bakara, 2/79)

Ehl-i kitaptan bir kısmı da, aslında kitaptan olmadığı halde, Sizin kitaptan zannetmeniz için, Okurken ağızlarını dillerini eğip bükerler (bazı kelimelerin telaffuzunu değiştirirler). Bir şeyler söyleyip, 'Bu Allah tarafındandır.' derler. Halbuki o, Allah tarafından değildir. Bile bile Allah adına yalan uydururlar.” (Al-i İmran, 3/78)

“Ey Peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla 'İnandık' diyenlerden inkâra koşuşanlar da, Yahudilerden yalanı can kulağıyla dinleyen ve sana gelmemiş bir topluluk hesabına casusluk edenler de seni üzmesin. Onlar kitaptaki kelimelerin yerlerini ve anlamlarını değiştirirler; 'Size şu hüküm verilirse alın, o verilmezse kaçının' derler. Allah birisini fitneye düşürmek isterse, artık sen onu Allah'ın elinden kurtaramazsın. Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Dünyada onlar için bir rezillik, âhirette ise büyük bir azap vardır.” (Maide, 5/41; ayrıca bk. Maide, 5/13. ayet

 

allah diğer dinleri kabul ediyor, ayetledede tahrif oldugunu belirtiyor, ama ne gariptirki? allah bir ayette biz muhammedden önce

 peygamber ve kitap göndermedik diyor...  sözün bittiği yer.. 

 

 

Image result for tahrif olmuÅ kuran

 

 

 

 

tarihinde karamsarhuman tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ayetler, Yahudilerin ve Hıristiyanların, kitaplarını tahrif ettiğini gösteriyor. 

“İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lânetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah, iyilik yapanları sever.”(Maide, 13)

burada incll ve tevrattan bahsediyor! “Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab’ı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların hâline! Vay kazandıklarından dolayı onların hâline!” (Bakara, 79

tarihinde karamsarhuman tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

şimdi müslümanlara açıkça soralım, madem tevrat ve incil tahrif oldu, bunu kabul ediyorsunuz, o zaman neden daha önce peygamber göndermedik diyen ayetini , reddediyorsunuz?  

bana göre bu öümcül bir çelişkidir. bu çelişki islamı paramparça etmiştir., ..

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümanlar diyorlar ki;

 

"Allah kitap gönderdi Peygamber gönderdi."

 

Musa'ya Tevrat'ı, Davud'a Zebur'u ve İsa'ya da İncil'i en son da Kuran'ı da Muhammed'e gönderdi diyorlar.

 

Soruyoruz peki neden arka arkaya dört kitap? Bunların hepsini ayni Allah göndermiş ise neden Tevrat ile yetinmemiş?

 

Müslümanın verdiği yanıt çok ilginç;

"İnsanlar diğer kitapları bozmuşlar"

 

O halde Kuran'ı da bozmuşlardır dediğimizde!

 

Yine ilginç yanıt;
 
"Kuran Allah tarafından korunuyor ayet var bu konuda."

 

Eee tamam Tevrat ve İncil'de de var ayet, "korunuyor Tanrı sözü değişmez" diye.

 

Allah koruyamayacağı kitabi niye göndersin?

 

Ya da Allah mani olamamış mı insanlar için gönderdiği kitabin bozulmasına değiştirilmesine? Aciz mi kalmış kitaplarını korumakta?

 

Her şeyi ol deyince olduracaksın, olup biten her şeyden haberdar olacaksın, insanlar için gönderdiğin kitaplarını kendi yarattığın insanlar bozacaklar, peygamberlerini öldürecekler.

Bu olacak iş mi?

Evreni yaratacak güce sahip Allah'ın şanına yakışıyor mu bu?
 
Müslümanlar bu savunmalarla kendi inandıkları sonsuz güç sahibi(!) Allah'i aciz ve çaresiz bir duruma sokuyorlar.


Böyle bir mantık olabilir mi? Hem dört kitabi da o gönderdi diyeceksin, hem gönderdiklerini korumakta da aciz değildir diyeceksin, hemde Allah'in gönderdiği kitapları insanların bozduğunu ve peygamberlerini öldürdüklerini savunacaksın!

Var mi böyle bir mantık..

 

 

tarihinde 322 tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran’ın hiçbir yerinde Tevrat ve İncil tahrif oldu falan demez aksine bu kitapları tasdik eder ve uyulmasını öğütler.

Tahrif oldu iddiası müslümlerin kendi dinlerini cilalayıp diğer dinlere bok atmasıyla alakalı bir durum.

Misal yukardaki ayetlerin hiçbirinde tevrat-incil falan demez, o parantez içleri mealciler tarafından ekleniyor, kuran’da yok

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
3 saat önce, Ebu Kafir yazdı:

Kuran’ın hiçbir yerinde Tevrat ve İncil tahrif oldu falan demez aksine bu kitapları tasdik eder ve uyulmasını öğütler.

Tahrif oldu iddiası müslümlerin kendi dinlerini cilalayıp diğer dinlere bok atmasıyla alakalı bir durum.

Misal yukardaki ayetlerin hiçbirinde tevrat-incil falan demez, o parantez içleri mealciler tarafından ekleniyor, kuran’da yok

herhalde kuran tahrif oldu diyecek hali yok, değilmi? tabiki önceki dinleri kastediyor, açıkça, tahrif oldu diyor.

kuran tahrif oldu diyemez mantık dışı olur, teistler hayatı mantık dışı ama, açıkçası kurtan tahrif olmadıgına göre,

 teistlerin iddiası bu, tevrat ve incilin tahrif oldugunu açıkça belirrtmiş ayetler, diğer dinlere bok atıp atması önemli  değil, asıl 

 önemli olan gerçekten  bok olanın kuran oldugu gerçeğidir, ayette diyorki biz incil ve tevratı gönderdik tahrif oldu , ve 

 sonra ayet  kendini yalanlıyarak, daha önce peygamber göndermedik diyor ayetler, zaten mantık dışı yazılmış,

incil ve tevrat tahrif olsa  ne olur? olmasa ne olur ?

yanlış biliyorsun, sadece parantez içindekiler değil, aynı zamanda arapçadan çevirirken tamamı çevriliyor zaten.

parantez içindekiler, sadece eş anlamlı keliemlerin parantez içine alınmış eklerinden oluşmaktadır. 

tarihinde karamsarhuman tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 saat önce, 322 yazdı:

Müslümanlar diyorlar ki;

 

"Allah kitap gönderdi Peygamber gönderdi."

 

Musa'ya Tevrat'ı, Davud'a Zebur'u ve İsa'ya da İncil'i en son da Kuran'ı da Muhammed'e gönderdi diyorlar.

 

Soruyoruz peki neden arka arkaya dört kitap? Bunların hepsini ayni Allah göndermiş ise neden Tevrat ile yetinmemiş?

 

Müslümanın verdiği yanıt çok ilginç;

"İnsanlar diğer kitapları bozmuşlar"

 

O halde Kuran'ı da bozmuşlardır dediğimizde!

 

Yine ilginç yanıt;
 
"Kuran Allah tarafından korunuyor ayet var bu konuda."

 

Eee tamam Tevrat ve İncil'de de var ayet, "korunuyor Tanrı sözü değişmez" diye.

 

Allah koruyamayacağı kitabi niye göndersin?

 

Ya da Allah mani olamamış mı insanlar için gönderdiği kitabin bozulmasına değiştirilmesine? Aciz mi kalmış kitaplarını korumakta?

 

Her şeyi ol deyince olduracaksın, olup biten her şeyden haberdar olacaksın, insanlar için gönderdiğin kitaplarını kendi yarattığın insanlar bozacaklar, peygamberlerini öldürecekler.

Bu olacak iş mi?

Evreni yaratacak güce sahip Allah'ın şanına yakışıyor mu bu?
 
Müslümanlar bu savunmalarla kendi inandıkları sonsuz güç sahibi(!) Allah'i aciz ve çaresiz bir duruma sokuyorlar.


Böyle bir mantık olabilir mi? Hem dört kitabi da o gönderdi diyeceksin, hem gönderdiklerini korumakta da aciz değildir diyeceksin, hemde Allah'in gönderdiği kitapları insanların bozduğunu ve peygamberlerini öldürdüklerini savunacaksın!

Var mi böyle bir mantık..

 

 

Matta 5:18). (İsa dedi ki), ‘Gök ve yer ortadan kalacak, benim sözlerim ise asla ortadan kalkmayacaktır

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

burdan tüm müslümanlara sesleniyorum okudugunuz!  tüm mealler!  yanlış çevrilmiş  ayetin doğrusu şu bak elimde oriinal  arapçadan okuyorum, al kendin çevir gözünle gör gerçek arapça kurandaki 43. 44.. o zamanlar ayet numaraları  düz yazılırdı..ayette diyorki biz daha önce erkek peygamber göndermedik, türkçe mealcilerce bunu kafalarına göre çevirmişler, demişlerki biz erkeklerden başka daha önce peygamber göndermedik,  kuranı arapça orjinalınden yazan hocaEbü'l-Esved ed-Düelî...الآية 43:44 أيها النبي قبل أن لا ترسل لهم نبيا ذكرا ، إذا كنت لا تعرف ذلك ، اسأل أيها النبي قبل أن لا ترسل لهم نبيا ذكرا ، إذا كنت لا تعرف ذلك ، اسأل الكتاب المقدس والتوراة

tarihinde karamsarhuman tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İslamın en büyük açıklarından birisi de bu iddialara cevabının olmamasıdır. Çünkü Muhammed denen zat aldığı vahiyleri kitap haline getirmemiş, sözlü aktarımla aktarılabileceğine inanmıştır. Üstelik kuran kendisini bir kitap olarak tanımlar.

 

Halife Osman’ın kendisinin ya da kuran şahitlerinin kurana ekleme, çıkarma yapmadığını nasıl bilebiliriz? Bu imkansız.

 

Yani böyle bir ilahi süreç olamaz. Baştan sona saçma ve aptalca.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Müslümanlar ehli kitap lafından hiç üzerlerine alınmazlar. Nerede böyle bir laf geçse araya parantez açıp Yahudi ve hiristiyan ibaresi koyarlar. Ama Müslümanlar da ehli kitap sayılır.

 

Dolayısı ile ağızlarını eğip buken ehli kitap deyimi kendilerini de kapsıyor.

 

Zaten bu kadar ahlaksız şirret ikiyüzlü bir kitlenin kitabı değiştirmeyeceğine inanmak aptalliktir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 saat önce, Melon şapka yazdı:

İslamın en büyük açıklarından birisi de bu iddialara cevabının olmamasıdır. Çünkü Muhammed denen zat aldığı vahiyleri kitap haline getirmemiş, sözlü aktarımla aktarılabileceğine inanmıştır. Üstelik kuran kendisini bir kitap olarak tanımlar.

 

Halife Osman’ın kendisinin ya da kuran şahitlerinin kurana ekleme, çıkarma yapmadığını nasıl bilebiliriz? Bu imkansız.

 

Yani böyle bir ilahi süreç olamaz. Baştan sona saçma ve aptalca.

 

 hocaEbü'l-Esved ed- zat 604 yılında medinede yaşamış, bir alimdir..bizzat ilk yazdıgı kuranı diyorum, çünkü kuranı ilk arapçaya çeviren kişidir.. evet yanlış duymadın asıl bomba şimdi geliyor, muhammed peygamber olabilr ama kuranı bu alime yazdırmıştır.. detaylı bilgiler zamanla gelicektir.. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, karamsarhuman yazdı:

 hocaEbü'l-Esved ed- zat 604 yılında medinede yaşamış, bir alimdir..bizzat ilk yazdıgı kuranı diyorum, çünkü kuranı ilk arapçaya çeviren kişidir.. evet yanlış duymadın asıl bomba şimdi geliyor, muhammed peygamber olabilr ama kuranı bu alime yazdırmıştır.. detaylı bilgiler zamanla gelicektir.. 

 

Hacerul esved ile de bağlantısı varmı bu adamın.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 dakika önce, Düşünen Hayvan yazdı:

 

Hacerul esved ile de bağlantısı varmı bu adamın.

hahaha yok yoookkk, ama olmasın sakın.. olursa ortalık fena karışır...bu    zat ebül-esved..  604 yılında yaşamış  kuran alimlerindendir..  isim benzerliğinden dolayı, bu detayı unutmuşum.

604'de Kûfe'de doğdu. ... Ebü'l-Esved künyesiyle ve ed-Düelî nisbesiyle meşhûr olmuştur. 604'de Kûfe'de doğdu. 689 (H. 69)'da Basra'da vefat etti. Dil âlimi ve şâir bir zât olan Ebü'l-Esved ed-Düelî, Kûfe'de doğup, Basra'da büyüdü. 

 

.?.:0_80cbc_37a71a73_L:

tarihinde karamsarhuman tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

kuranida allahida sikiyim amk

 

yetteiniz be gotü boktan bi tane kitap nerden geldiği ne bok olduğu belli olmayan hangi orospu çocuğunun yazdiği belli değil hadi hepsini geçtim insan yaratilmişta bilmemne sizin o olmayan beyininzdeki hucreleri tek tek sikeyim amk ambitleri. tek hucreli bakteriyle yaşarim sizle yaşamam ne bok olduğu belli olmayan yaşam biçimleri sizi.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
15 saat önce, "dünyayaışınlanıpçoğaldık" yazdı:

kuranida allahida sikiyim amk

 

yetteiniz be gotü boktan bi tane kitap nerden geldiği ne bok olduğu belli olmayan hangi orospu çocuğunun yazdiği belli değil hadi hepsini geçtim insan yaratilmişta bilmemne sizin o olmayan beyininzdeki hucreleri tek tek sikeyim amk ambitleri. tek hucreli bakteriyle yaşarim sizle yaşamam ne bok olduğu belli olmayan yaşam biçimleri sizi.

sakin ol şampiyon, hepimiz aynı psikojideyiz ama küfür etmiyoruz, küfür yerine daha etkili eylemler yapıyoruz sende denemelisin,

eleştiri ve ayet bükme gibi. ?:0_80cbc_37a71a73_L:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 20.06.2019 at 12:26, Melon şapka yazdı:

İslamın en büyük açıklarından birisi de bu iddialara cevabının olmamasıdır. Çünkü Muhammed denen zat aldığı vahiyleri kitap haline getirmemiş, sözlü aktarımla aktarılabileceğine inanmıştır. Üstelik kuran kendisini bir kitap olarak tanımlar.

 

Halife Osman’ın kendisinin ya da kuran şahitlerinin kurana ekleme, çıkarma yapmadığını nasıl bilebiliriz? Bu imkansız.

 

Yani böyle bir ilahi süreç olamaz. Baştan sona saçma ve aptalca.

 

dostum islama göre , gerçekten sınav var diyelim,  ,Yahu zaten sorulmadan yaka paca getirilmisiz buraya,bide sinav deyip cehennemle tehdit ediliyoruz, adina da özgür irade deniyor ,resmen akil firtinasi .

aklıma ve mantığıma sorulmadan yapılmış bir eylem nasıl özgür irade olabilirki????

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 20.06.2019 at 12:30, Düşünen Hayvan yazdı:

Müslümanlar ehli kitap lafından hiç üzerlerine alınmazlar. Nerede böyle bir laf geçse araya parantez açıp Yahudi ve hiristiyan ibaresi koyarlar. Ama Müslümanlar da ehli kitap sayılır.

 

Dolayısı ile ağızlarını eğip buken ehli kitap deyimi kendilerini de kapsıyor.

 

Zaten bu kadar ahlaksız şirret ikiyüzlü bir kitlenin kitabı değiştirmeyeceğine inanmak aptalliktir.

GERÇEK ÖZGÜR İRADE HAKKINDA....

 

1: özgür irade yaratılışın nasıl olucağını belirler,

yaratılışın nasıl olucağını tanrılar belirlemez

bu seçenek tanrılarla ilgili yaratılışla sınırlıdır,

2: özgür iradede anne baba yer, ve seçim hakkı, özgür iradeye aittir.

3: özgür iradede, bir kısıtlama olmaz, uzayda nefes alınır,

özgür uçulabilr, yerçekimine meydan  okunur.

4: açıkma uyumak ve susamak bunlar anlamsız eylemlerdir.

5: özgür iradede birey fiziksel eylemleri.. kendi.. belirler

zihinsel

eylemlerin sonuçlarınıda tanrılar belirler.

(aklıma ve mantığıma sorulmadan yapılmış bir eylem nasıl özgür irade olabilirki???? )(yaratılış)

 

tarihinde karamsarhuman tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

eeeeeyyyyy tanrılar bir karar verin ülennnnn, ademin karısının adı havvamı? değilmi?(tanrıların kafası karışık olmalı)( kuranda havva kelimesi yok ama tevratta var)

havva ismi kuranda yok ama tevrat yaratılış 4. te var. var, komik değilmi? bu ironinin kralı bence, tanrılar karar verememiş anlaşılan isim konusunda.. ,tevrat yaratılış 4:Adem karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kayin’i doğurdu. “RAB’bin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim” dedi...?:0_80cbc_37a71a73_L:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
17 dakika önce, karamsarhuman yazdı:

GERÇEK ÖZGÜR İRADE HAKKINDA....

 

1: özgür irade yaratılışın nasıl olucağını belirler,

yaratılışın nasıl olucağını tanrılar belirlemez

bu seçenek tanrılarla ilgili yaratılışla sınırlıdır,

2: özgür iradede anne baba yer, ve seçim hakkı, özgür iradeye aittir.

3: özgür iradede, bir kısıtlama olmaz, uzayda nefes alınır,

özgür uçulabilr, yerçekimine meydan  okunur.

4: açıkma uyumak ve susamak bunlar anlamsız eylemlerdir.

5: özgür iradede birey fiziksel eylemleri.. kendi.. belirler

zihinsel

eylemlerin sonuçlarınıda tanrılar belirler.

(aklıma ve mantığıma sorulmadan yapılmış bir eylem nasıl özgür irade olabilirki???? )(yaratılış)

 

 

O zaman özgür irade de yok. Hiç kimse anne baba ve doğacağı yeri seçmez.  Savaş ortasında dünyaya gelip 2 yaşında da ölebilirsin.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
33 dakika önce, Düşünen Hayvan yazdı:

 

O zaman özgür irade de yok. Hiç kimse anne baba ve doğacağı yeri seçmez.  Savaş ortasında dünyaya gelip 2 yaşında da ölebilirsin.

saygı değer arkadaşım, en azından biz deistlere göre, dinlerde özgür  irade gerçekten gerçektede tanrının varlıgı yada yoklugununda, bir anlamı yoktur.atheizm agnostisizm ve deizm tanrı hariç nerdeyse,

aynı mantıga sahiptir..... tanrıy ıaradan çıkaralım, zaten etkisiz eleman o zaman aslında aramızda

 gerçekten bir fark olmadıgını çok net görüceksin..

 

FotoÄraf açıklaması yok.

tarihinde karamsarhuman tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...