Jump to content
Ateistforum

IŞIK HIZI DEĞERİNİN ALTIN ORAN İLE MUCİZEVİ BAĞINTILARI


Recommended Posts

www.yenimucizeler.com  
Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yola ışık hızı denir. Bilimin ulaştığı en son verilere göre ışık saniyede 299.792.458 metre hızla yol alır. Yaklaşık değer olarak 300.000 km/saniye olarak kabul edilir. Yani saniyede 300,000,000 metre ilerlemektedir ve ışığın hızı genel olarak bu yaklaşık değerlere göre ifade edilmektedir. Işık hızının hassas ölçümlerle ortaya çıkarılan gerçek değerinin, genel ifade ediliş şekli olan net 300.000 km/s değerinden yalnızca on binde 7 civarında farklı olması, ışığın hızının belirlenmesinde ilahi bir takdirin olabileceğini akla getirmektedir. Ancak ışık hızının gerçek değeri olan 299.792.458 m/s ile 300.000.000 m/s arasında 207.542 gibi bir fark bulunmaktadır.
Peki, bu nispeten çok küçük olan farkın ifade ettiği 207.542 değeri ile ilgili ilahi bir takdirin olduğunu düşündürecek tespitler olursa bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
207.542 sayısı basamaklandırma yönünden  207 ve 542 olarak iki kısımdan oluşmakta ve virgül ya da noktayla ayrılmaktadır.
Bu iki sayı arasında altın oran ilişkisi bulunması şaşırtıcı olurdu değil mi?
Şöyle ki;
Altın oran değerleri :
Aralarında altın oran bulunan iki büyüklükten büyük olanın küçük olana bölümü ile ifadesi 1.618... dir.
Küçük olanın büyük olana bölümü ise 0,618... değerini verir.
542 sayısını 207 sayısına böldüğümüzde 2,618… yani 1+1,618… değeri çıkar..
Bu 2,618 değeri aynı zamanda bahsettiğimiz altın oran değerlerinin büyük olanının küçük olana bölümünden çıkan sonuçtur.
Yani 1,618/0.618=2,618...
542 ile 207 sayıları arasındaki fark dikkate alındığında 542-207= 335 sayısı ile ilgili önemli sonuçlar da çıkmaktadır.
335 sayısını 542 sayısına böldüğümüzde diğer altın oran ifadesi olan 0,618.. değeri ortaya çıkmaktadır..
Ayrıca, fark değeri olan 335 sayısını 207 sayısına böldüğümüzde ise altın oranın diğer ifadesi olan 1,618… sayısına ulaşılmaktadır..
Bunların yanında çok ilginç bulunabilecek bir başka özellikten daha bahsetmek gerekir
Yukarıdaki altın oran ifade eden sonuçlardan sadece birinde belirli bir sayı grubunun virgülden sonra sonsuza kadar tekrar ettiğini görürüz.
Bu değer 335/542 =0,6180811808118081180811808118081…dir
Burada ilginç bulunacak bir özellik ilk bakışta bile fark edilebilmektedir:
I808I sayıları sonsuza kadar devam etmektedir. Buradaki ilginçliği şu şekilde daha iyi ifade edebiliriz:
1 sayılarını hemen yukarıdaki gibi düz çizgi şeklinde yazarsak,
I808I şeklini almaktadır. Bu konudaki püf noktası şuradadır:
Ortadaki 0 rakamını oval şekilli bir ayna gibi düşünürsek,I8 ve 8I sayıları birbirinin aynadaki yansımasını oluşturmaktadır ve bu görüntü karşılıklı birbirine bakan aynalardaki gibi sonsuza kadar giden bir görüntü arz etmektedir.
Asıl üzerinde durulması gereken nokta ise, bu yansımaların ve sonsuzluğa giden görsel yansımaların, ancak ışığın bir fonksiyonu olmasıdır.
Işık hızı için önemli bir değer olduğunu yukarıdaki anlatımlarda belirttiğimiz 207,542 sayısından yola çıkarak bulduğumuz altın oran değerinin sonsuza kadar tekrar eden sayıları belirgin bir şekilde ışık yansımasını çağrıştırabilecek yapıdadır.
Altın oranla ilgili bu bağıntılar gerçekten çok ilginç ve belki de hiç beklenmedik ayrıntılardır.
IŞIK HIZI DEĞERLERİ VE ALTIN ORANLA İLGİLİ EK BİLGİLER:
Genel kabul gören ve ifade edilen şekli ile ışık hızı saniyede 300,000 km dir
Metre cinsinden ifade edilirse saniyede 300,000,000 m dir
Hassas ölçümlerle ulaşılan gerçek değeri ise 299,792,458 m olarak belirlenmiştir.
Aralarındaki oransal olarak çok küçük kabul edilebilecek (yaklaşık on binde 7) fark olan 207,542 değeri ile ilgili önceki açıklamalarımızda altın oran ilişkilerinden bahsetmiştik..
Bu fark temel olarak 1,000,000 değeri ile ışık hızı değerindeki son altı basamakta ifade edilen 792,458 değeri arasındaki farktır..
Çok küçük orandaki farkı ve yakınlığı asıl belli eden kısımları 300 ve 299 kısımları ve aralarındaki sadece 1 birimlik farktır.. Zaten buradaki 1 birimlik fark yukarıda bahsettiğimiz 1,000,000 luk değeri ifade eder.
Asıl konumuza geldiğimizde, buradaki gerçek ışık hızı değerindeki 299 sayısı üzerinde durmak gerekir.
Şöyle ki,
299 sayısını altın oran sayısı olan 1.618 sayısı ile çarptığımızda sonuç 483.782 çıkmaktadır.
Önceki 207,542 değerinde yaptığımız gibi (orada 542 ve 207 sayıları arasındaki altın oran ilişkisini incelemiştik) burada da 782 ve 483 sayıları arasındaki altın oran ilişkisini inceleyeceğiz. 
782 sayısını 483 e böldüğümüzde çıkan sonuç 1,619… dur
483 sayısını 782 e böldüğümüzde ise sonuç 0,617… olur..
(1,618 ve 0,618 sayılarının altın oranı belirten değerler olduğunu hatırlayalım)
Görüldüğü üzere çıkan sonuçlar altın oran değerlerinden sadece 1 birim fazla ve diğerinde ise 1 birim eksiktir. Yani sadece 1 birimlik bir fark mevcuttur.
Tıpkı ışık hızını ifade eden 300 ve 299 değerlerindeki 1 birimlik farkta olduğu gibi…
Bu benzerliklerin tesadüften ibaret olduğunu düşünebilir miyiz?

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 43
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Ne oldu şimdi yani?

 

Işık hızı görecelidir. Bulunduğun galaksinin dönüş hızına göre değişir. Bilinen evren bütün olarak  ışıktan daha hızlı hareket eder.  Dolayısı ile evrende milyon tane ışık hızı değeri ölçülebilir.

 

Ama bahsedilen konu sadece dünyaya göre durağan kabul edilen referans noktası için geçerlidir.

 

Çekim gücü daha yüksek olan bir sistemde hız daha düşüktür. Daha yavaş hareket eden ışıklar da vardır.

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
18 minutes ago, T.TAŞPINAR said:

Bu benzerliklerin tesadüften ibaret olduğunu düşünebilir miyiz?

 

Tahrim 4-5. (Ey peygamber’in eşleri!) Eğer siz ikiniz Allah’a tövbe ederseniz, ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer Peygamber’e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih mü’minler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona, sizden daha hayırlı, müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.

 

Senin tanrın ancak böyle işlerle uğraşır. Şuraya bak, koskoca tanrı yanına Cebrail'i, salih müminleri, melekleri de almış, hep beraber iki kadının üzerine çullanmışlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş
7 hours ago, Düşünen Hayvan said:

Ne oldu şimdi yani?

 

Işık hızı görecelidir. Bulunduğun galaksinin dönüş hızına göre değişir. Bilinen evren bütün olarak  ışıktan daha hızlı hareket eder.  Dolayısı ile evrende milyon tane ışık hızı değeri ölçülebilir.

 

Ama bahsedilen konu sadece dünyaya göre durağan kabul edilen referans noktası için geçerlidir.

 

Çekim gücü daha yüksek olan bir sistemde hız daha düşüktür. Daha yavaş hareket eden ışıklar da vardır.

 

 

"Işık hızı (fotonların hızı), kusursuz vakumda saniyede 299.792.458 metredir (m/s). "

https://evrimagaci.org/isiga-dair-en-temel-bilgiler-isik-hizini-neden-gecemeyiz-402

Link to post
Sitelerde Paylaş
7 hours ago, sağduyu said:

 

Tahrim 4-5. (Ey peygamber’in eşleri!) Eğer siz ikiniz Allah’a tövbe ederseniz, ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer Peygamber’e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih mü’minler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona, sizden daha hayırlı, müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.

 

Senin tanrın ancak böyle işlerle uğraşır. Şuraya bak, koskoca tanrı yanına Cebrail'i, salih müminleri, melekleri de almış, hep beraber iki kadının üzerine çullanmışlar.

Benim tek tanrım Allah hem kainatı yaratıp yönetir hem de kişisel toplumsal konularla da ilgilenebilir..Sizin tanıdığınız tanrılar bunları bir arada yapamıyorlar mı?:)Ayrıca yukarıda bahsettiğin konu öyle çok önemsiz kişisel bir şey de değil..Peygambere karşı haksız şekilde birbirlerine arka çıkıp herhangi bir konuda galip gelmeye çalışanlar söz konusu..Böyle bir şeye kalkışırsanız Allah ve en güçlü meleği ve diğer müminle buna karşı çıkar başarılı olamazsınız deniyor..Diğer düşmanca tavır takınacak kişilere bir ders olması için..Hem bu şekilde sadece göklerde değil hayatınızın içindedir mesajıda veriliyor bu tür ayetlerle..Ayrıca Kuran'da peygamberin kişisel durumlarıyla ilgili ayetler çoktur..Çünkü kendisinden bir  önceki peygamber insani yönü unutulup ilahlaştırılmış ve şirke dönüşmüştür..Bu tür ayetler peygamberin insani yönünü de ön plana çıkarır ki ilahlaştırmasınlar..

Peki siz bu yazdıklarınızla yukarıdaki hangi iddiamı yanlışladığınızı sanıyorsunuz..?

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, T.TAŞPINAR yazdı:

"Işık hızı (fotonların hızı), kusursuz vakumda saniyede 299.792.458 metredir (m/s). "

https://evrimagaci.org/isiga-dair-en-temel-bilgiler-isik-hizini-neden-gecemeyiz-402

 

Kusursuz vakum diye bir şey yok.oyle ise Allah da yok.  Işık hızı ortama göre değişir. O değer teoriktir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Bir mucizede benden olsun :

12 gezegen Güneşin etrafında döner.ışık ve enerji için vs.

Kabe de hacılar kara KÜP ve kara HACERÜL ESVED' in etrafında dönerler karanlık ve enerji kaybı için.

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.yani bir gece bin gündüzden hayırlıdır.

 

sonuç : islam karanlık  bir dindir .

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 hours ago, T.TAŞPINAR said:

Benim tek tanrım Allah hem kainatı yaratıp yönetir hem de kişisel toplumsal konularla da ilgilenebilir..Sizin tanıdığınız tanrılar bunları bir arada yapamıyorlar mı?:)Ayrıca yukarıda bahsettiğin konu öyle çok önemsiz kişisel bir şey de değil..Peygambere karşı haksız şekilde birbirlerine arka çıkıp herhangi bir konuda galip gelmeye çalışanlar söz konusu..Böyle bir şeye kalkışırsanız Allah ve en güçlü meleği ve diğer müminle buna karşı çıkar başarılı olamazsınız deniyor..Diğer düşmanca tavır takınacak kişilere bir ders olması için..Hem bu şekilde sadece göklerde değil hayatınızın içindedir mesajıda veriliyor bu tür ayetlerle..Ayrıca Kuran'da peygamberin kişisel durumlarıyla ilgili ayetler çoktur..Çünkü kendisinden bir  önceki peygamber insani yönü unutulup ilahlaştırılmış ve şirke dönüşmüştür..Bu tür ayetler peygamberin insani yönünü de ön plana çıkarır ki ilahlaştırmasınlar..

Peki siz bu yazdıklarınızla yukarıdaki hangi iddiamı yanlışladığınızı sanıyorsunuz..?

 

Acaba benim de benle karılarım arasında bir sorun olursa senin bu Allah koşturup hemen benim yanımda karılarıma karşı tavır alır mı? Madem kişisel konularla bu kadar ilgili, orada put gibi oturacağına kaldırsın kıçını benim işlerime de koştursun. Orada bir bebek açlıktan ölüyor, burada sapığın birisi küçük bir çocuğa tecavüz edip öldürüyor, senin Allah'ının kılı bile kıpırdamıyor ama Muhammed'in karıları ile arasında ufak bir sorun olunca hemen eteklerini savura savura koşturup kadınlara ültimatom veriyor, sen ise bu saçmalıkta hiç bir gariplik görmüyorsun, ilginç gerçekten. Kuran'ın tüm insanlara gönderildiği iddia edilir ama nedense Muhammed'in tanrısı mesaj vermek için Muhammed'in başına ne gelecek diye bekliyor, onun başına geleceklere göre mesaj veriyor. Bu Aslında Allah denen tanrının Muhammed'in çorap kuklası olduğunu apaçık gösteren bir şey.

 

Gelelim iddiana, senin iddian iki kere iki dört ediyor eğer benim putum olmasaydı dört eder miydi gibi bir çocuk mantığına benziyor, böyle çocukça kurulmuş bir mantıkla her dinin tanrısı veya tanrıları doğrulanır. Aynı mantığı senin dininin müşrik diye aşağıladığı herhangi bir müşrik de kullanır, bu onların taptığı tanrıların da var olduğu anlamına mı geliyor?

Link to post
Sitelerde Paylaş
11 saat önce, T.TAŞPINAR yazdı:

www.yenimucizeler.com  
Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yola ışık hızı denir. Bilimin ulaştığı en son verilere göre ışık saniyede 299.792.458 metre hızla yol alır. Yaklaşık değer olarak 300.000 km/saniye olarak kabul edilir. Yani saniyede 300,000,000 metre ilerlemektedir ve ışığın hızı genel olarak bu yaklaşık değerlere göre ifade edilmektedir. Işık hızının hassas ölçümlerle ortaya çıkarılan gerçek değerinin, genel ifade ediliş şekli olan net 300.000 km/s değerinden yalnızca on binde 7 civarında farklı olması, ışığın hızının belirlenmesinde ilahi bir takdirin olabileceğini akla getirmektedir. Ancak ışık hızının gerçek değeri olan 299.792.458 m/s ile 300.000.000 m/s arasında 207.542 gibi bir fark bulunmaktadır.
Peki, bu nispeten çok küçük olan farkın ifade ettiği 207.542 değeri ile ilgili ilahi bir takdirin olduğunu düşündürecek tespitler olursa bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
207.542 sayısı basamaklandırma yönünden  207 ve 542 olarak iki kısımdan oluşmakta ve virgül ya da noktayla ayrılmaktadır.
Bu iki sayı arasında altın oran ilişkisi bulunması şaşırtıcı olurdu değil mi?
Şöyle ki;
Altın oran değerleri :
Aralarında altın oran bulunan iki büyüklükten büyük olanın küçük olana bölümü ile ifadesi 1.618... dir.
Küçük olanın büyük olana bölümü ise 0,618... değerini verir.
542 sayısını 207 sayısına böldüğümüzde 2,618… yani 1+1,618… değeri çıkar..
Bu 2,618 değeri aynı zamanda bahsettiğimiz altın oran değerlerinin büyük olanının küçük olana bölümünden çıkan sonuçtur.
Yani 1,618/0.618=2,618...
542 ile 207 sayıları arasındaki fark dikkate alındığında 542-207= 335 sayısı ile ilgili önemli sonuçlar da çıkmaktadır.
335 sayısını 542 sayısına böldüğümüzde diğer altın oran ifadesi olan 0,618.. değeri ortaya çıkmaktadır..
Ayrıca, fark değeri olan 335 sayısını 207 sayısına böldüğümüzde ise altın oranın diğer ifadesi olan 1,618… sayısına ulaşılmaktadır..
Bunların yanında çok ilginç bulunabilecek bir başka özellikten daha bahsetmek gerekir
Yukarıdaki altın oran ifade eden sonuçlardan sadece birinde belirli bir sayı grubunun virgülden sonra sonsuza kadar tekrar ettiğini görürüz.
Bu değer 335/542 =0,6180811808118081180811808118081…dir
Burada ilginç bulunacak bir özellik ilk bakışta bile fark edilebilmektedir:
I808I sayıları sonsuza kadar devam etmektedir. Buradaki ilginçliği şu şekilde daha iyi ifade edebiliriz:
1 sayılarını hemen yukarıdaki gibi düz çizgi şeklinde yazarsak,
I808I şeklini almaktadır. Bu konudaki püf noktası şuradadır:
Ortadaki 0 rakamını oval şekilli bir ayna gibi düşünürsek,I8 ve 8I sayıları birbirinin aynadaki yansımasını oluşturmaktadır ve bu görüntü karşılıklı birbirine bakan aynalardaki gibi sonsuza kadar giden bir görüntü arz etmektedir.
Asıl üzerinde durulması gereken nokta ise, bu yansımaların ve sonsuzluğa giden görsel yansımaların, ancak ışığın bir fonksiyonu olmasıdır.
Işık hızı için önemli bir değer olduğunu yukarıdaki anlatımlarda belirttiğimiz 207,542 sayısından yola çıkarak bulduğumuz altın oran değerinin sonsuza kadar tekrar eden sayıları belirgin bir şekilde ışık yansımasını çağrıştırabilecek yapıdadır.
Altın oranla ilgili bu bağıntılar gerçekten çok ilginç ve belki de hiç beklenmedik ayrıntılardır.
IŞIK HIZI DEĞERLERİ VE ALTIN ORANLA İLGİLİ EK BİLGİLER:
Genel kabul gören ve ifade edilen şekli ile ışık hızı saniyede 300,000 km dir
Metre cinsinden ifade edilirse saniyede 300,000,000 m dir
Hassas ölçümlerle ulaşılan gerçek değeri ise 299,792,458 m olarak belirlenmiştir.
Aralarındaki oransal olarak çok küçük kabul edilebilecek (yaklaşık on binde 7) fark olan 207,542 değeri ile ilgili önceki açıklamalarımızda altın oran ilişkilerinden bahsetmiştik..
Bu fark temel olarak 1,000,000 değeri ile ışık hızı değerindeki son altı basamakta ifade edilen 792,458 değeri arasındaki farktır..
Çok küçük orandaki farkı ve yakınlığı asıl belli eden kısımları 300 ve 299 kısımları ve aralarındaki sadece 1 birimlik farktır.. Zaten buradaki 1 birimlik fark yukarıda bahsettiğimiz 1,000,000 luk değeri ifade eder.
Asıl konumuza geldiğimizde, buradaki gerçek ışık hızı değerindeki 299 sayısı üzerinde durmak gerekir.
Şöyle ki,
299 sayısını altın oran sayısı olan 1.618 sayısı ile çarptığımızda sonuç 483.782 çıkmaktadır.
Önceki 207,542 değerinde yaptığımız gibi (orada 542 ve 207 sayıları arasındaki altın oran ilişkisini incelemiştik) burada da 782 ve 483 sayıları arasındaki altın oran ilişkisini inceleyeceğiz. 
782 sayısını 483 e böldüğümüzde çıkan sonuç 1,619… dur
483 sayısını 782 e böldüğümüzde ise sonuç 0,617… olur..
(1,618 ve 0,618 sayılarının altın oranı belirten değerler olduğunu hatırlayalım)
Görüldüğü üzere çıkan sonuçlar altın oran değerlerinden sadece 1 birim fazla ve diğerinde ise 1 birim eksiktir. Yani sadece 1 birimlik bir fark mevcuttur.
Tıpkı ışık hızını ifade eden 300 ve 299 değerlerindeki 1 birimlik farkta olduğu gibi…
Bu benzerliklerin tesadüften ibaret olduğunu düşünebilir miyiz?

Altın oran sandığın gibi bir şey değil. İnsanların doğada altın oran görmesi gayet doğal. Çünkü bütün değerleri doğadan alıyoruz. Zaten anormal olan şey gormemen olurdu. Ayrıca altın orana uymayan canlılar var. Her taşın altında Allah'ı aramanın anlamı yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş
11 saat önce, T.TAŞPINAR yazdı:

www.yenimucizeler.com  
Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yola ışık hızı denir. Bilimin ulaştığı en son verilere göre ışık saniyede 299.792.458 metre hızla yol alır. Yaklaşık değer olarak 300.000 km/saniye olarak kabul edilir. Yani saniyede 300,000,000 metre ilerlemektedir ve ışığın hızı genel olarak bu yaklaşık değerlere göre ifade edilmektedir. Işık hızının hassas ölçümlerle ortaya çıkarılan gerçek değerinin, genel ifade ediliş şekli olan net 300.000 km/s değerinden yalnızca on binde 7 civarında farklı olması, ışığın hızının belirlenmesinde ilahi bir takdirin olabileceğini akla getirmektedir. Ancak ışık hızının gerçek değeri olan 299.792.458 m/s ile 300.000.000 m/s arasında 207.542 gibi bir fark bulunmaktadır.
Peki, bu nispeten çok küçük olan farkın ifade ettiği 207.542 değeri ile ilgili ilahi bir takdirin olduğunu düşündürecek tespitler olursa bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
207.542 sayısı basamaklandırma yönünden  207 ve 542 olarak iki kısımdan oluşmakta ve virgül ya da noktayla ayrılmaktadır.
Bu iki sayı arasında altın oran ilişkisi bulunması şaşırtıcı olurdu değil mi?
Şöyle ki;
Altın oran değerleri :
Aralarında altın oran bulunan iki büyüklükten büyük olanın küçük olana bölümü ile ifadesi 1.618... dir.
Küçük olanın büyük olana bölümü ise 0,618... değerini verir.
542 sayısını 207 sayısına böldüğümüzde 2,618… yani 1+1,618… değeri çıkar..
Bu 2,618 değeri aynı zamanda bahsettiğimiz altın oran değerlerinin büyük olanının küçük olana bölümünden çıkan sonuçtur.
Yani 1,618/0.618=2,618...
542 ile 207 sayıları arasındaki fark dikkate alındığında 542-207= 335 sayısı ile ilgili önemli sonuçlar da çıkmaktadır.
335 sayısını 542 sayısına böldüğümüzde diğer altın oran ifadesi olan 0,618.. değeri ortaya çıkmaktadır..
Ayrıca, fark değeri olan 335 sayısını 207 sayısına böldüğümüzde ise altın oranın diğer ifadesi olan 1,618… sayısına ulaşılmaktadır..
Bunların yanında çok ilginç bulunabilecek bir başka özellikten daha bahsetmek gerekir
Yukarıdaki altın oran ifade eden sonuçlardan sadece birinde belirli bir sayı grubunun virgülden sonra sonsuza kadar tekrar ettiğini görürüz.
Bu değer 335/542 =0,6180811808118081180811808118081…dir
Burada ilginç bulunacak bir özellik ilk bakışta bile fark edilebilmektedir:
I808I sayıları sonsuza kadar devam etmektedir. Buradaki ilginçliği şu şekilde daha iyi ifade edebiliriz:
1 sayılarını hemen yukarıdaki gibi düz çizgi şeklinde yazarsak,
I808I şeklini almaktadır. Bu konudaki püf noktası şuradadır:
Ortadaki 0 rakamını oval şekilli bir ayna gibi düşünürsek,I8 ve 8I sayıları birbirinin aynadaki yansımasını oluşturmaktadır ve bu görüntü karşılıklı birbirine bakan aynalardaki gibi sonsuza kadar giden bir görüntü arz etmektedir.
Asıl üzerinde durulması gereken nokta ise, bu yansımaların ve sonsuzluğa giden görsel yansımaların, ancak ışığın bir fonksiyonu olmasıdır.
Işık hızı için önemli bir değer olduğunu yukarıdaki anlatımlarda belirttiğimiz 207,542 sayısından yola çıkarak bulduğumuz altın oran değerinin sonsuza kadar tekrar eden sayıları belirgin bir şekilde ışık yansımasını çağrıştırabilecek yapıdadır.
Altın oranla ilgili bu bağıntılar gerçekten çok ilginç ve belki de hiç beklenmedik ayrıntılardır.
IŞIK HIZI DEĞERLERİ VE ALTIN ORANLA İLGİLİ EK BİLGİLER:
Genel kabul gören ve ifade edilen şekli ile ışık hızı saniyede 300,000 km dir
Metre cinsinden ifade edilirse saniyede 300,000,000 m dir
Hassas ölçümlerle ulaşılan gerçek değeri ise 299,792,458 m olarak belirlenmiştir.
Aralarındaki oransal olarak çok küçük kabul edilebilecek (yaklaşık on binde 7) fark olan 207,542 değeri ile ilgili önceki açıklamalarımızda altın oran ilişkilerinden bahsetmiştik..
Bu fark temel olarak 1,000,000 değeri ile ışık hızı değerindeki son altı basamakta ifade edilen 792,458 değeri arasındaki farktır..
Çok küçük orandaki farkı ve yakınlığı asıl belli eden kısımları 300 ve 299 kısımları ve aralarındaki sadece 1 birimlik farktır.. Zaten buradaki 1 birimlik fark yukarıda bahsettiğimiz 1,000,000 luk değeri ifade eder.
Asıl konumuza geldiğimizde, buradaki gerçek ışık hızı değerindeki 299 sayısı üzerinde durmak gerekir.
Şöyle ki,
299 sayısını altın oran sayısı olan 1.618 sayısı ile çarptığımızda sonuç 483.782 çıkmaktadır.
Önceki 207,542 değerinde yaptığımız gibi (orada 542 ve 207 sayıları arasındaki altın oran ilişkisini incelemiştik) burada da 782 ve 483 sayıları arasındaki altın oran ilişkisini inceleyeceğiz. 
782 sayısını 483 e böldüğümüzde çıkan sonuç 1,619… dur
483 sayısını 782 e böldüğümüzde ise sonuç 0,617… olur..
(1,618 ve 0,618 sayılarının altın oranı belirten değerler olduğunu hatırlayalım)
Görüldüğü üzere çıkan sonuçlar altın oran değerlerinden sadece 1 birim fazla ve diğerinde ise 1 birim eksiktir. Yani sadece 1 birimlik bir fark mevcuttur.
Tıpkı ışık hızını ifade eden 300 ve 299 değerlerindeki 1 birimlik farkta olduğu gibi…
Bu benzerliklerin tesadüften ibaret olduğunu düşünebilir miyiz?

Altın oran sandığın gibi bir şey değil. İnsanların doğada altın oran görmesi gayet doğal. Çünkü bütün değerleri doğadan alıyoruz. Zaten anormal olan şey gormemen olurdu. Ayrıca altın orana uymayan canlılar var. Her taşın altında Allah'ı aramanın anlamı yok.

Link to post
Sitelerde Paylaş
15 minutes ago, sağduyu said:

 

Acaba benim de benle karılarım arasında bir sorun olursa senin bu Allah koşturup hemen benim yanımda karılarıma karşı tavır alır mı? Madem kişisel konularla bu kadar ilgili, orada put gibi oturacağına kaldırsın kıçını benim işlerime de koştursun. Orada bir bebek açlıktan ölüyor, burada sapığın birisi küçük bir çocuğa tecavüz edip öldürüyor, senin Allah'ının kılı bile kıpırdamıyor ama Muhammed'in karıları ile arasında ufak bir sorun olunca hemen eteklerini savura savura koşturup kadınlara ültimatom veriyor, sen ise bu saçmalıkta hiç bir gariplik görmüyorsun, ilginç gerçekten. Kuran'ın tüm insanlara gönderildiği iddia edilir ama nedense Muhammed'in tanrısı mesaj vermek için Muhammed'in başına ne gelecek diye bekliyor, onun başına geleceklere göre mesaj veriyor. Bu Aslında Allah denen tanrının Muhammed'in çorap kuklası olduğunu apaçık gösteren bir şey.

 

Gelelim iddiana, senin iddian iki kere iki dört ediyor eğer benim putum olmasaydı dört eder miydi gibi bir çocuk mantığına benziyor, böyle çocukça kurulmuş bir mantıkla her dinin tanrısı veya tanrıları doğrulanır. Aynı mantığı senin dininin müşrik diye aşağıladığı herhangi bir müşrik de kullanır, bu onların taptığı tanrıların da var olduğu anlamına mı geliyor?

Benim iddiamdaki hiçbir şeyi yanlışlayamıyor sunuz ve hiç alakası olmayan ayetlere  konuyu saptırıp kaçıyorsunuz..Evet,senin hayatındaki en küçük bir ayrıntıyla da ilgilenir,koca bir galaksinin geleceğiyle de..

Link to post
Sitelerde Paylaş
39 minutes ago, T.TAŞPINAR said:

Benim iddiamdaki hiçbir şeyi yanlışlayamıyor sunuz ve hiç alakası olmayan ayetlere  konuyu saptırıp kaçıyorsunuz..Evet,senin hayatındaki en küçük bir ayrıntıyla da ilgilenir,koca bir galaksinin geleceğiyle de..

 

Senin iddianın ne menem bir şey olduğunu yukarıda gösterdim. Ayrıca ayetlerin neden alakası yokmuş? Sen bu ayetlerdeki tanrıdan bahsetmiyor musun? En küçük ayrıntı derken Muhammed'in cinsel hayatını kastediyorsun herhalde. Senin tanrının Muhammed'in cinsel hayatını düzenlemekten başka bir işi yok zaten. Aişe bile bunu anlamış: "Bakıyorum da rabbin ancak senin hevanın (heves, arzu) peşinde koşuyor."

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Konu baştan aşağı zırva.....

 

12 saat önce, Düşünen Hayvan yazdı:

Ne oldu şimdi yani?

 

Işık hızı görecelidir. Bulunduğun galaksinin dönüş hızına göre değişir. Bilinen evren bütün olarak  ışıktan daha hızlı hareket eder.  Dolayısı ile evrende milyon tane ışık hızı değeri ölçülebilir.

 

Ama bahsedilen konu sadece dünyaya göre durağan kabul edilen referans noktası için geçerlidir.

 

Çekim gücü daha yüksek olan bir sistemde hız daha düşüktür. Daha yavaş hareket eden ışıklar da vardır.

 

 

 

Sende zırva konunun altına zırva imzanı atmışsın aferin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edit: Konu sahibine hediyem olsun

 

 

tarihinde Sütlü Kase tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
6 saat önce, Sütlü Kase yazdı:

Konu baştan aşağı zırva.....

 

 

Sende zırva konunun altına zırva imzanı atmışsın aferin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edit: Konu sahibine hediyem olsun

 

 

 

He çok cokomelli konu.

 

Hadi hadronlardan yada antimadde den bahsedelim. ?

Link to post
Sitelerde Paylaş
46 dakika önce, T.TAŞPINAR yazdı:

207,542 den başka bahsettiğim konudaki gibi altın oran sayılarıyla ilgili bağıntısı olan 6 haneli kaç tane sayı bulabilirsiniz..?

 

Altın oran değeri: 

 

1.61803 (googleden alınmıştır.)

 

542/207 = 2.618357

 

 

Devlet bahçeli gibi başındaki ikiyi atınnnnn !!!!! dersek bile bu sayılar birbirine eşit değildir. 

 

 

 

► Hesap makinemin uzunluğu 16cm, bardağımın çapı ise 10cm 

 

16/10 = 1.6 

 

Buda mı tesadüf ? bak altın oran 

 

:lol:

 

Bir şeyi bulmak istiyorsan zaten bulursun. Orasını eğer burası büker bahçeli gibi yapar, 1.61xxxxxx ifadesini çıkarırsın. İstersem bende yaparım. Bölümleri bu ifadeye eşit olan sayılar yazarım sonra o sayıları, gerçek şeylerin uzunlukları ile bağdaştırırım (bacağımın uzunluğunun dilimin uzunluğuna oranlar, televizyonun eni ile çarpar boyuna bölüp en sonda kurandaki ayet sayısı ile çarpar bulurum yani) 

 

Kendinizi şöyle rezil etmeyin. 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Zaten altın oran değeri 1.618.. olarak bilinir..tüm rakamları yazılamaz çünkü sonsuza kadar devam etmektedir..Altın oranla ilgili biraz araştırma yaparsanız Fibonacci dizisindeki değerleri birbirine oranlarının 1.618 e yaklaştığını göreceksiniz..bu yüzden 1.618 .. ya da 0,618... olarak bilinir

Link to post
Sitelerde Paylaş
18 dakika önce, T.TAŞPINAR yazdı:

Zaten altın oran değeri 1.618.. olarak bilinir..tüm rakamları yazılamaz çünkü sonsuza kadar devam etmektedir..Altın oranla ilgili biraz araştırma yaparsanız Fibonacci dizisindeki değerleri birbirine oranlarının 1.618 e yaklaştığını göreceksiniz..bu yüzden 1.618 .. ya da 0,618... olarak bilinir

 

Zaten sorguladığım oydu 1.618 i kabul edip, 1.6 yı kabul etmeyecek miyiz ?

 

Yukarıda devlet bahçeli gibi 800 tane saçma sapan işlem yapmışsın hala yazıyorsun. Ben sana daha ne diyeyim. 

 

Tez zamanda tavan arasına gitmesi gereken bir konu.

 

 

tarihinde Sütlü Kase tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
1 minute ago, Sütlü Kase said:

 

Zaten sorguladığım oydu 1.618 i kabul edip, 1.6 yı kabul etmeyecek miyiz ?

 

Yukarıda devlet bahçeli gibi 800 tane saçma sapan işlem yapmışsın hala yazıyorsun. Ben sana daha ne diyeyim. 

 

Tez zamanda tavan arasına gitmesi gereken bir konu.

 

 

Eğer altın oran değeri 1.618 değil de sadece 1.6 olarak kabul edilseydi olabilirdi tabii..Fibonacci dizisi deniyor...1.618 e yaklaşır deniyor..1.6 ya denmiyor...

Link to post
Sitelerde Paylaş
36 dakika önce, T.TAŞPINAR yazdı:

Eğer altın oran değeri 1.618 değil de sadece 1.6 olarak kabul edilseydi olabilirdi tabii..Fibonacci dizisi deniyor...1.618 e yaklaşır deniyor..1.6 ya denmiyor...

 

Ne olduğunu biliyorum, eline bir hesap makinesi alıp hangi sayıya yaklaşıyormuş bak bakalım. 

 

 

1.618 e yaklaşması için ifadenin 1.61800000000000000000000000000000000000000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx gibi bir yaklaşım çizmesi gerekir. Yani bu ifadede sıfırlar artarken x ler de sağa doğru ilerlemeli. 

 

1/x ifadesi, x sonsuza kadar büyürken 0 yaklaşır mesela. 

 

Ancak bu ifade 1.618 e falan yaklaşmıyor.

 

hatta İlk 30 haneden baktığım kadarıyla bir şeye yaklaşmıyor. 

 

yaklaşık 20. ifade gibi 1.618033989 (hesap makinesi bu kadar hane veriyor) e sabitleniyor. Yani ilerki basamaklarda fark olsa da 20. ifadeden itibaren 9 hane sabit gözüküyor. 

 

Bu durumda 1.6 ya yaklaşıyor, 1.61 e yaklaşıyor, 1.618 e yaklaşıyor, 1.6180 a yaklaşıyor, hepsini söyleyebiliriz hepside yanlış olur. 

 

http://kisi.deu.edu.tr//kaan.gurbuzer/MAT1010MATII/Dizi_Seri_Genel.pdf 

 

Buraları biraz incele. 

 

 

►Özetle 1.618 e yaklaşım iddiası popüler bir söylemden ibarettir. Matematiksel bir değeri yok, yanlış.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...