Jump to content
KuranMumini2698

Kur'an'a Göre Dünya Düz Mü ?

Recommended Posts

Ateistler vb kişiler tarafından Kur’an’da Dünya’nın düz olduğunu söylüyorlar. Ateistler’in kullandıkları ayetler şunlardır;

 

Hicr 19: Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik.

 

Yukarıdaki ayete göre Dünya’nın düz olduğunu söylüyorlar. Bu ayetin meali yanlış çevrilmiştir. Ayette “sabit dağlar” kelimesi geçmemektedir. Ayetin Arapçasında “ravasiye” kelimesi geçmektedir. “Ravasiye” kelimesi “sağlam dağlar” demektir.  “Yaydık” kelimesinin Arapçası “mededneha” kullanılıyor. “Mededneha” birçok anlama gelmektedir. Hicr 19.ayette “Mededneha” kelimesini “yaydık” diye çevrilmesi yanlıştır. “Mededneha” kelimesi “genişletmek” anlamınada gelmektedir.

Ayetin gerçek meali şudur:

Hicr 19: Yeryüzünü genişletip içine sağlam dağlar yerleştirdik ve orada her şeyi mükemmel bir ölçüye göre bitirdik.

 

Şems 6: Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun.

 

Yukarıdaki ayette “yaydık” kelimesinin Arapçası geçmemektedir. Ayette “dehaha”  kelimesi geçmektedir. “Dehaha” kelimesi “yumurta, yuvarlayıp” gibi anlamlara gelmektedir. Ayetin gerçek meali şudur:

Şems 6: Yere ve onu yuvarlayıp döşeyene,

 

Yasin 40: Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

Bu ayette Ateistler, Güneş ve Ay, Dünya’nın etrafında döndüğünü zannediyorlar. Nasa’nın sitesine baktığınız zaman Güneş’in Samanyolu Galaksi’sinde Yörüngesi olduğu geçmektedir. Güneş’in Samanyolu Galaksi’sinde yörüngesi vardır. Bu ayette Güneş ve Ay’ın, Dünya etrafında döndüğü yazmamaktadır.

 

Rad 13: O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden (erkekli-dişili) iki eş yaratandır. O, geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda, düşünen bir kavim için (Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır.

 

Yukarıdaki ayette “medde” kelimesi geçmektedir. “Medde” kelimesinin “genişletmek” anlamı vardır. Bu ayette “yaydı” yerine “genişletmek” kelimesini kullanması daha doğru olur. Yukarıdaki ayette “ravasiye” kelimesi geçmektedir. “Ravasiye” kelimesi “sağlam dağlar” anlamına gelmektedir.

 

 

Naziat 30: Ardından yeri düzenleyip döşedi.

Bu ayette  “dehaha” kelimesi geçiyor. Bu kelime “yumurta, yuvarlayıp” gibi anlamlara gelmektedir.  Bu ayetin meali şöyle olması gerekir;

 

Naziat 30: Ve yeri de yumurta biçimine soktu.

 

Gaşiye 20: Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır.

Yukarıdaki ayette “yaymak” kelimesi geçmemektedir. Ayette “döşemek” kelimesi geçmektedir. Ayette “sutihat” kelimesi geçiyor ve “döşemek” anlamında geçmektedir. Ateistler, “döşemek” geçince “düz Dünya” anlıyorlar. Kur’an’da Şems 6.ayette “yuvarlak olarak döşedi” kelimesi geçiyor. “Döşemek” kelimesi “düz Dünya “ anlamına gelmez.

 

Rahman 33: Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.

 

Yukarıdaki ayette  “aktar” kelimesi geçiyor. “Aktar” kelimesi “kutur, çap” demektir. Yukarıdaki ayette “Dünya’nın kutur/çap/yuvarlak şeklinde “ olduğunu söylüyor.

Taha 53: "Rabbim, yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir." Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık.

Yukarıdaki ayette “mehden” kelimesi geçiyor. “Mehden” kelimesini “beşik” diye çeviriyorlar. “Mehden” kelimesi “gelişmenin başlangıcı, bir şeyin başladığı yer” gibi anlamlarada gelmektedir. Yukarıdaki ayette “gelişmenin başlangıcı/bir şeyin başladığı yer/yaşanılabilir hale soktu” gibi anlamlar verilmesi daha doğru olur. Yukarıdaki ayette “beşik” anlamı verildiği zamanda “Dünya’nın düz olduğu” anlamına gelmez. Dünya’da sarsıntılar olduğu için Allah, Dünya’yı “beşik” benzetmesi yapabilir.

 

Zuhruf 10.ayet: O, yeryüzünü sizin için beşik* yaptı. Orada yollar yaptı*. Umulur ki hidayete eresiniz.*

Yukarıdaki ayette “mehden” kelimesi kullanılıyor. “Mehden” kelimesi “gelişmenin başlangıcı, bir şeyin başladığı yer” gibi anlamlarada gelmektedir. Yukarıdaki ayette “gelişmenin başlangıcı/bir şeyin başladığı yer/yaşanılabilir hale soktu” gibi anlamlar verilmesi daha doğru olur. Yukarıdaki ayette “beşik” anlamı verildiği zamanda “Dünya’nın düz olduğu” anlamına gelmez. Dünya’da sarsıntılar olduğu için Allah, Dünya’yı “beşik” benzetmesi yapabilir.

 

 

 

 

 

Nuh 19: 'Allah, yeri sizin için bir sergi yaptı.'

Yukarıdaki ayette “bisaten” kelimesinin “sergi, yaygı” olarak çeviriyorlar. Yukarıdaki ayette “bisaten” kelimesi “genişletmek” anlamınada gelmektedir. Yukarıdaki ayeti “sergi, yaygı” anlamı değilde “genişletmek” anlamı verilmesi daha doğru olur. Ayetin meali şöyle olması gerekir:

Nuh 19: Ve Allah, yeri sizin için genişçe yaptı.

 

Kaf 7: Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik

Yukarıdaki ayette “medednaha” kelimesi geçiyor. “Medednaha” kelimesi birçok anlamlara gelmektedir. “Medednaha” kelimeside “genişletmek, döşemek” gibi  anlamına geliyor. Bu ayette “yaydık” yerine “genişletmek/döşemek” anlamını kullanmaları daha doğru olur.  Ateistler, “döşemek” geçince “düz Dünya” anlıyorlar. Kur’an’da Şems 6.ayette “yuvarlak olarak döşedi” kelimesi geçiyor. “Döşemek” kelimesi “düz Dünya “ anlamına gelmez.

 

Zariyat 48: Yeri biz döşedik; ne güzel döşeyiciyiz.

Yukarıdaki ayette “döşemek” kelimesi “düz Dünya” anlamına gelmez. Kur’an’da Şems 6.ayette “yuvarlak olarak döşedi” kelimesi geçiyor. “Döşemek” kelimesi “düz Dünya “ anlamına gelmez.

 

Rad 41: Yeryüzünün uçlarından eksilttiğimizi görmüyorlar mı? ALLAH hüküm verir ve O'nun hükmünü izleyip çevirecek de yoktur. O, en hızlı hesaplıyandır.

Yukarıdaki ayette “uçlarından eksilttiğimiz” kelimesi “düz Dünya” anlamına gelmez. Nasa’nın verilerine göre, Dünya’nın ekvator yarıçapı 6378,5 km. iken kutuplardan yarıçapı 6357 km.dir. Bu yaklaşık  % 0,3’lük bir fark demektir. İşte ayet-i kerimedeki “uçlarından eksiltiyoruz” ve “uçlarından noksanlaştırıyoruz” ifadeleriyle kutuplardaki bu basıklığa işaret edilmiştir. Ayrıca şu noktaya da dikkat çekiyoruz ki: Ayet-i kerimede “eksilttik” ifadesi yerine “eksiltiyoruz” ifadesi kullanılmıştır.

Bu ifadeden anlıyoruz ki, eksiltilme hâlâ devam etmektedir. Eğer ayet-i kerimede “eksilttik” denseydi, Dünya’nın ilk günden itibaren bugünkü şeklinde yaratıldığını anlayabilirdik. “Eksiltiyoruz” ifadesi ise, bir süreç sonunda oluşumu anlatmaktadır. Yani eksiltilme hâlâ devam etmektedir. Kur’an’ın bu ayetinden çıkan şu iki nokta, Dünya’nın yaratılışıyla ilgili bulgularla tam uyum içindedir:

1- Dünyanın uçlarından eksilme olmuştur. Gerçekten de Dünya kutuplardan basık, ekvatorda ise şişkindir. Ve bu eksilme ayet-i kerimelerde ifade edildiği gibi hâlâ devam etmektedir.

2- Dünya ilk oluşum anında şu andan farklıydı. Zamanla bir süreç sonunda uçlarından eksilme olmuştur. Bu, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gerçekleşmiştir.

Kur’an’ın incelediğimiz ayet-i kerimelerinden çıkan bu sonuç da bilimsel bulgularla tam bir uyum içindedir. Ayet-i kerimelerde bu noktaların dışında başka bilimsel gerçeklere de işaret edilmiştir.

Bunlardan biri, Dünya’nın dönüşü ile beraber Dünya’nın etrafında az da olsa sürekli bir madde kaybının olduğudur. Ayet-i kerimelerdeki “ eksiltiyoruz” ve “noksanlaştırıyoruz” ifadeleri, Dünya’nın etrafındaki bu madde kaybına işaret etmektedir. Bilim adamları, Kur’an’ın bu işaretini de doğrulamış ve az da olsa Dünya’nın etrafından sürekli bir madde kaybı oluştuğunu kabul etmişlerdir.

Yine bu ayet-i kerimler, bir başka yönden de yeryüzündeki karaların azalmasına bakmaktadır. Manhattan’da bir Nasa araştırma merkezi olan Goddard Uzay Bilimleri Enstitüsü’ndeki bilim adamları, kutuplardaki buz tabakalarının erimesiyle Okyanuslardaki deniz suyu seviyesinin yükselmekte olduğunu keşfettiler. Artan su miktarı ise daha fazla karayı kaplamaktadır. Deniz kıyıları sular altında kaldıkça, yeryüzünün toplam yüzölçümü veya kara miktarı da azalmaktadır. Demek, ayet-i kerimelerdeki “ eksiltiyoruz” ve “noksanlaştırıyoruz” ifadeleri, deniz kıyılarının sularla kaplanmasına ve yeryüzündeki karaların azalmasına da işaret etmektedir.

 

Bakara 22: O ki sizin için yeri bir döşek, göğü de bir bina yaptı ve gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. O halde, Allah'a bile bile eşler koşmayın.

 

Yukarıdaki ayette “döşek” kelimesi geçtiği için “Kur’an’da Dünya düz” demektedirler. Ayetin Arapça’sında “firaş” kelimesi geçer ve “şilte” anlamınada gelir. Şilte: oturulmak için yapılmış. Şilte kelimesi bu anlama gelir. Ayettede bundan bahsediyor. Yani Allah ayette “yeri oturulabilir hale getirdi.” Demektedir. Ayetin gerçek meali şudur:

Bakara 22-O, yeryüzünü sizin için oturulabilir hale getirdi ve göğü de bir yapı kıldı. Gökten su indirdi ve onunla rızık olarak size çeşitli ürünler çıkardı. Bile bile ALLAH'a eşler koşmayın.

 

Kur’an’ı Kerim’de Dünya Yuvarlaktır.

 

Rahman 33: “Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin kuturlarından/çaplarından geçmeye gücünüz yetiyorsa haydi çıkın. Çıkamazsınız, ancak bir imkan ile çıkabilirsiniz.”

Naziat 30: Ve yeri de yumurta biçimine soktu.

Yasin 37: “Gece de bir alamettir onlara. Ondan gündüzü soyar çıkarırız.”

“Soyup çıkarmak” fiilinin Arapça’sı olan ’sehl’ kelimesinin “yuvarlak bir şeyi soymak”tır.

Araf 97-98: Ülkelerin halkları, azabımızın geceleyin onlar uyurlarken kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ülkelerin halkları, azabımızın gündüzün onlar oynarlarken kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular?

 

Saat aniden gelecek ve geldiği zaman Dünya’nın bir tarafında gündüz, öbür tarafında gece olacaktır. Bu da küre şeklinden başka bir şey değildir.

 

Zümer 5: Gökleri ve yeri gerçek ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine yuvarlar ve gündüzü de gecenin üzerine yuvarlar. Güneşi ve ayı da emri altına sokmuş ve onların her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. Kesinlikle, O Üstündür, Bağışlayandır.

 

Bu ayetteki “sarmak” olarak çevrilen kelimenin aslı, Arapça’daki “yükevviru” kelimesidir. Bu kelime, dilimizdeki “küre” kelimesi ile aynı kökten geliyor olup, Arapça’da yuvarlak bir nesne üzerine bir başka nesneyi sarmak anlamında kullanılır. Örneğin; başa sarık sarma fiili “yükevviru” ile ifade edilir. Seçilebilecek onca kelime arasından bilhassa “yükevviru” kelimesinin seçilmiş olması, Dünya’nın yuvarlak olduğunu söylüyor.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ateistler boyle bir iddiada bulunmasaydi sen de boyle bir yorum yapmayacaktin. Dolayisiyla , yeryuzunu yayip dosedik, olarak kullanilmaya devam edecekti. 

 

Zaten kimin umurundaki, anlamak isteseydiniz kuransiz da anlardiniz.

 

Dünyanın yuvarlak olmasını ilk once bilene ödül vermiyorlar. Zaten yuvarlakligi mayalar döneminden beri biliniyor.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
7 dakika önce, Düşünen Hayvan yazdı:

Ateistler boyle bir iddiada bulunmasaydi sen de boyle bir yorum yapmayacaktin. Dolayisiyla , yeryuzunu yayip dosedik, olarak kullanilmaya devam edecekti. 

 

Zaten kimin umurundaki, anlamak isteseydiniz kuransiz da anlardiniz.

 

Dünyanın yuvarlak olmasını ilk once bilene ödül vermiyorlar. Zaten yuvarlakligi mayalar döneminden beri biliniyor.

Ben Kur'an'da Dünya'nın yuvarlak oluşu mucizedir demedim. Ben Kur'an'daki evrenin genişlemesinden bahseden ayetede mucize demiyor çünkü Çin mitolojisinde biliniyor. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

@KuranDansözü2698 

 

Biz müslümlerin dediğini aktarıyoruz, bunların içinde ilahiyat profesörleri, Kurtubinin ve Celalettin Suyuti vb. gibi islam "alimleri" ve niceleri var..

sizi zaten müslümden sayan yok.

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Dünyanın yuvarlak olduğu Hint Kutsal Metinlerinde bile yazar.dolayısıyla Kuran yazarı /yazarları /ekibi "Kutsal kitap yazacağız dünyanın canına okuyacağız" diye yola çıkmışsa bu metinlerden,hiç değilse bu metinlerin etkilendiği coğrafyalardan /kitaplardan,toplumlardan,söylentilerden haberdar ve etkilenmiş olmalı .dünyanın düz olmadığı 3000 yıl öncede biliniyordu...

Allah "alay eden "dir.

bana ve buna göre Allah dünyanın yuvarlaklığı konusunda muğlak konuşarak /dünyanın düz olduğunu ima edip suskun kalarak müslümanları tuzağa düşürüp aldatmak istemiştir,çünkü Allah "tuzak kuranların en hayırlısıdır "...

Aynı" alay "ve "tuzak"  bu günde deneniyor olabilir.

internet aleminde dünyanın düz olduğunu ima edip "biz öyledir demiyoruz,delilleri ortaya koyup,tercih hakkını size bırakıyoruz " "diyenlerle karşılaşmaya başladık.

Allahın "muğlak"  tarzına ne kadar benziyor değil mi ? Bu gün de müslümanlar "tevil" ederek dünyanın yuvarlak olduğunu ayetlerle delillendirmeye çalışıyorlar.1000 sene öncede aynı Kuran' a inananlar dünyanın duz olduğunu savunuyordu.

Allah'ın  "iblis" olabileceğine dair pek çok kanıt öne sürmüştüm.İblis varsa eğer,İblis hala hayatta,diri ve toplulukları yönetiyor ,insanlara dikte ediyor olmalı.

Türkiye' de İslamın din ve Tanrı karşıtlarınca

palazlandırılmaya çalışılması (Fetö,Cübbeli,tarikatlar ,Imamhatibler,nurcular,reformistler,Laikler veya laik takliti yapan,iblisin sırtını sıvazlayanlar  aracılığıyla ) Kuran' ın "iblis" in vahyi olduğu düşüncesini destekliyor.

İblisin "dinine" sahip çıkması gayet normal.1400 sene önce ki İblis hiç değişmedi.tarzı aynı ; alay ediyor,tuzak kuruyor,kafa karıştırıyor.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 saat önce, fezadabirtürk yazdı:

Dünyanın yuvarlak olduğu Hint Kutsal Metinlerinde bile yazar.dolayısıyla Kuran yazarı /yazarları /ekibi "Kutsal kitap yazacağız dünyanın canına okuyacağız" diye yola çıkmışsa bu metinlerden,hiç değilse bu metinlerin etkilendiği coğrafyalardan /kitaplardan,toplumlardan,söylentilerden haberdar ve etkilenmiş olmalı .dünyanın düz olmadığı 3000 yıl öncede biliniyordu...

Allah "alay eden "dir.

bana ve buna göre Allah dünyanın yuvarlaklığı konusunda muğlak konuşarak /dünyanın düz olduğunu ima edip suskun kalarak müslümanları tuzağa düşürüp aldatmak istemiştir,çünkü Allah "tuzak kuranların en hayırlısıdır "...

Aynı" alay "ve "tuzak"  bu günde deneniyor olabilir.

internet aleminde dünyanın düz olduğunu ima edip "biz öyledir demiyoruz,delilleri ortaya koyup,tercih hakkını size bırakıyoruz " "diyenlerle karşılaşmaya başladık.

Allahın "muğlak"  tarzına ne kadar benziyor değil mi ? Bu gün de müslümanlar "tevil" ederek dünyanın yuvarlak olduğunu ayetlerle delillendirmeye çalışıyorlar.1000 sene öncede aynı Kuran' a inananlar dünyanın duz olduğunu savunuyordu.

Allah'ın  "iblis" olabileceğine dair pek çok kanıt öne sürmüştüm.İblis varsa eğer,İblis hala hayatta,diri ve toplulukları yönetiyor ,insanlara dikte ediyor olmalı.

Türkiye' de İslamın din ve Tanrı karşıtlarınca

palazlandırılmaya çalışılması (Fetö,Cübbeli,tarikatlar ,Imamhatibler,nurcular,reformistler,Laikler veya laik takliti yapan,iblisin sırtını sıvazlayanlar  aracılığıyla ) Kuran' ın "iblis" in vahyi olduğu düşüncesini destekliyor.

İblisin "dinine" sahip çıkması gayet normal.1400 sene önce ki İblis hiç değişmedi.tarzı aynı ; alay ediyor,tuzak kuruyor,kafa karıştırıyor.

Kur'an'da Dünya düz değildir. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 16.07.2019 at 08:55, novahidro yazdı:

Sizler aynısınız. :) Kaç yıllık Araplar çözememiş olayı, biz çözüyoruz kelime anlamlarını.

Kim dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ederse küfür ve delalete düşmüş olur. Çünkü bu iddia hem Allah'ın, hem Kur'an'ın, hem Peygamber'in reddidir. Bunu iddia eden kişi tövbeye davet edilir. Ederse ne ala! Aksi takdirde kafir ve dinden dönmüş bir kişi olarak öldürülür ve malı da Müslümanlar'ın hazinesine katılır. 

Eğer ileri sürdükleri gibi dünya dönüyor olsaydı ülkeler, dağlar, ağaçlar, nehirler, denizler bir kararda kalmazdı. İnsanlar batıdaki ülkelerin doğuya, doğudaki ülkelerin batıya kaydığını görürlerdi. Kıble'nin yeri değişir, insanlar kıbleyi tayin edemezlerdi. Velhasıl bu iddia sayması uzun sürecek birçok nedenden dolayı batıldır..." 

 

Yok zaten adamlar biliyor ne olduğunu ?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 10.07.2019 at 14:50, KuranMumini2698 yazdı:

Ateistler vb kişiler tarafından Kur’an’da Dünya’nın düz olduğunu söylüyorlar. Ateistler’in kullandıkları ayetler şunlardır;

 

Bugün halen bilimsel olarak dünyanın şekli halen çözülmemiş olsaydı, hatta Nasa deseydi ki "biz dünyanın şeklini çözdük. Saatteki hızını, yönünü ve çapını bile çözdük 2 ay sonra açıklayacağız ama din kitaplarına göre de bu bilgilere ilişkin yorumları görmek istiyoruz" deseydi,  öylece apışıp kalırdık değil mi?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Güneş'in kumul tepeleri ardında battığını görünce, Güneş'in çamura/balçığa battığını sanan Çöl Bedevilerine göre Dünya tabii ki düzdür.

 

Kuran'ın Allah'ı bile "Yeryüzü sallanmasın diye, (Tahtaya çivi çakar gibi) Dağları yere çaktık" diyorsa Kuran'a göre Dünya kesinlike düzdür.

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
19 dakika önce, 322 yazdı:

Güneş'in kumul tepeleri ardında battığını görünce, Güneş'in çamura/balçığa battığını sanan Çöl Bedevilerine göre Dünya tabii ki düzdür.

 

Kuran'ın Allah'ı bile "Yeryüzü sallanmasın diye, (Tahtaya çivi çakar gibi) Dağları yere çaktık" diyorsa Kuran'a göre Dünya kesinlike düzdür.

 

 

dağlar  güneş etrafında  dönerken  dünyanın  yalpalanmasini  engelleyen  Allah'ın  bahsettiği  gibi  çaktığı  şeydir. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
14 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

dağlar  güneş etrafında  dönerken  dünyanın  yalpalanmasini  engelleyen  Allah'ın  bahsettiği  gibi  çaktığı  şeydir. 

 

IMG-20190819-145304.jpg

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...