Jump to content
Kindi

İslam ve Kölelik

Recommended Posts

Ateistlerin  İslama yönelttiği tenkitlerden birisi de şüphesiz kölelik mevzusudur . Yaklaşık 2005 yılından beridir bu forumda değişik zamanlarda ve değişik rumuzlar da bulundum. Bu konu sık sık müzakere edildi.

 Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki tarihi incelediğinizde kölelik İslamiyet gelmeden önce Arap yarım adasında ve Dünyanın değişik coğrafyalarında uygulanan bir sistemdi. Köleliği İslam getirmemiştir. 

 

Dünyadaki değişik coğrafyalara baktığımızda köleliğin birden fazla sebebi vardır.

1-Savaşlar: Savaşlarda esir alınan insanlar köleleştiriliyorlardı.

2-Doğuştan Kölelik: Eğer bir kişinin anne ve babası köle ise çocukluğundan itibaren kişi köle olarak kalıyordu

3-Suç işlemek: İnsanlara işlediği suçlardan dolayı  ceza olarak köleleştirme uygulanıyordu.

4-Borcunu ödeyememe

5- Baskınlar: Özellikle cahiliyye dönemi Arapların da kabileler arası yaygın olan gece baskınları düzenlenip çocuklar kadınlar kaçırılıp köleleştiriliyordu.

6- Ticaret: Ülkelerarası köle ticareti yapılıyordu

 

İslamiyet geldiği dönemde o dönemin bir uygulaması olan köleliğin içinde buldu kendisini, sosyolojik bir gerçeklik olan köleliği bir anda kaldırmak kolay bir hadise değildi. Köleliği bir anda kaldırsan da pratikte kalkacak bir mesele değildir çünkü İslam toplumunun dışında herkes köleliği uyguluyordu. Senin hürriyetine kavuşturduğun köleleri başkalarının yeniden köle yapması durumu vardı. Amerika da kölelik kanunen kaldırılsa da pratikte kölelik kalkmamıştır. Sosyoloji gereği mümkün değildir. Özgürlüğünden mahrum insanlar bir anda özgür bırakıldıklarında hayata tutunmaları zor olacaktır. Nitekim Amerika da da öyle olmuştur. Serbest bırakılan köleler yeniden efendilerinin yanlarında gelmiştir. Kimileri sosyal hayatta tutunamayıp intihar etmiştir. Kimileri de kötü yollara sapmıştır. Bugünkü Amerika da içerisine polisin bile giremediği zenci mahalleleri bunun sadece küçük bir örneğini göstermektedir.

 

Peki İslamiyet kölelikte nasıl bir strateji izlemiştir?

 

Öncelikle kendisi köleliğin uygulandığı bir toplumda bulduğu için bunu sosyolojik bir gereklilik olarak kabul etmiştir. Köleliğin yukarıdaki saydığımız sebeplerini sadece savaş sebebine indirmiştir. Düşman taraf senin esirlerini köleleştirdiği için sende köleleştirmek zorunda kalmaktaydın mütekabiliyet gereği  .  Savaş dışındaki bütün sebepler yasaklanmıştır. Asr-ı Saadet sonrası Osmanlıda yanlış uygulamalar gerçekleşse de köle ticaretiyle ilgili bunun İslamla bir alakası yoktur.

 

İslamiyet savaş sebebiyle edindiği köleleri ve geldiği dönemde içinde bulduğu köleleri yetiştirmiş toplumsal hayata hazırlamış ve azad etmiştir. Eğer bunu yapmadan serbest bıraksaydı savaş sonucu elde ettiği köleler tekrar yurtlarına dönüp savaşacaktı , diğer ellerindeki İslamiyet öncesi bulunan kölelerde toplumsal hayatta tutunamayıp başkaları tarafından köleleştirilecekti.

 

Bütün bunların yanında İslamiyet Dünyadaki kölelik algısını yıkarak , köleyi sofrasına almayı ona yediğinden yedirmeyi ve içtiğinden içmeyi , giydiğinin aynısını giydirmeyi(Hadis) bir kural olarak getirmişti. Bununla birlikte  Dünyada köleliğe karşı olan uygulama ve gelenekler yıkılmıştı. Aynı şekilde köleye kölem diye hitap etmeyi yasaklayıp ona evladım demeyi bir kural olarak getirmişti. 

 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere İslam köleliği bir sosyolojik gereklilik olarak ele aldı ve köleleri topluma kazandırmak için onu kendi içinde yetiştirdi ve azat etti.  İslam Dünyasında yetişmiş olan birçok komutan, idareci ve öğretmenler köle kökenli kişilerden oluşmaktadır. Zeydin ordu komutanı olması , Zeydin oğlunun da ordu komutanı olması, Hz.Ömerin bir yere sefere giderken kölesiyle sırayla deveye binmesi ve şehre geldiklerinde devenin üstündeki köleyi Ömer sanmaları bir sürü örnekten sadece birkaçıdır. ( Bununla ilgili örnekleri fazlasıyla bu başlık altında isteyene anlatabilirim )

 

 

Kuranda köleleştirin diye hiçbir ayet bulunmamaktadır. 

 

İslamiyet köleliği sona erdirmek için azatlık müessesesi getirmiştir. İslamda bir köle hangi sebeplerle azat ediliyordu.

 

1-Sevap kazanmak maksadıyla gönüllü olarak köle azat etmek  

 

Kuranda Beled Suresinde köle azat etmek Allaha yaklaşmask için vesile kılınmış büyük bir sevap olarak teşvik edilmiştir.

 

Fakat o , sarp yokuşlu aşamadı .

O sarp yokuş nedir , bilir misin?

Köle azat etmek

Veya açlık gününde yakını olan bir yetimi 

Yahut aç-açık bir yoksulu doyurmaktır. (Beled Suresi -11,16)

 

İyilik yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmekten ibaret değildir. Asıl iyilik Allaha Ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygambere inanan, Allah sevgisiyle yakınlarına, yetimlere, yoksullara , yolda kalmışlara, dilenenlere ve köle ile esirleri kurtarma uğrunda malını harcayanın yaptığı iyiliktir. (Bakara 177)

 

2-Güneş ve Ay tutulması :

 

Hz.Muhammed Ay ve Güneş tutulmaları sırasında köle azat etmeyi tavsiye etmiştir.(Buhari, Küsuf,11),

 

3-Oruç kefareti:

 

Hz. Muhammed Ramazanda orucunu bilerek bozan kişiden köle azat etmesini eğer bunu yapamıyorsa 2 ay oruç tutmasını veya altmış fakiri doyurmasını hadislerinde belirtmiştir.

 

4-Zıhar kefaleti:

 

Arap yarımadasında İslam gelmeden önce zıhar denilen bir adet vardı. Bir kimse karısına kızdığında yada onu istmediğin de 'senin sırtın bana anamın sırtı gibi .' ifadeler kullanıyordu. Bu olaydan sonra hanımıyla ilgilenmiyor hanımına erkeklik görevini yerine getirmiyordu . Bu kadın başka kimseyle de evlenemiyordu. İşte Kuran bu adeti kaldırıyor bunu yapan kişinin köle azat etmesini kefaret olarak ön şart koşuyordu (Mücadele 58/3-4)

 

5-Katil Kefareti:

 

İslamiyete göre Hata ile bir insanı öldüren kişi ölen kişinin yakınlarına diyet ödemek mecburiyetinde ve bu günahını Allah katında silmek içinde köle azat etmek zorundadır eğer bunu da yapamıyorsa günahına kefaret olarak 2 ay oruç tutmalıdır ( Nisa 4/92)

 

6-Yemin Kefareti:

 

Bilerek yeminini bozan kimsenin kefareti on fakiri doyurmak veya giydirmek veya bir köle azat etmektir.(Maide 5/89)

 

7- Mükatebe yoluyla azat:

 

Bu sisteme göre köle efendisiyle hürriyetine kavuşma anlaşması yapar. Efendisiyle belli bir bedel üzerinde anlaşır . Efendisi köleyi hürriyetine kavuşturur. Daha sonra köle çalışarak taksit taksit bu bedeli öder. 

 

Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden "mükâtebe" yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah (onları) çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.(Nur Suresi 33)

 

Berire,Selamın Farisi, Ebul  Müemmil bu şekilde hürriyetlerine kavuşturulmuşlardır.

 

Mükatebeye göre efendi kölesi ile yaptığı bu anlaşmayı tek taraflı bozamaz , kölenin aleyhine ağrılaştırıcı şartlar koyamaz.

 

8-Ümmü veled olma: 

 

Eğer bir kişinin cariyesinden çocuğu olursa cariye artık hürdür.

 

9- Yakın akrabanın mülkiyetine sahip olma:

 

bir kimse aralarında evlenme yasağı olacak kadar yakın akrabalığı bulunan bir köleyi edinirse o köle derhal hür olur:

''Kim zu-rahm mahrem birisine malik olursa o hürdür.''(Ebu Davut,ıtk,7-Tirmizi ahkam,28)

 

10- Kölenin İslam ülkesine sığınması :

 

Müslümanlarla savaş halinde bulunan bir ülkedeki köle İslam ülkesine sığınırsa müslüman olduğu andan itibaren hürdür. Hayber de bir Yahudi bu şekilde hürriyetine kavuşmuştur. Taif savaşında  40 kadar köle bu kuraldan yarasrlanarak hürriyetlerine kavuşmuşturlar.

 

11-Devletin Azat görevi :

 

Hz.Osman zamanına kadar zekatlar devlet tarafından toplanırdı ve Kuranda belirtilen zümrelere devlet eliyle dağıtılırdı. Kuranda zekatın verileceği gruplar arasında özgürlüğüne kavuşturulması için köleler sayılmıştır. Devlety topladığı zekatların bir kısmını kölelere vererek onların hürriyetlerini elde etmesine yardımcı olmaktadır. Hz.Ömer zamanında bu uygulama sayesinde köle kalmamıştı.

 

Sadakalar (zekâtlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm'a ısındırılacak olanlarla, (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Tevbe 60)

 

12- Köleyi Dövme:

Muaviye Bin Süveyd  anlatıyor: Bizim bir azatlımıza tokat attım ve kaçtım. Babam azadlıyı da beni de çağırdı. ''Misilleme yap.'' dedi. Hizmetçi beni affetti. Bunun üzerine Babam şu olayı aktardı : Biz Resulullah zamanında tek bir cariyeye sahiptik. Ona birimiz  tokat vurdu. Bu hadise Peygamberimizin kulağına gitti. ''Onu azat edeceksiniz.'' diye emir buyurdu.(Müslim,Eyman,31-Tirmizi Nuzur ,14-Ebu Davut Edep, 133)

 

13- Evlenme yoluyla Hürriyetine kavuşması :

 

Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.(Nur 32)

 

Görüldüğü gibi İslamiyet geldikten sonra elinde bulduğu köleliği bu şekilde yöntemlerle eritmeye çalışmıştır. Köleliğin sebebini sadece savaş esirlerini mütekabiliyet gereği köleleştirme yoluyla bire düşürmüş , köleyi eğitme aynı sofrada oturma ,evladım deme, yediğinden yedirme ve giydiğinden giydirme yoluyla, evladım,oğlum deme yoluyla Dünyadaki yerleşik olan köle anlayışını geleneğini yıkmış. Köleleri bir fert olarak kabul etmiş onları hürriyetleri sonrası ki döneme hazırlamıştır. Savaş esirlerini hapsilerde tutma ,esir kamplarında tutma gibi yöntemlere başvurmamıştır. Evini kölelere açmış yukarıda bahsettiği gibi onlara birey olmayı öğretmiştir. Köle edinen kimseler evlerinde kölelere yediğinden yedirip giydiğinden giydirerek bir maddi külfete girmiştir. Meşhur bir yazarın dediği gibi İslamda köle almak köle olmaktır.

 

devam edecek ...

 

 

 

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam köleliği onaylayan, meşrulaştıran bir dindir, bu o kadar açık ki, bunu tartışmak bile abes aslında.

 

Nur 33. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. 

 

Mukatebe, köle veya câriyenin bir bedel karşılığında hürriyetini elde edebilmesi için efendisiyle anlaşmasını ifade eder.

 

Ayete göre sahibi ile köle arasında mukatebe yapmanın birinci şartı sahibinin kölede bir hayır görmesidir yani iş tamamen sahibin keyfine bırakılmıştır. Eğer sahibin keyfi olursa ve kölede bir hayır görürse köle hürriyetini kazanmak için sahibine belli bir ücret ödemek zorundadır.

 

Nisa 92. Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir.

 

Bu ayete göre ise kölelin müslüman olması bile kölelikten kurtulmasına yeterli değil. Ancak sahibi yanlışlıkla başka bir müslümanı öldürecek ki hür oalbilsin, o da diğer müslüman köleler arasından şans kendisine gülerse.

 

Sırf bu iki ayet bile bunun apaçık bir kanıtıdır. Köle azat etme işi de İslam'ın köleliğe karşı olmasından değil, yanlış yapan müslümanları cezalandırmaktır yani köle azat etmek bir cezalandırma yoludur. Köleliği kabul etmeyen bir sistemde köle azat etme diye bir şey olmaz, ancak köleliği kabul eden bir sistemde azat etme diye bir metod olur. Köleliğe karşı olan bir sistem insanların hürriyetini şartlara bağlamaz, müslümanların hata yapmasını beklemez, bir cezalandırma metodu olarak kullanmaz, direkt kölelik yasaktır der, köle edinene de, alıp satana da, ticaretini yapana da, insanları köleleştirenlere de en ağır cezaları verir.

 

1. Kuran'da kölelik ve cariyelik yasaktır diye bir ayet var mı?

2. Köle ve cariye edinenlere, alıp satanlara, ticaretini yapanlara ceza verilmesini söyleyen bir ayet var mı?

 

Laf salatasını, goygoyu bırakıp bize bu ayetleri gösterin, gösteremiyorsanız bari dürüstçe, mertçe evet, islam köleliği onaylar deyin gitsin. Ne kıvırıp duruyorsunuz?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
28 dakika önce, sağduyu yazdı:

İslam köleliği onaylayan, meşrulaştıran bir dindir, bu o kadar açık ki, bunu tartışmak bile abes aslında.

 

Nur 33. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. 

 

Mukatebe, köle veya câriyenin bir bedel karşılığında hürriyetini elde edebilmesi için efendisiyle anlaşmasını ifade eder.

 

Ayete göre sahibi ile köle arasında mukatebe yapmanın birinci şartı sahibinin kölede bir hayır görmesidir yani iş tamamen sahibin keyfine bırakılmıştır. Eğer sahibin keyfi olursa ve kölede bir hayır görürse köle hürriyetini kazanmak için sahibine belli bir ücret ödemek zorundadır.

 

Nisa 92. Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir.

 

Bu ayete göre ise kölelin müslüman olması bile kölelikten kurtulmasına yeterli değil. Ancak sahibi yanlışlıkla başka bir müslümanı öldürecek ki hür oalbilsin, o da diğer müslüman köleler arasından şans kendisine gülerse.

 

Sırf bu iki ayet bile bunun apaçık bir kanıtıdır. Köle azat etme işi de İslam'ın köleliğe karşı olmasından değil, yanlış yapan müslümanları cezalandırmaktır yani köle azat etmek bir cezalandırma yoludur. Köleliği kabul etmeyen bir sistemde köle azat etme diye bir şey olmaz, ancak köleliği kabul eden bir sistemde azat etme diye bir metod olur. Köleliğe karşı olan bir sistem insanların hürriyetini şartlara bağlamaz, müslümanların hata yapmasını beklemez, bir cezalandırma metodu olarak kullanmaz, direkt kölelik yasaktır der, köle edinene de, alıp satana da, ticaretini yapana da, insanları köleleştirenlere de en ağır cezaları verir.

 

1. Kuran'da kölelik ve cariyelik yasaktır diye bir ayet var mı?

2. Köle ve cariye edinenlere, alıp satanlara, ticaretini yapanlara ceza verilmesini söyleyen bir ayet var mı?

 

Laf salatasını, goygoyu bırakıp bize bu ayetleri gösterin, gösteremiyorsanız bari dürüstçe, mertçe evet, islam köleliği onaylar deyin gitsin. Ne kıvırıp duruyorsunuz?

 

bu son iki sorunun cevabı eğer okuduysan yukarıda var. Savaş olduğundan dolayı savasş sebebiyle mütekabiliyet gereği tamamen kaldırmamıştır. Fakat azatlık yöntemiyle eritmiştir. Peygamberin ve dört halifenin döneminde köle ticareti yapılmamıştır. Irak gibi fethedilen yerlerde halk köleleştirilmeyip zımni statüsüne sokulmuş ve topraklarını vergi verme karşılığında işlemişlerdir. Hz.Ömer döneminde yukarıdada bahsettim tevbe suresindeki 60.ayetin uygulanmasıyla köle kalmamıştır. 

 

Peygamber döneminde bile savaşlarda sadece kureyza dışında köleleştirme olmamıştır. Kureyzada sahipsiz kalan kadın ve çocukların hepsi hürleşmiştir. 

 

Bedir,Uhur ve Hendekte bir tane köleleştirme vakası yoktur.

Mekke fethinde bugün serbestsiniz sizi kınama yoktur denilerek her türlü zulmü yapan kişilere bile dokunulmamış 

 

Taif ve müstalik gazvelerinde ,Huneynde bir sürü esir özgürlüğüne kavuştuurlmuştur.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
7 saat önce, Kindi yazdı:

İslamiyet geldikten sonra elinde bulduğu köleliği bu şekilde yöntemlerle eritmeye çalışmışr.

Atma Şaban. 

Tersine İslam sonrası Araplar köle ticaretinin dibine vurmuşlardır. Aç da tarih oku biraz. Afrika’nın canına okumuşlardır.

 

Neymiş, Araplar köleliğin kaldırılmasını kaldıramazmış da Allah da bu yüzden çekinip bir türlü yasaklayamamış, mantığınızı öpeyim sizin.

 

Muhammedin köleleri..

 

KADIN KÖLELERİ (Cariyeleri)

1-- Emetullah: Sadece hizmetçi olarak gösteriliyor

2-- Ümeyme : Muhammed'in abdest alma işlerine bakıyor

3-- Bereket (Ümm-ü Eymen) : Muhammed'e babasından miras olarak kalmış ve ona dadılık yapmış. Muhammed onu Zeyd b. Harise ile evlendirmiş ve ondan Üsame'yi doğurmuştur. İlginç olan Ümmü Eymen'in Zeyd ile evlendiğinde oldukça yaşlı olmasına rağmen ondan bir çocuk dünyaya getirmesi. Zeyd yaşlı hanımı Ümmü Eymen'den nasıl bir çocuk yaptı anlamak mümkün değil. Çünkü Ümmü Eymen Muhammed'e dadılık yapmış . Muhammed onun için "annemden sonraki annem" demiş. Zeyd Muhammed'in üvey oğlu, Ümmü Eymen'de annesi gibi kabul ettiği baba mirası köle-dadısı. Aradaki yaş farkı had safhada...

4-- Hadra : Hakkıda fazla bilgi yok. Azad edildiği söyleniyor

5-- Huleysa: Muhammed'in hanımı Hafza'nın mevlâsı (bu kelime bazı yerde köle bazı yerde azadlı köle veya hizmetçi, sırdaş, dost vb. anlamlar veriyor)

6-- Havle: Muhammed'in hizmetçisi (evinini süpürüyormuş)

7-- Rezine (veya Ruzeyne): Muhammed'in Hayber'de ganimet olarak esir alıp evlendiği yahudi asıllı eşi Safiyye'ye ait. Birinci sıradaki Emetullah'ın annesi aynı zamanda.

8-- Radva: Hakkında bilgi yok sadece isim olarak geçmiş

9-- Saibe: Bilgi yok..

10--Sedise: Hafza'ya ait olduğu söyleniyor

11--Sellâme : Muhammed'in cariyelerinden Marya'dan olan oğlu İbrahim'e dadılık yapmış

12--Selmâ: Muhammed'in bir defada azad ettiği dört kölesinden birisi. İbn-i Kesir'e göre aile içinde önemli bir yeri varmış. İyi bir ahçıymış ve Muhammed ile çarşıya da çıkarmış. Hakkında geniş bilgi var ama burada yazmaya gerek yok.

13--Şirin el-Kopti: Muhammed'in çocuk yaptığı cariye Marya'nın kızkardeşi. Mısır kralı Muvakkıs tarafından hediye olarak gönderildi. Muhammed de onu ünlü şairi Hasan b. Sabit'e hediye olarak vermiş.

14--Unkûde: Aişe'ye ait bir cariye

15--Meymune bint Sad: Muhammed'in azadlı cariyelerinden. Pek çok hadis rivayet etmiş

16--Meymune bint Uneyse : Muhammed'in azadlı cariyelerinden

17--Dumayra : Muhammed'in bir defada azad ettiği dört kölesinden birisi.

18--Ümm-ü Ayyaş: Muhammed onu Osman ile evlendirdiği kızına vermiş.

19- Meymune b. Ebi Abis: Bilgi yok

20--Marya el-Kopti (zevce cariye): Mısır kralı Muvakkıs tarafından hediye edildi. Muhammed'in zevce-cariyesi ondan bir çocuğu oldu adı İbrahim.

21- Nefise (zevce-cariye): Muhammed bir ara Zeyneb'ten üç aylığına ilişkiyi kesiyor. Üç ay sonra onunla barışınca Zeyneb kendisine bu cariyeyi hediye ediyor. Bu cariyenin güzelliğinden dolayı Muhammed ona "nefis" anlamına gelen "nefise" (yani 'nefis'in dişil olanı) ismi veriyor .Muhammed onu cinsel amaçlı olarakta kullanıyordu.

22- Cemile (zevce-cariye): Bir harpte ganimet olarak hissesine düşüyor ama hangi harp olduğu belli değil imiş (Bence Kureyza esirleri arasındaydı) Muhammed onu da cinsel ihtiyaçları için kullanıyordu. Tarihçiler bu konuda ittifak etmişlerdir.

Not 1: Kureyza baskınında Muhammed Kureyza kabilesinin erkeklerinin boyunlarını vurdurmuş kadınlarınıda esir almıştı. Muhammed'in payına 1/5 humus hissesi olarak 150-200 civarında kadın ve çocuk ganimet olarak düşmüş Muhammed de onları Şam esir pazarında sattırıp onların parasıyla savaş için at ve silah almıştır. (Not: Anneler ve çocukları ayrı ayrı satılmış ve çocuklar hem annesiz bırakılmış hem de köle olarak meçhul bir yaşama itilmiştir; akîbetleri bilinmemektedir. Zannımca ufak yaştaki kız çocukları yeni sahiplerinin cinsel istismarına uğramıştır.)

Not 2: Kureyza'da esir alınan Reyhane'yi bu listeye dahil etmedim çünkü onu Muhammed'in hanımları listesine ekleyeceğim. Tabii Reyhane'nin cariye olarak m kaldığı yoksa Muhammed'in hanımı mı olduğu daima tartışmalı bir konu olmuştur. Prof. Celal Yeniçeri onu zevce-cariye olarak değerlendirmiş.


ERKEK KÖLELERİ

1-- Usâme: Zeyd'in oğlu. Bu listeye dahil edilmeyebilir. (Prof. Celal Yeniçeri almış) tabii Zeyd yaşlı hanımı Ümmü Eymen'den nasl bu çocuğu yaptı anlamak mümkün değil. Muhammed son günlerinde Usame'yi islam orduları başkomutanlığına getirdiğinde yaşı 18-19 idi.

2-- Eslem: Gazvelerde Muhammed'in eşyalarını taşıyormuş.

3-- Enese b. Ziyad: Bedir ve Uhud harbinde Muhammed'in mevlası olarak yer almış

4-- Eymen : Ümmü Eymen'in oğlu Usame'nin anadan bir kardeşi .Muhammed'in abdest suyunu hazırlarmış. Hüneyn savaşında ölmüş

5-- Bâzam : Bilgi yok. Adı Tahman olarak da geçiyormuş

6-- Sevbân: Seferde olsun pazarda olsun Muhammed'in yanından hiç ayrılmazmış. Daha sonra Humus şehirne yerleşmiş ve Hicri 54 yılında orada vefat etmiş.

7-- Huneyn: O da Muhammed'in abdest alma işlerine yardımcı olur ve su temin edermiş. Ondan kalan suyu da sahabeye takdim edermiş.

8-- Zekvân: Bilgi yok..

9-- Râfi (Ebu Râfi): Muhammed'in Benü Nadir arazilerindeki kahyası olarak görev yapmış.MuhammedE turfanda meyve ve zebzeyi buradan o getirirmiş

10- Rebâh: Muhammed'i ziyaret edenlerle ilgilenirmiş.

11- Ruveyfa: Kendisi hakkında bilgi yok.

12- Zeyd b. Harise: Çok aşina olduğumuz bir isim. Kuran'da bile ismi geçiyor. Muhammed'in hanımı Zeyneb'i aldıktan sonra sürekli komutan olarak sefere çıkarttığı eski kölesi, sonraki üvey oğlu ve başkumandanı

13-- Zeyd Ebu Yesâr : Bilgi yok

14-- Sefîne: Muhammed'n hanımı Ümmü Seleme'nin kölesi. Asıl adı Mehran. Muhammed'e hizmet etmesi şartı ile Ümmü Seleme onu azad etmiş. Gazve ve seriyyelerde eşyaları onun sırtına yüklerlermiş.

15-- Selmanu'l Farisi: Muhammed onu ehl-i beytine dahil etmiş. Hendek savaşında hendek kazılması önerisi ondan gelir. Oldukça ünlü bir isimdir. Heryerde detaylı bilgi bulabilrisiniz.

16-- Şakrân : Muhammed'e babasından miras olarak kalmıştır. Mureysi (Ben-i Mustalık) gavzesinde elde edilen ganimetlerden yolda dökülenleri toplamakla görevlendirilmiş.

17-- Dumayra: Cahilliye öneminde köle yapılmış. Muhammed onu satın alıp azad etmiş.

18-- Tahmân (Mervan): Muhammed'in Hayber'deki arazilerine bakan kahya-kölesi

19-- Ubeyd: Bilgi yok

20-- Fadâle Yemani: İsmi İbn Hazm tarafından halife II. Ömer için hazırlanan listede geçiyormuş.

21-- Kafîz: Bilgi yok

22-- Kirkere: Savaşlarda Muhammed'in eşyalarını taşıyormuş. Ganimetlerden elbise çaldığı için Muhammed trafından cehennemlik olarak etiketlenmiş.Sahih hadis kaynaklarında geçer bu olay.

23-- Keysan: Muhammed'in azadlı kölesi. Muhammed onu azad ettikten sonra mevlası olarak zekattan bir şe yiyemeyeceğini söylemiş.

24-- Mebur el-Kopti: Mısır kralı Mukavkısın Muhammed'e hediye ettiği 3 kardeşten erkek olanı.

25-- Midam: Hayber ganimetlerinden mal aşırması nedeni ile Muhammed tarafından ölüm cezasına çarptırılmış ve cezası infaz edilmiştir.

26-- Nâfi: Bilgi yok

27-- Nufay: Cemel ve Sıffın harplerine katıldığı söyleniyor ama Muhammed'in yanındaki pozisyonu belli değil.

28-- Vâkıd: Bilgi yok

29-- Hürmüz Ebû Keysân: Bedr savaşına katılmış. Muhammed onu azad etmiş ve zekat malından yiyemeyeceğini söylemiş

30-- Hişâm: Bilgi yok

31- Yesâr: Gatafan ve Süleym harbi sırasında Muhammed'in eline geçmiş. Güzel namaz kıldığı için Muhammed onu azad etti. Muhammed'in zekat sürülerinin çobanlığını yapıyordu. Ureyne kabilesinden bazı kimseler tarafından gözleri oyularak vahşice öldürülmüş daha sonra da Muhammed onlara misilleme olarak aynı işleme taabi tutmuştur. (Not: Maide 33 ayetinin bu olay nedeni ile indiği (!) söylenir)

32-- Ebû el-Hamrâ: Muhammed'in hizmetçisi olarak geçiyor ama ne hizmetinde bulunduğu belirtilmiyor.

33-- Ebû Seleme: Muhammed'in çobanı

34-- Ebû Safiyye : Bilgi yok

35- Ebû Dumayra: Daha önce adı geçen Dumayra'nın babası. Cahilliye döneminde köle yapılmış ve daha sonra Muhammed tarafından satın alınmıştır.Muhammed daha sonra onu ehl-i beytine almıştır.

36- Ebû Ubeyde : Azadlı köle. Ahçılık yapıyormuş

37-- Ebû Asîb: Azadlı köle olarak geçiyor.

38-- Ebû Kebşe Süleym el-Enmârî: Uhud ve sonraki diğer harplere katılmış. Muhammed'den çokca hadis rivayet etmiş.

39-- Ebû Muveyhibe: Ben-i Mustalık gazvesinde Aişe'nin devesini sürenlerden. Zannımca o da Aişe'nin kölesi idi. Muhammed onu daha sonra azad etmiştir.

Hürlerden hizmetçileri

1--Enes b. Malik 2--Esla b. Şerîk 3--Esma b. Harise 4--Bukeyra 5--Bilal b. Rebâh el Habeşî 6--Habbe ve Sevâ 7--Zu-Mıhmar 8--Rabî'a b. Ka'b el-Eslemi 9--Sa'd 10--Abdullah Revâha 11--Abdullah b. Mesûd 12--Ukbe b. Âmir 13--Kays b. Sa'd 14--Mugîra b. Şu'be 15--Mikdâd b. Esved 16--Mûhacir 17--Ebu's-Sehm 18- Ebu Bekr : İlginç ama İbn Kesir onu da Muhammed'in hizmetçisi olarak göstermiş

Toplam: 22+ 39+18 =79 köle

Bu konuda en geniş bilgi İbn Seyyidi'n-Nas (Seyiddünnas)'da. Toplam 53 erkek köle 15 cariye ve 18 sahabelerden hür hizmetçi ismi geçiyormuş. (Bu bilgi Arif Tekin'de geçiyor) İbn-i Kesir'in (el-sira) siretinde de Muhammed'in kölelerinin 40 kadarınının ismi hayat hikayesi dahil verilmekteymiş. İbnu'l Kayyum da ise 45 köle ismi geçiyormuş. İbn Sad (ö. 230) ise sadece 17 köleden bahsediyormuş. Ayrıca; Hammâd (ö 267 h. )---Teriketû'n Nebi Hakim-Müstedrek Moğultay-el-İşare İbnu'l Cevzi-Telkih bu konuda kaynaklar arasında.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
8 saat önce, sağduyu yazdı:

İslam köleliği onaylayan, meşrulaştıran bir dindir, bu o kadar açık ki, bunu tartışmak bile abes aslında.

 

Nur 33. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. 

 

Mukatebe, köle veya câriyenin bir bedel karşılığında hürriyetini elde edebilmesi için efendisiyle anlaşmasını ifade eder.

 

Ayete göre sahibi ile köle arasında mukatebe yapmanın birinci şartı sahibinin kölede bir hayır görmesidir yani iş tamamen sahibin keyfine bırakılmıştır. Eğer sahibin keyfi olursa ve kölede bir hayır görürse köle hürriyetini kazanmak için sahibine belli bir ücret ödemek zorundadır.

 

Nisa 92. Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir.

 

Bu ayete göre ise kölelin müslüman olması bile kölelikten kurtulmasına yeterli değil. Ancak sahibi yanlışlıkla başka bir müslümanı öldürecek ki hür oalbilsin, o da diğer müslüman köleler arasından şans kendisine gülerse.

 

Sırf bu iki ayet bile bunun apaçık bir kanıtıdır. Köle azat etme işi de İslam'ın köleliğe karşı olmasından değil, yanlış yapan müslümanları cezalandırmaktır yani köle azat etmek bir cezalandırma yoludur. Köleliği kabul etmeyen bir sistemde köle azat etme diye bir şey olmaz, ancak köleliği kabul eden bir sistemde azat etme diye bir metod olur. Köleliğe karşı olan bir sistem insanların hürriyetini şartlara bağlamaz, müslümanların hata yapmasını beklemez, bir cezalandırma metodu olarak kullanmaz, direkt kölelik yasaktır der, köle edinene de, alıp satana da, ticaretini yapana da, insanları köleleştirenlere de en ağır cezaları verir.

 

1. Kuran'da kölelik ve cariyelik yasaktır diye bir ayet var mı?

2. Köle ve cariye edinenlere, alıp satanlara, ticaretini yapanlara ceza verilmesini söyleyen bir ayet var mı?

 

Laf salatasını, goygoyu bırakıp bize bu ayetleri gösterin, gösteremiyorsanız bari dürüstçe, mertçe evet, islam köleliği onaylar deyin gitsin. Ne kıvırıp duruyorsunuz?

adam  ne güzel  açıklamalar yapmış  yine  itiraz  etmişsiniz.Islam. köleliği  onaylar  çünkü  toplumsal  bir  olgu  buna  itiraz  yok  zAten.Fakat  yaptığı  faaliyetlerle  köleliği  kaldırdığını  yavaş  yavaş  belli  ediyor.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
24 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Fakat  yaptığı  faaliyetlerle  köleliği  kaldırdığını  yavaş  yavaş  belli  ediyor.

Köleliği kaldırmaz, onaylar dedik.

Şunu soralım.

İslama göre köleni öldürürsen ceza alırmısın?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
8 hours ago, Kindi said:

 

bu son iki sorunun cevabı eğer okuduysan yukarıda var. Savaş olduğundan dolayı savasş sebebiyle mütekabiliyet gereği tamamen kaldırmamıştır. Fakat azatlık yöntemiyle eritmiştir. Peygamberin ve dört halifenin döneminde köle ticareti yapılmamıştır. Irak gibi fethedilen yerlerde halk köleleştirilmeyip zımni statüsüne sokulmuş ve topraklarını vergi verme karşılığında işlemişlerdir. Hz.Ömer döneminde yukarıdada bahsettim tevbe suresindeki 60.ayetin uygulanmasıyla köle kalmamıştır. 

 

Peygamber döneminde bile savaşlarda sadece kureyza dışında köleleştirme olmamıştır. Kureyzada sahipsiz kalan kadın ve çocukların hepsi hürleşmiştir. 

 

Bedir,Uhur ve Hendekte bir tane köleleştirme vakası yoktur.

Mekke fethinde bugün serbestsiniz sizi kınama yoktur denilerek her türlü zulmü yapan kişilere bile dokunulmamış 

 

Taif ve müstalik gazvelerinde ,Huneynde bir sürü esir özgürlüğüne kavuştuurlmuştur.

 

Bu iki sorunun cevabı yukarıda falan yok, bol bol laf salatası var, lafı dolandırma var. Bana köleliği net ve kesin bir şekilde yasaklayan ve köle edinene, alıp satana ne gibi bir yaptırım, ceza uygulacağına dair net bir ayet getir.

 

Neredeyse İslam şeriatı uygulanan tüm İslam ülkeleri köleliği ancak batının zorlaması 70-80 yıl öce kaldırmak zorunda kalmış, sen hala Ömer dönemi falan diye sallıyorsun.

 

Tevbe 60. Muhakkak ki; sadaka, Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler (yoksullar) ve memurlar (zekât toplayıcılar) içindir. Ve kalpleri (İslâm'a) ısındırılacak olanlara ve kölelere (harcamaya) ve borçlulara ve Allah yolunda (olanlara) ve yolculara aittir. Ve Allah, bilendir, hüküm sahibidir.

 

Söyle bakalım bu ayetin uygulamasıyla nasıl kölelik kalkacak? Bu ayet zaten köleliği meşrulaştıran, onaylayan bir ayet. Sen hiç bir çağdaş, insan haklarını ve özgürlüklerini dayanak alan bir anayasada köle lafının geçtiğini gördün mü? Mesela Türk devletinin anayasasında köle kelimesi geçiyor mu? Toplanan vergilerin bir kısmı kölelere harcanacaktır diye bir ifade var mı? Bir anayasada, bir kanun hükmünde köle kelimesi geçse geçse ancak şu şekilde geçer, kölelik yasaktır, köle edinene, alıp satana şu cezalar uygulanır diye geçer.

 

Köle azat etme diye bir şey ancak köleliği onaylayan sistemlerde olur, bu sadece İslam'a mahsus bir şey değil, köleliğin kabul edildiği, yasal olduğu her sistemde vardır köle azat etme olgusu.

 

Diyelim ben bir müslümanım, gittim bir yerden 10 adet erkek köle, 10 adet cariye satın aldım, bunları çeşitli işlerde çalıştırıyorum, ayrıca cariyeleri de cinsel ihtiyaçlarım için kullanıyorum. Bu uygulamama Kuran ne diyor? Bunu yapmamı yasaklayan net ve kesin bir ayet var mı, varsa bana hangi ceza uygulanacak? Ayet getir, laf salatası değil.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, akılsızşuursuzatom said:

adam  ne güzel  açıklamalar yapmış  yine  itiraz  etmişsiniz.Islam. köleliği  onaylar  çünkü  toplumsal  bir  olgu  buna  itiraz  yok  zAten.Fakat  yaptığı  faaliyetlerle  köleliği  kaldırdığını  yavaş  yavaş  belli  ediyor.

 

Bunu itiraf ettikten sonra daha ne konuşuyorsun? Ayrıca köleliği onaylar dedikten sonra İslam köleliği kaldırdı demek nasıl bir saçmalamaktır? Sen okulda hiç mantık dersleri görmedin mi?

 

İslam köleliği onaylıyorsa nasıl kaldırmış oluyor?

tarihinde sağduyu tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
9 saat önce, sağduyu yazdı:

İslam köleliği onaylayan, meşrulaştıran bir dindir, bu o kadar açık ki, bunu tartışmak bile abes aslında.

 

Nur 33. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. 

 

Mukatebe, köle veya câriyenin bir bedel karşılığında hürriyetini elde edebilmesi için efendisiyle anlaşmasını ifade eder.

 

Ayete göre sahibi ile köle arasında mukatebe yapmanın birinci şartı sahibinin kölede bir hayır görmesidir yani iş tamamen sahibin keyfine bırakılmıştır. Eğer sahibin keyfi olursa ve kölede bir hayır görürse köle hürriyetini kazanmak için sahibine belli bir ücret ödemek zorundadır.

 

Nisa 92. Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir.

 

Bu ayete göre ise kölelin müslüman olması bile kölelikten kurtulmasına yeterli değil. Ancak sahibi yanlışlıkla başka bir müslümanı öldürecek ki hür oalbilsin, o da diğer müslüman köleler arasından şans kendisine gülerse.

 

Sırf bu iki ayet bile bunun apaçık bir kanıtıdır. Köle azat etme işi de İslam'ın köleliğe karşı olmasından değil, yanlış yapan müslümanları cezalandırmaktır yani köle azat etmek bir cezalandırma yoludur. Köleliği kabul etmeyen bir sistemde köle azat etme diye bir şey olmaz, ancak köleliği kabul eden bir sistemde azat etme diye bir metod olur. Köleliğe karşı olan bir sistem insanların hürriyetini şartlara bağlamaz, müslümanların hata yapmasını beklemez, bir cezalandırma metodu olarak kullanmaz, direkt kölelik yasaktır der, köle edinene de, alıp satana da, ticaretini yapana da, insanları köleleştirenlere de en ağır cezaları verir.

 

1. Kuran'da kölelik ve cariyelik yasaktır diye bir ayet var mı?

2. Köle ve cariye edinenlere, alıp satanlara, ticaretini yapanlara ceza verilmesini söyleyen bir ayet var mı?

 

Laf salatasını, goygoyu bırakıp bize bu ayetleri gösterin, gösteremiyorsanız bari dürüstçe, mertçe evet, islam köleliği onaylar deyin gitsin. Ne kıvırıp duruyorsunuz?

Nur 33'de "yemin/sözleşmede sahip olduğunuz insanlardan" bahsetmektedir. 

 

Nisa 92'de Müşriklerin kölesinden elbette ki mümin olan insanlar var Kur'an bu ayette onları özgürleştirin demektedir. 

 

Kur'an'da "Rabbiniz/Efendiniz Allah'tır" diyen ayetler köleliği kaldırmıştır. Çünkü kölenin sahibine "efendi/rabbin" denir. Kur'an ise "efendi/rabbin" Allah olduğunu söylemektedir. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
12 dakika önce, sağduyu yazdı:

 

Bunu itiraf ettikten sonra daha konuşuyorsun? Ayrıca köleliği onaylar dedikten sonra İslam köleliği kaldırdı demek nasıl bir saçmalamaktır? Sen okulda hiç mantık dersleri görmedin mi?

 

İslam köleliği onaylıyorsa nasıl kaldırmış oluyor?

yanlış  anlamişsin.Koleligi  onaylar  çünkü  geldiği  toplumda  kölelik  bir  olgu  ama  onu  kaldırmıştır asama9 asama 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 minutes ago, akılsızşuursuzatom said:

yanlış  anlamişsin.Koleligi  onaylar  çünkü  geldiği  toplumda  kölelik  bir  olgu  ama  onu  kaldırmıştır asama9 asama 

 

Git biraz mantık öğren, nasıl akıl yürütülür, onu öğren. Doğru düşünmesini, akıl ve mantık kullanmasını bilmeyene ben nasıl laf anlatayım?

 

4 minutes ago, KuranMumini2698 said:

Nur 33'de "yemin/sözleşmede sahip olduğunuz insanlardan" bahsetmektedir. 

 

Nisa 92'de Müşriklerin kölesinden elbette ki mümin olan insanlar var Kur'an bu ayette onları özgürleştirin demektedir. 

 

Kur'an'da "Rabbiniz/Efendiniz Allah'tır" diyen ayetler köleliği kaldırmıştır. Çünkü kölenin sahibine "efendi/rabbin" denir. Kur'an ise "efendi/rabbin" Allah olduğunu söylemektedir. 

 

Yazsana ayetleri açık açık, analiz edelim. Yazamıyorsun değil mi, üstünkörü üstünden geçiyorsun ki, nasıl bir yalancı, sahtekar, işkembeden sallayan biri olduğun belli olmasın.

 

Neyse ki yukarıda ben yazmıştım, buraya alayım da görsün insanlar senin gibilerin nasıl bir insan olduğunu.

 

Nur 33. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. 

 

Nisa 92. Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir.

 

Al, ayetler burada, şimdi şu ayetleri mertçe, dürüstçe analiz et, görelim nasıl akıl yürütüyorsun?

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
7 dakika önce, sağduyu yazdı:

 

Git biraz mantık öğren, nasıl akıl yürütülür, onu öğren. Doğru düşünmesini, akıl ve mantık kullanmasını bilmeyene ben nasıl laf anlatayım?

 

 

Yazsana ayetleri açık açık, analiz edelim. Yazamıyorsun değil mi, üstünkörü üstünden geçiyorsun ki, nasıl bir yalancı, sahtekar, işkembeden sallayan biri olduğun belli olmasın.

 

Neyse ki yukarıda ben yazmıştım, buraya alayım da görsün insanlar senin gibilerin nasıl bir insan olduğunu.

 

Nur 33. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. 

 

Nisa 92. Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir.

 

Al, ayetler burada, şimdi şu ayetleri mertçe, dürüstçe analiz et, görelim nasıl akıl yürütüyorsun?

 

 

Kur'an'da kölelik kalktı mı diye yazı yazacağım o zaman görürsün. Ma melekt eymanukum kelimesi yemin/sözleşme sahip olduklarınız demektir. Nur 33'de köleleleri evlendirmeden bahsediyor. Kölen varsa sen bunu neden evlendireceksin? 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 minute ago, KuranMumini2698 said:

Kur'an'da kölelik kalktı mı diye yazı yazacağım o zaman görürsün. Ma melekt eymanukum kelimesi yemin/sözleşme sahip olduklarınız demektir. Nur 33'de köleleleri evlendirmeden bahsediyor. Kölen varsa sen bunu neden evlendireceksin? 

 

Bu da başka bir kıvırma, sorulardan kaçma yöntemi galiba. Yazı yazacağım diye dansöz gibi kıvıracağına yukarıda açık ve basit bir şekilde sorulmuş sorulara cevap ver.

 

Bırakın bu şu ifade aslında bu anlama gelmiyor falanca anlama geliyor gibi kıvırmaları. Ma meleket eymanukum ifadesinin köle ve cariyeleri kastettiği kesin, bu konuda tartışmak bile abes.  Bu dağ kelimesinin nehir anlamına geldiğini iddia etmek gibi bir şey.

 

Nur 33. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. 

 

Nisa 92. Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir.

 

Şimdi kıvırmayı bırak da bu ayetleri mertçe, dürüstçe analiz et, görelim nasıl akıl yürütüyorsun?

 

Bir kaç soru sorarak düşünmene yardım edeyim.

 

1. Köle sahibinin köleyle mukatebe yapmasının ilk şartı nedir? Şimdi sen mukatebe kelimesinin anlamı üzerinde de spekülasyon yapmaya başlarsın, baştan ne anlama geldiğini açıklayayım da kıvıracak alan kalmasın. Mukatebe, köle veya câriyenin bir bedel karşılığında hürriyetini elde edebilmesi için efendisiyle anlaşmasını ifade eder.

 

2. İlk şart sağlanırsa, köle hürriyetine kavuşmak için ne yapmalıdır?

 

3. Bir kölenin mümin olması kölelikten kurtulmasına yeterli midir?

 

4. Mümin köle özgürlüğüne kavuşmak için neden hür bir müminin yanlışlıkla bir başka mümini öldürmesini beklemek zorunda?

 

5. Köle azat etmek neden bir ceza yöntemi olarak görülüyor Kuran'da?

 

6. Köle azat etmek neden bazı şartlara bağlanıyor? Bir insanın özgürlüğü nasıl bir şarta bağlanır?

 

Ceza nedir, bir insan cezalandırılmak ister mi, cezadan kaçınır mı? Köle azat etme= ceza eşitliğini kurduğumuz zaman köle azat etme kaçınılması gereken bir durum olmaz mı? Köle azat etme kaçınılması gereken bir şey olduğuna göre hangi mantıkla köle azat etme köleliğin kaldırılmasına teşvik olabiliyor?

 

 

 

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
19 dakika önce, sağduyu yazdı:

 

Bu da başka bir kıvırma, sorulardan kaçma yöntemi galiba. Yazı yazacağım diye dansöz gibi kıvıracağına yukarıda açık ve basit bir şekilde sorulmuş sorulara cevap ver.

 

Bırakın bu şu ifade aslında bu anlama gelmiyor falanca anlama geliyor gibi kıvırmaları. Ma meleket eymanukum ifadesinin köle ve cariyeleri kastettiği kesin, bu konuda tartışmak bile abes.  Bu dağ kelimesinin nehir anlamına geldiğini iddia etmek gibi bir şey.

 

Nur 33. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. 

 

Nisa 92. Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir.

 

Şimdi kıvırmayı bırak da bu ayetleri mertçe, dürüstçe analiz et, görelim nasıl akıl yürütüyorsun?

 

Bir kaç soru sorarak düşünmene yardım edeyim.

 

1. Köle sahibinin köleyle mukatebe yapmasının ilk şartı nedir? Şimdi sen mukatebe kelimesinin anlamı üzerinde de spekülasyon yapmaya başlarsın, baştan ne anlama geldiğini açıklayayım da kıvıracak alan kalmasın. Mukatebe, köle veya câriyenin bir bedel karşılığında hürriyetini elde edebilmesi için efendisiyle anlaşmasını ifade eder.

 

2. İlk şart sağlanırsa, köle hürriyetine kavuşmak için ne yapmalıdır?

 

3. Bir kölenin mümin olması kölelikten kurtulmasına yeterli midir?

 

4. Mümin köle özgürlüğüne kavuşmak için neden hür bir müminin yanlışlıkla bir başka mümini öldürmesini beklemek zorunda?

 

5. Köle azat etmek neden bir ceza yöntemi olarak görülüyor Kuran'da?

 

6. Köle azat etmek neden bazı şartlara bağlanıyor? Bir insanın özgürlüğü nasıl bir şarta bağlanır?

 

Ceza nedir, bir insan cezalandırılmak ister mi, cezadan kaçınır mı? Köle azat etme= ceza eşitliğini kurduğumuz zaman köle azat etme kaçınılması gereken bir durum olmaz mı? Köle azat etme kaçınılması gereken bir şey olduğuna göre hangi mantıkla köle azat etme köleliğin kaldırılmasına teşvik olabiliyor?

 

 

 

 

 

 

 

Ma meleket eymanukum konusunda baya bir sünnilik uydurmalara iman etmişsin. Ma meleket eydikim olsaydı dediğin doğru olabilirdi. 

4-5-6)Kur'an'da günah kefareti olarak köle özgürleştirmek olmasını belirtiyor. Beled Suresi'nde hiç bir şey olmadan da köleleri özgürlüğe kavuşturabilirsin. 

3-)Müminler, köle olan bir mümini  sahibinden para karşılığı satın alması gerekir. 

 

2- Ayette evlenmeden bahsediyor. Sen köleni neden evlendireceksin ? Ayette yemin/sözleşme sahip olduklarınız kelimesi geçer. 

 

1-)Mükatebe kelimesi Arapça'sı "kitab"dır. Yani bir yazılı belge olacaktır. Mükatabe'nin ilk şartı falan sen ne kadar detaya düşkünsün. Aynı sünniler gibisin. Zaten onların anlattığı dini inkar ediyorsun. 

 

Kur'an köleliği kaldırmıştır. İnsanları eşit yapmak için köleleri özgürleştiriyor. 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
19 dakika önce, KuranMumini2698 yazdı:

 

Ma meleket eymanukum konusunda baya bir sünnilik uydurmalara iman etmişsin. Ma meleket eydikim olsaydı dediğin doğru olabilirdi. 

4-5-6)Kur'an'da günah kefareti olarak köle özgürleştirmek olmasını belirtiyor. Beled Suresi'nde hiç bir şey olmadan da köleleri özgürlüğe kavuşturabilirsin. 

3-)Müminler, köle olan bir mümini  sahibinden para karşılığı satın alması gerekir. 

 

2- Ayette evlenmeden bahsediyor. Sen köleni neden evlendireceksin ? Ayette yemin/sözleşme sahip olduklarınız kelimesi geçer. 

 

1-)Mükatebe kelimesi Arapça'sı "kitab"dır. Yani bir yazılı belge olacaktır. Mükatabe'nin ilk şartı falan sen ne kadar detaya düşkünsün. Aynı sünniler gibisin. Zaten onların anlattığı dini inkar ediyorsun. 

 

Kur'an köleliği kaldırmıştır. İnsanları eşit yapmak için köleleri özgürleştiriyor. 

 

kuran  müslümanlığı tanısa  aşık. olacak  yani  dine?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

evet  insan  öldurmenin  cezası  var  kuranda  özellikle  haksız  ve  kasıtlı. oldurmeler  icin

Sahibi kölesini öldürebilir, ceza almaz.

İslam hukuğunda köle ve cariye mal statüsünde değerlendirilir. Malın üzerinde istediğin tasarrufu yapabilirsin, öldürmek dahil. Serbesttir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
7 dakika önce, Abdülmalik yazdı:

Sahibi kölesini öldürebilir, ceza almaz.

İslam hukuğunda köle ve cariye mal statüsünde değerlendirilir. Malın üzerinde istediğin tasarrufu yapabilirsin, öldürmek dahil. Serbesttir.

islam  hukukundan  ziyade  ayetler  ne  diyor  ona  bakıyoruz kölelik. kaldirilmiş  aşama aşama 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
10 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

islam  hukukundan  ziyade  ayetler  ne  diyor  ona  bakıyoruz kölelik. kaldirilmiş  aşama aşama 

Aşama aşama nerede kaldırılmış? Kanıtın var mı? Böyle bir tarihi gerçek yok.

Kurana gelirsek Allah bazı istisna durumlar dışında köle azadı önermez. Onu da kölenin sahibine ceza olarak düşünebiliriz.

 Tanrı’nın köleliği desteklemesi kadar utanç verici bir şey olamaz.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, KuranMumini2698 said:

 

Ma meleket eymanukum konusunda baya bir sünnilik uydurmalara iman etmişsin. Ma meleket eydikim olsaydı dediğin doğru olabilirdi.

 

 

İman bir arap bedevisinin bana inanmayan herkes sonsuza kadar yanacak şeklindeki deli saçması bir iddiasını hiç düşünmeden doğru olarak kabul edenlerde olur yani senin gibilerde.

 

1 hour ago, KuranMumini2698 said:

4-5-6)Kur'an'da günah kefareti olarak köle özgürleştirmek olmasını belirtiyor. Beled Suresi'nde hiç bir şey olmadan da köleleri özgürlüğe kavuşturabilirsin.

 

Yani köle özgürleştirmek bir kefaret yani ceza. Beled Suresinde de Kölelik onaylanıyor, köleliği onaylamayan bir sistemde kölelik kölelik azat etmek gibi bir eylem olamaz, bunu o kalın kafan almıyor mu? Bana her hangi bir çağdaş anayasada köle azat etmek diye bir ifade bulabilir misin? Köleliği onaylamayan bir sistem net bir şekilde köleliği yasaklar ve yapanların cezalarını belirtir.

 

1 hour ago, KuranMumini2698 said:

3-)Müminler, köle olan bir mümini  sahibinden para karşılığı satın alması gerekir. 

 

Ayetin neresinde köle olan mümini sahibinden para karşılığı satın almak gerekir yazıyor? Ne diye Kuran'a kendi laflarını sokuşturuyorsun?

 

1 hour ago, KuranMumini2698 said:

2- Ayette evlenmeden bahsediyor. Sen köleni neden evlendireceksin ? Ayette yemin/sözleşme sahip olduklarınız kelimesi geçer. 

 

Bir insan neden evlendirilir? Artık bunu da ı açıklamam gerekiyor? Kuran'da köle evlendirilmez diye bir ifade mi var?

 

1 hour ago, KuranMumini2698 said:

1-)Mükatebe kelimesi Arapça'sı "kitab"dır. Yani bir yazılı belge olacaktır. Mükatabe'nin ilk şartı falan sen ne kadar detaya düşkünsün. Aynı sünniler gibisin. Zaten onların anlattığı dini inkar ediyorsun. 

 

İnkar ediyorsun dediğine göre sen inkar etmiyorsun.

 

Evet, köle ile sahibi arasında yazılı bir belge oluyor zaten ama önce sahibinin kölesinde bir hayır görmesi lazım, bundan sonra bir de kölenin sahibine ücret ödemesi lazım özgürlüğü için. Neden detaya önem vermeyelim? Senin gibi sorgulamayıp kafamızı kuma mı gömelim?

 

1 hour ago, KuranMumini2698 said:

Kur'an köleliği kaldırmıştır. İnsanları eşit yapmak için köleleri özgürleştiriyor.  

 

Bak senin gibi birinin bile aklına bu kadar net bir ifade kullanmak geliyor, peki bu net ifadeyi neden Kuran'da göremiyoruz? Neden bu kadar net ifadeyi Kuran'da bulup suratımıza çarpmak yerine debelenip duruyorsun, kem küm ediyorsun, ıkınıp duruyorsun?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...