Jump to content
akılsızşuursuzatom

Nisa-34 dövün diyorsa bir sonraki ayet neyin nesi?

Recommended Posts

5 hours ago, akılsızşuursuzatom said:

şunu  anlamadım  oradaki  darebehunne  kelimesine  uzaklaştirin  anlamı  verilirken  boşanma  maksadiyla  yapılan  bir  uzaklaştirma  mı  olur. Yoksa  kadını  ailesinin evine  gönderme  süre  tanima  hatayı  anlama  fırsatı  verme  manasinda  olmaz  mı  bu  durum?

 

 

Süre tanıma.

 

Nisa 34,

Nisa 35,

Nisa:128, 

Nisa 130 

birlikte okunacak;

bunlar bir bütün. 

 

Nisa 34: "nuşûz"undan endişe ettiğiniz kadınlar... ikaz edin onları, yataklarında yalnız bırakın ve uzaklaştırın.

Nisa 35: erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem görevlendirin.

Nisa 128: eğer kadın, kocasının "nuşûz"undan endişe ediyorsa... bu ikisinin bencil davranmayı bırakıp aralarını düzeltmesi gerekir.

Nisa 130: ama eğer kararları kesin olup ayrılacaklarsa Allah kendi zenginliğinden verir  onlara.

 

Bu kadar açık ve net,

amaç

arayı düzeltmek.

 

Kadın uzaklaştırılıyor (4:34) ki düşünmek için vakte sahip olacak, hatanın ayırdına varıp kocasıyla barışacak;

hakemler gönderiliyor (4:35) ki karı koca barıştırılacak;

ille ben ille ben demiyecekler (4:128) ki bu ikisi aralarını düzeltecek. 

yok kararları kesin olup ayrılacaklarsa (4:130) Allah onları ontolojik olarak varlıklı kılacak yani korkmasınlar, aç kalmazlar. 

.

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben böyle durumlarda kelime kelime çevirilere giderim.

 

https://acikkuran.com/4/34

 

# Kelime Anlam Kök
1 er-ricalu: erkekler رجل
2 kavvamune: yöneticidirler قوم
3 ala: üzerinde  
4 n-nisa'i: kadınlar نسو
5 bima: zira  
6 feddele: üstün kılmıştır فضل
7 llahu: Allah  
8 bea'dehum: bir kısmını بعض
9 ala: üzerine  
10 bea'din: diğerinin بعض
11 ve bima: ve çünkü  
12 enfeku: infak ederler نفق
13 min: -ndan  
14 emvalihim: malları- مول
15 fessalihatu: iyi kadınlar صلح
16 kanitatun: ita'atkar olup قنت
17 hafizatun: korurlar حفظ
18 lilgaybi: gizliyi غيب
19 bima: karşılık  
20 hafize: kendilerini korumasına حفظ
21 llahu: Allah'ın  
22 vellati: kadınlara  
23 tehafune: korktuğunuz خوف
24 nuşuzehunne: hırçınlık etmelerinden نشز
25 feizuhunne: öğüt verin وعظ
26 vehcuruhunne: onlara sokulmayın هجر
27 fi:    
28 l-medacii: yataklarda ضجع
29 vedribuhunne: ve onları dövün ضرب
30 fein: eğer  
31 etaa'nekum: size ita'at ederlerse طوع
32 fela:    
33 tebgu: artık aramayın بغي
34 aleyhinne: onların aleyhine  
35 sebilen: başka bir yol سبل
36 inne: çünkü  
37 llahe: Allah  
38 kane:   كون
39 aliyyen: yücedir علو
40 kebiran: büyüktür كبر

 

 

Nisa 34

Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidir, 

Çünkü Allah bir kısmını diğerinden üstün kılmıştır ve çünkü geçim parasını verirler. 

İyi kadınlar kendilerinin korunmasına karşılık itaatkar olup gizliyi korurlar.

Hırçınlık ettiğinden korktuğunuz kadınlara yataklarda sokulmayın ve onları dövün. 

Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka yol aramayın.

 

# Kelime Anlam Kök
1 ve in: eğer  
2 hiftum: endişe duyarsanız خوف
3 şikaka: açılmasından شقق
4 beynihima: aralarının بين
5 feb'asu: gönderin بعث
6 hakemen: bir hakem حكم
7 min: -nden  
8 ehlihi: erkeğin ailesi- اهل
9 ve hakemen: ve bir hakem حكم
10 min: -nden  
11 ehliha: kadının ailesi- اهل
12 in: eğer  
13 yurida: isterlerse رود
14 islahen: uzlaştırmak صلح
15 yuveffiki: bulur وفق
16 llahu: Allah  
17 beynehuma: onların arasını بين
18 inne: çünkü  
19 llahe: Allah  
20 kane:   كون
21 alimen: (herşeyi) bilendir علم
22 habiran: haber alandır خبر

 

 

Nisa 35

Eğer aralarının açılmasından endişe duyarsanız,

Erkeğin ve kadının ailesinden birer hakem gönderin.

Uzlaştırmak isterlerse Allah onların arasını bulur.

[kadir-i mutlak hezeyanları...]

 

 

Şimdi @akılsızşuursuzatom sorusuna gelelim.

Soru şu: Nisa 34'te dövün (darp edin) deniyor, Nisa 35'te de hakem atayıp barıştırın diyor, acaba Nisa 34'te dövün demiyor da başka bir şey diyor olabilir mi?

 

 

Nisa 34'te Önce erkeğin üstün yaratıldığını ve kadına baktığını söyleyerek sonra gelecek ayetler için yer açıyor. Ondan sonra hırçınlık yaptığını düşündüğünüz kadınları dövün diyor. Buraya kadar açık ve net.

 

Nisa 35'te de her iki aileden hakem atayıp barıştırın diyor. Bu ikisi birbiriyle çelişen kavramlar içermiyor. Tam aksine, çevrenizdeki sağlıksız ilişkiler aynen böyle yürür. İlişkinizde bir sorun var, bunu çözmeye çalışmak yerine tekrar tekrar nüksetmesine izin verirsiniz. Sonra da birileri sizi "barıştırır". Ve döngüden çıkamazsınız.

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
22 dakika önce, bayşapka yazdı:

Ben böyle durumlarda kelime kelime çevirilere giderim.

 

https://acikkuran.com/4/34

 

# Kelime Anlam Kök
1 er-ricalu: erkekler رجل
2 kavvamune: yöneticidirler قوم
3 ala: üzerinde  
4 n-nisa'i: kadınlar نسو
5 bima: zira  
6 feddele: üstün kılmıştır فضل
7 llahu: Allah  
8 bea'dehum: bir kısmını بعض
9 ala: üzerine  
10 bea'din: diğerinin بعض
11 ve bima: ve çünkü  
12 enfeku: infak ederler نفق
13 min: -ndan  
14 emvalihim: malları- مول
15 fessalihatu: iyi kadınlar صلح
16 kanitatun: ita'atkar olup قنت
17 hafizatun: korurlar حفظ
18 lilgaybi: gizliyi غيب
19 bima: karşılık  
20 hafize: kendilerini korumasına حفظ
21 llahu: Allah'ın  
22 vellati: kadınlara  
23 tehafune: korktuğunuz خوف
24 nuşuzehunne: hırçınlık etmelerinden نشز
25 feizuhunne: öğüt verin وعظ
26 vehcuruhunne: onlara sokulmayın هجر
27 fi:    
28 l-medacii: yataklarda ضجع
29 vedribuhunne: ve onları dövün ضرب
30 fein: eğer  
31 etaa'nekum: size ita'at ederlerse طوع
32 fela:    
33 tebgu: artık aramayın بغي
34 aleyhinne: onların aleyhine  
35 sebilen: başka bir yol سبل
36 inne: çünkü  
37 llahe: Allah  
38 kane:   كون
39 aliyyen: yücedir علو
40 kebiran: büyüktür كبر

 

 

Nisa 34

Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidir, 

Çünkü Allah bir kısmını diğerinden üstün kılmıştır ve çünkü geçim parasını verirler. 

İyi kadınlar kendilerinin korunmasına karşılık itaatkar olup gizliyi korurlar.

Hırçınlık ettiğinden korktuğunuz kadınlara yataklarda sokulmayın ve onları dövün. 

Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka yol aramayın.

 

# Kelime Anlam Kök
1 ve in: eğer  
2 hiftum: endişe duyarsanız خوف
3 şikaka: açılmasından شقق
4 beynihima: aralarının بين
5 feb'asu: gönderin بعث
6 hakemen: bir hakem حكم
7 min: -nden  
8 ehlihi: erkeğin ailesi- اهل
9 ve hakemen: ve bir hakem حكم
10 min: -nden  
11 ehliha: kadının ailesi- اهل
12 in: eğer  
13 yurida: isterlerse رود
14 islahen: uzlaştırmak صلح
15 yuveffiki: bulur وفق
16 llahu: Allah  
17 beynehuma: onların arasını بين
18 inne: çünkü  
19 llahe: Allah  
20 kane:   كون
21 alimen: (herşeyi) bilendir علم
22 habiran: haber alandır خبر

 

 

Nisa 35

Eğer aralarının açılmasından endişe duyarsanız,

Erkeğin ve kadının ailesinden birer hakem gönderin.

Uzlaştırmak isterlerse Allah onların arasını bulur.

[kadir-i mutlak hezeyanları...]

 

 

Şimdi @akılsızşuursuzatom sorusuna gelelim.

Soru şu: Nisa 34'te dövün (darp edin) deniyor, Nisa 35'te de hakem atayıp barıştırın diyor, acaba Nisa 34'te dövün demiyor da başka bir şey diyor olabilir mi?

 

 

Nisa 34'te Önce erkeğin üstün yaratıldığını ve kadına baktığını söyleyerek sonra gelecek ayetler için yer açıyor. Ondan sonra hırçınlık yaptığını düşündüğünüz kadınları dövün diyor. Buraya kadar açık ve net.

 

Nisa 35'te de her iki aileden hakem atayıp barıştırın diyor. Bu ikisi birbiriyle çelişen kavramlar içermiyor. Tam aksine, çevrenizdeki sağlıksız ilişkiler aynen böyle yürür. İlişkinizde bir sorun var, bunu çözmeye çalışmak yerine tekrar tekrar nüksetmesine izin verirsiniz. Sonra da birileri sizi "barıştırır". Ve döngüden çıkamazsınız.

 

 

hasan  bey  yukarıda  açıklamış  sanırım. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
19 minutes ago, akılsızşuursuzatom said:

hasan  bey  yukarıda  açıklamış  sanırım. 

 

O kendi anlayışına göre yorum yapmış, ben de kelime kelime çevirisine göre. 

Kuran insanları net bir şekilde sağlıksız ilişkilere doğru itiyor. 

 

tarihinde bayşapka tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, bayşapka said:

Nisa 34'te Önce erkeğin üstün yaratıldığını ve kadına baktığını söyleyerek sonra gelecek ayetler için yer açıyor. Ondan sonra hırçınlık yaptığını düşündüğünüz kadınları dövün diyor. Buraya kadar açık ve net.

 

Nisa 35'te de her iki aileden hakem atayıp barıştırın diyor. Bu ikisi birbiriyle çelişen kavramlar içermiyor. Tam aksine, çevrenizdeki sağlıksız ilişkiler aynen böyle yürür. İlişkinizde bir sorun var, bunu çözmeye çalışmak yerine tekrar tekrar nüksetmesine izin verirsiniz. Sonra da birileri sizi "barıştırır". Ve döngüden çıkamazsınız.

 

 

Allah

erkeği üstün yaratmıştır denmiyor,

bazı insanları daha varlıklı kılmaktadır deniyor

bimâ faddal allahu ba'dahum ba'da.

 

Ba'da bazı demek yani bazı insanlar.

 

Allah

bazan erkekleri daha varlıklı kılar bazan kadınları.

Örneğin Hz Hatice'yi daha varlıklı kılmıştır.

 

Allah kadınları daha varlıklı kıldığında

kadınlar mallarından harcarlar ve erkekleri ayakta tutarlar

Aile olmanın gereğidir erkeğin kadını ayakta tutması

ve kadının erkeği ayakta tutması.

 

Üstünlüğün konusu ise

cinsiyet değil malvarlığıdır
 

Nitekim

erkekler mallarından harcarlar deniyor,

erkekliklerinden harcarlar denmiyor.

.

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
33 minutes ago, Hasan Akçay said:

 

 

Allah

erkeği üstün yaratmıştır denmiyor,

bazı insanları daha varlıklı kılmaktadır deniyor

bimâ faddal allahu ba'dahum ba'da.

 

Ba'da bazı demek yani bazı insanlar.

 

Allah

bazan erkekleri daha varlıklı kılar bazan kadınları.

Örneğin Hz Hatice'yi daha varlıklı kılmıştır.

 

Allah kadınları daha varlıklı kıldığında

kadınlar mallarından harcarlar ve erkekleri ayakta tutarlar

Aile olmanın gereğidir erkeğin kadını ayakta tutması

ve kadının erkeği ayakta tutması.

 

Üstünlüğün konusu ise

cinsiyet değil malvarlığıdır
 

Nitekim

erkekler mallarından harcarlar deniyor,

erkekliklerinden harcarlar denmiyor.

.

 

"Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler" dedikten sonra "Allah bazılarını başkalarının üstünde üstün kılmıştır" demek ne demek?

Ayrıca bu baris ilişkiyi kurmak yerine ortalığı bulandırmaya çalışmak ne demek?

 

Ayrıca herkesin anlayacağı şekilde yazıldığını iddia eden bir kitaptan 100 ayet sonrasını cımbızlayıp bunların arka arkaya okunması gerekir demek ne demek? Sen iskemleye dayanarak yorum yazıyorsun. Ben ise açık ve net çevirisine dayanarak. 

 

tarihinde bayşapka tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

وَقُلْنَا يَٓا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَاۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ ﴿٣٥﴾

:"﴾35﴿  “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, istediğiniz yerinden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursunuz” dedik. "

 

bu ve benzeri çok ayette hitap hep erkeğedir.Allahın erkeğe hitabı aile resinin tabii ve fıtri olarak erkek olduğu hakikatini gösterir.

yani ey havva(kaldı ki havva ismi de Kur'an da yok  habil kabil ismide yenilenin elma olduğu da hepsi diğer yerlerden islama geçmiştir.)

ey havva haydi ademin elini tut cennete dolaş sakın ağaca yaklaşma demiyor demezde

zira imam lider komutan peygamber nebi hep erkeklerden  olması zaten bu ilahi kuralı bir kez daha perçinler

 

kendini zorlayarak absürd modern feministik yorumlar yapacağım diye kasarak efendim fazl varlıktır yok  kavaim bilmem nedir demenin lüzumu yoktur

kadim geleneği zorlamanın ve dahası Kur'anın orjinal lafızları ortada dır

 

ha şunu da söyleyelim

nisa 34 de kavvamin güç olarak erkeğin kadın üzerinde hakim olduğu  yani bedenen 

ve sonra gelen fazilet erdem ise hem kadında hem erkek de yani ahlaki akli ruhani hakimiyeti vurgular

erkek hem güç hem ahlak olarak önde ise zaten imamdır yani reistir.

rase reis baş demektir.

 

vurma hadisesi de siyak sibaktan uzaklaştırma falan değildir

son çare olarak hafifçe dövmedir

ama bu ağız burun kırma şimdikiler gibi bıçak silah ile vurma değildir tabiiki

bu aşamaya gelmeden boşanma talak ruhsat olarak vardır

 

bir çok peygamberin eşi inanmamıştır

ama bunun yanında eşleri müşrik kafir olduğu halde faziletli kadınlarda vardır.

 


 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

وَقُلْنَا يَٓا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَاۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ ﴿٣٥﴾

:"﴾35﴿  “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, istediğiniz yerinden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursunuz” dedik. "

 

bu ve benzeri çok ayette hitap hep erkeğedir.Allahın erkeğe hitabı aile resinin tabii ve fıtri olarak erkek olduğu hakikatini gösterir.

yani ey havva(kaldı ki havva ismi de Kur'an da yok  habil kabil ismide yenilenin elma olduğu da hepsi diğer yerlerden islama geçmiştir.)

ey havva haydi ademin elini tut cennete dolaş sakın ağaca yaklaşma demiyor demezde

zira imam lider komutan peygamber nebi hep erkeklerden  olması zaten bu ilahi kuralı bir kez daha perçinler

 

kendini zorlayarak absürd modern feministik yorumlar yapacağım diye kasarak efendim fazl varlıktır yok  kavaim bilmem nedir demenin lüzumu yoktur

kadim geleneği zorlamanın ve dahası Kur'anın orjinal lafızları ortada dır

 

ha şunu da söyleyelim

nisa 34 de kavvamin güç olarak erkeğin kadın üzerinde hakim olduğu  yani bedenen 

ve sonra gelen fazilet erdem ise hem kadında hem erkek de yani ahlaki akli ruhani hakimiyeti vurgular

erkek hem güç hem ahlak olarak önde ise zaten imamdır yani reistir.

rase reis baş demektir.

 

vurma hadisesi de siyak sibaktan uzaklaştırma falan değildir

son çare olarak hafifçe dövmedir

ama bu ağız burun kırma şimdikiler gibi bıçak silah ile vurma değildir tabiiki

bu aşamaya gelmeden boşanma talak ruhsat olarak vardır

 

bir çok peygamberin eşi inanmamıştır

ama bunun yanında eşleri müşrik kafir olduğu halde faziletli kadınlarda vardır.

 


 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
3 hours ago, bayşapka said:

"Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler" dedikten sonra...

 

 

Uçuk kaçık bir çeviri bu,

alabildiğine çarpıtılmış.

 

Bakın 

Allah

bazan erkekleri, bazan kadınları daha varlıklı kılıyor;

kadınları daha varlıklı kıldığında

KADINLAR mallarından harcıyor ve KADINLAR erkekleri kavvâm ediyor

yani kadınlar erkekler üzerinde yönetidirler mi diyeceğiz o zaman?

 

Er ricâlu kavvâmûne alen nisa...

 

Nisa 135'te de

kavvâm 

aynen geçiyor:

 

Müminler,

adaleti ayakta tutanlar olun,

kûnû kavvâmîne bil kıst.

 

Yani adaletin, işini hakkıyla yapmasına destek olmak için

onun ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. 

Örneğin adalet fakülteleri açıp yargıçlar yetiştireceksiniz,

adalet sarayları yapacaksnız,

yargıçların aylıklarını vereceksiniz.

 

Adaleti

kavvâm edenler olacaksınız böylece

yani ayakta tutanlar olacaksınız.

 

Ama zinhar

adaleti yönetmeye kalkmayacaksınız

yoksa adalet ayakta kalamaz, yıkılır.

 

Kadınlar ve erkekler de öyle;

yetişkin insanlar onlar, çocuk değil;

kendi kendilerini yönetirler.

.

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
3 minutes ago, Hasan Akçay said:

 

 

Uçuk kaçık bir çeviri bu,

alabildiğine çarpıtılmış.

 

Bakın 

Allah

bazan erkekleri, bazan kadınları daha varlıklı kılıyor;

kadınları daha varlıklı kıldığında

KADINLAR mallarından harcıyor ve KADINLAR erkekleri kavvâm ediyor

yani kadınlar erkekler üğzerinde yönetidirler mi diyeceğiz o zaman?

 

Er ricâlu kavvâmûne alen nisa...

 

Nisa 135'te de

kavvâm 

aynen geçiyor:

 

Müminler,

adaleti ayakta tutanlar olun,

kûnû kavvâmîne bil kıst.

 

Yani adaletin, işini hakkıyla yapmasına destek olmak için

onun ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. 

Örneğin adalet fakülteleri açıp yargıçlar yetiştireceksiniz,

adalet sarayları yapacaksnız,

yargıçların aylıklarını vereceksiniz.

 

Adaleti

kavvâm edenler olacaksınız böylece

yani ayakta tutanlar olacaksınız.

 

Ama zinhar

adaleti yönetmeye kalkmayacaksınız

yoksa adalet ayakta kalamaz, yıkılır.

 

Kadınlar ve erkekler de öyle;

yetişkin insanlar onlar, çocuk değil;

kendi kendilerini yönetirler.

 

Dediğin şekilde olsaydı bazen kadınlar erkekleri, bazen de erkekler kadınları "ayakta tutar" derdi. 

 

Ama birinci ifade özellikle erkekler diyor, bazen erkeklerdir demiyor. İkinci ifadeye bakıp birincinin özellikle erkekler demesini atlıyorsun.

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 minutes ago, Hasan Akçay said:

Uçuk kaçık bir çeviri bu,

alabildiğine çarpıtılmış.

 

Bakın....

 

Bırak burada bizi ikna etmeyi, git bu çevirileri yapanları ikna et, aranızda ortak bir metinde anlaşın, bakalım anlaşabiliyor musunuz?

 

Sizler daha kendi dindaşlarınızı ikna edemiyorsunuz, gelip burada dinsizleri ikna etmeye çalışıyorsunuz. İşe bak, her müslüman kafadan ayrı bir ses çıkıyor, hepsi de en doğru benim bana inanın diye yırtınıp duruyor.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
6 hours ago, bayşapka said:

Nisa 34'te

önce erkeğin üstün yaratıldığını ve kadına baktığını söyleyerek...

 

 

Peki, bi daha

lütfen:

 

Nisa 34, 

erkeğin üstün yaratıldığını söylemiyor,

Allah insanların bazısını bazısından daha varlıklı kılmaktadır diyor,

faddal allahu ba'd ehum alâ ba'd

 

Şu konuda ise evet haklısınız:

 

Nisa 34

erkekler mallarından harcar diyor -enfekû min emvâl ehum;

erkekler kadınlara bakar demek bu. Tamam. 

 

Ama ayet  o dönemdeki erkeklerden ve o dönemdeki kadınlardan söz ettiğine göre

o döneme has bi durumdur bu;

artı, bununla ilgili şu gerçeği göz önünde bulundurulması gerekir:

 

Allah o dönemde bazı kadınları daha varlıklı kılmakta

ve o varlıklı kadınlar da mallarından harcayıp erkekleri ayakta tutmaktadır. 

Ayette bu, insanların bazısını bazısından denerek, dile getiriliyor.

.

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 minute ago, Hasan Akçay said:

 

 

Peki, bi daha

lütfen:

 

Nisa 34, 

erkeğin üstün yaratıldığını söylemiyor,

Allah insanların bazısını bazısından daha varlıklı kılmaktadır diyor,

faddal allahu ba'd ehum alâ ba'd

 

Şu konuda ise evet haklısınız:

 

Nisa 34

erkekler mallarından harcar diyor -enfekû min emvâl ehum;

erkekler kadınlara bakar demek bu. Tamam. 

 

Ama ayet  o dönemdeki erkeklerden ve o dönemdeki kadınlardan söz ettiğine göre

o döneme has bi durumdur bu;

artı, bununla ilgili şu gerçeği göz önünde bulundurulması gerekir:

 

Allah o dönemde bazı kadınları daha varlıklı kılmakta

ve o varlıklı kadınlar da mallarından harcayıp erkekleri ayakta tutmaktadır. 

Ayette bu, insanların bazısını bazısından denerek, dile getiriliyor.

.

 

Biliyorum, anladım, sonraki ayet cinsiyet ayırmıyor, önceki ayet neden ayırıyor diye sorunca da o da o zamanın durumuna göre öyle, ama o zaman da zamanın zengin kadınlarına örnek verip kendi kendini çürütüyorsun.

 

Benim yorumum da şu. Yeterince saçmaladın. 

Zamanına göre kutsal kitap olmaz, kendinle çelişmeyi de bırak, keyfi ayet cımbızlamayı da. 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
11 hours ago, Hasan Akçay said:

 

 

Tam aksine,

ayetteki "darabe"nin dövmek olMAdığı kesindir

çünkü o darabe nuşûz suçunun cezasıdır.

 

Eşit suçun eşit cezası olur

 

Örneğin

zina suçunu işleyen kadına da erkeğe de

eşit ceza verilir (24:2).

 

Ama ceza olarak

4:34'te nuşûz suçunu işleyen kadın darb edildiği halde

4:128'de nuşûz suçunu işleyen erkek darb edilmiyor.

 

4:24'teki darbedin eğer dövün olsaydı

eşit suça eşit ceza kuralı gereğince

kadınlar nuşûz eden kocalarını döverdi. 

 

*

 

Yataklarınızı ayırın demiyor ki... iddiasına gelince,

diyor güzel kardeşim, fahcurûhunne fîl medâcı' diyor,

onları yataklarında yalnız bırakın demek bu.

 

yataklarında -l medâcı'

.

 

Bunlar senin zavallı kıvırmaların sadece.

 

Kadın ile erkek eşit değil ki zaten: "Hür; hür ile, köle; köle ile, dişi; dişi ile" Yeterince açık değil mi? Aynı ayetlerde "erkekler kadınlardan üstündür" demiyor mu?

 

Zaten kendi yazdıklarında, tipik götveren bedevici kıvırması olarak öylece ortada duruyor. Nüşuz suç mu, zaten hiç bir yerde haddi yok, ne suçundan bahsediyorsun ki? 

 

1400 sene hiç arapça bilen falan çıkmamış, gelmişniz burada araba arapça öğretmeye çıkıyorsunuz. Zavallı olduğunuz kadar rezilsiniz zaten. 

 

Ha, dövün yazsa ne yazar, yazmasa ne yazar? Bedevinin sıçırtması o zırvalıkta yazandan bana ne ki? Bunları gidip, böyük islam alimlerine, allahın yerdeki gölgesi olan şeyhlere falan falan anlat, ne uğraşırsın ki bizle? Sanki dövün yazmasa, benim için o lafların boktan başka bir anlamı olacak mı?

 

 

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
12 hours ago, Hasan Akçay said:

 

 

Tam aksine,

ayetteki "darabe"nin dövmek olMAdığı kesindir

çünkü o darabe nuşûz suçunun cezasıdır.

 

Eşit suçun eşit cezası olur

 

Örneğin

zina suçunu işleyen kadına da erkeğe de

eşit ceza verilir (24:2).

 

Ama ceza olarak

4:34'te nuşûz suçunu işleyen kadın darb edildiği halde

4:128'de nuşûz suçunu işleyen erkek darb edilmiyor.

 

4:24'teki darbedin eğer dövün olsaydı

eşit suça eşit ceza kuralı gereğince

kadınlar nuşûz eden kocalarını döverdi. 

 

*

 

Yataklarınızı ayırın demiyor ki... iddiasına gelince,

diyor güzel kardeşim, fahcurûhunne fîl medâcı' diyor,

onları yataklarında yalnız bırakın demek bu.

 

yataklarında -l medâcı'

.

 

Zavallılık zor zenaat...

 

Darp nedir, bilir misin? Aç Türkçe sözlükte bile var, bu neyin zavallılığı?

 

Kaç kere diyecez ki, dövün yazsa ne yazar, yazmasa ne yazar, bir bedevinin uçkur hikayeleri mi kaldı kala kala üstüne vazife? Bedevinin teki çıkmış, ortaya adam boyu sıçmış, sizde bu boku aklıycaz diye çırpınan zavallılarsınız işte. Ve bu çırpınışlarınız, sizi boka bulamaktan başka bir şeyde yapmıyor haliyle.

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Görüyüorum ki bir müminle kavga etmeye müthiş ihtiyacınız var;

onun için olsa gerek ha bire sövüp sayıyor, hakaret üsütüne hakaret ediyorsunuz 

ama bu ihtiyacınızı, eğer isterse, benden başka birisiyle gidermeye çalışın.

 

Ben kavga etmek istemiyorum,

görüş alıp vermek istiyorum. 

 

Görüş alıp vermek isteyen olursa konuşurum,

burada öyle birini bulamazsam

ortam düzelince şansımı bi daha denemek üzere susarım.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 minutes ago, Hasan Akçay said:

Görüyüorum ki bir müminle kavga etmeye müthiş ihtiyacınız var;

onun için olsa gerek ha bire sövüp sayıyor, hakaret üsütüne hakaret ediyorsunuz 

ama bu ihtiyacınızı, eğer isterse, benden başka birisiyle gidermeye çalışın.

 

Ben kavga etmek istemiyorum,

görüş alıp vermek istiyorum. 

 

Görüş alıp vermek isteyen olursa konuşurum,

burada öyle birini bulamazsam

ortam düzelince şansımı bi daha denemek üzere susarım.

 

 

İyi olur, kıvırmaların can sıkmaya başlamıştı zaten. İnsan karşısında dürüst, mantıklı insan göremeyince hayal kırıklığına uğruyor.

 

Aslında bunlar sadece ayrıntı, asıl cevap verilmesi gereken soru bir insanın başka bir insana inanmadı diye sonsuza kadar yakılması gerektiğine inanmanın mantığı ne, bunu anlat bize. Bir insan nasıl olur da şu insan şu insana inanmıyor, o halde sonsuza kadar yakılmalı diyebilir? Böyle bir inancı nasıl akıl, mantık, vicdan ve adaletle bağdaştırabilir?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

razi nin arapça tefsirine baktım

 dediklerime pararlel şeyler söylüyor

türkçesinide yapıştırayım belki anlayan çıkar

ilk başta kocasının tokat attığı kadın hz peygambere şikayete gider

hz peygamber kısas uygula der yani sende ona bir tokat at der

sonra  sabretmesini ve biraz beklemesini söyler bu ayet iner

kavvammin ayeti.

bu kadar kadim birikimi bir kalemde silmek moda oldu.Fahruddin%20Er-Razi%20-%20Tefsir-I%20Kebir-8_0017.jp2&scale=3&rotate=0

 

Fahruddin%20Er-Razi%20-%20Tefsir-I%20Kebir-8_0018.jp2&scale=3&rotate=0

Fahruddin%20Er-Razi%20-%20Tefsir-I%20Kebir-8_0019.jp2&scale=3&rotate=0

 

tarihinde nogodbutAllah tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

insaf ehli birisi baksa görür ki erkek ailede reistir direktir adeta

erkeksiz bir ailede çocukların terbiyeleri eksik kalır aile her yönden eksik kalır dağılır

yani fıtraten görmekte yiz ki kadın şefkat  yönünden çocukları büyütür erkek terbiye eder

en ufak işte kadın pes eder çocuklarını babalarına söylemek ile yola getirmeye çalışır

yani erkeğin aile gölgesi dahi terbiye edicidir

erkeksiz aileleri biraz inceleyen dediğimi anlar

 

****

bu arada zemahşeri de bu ayeti erkeğin kadına nafaka vermenin delili sayar

dahası imam şaffi kadın velisi olmadan yani babası v.b. olmadan nikah kıyamaz

babasının olurunu almak durumunda ki yukarıdaki sahiflerde imam şaffi geçer

 

tarihinde nogodbutAllah tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 10.08.2019 at 18:51, akılsızşuursuzatom yazdı:

Nisa  34 te; nuşuzdan  şüphe  edersek  yani  kadın  görevlerini  keyfi  yere  yapmaz  kocasının  sözüne hiç  itimad  etmez  seviyeye  geldiğinde; nasihat, yatakları  ayırın,sonra  dövün der.Fakat  bir  sonraki  nisa 35.ayette  erkeğin  ve  kadının  ailesinden  2 heyet  gelsin  barıştırmak  için  diyor.Eger  orada  (dövün) diyorsa.2 aile  bir  araya  gelip  nasıl  barıştıracaklar  bunları. Kadının  ailesi  kızımızı  dovmusler  oh  ne  güzel barıştiralimda  yine  dövsün  mü  diyecekler?

Yahu bu ilkel kitapta ne buluyorsunuz anlamıyorum? Kadın erkeğe niye itaat edecek?  Kadın erkeğe itaat etmiyorsa ya sevmiyordur ya da fikirlerini beğenmiyordur. Dövmek ne be?

Kadına boşanma hakkı da tanımıyorsunuz!

Bunu bir anlasanız herşey çözülecek.

Senin kızın bir müslümanın elinde böyle rezil, kepaze olunca iş işten geçmiş olacak, unutma! Sizin kadar aptal insanlar görmedim.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...