Jump to content
KuranMumini2698

İslam Nedir ?

Recommended Posts

İslam/Barış/Allah'a teslim olmak

 • islam özel isim değildir; kök olarak teslimiyet/barış anlamına gelir. İbrahim’le yeni bir aşamaya ulaşan (4:125; 22:78) ve tüm peygamberler ve elçiler tarafından iletilen ilahi sistem Allah tarafından bu kelimeyle tanımlanır (5:111; 10:72; 98:5).
 • yalnızca Allah’a teslim olmaktır (2:112,131; 4:125; 6:71; 22:34; 40:66).
 • yaratılışımızdaki sistemdir (30:30).
 • doğa ile uyumlu evrensel ilkeler sistemidir (3:83; 33:30; 35:43).
 • yalnızca öznel deneyimler değil nesnel kanıtları da ister (3:86; 2:111; 21:24; 74:30).
 • bir savın doğruluğunu kabul etmek için kalabalıklara veya duygulara değil aklın ölçüsüne başvurmamızı bekler (17:36; 4:174; 8:42; 10:100; 11:17; 74:30-31).
 • bilgi, eğitim, ve öğrenime önem verir (35:28; 4:162; 9:122; 22:54; 27:40; 29:44,49).
 • insanın yeryüzündeki yaratılışını bilimsel olarak araştırmamızı öğütler (29:20).
 • Allah ile insanın arasına din adamlarının ve şefaatçıların girmesini reddeder (2:48; 9:31-34).
 • dinden çıkar sağlamayı yasaklar (9:34; 2:41,79,174; 5:44; 9:9).
 • bireyin özgür ve sorumlu davranmasını, ve yetkisiz yetkililere boyun eğmemesini savunur (6:164).
 • her türlü inanç ve düşüncenin özgürce açıklanabilmesini savunur (2:256; 18:29; 10:99; 88:21-22).
 • kamu işlerinde yöneticilerin seçilmesini ve toplu danışmayı gerekli görür (42:38; 5:12).
 • yönetime bütün vatandaşların katılmasını sağlayan bir demokrasiyi önerir (58:11).
 • rüşveti yasaklar; çıkar gruplarının ve şirketlerin yönetimde tekel olmasının önlemlenmesini öğütler (2:188).
 • yönetici seçiminde ehliyet ve adalet ilkelerinin gözetilmesini emreder (4:58).
 • herkes için adaleti savunur; ve hukuk sözkonusu olunca hiçbir ırkı, dini veya mezhebi kayırmaz (5:8).
 • yönetim ya da bireylerce hakkı yenen herkese tazminat almak veya adaleti gerçekleştirmek için dilekçe ile şikayette bulunabilme hakkı tanır (4:148).
 • sosyal yardım, ekonomik özgürlük ve zenginliğin paylaşılmasını teşvik eder (2:215, 59:7).
 • her bireyin yaşama hakkına son derece saygı gösterir (5:32).
 • bir toplumun niteliğinin kendisini oluşturan üyelerin niteliğine bağlı olduğunu ilke edinir (13:11).
 • kişinin özel yaşamına saygı göstermemizi emreder (49:12).
 • delillerle kanıtlanıncaya kadar her sanığı suçsuz sayar (49:12).
 • tanıklık edecek kişileri olası tehditlerden korur (2:282).
 • suçsuz kimseleri başkasının suçundan sorumlu tutmaz (53:38).
 • kişilerin malvarlığını güvence altına alır (2:85,188; 4:29; ancak 24:29 ve 59:6-7‘deki durumlar istisnadır).
 • üretmeyen ekonomiden uzak durmamızı öğütler (2:275; 5:90; 3:130).
 • yoksullara bakmamızı ve yardım etmemizi ister (6:141; 7:156).
 • insanların ırk ve cins farklılığını bir avantaj olarak görmemizi ve Adem’in çocukları olarak birbirimize olan eşitliğimizi vurgular (49:13).
 • kadınları erkekler gibi saygın kabul eder (3:195; 4:124; 16:97).
 • bilincin önemini vurgular (5:90).
 • bütün ulusları birbiriyle barış içinde yaşamaya çağırır (2:62; 2:135-136, 208).
 • dünyayı bütün insanların evi sayar ve bir ülkeden diğer ülkeye göç etmeyi herkesin hakkı kabul eder (4:97-98).
 • saldırganları güçle caydırıp barışı gerçekleştirmemizi ister (60:8,9; 8:60).
 • ‘altın kaplamalı bronz’ kuralı, bağışlamanın teşvik edildiği hukukta suç, suçlu ve ceza arasında benzerlik kuralını izler (42:20; 7:33).
 • hakkı yenenlere ve baskı görenelere arka çıkmamızı emreder (4:75).
 • insanlara doğruluk ve güzel ahlakta yarışmayı öğütler (16:90)
 • insanları, barış, dürüstlük ve nezaket gibi iyi şeylere özendirip kötülükten caydırmaya çağırır (3:110)
 • ahlaki değer ölçülerinin yüksek tutulmasını ister (25:63-76; 31:12-20; 23:1-11).
 • doğal çevreyle uyum içinde yaşamamızı emreder (30:41).
 • Allah’ın onayladığı tek yasa/sistem’in islam olduğunu bildirir (3:19,85).

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam insanları inanan inanmayan, kadın erkek, köle hür diye ayırarak insanların arasına kin ve nefret tohumları eken, ilkel, aşağılık, rezil, vahşi, saldırgan, sömürgeci bir arap dinidir. Kurucusu da, kitabı da, hadisleri de, tarihi de bunu doğrulayan sayısız örnekle doludur.

 

Yahu bu din bir insanı sırf başka bir insana inanmıyor diye akıl almaz işkencelerle insan yakan sapık, sadist bir tanrı kavramına sahip. Ne anlatıyorsun sen?

 

Yukarıdaki palavraları, çarpıtmaları geç, sadece şunu açıkla, bir insanın başka bir insana inanmaması nasıl sonsuza kadar yakılmayı gerektiren bir suç oluyor, bunu açıkla.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ne 1400 yıldır islam tarihinde ne de bugün 57 tane islam ülkesine baktığımızda yukarda yazılanları hiçbirini göremiyoruz. Bu gerçek islam dediğiniz nerede? Marsta mı? Jüpiterin bir uydusunda mı? Orion yıldız sisteminde mi? 

tarihinde lawrenceKrauss tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
9 hours ago, lawrenceKrauss said:

Ne 1400 yıldır islam tarihinde ne de bugün 57 tane islam ülkesine baktığımızda yukarda yazılanları hiçbirini göremiyoruz. Bu gerçek islam dediğiniz nerede? Marsta mı? Jüpiterin bir uydusunda mı? Orion yıldız sisteminde mi? 

 

Yalan söylemeyin.

 

İslam ülkelerine ve islama baktığınızda bunların hepsini görürsünüz. 

 

Mesela "kadınları erkekler gibi saygın kabul eder" . Evet, bu çok doğrudur, onları ufak çocukkende üçer dörder alıp sikerek, cariye edip sikerek, onların saygınlığını teslim eder. 

 

Mesela, "her bireyin yaşama hakkına son derece saygı gösterir", ama şunu öldürün, bunu çarmıha gerin, ötekini yakaladığınız yerde öldürün der. Tabi, çok doğrudur, çünkü zaten müsloş olmayan birey değildir ki. Bunda bir kötülük falan olamaz, birey falan olmayan bu melunların öldürülmesinde ne sakınca olabilir ki?

 

İslamın yaptığı, kötülüğü yasaklayıp, nerde boktan, rezil, şerefsiz bir iş varsa, onu iyilik olarak göstermektir. Böylece kötülük yapmazsınız, yaptığını her halt iyiliktir oluverir.

 

 

 

 

tarihinde anibal tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam, arap milliyetçiliği ve emperyalizmidir. kutsallık kisvesi altında arap milliyetçiliği pompalar.

 

   Gerçek bir müslüm olabilmek için arap tarzı sakal bırakmalı, arap cübbesi giymeli, arapça dua okumalı, 
arapların kutsal şehrine gidip araplara para kazandırmalı, arapça selam verip almalı, arap gibi oturup kalkmalı 
ve tüm günlük rutin işlerinizi (tuvalet, cinsellik, vb.) arapların yaptığı şekilde halletmelisiniz.

 

   Ayrıca  arapları necip kavim (üstün ırk) olarak görüp pozitif ayrımcılık yapmalı ve kendi milletinizden dahi üstün 
tutmalısınız (bkz. malum şahısın suriyeli araplara tanıdığı akıllara zarar pozitif ayrıcalıklar, maaş bağlamalar, 
sınavsız üniversite hakları, vergisiz ticarethane açma izinleri vb.) bunları uygulamadığınızda dini bütün birisi sayılmazsınız.

 

   Netice itibariyle, islam girdiği bir toplumu asimile eder, araplaştırır, kendi değerlerinden kopartır, yozlaştırır
ve arap kültürüne entegre eder, böylece arap yayılmacılığını ve diğer bir deyişle arap emperyalizmini besler..

Hem milliyetçi olduğunu iddia edip hemde ümmetçi olduğunu söyleyen arapların finosu haline gelmiş meczuplar bence akıl tutulmasına verilecek en güzel örnektir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 saat önce, sağduyu yazdı:

İslam insanları inanan inanmayan, kadın erkek, köle hür diye ayırarak insanların arasına kin ve nefret tohumları eken, ilkel, aşağılık, rezil, vahşi, saldırgan, sömürgeci bir arap dinidir. Kurucusu da, kitabı da, hadisleri de, tarihi de bunu doğrulayan sayısız örnekle doludur.

 

Yahu bu din bir insanı sırf başka bir insana inanmıyor diye akıl almaz işkencelerle insan yakan sapık, sadist bir tanrı kavramına sahip. Ne anlatıyorsun sen?

 

Yukarıdaki palavraları, çarpıtmaları geç, sadece şunu açıkla, bir insanın başka bir insana inanmaması nasıl sonsuza kadar yakılmayı gerektiren bir suç oluyor, bunu açıkla.

Cehennem ebedidir. Müşrikler-Münafıklar-Kafirler Orada yok olup gidecekler. Cehennem'in ebedi olması ile Cehennem'de yanma zamanın aynı sey değildir.  Cehennem ebedidir. Bir zaman yandiktan yok olup gidecekler. Köle ile hür eşit değildir. Kur'an köle-hür olayıni eşitlemek için birçok ayette "köleleri özgürleştirin" demektedir. 3:195 ayetine göre kadın-erkek eşittir. Hadislerin hepsini inkar ediyorum.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
10 minutes ago, KuranMumini2698 said:

Cehennem ebedidir. Müşrikler-Münafıklar-Kafirler Orada yok olup gidecekler. Cehennem'in ebedi olması ile Cehennem'de yanma zamanın aynı sey değildir.  Cehennem ebedidir. Bir zaman yandiktan yok olup gidecekler. Köle ile hür eşit değildir. Kur'an köle-hür olayıni eşitlemek için birçok ayette "köleleri özgürleştirin" demektedir. 3:195 ayetine göre kadın-erkek eşittir. Hadislerin hepsini inkar ediyorum.

 

Şu kitabı biriniz açıp okusanız çok şaşıracağım. 

Kuran köleleri özgürleştirin demez, köle azat etmek sevaptır der, böylece azatlık sevaplık köle biriktirmeye yol açar. Aç tarih kaynaklarını bak. 

Bir de "kadın erkek eşit" derken bahsettiğimiz şey "kanun nezdinde eşit", yani kadın ve erkeğin oyu birdir, kadın ve erkeğin iş kurma, araç kullanma, çalışma ve hayatını kazanma haklarının eşitliğinden bahsediliyor. Arap masal tanrısının cennet vaadlerinden değil. Sen konuyu çok yanlış anlamışsın.

 

Bir de sana takiyecilik mesleğinin geçmişini anlatayım.

Takiyecilerin köleliğe karşı olması, kadın ve erkeğin kanun nezdinde eşitliği gibi meselelerden bahsetmeye başlaması nedense 40'lardan sonra başlıyor.

Nedense dediğim zencilere ve kadınlara karşı yaptıkları hataları anlayan amerikan devrimciliği sayesinde.

 

O zamana kadar yapılan kuran çevirilerinde "bilimsel mucize" bile yok.

Bilimsel mucize iddiaları da mısır'da toplanan bir islam şurasında kitabın incelenip muğlak yerlerindeki deyişlerin modern bilime uyarlanması sayesinde ortaya çıktı.  

Bunların hepsi takiyecilerin değişen şartlara adapte olması sonucunda olanlar. Yani dinin evrim geçirmesi gibi birşey. 

Şu an Profesyonel takiyecilerin çoğu senin gibi amerikan ekolünden.  

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
41 minutes ago, KuranMumini2698 said:

Cehennem ebedidir. Müşrikler-Münafıklar-Kafirler Orada yok olup gidecekler. Cehennem'in ebedi olması ile Cehennem'de yanma zamanın aynı sey değildir.  Cehennem ebedidir. Bir zaman yandiktan yok olup gidecekler. Köle ile hür eşit değildir. Kur'an köle-hür olayıni eşitlemek için birçok ayette "köleleri özgürleştirin" demektedir. 3:195 ayetine göre kadın-erkek eşittir. Hadislerin hepsini inkar ediyorum.

 

Cehenneme atılanların şu kadar yıl yakıldıktan sonra yok olacağına var mı bir ayet?

 

Ki burada asıl anlatılmak bu değil, bir insanın başka bir insana inanmaması nasıl sonsuza kadar yakılmayı gerektiren bir suç oluyor? Sen bir insana inanmamanın neden suç olduğunu açıkla, konunun etrafında dolaşıp durma, sadede gel.

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
15 saat önce, sağduyu yazdı:

 

Cehenneme atılanların şu kadar yıl yakıldıktan sonra yok olacağına var mı bir ayet?

 

Ki burada asıl anlatılmak bu değil, bir insanın başka bir insana inanmaması nasıl sonsuza kadar yakılmayı gerektiren bir suç oluyor? Sen bir insana inanmamanın neden suç olduğunu açıkla, konunun etrafında dolaşıp durma, sadede gel.

 

 

Allah, Kur'an'da "merhametli-bağışlayan-sevecan-şefkatli" olduğuyla sonsuz bir şekilde cehennemde yakması birbiriyle çelişmektedir. Çünkü bağışlayansan neden sonsuz cehennemde yakıyorsun? Kur'an'da geçen "cehennem'in sonsuz olması" ile ilgili ayetler yanlış çevrilmektedir. Çünkü cehennem'in "sonsuz" olması ile ilgili ayetlerde "ebed-halidin" kelimesi kullanılıyor. 

 

40 tanesi cehennem'in "sonsuz" olması ile ilgili ayetlerde "halidin" kelimesi geçmektedir.

 

(2:39; 2:81; 2:162; 2:217; 2:257; 2:285; 3:88; 3:116; 4:14; 4:93; 4:169; 5:80; 6:128; 7:36; 9:17; 9:63; 9:68; 10:26; 10:27; 10:52; 11:107; 13:5; 16:29; 20:101; 21:99; 25:29; 25:69; 32:14; 33:65; 33:103; 39:72; 40:76; 41:28; 43:74; 47:15; 59:17; 64:10; 72:23; 85:17; 98:6).

 

"Halidin" kelimesini "sonsuz" diye çevirerek yanlış yapmaktadırlar. Çünkü "halidin" kelimesi  "uzun süre" anlamını da barındırmaktadır. Örneğin, klasik Arapça sözlüğü, Lisanul Arab, "Halidin"kelimesinin çoğul halini dağlar ve taşları anlatmak için kullanır, çünkü bunlar çok uzun süreler boyunca hayat içerisinde yer bulurlar. Kuran, en az bir yerde, bu kelimenin geçmiş zaman kipli halini, hayatta kalma süresini tanımlamak için kullanır (7:176)

 

Cehennem'in diğer "sonsuz" olması ile ilgili ayetlerde "ebed" kelimesi kullanılır. Üç tanesinde bu kelime cehennemde geçirilen süreyi anlatır (4:169; 33:65; 82:23)

 

"Ebed" kelimesi de aynı zamanda "uzun ömür/uzun zaman" gibi anlamlara da gelmektedir. Yani "halidin-ebed" kelimesi aynı zamanda "uzun süre/uzun zaman" anlamlarına da gelmektedir. Ben bu kelimeleri tercih ederim. Çünkü Allah'ın "bağışlayan-merhametli-şefkatli-sevecan" gibi isimleri olduğu için "uzun süre/uzun zaman" kelimeleri daha doğru olur.  Ben cehennem'e karşı değilim. Çünkü Adolf Hitler gibi adam o kadar adamı öldürüyor ve bu adam ceza almıyacak. Bu manevi olarak insanı olumsuz etkiler. Ateizm'e göre Adolf Hitler hiçbir şekilde ceza almadan öldü ve "sonsuz bir şekilde uyuyacak" o kadar insanı öldürmesi yanına kalacak. Ateizm manevi anlamda da yanlış bir düşüncedir. Bir de Kur'an'daki cennet-cehennem anlatımları tasvirdir. 

 

 

Cehennem, İçinde İkamet Edenlerle Birlikte, Hiç Var Olmamış gibi Yok Edilecek. 

“… Böylece, yok edilen, apaçık bir delille yok edilsin, yaşayan da apaçık bir delille yaşatılsın. ALLAH İşitendir, Bilendir.” (8:42)

 

Yukarıdaki ayet, yalnızca bir savaştaki yaşamların kaybedilmesi ve hayatta kalınmasından bahsetmez, aynı zamanda daha farklı düzeydeki kozmik bir olaya da değinir: inançsızlar bir temele dayanmayan yanlış öğretilere rağbet ettikleri için sonsuza dek yok olacak; ve inananlar da apaçık olan gerçeklere rağbet ettikleri için sonsuza dek yaşayacaklar.

 

 

Allah Adaletli ve Rahmetlidir

 

Kuran Allah’ın mükemmel adaletini sürekli hatırlatarak bizlere teselli sunar. Aşağıdaki ayet Allah’ın adalet ve rahmetine dair bize açık bir fikir sağlar:

“Kötülük kazananlara ise kötülüğünün aynısıyla karşılık verilir. Yüzlerini bir aşağılanma duygusu kaplar. ALLAH’tan başka bir koruyucuları yoktur. Yüzleri sanki karanlık geceden bir parçayla bürünmüştür. Onlar ateş halkıdır; onlar orada ebedi kalacaklardır.” (10:26-27)

Sonsuz bir Cehennemde işkence çekmek bu ilahi adalet ile çelişir, çünkü sınırlı bir süreye sahip olan insan hayatı içinde işlenmiş olan günahlar sonsuzluğa eşit olamazlar. Oysa sonsuz olmayan bir Cehennem hayatı içerisindeki sürekli bir cezalandırma böylesi bir çelişkiyi ortadan kaldırmaktadır. Yaptıklarının bir ürünü olarak karşılıklarını aldıklarında, kötü-işlerin yöneticileri 4:48’de belirtildiği gibi varlık âleminden silinecekler. Onların son durağı cehennem olacak ve cehennem de yokluğa karışacak.

 

Allah Merhametli ve Bağışlayıcıdır (1:1)

 

Objektif bir şekilde inşallah okursun. İyi Günler. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
20 minutes ago, KuranMumini2698 said:

Allah, Kur'an'da "merhametli-bağışlayan-sevecan-şefkatli" olduğuyla sonsuz bir şekilde cehennemde yakması birbiriyle çelişmektedir. Çünkü bağışlayansan neden sonsuz cehennemde yakıyorsun? Kur'an'da geçen "cehennem'in sonsuz olması" ile ilgili ayetler yanlış çevrilmektedir. Çünkü cehennem'in "sonsuz" olması ile ilgili ayetlerde "ebed-halidin" kelimesi kullanılıyor. 

 

40 tanesi cehennem'in "sonsuz" olması ile ilgili ayetlerde "halidin" kelimesi geçmektedir.

 

(2:39; 2:81; 2:162; 2:217; 2:257; 2:285; 3:88; 3:116; 4:14; 4:93; 4:169; 5:80; 6:128; 7:36; 9:17; 9:63; 9:68; 10:26; 10:27; 10:52; 11:107; 13:5; 16:29; 20:101; 21:99; 25:29; 25:69; 32:14; 33:65; 33:103; 39:72; 40:76; 41:28; 43:74; 47:15; 59:17; 64:10; 72:23; 85:17; 98:6).

 

"Halidin" kelimesini "sonsuz" diye çevirerek yanlış yapmaktadırlar. Çünkü "halidin" kelimesi  "uzun süre" anlamını da barındırmaktadır. Örneğin, klasik Arapça sözlüğü, Lisanul Arab, "Halidin"kelimesinin çoğul halini dağlar ve taşları anlatmak için kullanır, çünkü bunlar çok uzun süreler boyunca hayat içerisinde yer bulurlar. Kuran, en az bir yerde, bu kelimenin geçmiş zaman kipli halini, hayatta kalma süresini tanımlamak için kullanır (7:176)

 

Cehennem'in diğer "sonsuz" olması ile ilgili ayetlerde "ebed" kelimesi kullanılır. Üç tanesinde bu kelime cehennemde geçirilen süreyi anlatır (4:169; 33:65; 82:23)

 

"Ebed" kelimesi de aynı zamanda "uzun ömür/uzun zaman" gibi anlamlara da gelmektedir. Yani "halidin-ebed" kelimesi aynı zamanda "uzun süre/uzun zaman" anlamlarına da gelmektedir. Ben bu kelimeleri tercih ederim. Çünkü Allah'ın "bağışlayan-merhametli-şefkatli-sevecan" gibi isimleri olduğu için "uzun süre/uzun zaman" kelimeleri daha doğru olur.  Ben cehennem'e karşı değilim. Çünkü Adolf Hitler gibi adam o kadar adamı öldürüyor ve bu adam ceza almıyacak. Bu manevi olarak insanı olumsuz etkiler. Ateizm'e göre Adolf Hitler hiçbir şekilde ceza almadan öldü ve "sonsuz bir şekilde uyuyacak" o kadar insanı öldürmesi yanına kalacak. Ateizm manevi anlamda da yanlış bir düşüncedir. Bir de Kur'an'daki cennet-cehennem anlatımları tasvirdir. 

 

 

Cehennem, İçinde İkamet Edenlerle Birlikte, Hiç Var Olmamış gibi Yok Edilecek. 

“… Böylece, yok edilen, apaçık bir delille yok edilsin, yaşayan da apaçık bir delille yaşatılsın. ALLAH İşitendir, Bilendir.” (8:42)

 

Yukarıdaki ayet, yalnızca bir savaştaki yaşamların kaybedilmesi ve hayatta kalınmasından bahsetmez, aynı zamanda daha farklı düzeydeki kozmik bir olaya da değinir: inançsızlar bir temele dayanmayan yanlış öğretilere rağbet ettikleri için sonsuza dek yok olacak; ve inananlar da apaçık olan gerçeklere rağbet ettikleri için sonsuza dek yaşayacaklar.

 

 

Allah Adaletli ve Rahmetlidir

 

Kuran Allah’ın mükemmel adaletini sürekli hatırlatarak bizlere teselli sunar. Aşağıdaki ayet Allah’ın adalet ve rahmetine dair bize açık bir fikir sağlar:

“Kötülük kazananlara ise kötülüğünün aynısıyla karşılık verilir. Yüzlerini bir aşağılanma duygusu kaplar. ALLAH’tan başka bir koruyucuları yoktur. Yüzleri sanki karanlık geceden bir parçayla bürünmüştür. Onlar ateş halkıdır; onlar orada ebedi kalacaklardır.” (10:26-27)

Sonsuz bir Cehennemde işkence çekmek bu ilahi adalet ile çelişir, çünkü sınırlı bir süreye sahip olan insan hayatı içinde işlenmiş olan günahlar sonsuzluğa eşit olamazlar. Oysa sonsuz olmayan bir Cehennem hayatı içerisindeki sürekli bir cezalandırma böylesi bir çelişkiyi ortadan kaldırmaktadır. Yaptıklarının bir ürünü olarak karşılıklarını aldıklarında, kötü-işlerin yöneticileri 4:48’de belirtildiği gibi varlık âleminden silinecekler. Onların son durağı cehennem olacak ve cehennem de yokluğa karışacak.

 

Allah Merhametli ve Bağışlayıcıdır (1:1)

 

Objektif bir şekilde inşallah okursun. İyi Günler. 


Yazı tamamen çelişkilerle dolu.

 

Neymiş Allah merhametli sevecen, şefkatliymiş, o zaman bu dünyanın hali ne? Canlıların birbirlerini yiyerek hayatta kalacabileceği bir sistem tasarlamanın neresinde sevecenlik, şefkat ve merhamet var?

 

Neymiş Allah adaletliymiş. Şu dünyanın neresinde adalet görüyorsun? İnsanın birisi gayet sağlıklı doğup uzun bir ömür sürerken diğeri sakat, hastalıklı doğup anında veya bir kaç gün yaşayıp acı içinde ölüyor. Hani adalet?

 

Bir de artık şu kelime oyunlarını geç, iyice gülünç olmaya başladın. Ebed-halidin kelimeleri sadece cehennem için değil, cennet için de kullanılır, anlamı da sonsuz demektir. Allah'ın bir insanı sırf başka bir insana inanmadığı için sonsuza kadar yakacağını söylemesini akıl, mantık, vicdan ve adalet'e göre açıklayamayınca yakılma kısmını atlayıp sonsuz= ebed kelimesi üzerine demagoji yapmak da ne?

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 dakika önce, sağduyu yazdı:


Yazı tamamen çelişkilerle dolu.

 

Neymiş Allah merhametli sevecen, şefkatliymiş, o zaman bu dünyanın hali ne? Canlıların birbirlerini yiyerek hayatta kalacabileceği bir sistem tasarlamanın neresinde sevecenlik, şefkat ve merhamet var?

 

Neymiş Allah adaletliymiş. Şu dünyanın neresinde adalet görüyorsun? İnsanın birisi gayet sağlıklı doğup uzun bir ömür sürerken diğeri sakat, hastalıklı doğup anında veya bir kaç gün yaşayıp acı içinde ölüyor. Hani adalet?

 

Bir de artık şu kelime oyunlarını geç, iyice gülünç olmaya başladın. Ebed-halidin kelimeleri sadece cehennem için değil, cennet için de kullanılır, anlamı da sonsuz demektir. Allah'ın bir insanı sırf başka bir insana inanmadığı için sonsuza kadar yakacağını söylemesini akıl, mantık, vicdan ve adalet'e göre açıklayamayınca yakılma kısmını atlayıp sonsuz= ebed kelimesi üzerine demagoji yapmak da ne?

 

 

Bende diyorum ki Allah bağışlayıcı olduğu için "sonsuz" kelimesi uygun olmaz. 

 

14:42- Zalimlerin yapmakta olduklarından ALLAH'ı habersiz sanma. Onları sadece, gözlerin dehşetten donup kalacağı güne kadar ertelemektedir.

 

Allah onlara süre veriyor. Din gününde çetin bir hesaba çekecektir. Cennet tasvir edildiğine göre çok iyi bir yer olduğu için Allah'ın "bağışlayan-merhametli-şefkali-sevecan" ismine uygun olduğu için "sonsuz" kelimesini kullanıyorum. Cehennem'in sonsuz olması Allah'ın isimlerine uygun değildir. Ayetleri Kur'an'ın bütünlüğüne göre değerlendir. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
14 minutes ago, KuranMumini2698 said:

Bende diyorum ki Allah bağışlayıcı olduğu için "sonsuz" kelimesi uygun olmaz. 

 

Senin kendi kafana söylemen bir şey ifade etmiyor, ebedi sonsuz demektir. Bunu tartışmak bile abes.

 

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

İslam iblisin dinidir.Kuran iblisin yazmasıdır.müslümanlar iblise tapıyor haberleri yok.

Ben Tanrının görevlendirilmiş elçisiyim.görevim duyulmamış bilgileri duyurmak.

yeni başladım.daha çok şey anlatacağım sizlere (Tanrının izniyle) .anlatan ben degilim Tanrıdır...islamı yok etmek ,Tanrının egemenliğini kurmak üzere görevlendirildim.diğer amacım iblisin ve ordusunun hükümranlığına son vermek.hayır bunları ben tasarlamadım.Tanrı beni kullanıyor.benim hiç bır değerim yok.ben Tanrının hizmetkarı,kapısında bekleyen köpeğiyim..

Tanrının egemenliği yaklaştı.

 

tarihinde fezadabirtürk tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

 • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

  Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
 • Yeni Oluştur...