Jump to content

Tanrının işleyişi...


Recommended Posts

9 hours ago, HATEM said:

Hakk Teâlâ tarafından olacak olan herşey Önceden belirlenmiştir. Buna Kazâ' ve Kader diyoruz.

Kâinâtları, Hakk Teâlâdan ayrı mahlûklar olarak görenler bu mes'eleyi çözemez, bu zıddı birleştiremezler.
Kâinâtı Allah'ın gölgesi mesâbesinde görebilenler ve İnsânları da Allah'ın esmâsının tecellîleri olarak bilenler bu mes'eleyi Teklik potasında birleştirip çözebilirler.
 

 

"Hakk Teâlâ tarafından belirlenmiştir"

Başlangıç faul zaten. Mesele başladığı yerde bitiyor.

Teklik potasında erittiğin zaman birey ortadan kalkar. Veyahut allah kendi kendisiyle oynuyor olur.

 

9 hours ago, HATEM said:

Sonradan senin seçmen ile Önceden (Kaderde) Allah'ın senin adına seçmesi arasında bir uyumsuzluk yoktur.
Allah'ın senin adına seçtiğini sen de zorlanmadan seçiyorsun.
Allah'ın kaderine uymaya mecbursun fakat zorlanmıyorsun

..........
Burada uyumsuz gibi gözüken konular vardır. (Allah herkesin müslümân olmasını irâde eder (ister, diler) Fakat insânlar bu irâdeye karşı gelir (gelebilir),, bunun gibi...)
Uyumsuzluk, Allah'ın irâde sıfâtının (Kulları hakkındaki dileğinin) Kulların fiilleriyle uyumsuzluğudur.
Halbuki Allah'ın Zât'î irâdesinin ki buna Meşiyet denir,, kulların iilleriyle hiç bir uyumsuzluğu yoktur.
Bu meşiyet ve irâde arasındaki fark,,
Anlaşılırsa, Muhteşem konulardan biridir.

 

Yani daha bundan öte kendisi ile çelişen,

Açıklayayım-göstereyim derken aslen tam da açıklamayan, daha doğrusu tam tersini gösteren bir "açıklamama" olabilir mi?

 

Bir de şu var..Bunları allahın sıfatları ile ilgili kendince kopup gittiğin o mesaj için de soracaktım.

İrade sıfatı, meşiyet vb..Nerede yazıyor bunlar?

 

Bunları allah bir yerde "bizzat" çözümlemiş mi?

Yoksa sizler yine kendinizce allah adına karar verip, onun her türlü  mahiyetini de siz mi belirliyorsunuz?

 

Bana sorarsan kuran ve allahtan öte, ve onlarla ilgili, resmen kendi yarattığın bir hayal dünyasında yaşıyorsun.

Ve o hali bile tamamen mantık dışı. 

Mantığa bürüyeyim derken, tam da mantık dışılığını mühürlüyorsunuz zaten.

Biz de onu diyoruz ya işte: "mantıksız".

 

Bunun tek bir çözümü var: Mantıksızlık potası.

İşte sen de orada birleştirip eritmiş ve çözmüşsün(!)

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 118
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

2 saat önce, HATEM yazdı:


Evet Kendin (de) seçtin.
Ve câhilliğin sebebiyle en berbat suçu işliyorsun.
Asıl problem, Öğrenme meye kilitlenmişsiniz.

 


Beni özene bezene yaratan kim? sen
Ne yapacağımı da yazmışsın önceden
Demek günah işleten de sensin bana
O zaman nedir o cennet cehennem?

Kim senin "yasa"nı çiğnemedi ki söyle?
Günahsız bir ömrün ne tadı kalır söyle.
Yaptığım kötülüğü kötülükle ödetirsen eğer
Seninle benim aramda ne fark kalır ki söyle

Tanrı bizi çamurdan yarattığında
Biliyordu bu dünyada ne işimiz olacak
İşlediğim günahlar hep onun emriyledir
O halde cehennemde beni niçin yakacak?

İsyan edip karşında duracağım, neredesin?
Karanlığı, ışığa yoracağım, neredesin?
İbadete karşılık cenneti alacaksam
"Bağış mı ticaret mi" diye soracağım, neredesin?

Link to post
Sitelerde Paylaş

Herkesin bildiği üzere(dindarlar da elbette hınzır gibi biliyorlar) tanrı(lar), sadece insanların olduğu yerlerde yeşeriyorlar ve insanların uçsuz bucaksız hayalgücü sayesinde bülbül gibi şakımaya(!) başlıyorlar. Örneğin dünyadaki tüm dindarların ağzına aynı anda bant yapıştırdığınızda, piyasadaki tüm tanrıların gıkı dahi çıkamaz ve tüm dünya dinsel sessizliğe bürünür. Ağızlarındaki bantı çıkardığınız anda, tüm dünyayı bir ibadet bomdardımanı kaplar.

Farkında mısınız?
Tüm tanrıların akibeti, özünde insanların sadece iki dudağı arasındadır!

İşte Tanrı´nın işleyişi tam olarak böyledir...ve tek yönlüdür!

Çıkarın aradan insanları, anında piyasadaki tüm tanrıların buharlaştığını görürsünüz.

tarihinde kavak tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, Salvolimpos yazdı:

 


Beni özene bezene yaratan kim? sen
Ne yapacağımı da yazmışsın önceden
Demek günah işleten de sensin bana
O zaman nedir o cennet cehennem?

Kim senin "yasa"nı çiğnemedi ki söyle?
Günahsız bir ömrün ne tadı kalır söyle.
Yaptığım kötülüğü kötülükle ödetirsen eğer
Seninle benim aramda ne fark kalır ki söyle

Tanrı bizi çamurdan yarattığında
Biliyordu bu dünyada ne işimiz olacak
İşlediğim günahlar hep onun emriyledir
O halde cehennemde beni niçin yakacak?

İsyan edip karşında duracağım, neredesin?
Karanlığı, ışığa yoracağım, neredesin?
İbadete karşılık cenneti alacaksam
"Bağış mı ticaret mi" diye soracağım, neredesin?

 

 

4 saat önce, HATEM yazdı:

Allah'ın yaratmasında zannedildiği gibi mahlûklar pasif değil, aktiftirler


Demişim.

Sizin İlkel anlayışınızda zannettiğiniz gibi mahlûklar yaratılış esnâsında pasif değiller.

Senin Bu İsyânların eleştirilerin "pasiflik algısı" üzerine kurulu olduğu için
Zırvalıyorsun ve Yaratıcıya haksızlık yapıyorsun, hem yaratıcıya hem de kendine haksızlık yapıyorsun.

Mantık sâhibi kişinin bu noktada soracağı soru şudur:

Yaratılış esnâsında yaratılanın aktifliği nasıldır açıklar mısın?
Hangi Coğrafyada Hangi târihte Hangi genetik özelliklerde doğacağımız konusunda biz nasıl aktif bir görev üstleniyoruz Açıklar mısın?
 

tarihinde HATEM tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
53 minutes ago, HATEM said:

Hangi Coğrafyada Hangi târihte Hangi genetik özelliklerde doğacağımız konusunda biz nasıl aktif bir görev üstleniyoruz Açıklar mısın?

 

Dinlere göre, insanın hiç bir insiyatifi yok, bu tanrı denen zımbırtı her şeyi kendisi ayarlıyor kısacası kendi çalıp kendi oynuyor. İnsanı bizzat kendisi tasarlıyor, sonra da bu kendi tasarladığı şekilde çalışan insanı sen neden bu şekilde çalışıyorsun diye cehenneme atıp yakıyor. İşte bu kadar mantıktan yoksun, tutarsız, beş yaşındaki bir çocuk gibi kaprisli acaip bir varlık.

Link to post
Sitelerde Paylaş
12 dakika önce, sağduyu yazdı:

 

Dinlere göre, insanın hiç bir insiyatifi yok, bu tanrı denen zımbırtı her şeyi kendisi ayarlıyor kısacası kendi çalıp kendi oynuyor. İnsanı bizzat kendisi tasarlıyor, sonra da bu kendi tasarladığı şekilde çalışan insanı sen neden bu şekilde çalışıyorsun diye cehenneme atıp yakıyor. İşte bu kadar mantıktan yoksun, tutarsız, beş yaşındaki bir çocuk gibi kaprisli acaip bir varlık.

 

Video tam da bunu anlatıyor . AHA DA TANRI

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
14 minutes ago, lawrenceKrauss said:

 

Video tam da bunu anlatıyor . AHA DA TANRI

 

 

Bir de bu tanrı sadece kendisini övüp yüceltmesi için sürüyle melek yaratmış, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan bir tanrı neden sırf kendisini övüp yüceltsin diye sürüyle melek yaratır ki? Bu zavallılıktan, aşağılık kompleksinden, kendisini yetersiz hissetme duygusundan başka bir değil. Nedir bu devamlı övülme, yüceltilme ihtiyacı? Kendisini övsün diye programladığı meleklerin övgülerinden nasıl bir tatmin duygusu elde ediyor acaba?

 

Bu bir insanın bir papağana "Sen en büyüksün, sen en yücesin." sözlerini öğretip sonra da bu papağının bu sözleri durmaksızın tekrar etmesinden gururlanıp kendini tatmin eden bir zavallının durumuna benziyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş
6 saat önce, teflon yazdı:

"Hakk Teâlâ tarafından belirlenmiştir"

Başlangıç faul zaten. Mesele başladığı yerde bitiyor.

Teklik potasında erittiğin zaman birey ortadan kalkar. Veyahut allah kendi kendisiyle oynuyor olur.


Yukarıda açıklama yapmıştım Dikkat etmiyorsun.

 

2 saat önce, HATEM yazdı:

Fakat, Varlıkta ikilik olmadığını bilen ve Varlığın gerçek sâhibinin Hakk teâlâ olduğunu bilen ârifler ancak mes'eleyi çözebilirler.
Kâinâtları, Hakk Teâlâdan ayrı mahlûklar olarak görenler bu mes'eleyi çözemez, bu zıddı birleştiremezler.
Kâinâtı Allah'ın gölgesi mesâbesinde görebilenler ve İnsânları da Allah'ın esmâsının tecellîleri (sûreti) olarak bilenler bu mes'eleyi Teklik potasında birleştirip çözebilirler.


Teklik potasında düşündüğümüz zamân birey ortadan kalkmıyor.
Çünkü Tek olan varlık. Tek olan varlıkta çok zât var.
Meselâ Tek olan insânda brçok sistem birçok organ bir çok Hücre var.
Her bir hücre bir birey. İnsân da bir birey.
 

 

6 saat önce, teflon yazdı:

Yani daha bundan öte kendisi ile çelişen,


Çelişki var çelişki var diye anons yapmana gerek yok. Çelişkiyi göstermeye cesâretin varsa, her zamân olduğu gibi sizin anlayış kusurunuzu göstermek için
Burada bekliyorum. İlkönce çelişki var diyeceğine, anlamadığın yereri sormalıın, ukalâ dümbelekliğinden bir türlü vazgeçemiyorsun.
 

 

6 saat önce, teflon yazdı:

Açıklayayım-göstereyim derken aslen tam da açıklamayan


Elbette tâmm açıklamadım. Doğru soru bile soramayanlara Kitap mı yazayım.
 

 

6 saat önce, teflon yazdı:

daha doğrusu tam tersini gösteren bir "açıklamama" olabilir mi?


Yukarıda belirttiğim gibi, tâmm tersi olan açıklamayı göster, ben de sana senin mantığının kusurlu olduğunu fırsattan istifâde göstereyim.
Ama sen sürekli nâra atıyorsun.
 

 

6 saat önce, teflon yazdı:

Bir de şu var..Bunları allahın sıfatları ile ilgili kendince kopup gittiğin o mesaj için de soracaktım.

İrade sıfatı, meşiyet vb..Nerede yazıyor bunlar?


Allah'ın Meşiyeti Siz Ateistlerin varlığını ister, diler, izin verir, onay verir.
Allah'ın İrâde sıfatı ise Sizin varlığınızı istemez, râzı olmaz, onaylamaz.

Allah'ın veyâ Rahmân'ın  irâde sıfatı herkesin cennete girmesini ister.
Allah'ın Zât'î irâdesi olan Meşiyeti ise Herkesin Cennetlik olmasını dilememiştir.
Kader de gerçekleşen her şey, Zât'î irâde olan meşiyete uygun olarak işler, gerçekleşir.
Meselâ bugün Dünyâ'da Arabistan ın değil de Amerika'nın hükümrân olması, süper maddî güç olması, Allah'ın meşiyetinin (Zât'i isteğinin) bir gereği ve netîcesidir.

İrâde ve Meşiyet aynı anlama gelse de. Meşiyet, Hakk Teâlânın Zât'ına taalluk eder.
İrâde sıfatı ise, Rahmân veyâ  Allah ismine talluk eder. Her ismin de bir irâdesi vardır.
Her ne kadar Allah ve Rahmân isimleri Zât'î isimler olsa da, Sırf Zât'a işâret etmezler, bir mertebeye izâfe edilirler. Sonuçta isimdirler.
İsimlerin irâdesi bir temennîdir, gerçekleşebilir veyâ gerçekleşmeyebilir.
Zât'ın irâdesi ise her zamân gerçekleşir. Veyâ şöyle demek daha doğrudur; "Gerçekleşen hep Zât'ın irâdesidir.
Her Müslümân "İnşAllah" diyerek, meşiyetin sâhibi olan Zât'a ilticâ eder.
 

 

6 saat önce, teflon yazdı:

Bir de şu var..Bunları allahın sıfatları ile ilgili kendince kopup gittiğin o mesaj için de soracaktım.

İrade sıfatı, meşiyet vb..Nerede yazıyor bunlar?


Elbette Konu Kur'ânî...
Âyet-i kerîmelerdeki lafızlar çok dikkatli incelenirse görülür.
Şu linklerde güzel açıklamalar var.

http://www.enfal.de/dogrubildigimiz/025.htm

http://www.gulzarihacegandergisi.com/component/k2/irade-ve-mesiet-kavramlari.html
 

 

6 saat önce, teflon yazdı:

Bana sorarsan kuran ve allahtan öte, ve onlarla ilgili, resmen kendi yarattığın bir hayal dünyasında yaşıyorsun.

Ve o hali bile tamamen mantık dışı. 

Mantığa bürüyeyim derken, tam da mantık dışılığını mühürlüyorsunuz zaten.

Biz de onu diyoruz ya işte: "mantıksız".


Hiç bilmediğin bir konuda önce bir bilgi sâhibi oluver de daha sonra fikir sâhibi olmayı düşünürsün.
Bak bu üç oluyor, mesnetsiz sepetsiz eleştiri yapıyorsun.
Bir türlü neyin mantıksız olduğunu söyleyemiyorsun.
Yediğin dayaklar gözünü korkutmasın, derdini açmayan devâ bulamaz.
 

 

6 saat önce, teflon yazdı:

Bunun tek bir çözümü var: Mantıksızlık potası.

İşte sen de orada birleştirip eritmiş ve çözmüşsün(!)


Bak dört oldu, neyin mantıksız olduğunu belirtmeyi unutmuşsun...
İnkâr edecek argümân bile bulamıyorsun.
Kuru gürültü...

tarihinde HATEM tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
7 saat önce, HATEM yazdı:


Evet Kendin (de) seçtin.
Ve câhilliğin sebebiyle en berbat suçu işliyorsun.
Asıl problem, Öğrenme meye kilitlenmişsiniz.

Kendisimi seçmiş... nasıl olmuş o, mesela herkes müslüman bir ülkede doğmayı istemişde kontenjanmı dolmuş. Yoksa müslümanlığın hak olduğunu doğmadan öncedemi bilmiyorlarmış? birinden duyduğun içinmi yoksa kendi hoşuna gittiği içinmi böyle diyorsun?

 

 

1 saat önce, sağduyu yazdı:

 

Dinlere göre, insanın hiç bir insiyatifi yok, bu tanrı denen zımbırtı her şeyi kendisi ayarlıyor kısacası kendi çalıp kendi oynuyor. İnsanı bizzat kendisi tasarlıyor, sonra da bu kendi tasarladığı şekilde çalışan insanı sen neden bu şekilde çalışıyorsun diye cehenneme atıp yakıyor. İşte bu kadar mantıktan yoksun, tutarsız, beş yaşındaki bir çocuk gibi kaprisli acaip bir varlık.

Bu dinlere göremi sana göremi? hangi dindar kendisinde insiyatif olmadığını söylüyor, dindarların bile çıkartmadığını kendi kafana göre sen çıkartıyorsun. Cüzi filanda olsa birşeyler karalıyorlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş
27 minutes ago, Nuri Kara said:

Bu dinlere göremi sana göremi? hangi dindar kendisinde insiyatif olmadığını söylüyor, dindarların bile çıkartmadığını kendi kafana göre sen çıkartıyorsun. Cüzi filanda olsa birşeyler karalıyorlar.

 

Dincinin ne söylediği beni ilgilendirmez, kitabında yazana bakarım. Mesela Allah Kuran'da ben dilediğimi saptırır, dilediğimi de doğru yola iletirim diyor, kendi kafamdan çıkarttığım bir şey yok yani.

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, sağduyu yazdı:

 

Dincinin ne söylediği beni ilgilendirmez, kitabında yazana bakarım. Mesela Allah Kuran'da ben dilediğimi saptırır, dilediğimi de doğru yola iletirim diyor, kendi kafamdan çıkarttığım bir şey yok yani.

Kitabında o ne yazdığını söylüyorsa o yazıyor... sen kendisinin kabül etmediği şeyle onu küçümsüyorsun, bak şu mantıksıza felan diyorsun. Adam onu kabül etmiyorki.

 

Dilediğini yapıyorda, rastgele dilemiyor. Senin bir dileğin varsa bunu dilemenin bir sebebi vardır. Aynısı dilek sahibi olan herkes için geçerli. O hakkettiği için Allah diliyorsa buna ne söylenilebilir?

 

Aslında ortada bir tane Kur-an yok. Herkes kendisine göre Kur-an yazmış. Sen hangi Kur-an'a göre konuşuyorsun. Benim zihnimdekine göremi bir başkasının zihnindekine göremi. Ateistlerin işide zor, herkes dilediğini söylüyor.

 

Doğru Kur-an hangisi Muhammed öldüğüne göre kimse bilemeyecek. Ne deseler boş.

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 saat önce, HATEM yazdı:

 

 

Şimdi biz özgür irademizle yaratıcıyı reddediyoruz ya. Buda mümkün senin gözünde. Peki bu durumda yaratıcı bir yerde hata yaptı. İbadet edecek insanlar yaratırken bı baktı ooo atı alan uskudari geçmiş. Yasak elmalar yenilmiş, birde tam istediğinin tam tersine insanlar isyan ediyor . Bu durumda aciz bir yaratıcı olduğu gerçeğini görebiliyormusun. ? Yoksa hala o çok yücedir herşeyi bilir falan mı yazacaksin

tarihinde Salvolimpos tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
10 dakika önce, Salvolimpos yazdı:

 

Şimdi biz özgür irademizle yaratıcıyı reddediyoruz ya. Buda mümkün senin gözünde. Peki bu durumda yaratıcı bir yerde hata yaptı. İbadet edecek insanlar yaratırken bı baktı ooo atı alan uskudari geçmiş. Yasak elmalar yenilmiş, birde tam istediğinin tam tersine insanlar isyan ediyor . Bu durumda aciz bir yaratıcı olduğu gerçeğini görebiliyormusun. ? Yoksa hala o çok yücedir herşeyi bilir falan mı yazacaksin

 
Şu yazdıkların ancak senin dangalaklığını gösteriyor.

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, HATEM yazdı:

 
Şu yazdıkların ancak senin dangalaklığını gösteriyor.

Özgür irade konusunu algoritma çizerek çözmeyi dene.

Gereksiz detaylara dalıyorsun.

Herşeyi birlersen cuzi irade diye bir şey kalmaz ortada.

Herşey Allah olur.
Bütün ile parçaları ayırırsan bu seferde Allah'ı yok etmiş olursun. :)

İhlas süresine aykırı inanca sahipsin.
yahudilerden etkilenmiş ibni arabi,mevlana vb peşine düşmüşsün.
Biraz daha sapıtırsan spinoza gibi olacaksın.Doğa tanrı diyeceksin.
 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, Nuri Kara said:

Kitabında o ne yazdığını söylüyorsa o yazıyor... sen kendisinin kabül etmediği şeyle onu küçümsüyorsun, bak şu mantıksıza felan diyorsun. Adam onu kabül etmiyorki.

 

Dilediğini yapıyorda, rastgele dilemiyor. Senin bir dileğin varsa bunu dilemenin bir sebebi vardır. Aynısı dilek sahibi olan herkes için geçerli. O hakkettiği için Allah diliyorsa buna ne söylenilebilir?

 

Aslında ortada bir tane Kur-an yok. Herkes kendisine göre Kur-an yazmış. Sen hangi Kur-an'a göre konuşuyorsun. Benim zihnimdekine göremi bir başkasının zihnindekine göremi. Ateistlerin işide zor, herkes dilediğini söylüyor.

 

Doğru Kur-an hangisi Muhammed öldüğüne göre kimse bilemeyecek. Ne deseler boş.

 

O zaman gidin de bir Kuran üzerinde anlaşın, öyle gelin. Artık "ben dilediğimi saptırır, dilediğimi de doğru yola iletirim. " gibi apaçık bir cümle üzerinde bile anlaşamıyorsanız o benim sorunum değil.

 

Hayret bir şey, apaçık  bir cümle üzerine bile kıvırmayı beceriyorsun ya, pes artık. Bir arap bedevisinin kıçından üfürdüğü zırvaları savunacağım diye daha ne kadar komik duruma düşüp saçmalayacaksın?

 

Evet, Allah'ın da dilemesinin bir sebebi var, o da sapık, sadist ve psikopat olduğu için, insan yakmaktan büyük bir zevk aldığı için dilediğini saptırıyor, sonra da sen saptın diye sonsuza kadar yakıyor. İşte senin putun böyle sapık, sadist ve manyak bir put. Böyle bir putu onaylayıp savunmak seni ne yapıyor, onu da sen düşün.

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
12 saat önce, sağduyu yazdı:

 

O zaman gidin de bir Kuran üzerinde anlaşın, öyle gelin. Artık "ben dilediğimi saptırır, dilediğimi de doğru yola iletirim. " gibi apaçık bir cümle üzerinde bile anlaşamıyorsanız o benim sorunum değil.

 

Hayret bir şey, apaçık  bir cümle üzerine bile kıvırmayı beceriyorsun ya, pes artık. Bir arap bedevisinin kıçından üfürdüğü zırvaları savunacağım diye daha ne kadar komik duruma düşüp saçmalayacaksın?

 

Evet, Allah'ın da dilemesinin bir sebebi var, o da sapık, sadist ve psikopat olduğu için, insan yakmaktan büyük bir zevk aldığı için dilediğini saptırıyor, sonra da sen saptın diye sonsuza kadar yakıyor. İşte senin putun böyle sapık, sadist ve manyak bir put. Böyle bir putu onaylayıp savunmak seni ne yapıyor, onu da sen düşün.

 

 

Sahiplenmediğim birşey yüzünden beni mantıksızlıkla suçlarsan üstüme alınmam.

 

Kıvırmıyorum nasıl dilediğini soruyorum, ki bunu bilmeden o diledi sen hiçbirşey yapmadın diyemezsin.

 

Benim putum sapık değil, işidin ve daha fazlasının putu sapık... bilmediğim işler yapıyor okadarıda olacak artık.

Link to post
Sitelerde Paylaş
20 minutes ago, Nuri Kara said:

Sahiplenmediğim birşey yüzünden beni mantıksızlıkla suçlarsan üstüme alınmam.

 

Kıvırmıyorum nasıl dilediğini soruyorum, ki bunu bilmeden o diledi sen hiçbirşey yapmadın diyemezsin.

 

Benim putum sapık değil, işidin ve daha fazlasının putu sapık... bilmediğim işler yapıyor okadarıda olacak artık.

 

Sahiplenip savunmaya çalışan sensin.

 

Araf 179. Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir.

 

Secde 13. Eğer dileseydik, herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.

 

Hud (118-119) Rabbin dileseydi, insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan dolduracağım” sözü kesinleşti.

 

İşte sahiplendiğin, Kuran'ım dediğin kitaptan bazı ayetler. Ne yazıyor ayetlerde?

Link to post
Sitelerde Paylaş
13 dakika önce, sağduyu yazdı:

 

Sahiplenip savunmaya çalışan sensin.

 

Araf 179. Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir.

 

Secde 13. Eğer dileseydik, herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.

 

Hud (118-119) Rabbin dileseydi, insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan dolduracağım” sözü kesinleşti.

 

İşte sahiplendiğin, Kuran'ım dediğin kitaptan bazı ayetler. Ne yazıyor ayetlerde?

Ne diyor, tekbir ümmet yapabiliyordu diyor, senin dediğin gibi kötülükleri yaratmasaydı insanlık ihtilafa düşmezdi. Onun yerine kötülükleri yarattıda bu söz ortaya çıktı, çünkü kimilerinin bu yoldan gideceği kesindi. Bu söylediğim sözleri sahipleniyorum; gerçeği görüpde bunu göz ardı edenler, gözleri var ama onlarla görmüyorlar, Allah bunları cehennem için yarattığını söylüyor, bunların ruhunu Allah yarattı. Ben bir düzenek kurarımda bu insanların başaramayacakları bir sistem olur, o zaman derim ben bir kısmını başaramasınlar diye test ettim. Kur-an'ın üslubu böyle neden böyle bir üslup kullanılmış, soru işareti.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...