Jump to content
Ateistforum

Ebubekirin kumar Oynaması, Peygamberin ve Allah'ın ona destek vermesi.


Recommended Posts

Yasanan olayı aktarıyorum  :

 

Hz. Ebû Bekir ve Übey bin Halef Hz Ebû Bekir, bu âyetleri Resul-i Kibriya Efendimizden (a.s.m.) dinler dinlemez onları, Mekke'nin bir tarafında yüksek sesle okudu. Sonra da o sevinen müşriklere,

"Rumlar, birkaç sene sonra İranlılara muhakkak galebe çalacaklar." dedi.

Müşrikler şaşırdılar. Bahsettiğimiz gibi büyük bir hezimete uğramış, âdetâ yerle bir olmuş bir imparatorluk bir daha nasıl canlanacak ve İranlılara galebe çalacaktı! Bu durumu havsalalarına sığdıramadıklarından içlerinden Übey bin Halef,

"Yalan söylüyorsun," dedi. "Haydi, aramızda bir müddet tayin et, seninle bahse girelim."

Hz. Ebu Bekir kabul etti. On deve üzerinde bahse girip üç sene müddet tayin ettiler. Hz. Ebû Bekir gelip durumu Peygamber Efendimize haber verdi. Peygamber efendimiz de :

"Âyetteki "bid"den (yani bir kaç seneden) maksat, üçten dokuza kadar olan seneler demektir. Develerin sayısını artır. Müddeti de uzat."buyurdu.

Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir çıktı. Übey'e rast geldi. Übey," Galiba pişman oldun." dedi.

Hz. Ebû Bekir,

"Hayır" dedi. "Gel seninle bahsi arttıralım. Müddeti de uzatalım. Haydi, dokuz seneye kadar yüz deve yapalım."

Übey de," Haydi yapalım." diyerek kabul etti. *

Hz. Ebû Bekir, Mekke'den ayrılacağı sıralarda, Übey bin Halef yakasına yapıştı ve

"Sen, Mekke'den ayrılırsan, bahisde kazanacağım develeri ödemeyeceğinden endişe ediyorum. Bana bir kefil göster." dedi.

Hz. Ebû Bekir de oğlu Abdurrahman'ı kefil gösterdi. Übey bin Halef de Uhud Harbine çıkmak istediği zaman Abdurrahman, gidip onun yakasına yapıştı ve

"Vallahi, bana bir kefil göstermedikçe, seni bırakmam." dedi.

Übey bin Halef de kefil gösterdikten sonra Uhud Harbi için yola çıktı. Übey bin Halef, Uhud Harbinde Resûl-i Kibriyâ Efendimizin kılıcından aldığı bir yaradan öldü.

Mağlubiyetlerinden 9 yıl sonra, Rumlar, birdenbire canlanarak hiç beklenmedik ve umulmadık bir saldırışla İranlıları dehşetli bir bozguna uğrattılar. Buna da Müslümanlar çok sevindiler, müşrikler ise son derece üzüldüler.

Hz. Ebû Bekir, 100 deveyi Übey bin Halef'in kefilinden ve mirasçılarından alıp Peygamber Efendimize getirdi. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz,

"Onları sadaka olarak dağıt." buyurdu.

Kur'ân-ı Azimüşşânın istikbâlden haber veren ve Resûl-i Kibriyâ Efendimizin bir mu'cizesi sayılan bu haberin ortaya çıkması üzerine, Mekkeli müşriklerden bazıları Müslüman oldular.1

Dipnotlar:

* O zaman kumarı yasaklayan ilahi emir henüz gelmemişti.

1. Tirmizi, Sünen, XII. 67-68; Taberi, Tarih, II. 141-142; Hamdi Yazır, Hak Dini, V. 3795-3800.

 

Bir arkadaşıma Rum suresi üzerine tartışma yapıyorduk ve bana Rum süresinin kanıtı olarak bu olayı aktardı. Birçok İslam sitesine bakılabilir bu olay tamamen geçiyor. İlk olarak kumar ve içkinin yasaklanmasına dair ayetleri araştırdım ve bunlar Araf 33, bakara 219, Maide 90-91 . Araf 33 e dair ceviriler kuranmeali sitesinden alıntı yapiyorum 

 

Abdullah Parlıyan Meali:

De ki: Doğrusu Rabbim; yalnızca açık ya da gizli, utanç verici davranışları, günahın her çeşidini, BASKASİNİN ELİNDEKİNE HAKSİZ OLARAK GOZ DİKMEYİ, Allah'tan başkasına hakkında hiçbir delil indirmediği halde, tanrısal nitelikler yakıştırmanızı ve bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı söylemenizi haram kılmıştır.

Ahmet Tekin Meali:
“Rabbim, büyük günahları meşrû olmayan şehevî fiilleri, gayri meşrû ilişkileri, bunların açıktan yapılanını, alenîsini ve gizlisini bilerek günah işlemeyi; haklı bir sebep ortada yokken saldırmayı ve baskı yapmayı; HAK ETMEDEN BASKASİNİN ELİNDEKİNE GOZ DİKMEYİ VE ZULMU; hakkında ferman indirmediği, yetki vermediği bir şeyi, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşmanızı; Allah adına bilemeyeceğiniz şeyleri söylemenizi haram kıldı, yasakladı." de.

Cemal Külünkoğlu Meali:
De ki: “Rabbim, ancak açık ya da gizli kötülükleri, günahın her çeşidini, ( BASKASİNİN ELİNDEKİNE) HAKSİZ YERE GOZ DİKMEYİ, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a izafe etmenizi yasaklamıştır.”

Muhammed Esed Meali
De ki: “Doğrusu, Rabbim, yalnızca, açık ya da gizli, utanç verici davranışları, günahı[n her çeşidini], [BASKASİNİN ELİNDEKİNE] HAKSİZ YERE GOZ DİKMEYİ, Allah'tan başkasına -hakkında hiçbir delil indirmediği halde- tanrısal nitelikler yakıştırmanızı ve bilmediğiniz şeyi Allah'a izafe etmenizi yasaklamıştır.”

Mustafa İslamoğlu Meali
De ki: “Benim Rabbim, yalnızca açık ya da gizli yüz kızartıcı davranışları, günahın her türünü, HAKSİZ YERE BASKASİNİN MALİNA GOZ DİKMEYİ, herhangi bir delil indirmediği hâlde Allah’tan başkasına ilâhlık yakıştırmanızı, hakkında bilginizin olmadığı şeyi Allah’a atfetmenizi yasaklamıştır.”[1180]*

 

Araf 33. Mekke döneminde inmiştir. Yani Rum süresinden önce inmiştir. Ebubekir bahis olayında peygamberin yanına geldiğinde peygamberin Araf 33 ayetini gösterip: ' bak bize ayet geldi orda haksız kazanç hakkında haram var. Sen bu bahisten vazgeç nitekim Allah bunun hesabını sorar. Zaten Rumlar İranlıları yeninde sen haklı cikacaksin. ' Deseydi tutarlı bir yaklaşım olurdu. Ama Araf 33 te açıkça belirtilen haksız kazancın haram kılınmasına rağmen peygamber Ebubekir in bahis oynamasını yasaklamak yerine destekliyor . 10 deveyi 100 deye yap diyor. Oran verdirtiyor. Burda Ebubekir in kumar oynamasına mi , peygamberin bu kumara dahil olması mı, kehanet diye anlatılan olayda bunların kumar oynadığının ortaya çıkması mi daha komik ben karar veremedim.

 

Ayrıca bu bahis olayının sonunda develer neden devlete bagislaniyor ? Kumar oynamak serbest ise Ebubekir kazandığı develere el koymak niye ? Adam develeri alsaydı ya sonuçta kazanmış. Yani kumarın doğru olmadığını bildikleri halde adamdan develeri almışlar ama dur yanlisimizi düzeltelim devlete bagislayalim demişler.

 

Ayrıca kumarı Maide 90 da yasaklayacak olan Allah kumarı yasaklanmadan önce kendisi de kumar oynadığının bir kanıtı. Şimdi ilk başta.Allah tüyo veriyor Rum suresini gönderiyor. Bu tüyonun üzerine Ebubekir Ümmey isimli musrikle bahis e giriyor. Sonra peygamber aracılığıyla bu bahisin oranları arttırılıyor. Sonra Allah Rum suresi de verdiği tüyo sonucu savaşta Rumlara yardım ediyor. Ve Ebubekir bahisi kazaniyor. Allah , peygamber ve Ebubekir 3 vs 1 resmen Übeyy i darmadağın ediyorlar. Zavallı Übeyy in hiç şansı kalmamış. Allah Maide 90 da kumarı yasaklamadan önce kendisi de kumar oynamış . 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
34 dakika önce, Salvolimpos yazdı:

Yasanan olayı aktarıyorum  :

 

Hz. Ebû Bekir ve Übey bin Halef Hz Ebû Bekir, bu âyetleri Resul-i Kibriya Efendimizden (a.s.m.) dinler dinlemez onları, Mekke'nin bir tarafında yüksek sesle okudu. Sonra da o sevinen müşriklere,

"Rumlar, birkaç sene sonra İranlılara muhakkak galebe çalacaklar." dedi.

Müşrikler şaşırdılar. Bahsettiğimiz gibi büyük bir hezimete uğramış, âdetâ yerle bir olmuş bir imparatorluk bir daha nasıl canlanacak ve İranlılara galebe çalacaktı! Bu durumu havsalalarına sığdıramadıklarından içlerinden Übey bin Halef,

"Yalan söylüyorsun," dedi. "Haydi, aramızda bir müddet tayin et, seninle bahse girelim."

Hz. Ebu Bekir kabul etti. On deve üzerinde bahse girip üç sene müddet tayin ettiler. Hz. Ebû Bekir gelip durumu Peygamber Efendimize haber verdi. Peygamber efendimiz de :

"Âyetteki "bid"den (yani bir kaç seneden) maksat, üçten dokuza kadar olan seneler demektir. Develerin sayısını artır. Müddeti de uzat."buyurdu.

Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir çıktı. Übey'e rast geldi. Übey," Galiba pişman oldun." dedi.

Hz. Ebû Bekir,

"Hayır" dedi. "Gel seninle bahsi arttıralım. Müddeti de uzatalım. Haydi, dokuz seneye kadar yüz deve yapalım."

Übey de," Haydi yapalım." diyerek kabul etti. *

Hz. Ebû Bekir, Mekke'den ayrılacağı sıralarda, Übey bin Halef yakasına yapıştı ve

"Sen, Mekke'den ayrılırsan, bahisde kazanacağım develeri ödemeyeceğinden endişe ediyorum. Bana bir kefil göster." dedi.

Hz. Ebû Bekir de oğlu Abdurrahman'ı kefil gösterdi. Übey bin Halef de Uhud Harbine çıkmak istediği zaman Abdurrahman, gidip onun yakasına yapıştı ve

"Vallahi, bana bir kefil göstermedikçe, seni bırakmam." dedi.

Übey bin Halef de kefil gösterdikten sonra Uhud Harbi için yola çıktı. Übey bin Halef, Uhud Harbinde Resûl-i Kibriyâ Efendimizin kılıcından aldığı bir yaradan öldü.

Mağlubiyetlerinden 9 yıl sonra, Rumlar, birdenbire canlanarak hiç beklenmedik ve umulmadık bir saldırışla İranlıları dehşetli bir bozguna uğrattılar. Buna da Müslümanlar çok sevindiler, müşrikler ise son derece üzüldüler.

Hz. Ebû Bekir, 100 deveyi Übey bin Halef'in kefilinden ve mirasçılarından alıp Peygamber Efendimize getirdi. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz,

"Onları sadaka olarak dağıt." buyurdu.

Kur'ân-ı Azimüşşânın istikbâlden haber veren ve Resûl-i Kibriyâ Efendimizin bir mu'cizesi sayılan bu haberin ortaya çıkması üzerine, Mekkeli müşriklerden bazıları Müslüman oldular.1

Dipnotlar:

* O zaman kumarı yasaklayan ilahi emir henüz gelmemişti.

1. Tirmizi, Sünen, XII. 67-68; Taberi, Tarih, II. 141-142; Hamdi Yazır, Hak Dini, V. 3795-3800.

 

Bir arkadaşıma Rum suresi üzerine tartışma yapıyorduk ve bana Rum süresinin kanıtı olarak bu olayı aktardı. Birçok İslam sitesine bakılabilir bu olay tamamen geçiyor. İlk olarak kumar ve içkinin yasaklanmasına dair ayetleri araştırdım ve bunlar Araf 33, bakara 219, Maide 90-91 . Araf 33 e dair ceviriler kuranmeali sitesinden alıntı yapiyorum 

 

Abdullah Parlıyan Meali:

De ki: Doğrusu Rabbim; yalnızca açık ya da gizli, utanç verici davranışları, günahın her çeşidini, BASKASİNİN ELİNDEKİNE HAKSİZ OLARAK GOZ DİKMEYİ, Allah'tan başkasına hakkında hiçbir delil indirmediği halde, tanrısal nitelikler yakıştırmanızı ve bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı söylemenizi haram kılmıştır.

Ahmet Tekin Meali:
“Rabbim, büyük günahları meşrû olmayan şehevî fiilleri, gayri meşrû ilişkileri, bunların açıktan yapılanını, alenîsini ve gizlisini bilerek günah işlemeyi; haklı bir sebep ortada yokken saldırmayı ve baskı yapmayı; HAK ETMEDEN BASKASİNİN ELİNDEKİNE GOZ DİKMEYİ VE ZULMU; hakkında ferman indirmediği, yetki vermediği bir şeyi, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşmanızı; Allah adına bilemeyeceğiniz şeyleri söylemenizi haram kıldı, yasakladı." de.

Cemal Külünkoğlu Meali:
De ki: “Rabbim, ancak açık ya da gizli kötülükleri, günahın her çeşidini, ( BASKASİNİN ELİNDEKİNE) HAKSİZ YERE GOZ DİKMEYİ, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a izafe etmenizi yasaklamıştır.”

Muhammed Esed Meali
De ki: “Doğrusu, Rabbim, yalnızca, açık ya da gizli, utanç verici davranışları, günahı[n her çeşidini], [BASKASİNİN ELİNDEKİNE] HAKSİZ YERE GOZ DİKMEYİ, Allah'tan başkasına -hakkında hiçbir delil indirmediği halde- tanrısal nitelikler yakıştırmanızı ve bilmediğiniz şeyi Allah'a izafe etmenizi yasaklamıştır.”

Mustafa İslamoğlu Meali
De ki: “Benim Rabbim, yalnızca açık ya da gizli yüz kızartıcı davranışları, günahın her türünü, HAKSİZ YERE BASKASİNİN MALİNA GOZ DİKMEYİ, herhangi bir delil indirmediği hâlde Allah’tan başkasına ilâhlık yakıştırmanızı, hakkında bilginizin olmadığı şeyi Allah’a atfetmenizi yasaklamıştır.”[1180]*

 

Araf 33. Mekke döneminde inmiştir. Yani Rum süresinden önce inmiştir. Ebubekir bahis olayında peygamberin yanına geldiğinde peygamberin Araf 33 ayetini gösterip: ' bak bize ayet geldi orda haksız kazanç hakkında haram var. Sen bu bahisten vazgeç nitekim Allah bunun hesabını sorar. Zaten Rumlar İranlıları yeninde sen haklı cikacaksin. ' Deseydi tutarlı bir yaklaşım olurdu. Ama Araf 33 te açıkça belirtilen haksız kazancın haram kılınmasına rağmen peygamber Ebubekir in bahis oynamasını yasaklamak yerine destekliyor . 10 deveyi 100 deye yap diyor. Oran verdirtiyor. Burda Ebubekir in kumar oynamasına mi , peygamberin bu kumara dahil olması mı, kehanet diye anlatılan olayda bunların kumar oynadığının ortaya çıkması mi daha komik ben karar veremedim.

 

Ayrıca bu bahis olayının sonunda develer neden devlete bagislaniyor ? Kumar oynamak serbest ise Ebubekir kazandığı develere el koymak niye ? Adam develeri alsaydı ya sonuçta kazanmış. Yani kumarın doğru olmadığını bildikleri halde adamdan develeri almışlar ama dur yanlisimizi düzeltelim devlete bagislayalim demişler.

 

Ayrıca kumarı Maide 90 da yasaklayacak olan Allah kumarı yasaklanmadan önce kendisi de kumar oynadığının bir kanıtı. Şimdi ilk başta.Allah tüyo veriyor Rum suresini gönderiyor. Bu tüyonun üzerine Ebubekir Ümmey isimli musrikle bahis e giriyor. Sonra peygamber aracılığıyla bu bahisin oranları arttırılıyor. Sonra Allah Rum suresi de verdiği tüyo sonucu savaşta Rumlara yardım ediyor. Ve Ebubekir bahisi kazaniyor. Allah , peygamber ve Ebubekir 3 vs 1 resmen Übeyy i darmadağın ediyorlar. Zavallı Übeyy in hiç şansı kalmamış. Allah Maide 90 da kumarı yasaklamadan önce kendisi de kumar oynamış . 

 

Kumar  yasak  ayeti  henüz  gelmediği  için  haram  değildi  ortada  hüküm  yok  ki  uygulama  olsun  (NOKTA)

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Kumar  yasak  ayeti  henüz  gelmediği  için  haram  değildi  ortada  hüküm  yok  ki  uygulama  olsun  (NOKTA)

Bende onu diyorum , kumar yasak değilken Allah bahis oynatiyor. Tüyo yu kendi veriyor. Peygambere oran yutturuyor. Ebubekiri kazandırıyor. Hem bahis oynatiyor hemde şike yapıyor. Bu arada şike ne zaman haram kilinmisti yahu ? 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Kumar  yasak  ayeti  henüz  gelmediği  için  haram  değildi  ortada  hüküm  yok  ki  uygulama  olsun  (NOKTA)

 

 zina yasak degilken peygamberin zina yapmasında sakınca görünmez o zaman , içki yasak değilken peygamberin içki icmesinde sakınca görülmez o zaman. Kumar yasakken allahla ortak kumar oynayinca sorun yok mu diyorsun yani. Nerde kaldi peygamberin gunahsizligi, melekligi, ? Al işte kumar oynamış? Hani hiçbir abes işi olmamist bu peygamberin ?

tarihinde Salvolimpos tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

Kumar  yasak  ayeti  henüz  gelmediği  için  haram  değildi  ortada  hüküm  yok  ki  uygulama  olsun  (NOKTA)

 

Kumar yasak ayeti Maide 90 onu biliyoruz. Ama Araf 33 ayeti o zaman gelmişti. Başkasının malına göz dikmek haram kilinmisti. Ebubekir ,  Übeyy in 10 devesine göz diktiği vakit peygamber 10 az sen 100 deveye göz dik demesine ne diyorsun . Neden araf33 u hatırlayıp başkasının malına göz dikmek haramdır demedi ? Yoksa Muhammed Araf 33 ayetini inkâr mi ediyor ?

tarihinde Salvolimpos tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 2 weeks later...
On 11.09.2019 at 12:17, Salvolimpos yazdı:

 

Kumar yasak ayeti Maide 90 onu biliyoruz. Ama Araf 33 ayeti o zaman gelmişti. Başkasının malına göz dikmek haram kilinmisti. Ebubekir ,  Übeyy in 10 devesine göz diktiği vakit peygamber 10 az sen 100 deveye göz dik demesine ne diyorsun . Neden araf33 u hatırlayıp başkasının malına göz dikmek haramdır demedi ? Yoksa Muhammed Araf 33 ayetini inkâr mi ediyor ?

amacı musriklerin  şaşkınlığını  arttırmak  onları  alt  etmek  olduğu  için  onlarla  bahse  girmesini  destekliyor  peygamberde. Yani  çok  istendiği  için  değil  ki  ders  verilmiş  oluyor. Kuranin  Allah  kelamı. olduğu  sizinde  gördüğünüz  gibi  ortaya  çıkıyor  ki  bilmiş  oluyor  kitap  savaşın  zamanı  ve  neticesini

Link to post
Sitelerde Paylaş
25 dakika önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

amacı musriklerin  şaşkınlığını  arttırmak  onları  alt  etmek  olduğu  için  onlarla  bahse  girmesini  destekliyor  peygamberde. Yani  çok  istendiği  için  değil  ki  ders  verilmiş  oluyor. Kuranin  Allah  kelamı. olduğu  sizinde  gördüğünüz  gibi  ortaya  çıkıyor  ki  bilmiş  oluyor  kitap  savaşın  zamanı  ve  neticesini

 

 

Allah müşriklerle bir olmuş ta oturup kumar oynamış. Bunun kumar oynanmadan da çözülebilecek bir yanı yokmuydu. 

Müşriklerin şaşkınlığını görmek isteyen Allah "müşrikler şaşkın olun " dese hemen gerceklesmezmiydi ? Hani ol diyince oluyordu herşey ? neden kumar oynama işine giriyor.

Peygamberin abes iş yapmış olması neden sizde kabul edilemez bir görüş olarak kalmis. Aha da gün gibi ortada, kumar a destek vermis. Abes iş yapmış.

tarihinde Salvolimpos tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
46 dakika önce, Salvolimpos yazdı:

 

 

Allah müşriklerle bir olmuş ta oturup kumar oynamış. Bunun kumar oynanmadan da çözülebilecek bir yanı yokmuydu. 

Müşriklerin şaşkınlığını görmek isteyen Allah "müşrikler şaşkın olun " dese hemen gerceklesmezmiydi ? Hani ol diyince oluyordu herşey ? neden kumar oynama işine giriyor.

Peygamberin abes iş yapmış olması neden sizde kabul edilemez bir görüş olarak kalmis. Aha da gün gibi ortada, kumar a destek vermis. Abes iş yapmış.

kumar oynamak amacında değil işte peygamberde onlara allahın gücünü bilgisini gösterip onları susturma amacı var ki gerçekleşiyor ki rum mucizesine bir şey de diyemiyorsunuz orasıda ayrı garip?

Link to post
Sitelerde Paylaş
8 saat önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

kumar oynamak amacında değil işte peygamberde onlara allahın gücünü bilgisini gösterip onları susturma amacı var ki gerçekleşiyor ki rum mucizesine bir şey de diyemiyorsunuz orasıda ayrı garip?

 

Rum mucizesi mi, orasi ayrı bir saçmalık ta, peygamberin apaçık kumar oynamasi ayrı bir saçmalık . Saçmalıklar içinde sacmaliklar. Allah'ın gücünü ve bilgisini kumarla ispatlayan bir peygamber...

Link to post
Sitelerde Paylaş
9 saat önce, akılsızşuursuzatom yazdı:

kumar oynamak amacında değil işte peygamberde onlara allahın gücünü bilgisini gösterip onları susturma amacı var ki gerçekleşiyor ki rum mucizesine bir şey de diyemiyorsunuz orasıda ayrı garip?

 

Amacında veya değil bu peygamber kumara bulaşmış mi ? Evet bulaşmış . Kumar oynamak abes bir iş mi ? Evet abes bir iş . Arkasına sonuna bahaneler hikayeler uydurmanin bir mantigi yok. !

 

Peygamber Allah'ın gucunu göstermek için kumar oynuyor . Bana Karaköy genel evini hatırlattı. Devlet düzeninde parasını (vergisini) verdiğin herşey serbesttir. Gizli seks yaparsan fuhuş a girer, parasını verirsen serbest olur. Senin Allah'ın da aynı taktiği kullanmis. Kendini ispatlayacak ya o zaman hersey serbest değil mi .

Demekki senin Allah'ın buna ihtiyaci varmış. Kendini kanıtlamaya calisiyormus. Kendini ispatlamak için kumar bile oynatmis.Hemde kime sürekli cehennemle tehdit ettiği müşriklere .

tarihinde Salvolimpos tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 8 months later...

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...