Jump to content
bayşapka

Gelecek var mıdır?

Recommended Posts

Gelecekteki olayları tahmin edebiliyoruz. 

Bazı olayları önceki gözlemlerimize dayanarak diğerlerinden çok daha iyi tahmin edebiliyoruz.

Tahmin ettiğimiz olaylara müdahale de edebiliyoruz. Yani gelecekteki olaylara yardım edebiliyoruz, ya da engelleyebiliyoruz.

 

Peki gelecek gerçekten var mı? Yoksa gelecek dediğimiz şey aslında bizim tahminlerimizin şu anki bir ürünü mü?

Geçmiş var mı? Yoksa zihnimizin kayıtlarından şu an çıkartıp önümüze sürdüğü bir ürün mü?

 

Geçmiş ve gelecek yoksa, sadece şu an varsa: 

 

Bu özgür irade hakkında bize ne söylemektedir?

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Zaman geçmişten geleceğe doğru akar ama, geleceğin geleceğinin garantisi yoktur.

Şimdiki zaman da yoktur. Çünkü şimdiki zaman hızla geçmiş zaman olmaktadır.

Bir an için zamanın durduğunu farzedelim. Geride kalan zaman yalnız geçmiş zaman olacaktır.

Biz yaşamımızı gelmemesi olası bir geleceğe göre tasarımlarız. Her türlü insansal etkinliklerde kullanılan zaman gelecek zamandır.

Buna rağmen bir hayal aleminde yaşadığımızı kabul etmeyiz.

Bütün bunların özgür irade ile ne alakası olabilir?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, haci said:

Zaman geçmişten geleceğe doğru akar ama, geleceğin geleceğinin garantisi yoktur.

Şimdiki zaman da yoktur. Çünkü şimdiki zaman hızla geçmiş zaman olmaktadır.

Bir an için zamanın durduğunu farzedelim. Geride kalan zaman yalnız geçmiş zaman olacaktır.

Biz yaşamımızı gelmemesi olası bir geleceğe göre tasarımlarız. Her türlü insansal etkinliklerde kullanılan zaman gelecek zamandır.

Buna rağmen bir hayal aleminde yaşadığımızı kabul etmeyiz.

Bütün bunların özgür irade ile ne alakası olabilir?

 

Şimdiyi sonsuz küçüklükte bir nokta olarak tanımlayabiliriz, ya da yok diyebiliriz.

Gelecek varsa bilinebilir. Bu da demektir ki belki de bir ihtimal gelecek hakkında mutlak bilgi sahibi olunabilir. Bu da demektir ki iradeniz ne olursa olsun o gelecek gerçekleşecek demektir. Bu da özgür olmadığınızı gösterir. (bu kimin için önemliyse?)

Ama gelecek yoksa, geleceği ancak mükemmel olmayan  bir şekilde tahmin edebiliyorsak, işte o zaman özgür irade var demektir. 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 hour ago, anibal said:

George gamow'un bir mr. tompkins'i vardır. Alıp okursan, baya faydasını görürsün.

 

Bu kitap zamanın her şeyden bağımsız aktığı gibi inançları yıkmak üzerine görelilikten argümanlar getiren bir kitap mıydı?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, bayşapka yazdı:

 

Şimdiyi sonsuz küçüklükte bir nokta olarak tanımlayabiliriz, ya da yok diyebiliriz.

Gelecek varsa bilinebilir. Bu da demektir ki belki de bir ihtimal gelecek hakkında mutlak bilgi sahibi olunabilir. Bu da demektir ki iradeniz ne olursa olsun o gelecek gerçekleşecek demektir. Bu da özgür olmadığınızı gösterir. (bu kimin için önemliyse?)

Ama gelecek yoksa, geleceği ancak mükemmel olmayan  bir şekilde tahmin edebiliyorsak, işte o zaman özgür irade var demektir. 

 

Bu yanlış tanımlama özgür irade kendisi dışında hiçbir şeye bağımlı olmayan demektir.

Geleceği bilmek bilmemek ile alakası yok.

İnsan çevresine madde enerji bilgi bakımından bağımlıdır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

3- Allah'ın kelam sıfatıda kadim değil, hadistir. Bu yüzden Kur'an mahlûktur, yani yaratılmıştır.

4- Allah'ın ilmide ezeli değildir, hadistir. Bu yüzden Allah bir şeyi meydana gelmesinden önce bilemez.

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cehmilik

 

 

Allah bile yaşadığı an dışında birşey bilmiyor.

Daha doğrusu yaratmadığı varolmayan şeyleri bilemez.

Gelecek ve geçmiş konusunda görüşlerim cebriyye(cehmilik) mezhebi ile aynı. :)

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, mirasyedi yazdı:

3- Allah'ın kelam sıfatıda kadim değil, hadistir. Bu yüzden Kur'an mahlûktur, yani yaratılmıştır.

4- Allah'ın ilmide ezeli değildir, hadistir. Bu yüzden Allah bir şeyi meydana gelmesinden önce bilemez.

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cehmilik

 

 

Allah bile yaşadığı an dışında birşey bilmiyor.

Daha doğrusu yaratmadığı varolmayan şeyleri bilemez.

Gelecek ve geçmiş konusunda görüşlerim cebriyye(cehmilik) mezhebi ile aynı. :)

 

İlginç bir mezhep... Hristiyanlıkta da benzeri bir mezhep var. Tanrı'nın aczinden bahseder.

Cehmilik Allah'ın iradesini sınırladığı için diğer mezheplerle çelişki içindedir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 hours ago, mirasyedi said:

Bu yanlış tanımlama özgür irade kendisi dışında hiçbir şeye bağımlı olmayan demektir.

Geleceği bilmek bilmemek ile alakası yok.

İnsan çevresine madde enerji bilgi bakımından bağımlıdır.

 

Geleceği bilmemek değil, geleceğin hiç var olmaması açısından bakmayı deneyiver. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
6 saat önce, bayşapka yazdı:

Peki gelecek gerçekten var mı? Yoksa gelecek dediğimiz şey aslında bizim tahminlerimizin şu anki bir ürünü mü?


Gelecek Elbette vâr. Vâr olmasa Gelmez.
Geleceğin varlığı, Geleceği bilenin nezdinde ya'nî Allah'ın nezdinde ilmî ve görsel bir varlıktır. Hissî ve yaşanmış bir varlık değildir.
Geleceğin varlığı, Çoğumuzun nezdinde ise bir tahmîn...
Tahmînlerin doğruluğunu,  Doğru inceleme, doğru düşünce ve doğru bilgi etkiler.
Geleceğin küçük bir bölümünü, doğru tahmîn dışında,, kesin bir bigi olarak ba'zı kullar, Allah'ın izni ve yardımıyla bilebilir ve görebilir.
Çünkü geleceğin bilgisi Allah'ın nezdinde hâli hazırda mevcûddur.

 

7 saat önce, bayşapka yazdı:

Geçmiş var mı? Yoksa zihnimizin kayıtlarından şu an çıkartıp önümüze sürdüğü bir ürün mü?


Geçmiş zâten Yaşanmış bu yaşanmışlığın yok olması mümkün değil. Bu yaşanmışlık ebedî olarak varlığına devâm edecek. Elbette ilmî ve hayâlî bir varlık olarak...
 

 

7 saat önce, bayşapka yazdı:

Geçmiş ve gelecek yoksa, sadece şu an varsa:

Bu özgür irade hakkında bize ne söylemektedir?


Yaşanılan Ân'ın geçmiş ve geleceğe varlık noktasında üstünlüğü,, hissî varlığımızdan kaynaklanır.
Yaşanan ân'ı hissetmemizden kaynaklanır. Bu üstünlük, aslında yaşanan ân'da Allah'ın varlığına yakın olmamızdan kaynaklanır.

Geçmiş ve gelecek bizim için hissî bir varlık olarak yok, ilmî ve hayâlî bir varlık olarak var.
Allah için geçmiş ve gelecek, ilmî ve görsel sûretler olarak kesin bir şekilde vardır.
Allah'ın geleceği kesin olarak bilmesi bizim irâde hürriyetimizin olmadığını göstermez.

 

 

6 saat önce, haci yazdı:

Zaman geçmişten geleceğe doğru akar ama, geleceğin geleceğinin garantisi yoktur.

Şimdiki zaman da yoktur. Çünkü şimdiki zaman hızla geçmiş zaman olmaktadır.

Bir an için zamanın durduğunu farzedelim. Geride kalan zaman yalnız geçmiş zaman olacaktır.

Biz yaşamımızı gelmemesi olası bir geleceğe göre tasarımlarız. Her türlü insansal etkinliklerde kullanılan zaman gelecek zamandır.

Buna rağmen bir hayal aleminde yaşadığımızı kabul etmeyiz.

Bütün bunların özgür irade ile ne alakası olabilir?


İnsânoğlu için Geçmiş hayâldir, Gelecek de hayâldir. Yaşânan ânın nisbeten bir gerçekliği vârdır. Çünkü hissedilir.
Fakat aslında Yaşanan ân, sürekli geçtiği için, hissen  kalıcı olmadığı için bizim için hepsi hayâldir.
Biz insânlar hayâlî varlığımızla, Gerçek varlık olan Allah'ın (c.c.) yaşadıklarının (fiillerinin, isimlerinin, tecellîlerinin) şâhitleriyiz.
Yok olduğumuz iddiâ edilemez, tâmm olarak var da değiliz.
Hayâlî'yiz, bir Zât'a bağımlı ve kayıtlıyız.
O'ndan başkası Gerçek değildir.

 

 

5 saat önce, bayşapka yazdı:

Gelecek varsa bilinebilir. Bu da demektir ki belki de bir ihtimal gelecek hakkında mutlak bilgi sahibi olunabilir. Bu da demektir ki iradeniz ne olursa olsun o gelecek gerçekleşecek demektir. Bu da özgür olmadığınızı gösterir. (bu kimin için önemliyse?)


Geleceğin vâr olduğu geçmişten bellidir.
Gelecek Hakkındaki mutlak bilgi Allah'a âiddir ve Allah'ta saklı ve mevcûddur. Allah'ın kulları bu bilginin bir kısmına Allah'ın izniyle ulaşabilir.
Elbette geleceğin bilgisi bilindiği ve görüldüğü şekilde gerçekleşecektir.
Bu durum özgür olmadığımızı göstermez.
Çünkü ilim ma'luma tâbidir.
Ya'nî bilmek ve görmek, belirleyici değildir. Belirleyici olan,, Bilinen ve görülen "şey"dir.
Ben, Gökyüzündeki Ay'ı bildiğimde ve gördüğümde, Benim Ayı bilmem ve görmem Ay'ı etkilemez.
Bilakis, Ay benim Ay hakkındaki bilgimi ve görgümü oluşturmuştur. Benim Ay hakkındaki bilgim Ay'a tâbidir.
Allah'ın gelecek hakkındaki bilgisi de bizim fiillerimizi etkilemez. Çünkü bizim fiillerimiz, Allah'ın bizim hakkımızdaki bilgisini belirler, oluşturur.
Buradaki asıl soru şudur. Bizim daha maddî bedenlerimiz yokken ve Fiillerimiz oluşmadan önce,,
Allah bizim ne yapacağımızı (fiillerimizi) önceden nasıl biliyor?
Fiillerimizin yaşanmışlığından önce, Fiillerimizin görsel ve ilmî varlığı Nasıl ve nerde mevcûd?

 

 

4 saat önce, mirasyedi yazdı:

Bu yanlış tanımlama özgür irade kendisi dışında hiçbir şeye bağımlı olmayan demektir.


Özgür irâdeyi, mutlak bir özgürlük olması gerektiği şeklinde düşünürsek, Hiç kimse için mutlak bir özgürlük geçerli olmaz.
Yukarıda da bahsettiğim gibi, Hayâlî bir varlığa sâhip olan insân için her yönüyle bağımlı bir varlık olan insân için mutlak bir özgürlük düşünülemez.
Muvahhhîdler, "özgür irâdemiz vâr" dediklerinde mümkün olduğu kadar özgür irâdemizin vâr olduğunu kastederler. Veyâ bize Cenneti ve Cehennemi hak ettirecek ölçüde bir özgür irâdenin varlığını söylerler.
"Hiç kimse için mutlak bir özgürlük geçerli olmaz." dediğimde Hakk Teâlâ'nın da mutlak özgür olmadığını mı düşünüyorsun? diye sorulabilir.
Hakk Teâlâ, Kendisi dışında hiçbir şeye bağımlı olmamak bakımından "mutlak özgürdür"
Fakat, Kendi İlminin, adâletinin, rahmetinin ve sayısız isimlerinin iktizâsına uymak durumunda olduğu için mutlak ve kuralsız özgür olmadığı söylenebilir.

 

4 saat önce, mirasyedi yazdı:

Allah'ın kelam sıfatıda kadim değil, hadistir. Bu yüzden Kur'an mahlûktur, yani yaratılmıştır.


Allah'ın kelâm vasfı, bütün vasıfları gibi kadîmdir. Kur'ân mahlûk değildir.
Kur'âna mahlûk diyenler, Allah'ın sonsuz Kâinâtta sayısız Dünyâlardaki tecellîlerinden habersizler.
Yine Allah'ın, her insânın dilinden konuştuğunu da bilmiyorlar. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
On 20.11.2019 at 01:47, HATEM said:

Gelecek Hakkındaki mutlak bilgi Allah'a âiddir ve Allah'ta saklı ve mevcûddur. Allah'ın kulları bu bilginin bir kısmına Allah'ın izniyle ulaşabilir.
Elbette geleceğin bilgisi bilindiği ve görüldüğü şekilde gerçekleşecektir.
Bu durum özgür olmadığımızı göstermez.
Çünkü ilim ma'luma tâbidir.
Ya'nî bilmek ve görmek, belirleyici değildir. Belirleyici olan,, Bilinen ve görülen "şey"dir.

 

Evet mistik inançları olan insanlar her şeye inanır, bunu biliyoruz. Nostradamus'un geleceği görmüş (ya da kendisine gösterilmiş, her neyse) olabileceğine, iyileştirici güçleri olan taşlara, doğduğu günün davranış biçimine etkisine, ruhlara cinlere meleklere şeytanlara ufolara önlerine gelen her şeye. O kadar çok şeyi inanç sistemlerine bütün bütün sokarlar ki önemli gördükleri şeylerin önemsiz gördüklerinden ayırt edilmesi imkânsız hale gelir, birinin dediği de diğerini tutmaz, çünkü değer hiyerarşileri yok gibi birşey. 

 

Her neyse.

 

Geleceği görme gücü ve her şeyi yapmış olma gücünün özgür irade ile çelişmesi ve gözlemlemenin gözlemlenen üzerindeki makro düzeyde bakıldığında etkisizliği birbirinden ayrı iki konu. Sebebi de şu.

 

 

 

Öncelikle konu zaman olduğuna göre konunun zamanla değişikliğe uğrayan bir ortam üzerinden örneklenmesi gerekir. Örneğinde bu yok. Daha uygun bir örnek olarak film karelerini gösterebiliriz. Filmi çeken belli, filmi yöneten belli (ve sana hiç bir alternatif sunmuyor), filmin sonu belli, film karelerindeki anları yaşayan figüranların özgürlüğü de söz konusu değil. Ortada alternatif sonlar yoksa doğaçlama da yoktur. 

 

 

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...