Jump to content
fezadabirtürk

Tevrat ve İncil'e göre İslam "Tanrı düşmanı" bir dindir .

Recommended Posts

2.Korintliler 6/14 İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir?

 

Kadir "gece"si Kuran'a göre "Nur" dur ve Kabede ki " Küp"ün rengi "siyah" olmakla beraber üzeri "beyaz"dır.hacıların  gezindiği zeminde beyazdır.bunlar ışıkla karanlığın paydaşlığıdır.

Kuran'da karanlık kutsanır : "Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır" 

1. Yuhanna 1/5 Tanrı ışıktır, O’nda hiç karanlık yoktur.

 

Luka 20/17 İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi: “Öyleyse Kutsal Yazılar’daki şu sözün anlamı nedir?
‘Yapıcıların reddettiği taş,
İşte köşenin baş taşı oldu.’  

Elçilerin İşleri 4/11 İsa,
‘Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan,
Ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş’ tır.

 

Hacerul Esved köşenin baş taşıdır;Kabe'de ki duvarla örülmüş küpün tam köşesindedir.

 

Matta 26/47 İsa daha konuşurken, Onikiler’den biri olan Yahuda geldi. Yanında, başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. 48 İsa’ya ihanet eden Yahuda, “Kimi öpersem, İsa O’dur, O’nu tutuklayın” diye onlarla sözleşmişti. 49 Dosdoğru İsa’ya gidip, “Selam, Rabbî!” diyerek O’nu öptü.

 

Hacerul Esved'i selamlamak ve öpmek sünnettir.

 

Mezmurlar(Zebur) 17,18 
"Bütün gün su gibi kuşattılar beni,
Çevremi tümüyle sardılar.
Eşi dostu benden uzaklaştırdın,
Tek dostum karanlık kaldı."

 

Hacerül Esved Kabe'de ki üzeri siyah bezle örtülü küpün üzerinde sabitlenmişdir ,tıpkı gece tutuklanan İsa gibi .Hacerül Esved İsa'yı temsil ediyorsa,İsa'nın tek dostu  karanlık kalmıştır.İsa'nın yegane kurtarıcı ve Tanrı olduğunu inkar eden müslümanlar etrafını su gibi kuşatmıştır.(hacıların etrafında dolanması "su gibi" akan sele benzer)


Luka 19/ 38-40 “Rab’bin adıyla gelen Kral’a övgüler olsun!
Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!” diyorlardı.
Kalabalığın içinden bazı Ferisiler O’na, “Öğretmen, öğrencilerini sustur!” dediler.
İsa, “Size şunu söyleyeyim, bunlar susacak olsa, taşlar bağıracaktır!” diye karşılık verdi.

 

İsa'nın Tanrının oğlu ,tek,yegane kurtarıcı,beklenen Mesih olduğunu onaylayan taşlara ve İsa'ya,İncil'e  inat Hacerul Esved İsa'nın Tanrılığını inkar eden hacılara (ibadetlerinin kabul edilip,cennete gitmeleri) için şahitlik edecektir.

 

Kabe'de ki kara küp yüzlerce taşla örülmüştür ve üzeri sıvanmamıştır :

1. Petrus 2/4,5  İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı’ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab’be gelin. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın.
Efesliler 2/20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir.

 

Kuran'a göre Kabe'de ki küpün temellerini İbrahim atmıştır.

 

Yuhanna 12/46 "Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim."

Kabede ki küpün üzeri kara bezle örtülmüştür.bu Mesih'e iman edenleri karanlıkta bırakmayı temsil eder.

 

Hacerul Esved siyahtır .çünkü İsa ışıktır ve beyazlığı temsil eder :

Matta 4/16
Karanlıkta yaşayan halk,
Büyük bir ışık gördü.
Ölümün gölgelediği diyarda
Yaşayanlara ışık doğdu.”

Matta 17/2 Onların gözü önünde İsa’nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu.

Markos 9/3 Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü; yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu.

Luka 9/29 İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti, giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü.

Yuhanna 5/46 Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim.

Elçilerin İşleri 22/6  Ben öğleye doğru yol alıp Şam’a yaklaşırken, birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı.

Elçilerin İşleri 26/13 Ey kralım, öğlende yolda giderken, gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan, güneşten daha parlak bir ışık gördüm. 

Vahiy 1/14 Başı, saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdır.

 

Hacerül Esved bir zamanlar beyazdı,sonra insanların günahları yüzünden karardı (lekelendi) derler :

İbraniler 9
14 Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir!

 

İncil'e inat lekeli,günahlardan kararmış  olan Hacerül Esved 'i selamlamak ve öpmek hacıları günahlardan temizler.

 

Romalılar 14
13 Onun için, artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun yerine, hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun.

 

Hacerül Esved'i öpmek için yoğun izdiham oluşması ve istenmeyen sonuçlar (itişip kakışmalar,düşme dahil olumsuzluklar)

 

1. Yuhanna 2/10 Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. 

"Hac'da izdiham" 
"Milyonlarca Müslümanı ağırlayan Mekke’de hacı adaylarının en büyük hayallerinden biri tavaf başlama nişanesi olan ve her tavaf başında selamlanan Hacerü’l Esved’e dokunabilmek. Ancak bu, insan seli nedeniyle oldukça meşakkatli."

 

Kabe de ki kara "küp" İncil de ki gökten inecek olan  "Kutsal Kent"in (Kudüs) tarifine uyar : 

Vahiy 21/16 Kent kare biçimindeydi, uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamışla ölçtü, her bir yanı 12 000 ok atımı geldi. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşitti. 

Vahiy 21/9  Oradan bana gökten, Tanrı’nın yanından inen ve O’nun görkemiyle ışıldayan kutsal kenti, Yeruşalim’i gösterdi. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyordu.

 

İncil'e inat Kabe'de ki küp "siyah"tır.bu Tanrının ışığına düşmanlığı sembolize eder.

 

Tevrat ve İncil'de anlatılan Kutsal Kent'e murdar,iğrenç,aldatıcı olan giremez : 

Vahiy 21/27 "Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları Kuzu’nun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek."

Kabe'ye müslüman olmayan , "pislik" müşrikler giremez : 

Tevbe Suresi 28 “Ey iman edenler! Müşrikler necistirler. Artık bu yıllardan sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar!" 

 

Kabe'nin zemini "beyaz" dır : 

Vahiy 21/24 "Uluslar kentin ışığında yürüyecekler."

 

hacılar Küpün etrafında yedi kere dolanırlar,bu Kutsal Kent'i yani "Yeruşalim"i yani "Kudüs" ü yıkmayı temsil eder .Tevrat'da İsrailoğulları Eriha kentini etrafında yedi kez dolanarak yıkarlar : 

Tevrat/Yeşu 6/4 "Yedinci gün kentin çevresini yedi kez dolanın; bu arada kâhinler borularını çalsınlar. 5 Kâhinlerin koç boynuzu borularını uzun uzun çaldıklarını işittiğinizde, bütün halk yüksek sesle bağırsın. O zaman kentin surları çökecek ve herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girecek.”
Tevrat/Yeşu 6/15  ""Yedinci gün erkenden, şafak sökerken kalkıp kentin çevresini aynı şekilde yedi kez dolandılar. Kentin çevresini yalnız o gün yedi kez dolandılar.

 

Kuran'da kıblenin Kudüs'ten kabe'ye çevrilmesi Tevrat ve İncil'e göre aydınlıktan karanlığa yönelmektir.

Yuhanna 8/12  İsa yine halka seslenip şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.”

"İsra" gece yürüyüşü demektir.Muhammed İsa'ya inat karanlıkta yürümüş,yaşam ışığına sahip olmuştur.

 

1. Yuhanna 1/6 O’nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz.

 

müslümanlar İsa'nın peygamberliğine inanırlar ama yegane kurtarıcı / Tanrı olduğuna inanmazlar ve sabah,yatsı,teravih namazlarında karanlıkta yürüyerek camiye giderler.düşünün eskiden elektrikte yoktu.


 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

"Müslümanlardan bir çetecik (grup-cemaat) beyaz evi (hıristiyanların başı olan sarayı) kan dökmeden ele geçirecekler (fethedeceklerdir)." (Müslim, İmare: 10, N: 1822) 
şahsi düşüncem : hıristiyanların başı İsa'dır.beyaz ev hacıların etrafında döndüğü siyah küptür."beyaz ev" aslı gökte olan kutsal kent Yeruşalim'dir.müslümanlar beyaz evi fethetmiştir.her sene etrafında döndükleri siyaha dönüştürülmüş kent Tanrı'nın kutsal kentini (kan dökmeden) fethetmeyi sembolize eder.
2. Korintliler 6 /16 "Tanrı’nın tapınağıyla putlar uyuşabilir mi? Çünkü biz yaşayan Tanrı’nın tapınağıyız."
Kuran'ın bakış açısıyla Hacerül Esved "put"tur (Fatiha suresi : "sadece senden yardım dileriz" /"şahit olarak Allah yeter").Kara küp Tanrı'nın tapınağını sembolize ediyor demiştim.sonuç İncil'de ki hükmün  tersi gerçekleşmiş ,Tanrı’nın tapınağıyla put  uyuşmuştur.
Yeşu 6/ 17 “Kent, içindeki her şeyle birlikte, RAB’be koşulsuz adanmıştır. Yalnız gönderdiğimiz ulakları saklamış olan fahişe Rahav’la evindekiler sağ bırakılacak. 18 Sakın RAB’be adanan herhangi bir şeye el sürmeyin. Adadığınız şeyleri alırsanız İsrail’in ordugahını felakete ve yıkıma sürüklersiniz. 19 Bütün altınla gümüş, tunç ve demir eşya RAB’be ayrılmıştır. Bunlar RAB’bin hazinesine girecek.” 
Müslümanlar Hacerül Esved'e el sürerler.Hacerül Esved "vajina" ya benzetilir.Benzetmeyi doğru kabul ettiğimizde ,bu fahişe Rahav'ı sembolize ediyor olabilir.Tevrat'da Rahav Sağ bırakılacak diyor.İslam inancına göre Hacerül Esved canlıdır.Müslümanlara şahitlik edecektir.Rahav İsrailoğullarına yardım etmişti.bu sefer müslümanlara yardım etmiş oluyor.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...