Jump to content

Recommended Posts

KURANDA MERYEM

 
Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere bir çok şahsın aklında yer alan ''İmran'ın kızı'' ve ''Harun'un kız kardeşi'' konusunu ele alacağım. Bu konuda Müslüman olmayan şahıslara göre bir ''karışıklık'' diğer adı ile ''çelişki'' söz konusudur. İşin aslını öğrenmek maksadı ile başlayalım.
 
Öncelikle Tevrattan yola çıkacağız, Levi ailesinden Amram ile Yokebed’in 3 çocuğu dile getiriliyor; Hârûn, Mûsâ, Miryam
Çıkış 15:20  Mika 6:4  Çıkış 6:20
 
Yani Miryam(Meryem) kız kardeşleri.şimdi birde Kuran ayetlerine yer verelim;
 
Elmalılı Hamdi Yazır / Tahrim 12 
''Irzını korumuş olan, İmrân kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz, ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O, gönülden itaat edenlerdendi.''
 
Elmalılı Hamdi Yazır /  Meryem 28
"Ey Harun'un kızkardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi."
 
Şimdi çelişki olduğu düşünülen nokta tam olarak şu; Musa ve Harun'un kız kardeşi olan, Miryam(Meryem) ile İsa'nın annesi olan Meryem'in karıştırıldığı.
Şimdi bu konuda bir tahlil yapalım;
 
Öncelik ile şu hadis ile başlayalım;
 

Ben, Necran'a gelince bana sordular: Sizler şu ayeti okuyorsunuz: "Ey Harun'un kızkardeşi: Baban kötü bir kimse değildi..." (Meryem 28). Halbuki, Hz. Musa, Hz. İsa (a.s.)'dan yüzlerce yıl önce yaşamıştır. (Nasıl olur da Hz. İsa'nın annesi olan Hz. Meryem, Hz. Musa'nın erkek kardeşi olan Hz. Harun'un kızkardeşi olur?)" Ben Medine'ye Resulullah (sav)'ın yanına gelince, bu meseleyi ona sordum, şu cevapta bulundular: "Onlar, kendilerinden önce yaşamış olan peygamberlerinin ve salih kişilerin isimleriyle isimleniyorlardı."
Ravi: Mugire İbnu Şu'be

Kaynak: Müslim, Adab 9, (2135); Tirmizi, Tefsir, Meryem, (3154) 
 
Peki,  "Onlar, kendilerinden önce yaşamış olan peygamberlerinin ve salih kişilerin isimleriyle isimleniyorlardı." ne demek? 
Burada söylenilmek istenilen şeye Kuran ayetleri ile bakalım tekrardan;

''Rahmetimizden de ona, kardeşi Harun'u bir peygamber olarak ihsan eyledik.'' Meryem 53

''Sonrakiler içinde onlara iyi bir nam bıraktık'' Saffat 119
 
Bu ayetlere dikkat! Verdiğim 2 ayet ile açıkça Kuranda da yazdığı üzere belli oluyor ki, Harun'un temizliği(hangi manaya vurulmak istenilirse istenilsin) öne çıkarılıyor. Yani burada da vurgulanmak istenen ''Harun'un bacısı olabilecek kadar temiz birisi'' olmasıdır. Birde soy konusu var.
 
Peki buna farklı anlamlarda yüklenebilir mi? Evet yüklenebilir, üstte verdiğim iki ayeti kâle almazsak tabi ki. 
Lakin bu ayetler neticesinde baktığımızda başka bir şekilde yüklenemeyeceği bir açıklıktır. Özellikle Saffat 119, bu konuda bir ışık tutar.
 
Ayrıca Harun'un kız kardeşi denilmesinde ki bir diğer sebep ise Musa'nın soyundan geliyor olmasıdır. 
Bu konuda şu kaynaklarda yeterli bilgi mevcuttur;
(Taberî, Câmiʿu’l-beyân, III, 235, 244; Târîḫ, I, 585; Sa‘lebî, s. 284; Zemahşerî, I, 548)
 
Yani, Meryem'in temizlik yönü ile Harun'a benzemesi bir yana onun, soy açısından da bir olduklarını belirtmek maksadı ile bu tabir kullanılmıştır.
Kuranda ise Meryem'in babasının adının İmran olduğunu bilmekteyiz (Âl-i İmrân 3/35; et-Tahrîm 66/12)
 
Ayrıca şu ayet ile de Meryem'in, soy konusunda Musa'nın soyundan olduğu kesindir;

''Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem’i, Nûh’u, İbrâhim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir.'' Âl-i İmrân Suresi  33-34

 

Böylece Meryem konusunda ki belirsizlikleri tümüyle ortaya sermiş bulunmaktayız. Yüce Allah'a niyazımdır ki bizlere kendisi ile yol tutacağımız ilim nasip eylesin. 
Sevgilerimle, saygılarımla....

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Ben önceleri bu konuda 2  Meryem'in net bir şekilde karıştırıldığı görüşündeydim . Lakin benim görüşümü değiştirmese de bu konuda beni agnostik kılan çalışmalarla karşılaştım akademik literatürde.

 

Şöyle ki Meryem Suresi açıkça Filistin'deki Meryem kültlerine gönderme yapan bir sure. Filistin'de Meryem'in anılışı 15 Ağustos'ta. 7.yüzyıla ait olduğu düşünülen ve Filistin kültüne gönderme yapan The Lection of Jeremiah adlı bir litürji (dini vaaz) metni de tıpkı Kuran gibi 2 Meryem'i (Harun'un kız kardeşi Meryem ve Bakirre Meryem) benzeştiriyor ve biri diğerinin prototipi oluyor. Bakire Meryem'e Harun'un kızkardeşi deniyor burda bir prototipleştirme var ne olduğundan bahsedeceğim.

 

Hristiyan literatüründe vardır bu . Hristiyanlar İsa'nın Meryem'in ve diğer birçok İncil öğesinin Eski Antlaşma dedikleri Tanah'ta prototipi olduğunu düşünürler. Örneğin 4. Yüzyıl Süryani azizi Efrem Meryem'i Ahit Sandığı'na İsa'yı da Ahit Sandığı'nın içindeki Antlaşma Levhalarına benzetir. Çünkü İsa Yeni Antlaşma'dır. Meryem de onu rahminde taşıyarak Antlaşma Sandığı görevini görmüştür.

 

Dolayısıyla 7.yüzyılda Hristiyan literatüründe Filistin yöresinde bu 2 Meryem'in özdeşleştirilmesi ve benzer özelliklerinin karakterleri yakınlaştırmak için abartılması muhtemel.ç Bu yüzden Harun'un kızkardeşi olan Meryem ile bakire Meryem'in birbirlerine benzeştirilmesi bu açıdan olağan olabilir.

 

Onun dışında eğer  durum bu değilse kesinlikle çelişki var. Verdiğiniz İslam kaynakları bu tür sorunlara cevap verebilmek için yazılmış refleksif metinler. 7.veya 8.yüzyıla ait değilller dolayısıyla Kuran'ı anlamak için kullanılamazlar.

tarihinde Desert Wind tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
7 dakika önce, Desert Wind yazdı:

Ben önceleri bu konuda 2  Meryem'in net bir şekilde karıştırıldığı görüşündeydim . Lakin benim görüşümü değiştirmese de bu konuda beni agnostik kılan çalışmalarla karşılaştım akademik literatürde.

 

Şöyle ki Meryem Suresi açıkça Filistin'deki Meryem kültlerine gönderme yapan bir sure. Filistin'de Meryem'in anılışı 15 Ağustos'ta. 7.yüzyıla ait olduğu düşünülen ve Filistin kültüne gönderme yapan The Lection of Jeremiah adlı bir litüri, (dini vaaz) metni de tıpkı Kuran gibi 2 Meryem'i (Harun'un kız kardeşi Meryem ve Bakirre Meryem) benzeştiriyor ve biri diğerinin prototipi oluyor. Bakire Meryem'e Harun'un kızkardeşi deniyor burda bir prototipleştirme var ne olduğundan bahsedeceğim.

 

Hristiyan literatüründe vardır bu . Hristiyanlar İsa'nın Meryem'in ve diğer birçok İncil öğesinin Eski Antlaşma dedikleri Tanah'ta prototipi olduğunu düşünürler. Örneğin 4. Yüzyıl Süryani azizi Efrem Meryem'i Ahit Sandığı'na İsa'yı da Ahit Sandığı'nın içindeki Antlaşma Levhalarına benzetir. Çünkü İsa Yeni Antlaşma'dır. Meryem de onu rahminde taşıyarak Antlaşma Sandığı görevini görmüştür.

 

Dolayısıyla 7.yüzyılda Hristiyan literatüründe Filistin yöresinde bu 2 Meryem'in özdeşleştirilmesi ve benzer özelliklerinin karakterleri yakınlaştırmak için abartılması muhtemel.ç Bu yüzden Harun'un kızkardeşi olan Meryem ile bakire Meryem'in birbirlerine benzeştirilmesi bu açıdan olağan olabilir.

Merhabalar, burada demek istediğinizi tam olarak anladım. Bu konuda verdiğim ayetlerde özellikle Saffat 119'un ve Al'i İmran 33-34'ün cevap olduğunu düşünüyorum. Ancak şöyle bir gerçek var, Yeni Ahitte şu kelamlar geçer;

“Yahudiye Kralı Hirodes zamanında Aviya bölüğünden Zekeriya adında bir peygamber vardı. Harun soyundan gelen karısının adı ise Elizabet’ti.” (Luka, 1:5)

“Meryem meleğe:  ‘Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki’  dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi: Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.” (Luka, 1:34-37).

 

Meryem ile Zekeriya’nın karısı Elizabet akrabadır ve Elizabet, Harun'un soyundan gelmektedir. Yani Meryem'in Harun ile ya anne ya da baba tarafından akrabalığı bulunmakta. 

13 dakika önce, Desert Wind yazdı:

Onun dışında eğer  durum bu değilse kesinlikle çelişki var. Verdiğiniz İslam kaynakları bu tür sorunlara cevap verebilmek için yazılmış refleksif metinler. 7.veya 8.yüzyıla ait değilller dolayısıyla Kuran'ı anlamak için kullanılamazlar.

Ayrıca bu konuda belirtmedim ama dediğinize cevap olmak için (Ahmed b. Hanbel, 4/252) burada da Ahmet b Hanbel'in rivayeti var.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Şimdi, Abdülmalik yazdı:

Kurandaki bu tür çabalar Meryem’in  soyunu İbrahim’le alakandırabilmektir. Kuran yazarı peygamber soyundan peygamber gelmeyeceğine inanmaktadır.

peygamber soyundan peygamber gelmeyeceği konusu Kuranda nerede geçiyor acaba tam olarak?

Meryem'in soyu verdiğim kaynaklarda kesin olarak belirtilmiş. Yeni Ahitte de öyle ancak ben onu güvenilir bulmadığım için eklememiştim. Ayrıca yaptığım tahlil ile de Meryem'in soyu açıkça belli oluyor diye düşünüyorum.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, EbûTürâb yazdı:

peygamber soyundan peygamber gelmeyeceği konusu Kuranda nerede geçiyor acaba tam olarak?

Meryem'in soyu verdiğim kaynaklarda kesin olarak belirtilmiş. Yeni Ahitte de öyle ancak ben onu güvenilir bulmadığım için eklememiştim. Ayrıca yaptığım tahlil ile de Meryem'in soyu açıkça belli oluyor diye düşünüyorum.

İbrani dinlerde özellikle ilkel İslamik anlayışta bütün peygamberler akrabadır. Muhammed’in soyu da İbrahim’e dayandırılır. Diğer kanı bozuklar peygamber olamaz.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
9 dakika önce, Abdülmalik yazdı:

İbrani dinlerde özellikle ilkel İslamik anlayışta bütün peygamberler akrabadır. Muhammed’in soyu da İbrahim’e dayandırılır. Diğer kanı bozuklar peygamber olamaz.

Kanı bozuktan kastın kim peki?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
42 dakika önce, EbûTürâb yazdı:

Kanı bozuktan kastın kim peki?

Sen ve ben. Muhammed’in erkek çocukları niye puberteye gelmeden kurgusal olarak öldürülmüş? Hiç düşündün mü?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 dakika önce, Abdülmalik yazdı:

Sen ve ben. Muhammed’in erkek çocukları niye puberteye gelmeden kurgusal olarak öldürülmüş? Hiç düşündün mü?

Bu konu düşünme ile elde edilebilecek bir şey mi peki sence? 

Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ancak bu konuda yüzlerce kaynak gösterecek dahi olsan geçersiz bir argüman olur. Bunun sebebini sende bende çok iyi biliyoruz. 

Peygamberlerin akraba olma konusunda bir şey diyemem, bu konu benim açımdan mahzuru olmayan bir konudur.

Sonuçta Muhammed Peygamberin, son peygamber olduğu açıkça belirtilmiş. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'ın özellikle gelenek tarafından Mekki Sureler olarak adlandırılan erken dönem Sureler'ne ve ayetlerine göre kıyamet saaati çok yakındır. Hatta Rum Suresi'nin ilk ayetlerine göre kıyamet ya da kıyamet vaadi Roma ve Pers savaşına üstelik Roma'nın galibiyetine bağlıdır. Roma galip geldiği an müminlerin sevineceği kıyamet vaadi geliyor ya da gelmiştir demektir. Ayrıca Kuran'a göre bizzat Kuran'ın inişi de kıyametin işaretidir ve göksel düzende Kuran'ın bildirilişi ayın yarılmasına kıyamet saatinin yaklaşmasına neden olmuştur.

Kısacası en azından Kuran'ın erken dönem ayet ve Sureleri'ne göre Kıyamet 7.yüzyıl içinde gelecektir ve İsa da (Zuhruf Suresi'nde kıyametin bilgisi olarak görülür) kıyametin işareti olarak gelecektir.

 

Kuran en azından başlangıçta bir kıyamet metnidir ve siyasi olarak Pers Karşıtı Bizans yanlısıdır ve Bizans'ın Persler'e nihai zaferini Ortadoğu'daki nihai hakimiyetini kıyametin işareti olarak görür.

 

Kuran Pers karşıtıdır ve o dönem Persler'in yanında olan Yahudiler'e karşıt birçok ayetin olması İsa ve Hristiyanlar'ı ise yücelten de aynı şekilde birçok ayetin olması Kuran'ın politik tavrını gösterebilir.

 

Kuran'ın içindeki bazı hikayelerden de Bizans yanlısı olduğunu anlayabiliriz. örneğin Fil Suresi Fil ordularıyla ünlü Sasani ordusunu, Zulkarneyn kıssası yine çift boynuzlu olan Büyük İskender'le ilişkilendirilen ve kendisine 2. İskender diyen Heraklius'u niteler. Kuran en azından başlangıçta Bizans propagandası ve Pers karşıtlığı temelinde bir kıyamet litürji metniydi diyebiliriz.

tarihinde Desert Wind tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
3 dakika önce, Desert Wind yazdı:

Kuran'ın özellikle gelenek tarafından Mekki Sureler olarak adlandırılan erken dönem Sureler'ne ve ayetlerine göre kıyamet saaati çok yakındır. Hatta Rum Suresi'nin ilk ayetlerine göre kıyamet ya da kıyamet vaadi Roma ve Pers savaşına üstelik Roma'nın galibiyetine bağlıdır. Roma galip geldiği an müminlerin sevineceği kıyamet vaadi geliyor ya da gelmiştir demektir. Ayrıca Kuran'a göre bizzat Kuran'ın inişi de kıyametin işaretidir ve göksel düzende Kuran'ın bildirilişi ayın yarılmasına kıyamet saatinin yaklaşmasına neden olmuştur.

Kısacası en azından Kuran'ın erken dönem ayet ve Sureleri'ne göre Kıyamet 7.yüzyıl içinde gelecektir ve İsa da (Zuhruf Suresi'nde kıyametin bilgisi olarak görülür) kıyametin işareti olarak gelecektir.

 

Kuran en azından başlangıçta bir kıyamet metnidir ve siyasi olarak Pers Karşıtı Bizans yanlısıdır ve Bizans'ın Persler'e nihai zaferini Ortadoğu'daki nihai hakimiyetini kıyametin işareti olarak görür.

 

Kuran Pers karşıtıdır ve o dönem Persler'in yanında olan Yahudiler'e karşıt birçok ayetin olması İsa ve Hristiyanlar'ı ise yücelten de aynı şekilde birçok ayetin olması Kuran'ın politik tavrını gösterebilir.

 

Kuran'ın içindeki bazı hikayelerden de Bizans yanlısı olduğunu anlayabiliriz. örneğin Fil Suresi Fil ordularıyla ünlü Sasani ordusunu, Zulkarneyn kıssası yine çift boynuzlu olan Büyük İskender'le ilişkilendirilen ve kendisine 2. İskender diyen Heraklius'u niteler. Kuran en azından başlangıçta Bizans propagandası ve Pers karşıtlığı temelinde bir kıyamet litürji metniydi diyebiliriz.

Aynen öyle..Kuran Arapları hristiyanlığa çağıran bir kitaptır. Üstelik Kuran’da bu açıkça ifade edilir. Tabi anlayana!

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
4 dakika önce, Desert Wind yazdı:

Kuran'ın özellikle gelenek tarafından Mekki Sureler olarak adlandırılan erken dönem Sureler'ne ve ayetlerine göre kıyamet saaati çok yakındır. Hatta Rum Suresi'nin ilk ayetlerine göre kıyamet ya da kıyamet vaadi Roma ve Pers savaşına üstelik Roma'nın galibiyetine bağlıdır. Roma galip geldiği an müminlerin sevineceği kıyamet vaadi geliyor ya da gelmiştir demektir. Ayrıca Kuran'a göre bizzat Kuran'ın inişi de kıyametin işaretidir ve göksel düzende Kuran'ın bildirilişi ayın yarılmasına kıyamet saatinin yaklaşmasına neden olmuştur.

Kısacası en azından Kuran'ın erken dönem ayet ve Sureleri'ne göre Kıyamet 7.yüzyıl içinde gelecektir ve İsa da (Zuhruf Suresi'nde kıyametin bilgisi olarak görülür) kıyametin işareti olarak gelecektir.

 

Kuran en azından başlangıçta bir kıyamet metnidir ve siyasi olarak Pers Karşıtı Bizans yanlısıdır ve Bizans'ın Persler'e nihai zaferini Ortadoğu'daki nihai hakimiyetini kıyametin işareti olarak görür.

 

Kuran Pers karşıtıdır ve o dönem Persler'in yanında olan Yahudiler'e karşıt birçok ayetin olması İsa ve Hristiyanlar'ı ise yücelten de aynı şekilde birçok ayetin olması Kuran'ın politik tavrını gösterebilir.

 

Kuran'ın içindeki bazı hikayelerden de Bizans yanlısı olduğunu anlayabiliriz. örneğin Fil Suresi Fil ordularıyla ünlü Sasani ordusunu, Zulkarneyn kıssası yine çift boynuzlu olan Büyük İskender'le ilişkilendirilen ve kendisine 2. İskender diyen Heraklius'u niteler. Kuran en azından başlangıçta Bizans propagandası ve Pers karşıtlığı temelinde bir kıyamet litürji metniydi diyebiliriz.

Yazdıklarına ne yazık ki katılmıyorum. Rumlar ve Persler ile olan ilişkiler bile evvela kendi içerilerinde ki putperest düzenin yok olması ile başladı. Bunlar senin düşüncelerin ise kendince yorumlamışsın ne yazık ki. 

Kıyamet 7.Yüzyıl içerisinde gelecek diye bir şey yoktur, bu saçmalığa nereden ulaştın merak etmekteyim. Ayrıca İsa'nın inişi Kuranda açıkça yazmaz. Kıyamet konusunda şu ayet senin tüm sorularına cevap;

''Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O'ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.'' Araf 187

Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır! (ŞURA/17)

 

Şimdi bu Şura suresinde geçen yakınlığı 7.Yüzyıl olarak algılayan varsa, iyi çalışmalar dilerim.

Kuran'ın inişi kıyametin alametlerinden birisidir doğru, sebebi ise ''son peygamber'' kısmında saklıdır.

Ayrıca Kuran'a siyasi bir anlam yüklemen ne yazık ki bu konuda ki yetersizliğini gösterir. Bunu da muhtemelen Rum suresine bağlıyorsun. 

Bu şekilde yorumlamanız çok yanlış. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tarihsel yorum budur Yahudilik hariç diğer 2 Büyük Din Kıyamet beklentilerinin doruk noktasında kriz zamanında doğmuştur. Hristiyanlık da islamiyet de Kıyametin doğdukları dönemde çok yakın olduğuna inananlar tarafından oluşturulmuştur.

 

Kuran'a göre kıyametin eli kulağındadır. Ayrıca Kuran'a göre İsa ve takipçileri onların karşısında olanlara karşı kıyamete kadar üstün olacaktır.  Kuran'a göre İsa hiçbir peygamber gibi değildir. O özeldir çünkü sadece onun Kutsal Ruh'la desteklendiği aktarılır. Sadece o babasız dünyaya gelmiştir ve sadece o 2. Adem gibi görülmüştür. Bu da Hristiyanlık temellidir.  Zuhruf Suresi'nde de açıkça İsa kıyametin işareti olarak görülür. (bu arada Kutsal Ruh'un Cebrail olduğunu söyleyen İslam kaynakları Kuran değil)

 

İsa'nın Kuran'a göre yarı ilahi olduğunu söylememe gerek dahi yok hatta daha da ileri gidip ilahi demek isterdim ama bu sizin için kabul etmesi imkansız bir durum sizi zorlamak istemiyorum.

 

İncil de Kuran da başlangıçta kıyamet metinleridir ve maalesef iki metin de yanılmıştır kıyamet kendi dönemleri içinde gelmemiştir

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, Desert Wind yazdı:

Tarihsel yorum budur Yahudilik hariç diğer 2 Büyük Din Kıyamet beklentilerinin doruk noktasında kriz zamanında doğmuştur. Hristiyanlık da islamiyet de Kıyametin doğdukları dönemde çok yakın olduğuna inananlar tarafından oluşturulmuştur.

 

Kuran'a göre kıyametin eli kulağındadır. Ayrıca Kuran'a göre İsa ve takipçileri onların karşısında olanlara karşı kıyamete kadar üstün olacaktır.  Kuran'a göre İsa hiçbir peygamber gibi değildir. O özeldir çünkü sadece onun Kutsal Ruh'la desteklendiği aktarılır. Sadece o babasız dünyaya gelmiştir ve sadece o 2. Adem gibi görülmüştür. Bu da Hristiyanlık temellidir.  Zuhruf Suresi'nde de açıkça İsa kıyametin işareti olarak görülür. (bu arada Kutsal Ruh'un Cebrail olduğunu söyleyen İslam kaynakları Kuran değil)

 

İsa'nın Kuran'a göre yarı ilahi olduğunu söylememe gerek dahi yok hatta daha da ileri gidip ilahi demek isterdim ama bu sizin için kabul etmesi imkansız bir durum sizi zorlamak istemiyorum.

 

İncil de Kuran da başlangıçta kıyamet metinleridir ve maalesef iki metin de yanılmıştır kıyamet kendi dönemleri içinde gelmemiştir

Şimdi öncelikle dediğiniz şekilde kıyamet metinlerini ele alırsak eğer, buraya ayetleri dökmüyorum dilerseniz araştırabilirsiniz o kadar insanın sualine rağmen peygamber bile bilmediğini dile getirmiş, bu konuda Allah bu bilgi yalnızca bendedir diyerek söz konusu sohbeti bitirmiş. Dediğiniz üstünlük konusu şu ayette geçmekte;

O zaman Allah şöyle dedi: "Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim, seni kendime yükselteceğim ve seni inkârcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır, ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim". Al'i İmran 55

Bunu yanlış anlamanızda bir beis yok. Doğrusunu dile getireyim, burada uyulmaktan kasıt İsa'nın tek ilah olan Allah'a iman etme konusunda ki telakkisidir. Hristiyanlığa çağırıyor yorumu baştan başa yanlıştır ki, bu ayetlerle de sabittir; ''Sen de aralarında, Allah’ ın indirdiğiyle hükmet.''  Maide 49

''Bu Kuran, bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu.'' Enam 19

 

Dediğiniz Hristiyan telakkisini en başta Kuran yalanlıyor zaten. İsa'nın kıyamet işareti olduğu konusu doğrudur Kuranda geçer. Bunun sebebini de hadisler aracılığı ile İsa'nın inişi konusunda açıklanıyor. Bende İsa'nın ineceği konusunda şüphesi olmayanlar üzerindeyim lakin Kuranda açıkça geçmez. Kıyamet işareti olma sebebi de malumdur. 

Hristiyanlık temeli konusuna gelince, insanlar el atıp keyiflerine göre değiştirmeden önce İncil ve Tevratta Allah'ın hükmüydü. Üst mesajlarda Yeni Ahitten yazdığım kelamlar mesela Meryem'in Harun ile akraba olduğu konusunu kesinleştirir. Şimdi bu dediğimi temel alarak düşün, çok daha açıklayıcı gelecektir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Olaya tarih biliminin yöntemine göre bakan biriyim. Beni hadisler, siyerler, İslam kaynakları bu noktada ilgilendirmiyor.

 

Çünkü Kuran yazıldıktan çok sonra kaleme alındılar.

 

Kuran da her metin gibi çeşitli aşamalardan geçip son halini aldı.

 

Bunlar her antik metnin başına gelmiştir Kuran'ı bunlardan bağımsız tutmak sağduyuya aykırıdır.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
1 dakika önce, Desert Wind yazdı:

Olaya tarih biliminin yöntemine göre bakan biriyim. Beni hadisler, siyerler, İslam kaynakları bu noktada ilgilendirmiyor.

 

Çünkü Kuran yazıldıktan çok sonra kaleme alındılar.

 

Kuran da her metin gibi çeşitli aşamalardan geçip son halini aldı.

 

Bunlar her antik metnin başına gelmiştir Kuran'ı bunlardan bağımsız tutmak sağduyuya aykırıdır.

Tarih bilimine göre bakıyorsanız, hadisleri, siyerleri, İslam kaynaklarını da ne yazık ki ele almak zorundasınız. İslam Tarihini taraflı yada tarafsız en yakın zamanda verenler onlardır. 

Kuran yazıldıktan çok sonra değil, daha ayetlerin nüzül vakitlerinde kaleme alınıyordu. Bunların tarihsel kanıtı da bulunmakta, İlk İslam Tarihini detaylı araştırırsanız elde edersiniz. Bugün kimse dile getirmez ama Ali döneminde valilik yapmış bir şahsın(ismini hatırlamıyorum icap ederse bulurum)ta 650li yıllardan kalma kitabı bulunmakta. Şiiliğin temeli mesela o kitaba göre atılmış. 

Ayrıca ben 3.Satırda yazdığınıza katılmıyorum, Muhammed Peygamber için canını feda eden, malını feda eden o büyük sahabeler, daha doğrusu Peygamberin yakınında bulunan ashab'ı kesinlikle değiştirmedi, değiştiremez. En başta bunun sebebini Ali olarak açıklayabilirim. Öyle ki Peygamberin cenazesi ortada kaldığında başında duran yine kendi soyuydu. O Kitab'ında değiştirilmesine zaten en başta onlar izin vermez. 

Ha bak son yazdığınıza lafım yoktur, mesela bazı mushaflar zamanında birbirinden çok ayrıydı. Yerleri, ayetleri. Lakin bunu 10 kişi oturup da kitap haline getirelim dememiş. Ortada binlerce kişilik bir çalışma var, her şeyi geçtim haklarında ayetler bulunan sahabeler var. 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
15 saat önce, Abdülmalik yazdı:

Kuran yazarı peygamber soyundan peygamber gelmeyeceğine inanmaktadır.

Sorry...kuran yazarı, peygamber soyundan gelmeyenlerin peygamber olamayacağına inanmaktadır, olacaktı.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Kuran'a göre Muhammed( 4 kez geçse de) yeni Musa, 2.Hüsrev yeni firavun ,Sasaniler Yeni Mısırlılar, Muhammed'e isyan eden dinden dönenler ise yeni Musaya isyan eden Israilogullarıdir.

 

Kuran Pers karşıtı bir metindir Şuanki Amerika-Rusya mücadelesinde taraf seçen nispeten güçsüz devletler gibi Kuran da Pers-Bizans savaşında Bizans tarafını seçmiştir aslında Pers tarafını da seçmemiştir de denebilir.

tarihinde Desert Wind tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
5 dakika önce, Desert Wind yazdı:

Kuran'a göre Muhammed( 4 kez geçse de) yeni Musa, 2.Hüsrev yeni firavun ,Sasaniler Yeni Mısırlılar, Muhammed'e isyan eden dinden dönenler ise yeni Musaya isyan eden Israilogullarıdir.

 

Kuran Pers karşıtı bir metindir Şuanki Amerika-Rusya mücadelesinde taraf seçen nispeten güçsüz devletler gibi Kuran da Pers-Bizans savaşında Bizans tarafını seçmiştir aslında Pers tarafını da seçmemiştir de denebilir.

Farklı bir bakış açışı ancak yinede ben doğru olduğunu düşünmüyor ve katılmıyorum üzgünüm.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...