Jump to content

Sünnilik Dini ve Kur'an'daki Din


Recommended Posts

                   Sünnilik Dini

                       Kur’an’ın Dini

Dini değiştiren öldürülür.( Buhârî, Cihâd, 149)

      Din seçme özgürlüğü vardır.(2:256)

Zina eden kadın ve erkek taşlanarak

öldürülmelidir, recm cezası.

(Buhari 93/21)

Zina işleyenler için 100 celde

Vurulması(24:2)

İçki içmenin Dünya’da cezasına değnekle vurulmasıdır. Muslim (3281)

İçki içen bir insanın Dünya’da cezası yoktur.

Namaz kılmayan kişi herkesin önünde

dövülmelidir.

Kur’an’da namaz kılmamanın Dünya ve Ahiret hayatında cezası yoktur.

Namaz dinin direğidir.( Taberanî, Beyhekî)

 Namaz dinin direği değildir. Dinin direği imandir. İman olmadan din olmaz.

Namaz kılmayanın Müslümanlığı yoktur.(Bezzar)

Namaz kılmayanın dini yoktur. (İbni Nasr)

Namaz kılmayanın Müslümanlığı yoktur.(Bezzar)

Bizimle kâfirlik arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur.( Nesaî)

Kur’an’da imanı olmayanın Müminliği yoktur. İnkarcı ile Mümin arasındaki bazı  farklar:

 

İnkarcı şükretmez. Mümin şükreder.

İnkarcı Allah’a ve Ahirete inanmaz. Mümin kanıt üzerine iman eder.

 

Müşrikler La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum.( Buhârî)

Kur’an’da böyle bir durum yoktur. Dini yaymak için savaş yoktur. Savunma savaşına izin vardır. İnsanların dini seçimlerine karışmaz ve herkese karşı özgürlük ister.(2:190-60:8-60:9-2:256-4:140-18:29)

Köle ve Cariyelik sistemi vardır. Savaş esirlerini köle yapmak vardır.

Köle ve Cariyeliği yasaklar.(40:62-41:30-3:51-4:105) Köle ve Cariyelerin özgürleştirilmesini emreder.(90:13-4:92-58:3-5:89-2:177-9:60-24:33) Savaş esirlerini fidye veya karşılıksız serbest bırakılır.(47:4)

Kadınlar toplu namazlara önderlik yapamaz,

hatta toplu namazlara katılmaları bile önerilmez

.

Kuran'daki "Ey gerçeği kabul edenler..." ifadesi

hem kadınları hem de erkekleri kapsar.(62:9)

Aybaşı halindeki kadınlar Kuran'a

dokunmamalı, namaz kılmaz, oruç tutmaz vb.

 

Kadın aybaşı durumunda iken sadece erkekler kadına yaklaşamaz. Başka bir yasak yoktur.(2:222)

Kadın eşini boşayamaz.

2:228 ayeti her iki cinse de eşit haklar tanır.

Zekat yılda sadece bir kez verilir. 

Kur’an’da  zekat ve sadaka her zaman verilir ve zekat ve sadaka verme oranı yoktur. (2:219)

Altın ve ipek erkeklere haram edilmiştir.

Altın ve ipek erkeklere haram edilmemiştir.

Allah'ın lütuflarını Allah adına yasaklamak en

büyük günahtır (5:48-49; 6:145-150; 7:31-32;

10:59-60; 18:31; 22:23; 35:33; 42:21)

Resim, animasyon veya heykel yapma büyük

bir günahtır.

Kuran, çizim yapmayı veya

canlıların 3 boyutlu modellerinin yapılmasını

yasaklamaz. Süleyman Peygamber'in evinde

heykeller vardı, ve tektanrıcı idi (34:13; 42:21).

Muhammed'in veya yakın arkadaşlarının

isimleri camilerde Allah'ın yanına asılabilir

Kur’an’da böyle bir durum yoktur. Camiler Allah’ındır ve sadece o’nu çağırmamız gerekir.(72:18)

Şeyhler, Peygamberler, Alimler vb kişiler şefaat edecektir.

Kur’an şefaat etme olayını yasaklıyor.(2:48)

Kainatın Efendisi Muhammed.

Kur’an’da Kainatın Efendisi Allah olduğunu söylüyor.(1:2)

Allah tüm evreni Muhammed'in yüzü suyu

hürmetine yaratmıştır.

Evren özel bir kişi için yaratılmamıştır (14:33;

16:12; 31:29; 51:56).

Muhammed’e Kur’an ve Sünnet verilmiştir.

 Muhammed’e sadece Kur’an verilmiştir.(6:19)

Kur’an’ı Muhammed açıkları. Kur’an apaçık değildir. Kur’an yeterli değildir. Kur’an’da geçen “hikmet” kelimesi  Muhammed’in sünnetidir.

Kur’an apaçıktır.(2:99) Kur’an’ı Allah açıklar.(75:16-17-18-19) Kur’an açıklanmış ve yeterlidir.(6:38-6:97-6:114-6:126-7:52-11:1-11:111-13:2-)  Kur’an’da geçen hikmet ifadesi Kur’an için kullanılıyor.(36:2-11:1)

Mezhepleri vardır.(Hanefi-Şafii-Maliki-Hanbeli…)

Kur’an’da mezhep yoktur. Sadece dini Allah’a özgülemek vardır.(6:159-3:103-3:105-39:2)

Varis için vasiyet yoktur.( Buhârî, “Ḥac”, 132)

Kur’an’da varis için vasiyet vardır.(5:106-6:180)

Sakal kesmek haramdır.( Buharî, Libas, 64; Müslim, Tahare, 54)

Sakal kesmekle ile ilgili hüküm yoktur.

Link to post
Sitelerde Paylaş
17 hours ago, KuranMumini2698 said:

                   Sünnilik Dini

                       Kur’an’ın Dini

Dini değiştiren öldürülür.( Buhârî, Cihâd, 149)

      Din seçme özgürlüğü vardır.(2:256)

Zina eden kadın ve erkek taşlanarak

öldürülmelidir, recm cezası.

(Buhari 93/21)

Zina işleyenler için 100 celde

Vurulması(24:2)

İçki içmenin Dünya’da cezasına değnekle vurulmasıdır. Muslim (3281)

İçki içen bir insanın Dünya’da cezası yoktur.

Namaz kılmayan kişi herkesin önünde

dövülmelidir.

Kur’an’da namaz kılmamanın Dünya ve Ahiret hayatında cezası yoktur.

Namaz dinin direğidir.( Taberanî, Beyhekî)

 Namaz dinin direği değildir. Dinin direği imandir. İman olmadan din olmaz.

Namaz kılmayanın Müslümanlığı yoktur.(Bezzar)

Namaz kılmayanın dini yoktur. (İbni Nasr)

Namaz kılmayanın Müslümanlığı yoktur.(Bezzar)

Bizimle kâfirlik arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur.( Nesaî)

Kur’an’da imanı olmayanın Müminliği yoktur. İnkarcı ile Mümin arasındaki bazı  farklar:

 

İnkarcı şükretmez. Mümin şükreder.

İnkarcı Allah’a ve Ahirete inanmaz. Mümin kanıt üzerine iman eder.

 

Müşrikler La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum.( Buhârî)

Kur’an’da böyle bir durum yoktur. Dini yaymak için savaş yoktur. Savunma savaşına izin vardır. İnsanların dini seçimlerine karışmaz ve herkese karşı özgürlük ister.(2:190-60:8-60:9-2:256-4:140-18:29)

Köle ve Cariyelik sistemi vardır. Savaş esirlerini köle yapmak vardır.

Köle ve Cariyeliği yasaklar.(40:62-41:30-3:51-4:105) Köle ve Cariyelerin özgürleştirilmesini emreder.(90:13-4:92-58:3-5:89-2:177-9:60-24:33) Savaş esirlerini fidye veya karşılıksız serbest bırakılır.(47:4)

Kadınlar toplu namazlara önderlik yapamaz,

hatta toplu namazlara katılmaları bile önerilmez

.

Kuran'daki "Ey gerçeği kabul edenler..." ifadesi

hem kadınları hem de erkekleri kapsar.(62:9)

Aybaşı halindeki kadınlar Kuran'a

dokunmamalı, namaz kılmaz, oruç tutmaz vb.

 

Kadın aybaşı durumunda iken sadece erkekler kadına yaklaşamaz. Başka bir yasak yoktur.(2:222)

Kadın eşini boşayamaz.

2:228 ayeti her iki cinse de eşit haklar tanır.

Zekat yılda sadece bir kez verilir. 

Kur’an’da  zekat ve sadaka her zaman verilir ve zekat ve sadaka verme oranı yoktur. (2:219)

Altın ve ipek erkeklere haram edilmiştir.

Altın ve ipek erkeklere haram edilmemiştir.

Allah'ın lütuflarını Allah adına yasaklamak en

büyük günahtır (5:48-49; 6:145-150; 7:31-32;

10:59-60; 18:31; 22:23; 35:33; 42:21)

Resim, animasyon veya heykel yapma büyük

bir günahtır.

Kuran, çizim yapmayı veya

canlıların 3 boyutlu modellerinin yapılmasını

yasaklamaz. Süleyman Peygamber'in evinde

heykeller vardı, ve tektanrıcı idi (34:13; 42:21).

Muhammed'in veya yakın arkadaşlarının

isimleri camilerde Allah'ın yanına asılabilir

Kur’an’da böyle bir durum yoktur. Camiler Allah’ındır ve sadece o’nu çağırmamız gerekir.(72:18)

Şeyhler, Peygamberler, Alimler vb kişiler şefaat edecektir.

Kur’an şefaat etme olayını yasaklıyor.(2:48)

Kainatın Efendisi Muhammed.

Kur’an’da Kainatın Efendisi Allah olduğunu söylüyor.(1:2)

Allah tüm evreni Muhammed'in yüzü suyu

hürmetine yaratmıştır.

Evren özel bir kişi için yaratılmamıştır (14:33;

16:12; 31:29; 51:56).

Muhammed’e Kur’an ve Sünnet verilmiştir.

 Muhammed’e sadece Kur’an verilmiştir.(6:19)

Kur’an’ı Muhammed açıkları. Kur’an apaçık değildir. Kur’an yeterli değildir. Kur’an’da geçen “hikmet” kelimesi  Muhammed’in sünnetidir.

Kur’an apaçıktır.(2:99) Kur’an’ı Allah açıklar.(75:16-17-18-19) Kur’an açıklanmış ve yeterlidir.(6:38-6:97-6:114-6:126-7:52-11:1-11:111-13:2-)  Kur’an’da geçen hikmet ifadesi Kur’an için kullanılıyor.(36:2-11:1)

Mezhepleri vardır.(Hanefi-Şafii-Maliki-Hanbeli…)

Kur’an’da mezhep yoktur. Sadece dini Allah’a özgülemek vardır.(6:159-3:103-3:105-39:2)

Varis için vasiyet yoktur.( Buhârî, “Ḥac”, 132)

Kur’an’da varis için vasiyet vardır.(5:106-6:180)

Sakal kesmek haramdır.( Buharî, Libas, 64; Müslim, Tahare, 54)

Sakal kesmekle ile ilgili hüküm yoktur.

Sevgili KuranMumini2698,

Yazdıklarında haklısın.

O günün şartlarında söylenen şeyler bunlar ya da o günün Arap âdetleri...

Bunlar din değil.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 month later...

Kuranda Allah " Fitne ortadan kaldırılcaya kadar savaşın " diyor.sonra da " fitne adam öldürmekten daha kötüdür " diyor.Kurana göre fitne nedir önce onu öğrenmeliyiz. Şimdi

Falanca adam önce müslüman  sonra Hristiyan,Musevi,Hindu,Ateist,Deist olsa ve etrafına inancını telkin etse , Kuran'a göre bu fitne midir?  Elbette fitnedir. " Allah'ın ve Muhammed in yasak ettiğini yasak kabul etmeyenlerle, din Allahın oluncaya kadar savaşın " emrinden başka ne anlaşılabilir ? "Bulduğunuz yerde öldürün " diyor.Genel bir ifade."kimi öldüreyim ? " diye sorma şansınız yok.Kuran resmen şahsı hedef gösteriyor. Demekki hedefte şahıs var ve bu şahıs Müslümanların  şerrinden saklanıyor. Allah ta bulduğunuz yerde öldürün diyor. Kaçmıyorsa aramaya  gerek yok zaten.aranmayan şeyi de bulmaya gerek yok.aramıyorum ki bulayım. Demek ki mürtedin öldürülmesi Kurana uygun ,burdan bunu anlıyoruz. 

Köleliği yasaklar mı ? "abd"köle demek.yasaklamamış demekki.

Savaş esirlerini serbest bırak ki dönüp tekrar seninle savaşsınlar öyle mi ? Esirlerin karnını doyuruyum derken askerlerin ne yiyecek ?  Az önce sana kılıç çeken, askerini öldüren adamı , kendi askerine tercih edeceksin , öyle mi ? 

Allah Muhammed'e diyor ki " savaşta yakaladıklarına öyle bir muamele yapki , ibret olsun" bunda açık  ifade mi olur ?

"Ey Muhammed kafirlere karşı sert davran. Gidecekleri yere cehennemdir " diyor. serbest bırak,karnını doyur demiyor ."SERT DAVRAN" diyor.

Daha ne desin .

tarihinde fezadabirtürk tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 3 months later...
  • 1 month later...
On 08.06.2020 at 23:47, Andallar'ın Jorah yazdı:

aynen 1400 yıldır yanlış yorumladılar neyse ki Edip Yüksel geldi de dini doğruladı braavooo

Hz. Ömer'in ölümünden sonra İslam diye bir şey kalmadı yani dediğin kadar süredir "yanlış yorumladılar" bildiğin yalan söylediler. Bu gün İslamı yaşadığına inanan milyarlarca Müslüman aslında alimlerin ve hocaların uydurduğu farklı bir şeyi yaşıyor. Kurana göre..

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
  • 5 months later...
On 29.02.2020 at 13:47, fezadabirtürk yazdı:

Kuranda Allah " Fitne ortadan kaldırılcaya kadar savaşın " diyor.sonra da " fitne adam öldürmekten daha kötüdür " diyor.Kurana göre fitne nedir önce onu öğrenmeliyiz. Şimdi

Falanca adam önce müslüman  sonra Hristiyan,Musevi,Hindu,Ateist,Deist olsa ve etrafına inancını telkin etse , Kuran'a göre bu fitne midir?  Elbette fitnedir. " Allah'ın ve Muhammed in yasak ettiğini yasak kabul etmeyenlerle, din Allahın oluncaya kadar savaşın " emrinden başka ne anlaşılabilir ? "Bulduğunuz yerde öldürün " diyor.Genel bir ifade."kimi öldüreyim ? " diye sorma şansınız yok.Kuran resmen şahsı hedef gösteriyor. Demekki hedefte şahıs var ve bu şahıs Müslümanların  şerrinden saklanıyor. Allah ta bulduğunuz yerde öldürün diyor. Kaçmıyorsa aramaya  gerek yok zaten.aranmayan şeyi de bulmaya gerek yok.aramıyorum ki bulayım. Demek ki mürtedin öldürülmesi Kurana uygun ,burdan bunu anlıyoruz. 

Köleliği yasaklar mı ? "abd"köle demek.yasaklamamış demekki.

Savaş esirlerini serbest bırak ki dönüp tekrar seninle savaşsınlar öyle mi ? Esirlerin karnını doyuruyum derken askerlerin ne yiyecek ?  Az önce sana kılıç çeken, askerini öldüren adamı , kendi askerine tercih edeceksin , öyle mi ? 

Allah Muhammed'e diyor ki " savaşta yakaladıklarına öyle bir muamele yapki , ibret olsun" bunda açık  ifade mi olur ?

"Ey Muhammed kafirlere karşı sert davran. Gidecekleri yere cehennemdir " diyor. serbest bırak,karnını doyur demiyor ."SERT DAVRAN" diyor.

Daha ne desin .

https://kuranyeter19.blogspot.com/2021/04/kurana-gore-savas.html

On 26.09.2020 at 20:00, lambda yazdı:

Yine klasik hadis/sunnet inkari. Kuran da inkar edenleri oldurun der. Bakiniz Tevbe 5.

https://kuranyeter19.blogspot.com/2021/04/kurana-gore-savas.html

On 10.10.2020 at 18:12, Gerçeğibulmak2 yazdı:

Reformist "sadece Kur an" diyenler namazı neye göre kılıyorlar ? 🙃

http://quranix.org/appendix/mesaj/6

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...