Jump to content
akılsızşuursuzatom

Çok eşlilikle ilgili

Recommended Posts

Yetimlerin haklarını koruyamıyacağınızdan endişe etmekte iseniz

size yetki veren o kadınların ikişerini ve üçerini ve dörderini nkhlayın

ama yine de adil olamıyacağınızdan endişeliyseniz bir tanesini nkhlayın 

ya da "mâ meleket eymân"ınızı nkhlayın. Darlık çekmemeniz için uygun olan budur.

 

Şu iddiaya dikkat çekmek istiyorum: 

 

Kuran

4 tane al (nkhla) demez

1 tane en iyisidir der.

 

Evet, ayet 4 tane nkhlayın demez

yani Fâtır 1'de de görüldüğü üzere

SINIRLAMA getirmez:

 

Övgüler olsun gökleri ve yeri yaratıp

melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapana -melâiketi rusulen ûlî ecnihati mesné ve sülése ve rubâ'a.

 

Allah'ın gücü

sınırlı değildir;

meleklerin kanat sayısını belirlemede de sınırlı değildir;

Allah iSTERSE melekleri beşer, altışar... kanatlı yapar.

 

Kısacası Nisa 3'teki mesné ve sülése ve rubâ'a sınırlama sayısı değildir;

müminler, eğer ekonomik darlığa düşmeyeceklerse,

kadınların beşerini ve altışarını da... nkhlayacaklar.  

 

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
10 hours ago, Hasan Akçay said:

Yetimlerin haklarını koruyamıyacağınızdan endişe etmekte iseniz

size yetki veren o kadınların ikişerini ve üçerini ve dörderini nkhlayın

ama yine de adil olamıyacağınızdan endişeliyseniz bir tanesini nkhlayın 

ya da "mâ meleket eymân"ınızı nkhlayın. Darlık çekmemeniz için uygun olan budur.

 

Şu iddiaya dikkat çekmek istiyorum: 

 

Kuran

4 tane al (nkhla) demez

1 tane en iyisidir der.

 

Evet, ayet 4 tane nkhlayın demez

yani Fâtır 1'de de görüldüğü üzere

SINIRLAMA getirmez:

 

Övgüler olsun gökleri ve yeri yaratıp

melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapana -melâiketi rusulen ûlî ecnihati mesné ve sülése ve rubâ'a.

 

Allah'ın gücü

sınırlı değildir;

meleklerin kanat sayısını belirlemede de sınırlı değildir;

Allah iSTERSE melekleri beşer, altışar... kanatlı yapar.

 

Kısacası Nisa 3'teki mesné ve sülése ve rubâ'a sınırlama sayısı değildir;

müminler, eğer ekonomik darlığa düşmeyeceklerse,

kadınların beşerini ve altışarını da... nkhlayacaklar.  

 

 

Yani erkek müslümanlar diledikleri kadar kadın nikahlayabilirler, sınır yok, bakabildiğin kadar al. Bu konuya açıklık getirmen iyi olmuş.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Nisa 3'te f nkh (ف نكح) deniyor

yani BAŞKALARINA "nkh"layın

tıpkı Nur 32'deki gibi:

Ve bekarlarınızı evlendirin (Ve enkihûl eyâmé minkum). 

 

Yetimlerin haklarını koruyamıyacağınızdan endişe ediyorsanız

size yetki veren kadınları ikişer, üçer, dörder nkhlayın

ama bunu yaparken adil olamıyacağınızdan endişe ederseniz BiR tanesini 

ya da "mâ meleket eymân"ınızı. Darlık çekmemeniz için uygun olan budur.

 

Hatice, hâmisi olduğu 2 yetim kadını nkhlayacak

Ali 2,

Ebubekir 3,

Osman 4,

Muhammed 5...

 

Yetim hamisi olan bu kişiler tarafından

nkhlanan yetim kadınlar

örneğin Hatice'nin nkhladığı 3 kadın AYNI ANDA nkhlanacak

her biri kendi talibiyle evlendirilmek suretiyle.

 

Melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah (35:1)

örneğin 3 kanatlı bir meleğin 3 kanadını da AYNI ANDA var etti

"Ol!" demek suretiyle.

 

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Her şey islamda güzel aga. Karı kız falan. Ama 7. Yüzyılın bedevi arabının uydurmaları ve yaşantısını 21.yy de insanın uymamasında mütevellit durumdur. 4 hatun ve sınırsız cariye almak bir yana, daha âdet görmemiş kız çocukları ile evlenebilmek, hatta evlatlığının karısını almakta gerçekten, allah müslümanlara evlilek konusunda geniş yetkiler vermiştir. Bu dinde olan şeyler; savaş, kadın, ganimettir. Günümüzün hocalarının sapık olması da bunu kanıtlar. Ensar vakfı.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

image.png.f43a15eeee7178eaa63215433d193a0c.png

 

***

altı çizili  yerde gaylan bin seleme adlı sahabeden bahsedilir

 

bu zat islama girdiğinde 10 hanımı vardı

hz peygamber bu kişiye ancak en fazla 4 e kadar izin verildiğini buyurduğunda

bu zat 6 hanımını boşamıştır.

 ve yine 4 sınırdır ve belli şartlar tabiidir

şayet bu şartlar tahakkuk edilmiyorsa bir tane cevaz verilmiştir.

bir ruhsattır

umum bir kural değildir

***

Salih es-Samarrai
arab dili ve edebiyatı   uzmanı bir zat

nisa 3 teki ikişer üçer dörder mantığını açıklar

bir çok ayet tefsirine baktığımda son derece uzman birisidir ayetleri edebi belağat ve  dilsel anlamda çok manada açıklar

progamı sunucusu melek kanatlarının sayısınıda sorar bunuda açıklar

 

***

sayın hasan akçay da alim fazıl bir zattır

takib edilmesi gerekir.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Önce

AKIL,

önce şu 2 soruya cevap:

 

1
Ayette "KENDiNiZE nikahlayın" deniyor (fe inkihû).
Şimdi… nikahlayacağınız kimseler arasında "mâ meleket eyman"ınız var,
ki bazıları erkektir (bkz örneğin katibûHUM, 24:33, HUM erildir)
iyi ama siz erkeksiniz, onlar ERKEK;
erkekler ERKEKLERi kendilerine mi nikahlayacak; Allah bunu mu emrediyor?

 

2
Ayetin başında "Nikahlayın… o KADINLARI" deniyor (fe inkihû… en-NiSÂ)
Şimdi… nikahlama işini yetim hâmisi bütün inananlar yapacak, KADINLAR dahil, 
örneğin Hatice yapacak;
iyi ama KADINLAR kadınları kendilerine mi nikahlayacak, Allah bunu mu der?

 

Belli ki mushafı harekeleyen birileri
yanlış tercihte bulunmuşlar
"f nkh"yı, BAŞKALARINA nikahlayın anlamında
fe ENkihû okunacak şekilde harekelemeli idiler,
24:32’de yaptıkları gibi:

 

Ve ENkihûl eyâmé minkum
Ve bekarlarınızı evlenDiRin.

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Yaseen anadili Arapça olan biridir;

mesné ve sülése ve rubâ' ile ilgili olarak

onun makalesindeki* açıklama:

 

 

Mesné ve sülése ve rubâ'a (ki 35:1'de de geçer)

ikili, üçlü, dörtlü GRUPLAR halinde demektir.

 

Ama  bu anlam geleneksel tefsirlerde göz ardı edilmiştir 

çünkü mesné ve sülése ve rubâ'

geleneksel müfessirlerin istediğine uymamaktadır;

 

Bir adamın

iki, üç, dört kadınla aynı anda evlenmesini

hiç kimse kabul etmez.

 

Kesin olan ise

mesné ve sülése ve rubâ'a iki, üç, dört değildir;

Arapçada iki, üç, dört "isnan, selasa, erbâ' "dır.

 

*

 

Dücane Cundioğlu:

 

“İkişer, üçer, dörder” ( مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) deyişi, 

sınırlama (dörde kadar) anlamı içermez, tahdid ve tahsis değil, bilakis teşvik (özendirme) ifade eder.

Arapça'da “dörde kadar” demenin daha sarih yolları vardır

ve açıklık gerektiren hukuk alanında böylesine kapalı bir ifadenin kullanımının makul bir gerekçesi gösterilemez.

 

Bir diğer kullanım Fâtır 1'de geçmektedir

ki bütün yorumcular

orada bu deyişin çokluk ifade ettiğinde birleşmişlerdir.

 

*

Fâtır sûresi Elmalılı tefsiri:

 

İfadenin akışından anlaşıldığına göre

burada zikrolunan sayılar (mesné ve sülése ve rubâ') 

tam sayıyı belirleyip sadece bu kadar olduğunu ifade etmek (tahsis) için değil

çokluğu beyan etmek içindir.

 

*

 

Benim naçizane ne diyeceğime gelince,

alimlerimizi (e hem) yarıştırmanın lüzumu yok,

AKLIMIZ esastır; aklımıza saygımız olsun;

ve meleklerdeki kanat sayısını belirleme konusunda dörde kadar deyip te 

Allah'ın gücüne sınır koymayalım, haddimizi bilelim. 

 

___________________________________________________________________________________________

 

http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.1033.7

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

hasan akçay beye katılıyorum ordaki ifadeler kesretten kinayedir

 

yoksa tam sayı anlamınd değildir.

***

fakat bir konuda sarih hadisler uygulamalar var ise ona da saygı duymak gerekir

daha ilginç bir şey söyleyelim:

bu ifadeleri 2şer ve 3er ve 4er diye alıp

aralarında atıf vavı yani ve bağlacı olduğu için bunları toplayıp 2+3+4= 9 sayısını bulanda vardır

yine arapçada  mesné ve sülése ve rubâ'a  aslında bir taburda ikişer li sıralar halinde yürüyün veya 4 lü sıralar halinde

yani 4 kişi önde diğer arkadakiler de yine 4 lü vaziyette sıralanır manasında olup

2*2+2*3+2*4=18 sayısını bulanda vardır

ancak bunlar şaz görüşlerdir dikkate alınmamıştır.

tefsirde hadisler önemli yer tutar

hadis olmadan tefsir eden müfessir daha görmedim

o yüzden sahih sünneti de işin içine katmak gerekir.

 

 

tarihinde nogodbutAllah tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Sevgili nogodbutAllah,

 

Nisâ 25'te sözü edilen 

ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات konusunda

görüşünüzü almak istiyorum.

 

Orada belirtildiği üzere

o mâ meleket eymân sizin genç kızlarınız, siz onların ailesisiniz;

başkaları eş alacak onları siz ailelerinin izniyle (بإذن أهلهن)

yani siz o "mâ meleket eymân"ınızı kendinize değil BAŞKALARINA nkhlayacaksınız

ama Nisâ 3, mevcut kıraata göre, onları siz kendinize nkhlayın diyor (fe inkihû).

 

Kuran'da çelişki bulunmadığını dile getiren 4:82 uyarınca

bu çelişkiyi Kuran'a musallat etmemek için 

Nisâ 3'teki "f nkh"yı  nasıl kıraat etmeliyiz?

 

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

mısır ezher uleması rahmetli şaravinin nisa 3 ayeti tefsiri aşağıdaki gibidir

yan taraflarda açıklama yaptım.

yanlız nisa 25 te  farklı bir durum var.

 zemahşeri nisa 24-25 te  burda muta nikahı var diyor. yani erkekler mekke fethine kadar bu nikahı uygulamış sonra yasaklanmış diyor

malum şiiler yasaklanmamış hala devam eder diyor ibni abbas ta hükmü baki nesh edilmemiş demektedir

zira muta da kadının velisi vardır ancak cariyelerde velisi onun seyyidi hükmünde sahibidir

sahibi kendi kendisinden nasıl izin alacak burası muta nikahı bahsine daha uygun gibi duruyor

daha detaylı bir araştırma okuma yapmak gerekiyor gerçekten bana karışık geldi

siz anladı iseniz siz açıklayınız

ben daha sonra okuma yaptıktan sonra açıklamaya çalışırım.

 

image.png.57f2b0f2f2281540a314ad694add382b.png

tarihinde nogodbutAllah tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

image.png.60612d9d40381aa280d08f115fe405f6.png

**

şu kaydı da düşmek isterim:

bir genç kız cariye köle olarak birine ait olabilir

ancak bunun ailesi babası annesi akrabaları vardır

o yüzden cariye sahibi kişi mutlak manada sahib olamadığına göre

evlenirken o cariyenin akrabalarının izni ile evlenir gibi manada gözükmektedir

 

yoksa cariye mal değil ki mal sahibi istediği gibi atsın veya satsın

insan ve bahusus mümin cariye olması hasebi ile zaten bu muamelat vacib olur.

tarihinde nogodbutAllah tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

aslında nisa 3 ile nisa 25 te çelişki olduğunu düşünmüyorum

zira 3 te yetimler ile evlenmekten korkarsanız diğer kadınlardan alın

adaletli davranamamaktan korkarsanız bir tane alın veya elinizin altındaki cariyelerden alın burda izin geçmemiş

 

nisa 24 te belli ücret karşılıında yararlnmada muta kast ediliyor diyenler vardır kalıcı nikah diyenler var

nisa 25 te ie hür kadınla güç yetirmeyen cariyeler ile ehlinin izni ile evlenebilir diyor burda izin olması sebebi mümin cariye kaydı gelmesi sebebi olduğunu düşünüyorum

 

sanki nisa 3 te  savaşta ve benzeri durumda olan veya islam öncesi sahib olunan müslüman olmayan cariyeler kasdetilmiş gibi duruyor

 

yetim kız hakkını korumak için adeta önünüzde seçenek çok iken bunlara zulmetme pahasına bu kızları almaktan çekindirmek için denmiştir Allahu Alem

ancak 25 te ise yetim olayı yok umumi evlenme hallerini geniş seçenek ile ilan etmiş.

 

yani misal ne kadar denk düşer bilmiyorum ama:

bir sınıfta yetim biri anne babası ölmüş biri var  ise öğretmen rahatlıkla anne baba mesleğin nedir diye soramaz zira bu durumu bildiği için ona ayrı bir muamele yapar

diğerlerine rahatlıkla sorabilir

hatta o yetim kız hatırına diğerlerine dahi sormamalı onu üzmemek için 

başka zaman onun olmadığı anda sorabilir.

 

nisa 3 ile nisa 25 te şartlar eşit değildir ki çelişki olsun

duruma şarta göre uygulama vardır.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

nisa 25 ten  2 önceki ayet nisa 23 te evlenmesi haram kılınanlardan kızlarınız derken :benâtukum  der. benat  öz kız olan bint in çoğuludur. oy yüzden feta vey fetatu veya  feteyâtikumu

genç kız manasında olup öz kız değildir

 

4:23:"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ"

zülfikarın üzerinde: la feta illa Ali ve la seyfe ila zülfikar ifadesinde ki

feta da genç erkek manasındadır

yoksa feta öz oğul olsa fetatü öz kız olsa

hz alinin hz peygamberin öz oğlu anlamını vermek gerekir

o halde binti resullulah yani hz fatıma öz kızını haşa öz oğluna mı vermiş olur

ki bu son derece yanlıştır.

fetatü genç kız demektir öz kız değildir.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Nisa 25'te 

feteyâtıNIZ deniyor (feteyâtiKUM)

yani başka birisinin "feteyât"ı değil

sizin "feteyât"ınız... SiZiN.

 

Ve sizin bir de "mâ meleket eymân"ınız var,

ki size ait o mümin "feteyât"tandırlar:

mâ meleket eymânukum min feteyâtiKUMul müminât.

 

İşte sizin o "mâ meleket eymân"ınızdan olanlar... 

sizin kendinize nkhlamanız için değildir.
Bakın şunun bunun hükmü değil bu, Allah'ın hükmüdür,

ta o kadar ciddidir. Allah boş konuşmamıştır: haramdır onlar size.

 

Bir daha: "mâ meleket eymân"ınız size haramdır.

 

Onları

sizin halkınızdan olup muhsenât ile evlenmeye güç yetiremeyenler nkhlayacak kendilerine,

o "mâ meleket eymân"ı sahiplenmiş olanların izni ile -bi izni ehlihinn

yani madem o "mâ meleket eymân"a SiZ sahip çıkmış durumdasınız, SiZiN izniniz ile. 

 

Nisâ 3'te ise

"mâ meleket eymân"ınızı kendinize nkhlayın deniyor

fe inkihû mâ meleket eynânukum.

 

Harekeleme yoluyla

Kuran'a musallat edilen çelişki budur.

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Nisâ 25:

 

Ve

mümin muhsenât ile evlenmeye gücü yetmeyenlerinize

mümin "feteyât"ınızdan olan mâ meleket eymânınız var.

Sizin imanınızı Allah bilir ama hepiniz birsiniz;

onları sahiplenmiş olanların izni ile eş alın onları...

 

Ve

men lem yestati' minkum tavlen en yenkıhel muhsenâtil müminâti

fe min mâ meleket eymânukum min feteyâtikumul muminât.

Vallahu a'lemu bi îmânikum, ba'dukum min ba'd;

fe inkihû hunne bi izni ehl ihinn...

 

*

 

Şunun bunun üfürdüğü

beşerî hükümleri lütfen yazmayın;

ilahî hükümleri konuşuyoruz.

 

Ya da bana yazmayın;

ben "Kuran'daki islam"ın müslümanıyım.

Allah bir, Kuran bir, islam bir.

 

Yok cariyeydi yok muta' nikahıydı

gibi beşerî üfürmelerle 

ilahî hükümlerin bulandırılımasında,

kirletilmesinde ben yokum

 

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Siz

mümin muhsenât ile evlenmeye de gücüm yeter ama

ben ille "mâ meleket eymân"ı eş alacağım diyorsanız

başka birisinin sahiplenmiş olduğu "mâ meleket eymân"ı eş alabilirsiniz,

SiZiN sahiplenmiş olduğunuz "mâ meleket eymân"ı değil.

 

Nisâ 25 

bütün Kuran gibi

mübîndir,

açık ve nettir.

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Okumaya 4:24'ün başından itibaren başlarsanız

sizin, mâ meleket eymânınızı kendinize nkhlamanızın 

helal kılınmadığını açık ve net görürsünüz:

 

Ve kadınların muhsenât olanları (Vel muhsenâtu min en nisâi)

ama mâ meleket eymânınız hariç (illâ mâ meleket eymânukum).

Allah'ın size yazdığı budur (Kitâballahi aleykum)

bunun ötesi size HELAL kılındı (ve uhılle lekum mâ verâe zâlikum) ... 

 

Konu sizin "evlen"meniz olduğunda

eş alacağınız muhsenât "bekar"dır,

başka bir seçeneği yoktur bunun;

o yüzden Allah'ın şunu söylediği öne sürülemez:

 

(Evli) muhsenâtla evlenmeniz (haram kılındı).

 

Lütfen dikkat.

Allah'ın 4:24'teki sözlerinin içinde

(evli) kelimesi yoktur,

(haram kılındı) ifadesi yoktur.

 

Birileri

yine şapkadan tavşan çıkarır gibi peydahlayıp

Allah'ın sözlerinin içine sokuşturuyor onları.

 

Evli muhsenâtla evlenme ihtimaliniz yoktur ki

Allah evli muhsenâtla evlenmeniz haramdır desin. 

 

Evet, ayette

haram kılındı denmiyor,

helal kılındı deniyor:

 

ve muhsenât ama mâ meleket eymânınız hariç

vel muhsenâtu illâ mâ meleket eymânukum

 

Bunların ötesi size HELAL kılındı

uHILLE lekum mâ verâe zâlikum.

 

Size helal kılınanlar 

mâ meleket eymânınızın ötesindeki kadınlardır;

mâ meleket eymânınız size helal kılınmamıştır.

tarihinde Hasan Akçay tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...