Jump to content

Allah tecavüzlere neden müsade ediyor


Recommended Posts

ALLAH TECAVÜZLERE NEDEN MÜSAADE EDİYOR

Allah küçük bir kıza tecavüz edeni görüp onun tecavüze uğrayıp arkasından onun ölmesine nasıl mücadele ediyor . Böyle bir yaratıcı olabilir mi ? Dünyada buna benzer kötülükler olduğuna göre kötülüklere müdahale etmeyen, kötülükleri yaratan , kötülüklerin olmasına müsaade eden bir Allah olmaz

 

 Genel olarak bakıldığında kötülük probleminin özelinde bu şekilde somutlaştırmalar var. En acımasız tablolar gösterilerek yaratıcının olmadığı sonucuna varılıyor. Tüm ateist sitelerdeki ateistlerin şikayeti veya Allah kavramına getirdiği eleştiriler genelde bu şekilde.

1-KÖTÜLÜĞÜN YARATILMASI KÖTÜLÜK DEĞİL, KÖTÜLÜĞE UYMAK KÖTÜLÜKTÜR

Kainatı incelediğimizde insanın yararına olan birçok şey vardır. Fakat bunlar asıl amacına uygun kullanılmadığından insanın zararına sonuçlar çıkar.

-Ateşi incelediğimizde ateş insan için iyi bir maddedir. İnsanoğlunun ısınma,barınma, beslenme olmak üzere birçok alanda insana hizmet etmektedir. Fakat İnsanoğlu ateşi aslına uygun kullanmadığı zamanlar oluyor. Bu durumda ateş yararlı bir şey olmaktan çıkıyor bir felaket oluyor. İnsanın dikkatsizliği yada art niyeti sonucunda ateş yüzünden evler yanıyor, insanlar yanıyor ormanlar yanıyor şimdi biride çıkıp diyebilir mi ki ateş kötüdür. Allah ateşi niye yarattı.  Dünya genelinde bakıldığında ateşin birçok faydası var ama faydası yanında faydasının belki yüzde 10 kadar zararı vardır. Şimdi Allah sırf insanoğlu birbirini yakacak diye Ateşi yaratmasaydı ateşin insanın yararı olacak birçok unsurdan vazgeçmek zorunda kalacaktı.

- Yağmuru incelediğimizde yağmur insanlar için yararlıdır. Fakat insanlar sel yataklarına ev kurdukları zaman yağmur onlar için bir doğal afet oluyor. Biride çıkıp diyebilir mi yağmur insan için kötüdür.

- Araba denilen teknolojiyi düşünün . İnsanların hayrına bir icat faydalarını sanırım anlatmaya gerek yok. Ama insanlar bazen arabayı usulüne uygun kullanmıyor ve insanın ölümüyle sonuçlanıyor . Şimdi diyebilir misiniz ki mühendisler bu arabayı niye icat etti . İnsanlar araba yüzünden ölüyor denilebilir mi ?

İşte aynen bu örneklerde görüldüğü üzere Allah insana şehvet duygusu vermiştir. Şehvet duygusu sayesinde insanlar birbirine ilgi alalaka duyar evlenir ve nesillerinin devamı için kendilerinden şehvet duygusunu kullanarak evlat edinirler. Çocuk ise bir insanın hayatının anlamı ve en güzel meyvesidir. Herhalde aramızda ben çocuğu sevmem diyen yoktur. Fakat insanlar Allahın vermiş olduğu ve insanlar için iyi olan şehvet duygusunu aynen yukarıdaki örneklerde olduğu gibi yanlış kullanırlarsa maalesef çocuk tecavüzleri gibi akla ziyan görmek istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İnsanlar çocuklara tecavüz ediyor diye Allahı suçlamak , Allah insana şehvet duygusu vermeseydi demek olur . Allahın insana şehvet duygusunu vermemesini kimse istemez yada insandaki şehvet duygusunun  insana yararını anlatmaya gerek yok sanırım .

2-BÜYÜK HAYIRLAR, İYİLİKLER İÇLERİNDE KÜÇÜK KÖTÜLÜKLERİ BARINDIRIR. SIRF KÜÇÜK KÖTÜLÜKLER İÇERİSİNDE VAR DİYE BÜYÜK HAYIRLARI YAPMAMAK İNSANLIK ADINA BÜYÜK KÖTÜLÜK OLUR

Yukarıda örneklerini verdiğim Ateş, Yağmur Araba örneklerini düşündüğümüzde bunların İnsanlığa büyük faydaları vardır. Bu faydalarının dışında bu faydalarının yüzde 10 una belki daha azına mütekabil zararları var diye Allah ateşi , yağmuru yaratmasaydı bu unsurların insanlara olan büyük faydalarından iyiliklerinden vazgeçmiş olurdu buda insanlık için büyük kötülük olurdu.

Aynen öylede şehvet duygusunu da yukarıdaki örnekler için düşünelim. Allah sırf çocuklara kötü niyetli insanlar tecavüz eder diye insandaki şehvet duygusunu yaratmasaydı. Dünyamız donuk sevimsiz anlamsız bir dünya olurdu şehvet duygusunun insana olan yararını bahsetmeye gerek yoktur sanırım.

Dünyada baktığımızda Ateşte yanıp zarar gören insanlar Ateşin faydalandığı insanlardan sayıca çok azdır.

Yağmurdan zarar gören insanlar yağmurdan yarar gören insanlardan sayıca çok azdır.

Şehvet duygusunu kötü yolda kullanan tecavüzcülerin sayısı şehvet duygusunu iyi hayırlı yönde kullanan insanlardan okyanusta damla misalidir.

3- ÖZGÜR İRADE KAVRAMI

Allah insana özgür irade vermiştir. Verdiği özgür irade ile hayır ve şer yollarını göstermiş ve kulunu hangisine uyması konusunda serbest bırakmıştır.  Allahın insana verdiği özgür iradenin olmadığını düşünelim bir an için . Sizin şikayet ettiğiniz gibi çocuklara tecavüz olmayacaktı ama iyilik gibi bir kavramda olmayacaktı .  Kimse hırsızlık yapamayacaktı, insan öldüremeyecekti, çocuklara tecavüz edemeyecekti ama kimse yardım edemeyecekti , cömertliğin bir anlamı kalmayacaktı. Hepimiz robotlaşmış makinelere dönecektik. Böyle bir durumda benliğimizin yaşamamızın da bir anlamı olmayacaktı. Hatta hayattan zevk alamayacaktık.  Eğer cömert bir insan isek ve bizi biz yapan cömertlik sıfatı ise bu sıfata sahip ollmayacaktı . Hatta cimri bir insan ile bizi onlardan ayıran cömertlik olmayacaktı çünkü tüm insanlar aynı seviyede eşit olacaktı.

Özgür irade sayesinde insanlar yaptığı davranışlarla bu dünyada ne olduklarını yani karakterlerinin gereğini yerine getiriyorlar. Mesela hayatımızda bazı olaylar olur çevremizde dost görünümlü insanların ne kadar iki yüzlü olduklarını görürüz. Gerçek dost olmadıklarını görürüz. Ve deriz ki iyi ki bu olayları yaşamışım çevremdeki yanlış tanıdığım insanların gerçek yüzünü görmüşüm deriz.

İşte aynen öylede Allah insana özgür iradeyi vermeseydi gandi gibi insanları bilemeyecektik hatta gandi gibi insanlarla tecavüzcüler aynı seviyede insan olacaktı.

Özgür irade sayesinde kömür ruhlu insanlarla elmas ruhlu insanlar birbirinden ayrılıyor.

Özgür irade olmasaydı bu iyi ruhlu insanlara kötülük olurdu tecavüzcü adamlar kendilerini gizlemiş olurlardı.

4-İMTİHAN

Peki Allah neden çocuğa tecavüz eden insanları engellemiyor diyebilirsiniz. Engelleseydi dünyamız çok güzel olurdu gibi bir mantık aklınıza gelebilir. O zamanda İmtihan sırrı bozulurdu. Kötülükler hep kötü insanları bulsaydı o zaman herkes iman ederdi. Halbuki bu dünya bir imtihan dünyası . Bu dünyada insanlar iyilik ve kötülükleriyle kendilerini belli ediyorlar . Kömür ruhlu insanlarla Elmas ruhlu insanlar bu dünyada bir karbon kağıdı gibi ortaya çıkıyor kömür ruhlu insanlar cehenneme layık oldukları için cehenneme gidiyorlar  Elmas ruhlu insanlar ise cenneti hak ediyorlar yaptıkları iyi amellerle cennete ehil hale geliyorlar.

Keşke dünyada hiç kötülük olmasaydı hep iyilik olsaydı diye bir itiraz gelebilir aklınıza. Bu istediğin dünya cennette mevcuttur. Orada bahsettiğiniz bu kötülüklerin hiçbirisi olmayacak. Ama önce insanların bu dünyada cenneti hak etmeleri gerekirdi. Aksi halde Allah bu dünyayı cennet haline getirseydi bu kötülük ve zulüm olurdu. Çünkü böyle bir durumda kötü insanlar ortaya çıkmayacak ve bu insanlarda iyi insanlar gibi cenneti yaşayacaktı  o zamanda iyi insanlara haksızlık olurdu. İyi insanlarla kötü insanlar aynı yerde olmamalıdır eşit olmamalıdır. Bu haksızlıktır.

 

5- CEZA

Allah kaderi ve adaleti gerektirir ki bu dünyada tecavüze uğrayan çocuğun mükafatını hem bu dünyada hem de diğer dünyada verir.

Zulmeden tecavüz eden adamın cezasını da bu dünyada ve öbür dünyada verir. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz.

6- CEVHER VE ARAZLAR

Bu tip eleştirilerin ortaya çıkmasında cevher ve araz kavramlarının karıştırılması yatmaktadır. Peki cevher ve arazlar nedir.

Cevher bir şeyin özü olurken araz ise o cevhere bağlı ortaya çıkan ikincil iyi ve kötü olgulardır. Meseleyi daha iyi anlatmak için bir örnek üzerinden gideyim . Düşünelim ki Türkiye Cumhuriyeti devletinde kanunlar var ve devlet vatandaşlarının birbirleriyle daha iyi yaşamaları için ve vatandaşlarının mutluluğu için kurallar koyar . Örnek olarak trafik kanununu ele alalım . Trafik kanunu olmassa trafikte kimsenin kimseye saygısı olmaz dolayısıyla arabayla görmemiz gereken işlerimizi göremeyiz. Trafik kanunu insanlar için düzenlenmiştir. İnsanlar eğer dört dörtlük trafik kurallarına kanunlarına riyaet ederse her muhteşem olur. İşte bu cevherdir. Ama bu trafik kanununa illaki uymayan insanlar çıkacaktır. Ve ister istemez trafik dünyasında trafiğin aksayan yönleri olacaktIr. İşte trafik kazaları da arazdır. Trafik kazalarından dolayı devlet yoktur devlet kötüdür diyebilir miyiz.  Şimdi düşünelim Allah insanı yokluktan varlığa çıkarmış, irade vermiş akıl vermiş ,  kuvvet vermiş, insanlara hayrı doğru yolu göstermiş,kötüyü göstermiş . Kurallar koymuş insanlığın hayrı için ama buna uymayan insanların çıkmasından dolayı Allahı suçlayamayız onun varlığını sorgulayamayız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Gereken lüzum üzerine yeniden...

 

Bazen meseleyi ulu orta söylemekten başka çare kalmıyor, çünkü bazı eylemleri tarif ederken, diplomatik ve kibar kelimeler kullanınca kimsenin kılı kıpırdamıyor.

İnsanların gözüne gözüne sokmak lazım, belki o zaman azıcık insafa gelirler.

Ben bunu öğrendim bu hayatta.

Dobra dobra söylemek, en iyisi!

 

Dünyanın dört bir yanında, küçük çocuklar yetişkinler tarafınan sikiliyor.

Bunlara dünyaları verme vaadinde bulunsanız dahi, ne farkeder?

Evet, ne farkeder?

Kim bir birey olarak, kendi çocuğunun sikilmesini ister?

Hadi, sikilmesini isteyenler parmak kaldırsın.

Yok mu parmak kaldıran, o zaman taptığın ve habire reklamını yaptığın Arap tanrısını kınayacaksın muhterem.

Evet, kınayacaksın.

Bunu yapmıyorsan, o zaman benim nazarımda adam değilsin!

Çünkü bu pislik, temizlecenek, unutulacak, unutturulacak pisliklerden değildir!

Artı piyasadaki tüm tanrılar bu vahşeti kıllarını kıpırdatmadan izlemektedirler ve taptığı tanrının bu eylemsizliğini kınamayan dindarların hepsi bu çocuk sikişlerini onaylamaktadırlar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

O kadar atıp tutmuşsun.

Söyle bakalım, kutsal paçavranda  tecavüze dair en ufak bir gönderme var mı? Cariyeye tecavüz edersem cariye cennete ben cehenneme mi gideceğim? 
Ya da tecavüz ettiğim hür kadın 4 şahit bulamadığı için iftiracı kabul edilip sopa yemeyecek mi?

 

Ne diyorsun sen?

 

Özet şu cümle..
 

İslam’da tecavüz hakkı her zaman saklı tutulmuştur.

 

Uydurma Arap ilahı Allah bırak tecavüzü abdest bozan osuruğu bile engelleyemez, Dayanamazsın osurursun!

Link to post
Sitelerde Paylaş
37 dakika önce, Kindi yazdı:

ALLAH TECAVÜZLERE NEDEN MÜSAADE EDİYOR

Allah küçük bir kıza tecavüz edeni görüp onun tecavüze uğrayıp arkasından onun ölmesine nasıl mücadele ediyor . Böyle bir yaratıcı olabilir mi ? Dünyada buna benzer kötülükler olduğuna göre kötülüklere müdahale etmeyen, kötülükleri yaratan , kötülüklerin olmasına müsaade eden bir Allah olmaz

 

 Genel olarak bakıldığında kötülük probleminin özelinde bu şekilde somutlaştırmalar var. En acımasız tablolar gösterilerek yaratıcının olmadığı sonucuna varılıyor. Tüm ateist sitelerdeki ateistlerin şikayeti veya Allah kavramına getirdiği eleştiriler genelde bu şekilde.

1-KÖTÜLÜĞÜN YARATILMASI KÖTÜLÜK DEĞİL, KÖTÜLÜĞE UYMAK KÖTÜLÜKTÜR

Kainatı incelediğimizde insanın yararına olan birçok şey vardır. Fakat bunlar asıl amacına uygun kullanılmadığından insanın zararına sonuçlar çıkar.

-Ateşi incelediğimizde ateş insan için iyi bir maddedir. İnsanoğlunun ısınma,barınma, beslenme olmak üzere birçok alanda insana hizmet etmektedir. Fakat İnsanoğlu ateşi aslına uygun kullanmadığı zamanlar oluyor. Bu durumda ateş yararlı bir şey olmaktan çıkıyor bir felaket oluyor. İnsanın dikkatsizliği yada art niyeti sonucunda ateş yüzünden evler yanıyor, insanlar yanıyor ormanlar yanıyor şimdi biride çıkıp diyebilir mi ki ateş kötüdür. Allah ateşi niye yarattı.  Dünya genelinde bakıldığında ateşin birçok faydası var ama faydası yanında faydasının belki yüzde 10 kadar zararı vardır. Şimdi Allah sırf insanoğlu birbirini yakacak diye Ateşi yaratmasaydı ateşin insanın yararı olacak birçok unsurdan vazgeçmek zorunda kalacaktı.

- Yağmuru incelediğimizde yağmur insanlar için yararlıdır. Fakat insanlar sel yataklarına ev kurdukları zaman yağmur onlar için bir doğal afet oluyor. Biride çıkıp diyebilir mi yağmur insan için kötüdür.

- Araba denilen teknolojiyi düşünün . İnsanların hayrına bir icat faydalarını sanırım anlatmaya gerek yok. Ama insanlar bazen arabayı usulüne uygun kullanmıyor ve insanın ölümüyle sonuçlanıyor . Şimdi diyebilir misiniz ki mühendisler bu arabayı niye icat etti . İnsanlar araba yüzünden ölüyor denilebilir mi ?

İşte aynen bu örneklerde görüldüğü üzere Allah insana şehvet duygusu vermiştir. Şehvet duygusu sayesinde insanlar birbirine ilgi alalaka duyar evlenir ve nesillerinin devamı için kendilerinden şehvet duygusunu kullanarak evlat edinirler. Çocuk ise bir insanın hayatının anlamı ve en güzel meyvesidir. Herhalde aramızda ben çocuğu sevmem diyen yoktur. Fakat insanlar Allahın vermiş olduğu ve insanlar için iyi olan şehvet duygusunu aynen yukarıdaki örneklerde olduğu gibi yanlış kullanırlarsa maalesef çocuk tecavüzleri gibi akla ziyan görmek istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İnsanlar çocuklara tecavüz ediyor diye Allahı suçlamak , Allah insana şehvet duygusu vermeseydi demek olur . Allahın insana şehvet duygusunu vermemesini kimse istemez yada insandaki şehvet duygusunun  insana yararını anlatmaya gerek yok sanırım .

2-BÜYÜK HAYIRLAR, İYİLİKLER İÇLERİNDE KÜÇÜK KÖTÜLÜKLERİ BARINDIRIR. SIRF KÜÇÜK KÖTÜLÜKLER İÇERİSİNDE VAR DİYE BÜYÜK HAYIRLARI YAPMAMAK İNSANLIK ADINA BÜYÜK KÖTÜLÜK OLUR

Yukarıda örneklerini verdiğim Ateş, Yağmur Araba örneklerini düşündüğümüzde bunların İnsanlığa büyük faydaları vardır. Bu faydalarının dışında bu faydalarının yüzde 10 una belki daha azına mütekabil zararları var diye Allah ateşi , yağmuru yaratmasaydı bu unsurların insanlara olan büyük faydalarından iyiliklerinden vazgeçmiş olurdu buda insanlık için büyük kötülük olurdu.

Aynen öylede şehvet duygusunu da yukarıdaki örnekler için düşünelim. Allah sırf çocuklara kötü niyetli insanlar tecavüz eder diye insandaki şehvet duygusunu yaratmasaydı. Dünyamız donuk sevimsiz anlamsız bir dünya olurdu şehvet duygusunun insana olan yararını bahsetmeye gerek yoktur sanırım.

Dünyada baktığımızda Ateşte yanıp zarar gören insanlar Ateşin faydalandığı insanlardan sayıca çok azdır.

Yağmurdan zarar gören insanlar yağmurdan yarar gören insanlardan sayıca çok azdır.

Şehvet duygusunu kötü yolda kullanan tecavüzcülerin sayısı şehvet duygusunu iyi hayırlı yönde kullanan insanlardan okyanusta damla misalidir.

3- ÖZGÜR İRADE KAVRAMI

Allah insana özgür irade vermiştir. Verdiği özgür irade ile hayır ve şer yollarını göstermiş ve kulunu hangisine uyması konusunda serbest bırakmıştır.  Allahın insana verdiği özgür iradenin olmadığını düşünelim bir an için . Sizin şikayet ettiğiniz gibi çocuklara tecavüz olmayacaktı ama iyilik gibi bir kavramda olmayacaktı .  Kimse hırsızlık yapamayacaktı, insan öldüremeyecekti, çocuklara tecavüz edemeyecekti ama kimse yardım edemeyecekti , cömertliğin bir anlamı kalmayacaktı. Hepimiz robotlaşmış makinelere dönecektik. Böyle bir durumda benliğimizin yaşamamızın da bir anlamı olmayacaktı. Hatta hayattan zevk alamayacaktık.  Eğer cömert bir insan isek ve bizi biz yapan cömertlik sıfatı ise bu sıfata sahip ollmayacaktı . Hatta cimri bir insan ile bizi onlardan ayıran cömertlik olmayacaktı çünkü tüm insanlar aynı seviyede eşit olacaktı.

Özgür irade sayesinde insanlar yaptığı davranışlarla bu dünyada ne olduklarını yani karakterlerinin gereğini yerine getiriyorlar. Mesela hayatımızda bazı olaylar olur çevremizde dost görünümlü insanların ne kadar iki yüzlü olduklarını görürüz. Gerçek dost olmadıklarını görürüz. Ve deriz ki iyi ki bu olayları yaşamışım çevremdeki yanlış tanıdığım insanların gerçek yüzünü görmüşüm deriz.

İşte aynen öylede Allah insana özgür iradeyi vermeseydi gandi gibi insanları bilemeyecektik hatta gandi gibi insanlarla tecavüzcüler aynı seviyede insan olacaktı.

Özgür irade sayesinde kömür ruhlu insanlarla elmas ruhlu insanlar birbirinden ayrılıyor.

Özgür irade olmasaydı bu iyi ruhlu insanlara kötülük olurdu tecavüzcü adamlar kendilerini gizlemiş olurlardı.

4-İMTİHAN

Peki Allah neden çocuğa tecavüz eden insanları engellemiyor diyebilirsiniz. Engelleseydi dünyamız çok güzel olurdu gibi bir mantık aklınıza gelebilir. O zamanda İmtihan sırrı bozulurdu. Kötülükler hep kötü insanları bulsaydı o zaman herkes iman ederdi. Halbuki bu dünya bir imtihan dünyası . Bu dünyada insanlar iyilik ve kötülükleriyle kendilerini belli ediyorlar . Kömür ruhlu insanlarla Elmas ruhlu insanlar bu dünyada bir karbon kağıdı gibi ortaya çıkıyor kömür ruhlu insanlar cehenneme layık oldukları için cehenneme gidiyorlar  Elmas ruhlu insanlar ise cenneti hak ediyorlar yaptıkları iyi amellerle cennete ehil hale geliyorlar.

Keşke dünyada hiç kötülük olmasaydı hep iyilik olsaydı diye bir itiraz gelebilir aklınıza. Bu istediğin dünya cennette mevcuttur. Orada bahsettiğiniz bu kötülüklerin hiçbirisi olmayacak. Ama önce insanların bu dünyada cenneti hak etmeleri gerekirdi. Aksi halde Allah bu dünyayı cennet haline getirseydi bu kötülük ve zulüm olurdu. Çünkü böyle bir durumda kötü insanlar ortaya çıkmayacak ve bu insanlarda iyi insanlar gibi cenneti yaşayacaktı  o zamanda iyi insanlara haksızlık olurdu. İyi insanlarla kötü insanlar aynı yerde olmamalıdır eşit olmamalıdır. Bu haksızlıktır.

 

5- CEZA

Allah kaderi ve adaleti gerektirir ki bu dünyada tecavüze uğrayan çocuğun mükafatını hem bu dünyada hem de diğer dünyada verir.

Zulmeden tecavüz eden adamın cezasını da bu dünyada ve öbür dünyada verir. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz.

6- CEVHER VE ARAZLAR

Bu tip eleştirilerin ortaya çıkmasında cevher ve araz kavramlarının karıştırılması yatmaktadır. Peki cevher ve arazlar nedir.

Cevher bir şeyin özü olurken araz ise o cevhere bağlı ortaya çıkan ikincil iyi ve kötü olgulardır. Meseleyi daha iyi anlatmak için bir örnek üzerinden gideyim . Düşünelim ki Türkiye Cumhuriyeti devletinde kanunlar var ve devlet vatandaşlarının birbirleriyle daha iyi yaşamaları için ve vatandaşlarının mutluluğu için kurallar koyar . Örnek olarak trafik kanununu ele alalım . Trafik kanunu olmassa trafikte kimsenin kimseye saygısı olmaz dolayısıyla arabayla görmemiz gereken işlerimizi göremeyiz. Trafik kanunu insanlar için düzenlenmiştir. İnsanlar eğer dört dörtlük trafik kurallarına kanunlarına riyaet ederse her muhteşem olur. İşte bu cevherdir. Ama bu trafik kanununa illaki uymayan insanlar çıkacaktır. Ve ister istemez trafik dünyasında trafiğin aksayan yönleri olacaktIr. İşte trafik kazaları da arazdır. Trafik kazalarından dolayı devlet yoktur devlet kötüdür diyebilir miyiz.  Şimdi düşünelim Allah insanı yokluktan varlığa çıkarmış, irade vermiş akıl vermiş ,  kuvvet vermiş, insanlara hayrı doğru yolu göstermiş,kötüyü göstermiş . Kurallar koymuş insanlığın hayrı için ama buna uymayan insanların çıkmasından dolayı Allahı suçlayamayız onun varlığını sorgulayamayız.

Aslında bütün bunlara kısaca nefs diyebiliriz. Nefsinize uymayın ona hakim olun deniyor bir çok hadis ve ayette.Dünya da kötülük var o zaman Allah kötüdür demek akıl dışıdır. 

 

tarihinde kabara tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Teistlerin kafasını anlamak zor. Bu put seni yaratıyor ve ölünceye kadar ne yapacağını biliyor ve seni niye sınava sokuyor? Akla mantığa sığmıyor. Sonunda yakacağını bile bile niye kendine kul yaratırsın? Bu put tecavüzcüye o düşünceyi veriyor. Birde çocuğa tecavüz olunca sınav derler? Kime neyin sınavı bu? Annesi babası ölmüş bir çocuğa tek yakını dayısı var desek ve dayısı çocuğa tecavüz etse bu kimin sınavı ve ne yararı var? Çocuğa tecavüzü engellese veya müdahale etse imtihanın sırrı kalmıyormuş. Ve bunu derken Allah'a şu yap şunu et diye dua etmenin mantığı nedir? 21 yy. olmuş hala arap masallarını tartışıyoruz.

Kehf Suresi

23. Hiçbir şey hakkında sakın "yarın şunu yapacağım" deme!

24. Ancak, "Allah dilerse yapacağım" de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve "Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır" de

Bu ayetlerde ispatıdır. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, Kindi yazdı:

ALLAH TECAVÜZLERE NEDEN MÜSAADE EDİYOR

 

insanın olduğu yerde kusur vardır; eksiklik, yanlışlık, hata varlığın doğasında vardır. o yüzden mükemmel değildir. bizim sürekli vurguladığımız da budur. ne kadar mükemmel kanun yaparsan yap, suçları sıfıra indiremezsin. ancak en iyi kanun demek, en az arıza/problem demektir. onun için ateistlerin de bu hayata dair mükemmel reçeteleri yoktur. fakat insan aklının geldiği son seviyeyi hayatımızın merkezine kor, daima en yeninin peşinden koşarız. 

hal böyleyken yüzlerce/binlerce yıl önceki yasaları (bu yasalar aynı tanrıya ait) hâlâ günümüze taşıyıp insan neleri yer neleri yemez, nasıl örtünür, nasıl evlenir, kısaca nasıl yaşar sorularına akıl dışı cevaplar veren bu buyrukları reddederiz. 

evet, insanın olduğu yerde sorun/kusur vardır ancak tanrının olduğu yerde sorun/hata kabul edilemez. yani gözümüzü allah yarattıysa milyarlarca insanın gözlük kullanmaması gerekir, bazılarını âmâ olmaması gerekir. tanrı defolu mal üretmez/üretemez. siz bu defoları da imtihanın bir parçası olarak görürseniz; o halde şimdi sıralayacaklarımı da beddua/hakaret olarak değerlendiremezsiniz. tekrar söylüyorum asla hakaret/kötü söz/beddua kastım yoktur:

gözleriniz görüyorsa, en kısa zamanda kör olsun her ikisi de!

felç geçirin, elleriniz, ayaklarınız tutmaz olsun!

kanser olun, ama hemen ölmeyin, yıllarca acılar içinde kıvranın!

varsa eşiniz, yaşadığınız ildeki bütün erkekler ona tecavüz etsin!

kızınız varsa, bir sapığın eline düşsün ve en az 30 yıl sapığın işkence ve tecavüzüne uğrasın!

 

asla hakaret ve beddua kastımın olmadığını özellikle söyledim. çünkü bir başkası için benim bunları dilemem ancak insanlığımdan çıkmamla mümkündür. ben bunları bir imtihan fikrinin olasılıkları üzerinden sıraladım. bu kadar şey, kaç insanın başına geliyor diye saçma bir soru soracağınıza ihtimal vermiyorum ancak bütün bunların bir tek insanın bile başına geldiğini düşünün ve bir kez daha "imtihan teorinizi" gözden geçirin derim. hâlâ bütün bunları bir imtihan olarak değerlendiriyorsanız, bu defa benim sizin insanlığınızdan şüphe etmem kaçınılmazdır. 

neymiş elmas ruhlu insanlarla, kömür ruhlu insanlar böylelikle birbirinden ayrılıyormuş! bugün dünyada yaklaşık 8 milyar insan var. bunların dörtte biri müslüman olsun. bu müslümanların içinde de tecavüzcüsünü, sapığını, eşkıyasını, şucusunu, bucusunu çık, geriye imtihanı geçen kaç kişi kalıyor? yahu bir öğretmen böyle bir imtihan yapsa "oha" dersin, "çüş" dersin, "sıfırcı" dersin, "kazık" dersin, dersin de dersin!.. kendisinin peygamber olduğunu iddia eden birine inanmadığı için sonsuza kadar cehennemde yanmak da nedir ya? ona inanırsan da sonsuza kadar cennette, göğüsleri yeni tomurcuklanmış hurilerle olacaksın!!! 

 

ödüle bak, cezaya bak!

üstelik kimseye tecavüz etmeyen bir ateist sonsuza kadar cehennemde yanacakken, 30 yıl boyunca aynı kıza tecavüz eden sapık, kelime-i şehadet getirirse bir süre yandıktan sonra göğsü tomurcuklu hurileriyle sonsuza kadar cennette sefa sürecek!

 

(sen şimdi bir de cennet-cehennem başlığı açarsın! amman gözünü seveyim, yorma beni)

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 1 month later...
On 22.04.2020 at 19:59, kabara yazdı:

Allah kaderi ve adaleti gerektirir ki bu dünyada tecavüze uğrayan çocuğun mükafatını hem bu dünyada hem de diğer dünyada verir.

O zaman çocuğu tecavüze uğrayan ebeveynler o günün akşamında kutlama yapsın? Kafadan ödül cennet.. Herkes çocuğunun ödüllendirilmesinden mutlu olur sonuçta. Sizin beyin olay yerini terketmiş hocam söyleyim.. 

 

On 22.04.2020 at 19:25, Kindi yazdı:

Özgür irade olmasaydı bu iyi ruhlu insanlara kötülük olurdu tecavüzcü adamlar kendilerini gizlemiş olurlardı

Allah'tan bile mi gizleyebileceklerdi? Allah bilemiycekti yani? Vay be, o adamlar çok başarılıdır o zaman. 

 

On 22.04.2020 at 19:25, Kindi yazdı:

Kötülükler hep kötü insanları bulsaydı o zaman herkes iman ederdi. 

Herkes iman etsin işte, bunun neresi iyi değil? Hem "iman etmeyenlerle savaş ve öldür, ama herkes de iman etmesin lütfen" öyle mi, mantıklı mı bu şimdi?

 

On 22.04.2020 at 19:25, Kindi yazdı:

Ve deriz ki iyi ki bu olayları yaşamışım çevremdeki yanlış tanıdığım insanların gerçek yüzünü görmüşüm deriz.

O zaman Allah da insanların tecavüzcü olduğunu, tecavüz edene kadar bilemiyor. Tecavüzü izledikten sonra "hımmm şimdi gördüm bu kulumun gerçek yüzünü" mü diyor?

 

On 22.04.2020 at 19:25, Kindi yazdı:

Trafik kazalarından dolayı devlet yoktur devlet kötüdür diyebilir miyiz.  

Devletin gücü yok, sınırlı güçte. Elinden geldiğince engel olmaya çalışıyor. Yine de bazı trafik kazalarına engel olamıyor, Allah'ın da mı gücü yokta böyle "araz"lara engel olamıyor?

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, dursun yazdı:

O zaman çocuğu tecavüze uğrayan ebeveynler o günün akşamında kutlama yapsın? Kafadan ödül cennet.. Herkes çocuğunun ödüllendirilmesinden mutlu olur sonuçta. Sizin beyin olay yerini terketmiş hocam söyleyim.. 

 

beni alıntalamışsın da o yazı bana ait değil. Bak bakalım öyle bir cümle kurmuşmuyum. Kafan mı kıyak ?

Link to post
Sitelerde Paylaş
4 dakika önce, kabara yazdı:

beni alıntalamışsın da o yazı bana ait değil. Bak bakalım öyle bir cümle kurmuşmuyum. Kafan mı kıyak ?

 

Çok özür, yanlış yerden alıntılamışım. Kindi nin yazısını alıntılamak istemiştim. Gerçi yine onun yazısı ama senin konunun içeriğinden almışım. Tekrar özür hocam.

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...