Jump to content
Ateistforum

Putlaştırılmış düşünceler


Recommended Posts

Yerin, yedi kat göğün ve yaşamın varlığı övülmelidir. Bunları yaratan allah övülmelidir.

Yer, yedi kat göğün ve yaşamın varlığı kötü, bunların yaratılması kötülük olarak görülemez.

Yeri, yedi kat göğü ve yaşamı yaratan Allah kötülük yapmaz, merhametsizlik etmez.

Yaratıcıya tapınılmalıdır. Yaratıcıya karşı çıkılamaz. Yaratıcı eleştirilemez. Dediklerine ve yaptıklarına katılınmalıdır. Yaratıcıya karşı çıkmak kötü bir durumdur, kötülüktür.

 

Bunlar putlaştırılmış birtakım düşüncelerdir. Tabi bu putlaştırılmış düşüncelerle, şu dünyadaki yaşanan olaylar arasında uyumsuzluklar vardır. Allah kötülük yapmaz, merhametsizlik etmez diyorlar ya örnek olarak. Şuna neden olan, ama kötülük yapmayan, merhametsizlik yapmayan, işkence etmeyen bir tanrı düşüncesi mantıksız, oksimoron bir söylemdir. Ama işte imana tutsak olur, islam paketini toptan savunma durumunda kalırsan, islamda bir yanlış, tutarsızlık bulma, bir şeyi eleştirme seçeneğin olmazsa, yaratıcı eleştirilemez, ona karşı çıkılamaz gibisinden putlaştırılmış saçma sapan düşünceler de olursa, imana tutsak olduğun sürece bu mantıksız düşünceyi de mantıklı, doğru diye sunmak durumunda kalırsın. 

 

 

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
gönderildi (düzenlendi)

Bazıları biz allaha kulluk ederiz, allaha tapınırız diyerek, allaha kul olma değersizliğini, onursuzluğunu, alçaklığını değerli, övülesi bir şey olarak sunmaya çalışırlar. Bunun nedeni de yaratıcının yalaka ve yancılığını yapmanın, yaratıcıya karşı çıkmamanın üstünlük olduğu sanısıdır. Bu putlaştırılmış söylemin tutsağı olanlar da işte, allahın yancılığını yaptıkları için kendilerini üstün olarak görmektedirler. Bu tapındıkları allah da yeryüzünde acıkıyım yapan, bunca acıya neden olmuş, bunca kötülük yapmış, merhametsiz ve zalim bir tanrıdır. Ama işte bu putlaştırılmış düşüncelerin tutsağı olan bu zihinler bu allaha karşı çıkmayı kötülük, zalimlik olarak görmektedirler. O yüzden bir müslüman merhamet, zalimlik goygoyu yapıyorsa, bu gerçeği göz önünde de bulundurmakta  yarar var. Çünkü yer, yedi kat gök ve yaşam övücü bir zihnin ürünü olan, bunları yarattığı için övgü bekleyen bir tanrı profili olan allaha tapınan müslümanın zalimlik anlayışı da buna göre olacaktır. Kendisi canlıların parçalandığı, yendiği bir sistemi, hastalıklarla canlılara acı çektirilmesini, acı çeken canlıların var edilişini kötü bir şey olarak, zalimlik olarak görmezken örnek olarak, buna neden olan allaha karşı çıkmayı kötü bir şey, zalimlik olarak görecektir. Müslümanın aslında allah diye tapındığı evrenin ta kendisidir. Ama kendisi  allaha tapınıyorum diyerek evrene tapınmadığını sanar. Evren, yaşam övücülüğü yapan kendisi değilmiş gibi, yer, yedi kat ve yaşam övücülüğü yapmak, islamın koşullarından, müslüman olabilmenin koşullarından  değilmiş gibi birde o farkındalıksızlığıyla, farkındalıksızlığın getirdiği o kibir ve küstahlıkla siz evrene tapıyorsunuz diye de kafa ütüler.

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

"Allah kötülük yapmaz, merhametsizlik etmez diyorlar ya örnek olarak. Şuna neden olan, ama kötülük yapmayan, merhametsizlik yapmayan, işkence etmeyen bir tanrı düşüncesi mantıksız, oksimoron bir söylemdir. "
**
zalim  olmak Allahın yokluğuna delil olmaz. pek ala zalim bir tanrı da olabilir

veya merhamet tek başına varlığa delilde olmaz.
Allahın varlığı bu iki şeyden bağımsızdır
esasen Kur'ani söylem ile Allah sadece merhametli filan değildir cebbar kahhar tuzak kuran öç alan hesab gören azap edendir aynı zamanda
rahman ile rahim esasen sıfattır yani isim gibi zati ve sabit değildir
rahman ile rahim arasında farklar vardır diyenler:" Yaygın kanaate göre rahmân dünya hayatında herkesi, rahîm ise âhirette sadece müminleri kapsayan ilâhî rahmeti ifade eder."
yani rahman ismi dünyada dağ taş yılan böcek insan mümin kafir her kesi kapsar
rahim ise daha hususidir.
bir kişinin ismi sürekli rahimdir değişmez ama sıfatları her an değişebilir
misal kızar öfkelenir celallenir sevinir üzülür kederlenir filan yani zıt şeyler sıfatta olur
insan ile Allahın bazı sıfatları ortaktır zaten Allahın insanı kendi suretinde yarattığını söyleyenler var
ama tabii insan daki hayat sıfatı  arazidir yani geçicidir Allahın hayat sıfatı zati ve bakidir fani değildir
**
ancak ince bir nokta var Allah azabı hakk edene verir 
zira aynı zamanda ahkamel hakimindir hakimler hakimidir ve adildir
adaletsiz merhamet olmaz zulüm olur
misal anne  diğer kardeşlerini döven ezen en büyük çocuğa merhamet ederim deyip müdahale olmazsa  diğer zayıf çocuklara zülüm olur ya büyüğü uyaracak eğitecek düzeltecek ya başka metotla yola getirecek yoksa merhamet pekala zulumde doğurabilir
kurda merhamet kuzuyua zulümdür
**
imtihan da hem doğru hem yanlış seçenek olacak ki imtihan olsun 
yanlışsız sınav sınav olmaz
doğruyu seçen yanlışı seçenden ayrılsın
esasen hayır ve şerr bu imtihan noktasında irade ve akıl ile tercihe göre şekillenir
hayır bildiğinden şerr şer bildiğinde hayırda çıkabilir
zira umumi genel bilgiye sahip değilsin
uçağı kaçırırsın üzülürsün şerr gibi algılarsın
sonra haber gelir uçak düşmüş kurtulan olmamış bu sefer senin için hayır olur
insan sahip olduğu bilgi hazır zamanı değerlendirdiği için geleceği pek bilemez anlayamaz
ama geçmişi değerlendirir yargılar sonuç çıkarır
o yüzden bilgi her daim göreceli ve eksiktir zamanla olgunlaşabilir
bu yüzden 20 yaşında yaptıklarına kişi 40 yaşına gelince şaşırır güler veya pişman olur
zira aşama aşama inşa olur
**
oksimoron zatta olmaz sıfatta olur
siyah süt misal oksimorondur zira siyah sıfattır  ve sütün tabii rengi beyazdır
merhamet zülüm sıfattır zat değildir  sıfatlarda zıtlık olur  zatta olmaz
misal :Allah hem bakidir hem fanidir
bu olmaz zira zatta mütalik bir isimdir bu
veya yaratıcı hem yaratandır hemde yaratılan

esasen zıt ile tenakuz farklı şeylerdir
misal beyazın zıddı siyahtır yani tam karşısında olandır yani tektir 
ama beyazsın tenakuzu beyaz olmayandır yani siyahı da kapsar
zira siyah  aynı zamanda beyazın hem zıddı hem tenakuzudur
ancak yeşil beyazın zıddı değil tenakuzudur zira  beyazın tenakuzu beyaz olmayandır
yani kümelerde A kümesi A nın değili gibi 
yeşilde beyaz olmayandır kırmızıda beyaz olmayandır
yani tenakuz daha geniş bir manaya sahiptir
zıdd ile nakz farklı şeylerdir
zatta daha çok nakz geçerli olur   o yüzden iki tenakuz bir şeyde cem etmez
sıfatta zıtlık olur
misal iki ilah olamaz o yüzden islamın temeli tevhid ve ehadlıktır
zira ikilik zatta tenakuz meydana getirir
iki ilah olsa biri zayıf bir güçlü olsa güçlünün dediği olur yine teklik olmuş olur
eşit güçte olsa  her emirde muhalif ve zıt olsalar bu sefer birbirine iş yaptırmaz biri yapar biri bozar
bir dünya şu yönde dönsün diğeri ters yönde dönsün der dünya eşit kuvvetle dönmez durur
iki eşit güçte tanrı daima ittifat etse birbirine muhalif olmazsa yine tek tanrı gibi olur diğeri abes olur 
zira diğer tanrı madem her noktada diğer tanrının dediğine razı geliyorsa o zaman onun gölgesi gibi vehmi izafi bir şey olur
o yüzden en mantıklısı tek ve sınırsız güçte ilah ve yaratanın olmasıdır islam zaten bu temel üzerinde yükselir.

Link to post
Sitelerde Paylaş
56 dakika önce, nogodbutAllah yazdı:

"Allah kötülük yapmaz, merhametsizlik etmez diyorlar ya örnek olarak. Şuna neden olan, ama kötülük yapmayan, merhametsizlik yapmayan, işkence etmeyen bir tanrı düşüncesi mantıksız, oksimoron bir söylemdir. "
**
zalim  olmak Allahın yokluğuna delil olmaz. pek ala zalim bir tanrı da olabilir

veya merhamet tek başına varlığa delilde olmaz.
Allahın varlığı bu iki şeyden bağımsızdır
esasen Kur'ani söylem ile Allah sadece merhametli filan değildir cebbar kahhar tuzak kuran öç alan hesab gören azap edendir aynı zamanda
rahman ile rahim esasen sıfattır yani isim gibi zati ve sabit değildir
rahman ile rahim arasında farklar vardır diyenler:" Yaygın kanaate göre rahmân dünya hayatında herkesi, rahîm ise âhirette sadece müminleri kapsayan ilâhî rahmeti ifade eder."
yani rahman ismi dünyada dağ taş yılan böcek insan mümin kafir her kesi kapsar
rahim ise daha hususidir.
bir kişinin ismi sürekli rahimdir değişmez ama sıfatları her an değişebilir
misal kızar öfkelenir celallenir sevinir üzülür kederlenir filan yani zıt şeyler sıfatta olur
insan ile Allahın bazı sıfatları ortaktır zaten Allahın insanı kendi suretinde yarattığını söyleyenler var
ama tabii insan daki hayat sıfatı  arazidir yani geçicidir Allahın hayat sıfatı zati ve bakidir fani değildir
**
ancak ince bir nokta var Allah azabı hakk edene verir 
zira aynı zamanda ahkamel hakimindir hakimler hakimidir ve adildir
adaletsiz merhamet olmaz zulüm olur
misal anne  diğer kardeşlerini döven ezen en büyük çocuğa merhamet ederim deyip müdahale olmazsa  diğer zayıf çocuklara zülüm olur ya büyüğü uyaracak eğitecek düzeltecek ya başka metotla yola getirecek yoksa merhamet pekala zulumde doğurabilir
kurda merhamet kuzuyua zulümdür
**
imtihan da hem doğru hem yanlış seçenek olacak ki imtihan olsun 
yanlışsız sınav sınav olmaz
doğruyu seçen yanlışı seçenden ayrılsın
esasen hayır ve şerr bu imtihan noktasında irade ve akıl ile tercihe göre şekillenir
hayır bildiğinden şerr şer bildiğinde hayırda çıkabilir
zira umumi genel bilgiye sahip değilsin
uçağı kaçırırsın üzülürsün şerr gibi algılarsın
sonra haber gelir uçak düşmüş kurtulan olmamış bu sefer senin için hayır olur
insan sahip olduğu bilgi hazır zamanı değerlendirdiği için geleceği pek bilemez anlayamaz
ama geçmişi değerlendirir yargılar sonuç çıkarır
o yüzden bilgi her daim göreceli ve eksiktir zamanla olgunlaşabilir
bu yüzden 20 yaşında yaptıklarına kişi 40 yaşına gelince şaşırır güler veya pişman olur
zira aşama aşama inşa olur
**
oksimoron zatta olmaz sıfatta olur
siyah süt misal oksimorondur zira siyah sıfattır  ve sütün tabii rengi beyazdır
merhamet zülüm sıfattır zat değildir  sıfatlarda zıtlık olur  zatta olmaz
misal :Allah hem bakidir hem fanidir
bu olmaz zira zatta mütalik bir isimdir bu
veya yaratıcı hem yaratandır hemde yaratılan

esasen zıt ile tenakuz farklı şeylerdir
misal beyazın zıddı siyahtır yani tam karşısında olandır yani tektir 
ama beyazsın tenakuzu beyaz olmayandır yani siyahı da kapsar
zira siyah  aynı zamanda beyazın hem zıddı hem tenakuzudur
ancak yeşil beyazın zıddı değil tenakuzudur zira  beyazın tenakuzu beyaz olmayandır
yani kümelerde A kümesi A nın değili gibi 
yeşilde beyaz olmayandır kırmızıda beyaz olmayandır
yani tenakuz daha geniş bir manaya sahiptir
zıdd ile nakz farklı şeylerdir
zatta daha çok nakz geçerli olur   o yüzden iki tenakuz bir şeyde cem etmez
sıfatta zıtlık olur
misal iki ilah olamaz o yüzden islamın temeli tevhid ve ehadlıktır
zira ikilik zatta tenakuz meydana getirir
iki ilah olsa biri zayıf bir güçlü olsa güçlünün dediği olur yine teklik olmuş olur
eşit güçte olsa  her emirde muhalif ve zıt olsalar bu sefer birbirine iş yaptırmaz biri yapar biri bozar
bir dünya şu yönde dönsün diğeri ters yönde dönsün der dünya eşit kuvvetle dönmez durur
iki eşit güçte tanrı daima ittifat etse birbirine muhalif olmazsa yine tek tanrı gibi olur diğeri abes olur 
zira diğer tanrı madem her noktada diğer tanrının dediğine razı geliyorsa o zaman onun gölgesi gibi vehmi izafi bir şey olur
o yüzden en mantıklısı tek ve sınırsız güçte ilah ve yaratanın olmasıdır islam zaten bu temel üzerinde yükselir.

 

hepsi çöp. uydur uydur diz.

soyut kavramların içini istediğin gibi doldur.

tanrı, adalet, imtihan, öteki dünya...

bir dolu boş örnek...

dünya ile güneşin arasındaki mesafeyi benim tanrı'm belirledi de.

dünyayı kutuplardan basık, ekvator'dan şişkin yaptı de.

beynimi yukarıda, kıçımı aşağıda yaptı de.

konuşmayı insana o öğretti de!

sayfalarca yaz, söyle...

Link to post
Sitelerde Paylaş
gönderildi (düzenlendi)
1 saat önce, nogodbutAllah yazdı:

"Allah kötülük yapmaz, merhametsizlik etmez diyorlar ya örnek olarak. Şuna neden olan, ama kötülük yapmayan, merhametsizlik yapmayan, işkence etmeyen bir tanrı düşüncesi mantıksız, oksimoron bir söylemdir. "
**
zalim  olmak Allahın yokluğuna delil olmaz. pek ala zalim bir tanrı da olabilir

veya merhamet tek başına varlığa delilde olmaz.
Allahın varlığı bu iki şeyden bağımsızdır
esasen Kur'ani söylem ile Allah sadece merhametli filan değildir cebbar kahhar tuzak kuran öç alan hesab gören azap edendir aynı zamanda

Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah'a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez. Sura 40

Allah, insanlara asla zulmetmez. Yalnızca insanlar kendilerine zulmediyorlar. Yunus 40

Ben kullarıma zulmedici değilim. Kaf 29

 

Kim yararlı iş işlerse kendi lehinedir; kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara karşı zalim değildir. Fussilet 46

 

 

Bu dünyada şunlar yaşanıyor. Eğer buna neden olan biri varsa, o zulmeden, işkence eden, kötülük yapan, merhametsizlik eden bir zalimdir. Kuranda da allah insanlara zulmetmez. O zalimleri sevmez. Ben kullarıma zulmedici değilim gibi söylemler var. Zalim olmak allahın yokluğuna kanıt olmaz diyorsun ama kuranda da allah ben kullarıma zulmetmem, ben zalimleri sevmem diyor. Yani dünyada buna neden olan biri varsa o zalimlik yapmıştır denilecek bir durum varsa eğer bu islamı, zalimlik yapmayan allah söylemini yanlışlar. Bunun mantıksız olduğunu ortaya koyar.

Peki bu oksimoronluk, bu şaşkınlık içinde bırakan mantıksızlık neden kaynaklanıyor. Bunun nedeni dediğim gibi insanların evrenin, yaşamın övülmesi gereken şeyler, bunların varlığının da iyi şeyler olduğu sanısına kapılmalarıdır. İşte bu putlaştırılmış sanıya kapılan insanlar, evreni ve yaşamı yarattığı için övgü bekleyen tanrı uydurup, birde ona tapınmışlardır. Bu tanrıya karşı çıkılamayacağını, tanrıya karşı çıkmanın kötü bir şey olduğunu söylemişlerdir. Örnek olarak allah. Allaha karşı çıkan, onu eleştiren, ona boyun eğmeyen, şunları eleştiren biri islama göre cehennemde yakılacak bir zalimken, şunları destekleyenler ise zalim olmuyorlar. İşte ortada böyle bir tuhaf durum var. O yüzden diyorum müslümanla zalimlik, merhamet konusunda konuşurken, bu gerçeği göz önünde bulundurmak da yarar var diye. Müslüman evrenin, yaşamın varlığını yücelten kişidir. İslamın koşullarından, müslüman olabilmenin koşullarından biri de bu değil mi zaten? Bunların varlığını övmek.

Yani işin özü, bu islamı çürüten bir argümandır. Ama sen tabi şunu diyebilirsin, ne çürütmesi? Bunlara neden olan işkence etmeyen, zulüm etmeyen allah söylemi mantıklı. Tabi bunu da benim aklım ve mantığım kabul etmiyor. Bu bir oksimoronluk. Bu işkence, zulüm, merhametsizlik değil de ne? Buna neden olan biri varsa, ne yapmıştır diyeceğiz onun için? O işkence etmez, zulmetmez diyeceğiz ve bunu mantıklı diyerek de savunacak mıyız? Her neyse. Allah kullarına zulmetmez, zalimliğe karşıdır diyelim. Bunu mantıklı bulmayan varsa da yanlışsın diyip, geçelim. Bu da tuhaf bir durum tabi. İslama gelen hiçbir eleştiri doğru, mantıklı olmuyor. 

 

 

tarihinde Buzul tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
1 saat önce, nogodbutAllah yazdı:

imtihan da hem doğru hem yanlış seçenek olacak ki imtihan olsun 
yanlışsız sınav sınav olmaz
doğruyu seçen yanlışı seçenden ayrılsın
e yükselir.

Sınavdasın ya hani. Doğruyu, yanlışı da seçebiliyorsun. ''Şuna neden olan biri varsa, o kötülük, merhametsizlik yapmış mıdır? İşkence etmiş, zulmetmiş midir?'' sorusuna da senin yanıtın hayır yapmamıştır. Bu doğru seçim yani. Evet, yapmıştır diyenin seçimi de yanlış. Rabbin sana iyi puan verir, bu doğru seçiminden dolayı. Yanlış şıkkı seçenin yeri de cehennem. Ortada şaşkınlık verici bir tuhaflık da var tabi. Ama neyse, islama gelen hiçbir eleştiri mantıklı, doğru olamaz değil mi?

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...