Jump to content
Ateistforum

ÇOK EŞLİLİK


Recommended Posts

İSLAMDA ÇOK EVLİLİK

Çok evlilik İslamdan önce var olan birşeydi. İslam çok evliliği dünya kültürüne kazandırmadığı gibi düzenlemeler yaparak belirli şartlara bağlı kıldı. İslamiyet gelmeden öncede arap yarımadasında evlenirken eş sayısında sınırlama mevcut değildi , eş sayısı 10 ları bulan evlenmeler mevcuttu

İslam da çok eşliliğe Nisa suresindeki ayet müsade etmiştir.’’ Eğer yetim kızlar hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız hoşunuza giden kadınlardan ikişer,üçer,dörder alın. Eğer adaleti gözetememekten korkuyorsanız o zaman bir tane ile yetinin veya elinizin altındakiyle yetinin. Doğruluktan ayrılmamanız için bu daha elverişlidir’’.(Nisa Suresi 4/3)

Bu ayette yetimler hakkında adaletin yerine getirilememesinden bahsedilmektedir. Buna dair Hz.Aişe şu izahatı vermektedir.’’ Yetim kız velisinin himayesinde bulunur da velisi malına ve güzelliğine heves ederek pek basit bir mehir karşılığında onunla evlenmek ister. İşte bunun gibiler yetim kızlarla evlenmekten men edildiler’’. İbni Cerir gibi alimlerde bu ayetle ilgili şöyle demektedirler: Nasıl yetimler hakkında adalet yapamamaktan korkuyorsanız kadınlar hakkındada onlarla zina etmekten korkun zina etmeyin sizin için helal olan kadınlardan nikah edinin.

Burada dikkat çeken husus çok evlilik yerine getirilmesi gerekli olan farz vacib kabilinden bir emir değil .Ayrıca ayette tek evliliğin asıl olması , tek evlilğin en doğru olduğu vurgulanmış, belirtilmiştir.

Özet olarak

1-Sınırlama getirilmiştir.

2- Adalet şartı koşulmuştur.

3- Adalet yerine getirilmeyecekse bir tane ile yetinilmeyi emretmiştir.

Tekrar edelim ki Çok evlilik İslamda farz , vacib gibi yerine getirilmesi mecburi bir emir olmayıp ancak bazı zaruretler karşısında kabul edilen bir çözüm şeklidir.

İslam alimleri çok eşliliği zaruri kılabilecek bazı sebepleri şöyle sıralamaktadır.

1-Kadınlık görevine engel bir hastalığın bulunması

2-Kadının çocuk yapamaması

Bu haller kadının boşamak iyi bir çözüm şekli değildir. Daha çok zarar ve felaket getirir. Bu talihsizliklere uğrayan kadın boşandığı takdirde başkası ile evlenemeyecek perişan olacaktır.

3- Başta harp olmak üzere ortaya çıkan büyük felaketlerde erkeklerin azalması yönünde meydana gelebilecek olan erkek kadın dengesizliği. Bunun en büyük örneği ikinci Dünya savaşından sonra Almanyadır. O yıllarda Alman kadınlarının düştükleri acıklı haller ibretlijktir

Ünlü Amerikalı Hristiyan vaiz Billy Graham ''Woman in Shari'ah'' adlı eserinde şöyle demektedir; Günümüzde Hristiyanlığın çok evlilik konusunda uzlaşmaya gitmemesi aleyhine bir durumdur. İslam birtakım sosyal hastalıklara karşı sınırları ve çerçevesi çizilmiş bir care olarak çok evliliğe izin vermiştir.Hristiyan ülkeler tek kadınla evlilik şovu yapıyorlar ama uygulamada hepsinde çok eşlilik var. Bugün kimse Batı toplumlarında gayr-i meşru ilişkilerin oynadığı rolü bilmiyor. Bu noktada İslam, temelden iffet,namus ve insani faaliyeti koruyan bir dindir. Toplumun ahlaki bütünlüğünü muhafaza etmek için çok kadınla evliliğe izin vermekle birlikte her türlü gayri ilişkiye de kapıları kapamaktadır.

İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'daki evlenme yaşındaki kadınların sayısı erkek nüfustan 7.300.000 fazlaydı ve bunların 3.300.000'ü duldu. Sadece savaş zamanında değil normal zamanlarda da kadın nüfus, erkek nüfustan fazla olmuştur. Bugün A.B.D. de evlilik yaşındaki kadın nüfus, erkek nüfustan 10 milyon fazladır

İslamdaki çok evliliğe ağır hücumlarda bulunan materyalist felsefe yukarıdaki saydığımız zaruretleri tek bir şeyle halletmek istedi:’’zinaya göz yummak’’. Zina ,fahişe kadın, piç çocuk: meşru nikaha ,eşe,meşru evlada tercih edildi.

Avrupada kadın erkek sayısındaki dengesizlik metreslerin erkek hayatında ve malında getirdiği tahribat ile, evlad-ı zinanın çoğalması , çocuk düşürmeler ve cinayetleri beraberinde getirmiştir.

Westermarck der ki :Çok evlilik Batıda yasak edildikten sonra tatbikattan kalkmış değildir.

Çok evlilikte ilk eş kocasının başka bir kadınla evlenmiş bulunmasından kıskançlık ve üzüntü duyacak izzeti nefsi kırılacaktır. Fakat buna mukabil gayri meşru ilişkilerde yani zina eden erkeğin ve kadının iffetlerinin yok olması yani kocanın eşinin iffetsiz erkeğin eşi olmasından göreceği zarar ve kocasından intikam almak için onunda zina yoluna düşme ihtimalini doğuracaktır.

Diğer taraftan zina eden kocanın meşgul olduğu kadın evli ise onun kocasından uğrayacağı hıyanet hatta zina eden kocadan intikam alacak olan eşin meşgul olacağı erkeğin eşinin göreceği zarar. … Bütün bu birleşmelerden meydana gelecek çocuk cinayetleri , zührevi hastalıkların bulaşması,insanlar arasında belirecek düşmanlıklar, kavgalar,ölümler….bütün bu felaketler arka arkaya gelecektir.

Çok kadınla evlilik son asırlarda toptan kötülenen bir mesele de degildir. Sosyalizm tarihinin Vairasse adlı ileri seviyede bir sosyalisti "Ütopya"sında (Hayalinde kurdugu ideal sosyalist toplum örneğinde) evlenecek kadın sayısının 12'ye kadar çıkmasının gerektıgini savunmuştur. Böylece çirkin kadınlar da evlenme imkanı bulacaktır. Ayrıca hayal ve ideal sosyalist cemiyette evli kadın ve erkeklerin eşlerini degiştirme imkanlan da vardır. (Fahrt Fındıkoğlu, Sosyalizm (Tarihçe), Dogan Kardeş Yayın,lstanbul 1949, c. ı, s. 73.)

Ayrıca Sosyalizm'in kurucusu Karl Marx ve arkadaşı Friedrich Engels'e göre kadın toplumun ortak malıdır(Kart Marx. Friedrich Engels, Siyaset ve Felsefe, Ter. Tektaş ağaoglu ; Özdem Kardeşler Matbaası, Istanbul 1973 s. 121,122.)

SONUÇ

1-SINIRSIZ EVLİLİK DÖRDE İNDİRİLMİŞ

2-DÖRT EVLİLİĞE BELLİ ŞARTLARA BİNAEN RUHSAT VERİLMİŞ, ADALET ŞARTI KONULMUŞ

3-TEK EVLİLİK TAVSİYE EDİLMİŞ, TEK EVLİLİĞİN HAYIRLI OLDUĞU BELİRTİLMİŞ

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
  • İleti 40
  • Created
  • Son yanıt

Top Posters In This Topic

Alıntı

Çok kadınla evlilik son asırlarda toptan kötülenen bir mesele de degildir. Sosyalizm tarihinin Vairasse adlı ileri seviyede bir sosyalisti "Ütopya"sında (Hayalinde kurdugu ideal sosyalist toplum örneğinde) evlenecek kadın sayısının 12'ye kadar çıkmasının gerektıgini savunmuştur. Böylece çirkin kadınlar da evlenme imkanı bulacaktır. Ayrıca hayal ve ideal sosyalist cemiyette evli kadın ve erkeklerin eşlerini degiştirme imkanlan da vardır. (Fahrt Fındıkoğlu, Sosyalizm (Tarihçe), Dogan Kardeş Yayın,lstanbul 1949, c. ı, s. 73.)

Ayrıca Sosyalizm'in kurucusu Karl Marx ve arkadaşı Friedrich Engels'e göre kadın toplumun ortak malıdır(Kart Marx. Friedrich Engels, Siyaset ve Felsefe, Ter. Tektaş ağaoglu ; Özdem Kardeşler Matbaası, Istanbul 1973 s. 121,122.)

 

Komünizmin amacı anladığım kadarıyla toplumun içindeki engelli veya evlenmeye tam gücü yetmeyen bireyleri (yazıya göre erkek bireyleri kastediyorum)

doğal seçilimin önünü açarak yalnızlaştırıp yok etmek. Komünizmin tek amacı budur demiyorum ama yukarıdaki yazı bana Karl Marx'ın evlilik kurumunun doğal seçilimi engellediği yönündeki beyanını hatırlattı. 

 

Eş değiştirme ile ilgili kısım utanç verici . Kitapları bilmiyorum hiç okumadım ama bunu yazan insan olamaz.

Link to post
Sitelerde Paylaş

@Kindi

 

Doğada her zaman güçlü olan güçsüzü yer. Senin dinini bu şekilde savunman psikolojik bir rahatsızlığın olduğunu gösteriyor.

 

28 dakika önce, Gerçeğibulmak2 yazdı:

 

Komünizmin amacı anladığım kadarıyla toplumun içindeki engelli veya evlenmeye tam gücü yetmeyen bireyleri (yazıya göre erkek bireyleri kastediyorum)

doğal seçilimin önünü açarak yalnızlaştırıp yok etmek. Komünizmin tek amacı budur demiyorum ama yukarıdaki yazı bana Karl Marx'ın evlilik kurumunun doğal seçilimi engellediği yönündeki beyanını hatırlattı. 

 

Eş değiştirme ile ilgili kısım utanç verici . Kitapları bilmiyorum hiç okumadım ama bunu yazan insan olamaz.

 

Şahsen ben deist olarak doğal seçilimin Tanrı tarafından kontrol edildiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu tür abuk subuk insan canını bile önemsemeyen ideolojiler için bir şey yapılamaz. Herkes bu sistemde kendini kurtarmaya bakmak zorunda.

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 dakika önce, Kindi yazdı:

Kardeş konu o değil ki sen bence yazıyı anlamamışsın 

 

Alıntı

İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'daki evlenme yaşındaki kadınların sayısı erkek nüfustan 7.300.000 fazlaydı ve bunların 3.300.000'ü duldu. Sadece savaş zamanında değil normal zamanlarda da kadın nüfus, erkek nüfustan fazla olmuştur. Bugün A.B.D. de evlilik yaşındaki kadın nüfus, erkek nüfustan 10 milyon fazladır

İslamdaki çok evliliğe ağır hücumlarda bulunan materyalist felsefe yukarıdaki saydığımız zaruretleri tek bir şeyle halletmek istedi:’’zinaya göz yummak’’. Zina ,fahişe kadın, piç çocuk: meşru nikaha ,eşe,meşru evlada tercih edildi.

Avrupada kadın erkek sayısındaki dengesizlik metreslerin erkek hayatında ve malında getirdiği tahribat ile, evlad-ı zinanın çoğalması , çocuk düşürmeler ve cinayetleri beraberinde getirmiştir.

Westermarck der ki :Çok evlilik Batıda yasak edildikten sonra tatbikattan kalkmış değildir.

 

Peki kusura bakma. Üstteki kısım beni öyle düşündürdü.

Link to post
Sitelerde Paylaş
23 saat önce, Kindi yazdı:

Ünlü Amerikalı Hristiyan vaiz Billy Graham ''Woman in Shari'ah'' adlı eserinde şöyle demektedir; Günümüzde Hristiyanlığın çok evlilik konusunda uzlaşmaya gitmemesi aleyhine bir durumdur. İslam birtakım sosyal hastalıklara karşı sınırları ve çerçevesi çizilmiş bir care olarak çok evliliğe izin vermiştir.Hristiyan ülkeler tek kadınla evlilik şovu yapıyorlar ama uygulamada hepsinde çok eşlilik var. Bugün kimse Batı toplumlarında gayr-i meşru ilişkilerin oynadığı rolü bilmiyor. Bu noktada İslam, temelden iffet,namus ve insani faaliyeti koruyan bir dindir. Toplumun ahlaki bütünlüğünü muhafaza etmek için çok kadınla evliliğe izin vermekle birlikte her türlü gayri ilişkiye de kapıları kapamaktadır.

 

hem dinimizde tek evlilik tavsiye edilmiş de, hayırlı olan budur de

hem de dinimizin çok evliliğe izin vermesini öven sözler paylaş!

hem tek evlilikten dinine pay biç, hem de çok evlilikten!

kayserili misin nesin?

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
23 saat önce, Gerçeğibulmak2 yazdı:

@Kindi

 

Doğada her zaman güçlü olan güçsüzü yer. Senin dinini bu şekilde savunman psikolojik bir rahatsızlığın olduğunu gösteriyor.

 

 

Şahsen ben deist olarak doğal seçilimin Tanrı tarafından kontrol edildiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu tür abuk subuk insan canını bile önemsemeyen ideolojiler için bir şey yapılamaz. Herkes bu sistemde kendini kurtarmaya bakmak zorunda.

 

Hangi tanrı bir sürü var. İnsanlarinkini de ihtiyaçlar belirliyor. Örneğin Muhammed'in uckuruna ayet indiren tanrı açlıktan ölmek üzere olanlara sağır olmuş. Eğer herşeyi tanrı kontrol ediyorsa herşey de serbest olmalı çünkü zaten tanrı kontrolüyle olmuştur. Yani ateist düşünceyi de tanrı çıkarmış olmali ki itiraz istemem. 

 

Yada tanrı varsa kendini kabul ettirmek gibi bir derdi de yok. Bunu belli ki uydurmuslar.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Eş üstüne eş almak

zulümdür (4:23),

dolayısıyla haramdır* (24:32, 33:52)

ve eş üstüne eş almadan çok eşli olunamadığına göre,

çok eşlilik haramdır.

 

4:3'ün 

"Kadınların ikişerini, üçerini, dörderini eş alın" diye okunmasını ise

ön yargısız ve aklı başında her müminin red etmesi gerekir,

___________________________________________________________________________

 

*İnsanlara asla Allah zulmetmez; insanlara kendileri zulmeder (10:44) 

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, Geta yazdı:

 

hem dinimizde tek evlilik tavsiye edilmiş de, hayırlı olan budur de

hem de dinimizin çok evliliğe izin vermesini öven sözler paylaş!

hem tek evlilikten dinine pay biç, hem de çok evlilikten!

kayserili misin nesin?

 

 

1-Kadınlık görevine engel bir hastalığın bulunması

2-Kadının çocuk yapamaması

Bu haller kadının boşamak iyi bir çözüm şekli değildir. Daha çok zarar ve felaket getirir. Bu talihsizliklere uğrayan kadın boşandığı takdirde başkası ile evlenemeyecek perişan olacaktır.

3- Başta harp olmak üzere ortaya çıkan büyük felaketlerde erkeklerin azalması yönünde meydana gelebilecek olan erkek kadın dengesizliği. Bunun en büyük örneği ikinci Dünya savaşından sonra Almanyadır. O yıllarda Alman kadınlarının düştükleri acıklı haller ibretliktir

 

 

 

bu sebeplerden ötürü bir ruhsattır. 

aks, halde tek evliliktir asıl olan 

 

bence sen anlamadın okuduğunu

 

çok evlilik emir değil asıl olan tek eşliliktir. Ama yukarıdaki sayılan bazı durumlara binaen verilen sadece ruhsattır.

 

bunu günümüz modern dünyası zinaya göz yummakla çözmeye çalıştı. 

 

 

Bunun en büyük örneği ikinci Dünya savaşından sonra Almanyadır. O yıllarda Alman kadınlarının düştükleri acıklı haller ibretlijktir

Ünlü Amerikalı Hristiyan vaiz Billy Graham ''Woman in Shari'ah'' adlı eserinde şöyle demektedir; Günümüzde Hristiyanlığın çok evlilik konusunda uzlaşmaya gitmemesi aleyhine bir durumdur. İslam birtakım sosyal hastalıklara karşı sınırları ve çerçevesi çizilmiş bir care olarak çok evliliğe izin vermiştir.Hristiyan ülkeler tek kadınla evlilik şovu yapıyorlar ama uygulamada hepsinde çok eşlilik var. Bugün kimse Batı toplumlarında gayr-i meşru ilişkilerin oynadığı rolü bilmiyor. Bu noktada İslam, temelden iffet,namus ve insani faaliyeti koruyan bir dindir. Toplumun ahlaki bütünlüğünü muhafaza etmek için çok kadınla evliliğe izin vermekle birlikte her türlü gayri ilişkiye de kapıları kapamaktadır.

İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'daki evlenme yaşındaki kadınların sayısı erkek nüfustan 7.300.000 fazlaydı ve bunların 3.300.000'ü duldu. Sadece savaş zamanında değil normal zamanlarda da kadın nüfus, erkek nüfustan fazla olmuştur. Bugün A.B.D. de evlilik yaşındaki kadın nüfus, erkek nüfustan 10 milyon fazladır

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
8 minutes ago, Kindi said:

 

1-Kadınlık görevine engel bir hastalığın bulunması

2-Kadının çocuk yapamaması

Bu haller kadının boşamak iyi bir çözüm şekli değildir. Daha çok zarar ve felaket getirir. Bu talihsizliklere uğrayan kadın boşandığı takdirde başkası ile evlenemeyecek perişan olacaktır.

3- Başta harp olmak üzere ortaya çıkan büyük felaketlerde erkeklerin azalması yönünde meydana gelebilecek olan erkek kadın dengesizliği. Bunun en büyük örneği ikinci Dünya savaşından sonra Almanyadır. O yıllarda Alman kadınlarının düştükleri acıklı haller ibretliktir

 

bu sebeplerden ötürü bir ruhsattır. 

 

 

Peki, bu akla (?) göre 

1 -erkeklik görevine engel bir hastalığın bulunması

2 -erkeğin çocuk yapamaması...

durumunda çok kocalılığa ruhsat olacaktır. 

 

Olsun mu?

 

Beşeri üfürmelerdir, saçmalıklardır bunlar

bu saçmalıkları Kuran'da asla bulamazsınız.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Adam

mümin erkeklerin eş üstüne eş almalarına

Kuran'ın ruhsat verdiğinden dem vuruyor.

Sözünü ettiği Kuran ayeti ise Nisâ 3'tür:

 

Ve eğer

yetimlerin haklarını koruyamıycanızdan korktu iseniz

nikahlayın

-size yetki veren kadınların ikişerini ve üçerini ve dörderini ... ama yine de adil olamıycanızdan korkarsanız

-yalnızca birini... ya da

-yeminleriniz kimi bağladı onları...

 

Ve in

hıftum ellâ tuksitû fîl yetâmâ

fenkihû

-mâ tâbe lekum minen nisâi mesné ve sülése ve rubâa... fe in hıftum ellâ ta'dilû

-fe vâhideten... ev

-ma meleket eyman ukum.

 

Bize düşen, önkabulsüz ve AKIL ile okumak.

 

Ayet

gerçekten

ruhsat veriyor mu

vermiyor mu?

 

Ayeti şurada inceledik: 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, Hasan Akçay yazdı:

Adam

mümin erkeklerin eş üstüne eş almalarına

Kuran'ın ruhsat verdiğinden dem vuruyor.

Sözünü ettiği Kuran ayeti ise Nisâ 3'tür:

 

Ve eğer

yetimlerin haklarını koruyamıycanızdan korktu iseniz

nikahlayın

-size yetki veren kadınların ikişerini ve üçerini ve dörderini ... ama yine de adil olamıycanızdan korkarsanız

-yalnızca birini... ya da

-yeminleriniz kimi bağladı onları...

 

Ve in

hıftum ellâ tuksitû fîl yetâmâ

fenkihû

-mâ tâbe lekum minen nisâi mesné ve sülése ve rubâa... fe in hıftum ellâ ta'dilû

-fe vâhideten... ev

-ma meleket eyman ukum.

 

Bize düşen, önkabulsüz ve AKIL ile okumak.

 

Ayet

gerçekten

ruhsat veriyor mu

vermiyor mu?

 

Ayeti şurada inceledik: 

 

 

Kocaları boynundan vurulmuş kadınları ele geçirmek için uydurulmuş ayet değil mi bu ? Işıd 3-4 kadın alıyordu kişi başına.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Göt sahipleri gene ortalığı osuruktan teyyare ile doldurmuş.

 

Siz, aptal sürüsü, öğrenin şimdi, erkeklerin y kromozomu ufacıktır, o yüzden yarışta avantajlıdır ve bu yüzden de nüfusta erkek bebek daha çok doğar. Dahası, kadın hastalıkları daha yaygın ve ciddidir ki, kadınları o da seyreltir. Sonuçta, erkek sayısı, her zaman kadın sayısından fazla olmuştur, olacaktır. Ne sayıkladığınızın farkında bile değilsiniz. Erkek nüfusunun çoğunu savaşta kırdıran almanya da, savaş sonrası bile, erkek nüfus kadın nüfusa oranı %85'i kadardı, her erkeğe ikişer karı bile düşmüyordu. 

 

Bir diğer malum şahısta, ayetleri falan kafasınca çarpıtmış, hep yaptığı şey. Ama nedense, evlenmeye gücü yetmeyenler mevzusunu görmekten kaçmış. Neyse, o angutla mı uğraşacağız...

 

Çok eşlilik insan neslinde var. Beğensekte, beğenmesekte var. Erkekler çok eşli, bir sürü karı alıyor, kadınlar tek eşli, bu böyle. Fakat bunu istismar etmek tarih boyu yapılan şey olmuş halde.

 

Eğer olay biyolojimize dahilse, evlilik falan denen terane zaten martaval olur. Mutlak seçici olma hakkı kadınındır. Hangi gün kiminle yatmak isterse yatar, bu en asli hakkıdır. Önce bunun teslim edilmesi gerekir. Ondan sonra da kalanı teslim edersiniz. Dileyen dilediği kadar karı sahibi olur, dileyen kadın da dilediği kişiyle dilediği gibi gecesini geçirir. 

 

 

 

 

 

 

tarihinde anibal tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
On 02.10.2020 at 12:45, Kindi yazdı:

2-DÖRT EVLİLİĞE BELLİ ŞARTLARA BİNAEN RUHSAT VERİLMİŞ, ADALET ŞARTI KONULMUŞ

 

İslam'da çok eşlilik için hiçbir şart yoktur, eşler adaleti sağlayacağına inanmak hariç. Cübbeli'nin ve diğer şeyhlerin falan birden fazla eşi var şu anda bile. Yazının bir kısmında sebepler demişsin sonra şartlar. Sebep başkadır, şart başka. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
15 dakika önce, anibal yazdı:

Eğer olay biyolojimize dahilse, evlilik falan denen terane zaten martaval olur. Mutlak seçici olma hakkı kadınındır. Hangi gün kiminle yatmak isterse yatar, bu en asli hakkıdır. Önce bunun teslim edilmesi gerekir. Ondan sonra da kalanı teslim edersiniz. Dileyen dilediği kadar karı sahibi olur, dileyen kadın da dilediği kişiyle dilediği gibi gecesini geçirir. 

 

Biraz konu dışı olacak belki ama, şempanzelerde ataerkil toplum sistemi olduğu fakat bonobolarda matriarkil sistem olduğunu okudum. İnsana yakın türler arasında bu kadar keskin farklar nasıl olabiliyor? Bir gün feministlerin savunduğu gibi bizde de widescale matriarkiye geçilebilir mi 😆

Link to post
Sitelerde Paylaş
1 minute ago, Noah said:

Biraz konu dışı olacak belki ama, şempanzelerde ataerkil toplum sistemi olduğu fakat bonobolarda matriarkil sistem olduğunu okudum. İnsana yakın türler arasında bu kadar keskin farklar nasıl olabiliyor? Bir gün feministlerin savunduğu gibi bizde de widescale matriarkiye geçilebilir mi 😆

 

Evrimin yarın nereye gideceğini bilmek, müneccimlik olur.

 

Biz, insan olarak o ikisinin arasındayız. Bonobolarda, aslolan kadının seçiciliği. Bunu, spermleri kabul etmeyerek yapıyorlar. Bizde bu özellik zayıf, ama cinsel reddetme özelliği var. Bonobolar bize daha yakın. Yani, kızlarımız o şekilde yaşayabilir, doğaları gereği. 

 

Artık ormanda yaşamıyoruz. Biyolojik sorunlarımızdan daha çok sosyal sorunlarımız var. Bu sorunların çözümü de bizi tek eşliliğe itiyor. Ki bu, 200 bin yıl önce falan başlamış bir süreç. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
41 minutes ago, Noah said:

 

İslam'da çok eşlilik için hiçbir şart yoktur, eşler adaleti sağlayacağına inanmak hariç. Cübbeli'nin ve diğer şeyhlerin falan birden fazla eşi var şu anda bile. Yazının bir kısmında sebepler demişsin sonra şartlar. Sebep başkadır, şart başka. 

 

Adaleti sağlamak, hepsini doyurup dikilmiş elbise ile giydirmekten ibarettir. 

 

"Aç, açık değil..." deyimini anlam ve önemini iyi kavrayın.

tarihinde anibal tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.


×
×
  • Yeni Oluştur...