Jump to content
Ateistforum

Atatürk milliyetçiliği nedir ne değildir


Recommended Posts

Bu başlıkta Atatürk milliyetçiliğini tanımlayamaya çalışacağım.

 

Atatürk milliyetçiliği kavramı ilk kez 1982 Anayasası'nda yer almış ve değiştirilemez niteliklerden birisi olarak kabul edilmiştir. Bu kavramın kullanılma sebebi devletin benimsediği Türk milliyetçiliği anlayışının Ülkücülük ya da Atsızcılık gibi farklı ideolojilerle karıştırılmamasıdır. Yani Atatürk'ün savunduğu Türk milliyetçiliği ve Türkçülük anlayışının esas alındığı ifade edilmektedir.

 

Atatürk'ün savunduğu Türkçülük; İttihat ve Terakki'nin, Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul gibi Türk aydınlarının savunduğu kafatasçılık yerine üst kimlik bilincine dayanan, ilerici, barışçıl, modern ve insan haklarına saygılı bir Türk milliyetçiliği anlayışıdır. 

 

Atatürk milliyetçiliği Ülkücülükten kesin olarak ayrılır çünkü laiklikten yanadır. Dini ve mezhebi ne olursa olsun kendini Türk kabul eden herkesi eşit kabul eder. Ülkücülük ise Türk-İslam sentezi gibi yapay ve temeli çürük bir fikri savunur. Ülkücü olabilmek için mutlaka Müslüman olmak ve hatta Sünnî Müslüman olmak gerekir. Bana göre Ülkücülük ümmetçiliğin ve Arap milliyetçiliğinin Türklük maskesiyle yumuşatılmasından başka bir şey değildir. 

 

Atatürk milliyetçiliği Atsızcılıktan da kesin olarak ayrılır. Çünkü ırkçı değildir. Yukarıda da bahsettiğim gibi üst kimlik milliyetçiliğidir. Kendini Türk sayan herkesi eşit derecede kucaklar. Ulu Önder Atatürk bilindiği gibi Nutuk'ta Turancılığı da eleştirmiş ve onu gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayal olarak gördüğünü ifade etmiştir. Yani Atatürk'ün Türkçülüğü, Atsız'ınki gibi Turancılık davası gütmez. Ayrıca Atatürk milliyetçiliği yayılmacılığı ve emperyalizmi de kesin bir dille reddeder. Savunma amaçlı olmadığı sürece savaşı cinayet olarak tanımlar. Türk ulusunun bağımsızlığına saygısızlık yapmadığı sürece her ulusun bağımsızlığına saygı duyar. Bu noktada da Atsızcılıktan kesin olarak ayrılır. 

***

Atatürk ve Kemalizm düşmanları inatla Atatürk milliyetçiliğini anlamazlıktan geliyor. Sürekli Kemalizm'i ırkçılıkla suçluyorlar.

 

Hatırlarsanız bundan birkaç sene önce eski CHP İzmir milletvekili Birgül Ayman Güler mecliste "Türk ve Kürt eşit değildir" gibi bir laf etmişti. Bunun üzerine AKP'lilerin, liboşların ve PKK'lıların baya bir tepkisini çekmişti. İlk bakışta ırkçı bir anlayışla söylenmiş gibi duran bu söz aslında ırkçı bir anlayışla söylenmemiş, hatta tam aksine ırkçılık karşıtı bir anlayışla söylenmiştir. 

 

Öncelikle Atatürk'ün ve Birgül Ayman Güler gibi gerçek Kemalistlerin bahsettiği Türk kavramı ile Atatürk ve Kemalizm düşmanlarının kafasındaki Türk aynı değildir. Atatürk ve Kemalizm düşmanları Türk üst kimliğinden duydukları rahatsızlıktan dolayı Türk kelimesini bir etnik grup anlamında kullanırlar. Halbuki Kemalist bakış açısına göre Türk; Turanid ırktan olan kişi değil, kendi etnik kökeni ne olursa olsun o kültürü benimsemiş kişiye denir. Dolayısıyla Atatürk'ün bahsettiği Türk sadece bir ırkı ifade etmez, hiçbir etnik köken ayrımı yapmadan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bütün Türkiye halkını ifade eder. Ancak "Kürt" dediğiniz zaman ise tıpkı Laz, Çerkes, Abaza, Gürcü, Boşnak vb. dediğinizdeki gibi belirli bir ırkı yani etnik kökeni ifade etmiş olursunuz. Dolayısıyla elbette ki Türk ve Kürt eşit değildir. Çünkü Türk bir ulusun, Kürt ise bir etnik grubun ismidir. Ancak "Türk ırkı ile Kürt ırkı eşittir" derseniz dediğiniz mantıklı olur.

***

Atatürk milliyetçiliği barışçıldır derken buradaki barışçıllıktan neyi kastettiğimi de açmak isterim.

 

Atatürk'ün barışçıllığı ancak Türk milletinin bağımsızlığına ve egemenlik hakkına kastedilmediği sürece geçerlidir. Yoksa Atatürk'e göre Türk milletinin bağımsızlığı tehlikeye düştüğü vakit savaş bir cinayet olmaktan çıkıp bir zaruret haline gelir. Mesela Türkiye'nin sınırının yakınında bir terör örgütü yuvalanırken ve devlet kurmaya çalışırken "Bizim orada ne işimiz var" ya da "Savaşa hayır" sloganları atmak değildir Atatürk milliyetçiliği. Veyahut "Analar artık ağlamasın" bahanesiyle terör örgütüne karşı mağlubiyeti kabullenmek de değildir. Netekim Kurtuluş Savaşı yapılmayıp emperyalist işgal kabullenilmiş olsaydı o kadar şehit vermezdik. Ama bir milleti millet yapan bağımsızlıktan vazgeçmiş olurduk.

 

Dolayısıyla Atatürk milliyetçiliği, milletin hayatı ve bağımsızlığı tehlikeye düştüğü zaman kalkıp da barışçılık oynamak değildir. Bu zaten tam da Vahdettin ve Damat Ferit gibilerin zihniyetidir. Savaş karşıtı olmak ancak savaş çıkmadan önce mantıkidir. Ancak savaş çıktıktan sonra savaş karşıtlığı yapmak bozgunculuktur.

 

Dolayısıyla Atatürk'ün savunduğu barışı asla teröristlerin, terör sevicilerinin sahte barışıyla ya da Vahdettinlerin, Damat Feritlerin teslimiyetçi zihniyetiyle karıştırmamak gerekir.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Çok güzel bir yazı olmuş , burada yazından bir alıntı yapacağım konu da biraz değişmiş olacak ama neyse....

 

Alıntı

 Ayrıca Atatürk milliyetçiliği yayılmacılığı ve emperyalizmi de kesin bir dille reddeder. 

 

Bunlar Komünistlerin kullandığı ifadeler. Bir ulus yayılmadan emperyalist olmadan nasıl kendi menfaatlerini koruyacak ?  Atatürk hiçbir zaman ulusunun menfaatlerine düşman ideolojileri örnek almamıştır. 

 

Quora da yabancı bir adam Atatürk  ve dehası hakkında harika tespitlerde bulunmuştu , onun keskin dehasının komünizmin yıkılacağını öngörmesini anlatıyordu. Yazıyı bulursam burada paylaşacağım.

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Evet güzel bir yazı olmuş ama türk milliyetçiliği dediğin zaman ırkçılık olmaz mı. Milliyetçilik ile ırkçılık ayrılmalıdır bence yada daha da açıklanmalıdır.

 

Milliyetçilik ırk gözetmeyen bir kavramdır. Ortak paylaşılan değerleri korumakla alakalı bir şey. Ama Türk milliyetçiliği dersek durum şuna benziyor, Kürt Alevi teröristtir. Rum Ermeni haindir. Onların malları yağmalanabilir görmezden gelinebilir. Gibi bir anlam oluşur ki zaten öyle olmadı mı yıllarca.

 

Ama şeytana hamdolsun ki herkesi kendi zaafıyla boğuyor.

tarihinde bidonadam2 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
Alıntı

Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep bir ırkın evlâtları, hep aynı cevherin damarlarıdır.
1932 (Cumhuriyet gazetesi, 5.10.1932; Kadri Kemal Kop, Atatürk Diyarbakır’da, s. 4)
 

 

Türk milletinin kuruluşunda etkili olduğu görülen doğal ve tarihî gerçekler şunlardır: a) Siyasî varlıkta birlik, b) Dil birliği, c) Yurt birliği, d) Irk ve köken birliği, e) Tarihî ya-
kınlık, f) Ahlâkî yakınlık.

Türk milletinin oluşmasında var olan bu şartlar, diğer milletlerde hepsi birden yok gibidir. Daha umumî bir tarif yapabilmek için diyelim ki; bir topluma millet diyebilmek için bu şartlar, aynı zamanda bütün olarak veya kısmen, birarada bulunmak gerekir. Bütün milletler tamamen aynı şartlar altında oluşmamış olduklarına göre Türk milletinde yaptığımız gibi, diğer bir millet ayrı olarak incelenmedikçe, milliyet fikrini umumî ve bilimsel olarak tarif etmek güçtür.
1930 (Afetinan, M.B. ve M.K.Atatürk’ün El Yazıları, s. 371 – 372)


https://www.atam.gov.tr/duyurular/milliyetcilik-milli-birlik-ve-beraberlik

 

Atatürk ırkçı değil diyorsunuz.
Atatürk'ün söylediği yazdığı  bu sözlerde  geçen ırkın anlamı  nedir?

 

Alıntı

Türk milletini yapan insanların tarihleri birdir.
1930 (Afetinan, M.B. ve M.K. Atatürk’ün el Yazıları, s.357)


Gene aynı bağlantıda geçen bu sözün anlamı nedir?
Aynı topraklarda yaşayan İnsanların tarihlerinin bir olması onları Türk yapmaz.
Örneğin rumlar ermeniler kürtler  ne zaman güçlenseler tarih birliğine dayanıp biz Türküz demediler.Ayaklandılar.

 

Daha çok yazacak şey varda yazamıyorum dallanıp budaklanıyor sonra konu. 

Aynı sayfada geçen mitolojik  Türk tanımlarına girmiyorum.Pozitif bilimleri kabul eden birinin böyle sözler söylememesi gerekir.

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Atatürk milliyetçiliği diye bir şey yoktur onun adı Türk milliyetçiliğidir. Atatürk'ün Türk milliyetçiliğinin diğerlerinden farkı sekülerizme dayanmasıdır (Ki Atatürk döneminde bile milliyetçilik yüzde yüz seküler bir şekilde uygulanamadı, nüfus mübaledesinde Türk Hristiyanların da gönderilmesi ve 30'larda Türkiye'ye gelmek isteyen Gagavuzlar'ın alınmaması örneklerinde olduğu gibi) Yoksa Ziya Gökalp bile gayet İslam tandanslı biriydi. ''Ziya Gökalp'in Ümmet Programı'' diye araştırın. Ümmet fikrinin korunmasını savunuyor Gökalp. Mhp'nin Türk milliyetçiliğini İslam sosuna bulaması da kendi açısından mantıklıydı, çünkü Mhp seküler milliyetçiliğin halkta yeteri kadar karşılığı olmadığını gördü. Aslında Alparslan Türkeş de ilk başlarda Türkçe ezanı savunacak kadar seküler milliyetçiydi. Partilerin amacı daha fazla oy almaktır, toplumları dönüştürmekle çok fazla ilgilenmezler veya bunu yapmaya kalksalar oy alamazlar. Atatürk Türk toplumunu seküler milliyetçilik yönünden dönüştürmek istedi. Atatürk'ün oy almak gibi bir derdi yoktu. 80 darbesi ve sonrasındaki Anayasanın da amacı budur: Milliyetçiliğe git gide artan şekilde ümmetçilik ekleyen toplumu bir şekilde eski çizgisine çekmek. Bu anayasanın Atatürk milliyetçiliği diye yeni bir kavram ortaya atmasının da sebebi budur.

 

Bence oksimoron olansa bir ateistin kültürel Türk milliyetçisi olmasıdır (Atatürk olabilir, çünkü Atatürk'ün elinde toplumu dönüştürecek güç vardı ve seküler millyetçiliği ulaşılması istenen hedef olarak ortaya koydu). Yani sabah akşam İslamı eleştirip (haklı olarak), birincil değerleri İslami değerler olan Türk kültürünün milliyetçisi olduğunu iddia etmek bana hep tuhaf gelmiştir. Aynı şey bu cografyadaki kültürü İslam'dan yoğun şeklinde etkilenmiş diğer tüm toplumlar için geçerli. Ya bir şekilde Atatük gibi toplumu geniş çaplı dönüştürecek etkiyi elde edeceksiniz ve milliyetçiliği o zaman savunmaya başlayacaksınız, ki bunu yapmanız imkansız, ya da Türk kültürünün tıpkı diğer tüm İslam toplulukları gibi İslami değerlerden ayrıştırılamayacak bir değerler bütünü olduğunu kabul edeceksiniz. Mevcut durumun milliyetçisi isteseniz de olamazsınız. Paralel evrende İslami değerlerden bağımsız bir Türk kültürü varsa orasını bilmem :d

Link to post
Sitelerde Paylaş
Bir saat önce, Noah yazdı:

Atatürk milliyetçiliği diye bir şey yoktur onun adı Türk milliyetçiliğidir. Atatürk'ün Türk milliyetçiliğinin diğerlerinden farkı sekülerizme dayanmasıdır (Ki Atatürk döneminde bile milliyetçilik yüzde yüz seküler bir şekilde uygulanamadı, nüfus mübaledesinde Türk Hristiyanların da gönderilmesi ve 30'larda Türkiye'ye gelmek isteyen Gagavuzlar'ın alınmaması örneklerinde olduğu gibi) Yoksa Ziya Gökalp bile gayet İslam tandanslı biriydi. ''Ziya Gökalp'in Ümmet Programı'' diye araştırın. Ümmet fikrinin korunmasını savunuyor Gökalp. Mhp'nin Türk milliyetçiliğini İslam sosuna bulaması da kendi açısından mantıklıydı, çünkü Mhp seküler milliyetçiliğin halkta yeteri kadar karşılığı olmadığını gördü. Aslında Alparslan Türkeş de ilk başlarda Türkçe ezanı savunacak kadar seküler milliyetçiydi. Partilerin amacı daha fazla oy almaktır, toplumları dönüştürmekle çok fazla ilgilenmezler veya bunu yapmaya kalksalar oy alamazlar. Atatürk Türk toplumunu seküler milliyetçilik yönünden dönüştürmek istedi. Atatürk'ün oy almak gibi bir derdi yoktu. 80 darbesi ve sonrasındaki Anayasanın da amacı budur: Milliyetçiliğe git gide artan şekilde ümmetçilik ekleyen toplumu bir şekilde eski çizgisine çekmek. Bu anayasanın Atatürk milliyetçiliği diye yeni bir kavram ortaya atmasının da sebebi budur.

 

Bence oksimoron olansa bir ateistin kültürel Türk milliyetçisi olmasıdır (Atatürk olabilir, çünkü Atatürk'ün elinde toplumu dönüştürecek güç vardı ve seküler millyetçiliği ulaşılması istenen hedef olarak ortaya koydu). Yani sabah akşam İslamı eleştirip (haklı olarak), birincil değerleri İslami değerler olan Türk kültürünün milliyetçisi olduğunu iddia etmek bana hep tuhaf gelmiştir. Aynı şey bu cografyadaki kültürü İslam'dan yoğun şeklinde etkilenmiş diğer tüm toplumlar için geçerli. Ya bir şekilde Atatük gibi toplumu geniş çaplı dönüştürecek etkiyi elde edeceksiniz ve milliyetçiliği o zaman savunmaya başlayacaksınız, ki bunu yapmanız imkansız, ya da Türk kültürünün tıpkı diğer tüm İslam toplulukları gibi İslami değerlerden ayrıştırılamayacak bir değerler bütünü olduğunu kabul edeceksiniz. Mevcut durumun milliyetçisi isteseniz de olamazsınız. Paralel evrende İslami değerlerden bağımsız bir Türk kültürü varsa orasını bilmem :d

 

Türkiye zaten İslami değerlerden belirgin bir şekilde ayrışmıştır. Türkiye'deki İslamın gerçek İslamla alakası bile yok.

 

Önce sen otur da bir durum tahlili yap. Felsefeye, gevezeliğe sonra devam edersin.

 

Ama önce otur da başlık sahibinin yazısını bir daha oku. Basarsa tabii...

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 10.10.2020 at 20:45, Smile Buddha yazdı:

 

Atatürk ırkçı değil diyorsunuz.
Atatürk'ün söylediği yazdığı  bu sözlerde  geçen ırkın anlamı  nedir?

 


Gene aynı bağlantıda geçen bu sözün anlamı nedir?
Aynı topraklarda yaşayan İnsanların tarihlerinin bir olması onları Türk yapmaz.
Örneğin rumlar ermeniler kürtler  ne zaman güçlenseler tarih birliğine dayanıp biz Türküz demediler.Ayaklandılar.

 

Daha çok yazacak şey varda yazamıyorum dallanıp budaklanıyor sonra konu. 

Aynı sayfada geçen mitolojik  Türk tanımlarına girmiyorum.Pozitif bilimleri kabul eden birinin böyle sözler söylememesi gerekir.

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
On 10.10.2020 at 20:45, Smile Buddha yazdı:

 

Atatürk ırkçı değil diyorsunuz.
Atatürk'ün söylediği yazdığı  bu sözlerde  geçen ırkın anlamı  nedir?

 


Gene aynı bağlantıda geçen bu sözün anlamı nedir?
Aynı topraklarda yaşayan İnsanların tarihlerinin bir olması onları Türk yapmaz.
Örneğin rumlar ermeniler kürtler  ne zaman güçlenseler tarih birliğine dayanıp biz Türküz demediler.Ayaklandılar.

 

Daha çok yazacak şey varda yazamıyorum dallanıp budaklanıyor sonra konu. 

Aynı sayfada geçen mitolojik  Türk tanımlarına girmiyorum.Pozitif bilimleri kabul eden birinin böyle sözler söylememesi gerekir.

 

 

 

Dediğin azınlıkların ayaklanması, henüz üniter devlet yokken olan şeyler. Osmanlı'da bu azınlıklar serbesttirler. Zaten onu yıkan da bu serbestlik oldu bir ölçüde. 

Düşman tarafından kolayca kışkırtılıp kanımızı dökmeye başladılar. Gerçi o zaman bile ayaklanan kürtler çok değildi. En azından bugün HDP'ye oy verenler kadar değildi. 

Kürt beylerinin yarısından çoğu bizden yana tavır koymuştur. 

 

Yazamadığın şeyler ne?

 

Bu arada neden yazamıyorsun? Elin bir yerine mi kaçtı?

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 dakika önce, Googler yazdı:

 

Dediğin azınlıkların ayaklanması, henüz üniter devlet yokken olan şeyler. Osmanlı'da bu azınlıklar serbesttirler. Zaten onu yıkan da bu serbestlik oldu bir ölçüde. 

Düşman tarafından kolayca kışkırtılıp kanımızı dökmeye başladılar. Gerçi o zaman bile ayaklanan kürtler çok değildi. En azından bugün HDP'ye oy verenler kadar değildi. 

Kürt beylerinin yarısından çoğu bizden yana tavır koymuştur. 

 

Yazamadığın şeyler ne?

 

Bu arada neden yazamıyorsun? Elin bir yerine mi kaçtı?

Forumda Atatürk'ü  senin gibi ilahlaştıran hiçbir kimseden etkilenmemiş herşeyi kendisi bulmuş  gibi gösterenler olduğu için yazmıyorum.
Kuzey kore lideri gibi yaptınız adamı. 

En ufak eleştiride banlanıyorum.

Halkın vergileri ile zevk sefa sürdüğünü belirtmek için ayyaş dedim.(" Atatürk'e rakı sofrasından ülke  yönetilmez"  diyen ben değilim.)
Atatürk döneminde  cumhurbaşkanı milletvekilleri maaşları  ile öğretmen memur maaşlarını karşılaştırdım.

Eroin üreten fabrikaları yazdım. 

 

Ziya gökalp Atatürk'ü etkilese ne olur etkilemese ne olur?

Mu kıtası,güneş dil teorisi gibi pozitif bilimlere uymayan şeyleri  kabul eden kim? :)

Yağmurdan(islamdan) kaçarken doluya(mitoloji) tutulmak bu olmalı.

 

Ağalık sistemini karşı olanlara  bakın kürt beyleri bizi destekledi diye övünüyor. :)

 

 Akıl sağlığın bozulmuş git tedavi ol.Daha çok rakı iç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
9 dakika önce, Smile Buddha yazdı:

Forumda Atatürk'ü  senin gibi ilahlaştıran hiçbir kimseden etkilenmemiş herşeyi kendisi bulmuş  gibi gösterenler olduğu için yazmıyorum.
Kuzey kore lideri gibi yaptınız adamı. 

En ufak eleştiride banlanıyorum.

Halkın vergileri ile zevk sefa sürdüğünü belirtmek için ayyaş dedim.(" Atatürk'e rakı sofrasından ülke  yönetilmez"  diyen ben değilim.)
Atatürk döneminde  cumhurbaşkanı milletvekilleri maaşları  ile öğretmen memur maaşlarını karşılaştırdım.

Eroin üreten fabrikaları yazdım. 

 

Ziya gökalp Atatürk'ü etkilese ne olur etkilemese ne olur?

Mu kıtası,güneş dil teorisi gibi pozitif bilimlere uymayan şeyleri  kabul eden kim? :)

Yağmurdan(islamdan) kaçarken doluya(mitoloji) tutulmak bu olmalı.

 

Ağalık sistemini karşı olanlara  bakın kürt beyleri bizi destekledi diye övünüyor. :)

 

 Akıl sağlığın bozulmuş git tedavi ol.Daha çok rakı iç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prensipler gereği senin gibilere de yer veriliyor.

 

Fakat sadece ve sadece prensipler gereği. 

 

Daha fazla pislik kusayım deme!

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş
2 saat önce, Googler yazdı:

 

Türkiye zaten İslami değerlerden belirgin bir şekilde ayrışmıştır. Türkiye'deki İslamın gerçek İslamla alakası bile yok.

 

300 senedir irtica belasıyla uğraşıyorsak tam da ayrışmamış demektir. Bak, yüzyıllardır vali atayarak yönettiğimiz, Atatürk gibi bir liderleri hiçbir zaman olmamış, Türkiye'den gelişmişlik anlamında çok da ileri olmayan Yunanistan'da bir ateist (Tsipras) başbakan seçildi ve İncil'e el basmayı reddederek koltuğa oturdu. Yunan halkı da bu durumu bu şekilde sindirebildi. Aynı durum burada olsa Chp'lilerin bile bir kısmı ateist adaya oy vermezdi. Bu durumu siyasetle açıklamayazsın. Sorun siyasetten çok kültürde ve onu besleyen dinde. Ben ayrışma olduğu kadar bu kültürün milliyetçisiyim diyorsan onu bilmem. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
9 dakika önce, Noah yazdı:

300 senedir irtica belasıyla uğraşıyorsak tam da ayrışmamış demektir. Bak, yüzyıllardır vali atayarak yönettiğimiz, Atatürk gibi bir liderleri hiçbir zaman olmamış, Türkiye'den gelişmişlik anlamında çok da ileri olmayan Yunanistan'da bir ateist (Tsipras) başbakan seçildi ve İncil'e el basmayı reddederek koltuğa oturdu. Yunan halkı da bu durumu bu şekilde sindirebildi. Aynı durum burada olsa Chp'lilerin bile bir kısmı ateist adaya oy vermezdi. Bu durumu siyasetle açıklamayazsın. Sorun siyasetten çok kültürde ve onu besleyen dinde. Ben ayrışma olduğu kadar bu kültürün milliyetçisiyim diyorsan onu bilmem. 

 

300 sene geriye neden gittin? O kadar uzun boylu mu?

Değil. Yapma bunu....

 

Yunan başbakanı bu hareketiyle harika bir iş yapmış.

 

Ama bizde zaten bu tür ritüeller hiç yok. Sen bizde seçilen başbakanın Kurana el bastığını gördün mü? Akıllı ol. 

 

Atatürk kesin olarak bitirmiş bu işleri!

 

ABD'de kutsal kitap istismarı başka heryerdekinden fazla. Bu Trump bile geçenlerde, göstericilerden daralınca çareyi kameraların önünde İncile el bsmakta bulmuştu. Anımsa.

 

ABD ki demokrasini beşiği! 

 

Şekilsel düşünmeden kurtulmak gerek. Dediğim budur.

 

Sizin bu Türk kültürüne bu kadar saldırmanızı da doğrusu anlayamıyorum! Derdiniz nedir sizin Türkle? Kafayı neden Türkle bozdunuz? İslam Türke sonradan dayatılan bir şey. Ve en çok da bizlerde geri tepmiş, ancak değişerek yaşayabilmiş bir din. Baştakiler 18 yıldır - ki öncesi de var - olanca güçleriyle tersine zorlasalar da bir türlü kıramadılar rotayı islama. Senin kırdığın gibi. 

 

O Maya tutmadı. Tutmaz da. 

 

Al sana yandaş Acun'un TV8'i! Cumadan gelen adam, akşam Survivor açıp şortlu kızlarla erkeklerin cebelleşmsini izliyor. TV8'de başı kapalı bir sunucu bile yok!

 

Hangi kanalı açsan çağdaş bir yaşam tarzı karşına çıkıyor. Elbette arzu ettiğimiz düzeyde bir çağdaşlık değil bu ama senin çizdiğin gibi kapkara bir tablo hiç değil!

 

AKP gidiyor. Eriyor. Bitiyor. 

 

Bunu göremiyor musunuz?

 

 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

 

14 dakika önce, Googler yazdı:

 

300 sene geriye neden gittin? O kadar uzun boylu mu?

Değil. Yapma bunu....

 

Yunan başbakanı bu hareketiyle harika bir iş yapmış.

 

Ama bizde zaten bu tür ritüeller hiç yok. Sen bizde seçilen başbakanın Kurana el bastığını gördün mü? Akıllı ol. 

 

Atatürk kesin olarak bitirmiş bu işleri!

 

ABD'de kutsal kitap istismarı başka heryerdekinden fazla. Bu Trump bile geçenlerde, göstericilerden daralınca çareyi kameraların önünde İncile el bsmakta bulmuştu. Anımsa.

 

ABD ki demokrasini beşiği! 

 

Şekilsel düşünmeden kurtulmak gerek. Dediğim budur.

 

Sizin bu Türk kültürüne bu kadar saldırmanızı da doğrusu anlayamıyorum! Derdiniz nedir sizin Türkle? Kafayı neden Türkle bozdunuz? İslam Türke sonradan dayatılan bir şey. Ve en çok da bizlerde geri tepmiş, ancak değişerek yaşayabilmiş bir din. Baştakiler 18 yıldır - ki öncesi de var - olanca güçleriyle tersine zorlasalar da bir türlü kıramadılar rotayı islama. Senin kırdığın gibi. 

 

O Maya tutmadı. Tutmaz da. 

 

Al sana yandaş Acun'un TV8'i! Cumadan gelen adam, akşam Survivor açıp şortlu kızlarla erkeklerin cebelleşmsini izliyor. TV8'de başı kapalı bir sunucu bile yok!

 

Hangi kanalı açsan çağdaş bir yaşam tarzı karşına çıkıyor. Elbette arzu ettiğimiz düzeyde bir çağdaşlık değil bu ama senin çizdiğin gibi kapkara bir tablo hiç değil!

 

AKP gidiyor. Eriyor. Bitiyor. 

 

Bunu göremiyor musunuz?

 

 

İran'da bile %40 tan fazla ateist var diyorlar . 

 

tarihinde Gerçeğibulmak2 tarafından düzenlendi
Link to post
Sitelerde Paylaş
39 dakika önce, Googler yazdı:

Sizin bu Türk kültürüne bu kadar saldırmanızı da doğrusu anlayamıyorum! Derdiniz nedir sizin Türkle? Kafayı neden Türkle bozdunuz? İslam Türke sonradan dayatılan bir şey.

 

Sorun Türklük değil zaten, sorun kültürün İslam'dan etkilenen tarafı. Türkiye'nin gelişmesinin önündeki engel ve Atatürk'ün değiştirmek istediği şey de buydu. Adına Türk kültürü demek zorunda değiliz, Anadolu-İslam kültürü falan da denilebilir, ya da İslam soslu x kültürü 😆 Bunu değiştirdikten sonra istediğimiz kadar Türk milliyetçiliği yapabiliriz.

Link to post
Sitelerde Paylaş
7 dakika önce, Noah yazdı:

 

Sorun Türklük değil zaten, sorun kültürün İslam'dan etkilenen tarafı. Türkiye'nin gelişmesinin önündeki engel ve Atatürk'ün değiştirmek istediği şey de buydu. Adına Türk kültürü demek zorunda değiliz, Anadolu-İslam kültürü falan da denilebilir, ya da İslam soslu x kültürü 😆 Bunu değiştirdikten sonra istediğimiz kadar Türk milliyetçiliği yapabiliriz.

 

Vay canına!

 

Yazdıklarınız beni fersah fersah aşan, hatta bu evrene ait olmayabilecek kadar yüksek bir zeka ürünü. 

 

 

Ki hala idrak edemedim ama boyut değiştirmeye çalışıyor, bu eşsiz zekanızla aydınlanmak için tüm varlığımla mücadele ediyorum.

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 saat önce, Googler yazdı:

 

Prensipler gereği senin gibilere de yer veriliyor.

 

Fakat sadece ve sadece prensipler gereği. 

 

Daha fazla pislik kusayım deme!

 

 

 

Buradan mı söz ediyorsun acaba?

Eğer öyle ise, yoo, bizim öyle bir prensibimiz yok. Bizim prensiplerimiz arasında Atatürk'e küfür, hakaret ve alenen iftira etmeye izin yok. Bunu yapanları forumdan atmayı yeğliyoruz, her zaman da öyle yaptık. Şimdi de aynı prensibe sadık kalacağım mesela. 

Link to post
Sitelerde Paylaş
3 saat önce, Smile Buddha yazdı:

Forumda Atatürk'ü  senin gibi ilahlaştıran hiçbir kimseden etkilenmemiş herşeyi kendisi bulmuş  gibi gösterenler olduğu için yazmıyorum.
Kuzey kore lideri gibi yaptınız adamı. 

En ufak eleştiride banlanıyorum.

Halkın vergileri ile zevk sefa sürdüğünü belirtmek için ayyaş dedim.(" Atatürk'e rakı sofrasından ülke  yönetilmez"  diyen ben değilim.)
Atatürk döneminde  cumhurbaşkanı milletvekilleri maaşları  ile öğretmen memur maaşlarını karşılaştırdım.

Eroin üreten fabrikaları yazdım. 

 

Ziya gökalp Atatürk'ü etkilese ne olur etkilemese ne olur?

Mu kıtası,güneş dil teorisi gibi pozitif bilimlere uymayan şeyleri  kabul eden kim? :)

Yağmurdan(islamdan) kaçarken doluya(mitoloji) tutulmak bu olmalı.

 

Ağalık sistemini karşı olanlara  bakın kürt beyleri bizi destekledi diye övünüyor. :)

 

 Akıl sağlığın bozulmuş git tedavi ol.Daha çok rakı iç. 

 

Sen eleştiri yapmıyorsun. Atatürk'le ne tür bir sorunun var, bu derin nefret ve kininin nedeni nedir, bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Bu denli bir takıntı aklen sağlıksızlığı işaret ettiği için merak etmiyorum.

 

İnsan Atatürk'ü hiç sevmeyebilir. "Sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın" diyenlerden de değilim, yani saygı da duymayabilirsin. İnsanın hiç sevmediği birine saygı duymasını beklemek de aptallık, çünkü genellikle duyulmaz.

Neyse işte... Sevmemen veya saygı duymaman beni, bizi hiç ilgilendirmiyor, bunu ifade etmede ve onu eleştirmede de en ufak bir sakınca yok. Ama hani ayyaştı, halk sefalet içinde sürünürken onların vergilerini rakı masalarında zevk ve sefa sürerek yiyordu falan dersen buradan direkt atılırsın. E bunu daha önce yaptın, atıldın. Şimdi güya neden atıldığını hatırlatmak için söylüyorsun da hayvan terli artık... Yemiyoruz. En azından ben yemiyorum.

 

Dinciler, AKP'liler, Kürtçüler, liberaller 15 yıldır akın akın sövüyor her yerde. 

Burası bizim kontrolümüzde, bizim madem, hiç değilse burası temiz kalsın, burada küfredilemesin, değil mi? Bu kadarına da hakkımız var hani...

Atatürk'e küfreden buradan atılır. Gidin AKP forumlarına, AKP'lilerin dincilerin toplaştığı sitelere, oralarda sabah akşam küfredin. Burada buna izin yok. 

 

 

Link to post
Sitelerde Paylaş

Günümüzde milliyetçiliği Kemalizm'den ayırmak moda oldu. Aslında 1960'lardan beri var olan bir şeydi ama son yıllarda daha da arttı. 

 

Türk milliyetçiliği, Kemalizm'in omurgasıdır. Dolayısıyla Kemalizm'den milliyetçiliği çıkardığınız zaman geriye zaten bir şey kalmaz. 

 

Kemalist sözcüğü zaten ilk kez İngilizler-Yunanlar tarafından Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvâ-yi Milliyecileri tanımlamak için kullanılmıştır. Kuvâ-yi Milliye yanlısı direnişçiler için "Kemalistler" ya da "Kemal'in milliyetçileri" gibi ifadeler kullanılmıştır. Yani Kuvâ-yi Milliye ruhu dediğimiz şeyin temelinde Türk milliyetçiliği düşüncesi vardır. 

 

Milliyetçiliği ilkel bir düşünce olarak gören birisi için Ankara'da ha Türk bayrağı dalgalanmış, ha İngiliz bayrağı dalgalanmış; İzmir'de ha Türkçe konuşulmuş, ha Yunanca konuşulmuş bir şey fark eder mi? Milliyetçilik karşıtı birisi için ulusal bağımsızlık kavramı bir anlam ifade eder mi? Bence etmez. 

 

Dolayısıyla milliyetçiliğe karşı olan birisi Kuvâ-yi Milliye ruhuna da düşman demektir. Türk milliyetçiliğini düşman olarak görenler Atatürk'ün değil; anca Vahdettin'in, Damat Ferit'in, Seyit Rıza'nın, Şeyh Said'in, Said Nursi'nin ve İskilipli Atıf'ın safında olabilirler.

Link to post
Sitelerde Paylaş

Tartışmaya katıl

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Yükleniyor ...
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...